Discussion:
Abraham-code, Part 3
(for gammel til at besvare)
Kall, Mogens
2024-01-16 12:25:38 UTC
Permalink
Abraham-code, Part 3

ET U-238 and C-14 Isotope *Copyright*

File 26.000 ...
Abraham-code
https://sites.google.com/view/a-code-f-001/files/26-xxx/26-0xx/26-00x/26-000
Isotope evidence (Isotop indicier)
C-14 and U-238, Mass number (A, Massnummeret)
https://sites.google.com/view/isotope-evidence/6-c-14/14/26-000
https://sites.google.com/view/isotope-evidence/92-u-238/238/26-000
C-14 and U-238, ½-Life, Half-life (Halveringstid)
https://sites.google.com/view/isotope-evidence/6-c-14/1-2-life/26-000
https://sites.google.com/view/isotope-evidence/92-u-238/1-2-life/26-000
Goodwill, Доброжелательность
https://sites.google.com/view/kall-goodwill/files/26-xxx/26-0xx/26-000
=>
Galactic neighbor help (Galaktisk nabohjælp)
https://sites.google.com/view/galactic-neighbor-help/files/26-xxx/26-0xx/26-000

(
See perhaps also ...

Part 1:

Subject: Abraham-koden
Date: Sun, 9 Jun 2019 13:53:56 +0200, GMT 11:53
Organization: The Kingdom of Heaven, Department Fools of Christ
21560 news:5cfcf35f$0$692$***@news.sunsite.dk
Abraham-koden
https://sites.google.com/view/a-code-f-001/files/21-xxx/21-5xx/21-56x/21-560
https://groups.google.com/d/msg/dk.livssyn.kristendom/1RjZ4SkaHSk/KbhZ3ZL6BQAJ
https://groups.google.com/d/msg/dk.videnskab/J5vLg962edQ/PJRHdfEbBAAJ
https://groups.google.com/d/msg/no.kultur.folklore.ufo/bSeKgCdhenk/cFSxTMrBBgAJ


Part 2:

Subject: Abraham-koden, Part 2
Date: Mon, 31 Oct 2022 11:26:55 +0100
Organization: The Kingdom of Heaven, Department Fools of Christ
24634 <tjo7tf$fnes$***@news.eternal-september.org>
Abraham-koden
https://sites.google.com/view/a-code-f-001/files/24-xxx/24-6xx/24-63x/24-634
ET-Bible
https://sites.google.com/view/et-bible-f-001/files/24-xxx/24-6xx/24-634
https://groups.google.com/g/dk.videnskab/c/EXlPXRe1AHU/m/Z4ZqjKYiAAAJ
)

-

Den 16-01-2024 kl. 10:07 skrev Kall, Mogens:

Subject: Found Your markpointer 17*3,1 (U-238 connection to C-14) -
Re: UFO-investigation: Found connection between Target-DATA
(195,48) and 78 and the 12 tribes of Israel + 115 -
Was: Ukraines generaloberst kommer med appel til Vesten –
Rusland er i overtal -
Re: ... News 2024-01-13
Newsgroups:
News:dk.videnskab
Date: Tue, 16 Jan 2024 10:07:26 +0100
Organization: The Kingdom of Heaven, Department Fools of Christ
25998 <65a64751$0$708$***@news.sunsite.dk>
Abraham-code
https://sites.google.com/view/a-code-f-001/files/25-xxx/25-9xx/25-99x/25-998
https://groups.google.com/g/dk.videnskab/c/kapPBLplzLI/m/DpanlQIvAwAJ
Found Your markpointer 17*3,1 (U-238 connection to C-14)
Message will be send out SOON
[ ... ]
172 / 43 = 4
)
195 / 78 = 2½
Compare with ...
Halve stamme
https://www.biblegateway.com/quicksearch/?quicksearch=halve+stamme&version=BPH
4 Mosebog 32:33 ... Gads, Rubens og det halve af Manasses stammer.
4 Mosebog 34:13 ... de ni stammer og den halve Manasse-stamme.
[ ... ]
2.
Distance from GC to Target
195,47655623 (195,65 and 8)
1. 43,730 (601.730), Ruben
3. 45,650 (603.550), Gad
7. 52,700 (601.730), Mannase
12. 53,400 (603.550), Naftali
_______195,48
Download Spreadsheet/Regneark ...
601.730-603.550.Found195,48.v004.sxc
https://drive.google.com/file/d/1sa8lHMagYHRhULqWQf5xG9ikG2Isro9d/view
HOVSA!
Vi ("Skattejægeren", the UFO-hunter) bliver jo nærmest *guidet*
hen-imod målet (ET Homestar DATA: 195,48)
Ultra kort resumé:
Ultra Short Summary:

Input from ...

Subject: Interrupt 78: Found 205-98-107BB=0 -
Re: Found perhaps 276 (in connection to Big Bang) -
Re: Abraham-koden, Part 2
Newsgroups:
News:dk.videnskab
Date: Tue, 9 Jan 2024 15:56:41 +0100
Organization: The Kingdom of Heaven, Department Fools of Christ
25964 <659d5ea9$0$719$***@news.sunsite.dk>
Abraham-code
https://sites.google.com/view/a-code-f-001/files/25-xxx/25-9xx/25-96x/25-964
https://groups.google.com/g/dk.videnskab/c/EXlPXRe1AHU/m/NYAKg9Z-AQAJ
2024-01-08, CET 07:56, GMT 06:56
Hmm ...
Big Bang hændte da Universet blev til (for 13,8 milliarder år
siden). Se evt. ...
https://sites.google.com/view/age-of/universe
Vores lille lokale galaksehob bevæger sig i forhold til dette
"ekko" fra Big Bang.
Det kan man måle (ligesom regnen på bilens forrude er kraftigere
end på bagruden, når bilen kører fremad).
https://sites.google.com/view/et-background/cosmic-b-r
longitude 440,035 ...° ± 0,018...°
latitude +80,4217...° ± 0,0083...°
Det er disse tal, som vi har fundet (i forbindelse med opmålingen
af afstanden fra Sphinxen til Templet i Jerusalem via Pyramide 1)
Der er således 440,037 km fra Sphinxen til Templet via P1
Den galaktiske breddegrad er ligeledes blevet fundt indirekte;
idet ...
Vinklen mellem Sphinxen og Templet er ud for P1 på 80,4°
440,035 / (80,42166667 + 0,00833333) = 5,4710
440,035 / 80,42166667 = 5,4716
440,035 / (80,42166667 - 0,00833333) = 5,4722
440,035 / ((80,42166667 + 0,00833333) * 10) = 0,54710
440,035 / ( 80,42166667 * 10) = 0,54716
Distance Sphinx-P1____________________________0,54717 ... focus
44,0035 / ((80,42166667 - 0,00833333) * 10) = 0,54722
Det vil - med andre ord sige - at 600-tal-systemet er blevet
anvendt SAMT kilometer-systemet
0,54717 * 10 = 5,4717
(
https://sites.google.com/view/abraham-c/objects/jerusalem/p1
P1-50-Jerusalem
31,17924372 30
30, 31.17924372
https://goo.gl/maps/CnbmtWgXJsDbT5cU6
4,9182 km to P1
4,9182 + 0,54717 = 5,46537 km
Det viser sig nu, at DATA fra ET's-Hjemstjerne (med STOR
sandsynlighed) er nedskrevet indirekte (inde i Bibelen):

It now turns out, that DATA from Homestar-of-ET (with HIGH
probability) is written down indirectly (inside the Bible):

25964 <659d5ea9$0$719$***@news.sunsite.dk>
Abraham-code
https://sites.google.com/view/a-code-f-001/files/25-xxx/25-9xx/25-96x/25-964
2.
Distance from GC to Target
195,47655623 (195,65 and 8)
1. 43,730 (601.730), Ruben
3. 45,650 (603.550), Gad
7. 52,700 (601.730), Mannase
12. 53,400 (603.550), Naftali
_______195,48
Hele koden er følgende:
The entire code is as follows:

(
Input from ...

Subject: [ Found target-DATA 45.650 (at Gad, 603.550) ]
Re: Interrupt 78: Found 205-98-107BB=0 -
Re: Found perhaps 276 (in connection to Big Bang) -
Re: Abraham-koden, Part 2
Newsgroups:
News:dk.videnskab
Date: Tue, 9 Jan 2024 23:20:39 +0100
Organization: The Kingdom of Heaven, Department Fools of Christ
25966 <659dc6b8$0$715$***@news.sunsite.dk>
ET-Bible
https://sites.google.com/view/et-bible-f-001/files/25-xxx/25-9xx/25-966
Homestar of ET (ETs hjemstjerne), Galactic longitude
https://sites.google.com/view/homestar-of-et/g-lon/25-xxx/25-9xx/25-966
https://groups.google.com/g/dk.videnskab/c/EXlPXRe1AHU/m/a4bu4BCXAQAJ
Interrupt from
603.550 (4 Mos 2-3) and 601.730 (4 Mos 26)
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Num+1-2%3B+26&version=DN1933
Found Markpointer 205 at ...
Manasse 52.700 - 32.200 = 20.500
=>
Found 78 at ...
Manasse 32.200 + Gad 45.650 = 77.850
Found target-DATA at ...
Gad 45.650
Can't find exactly 150
____________________________
150-300
Syd 4, 1, Ruben
Syd 5, 2, Simeon
Syd 6, 3, Gad ................... focus 45.650
151.450 and 106.430
____________________________
0-150
Øst 1, 4, Juda
Øst 2, 5, Issakar
Øst 3, 6, Zebulon
186.400 and 201.300
____________________________
300-450
Vest 8, 7, Manasse
Vest 7, 8, Efraim
Vest 9, 9, Benjamin
____________________________
450-600
Nord 10, 10, Dan
Nord 11, 11, Aser
Nord 12, 12, Naftali
____________________________
Tallet 45.650 er placeret i den forventede gruppe (150-300)
=>
)

Num 1 and 2 and 26 (4. Mosebog 1 og 2 og 26)
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Num+1-2%3B+26&version=KJ21

_______________________________

Group 2:

150-300
______________601.730__603.550
South 4, 1, 43.730 46.500, Reuben
South 5, 2, 22.200 59.300, Simeon
South 6, 3, 40.500 45.650, Gad .............. focus 45.650
______________106.430__151.450
_______________________________

Group 1:

0-150
______________601.730__603.550
East 1, 4, 76.500 74.600, Judah
East 2, 5, 64.300 54.400, Issachar
East 3, 6, 60.500 57.400, Zebulun
______________201.300__186.400
_______________________________

Group 3:

300-450
______________601.730__603.550
West 8, 7, 52.700 32.200, Manasse
West 7, 8, 32.500 40.500, Efraim
West 9, 9, 45.600 35.400, Benjamin
______________130.800__108.100
_______________________________

Group 4:

450-600
______________601.730__603.550
North 10, 10, 64.400 62.700, Dan
North 11, 11, 53.400 41.500, Asher
North 12, 12, 45.400 53.400, Naphtali
______________163.200__157.600
_______________________________


______________________________________________________________

Input DATA:


½-life of ...

C-14
https://sites.google.com/view/isotope-evidence/6-c-14

Half-life 5730 ± 40 years


https://sites.google.com/view/isotope-evidence/92-u-238

½-life:
238U 4,468 * 10^9 y


=>

(
Find *universielle* SETI-numre:
Find *universal* SETI-numbers
)

4,468 * 10^9 / 5730 = 779.755,6719...
Compare with _________78

=>

4,468 * 10^9 / 780.000 = 5.728,2...
½-life of C-14___________5.730
Compare with ____________5.740 (57.400, Zebulun)

=>

(
Group 1:

0-150
______________601.730__603.550
East 3, 6, 60.500 57.400, Zebulun
)


(60.500 - 57.400) = 3.100

Input memory from ...
Distance from GC to Target
195,47655623 (195,65 and 8)
1. 43,730 (601.730), Ruben
3. 45,650 (603.550), Gad
7. 52,700 (601.730), Mannase
12. 53,400 (603.550), Naftali
_______195,48
=>

52.700 / (60.500 - 57.400) = 17

Compare with ...

238 / 14 = 17
U-238 / C-14 = 17


"Homework-1":

(
DATA-input:

Half-life 5730 ± 40 years

=>

5730 - 40 = 5690 years (minimum)
5730 + 0 = 5730 years
ET-DATA_____5740 years
5730 + 40 = 5770 years (maximum)

=>

Find the *exactly* ½-life for C-14


*Homework-2* (for UFO-hunters)

DATA-input:

744
https://sites.google.com/view/et-footsteps/2010-01-13
744 * 2
https://sites.google.com/view/et-footsteps/2012-01-27

666 + 78 = 744
600 + 144 = 744

=>

40.075,017 / 66,6 = 601,72698...

601,730 / 78 * 744 = 5.739,578...
601,727 / 78 * 744 = 5.739,555...
600,726 / 78 * 744 = 5730,0018...
)

*WHY* ...

Aha!

601,730
600,726
__1,004

Compare with ...

104 (43 + 61)
https://sites.google.com/view/markpointer/1x/104

=>

DATA *moved* ...

From 104
To___1004

WHAT does it mean?

(
Suggest 1:

10^(-1) = 0,1
10^(+0) = 1
10^(+1) = 10
10^(+2) = 100
10^(+3) = 1.000
10^(+4) = 10.000
)

________________________________________________________________

Konklusion:
Conclusion:
Заключение:

Foruden at nogen (for 3000 år siden) har haft kendskab til Big Bang
DATA, må denne også have haft kendskab til atomfysik (halveringstiden
for U-238 samt C-14)

Og ...

*HVEM* kan denne person så være?

Det kan (af gode grunde) IKKE være Menneskeheden.

Men *hvem* kan det så være?

Den ENESTE *naturlige* forklaring må være, at nogen ude fra Rummet har
besøgt vores solsystem!

___

In addition to someone (3000 years ago) having knowledge of Big Bang
DATA, this person must also have had knowledge of nuclear physics (the
half-life of U-238 and C-14)

And ...

*WHO* could this person be?

It cannot (for good reasons) NOT be Humanity.

But *who* could it be?

The ONLY *natural* explanation must be that someone from Outer Space has
visited our solar system!

___

Помимо кого-то (3000 лет назад), обладавшего знаниями о ДАННЫХ Большого
Взрыва, этот человек также должен был знать ядерную физику (период
полураспада U-238 и C-14).

И ...

*КТО* мог бы быть этот человек?

Оно не может (по уважительным причинам) НЕ быть Человечеством.

Но *кто* это мог быть?

ЕДИНСТВЕННОЕ *естественное* объяснение должно состоять в том, что нашу
Солнечную систему посетил кто-то из космоса!

___

除了某人(3000年前)拥有大爆炸数据的知识之外,这个人还必须拥有核物理的知识(U-238和C-14的半衰期)

和 ...

*这个人可能是谁*?

它不可能(有充分的理由)不是人类。

但*谁*会是谁呢?

唯一“自然”的解释一定是有人来自外太空访问了我们的太阳系!

___


Wish You all a GOOD UFO-hunting.


NB!
FUT sat til udelukkende den *videnskabelige* nyhedsgruppe


With kind regards
Mogens Kall, The servant of Michael
Test dit kærlighedssprog (Test your love language):
https://kærlighedssprog.dk/kaerlighedssprog/test-dit-kaerlighedssprog
- -
Coming up news: Iran hit by a Asteroid. Iran is no more (Jer.49,34-) ?
Last OUTPUT: 23303 <61ecf341$0$697$***@news.sunsite.dk>
https://groups.google.com/g/dk.test/c/MRWueyeFrn8/m/8un3DEP4FAAJ
Info http://groups.google.dk/group/dk.test/msg/591d03940b49201e
Website https://sites.google.com/view/kall-tree File no 26000
Kall, Mogens
2024-01-16 23:45:01 UTC
Permalink
C-14/Pt-193:
90 - (5740 / 50 * 360/600) => 21,12° North.
Found markpointer 29,00 km at Calakmul-X-367,26

File 26.004 ...
Abraham-code
https://sites.google.com/view/a-code-f-001/files/26-xxx/26-0xx/26-00x/26-004
Markpointer 29
https://sites.google.com/view/a-markpointer/29

-

Den 16-01-2024 kl. 13:25 skrev Kall, Mogens:

Subject: [ ET U-238 and C-14 Isotope *Copyright* ]
Abraham-code, Part 3
Newsgroups:
News:dk.livssyn.kristendom
News:dk.politik
News:dk.videnskab
News:no.kultur.folklore.ufo
News:sci.astro.seti
Followup-To:
News:dk.videnskab
Date: Tue, 16 Jan 2024 13:25:38 +0100
Organization: The Kingdom of Heaven, Department Fools of Christ
26000 <65a675c3$0$705$***@news.sunsite.dk>
Abraham-code
https://sites.google.com/view/a-code-f-001/files/26-xxx/26-0xx/26-00x/26-000
ET-Bible
https://sites.google.com/view/et-bible-f-001/files/26-xxx/26-0xx/26-000
Isotope evidence (Isotop indicier)
C-14 and U-238, Mass number (A, Massnummeret)
https://sites.google.com/view/isotope-evidence/6-c-14/14/26-000
https://sites.google.com/view/isotope-evidence/92-u-238/238/26-000
C-14 and U-238, ½-Life, Half-life (Halveringstid)
https://sites.google.com/view/isotope-evidence/6-c-14/1-2-life/26-000
https://sites.google.com/view/isotope-evidence/92-u-238/1-2-life/26-000
Goodwill, Доброжелательность
https://sites.google.com/view/kall-goodwill/files/26-xxx/26-0xx/26-000
=>
Galactic neighbor help (Galaktisk nabohjælp)
https://sites.google.com/view/galactic-neighbor-help/files/26-xxx/26-0xx/26-000
https://groups.google.com/g/dk.livssyn.kristendom/c/Qi72YomWQwo/m/M6z1P5-BAQAJ
https://groups.google.com/g/dk.politik/c/l9FI0hu5aT0/m/EShAwTAvAAAJ
https://groups.google.com/g/dk.videnskab/c/jNRmWnJABXA/m/ndyYvNI5AwAJ
https://groups.google.com/g/no.kultur.folklore.ufo/c/l706tQISuYI/m/PCpi2l9NAgAJ
https://groups.google.com/g/sci.astro.seti/c/CEgp1J4Bf2w/m/ZQq-DpAYAQAJ
Post by Kall, Mogens
Half-life 5730 ± 40 years
https://sites.google.com/view/isotope-evidence/92-u-238
238U 4,468 * 10^9 y
=>
(
Find *universal* SETI-numbers
)
4,468 * 10^9 / 5730 = 779.755,6719...
Compare with _________78
=>
4,468 * 10^9 / 780.000 = 5.728,2...
½-life of C-14___________5.730
Compare with ____________5.740 (57.400, Zebulun)
90 - (5730 / 50 * 360/600) = 21,24
90 - (5740 / 50 * 360/600) = 21,12

=>

Crater (Mexico
https://sites.google.com/view/abraham-c/objects/chicxulub-crater
21.4000956747233, -89.51676469267

Xcambo-Calakmul-line
https://sites.google.com/view/abraham-c/objects/chicxulub-crater/xcambo/calakmul

Xcambo
21.313795, -89.353871


21,24 (5730)
21.24, -89.36446963092448
https://maps.app.goo.gl/CzGbbpAUn2rVLNbX8
8,28 km (5,14 mi) to Xcambo
15,54 km (9,65 mi) to Calakmul-X-367,26
23,79 km (14,78 mi) to Crater
351,72 km (218,55 mi) to Calakmul


21,12 (5740)
21.12, -89.3817084604673
https://maps.app.goo.gl/Y9n5rFiykGzoJvki8
13,46 km (8,37 mi) to 21,24-(5730)
21,74 km (13,51 mi) to Xcambo
29,00 km (18,02 mi) to Calakmul-X-367,26 ........ focus
34,14 km (21,22 mi) to Crater
338,26 km (210,18 mi) to Calakmul

(
29,0000 km
21.378484598222798, -89.3444687523271
https://maps.app.goo.gl/zDwiYpjA1YxaMGRP9
2,52 m (8,28 fod) to Calakmul-X-367,26

Kommentar:

Denne lille forskel kan skyldes, at den tektoniske plade har
forskubbet sig (i de forgangne 3447 år).

Eller ...

(hvilket nok mindre sandsynligt:)

At ½-life-værdierne ikke helt er heltallene 5740 år og 50 år.
)


Calakmul
18.104898, -89.810495


Konklusion:

Dette er nok et indirekte *bevis* på hypotesen om, at de har
udpeget Kraterets position udfra Calakmul og Xcambo samt DATA
fra Yom Kippur (½ year + 10 days) * 2 = 192,625 * 2 = 385,25


Men ...

(Homework for UFO-hunters:)

HVORFOR netop lige tallet 29 ?

Var det fordi, at det var det heltal, som ligger nærmest, når
man skal designe et "skattekort"?


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael
Test dit kærlighedssprog (Test your love language):
https://kærlighedssprog.dk/kaerlighedssprog/test-dit-kaerlighedssprog
- -
Coming up news: Iran hit by a Asteroid. Iran is no more (Jer.49,34-) ?
Last OUTPUT: 23303 <61ecf341$0$697$***@news.sunsite.dk>
https://groups.google.com/g/dk.test/c/MRWueyeFrn8/m/8un3DEP4FAAJ
Info http://groups.google.dk/group/dk.test/msg/591d03940b49201e
Website https://sites.google.com/view/kall-tree File no 26004
4
3
2
1 "Reserveret" *unødvendig* Google-idiot-klipperi
Kall, Mogens
2024-01-23 17:19:46 UTC
Permalink
UFO-investigation:
Found ET C-14 and 78-Plaitne-193 Isotope *Copyright*:

Found 29 (Yellowstone Hotspot) -
(ant markponiter-1335)

Re: C-14/Pt-193: 90 - (5740 / 50 * 360/600) => 21,12° North.
Found markpointer 29,00 km at Calakmul-X-367,26 -

Re: Abraham-code, Part 3

File 26.029 ...
Abraham-code
https://sites.google.com/view/a-code-f-001/files/26-xxx/26-0xx/26-02x/26-029
Markpointer 29
https://sites.google.com/view/a-markpointer/29
Goodwill, Доброжелательность
https://sites.google.com/view/kall-goodwill/files/26-xxx/26-0xx/26-029
=>
Galactic neighbor help (Galaktisk nabohjælp)
https://sites.google.com/view/galactic-neighbor-help/files/26-xxx/26-0xx/26-029

-

Den 17-01-2024 kl. 00:45 skrev Kall, Mogens:

Subject: C-14/Pt-193: 90 - (5740 / 50 * 360/600) => 21,12° North.
Found markpointer 29,00 km at Calakmul-X-367,26 -
Re: Abraham-code, Part 3
Newsgroups:
News:dk.videnskab
Date: Wed, 17 Jan 2024 00:45:01 +0100
Organization: The Kingdom of Heaven, Department Fools of Christ
26004 <65a714fd$0$711$***@news.sunsite.dk>
Abraham-code
https://sites.google.com/view/a-code-f-001/files/26-xxx/26-0xx/26-00x/26-004
Markpointer 29
https://sites.google.com/view/a-markpointer/29
Goodwill, Доброжелательность
https://sites.google.com/view/kall-goodwill/files/26-xxx/26-0xx/26-004
=>
Galactic neighbor help (Galaktisk nabohjælp)
https://sites.google.com/view/galactic-neighbor-help/files/26-xxx/26-0xx/26-004
https://groups.google.com/g/dk.videnskab/c/jNRmWnJABXA/m/E3l0v-VeAwAJ
Post by Kall, Mogens
Subject: [ ET U-238 and C-14 Isotope *Copyright* ]
Abraham-code, Part 3
News:dk.livssyn.kristendom
News:dk.politik
News:dk.videnskab
News:no.kultur.folklore.ufo
News:sci.astro.seti
News:dk.videnskab
Date: Tue, 16 Jan 2024 13:25:38 +0100
Organization: The Kingdom of Heaven, Department Fools of Christ
Abraham-code
https://sites.google.com/view/a-code-f-001/files/26-xxx/26-0xx/26-00x/26-000
Post by Kall, Mogens
ET-Bible
https://sites.google.com/view/et-bible-f-001/files/26-xxx/26-0xx/26-000
Isotope evidence (Isotop indicier)
C-14 and U-238, Mass number (A, Massnummeret)
https://sites.google.com/view/isotope-evidence/6-c-14/14/26-000
https://sites.google.com/view/isotope-evidence/92-u-238/238/26-000
C-14 and U-238, ½-Life, Half-life (Halveringstid)
https://sites.google.com/view/isotope-evidence/6-c-14/1-2-life/26-000
https://sites.google.com/view/isotope-evidence/92-u-238/1-2-life/26-000
Goodwill, Доброжелательность
https://sites.google.com/view/kall-goodwill/files/26-xxx/26-0xx/26-000
=>
Galactic neighbor help (Galaktisk nabohjælp)
https://sites.google.com/view/galactic-neighbor-help/files/26-xxx/26-0xx/26-000
https://groups.google.com/g/dk.livssyn.kristendom/c/Qi72YomWQwo/m/M6z1P5-BAQAJ
Post by Kall, Mogens
https://groups.google.com/g/dk.politik/c/l9FI0hu5aT0/m/EShAwTAvAAAJ
https://groups.google.com/g/dk.videnskab/c/jNRmWnJABXA/m/ndyYvNI5AwAJ
https://groups.google.com/g/no.kultur.folklore.ufo/c/l706tQISuYI/m/PCpi2l9NAgAJ
Post by Kall, Mogens
https://groups.google.com/g/sci.astro.seti/c/CEgp1J4Bf2w/m/ZQq-DpAYAQAJ
Post by Kall, Mogens
Half-life 5730 ± 40 years
https://sites.google.com/view/isotope-evidence/92-u-238
238U 4,468 * 10^9 y
=>
(
Find *universal* SETI-numbers
)
4,468 * 10^9 / 5730 = 779.755,6719...
Compare with _________78
=>
4,468 * 10^9 / 780.000 = 5.728,2...
½-life of C-14___________5.730
Compare with ____________5.740 (57.400, Zebulun)
90 - (5730 / 50 * 360/600) = 21,24
90 - (5740 / 50 * 360/600) = 21,12
=>
Crater (Mexico
https://sites.google.com/view/abraham-c/objects/chicxulub-crater
21.4000956747233, -89.51676469267
Xcambo-Calakmul-line
https://sites.google.com/view/abraham-c/objects/chicxulub-crater/xcambo/calakmul
Post by Kall, Mogens
Xcambo
21.313795, -89.353871
21,24 (5730)
21.24, -89.36446963092448
https://maps.app.goo.gl/CzGbbpAUn2rVLNbX8
8,28 km (5,14 mi) to Xcambo
15,54 km (9,65 mi) to Calakmul-X-367,26
23,79 km (14,78 mi) to Crater
351,72 km (218,55 mi) to Calakmul
21,12 (5740)
21.12, -89.3817084604673
https://maps.app.goo.gl/Y9n5rFiykGzoJvki8
13,46 km (8,37 mi) to 21,24-(5730)
21,74 km (13,51 mi) to Xcambo
29,00 km (18,02 mi) to Calakmul-X-367,26 ........ focus
34,14 km (21,22 mi) to Crater
338,26 km (210,18 mi) to Calakmul
21,12 (5740)
https://sites.google.com/view/abraham-c/objects/chicxulub-crater/xcambo/calakmul
-89,3819881 21,12
21.12, -89.3819881
https://maps.app.goo.gl/CmFWqYTDk63vfCka8
29,0017 km to Calakmul-X-367,256...
Post by Kall, Mogens
(
29,0000 km
21.378484598222798, -89.3444687523271
https://maps.app.goo.gl/zDwiYpjA1YxaMGRP9
2,52 m (8,28 fod) to Calakmul-X-367,26
Denne lille forskel kan skyldes, at den tektoniske plade har
forskubbet sig (i de forgangne 3447 år).
Eller ...
(hvilket nok mindre sandsynligt:)
At ½-life-værdierne ikke helt er heltallene 5740 år og 50 år.
)
Calakmul
18.104898, -89.810495
Dette er nok et indirekte *bevis* på hypotesen om, at de har
udpeget Kraterets position udfra Calakmul og Xcambo samt DATA
fra Yom Kippur (½ year + 10 days) * 2 = 192,625 * 2 = 385,25
Men ...
(Homework for UFO-hunters:)
HVORFOR netop lige tallet 29 ?
Var det fordi, at det var det heltal, som ligger nærmest, når
man skal designe et "skattekort"?
Pardon!

(
Interrupt RETURN from ...
https://sites.google.com/view/abraham-c/objects/sphinx/jerusalem/galactic-construction/extra
)


Jeg er en "anelse" langsom i optrækket!

Input memory from ...

Date: Wed, 18 May 2022 22:17:11 +0200
24211 <6285544c$0$694$***@news.sunsite.dk>
Abraham-code
https://sites.google.com/view/a-code-f-001/files/24-xxx/24-2xx/24-21x/24-211
https://groups.google.com/g/dk.politik/c/HuotY2qxlYo/m/vPJg23-dAwAJ
=>
Subject: Russisk soldat erkender krigsforbrydelse.
Verdenshavene bliver varmere -
Re: News 2022-05-18, Psychopath-Putin-666 has attacked Ukraine.
1354 days to global Nuclearwar+suicide
Newsgroups:
News:dk.politik
Date: Wed, 18 May 2022 19:41:40 +0200
Organization: The Kingdom of Heaven, Department Fools of Christ
24210 <62852fd7$0$693$***@news.sunsite.dk>
https://groups.google.com/g/dk.politik/c/HuotY2qxlYo/m/oWwXDwOVAwAJ
Post by Kall, Mogens
29
Yellowstone hotspot
https://en.wikipedia.org/wiki/Yellowstone_hotspot
https://sites.google.com/view/abraham-c/objects/other/usa/yellowstone-hotspot
Post by Kall, Mogens
-110,67 44,43
44.43°N 110.67°W
https://goo.gl/maps/jDUPxbnoB8Dczc8a9
28,99972736 Global-360-units to Calakmul-X-367,256363004
Hmm ...

Hotspot ... ("local destroyer) ...
Crater ... apropos a globe-destroyer ............. focus
Sodom ... (L'illustration de la Big Bang ?) ...


ET-associationen var:

3 typer (en/to af dem hypotetiske) (globale) *katastrofer*

-

Internal message to 2304-HQ:

INT-memory 1335:

Subject: [ Find if possible MW1+53,57/600-latitude-0-DATA ]
Re: UFO-investigation: Found connection between Target-DATA
(195,48) and 78 and the 12 tribes of Israel + 115 -
Was: Ukraines generaloberst kommer med appel til Vesten –
Rusland er i overtal -
Re: ... News 2024-01-13
Newsgroups:
News:dk.videnskab
Date: Sun, 14 Jan 2024 13:16:30 +0100
Organization: The Kingdom of Heaven, Department Fools of Christ
25987 <65a3d0a0$0$707$***@news.sunsite.dk>
Abraham-code
https://sites.google.com/view/a-code-f-001/files/25-xxx/25-9xx/25-98x/25-987
https://groups.google.com/g/dk.videnskab/c/kapPBLplzLI/m/JHo8QiqcAgAJ
Post by Kall, Mogens
Found markpointer 1335 (Dan 12,12)
Yours?
Found Your 1335-markpointer Abraham-reference:

Subject: Found 115 at MW2-Cygnus A -
Re: Russisk soldat erkender krigsforbrydelse.
Verdenshavene bliver varmere -
Re: News 2022-05-18, Psychopath-Putin-666 has attacked Ukraine.
1354 days to global Nuclearwar+suicide
Newsgroups:
News:dk.politik
Date: Wed, 18 May 2022 22:17:11 +0200
Organization: The Kingdom of Heaven, Department Fools of Christ
24211 <6285544c$0$694$***@news.sunsite.dk>
Abraham-code
https://sites.google.com/view/a-code-f-001/files/24-xxx/24-2xx/24-21x/24-211
https://groups.google.com/g/dk.politik/c/HuotY2qxlYo/m/vPJg23-dAwAJ
Post by Kall, Mogens
Yellowstone-hotspot-29
-110,6702660026 44,430195572
44.430195572, -110.6702660026
https://goo.gl/maps/4ndHxsgSJm5PseWo6
29,00000000 Global-360-units to Calakmul-X-367,256363004
3.224,6580 km to Calakmul-X-367,256363004 (Google-system)
[ ... ]
Post by Kall, Mogens
1335 ?
1335 * 29 / 3.224,6580 = 12,00592435
-96,84074205360483 31,34020993258883
31.34020993258883, -96.84074205360483
=>
12
3.224,6580 * 12 / 29 = 1.334,3412 km
Y-hotspot-1335
https://sites.google.com/view/abraham-c/objects/other/usa/y-hotspot/c-367-25
-96,8407420536048 31,3402099325888
31.3402099325888, -96.8407420536048
https://maps.app.goo.gl/G3KdToYVhzx1JqQj8
20,00987259 Global-600-units to to Calakmul-367,25(40-030,2361-s)
12,00592356 Global-360-units to Calakmul-367,2563 (40-030,2361-s)
1334,9999 km to Calakmul-367,256363004 (40-030,2361-system)

=>

Hmm ... (memory on from) ...

06.643

https://sites.google.com/view/kall-files/0x-xxx/06-xxx/06-6xx/06-67x/06-678-out-01
https://groups.google.com/g/no.kultur.folklore.ufo/c/H5lGkv8adUA/m/dbm7KLFrRyAJ
Post by Kall, Mogens
Post by Kall, Mogens
(2005-04-15, CET 19:53)
- "Do You wanna play a game of "football" ?"
Memory on from ...

ET footsteps, update
https://sites.google.com/view/et-footsteps/update
=>
https://sites.google.com/site/etfootsteps/home/update
[ ... File 22.026a ... ]
Post by Kall, Mogens
[Der] lød et brag over hovedstaden i Indonesion 7 dage FØR
Tsunami-jordskælvet, ...
Og der kom også 1 asteroide susende [forbi] til tiden 196
(apropos den galaktiske længdegrad)
Og der kom også 2 asteroider susende forbi til tiderne 744 og
2*744
Og der kom også 1 asteroide susende forbi til tiden 46
(apropos den galaktiske længdegrad, her opmålt udfra
stjernekort 2, altså stjernekort 1 (150 enheder) + 46 = 196)
Og SAMTIDIG kom er en meteor susende [forbi] og eksploderede
over Russia, apropos "markøren" 7 dage FØR
Tsunami-jordskælvet.
Og SAMTIDIG kom er en meteor susende fordi og eksploderede
over Russia, og som derfor nok IKKE kan tolkes på andre
måder end som en *advarsel* til Rusland om kommende dom i
form af noget, der minder "lidt" [om] Sodoma (hvis ikke de
holder op med al deres ondskab herunder angrebskrigen på
Georgien i 2008)!
Yes, "Joshua". Let's play ... :-)

-

Download Spreadsheet/Regneark ...
https://drive.google.com/drive/folders/1rAWI2nmv3KMOIf5SGagOTPgo8tPJH6HN

New,045.039.003,Yucatán (Mexico)+21,12N(5740),004.sxc
https://drive.google.com/file/d/1sqFcAmtfCCeTveQqCSNghp11CtPfKX4n/view
or Excel
New,045.039.003,Yucatán (Mexico)+21,12N(5740),004.sxc.xls
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ZNVe5OgBi9UJE5EhRwdX1bUcvaHixQxC/edit


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael
Test dit kærlighedssprog (Test your love language):
https://kærlighedssprog.dk/kaerlighedssprog/test-dit-kaerlighedssprog
- -
Coming up news: Iran hit by a Asteroid. Iran is no more (Jer.49,34-) ?
Last OUTPUT: 23303 <61ecf341$0$697$***@news.sunsite.dk>
https://groups.google.com/g/dk.test/c/MRWueyeFrn8/m/8un3DEP4FAAJ
Website https://sites.google.com/view/kall-tree File no 26029
4
3
2
1 "Reserveret" *unødvendig* Google-idiot-klipperi
Kall, Mogens
2024-01-23 19:39:06 UTC
Permalink
Found 29 (in connection to C-14 and 78-Pt-193)

Re: Found 29 (Yellowstone Hotspot) -
Re: C-14/Pt-193: 90 - (5740 / 50 * 360/600) => 21,12° North.
Found markpointer 29,00 km at Calakmul-X-367,26 -
Re: Abraham-code, Part 3

File 26.031 ...
Abraham-code
https://sites.google.com/view/a-code-f-001/files/26-xxx/26-0xx/26-03x/26-031
ET-Bible
https://sites.google.com/view/et-bible-f-001/files/26-xxx/26-0xx/26-031

-

Den 23-01-2024 kl. 18:19 skrev Kall, Mogens:

Subject: [ UFO-investigation:
Found ET C-14 and 78-Plaitne-193 Isotope *Copyright*: ]
Found 29 (Yellowstone Hotspot) -
Re: C-14/Pt-193: 90 - (5740 / 50 * 360/600) => 21,12° North.
Found markpointer 29,00 km at Calakmul-X-367,26 -
Re: Abraham-code, Part 3
Newsgroups:
News:dk.videnskab
Date: Tue, 23 Jan 2024 18:19:46 +0100
Organization: The Kingdom of Heaven, Department Fools of Christ
26029 <65aff533$0$713$***@news.sunsite.dk>
Abraham-code
https://sites.google.com/view/a-code-f-001/files/26-xxx/26-0xx/26-02x/26-029
Markpointer 29
https://sites.google.com/view/a-markpointer/29
C-14 and 78-Pt-193, ½-Life, Half-life (Halveringstid)
https://sites.google.com/view/isotope-evidence/6-c-14/1-2-life/26-029
https://sites.google.com/view/isotope-evidence/78-pt-193/50/26-xxx/26-029
Goodwill, Доброжелательность
https://sites.google.com/view/kall-goodwill/files/26-xxx/26-0xx/26-029
=>
Galactic neighbor help (Galaktisk nabohjælp)
https://sites.google.com/view/galactic-neighbor-help/files/26-xxx/26-0xx/26-029
https://groups.google.com/g/dk.videnskab/c/jNRmWnJABXA/m/nJ1YopZdAQAJ
Post by Kall, Mogens
Post by Kall, Mogens
Post by Kall, Mogens
Half-life 5730 ± 40 years
https://sites.google.com/view/isotope-evidence/92-u-238
238U 4,468 * 10^9 y
=>
(
Find *universal* SETI-numbers
)
4,468 * 10^9 / 5730 = 779.755,6719...
Compare with _________78
=>
4,468 * 10^9 / 780.000 = 5.728,2...
½-life of C-14___________5.730
Compare with ____________5.740 (57.400, Zebulun)
90 - (5730 / 50 * 360/600) = 21,24
90 - (5740 / 50 * 360/600) = 21,12
=>
Crater (Mexico
https://sites.google.com/view/abraham-c/objects/chicxulub-crater
21.4000956747233, -89.51676469267
Xcambo-Calakmul-line
https://sites.google.com/view/abraham-c/objects/chicxulub-crater/xcambo/calakmul
Post by Kall, Mogens
Post by Kall, Mogens
Xcambo
21.313795, -89.353871
21,24 (5730)
21.24, -89.36446963092448
https://maps.app.goo.gl/CzGbbpAUn2rVLNbX8
8,28 km (5,14 mi) to Xcambo
15,54 km (9,65 mi) to Calakmul-X-367,26
23,79 km (14,78 mi) to Crater
351,72 km (218,55 mi) to Calakmul
21,12 (5740)
21.12, -89.3817084604673
https://maps.app.goo.gl/Y9n5rFiykGzoJvki8
13,46 km (8,37 mi) to 21,24-(5730)
21,74 km (13,51 mi) to Xcambo
29,00 km (18,02 mi) to Calakmul-X-367,26 ........ focus
34,14 km (21,22 mi) to Crater
338,26 km (210,18 mi) to Calakmul
21,12 (5740)
https://sites.google.com/view/abraham-c/objects/chicxulub-crater/xcambo/calakmul
Post by Kall, Mogens
-89,3819881 21,12
21.12, -89.3819881
https://maps.app.goo.gl/CmFWqYTDk63vfCka8
29,0017 km to Calakmul-X-367,256...
Post by Kall, Mogens
(
29,0000 km
21.378484598222798, -89.3444687523271
https://maps.app.goo.gl/zDwiYpjA1YxaMGRP9
2,52 m (8,28 fod) to Calakmul-X-367,26
Denne lille forskel kan skyldes, at den tektoniske plade har
forskubbet sig (i de forgangne 3447 år).
Eller ...
(hvilket nok mindre sandsynligt:)
At ½-life-værdierne ikke helt er heltallene 5740 år og 50 år.
)
Calakmul
18.104898, -89.810495
Dette er nok et indirekte *bevis* på hypotesen om, at de har
udpeget Kraterets position udfra Calakmul og Xcambo samt DATA
fra Yom Kippur (½ year + 10 days) * 2 = 192,625 * 2 = 385,25
Men ...
(Homework for UFO-hunters:)
HVORFOR netop lige tallet 29 ?
Var det fordi, at det var det heltal, som ligger nærmest, når
man skal designe et "skattekort"?
Pardon!
(
Interrupt RETURN from ...
https://sites.google.com/view/abraham-c/objects/sphinx/jerusalem/galactic-construction/extra
Post by Kall, Mogens
)
Jeg er en "anelse" langsom i optrækket!
Input memory from ...
Date: Wed, 18 May 2022 22:17:11 +0200
Abraham-code
https://sites.google.com/view/a-code-f-001/files/24-xxx/24-2xx/24-21x/24-211
Post by Kall, Mogens
https://groups.google.com/g/dk.politik/c/HuotY2qxlYo/m/vPJg23-dAwAJ
=>
Subject: Russisk soldat erkender krigsforbrydelse.
Verdenshavene bliver varmere -
Re: News 2022-05-18, Psychopath-Putin-666 has attacked Ukraine.
1354 days to global Nuclearwar+suicide
News:dk.politik
Date: Wed, 18 May 2022 19:41:40 +0200
Organization: The Kingdom of Heaven, Department Fools of Christ
https://groups.google.com/g/dk.politik/c/HuotY2qxlYo/m/oWwXDwOVAwAJ
Post by Kall, Mogens
29
Yellowstone hotspot
https://en.wikipedia.org/wiki/Yellowstone_hotspot
https://sites.google.com/view/abraham-c/objects/other/usa/yellowstone-hotspot
Post by Kall, Mogens
Post by Kall, Mogens
-110,67 44,43
44.43°N 110.67°W
https://goo.gl/maps/jDUPxbnoB8Dczc8a9
28,99972736 Global-360-units to Calakmul-X-367,256363004
Hmm ...
Hotspot ... ("local destroyer) ...
Crater ... apropos a globe-destroyer ............. focus
Sodom ... (L'illustration de la Big Bang ?) ...
3 typer (en/to af dem hypotetiske) (globale) *katastrofer*
[ ... ]
Post by Kall, Mogens
Download Spreadsheet/Regneark ...
https://drive.google.com/drive/folders/1rAWI2nmv3KMOIf5SGagOTPgo8tPJH6HN
New,045.039.003,Yucatán (Mexico)+21,12N(5740),004.sxc
https://drive.google.com/file/d/1sqFcAmtfCCeTveQqCSNghp11CtPfKX4n/view
or Excel
New,045.039.003,Yucatán (Mexico)+21,12N(5740),004.sxc.xls
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ZNVe5OgBi9UJE5EhRwdX1bUcvaHixQxC/edit


For UFO-hunters:

Search after ...

(
Input:
6-C-14, n = 8
78-Pt-193, n = 115
)

78 + 6 = 84
78 - 6 = 72

115 + 8 = 123
115 - 8 = 107

193 + 14 = 207
193 - 14 = 179 ............................ (focus) ...

=>

(
Search inside
Psalm 1-150
)

207 - 150 = 57
179 - 150 = 29 ............................ focus


Hmm ...

Psalm 29,1-11
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Psa+29&version=BPH

Salme 29, Bibelen på hverdagsdansk

[ ... ]

10
Han herskede over syndfloden, ...


Anvendelsen af ordet 'Syndflod' KUNNE være en hentydning til
noget "lidt" i relation til masseuddøen, apropos Crateret og
- hypotetisk set - Yellowstone Hotspot.

Hvor mange steder (i Salmernes Bog) nævnes ordet 'syndflod' ?

Vandflod
https://www.biblegateway.com/quicksearch/?quicksearch=Vandflod&version=DN1933

Kun denne ene gang nævnes ordet (i Salmernes bog)

Men bemærk tallet, der nævnes i dets oprindelige betydning:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Gen+7.6&version=DN1933

1 Mosebog 7:6, Dette er Biblen på dansk

Noa var 600 År gammel, da Vandfloden kom over Jorden.


Tallet 600.

Og det var, hvad vi præcis opdagede, at der - foruden de 29 km -
endvidere OGSÅ var en større måleenhed på 29 Global-600-units.

Så ...

Måske er der tale om en fin lille hentydning (inside the Bible).


Hmm ...

En anden mulighed er også at undersøge den egentlige *universielle*
SETI-search ...
https://sites.google.com/view/seti/topic/search/114-6

5730 / 50 = 114,6
5740 / 50 = 114,8https://www.biblegateway.com/passage/?search=Salme+114&version=BPH

Salme 114, Bibelen på hverdagsdansk

Herren hjælper sit folk

1
Da Israels folk forlod Egypten,
hvor de havde levet blandt et fremmed folk,

2
blev de Herrens ejendomsfolk,
de blev hans eget, hellige folk.

3
Havets vandmasser flygtede fra dem,
Jordanfloden holdt sig ærbødigt tilbage.[a]

4
Bjergene sprang rundt som væddere,
bakkerne var kåde som lam.

5
Hvad går der af dig, hav, siden du flygter?
Jordanflod, hvorfor holder du dig tilbage?

6
Hvorfor springer I bjerge som væddere?
Bakker, hvorfor er I kåde som lam?

7
Når jorden står overfor den Almægtige, må den skælve,
ryste af angst for Israels Gud,

8
han, som gav drikkevand fra en ørkensten,
gjorde klippevæg til kildevæld.


Footnotes

a
114,3 Først overgangen over Det Røde Hav (2.Mos. 14,21),
dernæst overgangen over Jordanfloden (Jos. 3,13-16).


KUNNE man forestille sig, at Det-Røde-Hav - talsymbolsk set -
repræsenterede C-14 (på 5730-40) og Jordanfloden repræsenterede
78-Pt-193 (på 50) ?

Indirekte er der så en markør på 40 år (imellem de to begivenheder)


Sorry. Time out.


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael
Test dit kærlighedssprog (Test your love language):
https://kærlighedssprog.dk/kaerlighedssprog/test-dit-kaerlighedssprog
- -
Coming up news: Iran hit by a Asteroid. Iran is no more (Jer.49,34-) ?
Last OUTPUT: 23303 <61ecf341$0$697$***@news.sunsite.dk>
https://groups.google.com/g/dk.test/c/MRWueyeFrn8/m/8un3DEP4FAAJ
Website https://sites.google.com/view/kall-tree File no 26031
4
3
2
1 "Reserveret" *unødvendig* Google-idiot-klipperi
Kall, Mogens
2024-02-12 03:39:04 UTC
Permalink
Homework

Find - if possible - ½-life-markpointers in connection to
Yucatán-Crater-50 (was: 18-29(49))

File 26.124 ...
Abraham-code
https://sites.google.com/view/a-code-f-001/files/26-xxx/26-1xx/26-12x/26-124

-

Den 17-01-2024 kl. 00:45 skrev Kall, Mogens:

Subject: C-14/Pt-193: 90 - (5740 / 50 * 360/600) => 21,12° North.
Found markpointer 29,00 km at Calakmul-X-367,26 -
Re: Abraham-code, Part 3
Newsgroups:
News:dk.videnskab
Date: Wed, 17 Jan 2024 00:45:01 +0100
Organization: The Kingdom of Heaven, Department Fools of Christ
26004 <65a714fd$0$711$***@news.sunsite.dk>
Abraham-code
https://sites.google.com/view/a-code-f-001/files/26-xxx/26-0xx/26-00x/26-004
Markpointer 29
https://sites.google.com/view/a-markpointer/29
Goodwill, Доброжелательность
https://sites.google.com/view/kall-goodwill/files/26-xxx/26-0xx/26-004
=>
Galactic neighbor help (Galaktisk nabohjælp)
https://sites.google.com/view/galactic-neighbor-help/files/26-xxx/26-0xx/26-004
https://groups.google.com/g/dk.videnskab/c/jNRmWnJABXA/m/E3l0v-VeAwAJ
Post by Kall, Mogens
Post by Kall, Mogens
Half-life 5730 ± 40 years
https://sites.google.com/view/isotope-evidence/92-u-238
238U 4,468 * 10^9 y
=>
(
Find *universal* SETI-numbers
)
4,468 * 10^9 / 5730 = 779.755,6719...
Compare with _________78
=>
4,468 * 10^9 / 780.000 = 5.728,2...
½-life of C-14___________5.730
Compare with ____________5.740 (57.400, Zebulun)
90 - (5730 / 50 * 360/600) = 21,24
90 - (5740 / 50 * 360/600) = 21,12
=>
Crater (Mexico
https://sites.google.com/view/abraham-c/objects/chicxulub-crater
21.4000956747233, -89.51676469267
Xcambo-Calakmul-line
https://sites.google.com/view/abraham-c/objects/chicxulub-crater/xcambo/calakmul
Post by Kall, Mogens
Xcambo
21.313795, -89.353871
21,24 (5730)
21.24, -89.36446963092448
https://maps.app.goo.gl/CzGbbpAUn2rVLNbX8
8,28 km (5,14 mi) to Xcambo
15,54 km (9,65 mi) to Calakmul-X-367,26
23,79 km (14,78 mi) to Crater
351,72 km (218,55 mi) to Calakmul
21,12 (5740)
21.12, -89.3817084604673
https://maps.app.goo.gl/Y9n5rFiykGzoJvki8
13,46 km (8,37 mi) to 21,24-(5730)
21,74 km (13,51 mi) to Xcambo
29,00 km (18,02 mi) to Calakmul-X-367,26 ........ focus
34,14 km (21,22 mi) to Crater
338,26 km (210,18 mi) to Calakmul
(
29,0000 km
21.378484598222798, -89.3444687523271
https://maps.app.goo.gl/zDwiYpjA1YxaMGRP9
2,52 m (8,28 fod) to Calakmul-X-367,26
Denne lille forskel kan skyldes, at den tektoniske plade har
forskubbet sig (i de forgangne 3447 år).
Eller ...
(hvilket nok mindre sandsynligt:)
At ½-life-værdierne ikke helt er heltallene 5740 år og 50 år.
)
Calakmul
18.104898, -89.810495
Dette er nok et indirekte *bevis* på hypotesen om, at de har
udpeget Kraterets position udfra Calakmul og Xcambo samt DATA
fra Yom Kippur (½ year + 10 days) * 2 = 192,625 * 2 = 385,25
Men ...
(Homework for UFO-hunters:)
HVORFOR netop lige tallet 29 ?
Var det fordi, at det var det heltal, som ligger nærmest, når
man skal designe et "skattekort"?
5740/50 = 114,8
(5740/50 * 360/600) - 90 = -21,12
29
21.12, -89.3819881
https://maps.app.goo.gl/CmFWqYTDk63vfCka8
29,0017 km to Calakmul-X-367,256...

________________________________________________________________


47,0000
29,0000
21.12001503908877, -89.38198810034388
https://maps.app.goo.gl/sGNw2rwpSApP3q2G9
47,0000 km to Crater via Calakmul-X-367,256...
1,61 m (5,27 fod) to 29


"Kodebogen" angiver måske 29-tallet indirekte ved, at der står
følgende:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Lev+25.1-&version=BPH

3 Mosebog 25, Bibelen på hverdagsdansk

Sabbatår og jubelår

[ ... ]

8-10
Tæl nu syv gange syv år frem. Efter 49 år, når
forsoningsdagen er inde, på den 10. dag i den syvende måned,
skal der ...

(
Bibelkommentar:

Det er denne passage, der har givet anledning til hypotesen om,
at der peges på 78-Platine-193; idet ...

½ år = ca. 365,25 / 2 = 182,625
½ år = ca. 365,25 / 2 + 10 dage = 192,625 ... afrundet 193
)


=>

The-Crater-code (Krater-koden):

192,625 * 2 = 385,25

(
Was:
192,625 - 10 = 182,625
2*192,625 - 2*10 = 365,25
385,25 - 20 = 365,25

Now changed to:
385,25 - 18 = 367,25
)

Find:
(
Was:
385,25 - 18 - 29 = 338,25
385,25 - 47 = 338,25
)
385,25 - 50 = 337,25 km from Calakmul (50 km to Crater)


21.093527986346725, -89.38578637339202
https://maps.app.goo.gl/EkKeoDehKCEi2iqr6
50,00 km to Crater ( via Calakmul-X-367,256... )


Homework:

Find - if possible - markpointers

Use fx. old website-object-list ...
https://sites.google.com/site/abraham175code/chicxulub-crater/000-object-list


21.093527986346725, -89.38578637339202
https://maps.app.goo.gl/EkKeoDehKCEi2iqr6
50,00 km to Crater ( via Calakmul-X-367,256... )
24,72 km (15,36 mi) to Xcambo
2,97 km (1,85 mi) to Crater-47,0000

(
2,97 ? - Should have been 3,00 km
NB! Bemærk her, at Google-map måske målet 30 meter forkert!

Benyt evt. Mk-kilometer-system, simple ...
https://drive.google.com/drive/folders/13CAv9fWTGdEuNqmUXAIY2gNoITm-XhmP
=>
https://drive.google.com/drive/folders/1heVTYsobDWVs7F4GKn1IpsQrflQCmdRW
=>
0, Earth Circumference (Jordomkreds)
https://drive.google.com/drive/folders/1FX-XYD5L0-7Yu0iZxE4710eGQGHGOOkW
=>
File Sin-Earth-circumference-001.020.sxc
https://drive.google.com/file/d/1RV5Ydk3azZZzVrNqSxNDXtqkJLIEXDz5/view
)


10,50 km ( 6,52 mi) to 115 latitude-600-system-from-NorthPole
335,29 km (208,34 mi) to Calakmul
1.398,76 km (869,15 mi) to Xcambo-Calakmul crossing Square-150-line

1.398,76 * 360 / 40.030,2361 = 12,579... Global-360-units
1.398,76 * 600 / 40.030,2361 = 20,966... Global-600-units


96,52 km (59,97 mi) to Chichen Itza, Temple of the Warrior

385,94 km (239,81 mi) to Altun Ha, Belize

Compare with ...

192,625 * 2 = 385,25

Delta:
385,25 - 385,94 = -0,69 km


Sorry. Time out!


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael
Test dit kærlighedssprog (Test your love language):
https://kærlighedssprog.dk/kaerlighedssprog/test-dit-kaerlighedssprog
Discover Your Love Language® - The 5 Love Languages®:
https://5lovelanguages.com/
- -
Coming up news: Iran hit by a Asteroid. Iran is no more (Jer.49,34-) ?
Last OUTPUT: 23303 <61ecf341$0$697$***@news.sunsite.dk>
https://groups.google.com/g/dk.test/c/MRWueyeFrn8/m/8un3DEP4FAAJ
Website https://sites.google.com/view/kall-tree File no 26124
4
3
2
Reserveret *unødvendig* Google-idiot-klipperi, så man ikke kan læse text
Kall, Mogens
2024-01-25 10:26:25 UTC
Permalink
Found maybe Target-DATA (46) at Tunguska-1908

+

Homework

File 26.039 ...
Abraham-code
https://sites.google.com/view/a-code-f-001/files/26-xxx/26-0xx/26-03x/26-039

-

Den 16-01-2024 kl. 13:25 skrev Kall, Mogens:

Subject: [ ET U-238 and C-14 Isotope *Copyright* ]
Abraham-code, Part 3
Newsgroups:
News:dk.livssyn.kristendom
News:dk.politik
News:dk.videnskab
News:no.kultur.folklore.ufo
News:sci.astro.seti
Followup-To:
News:dk.videnskab
Date: Tue, 16 Jan 2024 13:25:38 +0100
Organization: The Kingdom of Heaven, Department Fools of Christ
26000 <65a675c3$0$705$***@news.sunsite.dk>
Abraham-code
https://sites.google.com/view/a-code-f-001/files/26-xxx/26-0xx/26-00x/26-000
ET-Bible
https://sites.google.com/view/et-bible-f-001/files/26-xxx/26-0xx/26-000
Isotope evidence (Isotop indicier)
C-14 and U-238, Mass number (A, Massnummeret)
https://sites.google.com/view/isotope-evidence/6-c-14/14/26-000
https://sites.google.com/view/isotope-evidence/92-u-238/238/26-000
C-14 and U-238, ½-Life, Half-life (Halveringstid)
https://sites.google.com/view/isotope-evidence/6-c-14/1-2-life/26-000
https://sites.google.com/view/isotope-evidence/92-u-238/1-2-life/26-000
Goodwill, Доброжелательность
https://sites.google.com/view/kall-goodwill/files/26-xxx/26-0xx/26-000
=>
Galactic neighbor help (Galaktisk nabohjælp)
https://sites.google.com/view/galactic-neighbor-help/files/26-xxx/26-0xx/26-000
https://groups.google.com/g/dk.livssyn.kristendom/c/Qi72YomWQwo/m/M6z1P5-BAQAJ
https://groups.google.com/g/dk.politik/c/l9FI0hu5aT0/m/EShAwTAvAAAJ
https://groups.google.com/g/dk.videnskab/c/jNRmWnJABXA/m/ndyYvNI5AwAJ
https://groups.google.com/g/no.kultur.folklore.ufo/c/l706tQISuYI/m/PCpi2l9NAgAJ
https://groups.google.com/g/sci.astro.seti/c/CEgp1J4Bf2w/m/ZQq-DpAYAQAJFind MW1+21,12°North:

21.12, 15.476506599648951
9.997,86 km (6.212,38 mi) to MW1-NGP
10.017,26 km (6.224,44 mi) to MW1-SGP


40.030,2361 / 4 = 10.007,559025


21.12, 15.280025136466087
10.009,56 km (6.219,65 mi) to MW1-NGP


21.12, 15.313599600151742
https://maps.app.goo.gl/mYAMxNKKiM6cDvWBA
10.007,56 km (6.218,41 mi) to MW1-NGP
10.007,56 km (6.218,41 mi) to MW1-SGP
1.865,02 km (1.158,87 mi) to Sphinx

______________________________________________________________


MW1-
/ 40.030,2361 * 360 =
... Global-360-units
/ 40.030,2361 * 600 =
... Global-600-units


MW1-V+21,12°N(5740)
MW1-V+21,24°N(5730)
MW1-E+21,12°N(5740)
MW1-E+21,24°N(5730)

MW1-V-21,12°S(5740)
MW1-V-21,24°S(5730)
MW1-E-21,12°S(5740)
MW1-E-21,24°S(5730)

______________________________________________________________


2024-01-25, CET 10:21, GMT 09:21


Interrupt RETURN from ...

Subject: [ UFO-investigation:
Found ET C-14 and 78-Plaitne-193 Isotope *Copyright*: ]
Found 29 (Yellowstone Hotspot) -
Re: C-14/Pt-193: 90 - (5740 / 50 * 360/600) => 21,12° North.
Found markpointer 29,00 km at Calakmul-X-367,26 -
Re: Abraham-code, Part 3
Newsgroups:
News:dk.videnskab
Date: Tue, 23 Jan 2024 18:19:46 +0100
Organization: The Kingdom of Heaven, Department Fools of Christ
26029 <65aff533$0$713$***@news.sunsite.dk>
Abraham-code
https://sites.google.com/view/a-code-f-001/files/26-xxx/26-0xx/26-02x/26-029
Markpointer 29
https://sites.google.com/view/a-markpointer/29
C-14 and 78-Pt-193, ½-Life, Half-life (Halveringstid)
https://sites.google.com/view/isotope-evidence/6-c-14/1-2-life/26-029
https://sites.google.com/view/isotope-evidence/78-pt-193/50/26-xxx/26-029
Goodwill, Доброжелательность
https://sites.google.com/view/kall-goodwill/files/26-xxx/26-0xx/26-029
=>
Galactic neighbor help (Galaktisk nabohjælp)
https://sites.google.com/view/galactic-neighbor-help/files/26-xxx/26-0xx/26-029
https://groups.google.com/g/dk.videnskab/c/jNRmWnJABXA/m/nJ1YopZdAQAJ


Evaluering:

Oprindelig vakte det *mistanke*, at der var præcis 360 km mellem
Calakmul og Xcambo (på Yucatán-halvøen i Mexico).

(Sidenhen blev 440 km fundet mellem Sphinxen og Jerusalem.)

Epicentret for asteroide-nedslaget (for 65 millioner år siden) lå/
ligger ca. 10 km ude i havet fra kysten, så man kan ikke plante et
flag der som markør!

Nærmeste objekt er Xcambo, og der er ikke andre bygninger i
nærheden, i modsætning til fx. Calakmul.

Så Xcambo er SELVFØLGELIG under *mistanke* (som et pejlemærke)!


ET kan IKKE ændre på Kraterets placering; heller ej Yellowstone
Hotspot, og derfor må de (ligesom os) arbejde udfra kendte DATA,
som er følgende:


Yellowstone-Hotspot_Calakmul-X-367,25_line ...
https://sites.google.com/view/abraham-c/objects/other/usa/y-hotspot/c-367-25
Yellowstone-hotspot-29
-110,6702660026 44,430195572
44.430195572, -110.6702660026
https://goo.gl/maps/4ndHxsgSJm5PseWo6
29,00000000 Global-360-units to Calakmul-X-367,256363004
3.224,6580 km to Calakmul-X-367,256363004 (Google-system)

3.213,09 km (1.996,52 mi) to Crater


3.213,09 / 40.030,2361 * 360 = 28,896... Global-360-units
3.213,09 / 40.030,2361 * 600 = 48,160... Global-600-units


Det BØR derfor undersøges, OM andre tal kan anvendes (end blot
29-heltallet).

Heltallet 48 er jo oplagt!

Men ...

Kommer dette så OGSÅ til at befinde sig ude i havet?


Hertil skal lægges, at de har sammenkoblet dette med 114,6-8
tallet (som er tal-forskellen mellem 2 isotobers halveringstid:
5730-40 / 50).-


Så ...

Homework:

Måske bør vi først undersøge afstanden fra Y.Hotspot on ned til
breddegrad 114,6-8 (sdet fra Nordpolen af, i et 600-tal-system)

(
Sorry. Text missing. Reason: Time out (see below)!
)


Sphinx
Sphinx body version 37
https://sites.google.com/view/abraham-c/objects/sphinx
31,1376683424940 29,9752719383631
29.9752719383631, 31.1376683424940
https://goo.gl/maps/Y62PXngUtsoNffk6A
6.104,51 km (3.793,17 mi) to Tunguska (Google-system)
11.478,88 km (7.132,64 mi) to Crater-3447 (Google-system)


6.104,51 / 40.030,2361 * 360 = 54,899... Global-360-units
6.104,51 / 40.030,2361 * 600 = 91,498... Global-600-units

11.478,88 / 40.030,2361 * 360 = 103,232... Global-360-units
11.478,88 / 40.030,2361 * 600 = 172,053... Global-600-units

172,053... / 43 = 4,001...

-

Tunguska (Russia 1908)
https://da.wikipedia.org/wiki/Tunguska-eksplosionen
https://sites.google.com/view/abraham-c/objects/tunguska
101,95 60,916667
60.916667, 101.95
https://goo.gl/maps/QGvcU6VVho8Q9UNe7
5.717,89 km (3.552,93 mi) to Jerusalem

5.717,89 / 40.030,2361 * 360 = 51,422... Global-360-units
5.717,89 / 40.030,2361 * 600 = 85,704... Global-600-units

85,704... / 2 = 42,852... Global-600-units

Delta:
86 - 85,704... = 0,296433540145919848821476224069

86 - 85,704... * 40.030,2361 / 600 = 19,777 km

Find 86 ?

Tunguska
https://da.wikipedia.org/wiki/Tunguska-eksplosionen#Eksplosionen

... ødelæggelsens diameter omkring 50 km. ...


=>

Del-konklusion:

Epicentret kan nok IKKE flyttes 20 km (men højest et par kilometer),
skønner jeg.

Så ...

Forklaringen må være en anden


Hmm ...

HVAD nu hvis vi flytter epicentret *hypotetisk* set; d.v.s. at
selvom hændelsen IKKE har fundet sted, så er det alligevel det
målepunkt, som vi skal bruge (i vores undersøgelse).

=>

Den oprindelige *mistanke* om, at Tunguska-eksplosionen IKKE blot
var en tilfældighed (men at nogen ude fra Rummet havde kasten en
sten; en meteorit), bygger på SETI-universial-søge-nummeret 61:

Tunguska (Russia 1908)
https://sites.google.com/view/abraham-c/objects/tunguska
101,95 60,916667
60.916667, 101.95
https://goo.gl/maps/QGvcU6VVho8Q9UNe7
49,98227334 Global-360-units to Izmir
78,12205796 Global-600-units to Ur-Iraq
93,99838069 Global-600-units to 18-18
118,99267611 Global-600-units to Yellowstone


Man KUNNE fx. flytte epicentret til heltallet 61 (d.v.s. breddegrad
61). Dette befinder sig ca. 9 km længere nordpå:

Tunguska-61
61, 101.95
https://maps.app.goo.gl/n93eqn1L5c3WG8Tq8
5.727,16 km (3.558,69 mi) to Jerusalem (via Tunguska-0)
5.718,35 km (3.553,22 mi) to Jerusalem direkte

Vinklen (ved Tunguska-0) målt til 98,4° (164/600 or -436/600)
Compare with Big-Bang-DATA __________________________440


Forskellen mellem de 2 målepunkter er på blot sølle ...

5.718,35 - 5.717,89 = 0,46 km

Og dette tal *genkender* vi, idet ... (compare with) ...

Target: Homestar of ET (ETs hjemstjerne)
https://sites.google.com/view/homestar-of-et/g-lon?authuser=0

Moderstjernens position menes således at befinde sige på ca. ...

Galaktisk længdegrad 45-46 (i et 600-talsystem samt i
stjernekort-2 ud af 4, hver på 150 enheder)

600-tal-system:
Galaktisk
længdegrad 195,6518082
breddegrad +8,049132769


Det er Target-DATA!


Hmm ...

Men er det det hele ?


Sorry. Time out!


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael
Test dit kærlighedssprog (Test your love language):
https://kærlighedssprog.dk/kaerlighedssprog/test-dit-kaerlighedssprog
Discover Your Love Language® - The 5 Love Languages®:
https://5lovelanguages.com/
- -
Coming up news: Iran hit by a Asteroid. Iran is no more (Jer.49,34-) ?
Last OUTPUT: 23303 <61ecf341$0$697$***@news.sunsite.dk>
https://groups.google.com/g/dk.test/c/MRWueyeFrn8/m/8un3DEP4FAAJ
Website https://sites.google.com/view/kall-tree File no 26039
4
3
2
Reserveret *unødvendig* Google-idiot-klipperi, så man ikke kan læse text
Kall, Mogens
2024-01-29 07:41:41 UTC
Permalink
Supernova-objects

File 26.052 ...
Abraham-code
https://sites.google.com/view/a-code-f-001/files/26-xxx/26-0xx/26-05x/26-052

-

Den 16-01-2024 kl. 13:25 skrev Kall, Mogens:

Subject: [ ET U-238 and C-14 Isotope *Copyright* ]
Abraham-code, Part 3
Newsgroups:
News:dk.livssyn.kristendom
News:dk.politik
News:dk.videnskab
News:no.kultur.folklore.ufo
News:sci.astro.seti
Followup-To:
News:dk.videnskab
Date: Tue, 16 Jan 2024 13:25:38 +0100
Organization: The Kingdom of Heaven, Department Fools of Christ
26000 <65a675c3$0$705$***@news.sunsite.dk>
Abraham-code
https://sites.google.com/view/a-code-f-001/files/26-xxx/26-0xx/26-00x/26-000
ET-Bible
https://sites.google.com/view/et-bible-f-001/files/26-xxx/26-0xx/26-000
Isotope evidence (Isotop indicier)
C-14 and U-238, Mass number (A, Massnummeret)
https://sites.google.com/view/isotope-evidence/6-c-14/14/26-000
https://sites.google.com/view/isotope-evidence/92-u-238/238/26-000
C-14 and U-238, ½-Life, Half-life (Halveringstid)
https://sites.google.com/view/isotope-evidence/6-c-14/1-2-life/26-000
https://sites.google.com/view/isotope-evidence/92-u-238/1-2-life/26-000
Goodwill, Доброжелательность
https://sites.google.com/view/kall-goodwill/files/26-xxx/26-0xx/26-000
=>
Galactic neighbor help (Galaktisk nabohjælp)
https://sites.google.com/view/galactic-neighbor-help/files/26-xxx/26-0xx/26-000
https://groups.google.com/g/dk.livssyn.kristendom/c/Qi72YomWQwo/m/M6z1P5-BAQAJ
https://groups.google.com/g/dk.politik/c/l9FI0hu5aT0/m/EShAwTAvAAAJ
https://groups.google.com/g/dk.videnskab/c/jNRmWnJABXA/m/ndyYvNI5AwAJ
https://groups.google.com/g/no.kultur.folklore.ufo/c/l706tQISuYI/m/PCpi2l9NAgAJ
https://groups.google.com/g/sci.astro.seti/c/CEgp1J4Bf2w/m/ZQq-DpAYAQAJ


Interrupt RETURN from ...

Subject: [ Found maybe einem UFO-markpointer 1982-10-04, 120 (72) ]
Re: Атомно-ракетная база НЛО Усово Украина 1982-10-04
расстояние Йонас-40 до Тунгуски -
Re: News 2022-02-01, 1460 days to global Nuclearwar+suicide
Newsgroups:
News:dk.politik
Date: Sat, 27 Jan 2024 12:29:49 +0100
Organization: The Kingdom of Heaven, Department Fools of Christ
26048 <65b4e92e$0$712$***@news.sunsite.dk>
Abraham-code
https://sites.google.com/view/a-code-f-001/files/26-xxx/26-0xx/26-04x/26-048
ET-Footsteps
https://sites.google.com/view/et-footsteps/files/26-xxx/26-0xx/26-048
Russia (Psychopath-istan + Kleptokratistan)
https://sites.google.com/view/kall-russia/files/26-xxx/26-0xx/26-048
https://groups.google.com/g/dk.politik/c/sbzEQu6kwj8/m/BxLYXBGNAgAJ
Post by Kall, Mogens
Atommissilbase Usovo Ukraine
4. okt. 1982
51.33060717253931, 28.12647204270521
28,12647204270521 51,33060717253931 (360°-system)
46,87745340450868 85,55101195423218 (600-system)
https://goo.gl/maps/isHUxk38y99R7x5C7
2.069,98 km to Stonehenge (Google-system)
2.069,98 / 40.030,2361 * 360 = 18,6157
2.069,98 / 40.030,2361 * 600 = 31,0262
2.250,59 km to Temple-Jerusalem (Google-system)
2.250,59 / 40.030,2361 * 360 = 20,2400
2.250,59 / 40.030,2361 * 600 = 33,7334
2.387,65 km to Sphinx (Google-system)
2.387,65 / 40.030,2361 * 360 = 21,4726
2.387,65 / 40.030,2361 * 600 = 35,7877
4.438,97 km to Tunguska
4.438,97 / 40.030,2361 * 360 = 39,9206 ........ (focus)
4.438,97 / 40.030,2361 * 600 = 66,5343
9.912,16 km to Crater (Mexico)
9.912,16 / 40.030,2361 * 360 = 89,1421
9.912,16 / 40.030,2361 * 600 = 148,5701
1908-06-30
1982-10-04
__74-03-04
1982-10-04
1986-04-25
___3-06-21
__74-03-04
___3-06-21
__77-09-25
4. okt er dag nr 277 i året
Distance to Sphinx-Jerusalem-Milky-Way-line around
2189 km
2189 / 40.030,2361 * 360 = 19,6861
2189 / 40.030,2361 * 600 = 32,8102
33.771246291335785, 40.39021252239921
https://goo.gl/maps/8kt9gNHNCyg7p2cm6
969,77 km
969,77 / 40.030,2361 * 360 = 8,7213
969,77 / 40.030,2361 * 600 = 14,5356
Ifølge Netflix skulle UFO'et have aktiveret de sovjettiske
atommissiler (og dermed startet 3. Verdenskrig op)
[ ... ]
Post by Kall, Mogens
Interrupt RETURN from ...
Subject: [ Found 29 (in connection to C-14 and 78-Pt-193)]
Re: Found 29 (Yellowstone Hotspot) -
Re: C-14/Pt-193: 90 - (5740 / 50 * 360/600) => 21,12° North.
Found markpointer 29,00 km at Calakmul-X-367,26 -
Re: Abraham-code, Part 3
News:dk.videnskab
Date: Tue, 23 Jan 2024 20:39:06 +0100
Organization: The Kingdom of Heaven, Department Fools of Christ
Abraham-code
https://sites.google.com/view/a-code-f-001/files/26-xxx/26-0xx/26-03x/26-031
Post by Kall, Mogens
ET-Bible
https://sites.google.com/view/et-bible-f-001/files/26-xxx/26-0xx/26-031
https://groups.google.com/g/dk.videnskab/c/jNRmWnJABXA/m/BSVdJjFlAQAJ
Post by Kall, Mogens
Post by Kall, Mogens
90 - (5730 / 50 * 360/600) = 21,24
90 - (5740 / 50 * 360/600) = 21,12
[ ... ]
Post by Kall, Mogens
21,12 (5740)
https://sites.google.com/view/abraham-c/objects/chicxulub-crater/xcambo/calakmul
Post by Kall, Mogens
Post by Kall, Mogens
-89,3819881 21,12
21.12, -89.3819881
https://maps.app.goo.gl/CmFWqYTDk63vfCka8
29,0017 km to Calakmul-X-367,256...
Found maybe einem UFO-markpointer 1982-10-04, 120-72
21,24°N (5730)
-89,36458815 21,24
21.24, -89.36458815
https://maps.app.goo.gl/GXqb7Gv9rLUztckv6
120,00549746 Global-600-units to UFO-1982-10-04
72,00329848 Global-360-units to UFO-1982-10-04
134,49946189 Global-600-units to Nord Stream 1,a
Distance UFO-1982-10-04_Crater:

9.912,16 km (6.159,13 mi)
9.912,16 / 40.030,2361 * 360 = 89,142... Global-360-units
9.912,16 / 40.030,2361 * 600 = 148,570... Global-600-units


Distance UFO-1982-10-04_C-X-21,24°N(5730):

9.918,25 km (6.162,91 mi)
9.918,25 / 40.030,2361 * 360 = 89,197... Global-360-units
9.918,25 / 40.030,2361 * 600 = 148,661... Global-600-units

Beregnet til:
89,19678895 Global-360-units
148,66131492 Global-600-units


Der er gået noget fuldstændig galt her!


Fejlen er, at talværdierne for bredde- og længdegraderne er
indtastet i et 600-tal-system, mens beregningen foretages udfra de
normale 360-grader)!


Men betyder denne fejl så, at der er blevet opdaget noget nyt?


Hmm ...

Forskellen er på ...

(
Post by Kall, Mogens
Atommissilbase Usovo Ukraine
4. okt. 1982
51.33060717253931, 28.12647204270521
28,12647204270521 51,33060717253931 (360°-system)
46,87745340450868 85,55101195423218 (600-system)
https://goo.gl/maps/isHUxk38y99R7x5C7
=>
)

46,87745340450868 85,55101195423218
85.55101195423218, 46.87745340450868

(
Kan ej placeres (og dermed måles) i Google-systemet, da punktet
ligger for langt Nordpå.

(Google kan max placere et emne på breddegrad 85.)

3.776,92 km (2.346,87 mi) to 85

0,55101195423218 * 40.030,2361 / 600 = 36,7619 km
)

3.776,92 + 36,7619 = 3.813,6819 km
3.813,6819 / 40.030,2361 * 360 = 34,297... Global-360-units
3.813,6819 / 40.030,2361 * 600 = 57,162... Global-600-units

Afstanden er beregnet til:

57,46936495 Global-600-units
34,48161897 Global-360-units

(
Til C-X-21,24°N-(5730) er der ca. ud for 85°:

8.051,45 km (5.002,94 mi)
8.051,45 / 40.030,2361 * 360 = 72,408... Global-360-units
8.051,45 / 40.030,2361 * 600 = 120,681... Global-600-units
)


Nå, men ...


Det kommer så til at betyde, at jeg fremover må dobbelttjekke, for
derved at undgå indtastningsfejl m.m.!


Men pga. fejlen opstod er en ny association:

KUNNE det tænkes, at UFO'erne benytter andre galaktiske referencer,
end de Oldgamle (men dog *permanente*)?

=>

SETI-objects:

List of largest cosmic structures
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_largest_cosmic_structures

List of most distant supernovae, Liste over de fjerneste supernovaer
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_most_distant_supernovae

File 19.922 ...
https://sites.google.com/site/etbible/home/files/19-xxx/19-922
Post by Kall, Mogens
In our own galaxy,
I vor egen galakse
there have thus been 4 supernova explosions
har der således været 4 supernova eksplosioner
in the last 1000 years
i de sidste 1000 år
in the years 1000, 1006, 1054 (Krabbetågen) and 1572
i årene 1000, 1006, 1054 (Krabbetågen) og 1572
=>

(
Historiske observationer af supernovaer

år synlig i stjerne-billedet varighed
1006 Ulven flere år
1054 Tyren 22 mdr.
1181 Cassiopeia 6 mdr.
1572 Cassiopeia 18 mdr.


Den Store Danske, supernova
https://denstoredanske.lex.dk/supernova

+

List of supernovae
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_supernovae

+

NASA/IPAC Extragalactic Database, Coordinate Calculator
https://ned.ipac.caltech.edu/coordinate_calculator
)


Cassiopeia A
https://en.wikipedia.org/wiki/Cassiopeia_A

c. 1680

Constellation Cassiopeia
Right ascension 23h 23m 24s
Declination +58° 48.9′
Epoch J2000
Galactic coordinates 111.734745°, −02.129570°
Distance 11,000 ly (3.4 kpc)[2]

-

Supernovarest:
None

Optegnelser:
None

Galactic 360°-system:
Output Longitude 111,734743 degrees
Output Latitude -2,129404 degrees


SN 1604
Kepler's Supernova
https://en.wikipedia.org/wiki/Kepler%27s_Supernova

Coordinates: Sky map 17h 30m 38.5s, −21° 28′ 48″

Event type Supernova
Ia[1][2]
Date 8–9 October 1604
Right ascension 17h 30m 42s
Declination −21° 29′
Epoch J2000
Galactic coordinates G4.5+6.8

-

Supernovarest:
Kepler (3C358)

Optegnelser:
kinesiske, koreanske, europæiske

Galactic 360°-system:
Output Longitude 4,521661 degrees
Output Latitude 6,833532 degrees


SN 1572
https://en.wikipedia.org/wiki/SN_1572

SN 1572 (Tycho's Supernova, Tycho's Nova),
or B Cassiopeiae (B Cas), ...

Coordinates: Sky map 00h 25m 21s, +64° 09′ 15″

Date November 1572
Constellation Cassiopeia
Right ascension 0h 25.3m
Declination +64° 09′
Epoch ?
Galactic coordinates G.120.1+1.4
Distance between 8,000 ly (2.5 kpc) and 9,800 ly (3 kpc)

-

Supernovarest:
Tycho (3C10)

Optegnelser:
kinesiske, koreanske, europæiske

Galactic 360°-system:
Output Longitude 120,092754 degrees
Output Latitude 1,426509 degrees


1181

SN 1181
https://en.wikipedia.org/wiki/SN_1181

Date between August 4 and August 6, 1181
Constellation Cassiopeia
Right ascension 00h 53m 11.2s
Declination +67° 30′ 02.4″
Epoch J2000

-

Supernovarest:
3C58 (?)

Optegnelser:
kinesiske, japanske

Galactic 360°-system:
Output Longitude 123,099771 degrees
Output Latitude 4,629678 degreesSN 1054
https://en.wikipedia.org/wiki/SN_1054

Remnant is the Crab Nebula with its pulsar (neutron star)

Type II
Date c. 10 July [O.S. c. 4 July] 1054
Constellation Taurus
Right ascension 5h 34.5m
Declination +22° 01'
Epoch ?
Galactic coordinates G.184.6–5

-

Supernovarest:
Krabbetågen

Optegnelser:
kinesiske, japanske, arabiske

Galactic 360°-system:
Output Longitude 184,551633 degrees
Output Latitude -5,789433 degrees


1006

SN 1006
https://en.wikipedia.org/wiki/SN_1006

Date April 17, 1006 to May 1, 1006
Constellation Lupus

Right ascension 15h 2m 8s
Declination −41° 57′
Epoch J2000
Galactic coordinates 327.6+14.6
Distance 7,200 light-years (2.2 kpc)

-

Supernovarest:
PKS 1459-41

Optegnelser:
kinesiske, japanske, koreanske, arabiske, europæiske

Galactic 360°-system:
Output Longitude 327,447094 degrees
Output Latitude 14,616660 degrees


1000

Missing

(
Det må antages, at denne Supernova i år 1000 e.Kr. er en
fejl-information!
)


Fidusen ved at benytte disse Supernova-eksplosioner er, at man jo
så også kan pege på noget vedr. tiden (altså ikke blot retning og
evt. afstand).

Og ...

Har de ALLEREDE i Oldtiden (1000 år før Kristus) kunne *forudsige*,
hvilke stjerner der vil eksplodere samt HVORNÅR!


Det bliver spændende at undersøge ... :-)


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael
Test dit kærlighedssprog (Test your love language):
https://kærlighedssprog.dk/kaerlighedssprog/test-dit-kaerlighedssprog
Discover Your Love Language® - The 5 Love Languages®:
https://5lovelanguages.com/
- -
Coming up news: Iran hit by a Asteroid. Iran is no more (Jer.49,34-) ?
Last OUTPUT: 23303 <61ecf341$0$697$***@news.sunsite.dk>
https://groups.google.com/g/dk.test/c/MRWueyeFrn8/m/8un3DEP4FAAJ
Website https://sites.google.com/view/kall-tree File no 26052
4
3
2
Reserveret *unødvendig* Google-idiot-klipperi, så man ikke kan læse text
Kall, Mogens
2024-01-29 15:41:48 UTC
Permalink
Found Your markpointer:
MW1-W-21,12°S(5740/50) = 150/600 to Sph-P1-Jer-600
=>
½-life of 78_platine-193 = 50,00048384 year ?

+

Homework (for UFO-hunters)

File 26.053 ...
Abraham-code
https://sites.google.com/view/a-code-f-001/files/26-xxx/26-0xx/26-05x/26-053

-

Den 16-01-2024 kl. 13:25 skrev Kall, Mogens:

Subject: [ ET U-238 and C-14 Isotope *Copyright* ]
Abraham-code, Part 3
Newsgroups:
News:dk.livssyn.kristendom
News:dk.politik
News:dk.videnskab
News:no.kultur.folklore.ufo
News:sci.astro.seti
Followup-To:
News:dk.videnskab
Date: Tue, 16 Jan 2024 13:25:38 +0100
Organization: The Kingdom of Heaven, Department Fools of Christ
26000 <65a675c3$0$705$***@news.sunsite.dk>
Abraham-code
https://sites.google.com/view/a-code-f-001/files/26-xxx/26-0xx/26-00x/26-000
ET-Bible
https://sites.google.com/view/et-bible-f-001/files/26-xxx/26-0xx/26-000
Isotope evidence (Isotop indicier)
C-14 and U-238, Mass number (A, Massnummeret)
https://sites.google.com/view/isotope-evidence/6-c-14/14/26-000
https://sites.google.com/view/isotope-evidence/92-u-238/238/26-000
C-14 and U-238, ½-Life, Half-life (Halveringstid)
https://sites.google.com/view/isotope-evidence/6-c-14/1-2-life/26-000
https://sites.google.com/view/isotope-evidence/92-u-238/1-2-life/26-000
Goodwill, Доброжелательность
https://sites.google.com/view/kall-goodwill/files/26-xxx/26-0xx/26-000
=>
Galactic neighbor help (Galaktisk nabohjælp)
https://sites.google.com/view/galactic-neighbor-help/files/26-xxx/26-0xx/26-000
https://groups.google.com/g/dk.livssyn.kristendom/c/Qi72YomWQwo/m/M6z1P5-BAQAJ
https://groups.google.com/g/dk.politik/c/l9FI0hu5aT0/m/EShAwTAvAAAJ
https://groups.google.com/g/dk.videnskab/c/jNRmWnJABXA/m/ndyYvNI5AwAJ
https://groups.google.com/g/no.kultur.folklore.ufo/c/l706tQISuYI/m/PCpi2l9NAgAJ
https://groups.google.com/g/sci.astro.seti/c/CEgp1J4Bf2w/m/ZQq-DpAYAQAJ


Interrupt RETURN from ...

Subject: Found maybe Target-DATA (46) at Tunguska-1908 -
Re: Abraham-code, Part 3
Newsgroups:
News:dk.videnskab
Date: Thu, 25 Jan 2024 11:26:25 +0100
Organization: The Kingdom of Heaven, Department Fools of Christ
26039 <65b23752$0$706$***@news.sunsite.dk>
Abraham-code
https://sites.google.com/view/a-code-f-001/files/26-xxx/26-0xx/26-03x/26-039
ET-Footsteps, Tunguska
https://sites.google.com/view/et-footsteps/files/26-xxx/26-0xx/26-039
https://groups.google.com/g/dk.videnskab/c/jNRmWnJABXA/m/uEYeNjHkAQAJ
Post by Kall, Mogens
21.12, 15.476506599648951
9.997,86 km (6.212,38 mi) to MW1-NGP
10.017,26 km (6.224,44 mi) to MW1-SGP
40.030,2361 / 4 = 10.007,559025
21.12, 15.280025136466087
10.009,56 km (6.219,65 mi) to MW1-NGP
21.12, 15.313599600151742
https://maps.app.goo.gl/mYAMxNKKiM6cDvWBA
10.007,56 km (6.218,41 mi) to MW1-NGP
10.007,56 km (6.218,41 mi) to MW1-SGP
1.865,02 km (1.158,87 mi) to Sphinx
______________________________________________________________
MW1-
/ 40.030,2361 * 360 =
... Global-360-units
/ 40.030,2361 * 600 =
... Global-600-units
MW1-V+21,12°N(5740)
MW1-V+21,24°N(5730)
MW1-E+21,12°N(5740)
MW1-E+21,24°N(5730)
MW1-V-21,12°S(5740)
MW1-V-21,24°S(5730)
MW1-E-21,12°S(5740)
MW1-E-21,24°S(5730)
Find:
_____(5740/50 ) = 114,8
_____(5740/50 * 360/600) = 68,88° (set fra Nordpolen)
90 - (5740/50 * 360/600) = 21,12° (set fra ækvator)

=>

MW1-W-21,12°S(5740)
-39,042091779681 -21,12
-21.12, -39.042091779681
https://maps.app.goo.gl/qLW3h8i3Wdf7vkUPA
150,0000000000010 Global-600-units to MW1-SGP
150,0000000000000 Global-600-units to MW1-NGP
149,99781868 Global-600-units to Sph-P1-Jer-600


Delta:
(150 - 149,99781868) * 40.030,2361 / 600 = 0,1455 km

Why ?

Fordi opmålingen ikke er helt nøjagtig?

Eller ...

Fordi de tektoniske plader har forskubbet sig (i de forgange
ca. 3447 år)?

Men er det realistisk (HELE 145 meter)? - Nej vel!

Den alternative forklaringsmodel er, at de anvendte tal for
halveringstiderne IKKE er præcis 5740 år samt 50 år!

=>

Homework (for UFO-hunters):

Find the exactly ½-life of 6-C-14 / 78-Platine-193

(
Bemærk *koden*, som vi allerede muligvis har fundet:

601,730 * 66,6 = 40.075,218
601,727 * 66,6 = 40.075,0182
Compare with ____40.075,017 Jordens omkreds ved ækvator

603,550

Why ?

Anvend fx. mulige varianter:

50 * 601,727 / 601,730 = 49,99975072
50 * 601,730 / 601,727 = 50,00024928
50 * 603,550 / 601,730 = 50,15123062
50 * 603,550 / 601,727 = 50,15148065

(
Input SETI-"logik":

2 * Pi * r = omkreds
2 * 22/7 ...
2 * 3,1415926535897932384626433832795
)

fx.

5740 / 50,00024928 = ...

Find:
90 - (5740/50,00024928 * 360/600) = 21,12034341° (set fra ækvator)

-21.12034341, -39.042091779681
-21.12034341, -39.04262844280867
-21.12034341, -39.04260068345954
-21.12034341, -39.04261411138434
https://maps.app.goo.gl/kjbr44K7zUohCtdQ8

delta;
0,0792 km

=>

-21.120666525493277, -39.04310644124225
149,99974807 Global-600-units to Sph-P1-Jer-600

Delta:
(150 - 149,99974807) * 40.030,2361 / 600 = 0,0168 km

=>

________(90 - 21,120666525493277) * 600/360 = 114,79888912
5740 / ((90 - 21,120666525493277) * 600/360) = 50,00048384 year


Hmm ...

601,730 * 66,6 = 40.075,218
601,727 * 66,6 = 40.075,0182
______3 ___________________________ delta

=>

601,730
601,727
601,724 ..... focus

=>

50 * 601,727 / 601,724 = 50,00024928
Compare with ____________50,00048384

=>

50 * 601,730 / 601,724 = 50,00049857

=>

40.075,017 / 66,6 = 601,7269819819820

(601,730 - 601,7269819819820) = 0,003018018018
(601,730 - 601,7269819819820) * 2 = 0,006036036036

=>

601,730 - 0,006036036036 = 601,723963963964

50 * 601,730 / 601,723963963964 = 50,00050156

?

Hmm ...

1820

?

un moment s'il vous plait
)


(
More DATA output:

MW1-W-21,24°S(5730)
-39,22569896764 -21,24
-21.24, -39.22569896764
https://maps.app.goo.gl/VKZk14aUbURkvbZz8


MW1-E-21,24°S(5730)
MW1-E-21,12°S(5740)

MW1-E+21,24°N(5730)
MW1-E+21,12°N(5740)
)


Del-konklusion:

Vi har her muligvis fundet selve forklaringen på MW1's konstruktion;
altså HVORFOR opmålingen har den hældning, den har samt HVORFOR den
starter ud for Sphinxen!

Den er *defineret* ved hjælp af de 2 isotopers halveringstider.


Meget mere om al dette forhåbentlig snart. Please hang on.


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael
Test dit kærlighedssprog (Test your love language):
https://kærlighedssprog.dk/kaerlighedssprog/test-dit-kaerlighedssprog
Discover Your Love Language® - The 5 Love Languages®:
https://5lovelanguages.com/
- -
Coming up news: Iran hit by a Asteroid. Iran is no more (Jer.49,34-) ?
Last OUTPUT: 23303 <61ecf341$0$697$***@news.sunsite.dk>
https://groups.google.com/g/dk.test/c/MRWueyeFrn8/m/8un3DEP4FAAJ
Website https://sites.google.com/view/kall-tree File no 26053
4
3
2
Reserveret *unødvendig* Google-idiot-klipperi, så man ikke kan læse text
Kall, Mogens
2024-01-29 16:08:01 UTC
Permalink
Found maybe Your *copyright* 1820^0,5 = 42,66 meter

File 26.054 ...
Abraham-code
https://sites.google.com/view/a-code-f-001/files/26-xxx/26-0xx/26-05x/26-054

-
Post by Kall, Mogens
MW1-W-21,12°S(5740/50) = 150/600 to Sph-P1-Jer-600
=>
½-life of 78_platine-193 = 50,00048384 year ?
+
Homework (for UFO-hunters)
File 26.053 ...
Abraham-code
https://sites.google.com/view/a-code-f-001/files/26-xxx/26-0xx/26-05x/26-053
-
Subject: [ ET U-238 and C-14 Isotope *Copyright* ]
        Abraham-code, Part 3
    News:dk.livssyn.kristendom
    News:dk.politik
    News:dk.videnskab
    News:no.kultur.folklore.ufo
    News:sci.astro.seti
    News:dk.videnskab
Date: Tue, 16 Jan 2024 13:25:38 +0100
Organization: The Kingdom of Heaven, Department Fools of Christ
Abraham-code
https://sites.google.com/view/a-code-f-001/files/26-xxx/26-0xx/26-00x/26-000
ET-Bible
https://sites.google.com/view/et-bible-f-001/files/26-xxx/26-0xx/26-000
Isotope evidence (Isotop indicier)
C-14 and U-238, Mass number (A, Massnummeret)
https://sites.google.com/view/isotope-evidence/6-c-14/14/26-000
https://sites.google.com/view/isotope-evidence/92-u-238/238/26-000
C-14 and U-238, ½-Life, Half-life (Halveringstid)
https://sites.google.com/view/isotope-evidence/6-c-14/1-2-life/26-000
https://sites.google.com/view/isotope-evidence/92-u-238/1-2-life/26-000
Goodwill, Доброжелательность
https://sites.google.com/view/kall-goodwill/files/26-xxx/26-0xx/26-000
=>
Galactic neighbor help (Galaktisk nabohjælp)
https://sites.google.com/view/galactic-neighbor-help/files/26-xxx/26-0xx/26-000
https://groups.google.com/g/dk.livssyn.kristendom/c/Qi72YomWQwo/m/M6z1P5-BAQAJ
https://groups.google.com/g/dk.politik/c/l9FI0hu5aT0/m/EShAwTAvAAAJ
https://groups.google.com/g/dk.videnskab/c/jNRmWnJABXA/m/ndyYvNI5AwAJ
https://groups.google.com/g/no.kultur.folklore.ufo/c/l706tQISuYI/m/PCpi2l9NAgAJ
https://groups.google.com/g/sci.astro.seti/c/CEgp1J4Bf2w/m/ZQq-DpAYAQAJ
Interrupt RETURN from ...
Subject: Found maybe Target-DATA (46) at Tunguska-1908 -
    Re: Abraham-code, Part 3
    News:dk.videnskab
Date: Thu, 25 Jan 2024 11:26:25 +0100
Organization: The Kingdom of Heaven, Department Fools of Christ
Abraham-code
https://sites.google.com/view/a-code-f-001/files/26-xxx/26-0xx/26-03x/26-039
ET-Footsteps, Tunguska
https://sites.google.com/view/et-footsteps/files/26-xxx/26-0xx/26-039
https://groups.google.com/g/dk.videnskab/c/jNRmWnJABXA/m/uEYeNjHkAQAJ
Post by Kall, Mogens
21.12, 15.476506599648951
   9.997,86 km (6.212,38 mi) to MW1-NGP
10.017,26 km (6.224,44 mi) to MW1-SGP
40.030,2361 / 4 = 10.007,559025
21.12, 15.280025136466087
10.009,56 km (6.219,65 mi) to MW1-NGP
21.12, 15.313599600151742
https://maps.app.goo.gl/mYAMxNKKiM6cDvWBA
10.007,56 km (6.218,41 mi) to MW1-NGP
10.007,56 km (6.218,41 mi) to MW1-SGP
1.865,02 km (1.158,87 mi) to Sphinx
______________________________________________________________
MW1-
   / 40.030,2361 * 360 =
... Global-360-units
   / 40.030,2361 * 600 =
... Global-600-units
MW1-V+21,12°N(5740)
MW1-V+21,24°N(5730)
MW1-E+21,12°N(5740)
MW1-E+21,24°N(5730)
MW1-V-21,12°S(5740)
MW1-V-21,24°S(5730)
MW1-E-21,12°S(5740)
MW1-E-21,24°S(5730)
_____(5740/50          ) = 114,8
_____(5740/50 * 360/600) =  68,88° (set fra Nordpolen)
90 - (5740/50 * 360/600) =  21,12° (set fra ækvator)
=>
MW1-W-21,12°S(5740)
-39,042091779681    -21,12
-21.12, -39.042091779681
https://maps.app.goo.gl/qLW3h8i3Wdf7vkUPA
150,0000000000010 Global-600-units to MW1-SGP
150,0000000000000 Global-600-units to MW1-NGP
149,99781868      Global-600-units to Sph-P1-Jer-600
(150 - 149,99781868) * 40.030,2361 / 600 = 0,1455 km
Why ?
Fordi opmålingen ikke er helt nøjagtig?
Eller ...
Fordi de tektoniske plader har forskubbet sig (i de forgange
ca. 3447 år)?
Men er det realistisk (HELE 145 meter)? - Nej vel!
Den alternative forklaringsmodel er, at de anvendte tal for
halveringstiderne IKKE er præcis 5740 år samt 50 år!
=>
Find the exactly ½-life of 6-C-14 / 78-Platine-193
(
601,730 * 66,6 = 40.075,218
601,727 * 66,6 = 40.075,0182
Compare with ____40.075,017 Jordens omkreds ved ækvator
603,550
Why ?
50 * 601,727 / 601,730 = 49,99975072
50 * 601,730 / 601,727 = 50,00024928
50 * 603,550 / 601,730 = 50,15123062
50 * 603,550 / 601,727 = 50,15148065
(
2 * Pi * r = omkreds
2 * 22/7 ...
2 * 3,1415926535897932384626433832795
)
fx.
5740 / 50,00024928 = ...
90 - (5740/50,00024928 * 360/600) =  21,12034341° (set fra ækvator)
-21.12034341, -39.042091779681
-21.12034341, -39.04262844280867
-21.12034341, -39.04260068345954
-21.12034341, -39.04261411138434
https://maps.app.goo.gl/kjbr44K7zUohCtdQ8
delta;
0,0792 km
=>
-21.120666525493277, -39.04310644124225
149,99974807 Global-600-units to  Sph-P1-Jer-600
(150 - 149,99974807) * 40.030,2361 / 600 = 0,0168 km
=>
________(90 - 21,120666525493277) * 600/360  = 114,79888912
5740 / ((90 - 21,120666525493277) * 600/360) =  50,00048384 year
Hmm ...
601,730 * 66,6 = 40.075,218
601,727 * 66,6 = 40.075,0182
______3 ___________________________ delta
=>
601,730
601,727
601,724 ..... focus
=>
50 * 601,727 / 601,724 = 50,00024928
Compare with ____________50,00048384
=>
50 * 601,730 / 601,724 = 50,00049857
=>
40.075,017 / 66,6 = 601,7269819819820
(601,730 - 601,7269819819820)     = 0,003018018018
(601,730 - 601,7269819819820) * 2 = 0,006036036036
=>
601,730 - 0,006036036036 = 601,723963963964
50 * 601,730 / 601,723963963964 = 50,00050156
?
Hmm ...
1820
?
un moment s'il vous plait
)
(
MW1-W-21,24°S(5730)
-39,22569896764    -21,24
-21.24, -39.22569896764
https://maps.app.goo.gl/VKZk14aUbURkvbZz8
MW1-E-21,24°S(5730)
MW1-E-21,12°S(5740)
MW1-E+21,24°N(5730)
MW1-E+21,12°N(5740)
)
Vi har her muligvis fundet selve forklaringen på MW1's konstruktion;
altså HVORFOR opmålingen har den hældning, den har samt HVORFOR den
starter ud for Sphinxen!
Den er *defineret* ved hjælp af de 2 isotopers halveringstider.
Meget mere om al dette forhåbentlig snart. Please hang on.
Input

Sph-P1-Jer-600 DATA

https://sites.google.com/view/a-code-f-001/files/25-xxx/25-2xx/25-28x/25-286
=>
https://sites.google.com/view/abraham-c/objects/jerusalem/p1


On Sphinx-P1-Jerusalem-line 600 km

Sph-P1-Jer-600
32.3996191, 36.7666691
https://goo.gl/maps/X62YQkq723WcuPde9
96,00063483 Global-600-units to North Pole
203,99936517 Global-600-units to South Pole
600,0000 km to Sphinx via P1 (Google-system)
144,0822 km to Shiloh (40.030,2361-system)
192,8854 km to Nin-13,8105 (40.030,2361-system)
193,0151 km to Jaffa (Tel Aviv) (40.030,2361-system)


HVORFOR er objektet IKKE ud for et heltal med hensyn til
Breddegraden ?

Delta:

(96,00063483 - 96) = 0,00063483
(96,00063483 - 96) * 40.030,2361 / 600 = 0,04235399 km

Objektet er altså 42,35 meter for langt sydpå!


Hmm ...

1820 / 42,353991305605 = 42,97115676...


Nå!

Tallene er næsten *identiske*!

=>

1820^0,5 = 42,66145802 meter


Is this Your *copyrigt*, Sir ?


I så fald:

Goodwill, Доброжелательность
https://sites.google.com/view/kall-goodwill/files/26-xxx/26-0xx/26-054
=>
Galactic neighbor help (Galaktisk nabohjælp)
https://sites.google.com/view/galactic-neighbor-help/files/26-xxx/26-0xx/26-054


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael
Test dit kærlighedssprog (Test your love language):
https://kærlighedssprog.dk/kaerlighedssprog/test-dit-kaerlighedssprog
Discover Your Love Language® - The 5 Love Languages®:
https://5lovelanguages.com/
- -
Coming up news: Iran hit by a Asteroid. Iran is no more (Jer.49,34-) ?
Last OUTPUT: 23303 <61ecf341$0$697$***@news.sunsite.dk>
https://groups.google.com/g/dk.test/c/MRWueyeFrn8/m/8un3DEP4FAAJ
Website https://sites.google.com/view/kall-tree File no 26054
4
3
2
Reserveret *unødvendig* Google-idiot-klipperi, så man ikke kan læse text
Kall, Mogens
2024-01-29 16:52:54 UTC
Permalink
Found connection between C-14 and 78-Pt-193 to 1820

File 26.055 ...
Abraham-code
https://sites.google.com/view/a-code-f-001/files/26-xxx/26-0xx/26-05x/26-055
ET-Bible
https://sites.google.com/view/et-bible-f-001/files/26-xxx/26-0xx/26-055

-
Post by Kall, Mogens
Found maybe Your *copyright* 1820^0,5 = 42,66 meter
File 26.054 ...
Abraham-code
https://sites.google.com/view/a-code-f-001/files/26-xxx/26-0xx/26-05x/26-054
-
Post by Kall, Mogens
MW1-W-21,12°S(5740/50) = 150/600 to Sph-P1-Jer-600
=>
½-life of 78_platine-193 = 50,00048384 year ?
+
Homework (for UFO-hunters)
File 26.053 ...
Abraham-code
https://sites.google.com/view/a-code-f-001/files/26-xxx/26-0xx/26-05x/26-053
-
Subject: [ ET U-238 and C-14 Isotope *Copyright* ]
         Abraham-code, Part 3
     News:dk.livssyn.kristendom
     News:dk.politik
     News:dk.videnskab
     News:no.kultur.folklore.ufo
     News:sci.astro.seti
     News:dk.videnskab
Date: Tue, 16 Jan 2024 13:25:38 +0100
Organization: The Kingdom of Heaven, Department Fools of Christ
Abraham-code
https://sites.google.com/view/a-code-f-001/files/26-xxx/26-0xx/26-00x/26-000
ET-Bible
https://sites.google.com/view/et-bible-f-001/files/26-xxx/26-0xx/26-000
Isotope evidence (Isotop indicier)
C-14 and U-238, Mass number (A, Massnummeret)
https://sites.google.com/view/isotope-evidence/6-c-14/14/26-000
https://sites.google.com/view/isotope-evidence/92-u-238/238/26-000
C-14 and U-238, ½-Life, Half-life (Halveringstid)
https://sites.google.com/view/isotope-evidence/6-c-14/1-2-life/26-000
https://sites.google.com/view/isotope-evidence/92-u-238/1-2-life/26-000
Goodwill, Доброжелательность
https://sites.google.com/view/kall-goodwill/files/26-xxx/26-0xx/26-000
=>
Galactic neighbor help (Galaktisk nabohjælp)
https://sites.google.com/view/galactic-neighbor-help/files/26-xxx/26-0xx/26-000
https://groups.google.com/g/dk.livssyn.kristendom/c/Qi72YomWQwo/m/M6z1P5-BAQAJ
https://groups.google.com/g/dk.politik/c/l9FI0hu5aT0/m/EShAwTAvAAAJ
https://groups.google.com/g/dk.videnskab/c/jNRmWnJABXA/m/ndyYvNI5AwAJ
https://groups.google.com/g/no.kultur.folklore.ufo/c/l706tQISuYI/m/PCpi2l9NAgAJ
https://groups.google.com/g/sci.astro.seti/c/CEgp1J4Bf2w/m/ZQq-DpAYAQAJ
Interrupt RETURN from ...
Subject: Found maybe Target-DATA (46) at Tunguska-1908 -
     Re: Abraham-code, Part 3
     News:dk.videnskab
Date: Thu, 25 Jan 2024 11:26:25 +0100
Organization: The Kingdom of Heaven, Department Fools of Christ
Abraham-code
https://sites.google.com/view/a-code-f-001/files/26-xxx/26-0xx/26-03x/26-039
ET-Footsteps, Tunguska
https://sites.google.com/view/et-footsteps/files/26-xxx/26-0xx/26-039
https://groups.google.com/g/dk.videnskab/c/jNRmWnJABXA/m/uEYeNjHkAQAJ
 >
 >
 > 21.12, 15.476506599648951
 >   9.997,86 km (6.212,38 mi) to MW1-NGP
 > 10.017,26 km (6.224,44 mi) to MW1-SGP
 >
 >
 > 40.030,2361 / 4 = 10.007,559025
 >
 >
 > 21.12, 15.280025136466087
 > 10.009,56 km (6.219,65 mi) to MW1-NGP
 >
 >
 > 21.12, 15.313599600151742
 > https://maps.app.goo.gl/mYAMxNKKiM6cDvWBA
 > 10.007,56 km (6.218,41 mi) to MW1-NGP
 > 10.007,56 km (6.218,41 mi) to MW1-SGP
 > 1.865,02 km (1.158,87 mi) to Sphinx
 >
 > ______________________________________________________________
 >
 >
 > MW1-
 >   / 40.030,2361 * 360 =
 > ... Global-360-units
 >   / 40.030,2361 * 600 =
 > ... Global-600-units
 >
 >
 > MW1-V+21,12°N(5740)
 > MW1-V+21,24°N(5730)
 > MW1-E+21,12°N(5740)
 > MW1-E+21,24°N(5730)
 >
 > MW1-V-21,12°S(5740)
 > MW1-V-21,24°S(5730)
 > MW1-E-21,12°S(5740)
 > MW1-E-21,24°S(5730)
 >
_____(5740/50          ) = 114,8
_____(5740/50 * 360/600) =  68,88° (set fra Nordpolen)
90 - (5740/50 * 360/600) =  21,12° (set fra ækvator)
=>
MW1-W-21,12°S(5740)
-39,042091779681    -21,12
-21.12, -39.042091779681
https://maps.app.goo.gl/qLW3h8i3Wdf7vkUPA
150,0000000000010 Global-600-units to MW1-SGP
150,0000000000000 Global-600-units to MW1-NGP
149,99781868      Global-600-units to Sph-P1-Jer-600
(150 - 149,99781868) * 40.030,2361 / 600 = 0,1455 km
Why ?
Fordi opmålingen ikke er helt nøjagtig?
Eller ...
Fordi de tektoniske plader har forskubbet sig (i de forgange
ca. 3447 år)?
Men er det realistisk (HELE 145 meter)? - Nej vel!
Den alternative forklaringsmodel er, at de anvendte tal for
halveringstiderne IKKE er præcis 5740 år samt 50 år!
=>
Find the exactly ½-life of 6-C-14 / 78-Platine-193
(
601,730 * 66,6 = 40.075,218
601,727 * 66,6 = 40.075,0182
Compare with ____40.075,017 Jordens omkreds ved ækvator
603,550
Why ?
50 * 601,727 / 601,730 = 49,99975072
50 * 601,730 / 601,727 = 50,00024928
50 * 603,550 / 601,730 = 50,15123062
50 * 603,550 / 601,727 = 50,15148065
(
2 * Pi * r = omkreds
2 * 22/7 ...
2 * 3,1415926535897932384626433832795
)
fx.
5740 / 50,00024928 = ...
90 - (5740/50,00024928 * 360/600) =  21,12034341° (set fra ækvator)
-21.12034341, -39.042091779681
-21.12034341, -39.04262844280867
-21.12034341, -39.04260068345954
-21.12034341, -39.04261411138434
https://maps.app.goo.gl/kjbr44K7zUohCtdQ8
delta;
0,0792 km
=>
-21.120666525493277, -39.04310644124225
149,99974807 Global-600-units to  Sph-P1-Jer-600
(150 - 149,99974807) * 40.030,2361 / 600 = 0,0168 km
=>
________(90 - 21,120666525493277) * 600/360  = 114,79888912
5740 / ((90 - 21,120666525493277) * 600/360) =  50,00048384 year
Hmm ...
601,730 * 66,6 = 40.075,218
601,727 * 66,6 = 40.075,0182
______3 ___________________________ delta
=>
601,730
601,727
601,724 ..... focus
=>
50 * 601,727 / 601,724 = 50,00024928
Compare with ____________50,00048384
=>
50 * 601,730 / 601,724 = 50,00049857
=>
40.075,017 / 66,6 = 601,7269819819820
(601,730 - 601,7269819819820)     = 0,003018018018
(601,730 - 601,7269819819820) * 2 = 0,006036036036
=>
601,730 - 0,006036036036 = 601,723963963964
50 * 601,730 / 601,723963963964 = 50,00050156
?
Hmm ...
1820
?
un moment s'il vous plait
)
(
MW1-W-21,24°S(5730)
-39,22569896764    -21,24
-21.24, -39.22569896764
https://maps.app.goo.gl/VKZk14aUbURkvbZz8
MW1-E-21,24°S(5730)
MW1-E-21,12°S(5740)
MW1-E+21,24°N(5730)
MW1-E+21,12°N(5740)
)
Vi har her muligvis fundet selve forklaringen på MW1's konstruktion;
altså HVORFOR opmålingen har den hældning, den har samt HVORFOR den
starter ud for Sphinxen!
Den er *defineret* ved hjælp af de 2 isotopers halveringstider.
Meget mere om al dette forhåbentlig snart. Please hang on.
Input
Sph-P1-Jer-600 DATA
https://sites.google.com/view/a-code-f-001/files/25-xxx/25-2xx/25-28x/25-286
=>
https://sites.google.com/view/abraham-c/objects/jerusalem/p1
On Sphinx-P1-Jerusalem-line 600 km
Sph-P1-Jer-600
32.3996191, 36.7666691
https://goo.gl/maps/X62YQkq723WcuPde9
 96,00063483 Global-600-units to North Pole
203,99936517 Global-600-units to South Pole
600,0000 km to Sphinx via P1 (Google-system)
144,0822 km to Shiloh (40.030,2361-system)
192,8854 km to Nin-13,8105 (40.030,2361-system)
193,0151 km to Jaffa (Tel Aviv) (40.030,2361-system)
HVORFOR er objektet IKKE ud for et heltal med hensyn til
Breddegraden ?
(96,00063483 - 96)                     = 0,00063483
(96,00063483 - 96) * 40.030,2361 / 600 = 0,04235399 km
Objektet er altså 42,35 meter for langt sydpå!
Hmm ...
1820 / 42,353991305605 = 42,97115676...
Nå!
Tallene er næsten *identiske*!
=>
1820^0,5 = 42,66145802 meter
Is this Your *copyrigt*, Sir ?
Goodwill, Доброжелательность
https://sites.google.com/view/kall-goodwill/files/26-xxx/26-0xx/26-054
=>
Galactic neighbor help (Galaktisk nabohjælp)
https://sites.google.com/view/galactic-neighbor-help/files/26-xxx/26-0xx/26-054
Nå ...

Der er muligvis også en anden "krypteringsnøgle":

C-14:
1820 / 14 = 130

and ...

Input memory from ...
Post by Kall, Mogens
Subject: [ New Jericho position ]
Re: Found 78 -
Re: Found 193 (Measure Isotop 78-Pt-193 ?) i.r.t. MW1-Shiloh-lat-0 -
Re: Abraham-koden, Part 2
News:dk.videnskab
Date: Sun, 3 Sep 2023 18:11:50 +0200
Organization: The Kingdom of Heaven, Department Fools of Christ
Abraham-koden
https://sites.google.com/view/a-code-f-001/files/25-xxx/25-5xx/25-54x/25-543
Post by Kall, Mogens
https://groups.google.com/g/dk.videnskab/c/EXlPXRe1AHU/m/KyXlrrqYBQAJ
Post by Kall, Mogens
Start-*markøren* var Shiloh (Psalm 78 verse 60)
Slut-*markøren* er muligvis Jakobs ankomst til Ægypten (Gen
47,9), da han var 130 år gammel (130 * 360/600 = 78). Han dør
78 - 17 = 61 (markør-tal).
=>

78 * 14 = 1092
78 * 14 * 600/360 = 1820


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael
Test dit kærlighedssprog (Test your love language):
https://kærlighedssprog.dk/kaerlighedssprog/test-dit-kaerlighedssprog
Discover Your Love Language® - The 5 Love Languages®:
https://5lovelanguages.com/
- -
Coming up news: Iran hit by a Asteroid. Iran is no more (Jer.49,34-) ?
Last OUTPUT: 23303 <61ecf341$0$697$***@news.sunsite.dk>
https://groups.google.com/g/dk.test/c/MRWueyeFrn8/m/8un3DEP4FAAJ
Website https://sites.google.com/view/kall-tree File no 26055
4
3
2
Reserveret *unødvendig* Google-idiot-klipperi, så man ikke kan læse text
Kall, Mogens
2024-01-30 08:00:06 UTC
Permalink
Sphinx-v37a
31,137514 29,9752719383631
29.9752719383631, 31.137514
https://maps.app.goo.gl/VPqTswsKp5N52zuA6
14,79 m (48,53 fod) directly east to Sphinx-v37

File 26.058 ...
Abraham-code
https://sites.google.com/view/a-code-f-001/files/26-xxx/26-0xx/26-05x/26-058

-

Den 29-01-2024 kl. 16:41 skrev Kall, Mogens:

Subject: Found Your markpointer:
MW1-W-21,12°S(5740/50) = 150/600 to Sph-P1-Jer-600 -
Re: Abraham-code, Part 3
Newsgroups:
News:dk.videnskab
Date: Mon, 29 Jan 2024 16:41:48 +0100
Organization: The Kingdom of Heaven, Department Fools of Chris
26053 <65b7c73d$0$718$***@news.sunsite.dk>
Abraham-code
https://sites.google.com/view/a-code-f-001/files/26-xxx/26-0xx/26-05x/26-053
https://groups.google.com/g/dk.videnskab/c/jNRmWnJABXA/m/dNbK6rWhAwAJ
Post by Kall, Mogens
Post by Kall, Mogens
MW1-V+21,12°N(5740)
MW1-V+21,24°N(5730)
MW1-E+21,12°N(5740)
MW1-E+21,24°N(5730)
MW1-V-21,12°S(5740)
MW1-V-21,24°S(5730)
MW1-E-21,12°S(5740)
MW1-E-21,24°S(5730)
_____(5740/50 ) = 114,8
_____(5740/50 * 360/600) = 68,88° (set fra Nordpolen)
90 - (5740/50 * 360/600) = 21,12° (set fra ækvator)
=>
MW1-W-21,12°S(5740)
-39,042091779681 -21,12
-21.12, -39.042091779681
https://maps.app.goo.gl/qLW3h8i3Wdf7vkUPA
150,0000000000010 Global-600-units to MW1-SGP
150,0000000000000 Global-600-units to MW1-NGP
149,99781868 Global-600-units to Sph-P1-Jer-600
(150 - 149,99781868) * 40.030,2361 / 600 = 0,1455 km
Why ?
Fordi opmålingen ikke er helt nøjagtig?
Eller ...
Fordi de tektoniske plader har forskubbet sig (i de forgange
ca. 3447 år)?
Men er det realistisk (HELE 145 meter)? - Nej vel!
Den alternative forklaringsmodel er, at de anvendte tal for
halveringstiderne IKKE er præcis 5740 år samt 50 år!
=>
Find the exactly ½-life of 6-C-14 / 78-Platine-193[ ... ]
Vi har her muligvis fundet selve forklaringen på MW1's konstruktion;
altså HVORFOR opmålingen har den hældning, den har samt HVORFOR den
starter ud for Sphinxen!
Den er *defineret* ved hjælp af de 2 isotopers halveringstider.
To punkter ligger nu næsten fastlåst:

1.
Temple (Jerusalem)

2.
Sph-P1-Jer-600
32.3996191, 36.7666691
https://goo.gl/maps/X62YQkq723WcuPde9
96,00063483 Global-600-units to North Pole
203,99936517 Global-600-units to South Pole
600,0000 km to Sphinx via P1 (Google-system)
144,0822 km to Shiloh (40.030,2361-system)
192,8854 km to Nin-13,8105 (40.030,2361-system)
193,0151 km to Jaffa (Tel Aviv) (40.030,2361-system)

(
Selvom positionen på Sphinxen ændres lidt, da forbliver afstanden
til Sph-P1-Jer-600 på de 600 km.
)


Så hvad nu hvis vi ændrer på *hændningen* af MW1, så tallene kommer
til at passe (på nøjagtig 150 Global-600-units):

MW1-W-21,12°S(5740/50) kommer da til at blive på ...

MW1-W-21,12°S(5740/50)-39,043805795222
-39,043805795222 -21,12
-21.12, -39.043805795222
https://maps.app.goo.gl/dk4o5CsKwNnJ8Q5r6
177,86 m directly east to MW1-W-21,12°S(5740/50)-oprindelig

=>

Sphinxens placering rykkes da mod vest til position:


Sphinx-v37a
31,137514 29,9752719383631
29.9752719383631, 31.137514
https://maps.app.goo.gl/VPqTswsKp5N52zuA6
14,79 m (48,53 fod) directly east to Sphinx-v37

Nå da da!

Positionen FORBLIVER indenfor Sphinxens krop


Men hvad bliver vinklen så ud for P1 mellem templet (i Jerusalem)
og den nye position (Sphinx-v38)?

Den var jo den vinkel, der definerede Big Bang DATA (den galaktiske
breddegrad)

Desværre! Vinklen bliver på 81,67926146°

Og det ligger UDENFOR intervallet, som er på ...

https://sites.google.com/view/kall-objects/b-b

Eq J2000.0
Galactic
360°
longitude 264,021 ± 0,011 (264.021)
latitude +48,253 ± 0,005 (+48.253)

=>

(+48,253 - 0,005) * 600/360 = 80,4133... (minimum)
(+48,253 + 0,000) * 600/360 = 80,42167...
(+48,253 + 0,005) * 600/360 = 80,43 (maximum)
______________________________81,67926146°


Spørgsmålet er derfor nu, OM hypotesen er korrekt, at vinklen ud
for Pyramide 1 *definerer* Big Bang DATA


Men forklaringen kan MÅSKE også være en anden, fordi ...

HVIS man ændrer vores position i galaksen til deres (altså derfra
hvor de kom), da bliver breddegradsvinklen en anelse mindre (fordi
deres breddegradsposition i forhold til os er på henved +4,8°).

Så det er "dagens" Homework!

Find ud af OM data'erne er *identiske*!

Og ...

I så fald har vi fundet endnu en metode, der angiver deres
galaktiske breddegrad!

Det bliver IKKE helt nemt at udregne!

Blandt andet kendes ikke den nøjagtige afstand ind til galaksens
centrum (på ca. 26.000 lysår), som vist nok skal bruges for at
kunne udregne vinklen!

Og vi har desværre endnu ikke fundet DATA desangående i deres
"efterladenskaber" (The-ET-Bible + Abraham-koden).

(
Hmm ...

WHY 5740 (BURDE måske være på 5730 eller deromkring)

10 / 5730 = 0,0017452007
10 / 5740 = 0,0017421603

5730 / 10 = 573
5740 / 10 = 574

=>

___________________________________80,43 (maximum)
81,67926146 / (1 + (10 / 5730) ) = 81,537...
81,67926146 / (1 + (10 / 5740) ) = 81,537...
)


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael
Test dit kærlighedssprog (Test your love language):
https://kærlighedssprog.dk/kaerlighedssprog/test-dit-kaerlighedssprog
Discover Your Love Language® - The 5 Love Languages®:
https://5lovelanguages.com/
- -
Coming up news: Iran hit by a Asteroid. Iran is no more (Jer.49,34-) ?
Last OUTPUT: 23303 <61ecf341$0$697$***@news.sunsite.dk>
https://groups.google.com/g/dk.test/c/MRWueyeFrn8/m/8un3DEP4FAAJ
Website https://sites.google.com/view/kall-tree File no 26058
4
3
2
Reserveret *unødvendig* Google-idiot-klipperi, så man ikke kan læse text
Kall, Mogens
2024-01-30 16:14:18 UTC
Permalink
Found Your shifting tectonic plates markpointer (Exodus +208.000 years)

File 26.060 ...
Abraham-code
https://sites.google.com/view/a-code-f-001/files/26-xxx/26-0xx/26-06x/26-060

-

Den 16-01-2024 kl. 13:25 skrev Kall, Mogens:

Subject: [ ET U-238 and C-14 Isotope *Copyright* ]
Abraham-code, Part 3
Newsgroups:
News:dk.livssyn.kristendom
News:dk.politik
News:dk.videnskab
News:no.kultur.folklore.ufo
News:sci.astro.seti
Followup-To:
News:dk.videnskab
Date: Tue, 16 Jan 2024 13:25:38 +0100
Organization: The Kingdom of Heaven, Department Fools of Christ
26000 <65a675c3$0$705$***@news.sunsite.dk>
Abraham-code
https://sites.google.com/view/a-code-f-001/files/26-xxx/26-0xx/26-00x/26-000
ET-Bible
https://sites.google.com/view/et-bible-f-001/files/26-xxx/26-0xx/26-000
Isotope evidence (Isotop indicier)
C-14 and U-238, Mass number (A, Massnummeret)
https://sites.google.com/view/isotope-evidence/6-c-14/14/26-000
https://sites.google.com/view/isotope-evidence/92-u-238/238/26-000
C-14 and U-238, ½-Life, Half-life (Halveringstid)
https://sites.google.com/view/isotope-evidence/6-c-14/1-2-life/26-000
https://sites.google.com/view/isotope-evidence/92-u-238/1-2-life/26-000
Goodwill, Доброжелательность
https://sites.google.com/view/kall-goodwill/files/26-xxx/26-0xx/26-000
=>
Galactic neighbor help (Galaktisk nabohjælp)
https://sites.google.com/view/galactic-neighbor-help/files/26-xxx/26-0xx/26-000
https://groups.google.com/g/dk.livssyn.kristendom/c/Qi72YomWQwo/m/M6z1P5-BAQAJ
https://groups.google.com/g/dk.politik/c/l9FI0hu5aT0/m/EShAwTAvAAAJ
https://groups.google.com/g/dk.videnskab/c/jNRmWnJABXA/m/ndyYvNI5AwAJ
https://groups.google.com/g/no.kultur.folklore.ufo/c/l706tQISuYI/m/PCpi2l9NAgAJ
https://groups.google.com/g/sci.astro.seti/c/CEgp1J4Bf2w/m/ZQq-DpAYAQAJ


Omkreds:

The-North-South-line:
40.000 km

The-Equator-line
https://simple.wikipedia.org/wiki/Equator
40.075,017 km

MW1:
(The-Sphinx-Jerusalem-line)
40.049,1380902289 km (beregnet, MK-system, simple system)

(
Amplitude max
40,2206268516731

Sin (90) = 1
Sin (45) = 0,7071...
Sin ( 0) = 0

Cos (90) = 0
Cos (45) = 0,7071...
Cos ( 0) = 1

=>

Cos (40,2206268516731) = 0,7635636101963237

(
Input DATA from ...
https://sites.google.com/view/et-background/earth/circumference

DATA-tallene bliver da følgende:

Omkredsen ved ækvator = 40.075,017 km
Omkredsen fra nord til syd og tilbage = 40.000,0000000001 km
Omkredsen ved polerne = 39.940,6382 km
Delta______________________________________134,3788 km
)

39.940,6382 + (134,3788 * 0,7635636101963237) = 40.043,2449616618

40.043,245 km ?
)

=>

(
40.043,2449616618 - 39.940,6382 = 102,6067616618
40.049,1380902289 - 39.940,6382 = 108,4998902289 ...... 108,5

40.043,2449616618 - 40.000,000 = -43,2449616618
40.049,1380902289 - 40.000,000 = -49,1380902289

40.043,2449616618 - 40.075,017 = -31,7720383382
40.049,1380902289 - 40.075,017 = -25,8789097711
)

40.043,2449616618 / 66,6 = 601,2499243492763
40.049,1380902289 / 66,6 = 601,3384097631967

601.250 ?

601,250 - 601,727 = -0,477
601,250 - 601,730 = -0,48 .............................. focus (48)
601,250 - 603,550 = -2,3

601,3384097631967 - 601,727 = -0,3885902368033
601,3384097631967 - 601,730 = -0,3915902368033
601,3384097631967 - 603,550 = -2,2115902368033

-2,3 / -0,477 = 4,8218...... (48,218 * 50 = 2.410,9 lightyears ?) ...
-2,3 / -0,48 = 4,79166...
-0,477 / -2,3 = 0,20739...
-0,48 / -2,3 = 0,2087...

-2,2115902368033 / -0,3915902368033 = 5,6477...
-0,3915902368033 / -2,2115902368033 = 0,17706...


Found nothing, except 480 and 2300

__________________________________________________________________


1820^0,5 = 42,6614580...

=>

43^2 = 1849

1849 - 1820 = 29


Found einem ET-Bible markpointer 29

__________________________________________________________________


North- and Southamerica:

Why 80,4 (and NOT 80,4216667) ?

Input DATA from ...

https://sites.google.com/view/abraham-c/objects/chicxulub-crater/xcambo/calakmul
+
Present day
https://sites.google.com/view/abraham-c/objects/sphinx/jerusalem
-3447 years (-1447 before Christ)
https://sites.google.com/view/abraham-c/objects/sphinx/jerusalem/-3447


Present day:

Xcambo-Calakmul_crossing_Square-150-line
-91,07644909 8,62032321
8.62032321, -91.07644909
https://goo.gl/maps/P7evwRmN5DbevZqW7
5.364,20 km (3.333,16 mi) to MW1-SA-W-coast

5.364,20 * 360 / 40.030,2361 = 48,24133425
5.364,20 * 600 / 40.030,2361 = 80,40222376


-3447 years (-1447 before Christ):

Xcambo-Calakmul crossing Square-150-line
-91,07644909 8,62032321
8.62032321, -91.07644909
https://goo.gl/maps/P7evwRmN5DbevZqW7
5.364,23 km (3.333,18 mi) to MW1-SA-W-coast-3447

5.364,23 * 360 / 40.030,2361 = 48,24160405
5.364,23 * 600 / 40.030,2361 = 80,40267342


Delta:
80,40222376 - 80,40267342 = -0,00044966


Find:
80,42166667 * 40.030,2361 / 600 = 5.365,4972 km


South-America Westcoast
-36.53807524844528, -72.97712703563154
5.365,50 km to Xcambo-Calakmul_crossing_Square-150-line

=>

De tektoniske plader skal forskydes væk fra hinanden (fremtid)

+0,074815526184°

=>

(
Input DATA from ...
https://sites.google.com/view/abraham-c/topic/plate-tectonics

+0,074815526184 / 0,00126092804599 = 59,333699827
)

Present day (2000 After Christ):
+0,074815526184 / 0,00126092804599 * 3447 = 204.523,...
_____________________________________________+2.000
After Christ:_______________________________206.523,...
_____________________________________________+1.447
After Exodus:_______________________________207.970,...
________________________________________________+30
Should have been:___________________________208.000

Afrundet bliver tallet nok:
208.000

208 / 2 = 104

Et markør tal ?

I så fald har vi fundet ud af, hvor meget de tektoniske plade
forskyder sig!

Eller rettere sagt:
I så fald har vi fundt ud af hvilke tal, de benytter!

(
Sphinx+208.000
Eq.Longitude____________Eq.latitude
31,2124838686780 29,...
31,1376683424940 29,9752719383631 (was, present day)


Temple+208.000
35,31017043418890 31,...
35,23535490800492 31,778005175860358 (was, present day)


MW1-SGP+208.000
-101,7894316012150 49,...
-101,8642471273985 49,7793731483272 (was, present day)


MW1-NGP+208.000
78,2105683987855 -49,...
78,1357528726015 -49,779373148327 (was, present day)
)


(
Was:

Present day (2000 After Christ):
+0,074815526184 / 0,00126092804599 * 3447 = 204.523,...
_____________________________________________+2.000
After Christ:______________________________-206.523,...
_____________________________________________+1.447
After Exodus:______________________________-207.970,...
)

+0,074815526184 / (208.000 - 3.447) * 3447 = 0,00126074473978
Was__________________________________________0,00126092804599

0,00126074473978 / 0,00126092804599 = 0,999854625955
0,00126092804599 / 0,00126074473978 = 1,000145395181


Nå!

Der er en lille ting, som jeg har glemt at tage højde for:

Tænk nu hvis Big-Bang-DATA 80,42166667 IKKE er det helt nøjagtige
tal, så kommer det til at påvirke HELE måleopstillingen!

=>

Homework:

Find values of minimum and maximum

Use these DATA:
(+48,253 - 0,005) * 600/360 = 80,4133... (minimum)
(+48,253 + 0,000) * 600/360 = 80,42167...
(+48,253 + 0,005) * 600/360 = 80,43 (maximum)

(
Og ...

Så er der desværre også en anden ting, som jeg har glemt:

De anvendte DATA (5.365,4972 km) er foretaget udfra Google-systemet,
men der kan være en lille nuance-forskel i forhold til the
Global-600-system.

Dernæst:

Vær opmærksom på at den Sydamerikanske *Kystlinje* IKKE er en ret
linje.

Så tag højde for dette.
)


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael
Test dit kærlighedssprog (Test your love language):
https://kærlighedssprog.dk/kaerlighedssprog/test-dit-kaerlighedssprog
Discover Your Love Language® - The 5 Love Languages®:
https://5lovelanguages.com/
- -
Coming up news: Iran hit by a Asteroid. Iran is no more (Jer.49,34-) ?
Last OUTPUT: 23303 <61ecf341$0$697$***@news.sunsite.dk>
https://groups.google.com/g/dk.test/c/MRWueyeFrn8/m/8un3DEP4FAAJ
Website https://sites.google.com/view/kall-tree File no 26060
4
3
2
Reserveret *unødvendig* Google-idiot-klipperi, så man ikke kan læse text
Kall, Mogens
2024-02-01 14:47:35 UTC
Permalink
MW1: 40.039,78 ± 0,33 km
=>
Found MW1 delta 99

File 26.067 ...
Abraham-code
https://sites.google.com/view/a-code-f-001/files/26-xxx/26-0xx/26-06x/26-067

-

Den 30-01-2024 kl. 17:14 skrev Kall, Mogens:

Subject: Found Your shifting tectonic plates markpointer
(Exodus +208.000 years) -
Re: Abraham-code, Part 3
Newsgroups:
News:dk.videnskab
Date: Tue, 30 Jan 2024 17:14:18 +0100
Organization: The Kingdom of Heaven, Department Fools of Christ
26060 <65b9205a$0$705$***@news.sunsite.dk>
Abraham-code
https://sites.google.com/view/a-code-f-001/files/26-xxx/26-0xx/26-06x/26-060
Goodwill, Доброжелательность
https://sites.google.com/view/kall-goodwill/files/26-xxx/26-0xx/26-060
=>
Galactic neighbor help (Galaktisk nabohjælp)
https://sites.google.com/view/galactic-neighbor-help/files/26-xxx/26-0xx/26-060
https://groups.google.com/g/dk.videnskab/c/jNRmWnJABXA/m/3PmbXxHyAwAJ
Post by Kall, Mogens
40.000 km
The-Equator-line
https://simple.wikipedia.org/wiki/Equator
40.075,017 km
(The-Sphinx-Jerusalem-line)
40.049,1380902289 km (beregnet, MK-system, simple system)
(
Amplitude max
40,2206268516731
Sin (90) = 1
Sin (45) = 0,7071...
Sin ( 0) = 0
Cos (90) = 0
Cos (45) = 0,7071...
Cos ( 0) = 1
=>
Cos (40,2206268516731) = 0,7635636101963237
(
Input DATA from ...
https://sites.google.com/view/et-background/earth/circumference
Omkredsen ved ækvator = 40.075,017 km
Omkredsen fra nord til syd og tilbage = 40.000,0000000001 km
Omkredsen ved polerne = 39.940,6382 km
Delta______________________________________134,3788 km
)
39.940,6382 + (134,3788 * 0,7635636101963237) = 40.043,2449616618
40.043,245 km ?
)
=>
(
40.043,2449616618 - 39.940,6382 = 102,6067616618
40.049,1380902289 - 39.940,6382 = 108,4998902289 ...... 108,5
40.043,2449616618 - 40.000,000 = -43,2449616618
40.049,1380902289 - 40.000,000 = -49,1380902289
40.043,2449616618 - 40.075,017 = -31,7720383382
40.049,1380902289 - 40.075,017 = -25,8789097711
)
40.043,2449616618 / 66,6 = 601,2499243492763
40.049,1380902289 / 66,6 = 601,3384097631967
601.250 ?
601,250 - 601,727 = -0,477
601,250 - 601,730 = -0,48 .............................. focus (48)
601,250 - 603,550 = -2,3
601,3384097631967 - 601,727 = -0,3885902368033
601,3384097631967 - 601,730 = -0,3915902368033
601,3384097631967 - 603,550 = -2,2115902368033
-2,3 / -0,477 = 4,8218...... (48,218 * 50 = 2.410,9 lightyears ?) ...
-2,3 / -0,48 = 4,79166...
-0,477 / -2,3 = 0,20739...
-0,48 / -2,3 = 0,2087...
-2,2115902368033 / -0,3915902368033 = 5,6477...
-0,3915902368033 / -2,2115902368033 = 0,17706...
Found nothing, except 480 and 2300
0 0
0, 0
https://maps.app.goo.gl/LdmEnSbGS5DiHkkt8


90°
Amplitude (maximum)
40,2206268516731
40.2206268516731, 90
https://maps.app.goo.gl/mvVpmEyEmMMq4JC1A
10.007,56 km (6.218,41 mi) Google-system

10.007,56 * 4 = 40.030,24 (Google-system)

___

Own

NGP
90 -49,779373148327
-49.779373148327, 90

SGP
-90 49,7793731483272
49.7793731483272, -90

=>

45 30,878919252075
30.87891925207, 45
https://maps.app.goo.gl/9mN5UGbFktoPkiyV9
150,0000000000000 Global-600-units to SGP
150,0000000000000 Global-600-units to NGP
87,7266061918185 Global-600-units to 0,0
62,2733938081816 Global-600-units to Amplitude

(
MK-system, simple:
0-30,878919252075 North
40.058,7993717269

30,878919252075-40,2206268516731 North
40.017,2028276229
)

87,7266061918185 / 600 * 40.058,7993717269 = 5.857,0375283342535 km

62,2733938081816 / 600 * 40.017,2028276229 = 4.153,3450513107319 km

(5.857,0375283342535 + 4.153,3450513107319)*4= 40.041,5303185799 km

__________________________________________________________________

Prognose:

1 40.049,1380902289 km
2 40.041,5303185799 km

__________________________________________________________________


22,5°
22,5 17,9330745309785
17.9330745309785, 22.5
https://maps.app.goo.gl/rFwh1LJw5PxFgRY37
150,0000000000000 Global-600-units to SGP
150,0000000000000 Global-600-units to NGP
47,4644820766741 Global-600-units to 0°
40,2621241151444 Global-600-units to 45°
3.166,69 km (1.967,69 mi) to 0,0 (Google-system)
3.166,6907 km to 0,0 (40.030,2361-system)

(
MK-system, simple:
0-17,9330745309785 North
40.069,2152799265

17,9330745309785 - 30,878919252075 North
40.044,3708644884
)

47,4644820766741 / 600 * 40.069,2152799265 = 3.169,7742508007789 km

40,2621241151444 / 600 * 40.044,3708644884 = 2.687,1190497648404 km

3.169,7742508007789 + 2.687,1190497648404 = 5.856,8933005656193 km
Was:________________________________________5.857,0375283342535 km
Delta:__________________________________________0,1442277686342 km
Afvigelse:______________________________________0,00246 %

Midlertidig del-konklusion:

Dette stykke på cirklen behøves ikke beregnes yderligere, da
unøjagtigheden nu er på under 145 meter ud af 5850 km (dvs. under
0,003 % afvigelse).


67,5°
67,5 38,000832886687
38.000832886687, 67.5
https://maps.app.goo.gl/mDDiVMFTx8NcE3cMA
150,0000000000000 Global-600-units to SGP
150,0000000000000 Global-600-units to NGP
120,7482698139090 Global-600-units to 0°
33,0216636220900 Global-600-units to 45°
29,2517301860915 Global-600-units to 90°
8.055,97 km (5.005,75 mi) to 0° (Google-system)
8.055,9696 km to 0° (40.030,2361-system)(
MK-system, simple:
30,878919252075 - 38,000832886687
40.020,0880045388

38,000832886687 - 40,2206268516731
40.007,9461213283
)

33,0216636220900 / 600 * 40.020,0880045388 = 2.202,5498070205321 km

29,2517301860915 / 600 * 40.007,9461213283 = 1.950,5027420679690 km

2.202,5498070205321 + 1.950,5027420679690 = 4.153,0525490885011 km
Was:________________________________________4.153,3450513107319 km
Delta:__________________________________________0,2925022222308 km
Afvigelse:______________________________________0,00704 %


Midlertidig del-konklusion:

Også her må del-konklusionen være, at yderligere beregning ikke er
nødvendig (i første omgang)!

=>

(5.856,8933005656193 + 4.153,0525490885011)*4= 40.039,7833986165 km

__________________________________________________________________

Prognose:

1 40.049,1380902289 km
2 40.041,5303185799 km delta: 9,3546916124184
3 40.039,7833986165 km delta: 1,7469199634184

Afvigelse:
1,7469199634184 / 9,3546916124184 = 0,18674...
1,7469199634184 / 9,3546916124184 * 1,7469199634184 = 0,3262...

__________________________________________________________________


603.550 * 0,0666 = 40.196,43
601.730 * 0,0666 = 40.075,218
601.727 * 0,0666 = 40.075,0182


40.039,7833986165 / 0,0666 = 601.197,9489...
_____________________________601.730
Delta:___________________________532,05107...


40.039,7833986165 / 0,0666 = 601.197,9489...
_____________________________603.550
Delta:_________________________2.352,05107...

__________________________________________________________________


134,3788
39.940,6382 + 134,3788 = 40.075,017

40.075,017 - 40.039,7833986165 = +35,2336013835 km

39.940,6382 - 40.039,7833986165 = -99,1451986165 km


Nå da da!

Tallet 99 *genkender* vi:

https://sites.google.com/view/abraham-c/start
Post by Kall, Mogens
Hele konstruktionen (inklusiv Abraham-koden) har til formål at
*hjælpe* os til at opmåle ting oppe i himlen, fordi ...
Abraham-75 = distance from South-America to Africa
Abraham-99 = distance from Crater-Mexico to South-America
Abraham-160 = distance from Crater-Mexico to Africa
Abraham-172 = distance from Crater-Mexico to Giza-Egypt
Abraham-175 = distance from Crater-Mexico to Temple-Jerusalem
=>
Abraham 127 = distance from Temple-Jerusalem to South-America
https://sites.google.com/site/abraham175code/south-america-75

98,74132788 Global-600-units to Crater


Problemet er her imidlertid, at punktet ud for SydAmerikas østkyst
desværre IKKE er præcist defineret (og flere positioner er blevet
foreslået).

Sidenhen i efterforskningen blev MW1-sphinx-Jerusalem opmålingen
så opdaget (og den gamle opmåling blev så mindre aktuel).

Foretager vi nu en ny opmåling fra Krateret til den yderste spids
på Sydamerikas Østkyst fås:


SA-Eastcoast 75 to Africa and 99 to Crater
-5.157653628382142, -35.489100887961165
https://maps.app.goo.gl/pbnHLiguimPh6QGv9
6.583,95 km (4.091,08 mi) to Crater

6.583,95 * 600 / 40.030,2361 = 98,685... Global-600-units

Et andet udpeget punkt giver:

SA-75
-35,462581589824 -5,19368691
-5.19368691, -35.462581589824
https://maps.app.goo.gl/cm3ZusWeyrrBNSio6
98,75209733 Global-600-units
6.588,4496 km (40.030,2361-system)
6.588,45 km (4.093,87 mi) (Google-system)

Her MANGLER der ca. 16,5 km for at tallet bliver præcis heltallet
99.


Nå!

Det må der tænkes lidt over

un moment s'il vous plait


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael
Test dit kærlighedssprog (Test your love language):
https://kærlighedssprog.dk/kaerlighedssprog/test-dit-kaerlighedssprog
Discover Your Love Language® - The 5 Love Languages®:
https://5lovelanguages.com/
- -
Coming up news: Iran hit by a Asteroid. Iran is no more (Jer.49,34-) ?
Last OUTPUT: 23303 <61ecf341$0$697$***@news.sunsite.dk>
https://groups.google.com/g/dk.test/c/MRWueyeFrn8/m/8un3DEP4FAAJ
Website https://sites.google.com/view/kall-tree File no 26067
4
3
2
Reserveret *unødvendig* Google-idiot-klipperi, så man ikke kan læse text
Kall, Mogens
2024-01-31 15:47:15 UTC
Permalink
½-life U-238 / C-14: Found on MW1 153/600 UFO-USA-1967-03-24

File 26.064 ...
Abraham-code
https://sites.google.com/view/a-code-f-001/files/26-xxx/26-0xx/26-06x/26-064
https://sites.google.com/view/a-markpointer/153

-

Den 16-01-2024 kl. 13:25 skrev Kall, Mogens:

Subject: [ ET U-238 and C-14 Isotope *Copyright* ]
Abraham-code, Part 3
Newsgroups:
News:dk.livssyn.kristendom
News:dk.politik
News:dk.videnskab
News:no.kultur.folklore.ufo
News:sci.astro.seti
Followup-To:
News:dk.videnskab
Date: Tue, 16 Jan 2024 13:25:38 +0100
Organization: The Kingdom of Heaven, Department Fools of Christ
26000 <65a675c3$0$705$***@news.sunsite.dk>
Abraham-code
https://sites.google.com/view/a-code-f-001/files/26-xxx/26-0xx/26-00x/26-000
ET-Bible
https://sites.google.com/view/et-bible-f-001/files/26-xxx/26-0xx/26-000
Isotope evidence (Isotop indicier)
C-14 and U-238, Mass number (A, Massnummeret)
https://sites.google.com/view/isotope-evidence/6-c-14/14/26-000
https://sites.google.com/view/isotope-evidence/92-u-238/238/26-000
C-14 and U-238, ½-Life, Half-life (Halveringstid)
https://sites.google.com/view/isotope-evidence/6-c-14/1-2-life/26-000
https://sites.google.com/view/isotope-evidence/92-u-238/1-2-life/26-000
Goodwill, Доброжелательность
https://sites.google.com/view/kall-goodwill/files/26-xxx/26-0xx/26-000
=>
Galactic neighbor help (Galaktisk nabohjælp)
https://sites.google.com/view/galactic-neighbor-help/files/26-xxx/26-0xx/26-000
https://groups.google.com/g/dk.livssyn.kristendom/c/Qi72YomWQwo/m/M6z1P5-BAQAJ
https://groups.google.com/g/dk.politik/c/l9FI0hu5aT0/m/EShAwTAvAAAJ
https://groups.google.com/g/dk.videnskab/c/jNRmWnJABXA/m/ndyYvNI5AwAJ
https://groups.google.com/g/no.kultur.folklore.ufo/c/l706tQISuYI/m/PCpi2l9NAgAJ
https://groups.google.com/g/sci.astro.seti/c/CEgp1J4Bf2w/m/ZQq-DpAYAQAJ
Post by Kall, Mogens
½-life of ...
C-14
https://sites.google.com/view/isotope-evidence/6-c-14
    Half-life 5730 ± 40 years
https://sites.google.com/view/isotope-evidence/92-u-238
    238U 4,468 * 10^9 y
=>
(
Find *universal* SETI-numbers
)
4,468 * 10^9 / 5730 = 779.755,6719...
Compare with _________78
=>
4,468 * 10^9 / 780.000 = 5.728,2...
½-life of C-14___________5.730
Compare with ____________5.740 (57.400, Zebulun)
___________________________________________________________________

Present day (2000 After Christ):
+0,074815526184 / 0,00126092804599 * 3446 = 204.523,...
_____________________________________________+2.000
After Christ:______________________________-206.523,...
_____________________________________________+1.447
After Exodus:______________________________-207.970,...204.463,9296 + 3446 = 207.909,9296


208.000 / 207.909,9296 = 1,000433218...

100,0433...
100,0145395181

Afvigelse:
0,015%

__________________________________

2024-01-31


Find 780.000

780 - 600 = 180

From Sphinx =
12.009,07083 km (Google-system)

Google-system:
-32.75872510137835, -62.022856878861276
180,15017199 Global-600-units to Sphinx


Find:
12.009,07083 * 180 / 180,15017199 = 11.999,0601 km

Google-system:
-32.723060417008696, -61.92326351394921
12.008,97 km (7.462,03 mi) to Sphinx
(NB! Google måler desværre ikke længere så nøjagtigt som tidligere)
179,99847805 Global-600-units to Sphinx


-61,83 -32,92328215
-32.92328215, -61.83
https://maps.app.goo.gl/hqraEVRaMCKzDiuC8
150,0000000 Global-600-units to SGP
150,0000000 Global-600-units to NGP
180,0183245374160 Global-600-units to Sphinx
12.010,29 km (7.462,85 mi) to Sphinx (Google-system)
12.010,2934 km to Sphinx (40.030,2361-system)


Find:
12.010,2934 * 180 / 180,0183245374160 = 12.009,0708 km

Google-system
-32.91838729836725, -61.818558549626204
-61,818559 -32,918387


-61,81805 -32,91870111485
-32.91870111485, -61.81805

150,00000000000 Global-600-units to SGP
150,00000000000 Global-600-units to NGP
179,9999451693960 Global-600-units to Sphinx
12.009,07 km (7.462,09 mi) to Sphinx (Google-system)
12.009,0672 km to Sphinx (40.030,2361-system)


Find:
12.009,0672 * 180 / 179,9999451693960 = 12.009,07086 km

-61,8180851 -32,91871457286
-32.91871457286, -61.8180851
https://maps.app.goo.gl/63MidjpFUykvtXWK6
150,0000000000000 Global-600-units to SGP
150,0000000000010 Global-600-units to NGP
179,9999991568090 Global-600-units to Sphinx
12.009,07 km (7.462,09 mi) to Sphinx (Google-system)
12.009,07077 km to Sphinx (40.030,2361-system)

=>

11999,9966 km to MW1-Sph+195,6518-km (40.030,2361-system)
153,00255470 Global-600-units to UFO-USA-1967-03-24

(
Afvigelse (fra heltallet-153):
0,1704 km
)


See perhaps for more information:

Subject: UFO 1967-03-24 Malmstrom Air Force Base, Montana, USA.
Found perhaps Big-Bang-, Crater- and Target-DATA -
Re: Abraham-koden, Part 2
Newsgroups:
News:dk.videnskab
News:no.kultur.folklore.ufo
Followup-To:
News:dk.videnskab
Date: Mon, 12 Jun 2023 15:44:40 +0200
Organization: The Kingdom of Heaven, Department Fools of Christ
25292 <u677g9$34j7h$***@news.eternal-september.org>
Abraham-koden
https://sites.google.com/view/a-code-f-001/files/25-xxx/25-2xx/25-29x/25-292
ET-Footsteps, 1967-03-24-ufo-usa, Malmstrom Air Force Base, Montana
https://sites.google.com/view/et-footsteps/other/1967-03-24/25-292
https://groups.google.com/g/dk.videnskab/c/EXlPXRe1AHU/m/CWHydPjWAAAJ
https://groups.google.com/g/no.kultur.folklore.ufo/c/3VfAKzCZuPs/m/TGfR1DthAgAJ


Mht. markør 153.

Tallet 153 er fundet i bibelen (og kan muligvis dække over flere
ting), men i dette speciffe efterforskningsprogram bør det nævnes,
at tallet er fundet ud for de fundne 80,4 (mellem Nord- og Syd-
amerika) olg som minder ikke så lidt om de 80,4216667 enheder i
Big Bang DATA.

Så ...

Tingene begynder nu at hænge sammen.


More DATA-output later. Please hang on.

-

Internal message to HQ-2304:

Interface (Num 25) on


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael
Test dit kærlighedssprog (Test your love language):
https://kærlighedssprog.dk/kaerlighedssprog/test-dit-kaerlighedssprog
Discover Your Love Language® - The 5 Love Languages®:
https://5lovelanguages.com/
- -
Coming up news: Iran hit by a Asteroid. Iran is no more (Jer.49,34-) ?
Last OUTPUT: 23303 <61ecf341$0$697$***@news.sunsite.dk>
https://groups.google.com/g/dk.test/c/MRWueyeFrn8/m/8un3DEP4FAAJ
Website https://sites.google.com/view/kall-tree File no 26064
4
3
2
Reserveret *unødvendig* Google-idiot-klipperi, så man ikke kan læse text
Kall, Mogens
2024-02-01 20:25:58 UTC
Permalink
Found 780.002,6704
=>
C-14 ½-life = 5.728,1855 years

Re: ½-life U-238 / C-14: Found on MW1 153/600 UFO-USA-1967-03-24 -
Re: Abraham-code, Part 3

File 26.069 ...
Abraham-code
https://sites.google.com/view/a-code-f-001/files/26-xxx/26-0xx/26-06x/26-069
Abraham-markpointer 114 and 190
https://sites.google.com/view/a-markpointer/114
https://sites.google.com/view/a-markpointer/190
Goodwill, Доброжелательность
https://sites.google.com/view/kall-goodwill/files/26-xxx/26-0xx/26-069
=>
Galactic neighbor help (Galaktisk nabohjælp)
https://sites.google.com/view/galactic-neighbor-help/files/26-xxx/26-0xx/26-069

-

Den 31-01-2024 kl. 16:47 skrev Kall, Mogens:

Subject: ½-life U-238 / C-14: Found on MW1 153/600 UFO-USA-1967-03-24 -
Re: Abraham-code, Part 3
Newsgroups:
News:dk.videnskab
News:no.kultur.folklore.ufo
Followup-To:
News:dk.videnskab
Date: Wed, 31 Jan 2024 16:47:15 +0100
Organization: The Kingdom of Heaven, Department Fools of Christ
26064 <65ba6b84$0$713$***@news.sunsite.dk>
Abraham-code
https://sites.google.com/view/a-code-f-001/files/26-xxx/26-0xx/26-06x/26-064
Markpointer 153
https://sites.google.com/view/a-markpointer/153
ET-Footsteps, 1967-03-24-ufo-usa, Malmstrom Air Force Base, Montana
https://sites.google.com/view/et-footsteps/other/1967-03-24/26-064
https://groups.google.com/g/dk.videnskab/c/jNRmWnJABXA/m/lEeQJbFHAAAJ
https://groups.google.com/g/no.kultur.folklore.ufo/c/l706tQISuYI/m/VMRizSWgCQAJ
Post by Kall, Mogens
Post by Kall, Mogens
½-life of ...
C-14
https://sites.google.com/view/isotope-evidence/6-c-14
     Half-life 5730 ± 40 years
https://sites.google.com/view/isotope-evidence/92-u-238
     238U 4,468 * 10^9 y
=>
(
Find *universal* SETI-numbers
)
4,468 * 10^9 / 5730 = 779.755,6719...
Compare with _________78
=>
4,468 * 10^9 / 780.000 = 5.728,2...
½-life of C-14___________5.730
Compare with ____________5.740 (57.400, Zebulun)
___________________________________________________________________
+0,074815526184 / 0,00126092804599 * 3446 = 204.523,...
_____________________________________________+2.000
After Christ:______________________________-206.523,...
_____________________________________________+1.447
After Exodus:______________________________-207.970,...
204.463,9296 + 3446 = 207.909,9296
208.000 / 207.909,9296 = 1,000433218...
100,0433...
100,0145395181
0,015%
__________________________________
2024-01-31
Find 780.000
780 - 600 = 180
From Sphinx =
12.009,07083 km (Google-system)
-32.75872510137835, -62.022856878861276
180,15017199 Global-600-units to Sphinx
12.009,07083 * 180 / 180,15017199 = 11.999,0601 km
-32.723060417008696, -61.92326351394921
12.008,97 km (7.462,03 mi) to Sphinx
(NB! Google måler desværre ikke længere så nøjagtigt som tidligere)
179,99847805 Global-600-units to Sphinx
-61,83    -32,92328215
-32.92328215, -61.83
https://maps.app.goo.gl/hqraEVRaMCKzDiuC8
150,0000000        Global-600-units to SGP
150,0000000        Global-600-units to NGP
180,0183245374160  Global-600-units to Sphinx
12.010,29   km (7.462,85 mi) to Sphinx (Google-system)
12.010,2934 km to Sphinx (40.030,2361-system)
12.010,2934 * 180 / 180,0183245374160 = 12.009,0708 km
Google-system
-32.91838729836725, -61.818558549626204
-61,818559    -32,918387
-61,81805    -32,91870111485
-32.91870111485, -61.81805
150,00000000000   Global-600-units to SGP
150,00000000000   Global-600-units to NGP
179,9999451693960 Global-600-units to Sphinx
12.009,07   km (7.462,09 mi) to Sphinx (Google-system)
12.009,0672 km to Sphinx (40.030,2361-system)
12.009,0672 * 180 / 179,9999451693960 = 12.009,07086 km
-61,8180851    -32,91871457286
-32.91871457286, -61.8180851
https://maps.app.goo.gl/63MidjpFUykvtXWK6
150,0000000000000 Global-600-units to SGP
150,0000000000010 Global-600-units to NGP
179,9999991568090 Global-600-units to Sphinx
12.009,07    km (7.462,09 mi) to Sphinx (Google-system)
12.009,07077 km to Sphinx (40.030,2361-system)
=>
11999,9966 km to MW1-Sph+195,6518-km (40.030,2361-system)
153,00255470 Global-600-units to UFO-USA-1967-03-24
(
0,1704 km
)
Subject: UFO 1967-03-24 Malmstrom Air Force Base, Montana, USA.
        Found perhaps Big-Bang-, Crater- and Target-DATA -
    Re: Abraham-koden, Part 2
    News:dk.videnskab
    News:no.kultur.folklore.ufo
    News:dk.videnskab
Date: Mon, 12 Jun 2023 15:44:40 +0200
Organization: The Kingdom of Heaven, Department Fools of Christ
Abraham-koden
https://sites.google.com/view/a-code-f-001/files/25-xxx/25-2xx/25-29x/25-292
ET-Footsteps, 1967-03-24-ufo-usa, Malmstrom Air Force Base, Montana
https://sites.google.com/view/et-footsteps/other/1967-03-24/25-292
https://groups.google.com/g/dk.videnskab/c/EXlPXRe1AHU/m/CWHydPjWAAAJ
https://groups.google.com/g/no.kultur.folklore.ufo/c/3VfAKzCZuPs/m/TGfR1DthAgAJ
Mht. markør 153.
Tallet 153 er fundet i bibelen (og kan muligvis dække over flere
ting), men i dette speciffe efterforskningsprogram bør det nævnes,
at tallet er fundet ud for de fundne 80,4 (mellem Nord- og Syd-
amerika) olg som minder ikke så lidt om de 80,4216667 enheder i
Big Bang DATA.
Så ...
Tingene begynder nu at hænge sammen.
More DATA-output later. Please hang on.
Det var - underligt nok - ikke andre DATA af væsentlig betydning!

=>

En anden mulighed er at undersøge punktet -180 (-780.000),
og det gav pote:

Her er afstanden til BB-80,4 (Yucatán-Xcambo-Calakmul-line crossing
Nazca-Square-line) midt mellem Nord- og Sydamerika på heltallet
190/600 og 114/360.

Object:
https://sites.google.com/view/abraham-c/objects/chicxulub-crater/xcambo/calakmul

Xcambo-Calakmul crossing Square-150-line
-91,07644909 8,62032321
8.62032321, -91.07644909
https://goo.gl/maps/P7evwRmN5DbevZqW7


"Unøjagtigheden" er på blot sølle 26,9512 meter.

I fortiden stiger dette tal dog til hele 104,0383 meter.

Men ...

*Ændres* heltallet -780 til -780,0026704, da passer tallene!

-780,0026704, -0 years (2000 years after Christ)
151,55106594201 13,5707495623495
13.5707495623495, 151.55106594201
https://maps.app.goo.gl/H2jv2MSxSD4EqGvQ9
180,0026703999990 Global-600-units to Sphinx

-780,0026704, -3447 years
151,5498050139640 13,5707495623495
13.5707495623495, 151.5498050139640
https://maps.app.goo.gl/KRxpJSRQ5kMd1gsg7
180,0010657293970 Global-600-units to Sphinx
12.676,2414 km (40.030,2361-system)
12.676,24 km (7.876,65 mi) to Xcambo-Calakmul_cr_Square-150-line
136,22 m (446,91 fod) to -780,0026704, -0 years (J2000)

12.676,2414 * 600 / 40.030,2361 = 189,9999995 Global-600-units

=>
Post by Kall, Mogens
Post by Kall, Mogens
https://sites.google.com/view/isotope-evidence/92-u-238
238U 4,468 * 10^9 y
780.002,6704 * 5730 = 4.469.415.301,392 years
780.002,6704 * 5740 = 4.477.215.328,096 years

C-14 ½-life:
4.468.000.000 / 780.002,6704 = 5.728,1855 years


Homework:

Find - if possible - markpointer 190 and 114


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael
Test dit kærlighedssprog (Test your love language):
https://kærlighedssprog.dk/kaerlighedssprog/test-dit-kaerlighedssprog
Discover Your Love Language® - The 5 Love Languages®:
https://5lovelanguages.com/
- -
Coming up news: Iran hit by a Asteroid. Iran is no more (Jer.49,34-) ?
Last OUTPUT: 23303 <61ecf341$0$697$***@news.sunsite.dk>
https://groups.google.com/g/dk.test/c/MRWueyeFrn8/m/8un3DEP4FAAJ
Website https://sites.google.com/view/kall-tree File no 26069
4
3
2
Reserveret *unødvendig* Google-idiot-klipperi, så man ikke kan læse text
Kall, Mogens
2024-02-01 23:16:01 UTC
Permalink
Do they have a *time-machine* (for information)?
Har de en *tidsmaskine* (til information)?

(
Årsag:
Reason:

Vidste UFO-1967-03-24 78 dage før, at Jerusalem overgik til jøders
hænder?
Did UFO-1967-03-24 know 78 days before that Jerusalem passed into
Jewish hands?
)

Re: ½-life U-238 / C-14: Found on MW1 153/600 UFO-USA-1967-03-24 -
Re: Abraham-code, Part 3

File 26.070 ...
Abraham-code
https://sites.google.com/view/a-code-f-001/files/26-xxx/26-0xx/26-06x/26-070
ET-Footsteps
https://sites.google.com/view/et-footsteps/files/26-xxx/26-0xx/26-070
Time-Break
https://sites.google.com/view/abraham-c/found/time-break
https://sites.google.com/view/time-break/files/26-xxx/26-0xx/26-070

-

Den 31-01-2024 kl. 16:47 skrev Kall, Mogens:

Subject: ½-life U-238 / C-14: Found on MW1 153/600 UFO-USA-1967-03-24 -
Re: Abraham-code, Part 3
Newsgroups:
News:dk.videnskab
News:no.kultur.folklore.ufo
Followup-To:
News:dk.videnskab
Date: Wed, 31 Jan 2024 16:47:15 +0100
Organization: The Kingdom of Heaven, Department Fools of Christ
26064 <65ba6b84$0$713$***@news.sunsite.dk>
Abraham-code
https://sites.google.com/view/a-code-f-001/files/26-xxx/26-0xx/26-06x/26-064
Markpointer 153
https://sites.google.com/view/a-markpointer/153
ET-Footsteps, 1967-03-24-ufo-usa, Malmstrom Air Force Base, Montana
https://sites.google.com/view/et-footsteps/other/1967-03-24/26-064
https://groups.google.com/g/dk.videnskab/c/jNRmWnJABXA/m/lEeQJbFHAAAJ
https://groups.google.com/g/no.kultur.folklore.ufo/c/l706tQISuYI/m/VMRizSWgCQAJ
Post by Kall, Mogens
__________________________________
2024-01-31
Find 780.000
780 - 600 = 180
From Sphinx =
12.009,07083 km (Google-system)
-32.75872510137835, -62.022856878861276
180,15017199 Global-600-units to Sphinx
12.009,07083 * 180 / 180,15017199 = 11.999,0601 km
-32.723060417008696, -61.92326351394921
12.008,97 km (7.462,03 mi) to Sphinx
(NB! Google måler desværre ikke længere så nøjagtigt som tidligere)
179,99847805 Global-600-units to Sphinx
-61,83    -32,92328215
-32.92328215, -61.83
https://maps.app.goo.gl/hqraEVRaMCKzDiuC8
150,0000000        Global-600-units to SGP
150,0000000        Global-600-units to NGP
180,0183245374160  Global-600-units to Sphinx
12.010,29   km (7.462,85 mi) to Sphinx (Google-system)
12.010,2934 km to Sphinx (40.030,2361-system)
12.010,2934 * 180 / 180,0183245374160 = 12.009,0708 km
Google-system
-32.91838729836725, -61.818558549626204
-61,818559    -32,918387
-61,81805    -32,91870111485
-32.91870111485, -61.81805
150,00000000000   Global-600-units to SGP
150,00000000000   Global-600-units to NGP
179,9999451693960 Global-600-units to Sphinx
12.009,07   km (7.462,09 mi) to Sphinx (Google-system)
12.009,0672 km to Sphinx (40.030,2361-system)
12.009,0672 * 180 / 179,9999451693960 = 12.009,07086 km
-61,8180851    -32,91871457286
-32.91871457286, -61.8180851
https://maps.app.goo.gl/63MidjpFUykvtXWK6
150,0000000000000 Global-600-units to SGP
150,0000000000010 Global-600-units to NGP
179,9999991568090 Global-600-units to Sphinx
12.009,07    km (7.462,09 mi) to Sphinx (Google-system)
12.009,07077 km to Sphinx (40.030,2361-system)
=>
11999,9966 km to MW1-Sph+195,6518-km (40.030,2361-system)
153,00255470 Global-600-units to UFO-USA-1967-03-24
(
0,1704 km
)
Subject: UFO 1967-03-24 Malmstrom Air Force Base, Montana, USA.
        Found perhaps Big-Bang-, Crater- and Target-DATA -
    Re: Abraham-koden, Part 2
    News:dk.videnskab
    News:no.kultur.folklore.ufo
    News:dk.videnskab
Date: Mon, 12 Jun 2023 15:44:40 +0200
Organization: The Kingdom of Heaven, Department Fools of Christ
Abraham-koden
https://sites.google.com/view/a-code-f-001/files/25-xxx/25-2xx/25-29x/25-292
ET-Footsteps, 1967-03-24-ufo-usa, Malmstrom Air Force Base, Montana
https://sites.google.com/view/et-footsteps/other/1967-03-24/25-292
https://groups.google.com/g/dk.videnskab/c/EXlPXRe1AHU/m/CWHydPjWAAAJ
https://groups.google.com/g/no.kultur.folklore.ufo/c/3VfAKzCZuPs/m/TGfR1DthAgAJ
Mht. markør 153.
Tallet 153 er fundet i bibelen (og kan muligvis dække over flere
ting), men i dette speciffe efterforskningsprogram bør det nævnes,
at tallet er fundet ud for de fundne 80,4 (mellem Nord- og Syd-
amerika) olg som minder ikke så lidt om de 80,4216667 enheder i
Big Bang DATA.
Så ...
Tingene begynder nu at hænge sammen.
More DATA-output later. Please hang on.
UFO-DATA:
1967-03-24, day no 83

Compare with ...

Seksdageskrigen
https://da.wikipedia.org/wiki/Seksdageskrigen

... fra 5. juni til 10. juni 1967 ...

=>

1967-06-10, day no 161
1967-03-24, day no 83
Delta:______________78


UFO'et vidste besked om 780.000-"hemmeligheden"
The UFO knew about the 780.000-"secret"

Men ...
But ...

Vidste UFO'et OGSÅ 78 dage *FØR*, hvad der skulle ske?
Did the UFO ALSO know 78 days *BEFORE* what was going to happen?

(at en meget gammel profeti gik i opfyldelse, Luke 21,24)
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Luk+21.24&version=BPH
(that a very old prophecy came true, Luke 21,24)
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Luk+21.24&version=ERV

I så fald:
In that case:

Do they have a *time-machine* (for information)?
Har de en *tidsmaskine* (til information)?


Let's find out!


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael
Test dit kærlighedssprog (Test your love language):
https://kærlighedssprog.dk/kaerlighedssprog/test-dit-kaerlighedssprog
Discover Your Love Language® - The 5 Love Languages®:
https://5lovelanguages.com/
- -
Coming up news: Iran hit by a Asteroid. Iran is no more (Jer.49,34-) ?
Last OUTPUT: 23303 <61ecf341$0$697$***@news.sunsite.dk>
https://groups.google.com/g/dk.test/c/MRWueyeFrn8/m/8un3DEP4FAAJ
Website https://sites.google.com/view/kall-tree File no 26070
4
3
2
Reserveret *unødvendig* Google-idiot-klipperi, så man ikke kan læse text
Kall, Mogens
2024-02-03 08:58:53 UTC
Permalink
Found ET *Copyright* markpointer 1836 (at Crater_MW1-Crater-lat-0)

File 26.077 ...
Abraham-code
https://sites.google.com/view/a-code-f-001/files/26-xxx/26-0xx/26-07x/26-077
Markpointer 1836
https://sites.google.com/view/a-markpointer/1836
SETI-Universial-number-search 1836
https://sites.google.com/view/seti/topic/search/1836/26-077
Goodwill, Доброжелательность
https://sites.google.com/view/kall-goodwill/files/26-xxx/26-0xx/26-077
=>
Galactic neighbor help (Galaktisk nabohjælp)
https://sites.google.com/view/galactic-neighbor-help/files/26-xxx/26-0xx/26-077

-

Den 16-01-2024 kl. 13:25 skrev Kall, Mogens:

Subject: [ ET U-238 and C-14 Isotope *Copyright* ]
Abraham-code, Part 3
Newsgroups:
News:dk.livssyn.kristendom
News:dk.politik
News:dk.videnskab
News:no.kultur.folklore.ufo
News:sci.astro.seti
Followup-To:
News:dk.videnskab
Date: Tue, 16 Jan 2024 13:25:38 +0100
Organization: The Kingdom of Heaven, Department Fools of Christ
26000 <65a675c3$0$705$***@news.sunsite.dk>
Abraham-code
https://sites.google.com/view/a-code-f-001/files/26-xxx/26-0xx/26-00x/26-000
ET-Bible
https://sites.google.com/view/et-bible-f-001/files/26-xxx/26-0xx/26-000
Isotope evidence (Isotop indicier)
C-14 and U-238, Mass number (A, Massnummeret)
https://sites.google.com/view/isotope-evidence/6-c-14/14/26-000
https://sites.google.com/view/isotope-evidence/92-u-238/238/26-000
C-14 and U-238, ½-Life, Half-life (Halveringstid)
https://sites.google.com/view/isotope-evidence/6-c-14/1-2-life/26-000
https://sites.google.com/view/isotope-evidence/92-u-238/1-2-life/26-000
Goodwill, Доброжелательность
https://sites.google.com/view/kall-goodwill/files/26-xxx/26-0xx/26-000
=>
Galactic neighbor help (Galaktisk nabohjælp)
https://sites.google.com/view/galactic-neighbor-help/files/26-xxx/26-0xx/26-000
https://groups.google.com/g/dk.livssyn.kristendom/c/Qi72YomWQwo/m/M6z1P5-BAQAJ
https://groups.google.com/g/dk.politik/c/l9FI0hu5aT0/m/EShAwTAvAAAJ
https://groups.google.com/g/dk.videnskab/c/jNRmWnJABXA/m/ndyYvNI5AwAJ
https://groups.google.com/g/no.kultur.folklore.ufo/c/l706tQISuYI/m/PCpi2l9NAgAJ
https://groups.google.com/g/sci.astro.seti/c/CEgp1J4Bf2w/m/ZQq-DpAYAQAJ
Post by Kall, Mogens
Half-life 5730 ± 40 years
https://sites.google.com/view/isotope-evidence/92-u-238
238U 4,468 * 10^9 y
=>
(
Find *universal* SETI-numbers
)
4,468 * 10^9 / 5730 = 779.755,6719...
Compare with _________78
=>
4,468 * 10^9 / 780.000 = 5.728,2...
½-life of C-14___________5.730
Compare with ____________5.740 (57.400, Zebulun)
Interrupt RETURN from ...

Subject: [ Nazca-Spuare-line 5740 -21.12, -70.3283 ]
Bist du einem nørd, ET, oder was ? -
Re: ... News 2024-02-02
Newsgroups:
News:dk.politik
Date: Fri, 2 Feb 2024 10:46:29 +0100
Organization: The Kingdom of Heaven, Department Fools of Christ
26073 <65bcb9f6$0$709$***@news.sunsite.dk>
Abraham-code
https://sites.google.com/view/a-code-f-001/files/26-xxx/26-0xx/26-07x/26-073
https://groups.google.com/g/dk.politik/c/HNDLUr2IqtE/m/bt4JNEuxAAAJ
Post by Kall, Mogens
Hvis der er en målestok (på Yucatán-halvøen i Mexico), som definerer
om den Nordamerikanske tektoniske plade har forskubbet sig hvad
angår breddegraden, ...
Da kunne man også forestille sig, at der må være noget tilsvarende
mht. den Sydamerikanske tektoniske plade, dvs. noget måske i
relation til Nazca-linjerne.
Og her er det mest oplagt [at] *forlænge* square-linjen sydpå, så den
(ligesom på Yucatán-halvøen) inkluderer breddegrad -21,12°.
=>
(Tallet 5740 blev anvendt på Yucatán-halvøen, endskønt tallet måske
burde være på omkring 5730 år; altså halveringstiden for C-14).
Nazca-Spuare-line
5740
-70,3283 -21,12
-21.12, -70.3283
https://maps.app.goo.gl/ruxCxLPHFsK1Rmie7
45,99994488 Global-360-units to 367-Xcambo-50-km
113,99039010 Global-360-units to Jonah GathH
189,98398350 Global-600-units to Jonah GathH
10430,992177 km to Stonehenge-3447 (40.030,2361-system)
12221,991939 km to Giza P1 North (40.030,2361-system)
13439,003094 km to Nineveh (40.030,2361-system)
-7,822658 meter
Afvigelse 367-Xcambo-50-km
-6,129342 meter
Æv!
Jeg havde håbet på et heltal i forhold til et objekt ud for
Nazca-linjerne!
874,9877 km to M-S-12-Star (40.030,2361-system), og det vil være
direkte åndssvagt UDELUKKENDE at bruge dette, fordi det jo
overskrider grænsen mht. 'Keep it *simple*'!
Dog må det "indrømmes", at ud for Yucatán-halvøen var/er punktet
Calakmul-X-367,256 OGSÅ *hypotetisk*, men da det jo indgik i selve
definitionen af, HVOR Krateret befinder sig, er det ... tja ...
Hmm ...
Mærkelige regler du har opstillet i din SETI-test-logik, ET!
Og du er helt sikker på, at du IKKE er kunstig (altså A.I.)?
FORVENTER du virkelig, at alle-og-enhver absolut skal være så
super intelligent, at de kan følge dig i din logik?
KUN en computer kan gå - for mig at se - så gruelig galt i byen,
apropos 'keep it *simple*'-logikken!
Nå, men ...
Fred være med det (om det skulle være tilfældet).
Jeg ville bare ALDRIG skrive et SETI-program SÅ *nørdet*!
Hvorfor ikke?
Fordi det jo [handler] først og fremmest om at gøre sig forståelig
for en eventuel modtager (af SETI-programmet)!
Men bevares!
Taletiden i et SETI-program KAN være YDERST *begrænset*, hvorfor
"forkortelser" og anden logik, kan bevirke, at programmet bliver en
"anelse" nørdet!
Meget taler nu for, at de har anvendt C-14 i deres markør-system.

I den oprindelige kode (inside the Bible) er 14-tallet forbundet
med en religiøs højtid: Påsken (den 14'ende dag i det nye år).

Men vi har IKKE fundet noget ind-til-videre, der direkte afslører
en sammenhæng mellem Påsken og C-14, fx. kendskab til ½-life på
5730 år.


Dog ...

Vi ved fra tidligere, at Krateret i Mexico i deres måleopstilling
(MW1, the Sphinx-Jerusalem-line) benytter sig af Target-DATA
(195,4) hvad angår den MW1-galaktiske længdegrad (longitude).

Men det har hele tiden været et mysterium (indtil i dag), HVORFOR
de så IKKE også har valgt at benytte Target-DATA (+8) hvad angår
den MW1-galaktiske breddegrad (latitude).

Men her er så muligvis forklaringen:

Der er 99,9801926843493 Global-600-units fra Krateret og ned til
Mælkevejsskiven (med tilnavnet MW1). Punktet her kaldes
MW1-Crater-lat-0 (fordi det er den nemmeste måde, at huske det på).

Bemærk at dette tal minder ikke så lidt om 1/6 omdrejning.

(Stonehenge i England benyttede sig af 1/5 i forhold til Krateret.)

Men fatte det hvem, der kan, så har de byttet om på tallene (i
6-C-14 DATA'erne), således at 1/6 nu bliver til 1/14.

Regnestykket bliver da følgende:

(
Var oprindelig:

1/6
600 / 99,9801926843493 = 6,0011886743835
)

Ændret til nu:

(
1/14
600 * 14/6 / 99,9801926843493 = 14,0027735735616

=>
)

600 / 14,0027735735616 = 42,8486540075783


Benærk nu hvor tæt dette tal er på et andet tal, som vi forleden
dag udregnede (udfra deres kodebog):

Subject: Found maybe Your *copyright* 1820^0,5 = 42,66 meter -
Re: Found Your markpointer:
MW1-W-21,12°S(5740/50) = 150/600 to Sph-P1-Jer-600 -
Re: Abraham-code, Part 3
Newsgroups:
News:dk.videnskab
Date: Mon, 29 Jan 2024 17:08:01 +0100
Organization: The Kingdom of Heaven, Department Fools of Christ
26054 <65b7cd62$0$719$***@news.sunsite.dk>
Abraham-code
https://sites.google.com/view/a-code-f-001/files/26-xxx/26-0xx/26-05x/26-054
Goodwill, Доброжелательность
https://sites.google.com/view/kall-goodwill/files/26-xxx/26-0xx/26-054
=>
Galactic neighbor help (Galaktisk nabohjælp)
https://sites.google.com/view/galactic-neighbor-help/files/26-xxx/26-0xx/26-054
https://groups.google.com/g/dk.videnskab/c/jNRmWnJABXA/m/70X4SiSjAwAJ
Post by Kall, Mogens
Post by Kall, Mogens
Find the exactly ½-life of 6-C-14 / 78-Platine-193
(
601,730 * 66,6 = 40.075,218
601,727 * 66,6 = 40.075,0182
Compare with ____40.075,017 Jordens omkreds ved ækvator
603,550
Why ?
[ ... ]
Post by Kall, Mogens
1820^0,5 = 42,66145802 meter
HVORFOR denne forskel?

Det har tidligere været luftet, at tallet 1820 minder lidt om nogle
andre tal:

Input memory from ...

SETI-v1.03
SETI-test-program (version 1.03)
Definitions (Definitioner)
Mass
https://sites.google.com/site/setiv103/home/definitions-definitioner/mass
=>
https://sites.google.com/view/et-background/mass

Elektron:
1

Proton:
1836,152674

Neutron:
1838,683661


Kommentar:

Men da det kan være ret svært at måle en elektrons vægt, KAN
det være mere hensigstmæssigt at veje udfra protonen værdi:


=>

42,8486540075783 ^2 = 1836,00715...


Bemærk hvor tæt tallet nu er på et heltal!

Ergo har vi her endnu et *bevis* på, at de har *krypteret* koden!


Men ...

HVORFOR pegede de så IKKE direkte på tallet 1836 (fremfor 1820) ?

Kunne forklaringen være, at ...

1820
+18
=
1838

Apropos markpointer 18 ( 61 - 43 = 18 )

https://sites.google.com/view/et-background/mass

Elektron:
1

[ ... ]

Neutron:
1838,683661


I så fald er dette muligvis "Motorvejen" i deres konstruktion af
Abraham-koden:

1.
Først finder vi Big-Bang-DATA ud for Sphinxen i forhold til
Jerusalem (440 km), Hebron og Sodoma (30,4 + 50 km).

2.
Så finder vi 360 km ved krateret, og SELVOM vi - *hypotetisk* set -
måske endnu slet ikke har kendskab til Kraterets eksisten, så
finder vi alligevel DATA vedrørende ½-life of U-238 / C-14.

___


Homework (for UFO-hunters):

Find out the number (in the past for 3447 years ago)

Use fx the following DATA:

Chicxulub Crater (Mexico), Abraham-code
https://sites.google.com/view/abraham-c/objects/chicxulub-crater
Post by Kall, Mogens
Crater-18km-385,256363004
0,03789617936023549 meter/year
=>
-3447 years (Exodus)
21.4000956747233, -89.51550376462401
https://goo.gl/maps/R566jvo7fvXdxZ8Z9
130,47 m (428,05 fod) directly east from Crater-18km-385,256363004
Den, der kommer først til Mølle, vinder 603,55 kr.

(
Regneopgaven er MEGET simpel, benyt fx. et af mine regneark, som
kan downloades fra Google-DATA-base:

Download Spreadsheet/Regneark ...
https://drive.google.com/drive/folders/13CAv9fWTGdEuNqmUXAIY2gNoITm-XhmP

New,045.039.003,Yucatán (Mexico)+21,12N(5740),004.sxc
https://drive.google.com/file/d/1sqFcAmtfCCeTveQqCSNghp11CtPfKX4n/view
or Excel
New,045.039.003,Yucatán (Mexico)+21,12N(5740),004.sxc.xls
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ZNVe5OgBi9UJE5EhRwdX1bUcvaHixQxC/edit
)


Wish You all a GOOD UFO-hunting ... :-)


With kind regards,
Mogens Kall, The servant of Michael
Test dit kærlighedssprog (Test your love language):
https://kærlighedssprog.dk/kaerlighedssprog/test-dit-kaerlighedssprog
Discover Your Love Language® - The 5 Love Languages®:
https://5lovelanguages.com/
- -
Coming up news: Iran hit by a Asteroid. Iran is no more (Jer.49,34-) ?
Last OUTPUT: 23303 <61ecf341$0$697$***@news.sunsite.dk>
https://groups.google.com/g/dk.test/c/MRWueyeFrn8/m/8un3DEP4FAAJ
Website https://sites.google.com/view/kall-tree File no 26077
4
3
2
Reserveret *unødvendig* Google-idiot-klipperi, så man ikke kan læse text
Kall, Mogens
2024-02-08 02:24:17 UTC
Permalink
Found ET *Copyright*: Earth Circumference at the equator and the poles
Fundet ET *Copyright*: Jordens omkreds ved ækvator og polerne

Re: Found ET *Copyright* markpointer 1836 (at Crater_MW1-Crater-lat-0) -
Re: Abraham-code, Part 3

File 26.100 ...
Abraham-code
https://sites.google.com/view/a-code-f-001/files/26-xxx/26-1xx/26-10x/26-100
ET-Bible
https://sites.google.com/view/et-bible-f-001/files/26-xxx/26-1xx/26-100
Goodwill, Доброжелательность
https://sites.google.com/view/kall-goodwill/files/26-xxx/26-1xx/26-100
Galactic neighbor help (Galaktisk nabohjælp)
https://sites.google.com/view/galactic-neighbor-help/files/26-xxx/26-1xx/26-100

-

Den 03-02-2024 kl. 09:58 skrev Kall, Mogens:

Subject: Found ET *Copyright* markpointer 1836
(at Crater_MW1-Crater-lat-0) -
Re: Abraham-code, Part 3
Newsgroups:
News:dk.videnskab
News:no.kultur.folklore.ufo
News:sci.astro.seti
Followup-To:
News:dk.videnskab
Date: Sat, 3 Feb 2024 09:58:53 +0100
Organization: The Kingdom of Heaven, Department Fools of Christ
26077 <65be004d$0$719$***@news.sunsite.dk>
Abraham-code
https://sites.google.com/view/a-code-f-001/files/26-xxx/26-0xx/26-07x/26-077
ET-Bible
https://sites.google.com/view/et-bible-f-001/files/26-xxx/26-0xx/26-077
Markpointer 1836
https://sites.google.com/view/a-markpointer/1836
SETI-Universial-number-search 1836
https://sites.google.com/view/seti/topic/search/1836/26-077
Goodwill, Доброжелательность
https://sites.google.com/view/kall-goodwill/files/26-xxx/26-0xx/26-077
=>
Galactic neighbor help (Galaktisk nabohjælp)
https://sites.google.com/view/galactic-neighbor-help/files/26-xxx/26-0xx/26-077
https://groups.google.com/g/dk.videnskab/c/jNRmWnJABXA/m/5mKv9WwoAAAJ
https://groups.google.com/g/no.kultur.folklore.ufo/c/l706tQISuYI/m/3NLZikKbAQAJ
https://groups.google.com/g/sci.astro.seti/c/CEgp1J4Bf2w/m/sqgaK7ICAAAJ
Post by Kall, Mogens
Meget taler nu for, at de har anvendt C-14 i deres markør-system.
I den oprindelige kode (inside the Bible) er 14-tallet forbundet
med en religiøs højtid: Påsken (den 14'ende dag i det nye år).
Men vi har IKKE fundet noget ind-til-videre, der direkte afslører
en sammenhæng mellem Påsken og C-14, fx. kendskab til ½-life på
5730 år.
Dog ...
Vi ved fra tidligere, at Krateret i Mexico i deres måleopstilling
(MW1, the Sphinx-Jerusalem-line) benytter sig af Target-DATA
(195,4) hvad angår den MW1-galaktiske længdegrad (longitude).
Men det har hele tiden været et mysterium (indtil i dag), HVORFOR
de så IKKE også har valgt at benytte Target-DATA (+8) hvad angår
den MW1-galaktiske breddegrad (latitude).
Der er 99,9801926843493 Global-600-units fra Krateret og ned til
Mælkevejsskiven (med tilnavnet MW1). Punktet her kaldes
MW1-Crater-lat-0 (fordi det er den nemmeste måde, at huske det på).
Bemærk at dette tal minder ikke så lidt om 1/6 omdrejning.
(Stonehenge i England benyttede sig af 1/5 i forhold til Krateret.)
Men fatte det hvem, der kan, så har de byttet om på tallene (i
6-C-14 DATA'erne), således at 1/6 nu bliver til 1/14.
(
1/6
600 / 99,9801926843493 = 6,0011886743835
)
(
1/14
600 * 14/6 / 99,9801926843493 = 14,0027735735616
=>
)
600 / 14,0027735735616 = 42,8486540075783
Benærk nu hvor tæt dette tal er på et andet tal, som vi forleden
Subject: Found maybe Your *copyright* 1820^0,5 = 42,66 meter -
MW1-W-21,12°S(5740/50) = 150/600 to Sph-P1-Jer-600 -
Re: Abraham-code, Part 3
News:dk.videnskab
Date: Mon, 29 Jan 2024 17:08:01 +0100
Organization: The Kingdom of Heaven, Department Fools of Christ
Abraham-code
https://sites.google.com/view/a-code-f-001/files/26-xxx/26-0xx/26-05x/26-054
Post by Kall, Mogens
Goodwill, Доброжелательность
https://sites.google.com/view/kall-goodwill/files/26-xxx/26-0xx/26-054
=>
Galactic neighbor help (Galaktisk nabohjælp)
https://sites.google.com/view/galactic-neighbor-help/files/26-xxx/26-0xx/26-054
Post by Kall, Mogens
https://groups.google.com/g/dk.videnskab/c/jNRmWnJABXA/m/70X4SiSjAwAJ
Post by Kall, Mogens
Post by Kall, Mogens
Find the exactly ½-life of 6-C-14 / 78-Platine-193
(
601,730 * 66,6 = 40.075,218
601,727 * 66,6 = 40.075,0182
Compare with ____40.075,017 Jordens omkreds ved ækvator
603,550
Why ?
[ ... ]
Post by Kall, Mogens
1820^0,5 = 42,66145802 meter
HVORFOR denne forskel?
Det har tidligere været luftet, at tallet 1820 minder lidt om nogle
Input memory from ...
SETI-v1.03
SETI-test-program (version 1.03)
Definitions (Definitioner)
Mass
https://sites.google.com/site/setiv103/home/definitions-definitioner/mass
=>
https://sites.google.com/view/et-background/mass
1
1836,152674
1838,683661
Men da det kan være ret svært at måle en elektrons vægt, KAN
=>
42,8486540075783 ^2 = 1836,00715...
Bemærk hvor tæt tallet nu er på et heltal!
Ergo har vi her endnu et *bevis* på, at de har *krypteret* koden!
Men ...
HVORFOR pegede de så IKKE direkte på tallet 1836 (fremfor 1820) ?
Kunne forklaringen være, at ...
1820
+18
=
1838
Apropos markpointer 18 ( 61 - 43 = 18 )
https://sites.google.com/view/et-background/mass
1
[ ... ]
1838,683661
I så fald er dette muligvis "Motorvejen" i deres konstruktion af
1.
Først finder vi Big-Bang-DATA ud for Sphinxen i forhold til
Jerusalem (440 km), Hebron og Sodoma (30,4 + 50 km).
2.
Så finder vi 360 km ved krateret, og SELVOM vi - *hypotetisk* set -
måske endnu slet ikke har kendskab til Kraterets eksisten, så
finder vi alligevel DATA vedrørende ½-life of U-238 / C-14.
___
Find out the number (in the past for 3447 years ago)
Ud for positionen MW1-152 er der (foruden 152 Global-600-units)
10.722,9959 km (40.030,2361-system) over til Sph-P1-Jer-582,6509.

Dette punkt blev i sin tid udregnet i forbindelse med Sodoma
(der - talsymbolsk set - repræsenterer Big Bang i stjernekortet
deres).

Foruden Det store stjernekort 1:1, hvor alle himmellegmernes
opmåling er identisk med de jordiske opmålinger (startende fra
Sphinxen (GC)).

Foruden Det store stjernekort er der så det lille stjernekort, hvor
afstanden fra Sphinxen via P1 til Templet i Jerusalem er på 440 km
(Dette tal er identisk med Big-Bang-længdegrads-DATA i et
600-talsystem).

Men fordi dette lille stjernekort er *forvredent*, var det
vanskelig at identificere Sodoma, lige indtil det blev opdaget, at
man skulle måle via Hebron. Så passede tallene.

Men ...

Når man så opmåler fra Sphinxen, kan man ikke også samtidig få
tallene til at passe, når man måler den direkte afstand til
Sodoma (Big Bang DATA er 443,37159278). Et test-punkt blev oprettet.

Idéen opstod så, at man måske kunne måle fra det andet "kontakt"-
punkt (som OGSÅ repræsenterer GC). Og dette punkt fik så navnet
Sph-P1-Jer-600.

Men ...

Heller ej herfra passede tallene!

Men HVOR passede tallene så ?

Ud for Sph-P1-Jer-582,6509. Herfra er afstanden til Sodoma på de
ønskede (600 - 443,...) 156,62840722 km.

Men da vi IKKE ved nøjagtigt, HVOR Sodoma lå, er der en lille
unøjagtighed i tallet. Sorry!


Det interessante er nu, at de føromtale Big Bang DATA (440)
indirekte står i bibelen (i forbindelse med opførelsen af Det
Første Tempel:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=1+King+6.1&version=BPH

Første Kongebog 6:1, Bibelen på hverdagsdansk

Salomon bygger templet

I Salomons fjerde regeringsår, i måneden ziv, det vil sige
årets anden måned,[a] påbegyndte han tempelbyggeriet—480 år
efter, at Israels folk havde forladt Egypten.


Footnotes

a.
6,1 Måneden ziv svarer til dansk april-maj. (Året menes at være
996 f.Kr.)

Kommentar:

Andre har opgivet året til at være 967 f.Kr. (som jeg også
benytter i mine opregninger).


480 - 40 (år i ørkenen) = 440

Bemærk at der FORUD for dette, var 430 år i Egypten
(apropos SETI-universial-markørtallet 43)


Lige ved siden af disse oplysninger står er (i det forrige kapitels
sidste vers):

https://www.biblegateway.com/passage/?search=1+Ki+5.29-30&version=BPH

Første Kongebog 5:29-30, Bibelen på hverdagsdansk

29
Desuden udskrev Salomon 80.000 mænd til at hugge stenblokke i
de nærliggende bjerge, 70.000 mænd til at transportere stenene,

30
og 3600[a] arbejdsformænd.


Footnotes

a.
5,30 Den hebraiske tekst siger 3300, mens Septuaginta siger
3600 i overensstemmelse med 2.Krøn. 2,1 og 17.


=>

80.000 + 70.000 = 150.000
80.000 + 70.000 + 3300 = 153.300
80.000 + 70.000 + 3600 = 153.600

(

Input memory from ...

Subject: ½-life U-238 / C-14: Found on MW1 153/600 UFO-USA-1967-03-24 -
Re: Abraham-code, Part 3
Date: Wed, 31 Jan 2024 16:47:15 +0100
26064 <65ba6b84$0$713$***@news.sunsite.dk>
https://sites.google.com/view/a-code-f-001/files/26-xxx/26-0xx/26-06x/26-064
Post by Kall, Mogens
Tallet 153 er fundet i bibelen (og kan muligvis dække over flere
ting), men i dette speciffe efterforskningsprogram bør det nævnes,
at tallet er fundet ud for de fundne 80,4 (mellem Nord- og Syd-
amerika) olg som minder ikke så lidt om de 80,4216667 enheder i
Big Bang DATA.
Man kan undre sig over, HVORFOR de ikke peger på tallet 152
(fremfor 153 og dets varianter 153,3 og 153,6)!

Hvad er forskellen ?

-152 + 153 = 1
-152 + 153,3 = 1,3 (or 1300)
-152 + 153,6 = 1,6 (or 1600)

Men her er måske forklaringen:

Delta:
___________600
Sph-P1-Jer-582,6509.
____________17,3491 km

=>

1734,91
1600
1300

1734,91 - 1600 = 134,91

Compare with ...

Earth (Jorden)
Circumference (Omkreds)
https://sites.google.com/view/et-background/earth/circumference

DATA-tallene bliver da følgende:

Omkredsen ved ækvator = 40.075,017 km
Omkredsen fra nord til syd og tilbage = 40.000,0000000001 km
Omkredsen ved polerne = 39.940,6382 km
Delta______________________________________134,3788 km

134,91
134,3788 km

Tallene er så godt som *identiske*!

(
Unøjagtigheden kan skyldes - som sagt - at Sodoma IKKE er blevet
opmålet helt nøjagtig!
)

(
Extra:

601.730 * 66,6 = 40.075.218 meter

Why not:
601.727 * 66,6 = 40.075.018,2 meter
_________________40.075.017,0 meter (Earth at equator)

=>

(
Memory on from ...
430 ... 43
)

60.173 * 666 = 40.075.218

Det KAN være et spørgsmål om antal *betydende* cifre i tallet, der
benyttes.

Se evt. fil vedr. Potens-regning ...

SETI-test-program,
Mathematical signs (Matematiske tegn)
https://sites.google.com/view/seti/files/26-xxx/26-0xx/26-081
)


Konklusion:

Foruden ET-*Patentretten* så taler meget for, at Sodomas
beliggenhed rent faktisk er der, hvor vi har udpeget stedet!


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael
Test dit kærlighedssprog (Test your love language):
https://kærlighedssprog.dk/kaerlighedssprog/test-dit-kaerlighedssprog
Discover Your Love Language® - The 5 Love Languages®:
https://5lovelanguages.com/
- -
Coming up news: Iran hit by a Asteroid. Iran is no more (Jer.49,34-) ?
Last OUTPUT: 23303 <61ecf341$0$697$***@news.sunsite.dk>
https://groups.google.com/g/dk.test/c/MRWueyeFrn8/m/8un3DEP4FAAJ
Website https://sites.google.com/view/kall-tree File no 26100
4
3
2
Reserveret *unødvendig* Google-idiot-klipperi, så man ikke kan læse text
Kall, Mogens
2024-02-04 19:56:15 UTC
Permalink
Find Sphinx-3447 (Found Sphinx-markpointer 152)

File 26.086 ...
Abraham-code
https://sites.google.com/view/a-code-f-001/files/26-xxx/26-0xx/26-08x/26-086

-

Den 16-01-2024 kl. 13:25 skrev Kall, Mogens:

Subject: [ ET U-238 and C-14 Isotope *Copyright* ]
Abraham-code, Part 3
Newsgroups:
News:dk.livssyn.kristendom
News:dk.politik
News:dk.videnskab
News:no.kultur.folklore.ufo
News:sci.astro.seti
Followup-To:
News:dk.videnskab
Date: Tue, 16 Jan 2024 13:25:38 +0100
Organization: The Kingdom of Heaven, Department Fools of Christ
26000 <65a675c3$0$705$***@news.sunsite.dk>
Abraham-code
https://sites.google.com/view/a-code-f-001/files/26-xxx/26-0xx/26-00x/26-000
ET-Bible
https://sites.google.com/view/et-bible-f-001/files/26-xxx/26-0xx/26-000
Isotope evidence (Isotop indicier)
C-14 and U-238, Mass number (A, Massnummeret)
https://sites.google.com/view/isotope-evidence/6-c-14/14/26-000
https://sites.google.com/view/isotope-evidence/92-u-238/238/26-000
C-14 and U-238, ½-Life, Half-life (Halveringstid)
https://sites.google.com/view/isotope-evidence/6-c-14/1-2-life/26-000
https://sites.google.com/view/isotope-evidence/92-u-238/1-2-life/26-000
Goodwill, Доброжелательность
https://sites.google.com/view/kall-goodwill/files/26-xxx/26-0xx/26-000
=>
Galactic neighbor help (Galaktisk nabohjælp)
https://sites.google.com/view/galactic-neighbor-help/files/26-xxx/26-0xx/26-000
https://groups.google.com/g/dk.livssyn.kristendom/c/Qi72YomWQwo/m/M6z1P5-BAQAJ
https://groups.google.com/g/dk.politik/c/l9FI0hu5aT0/m/EShAwTAvAAAJ
https://groups.google.com/g/dk.videnskab/c/jNRmWnJABXA/m/ndyYvNI5AwAJ
https://groups.google.com/g/no.kultur.folklore.ufo/c/l706tQISuYI/m/PCpi2l9NAgAJ
https://groups.google.com/g/sci.astro.seti/c/CEgp1J4Bf2w/m/ZQq-DpAYAQAJ
Post by Kall, Mogens
Half-life 5730 ± 40 years
Interrupt RETURN from ...

Subject: Find Sphinx-3447 -
Re: UFO-news: Found Your Sphinx-markpointer 152 at MW1-24,8°S
(C-14 5740/78-Pt-193 50) - News 2024-02-04
Newsgroups:
News:dk.videnskab
Date: Sun, 4 Feb 2024 15:22:48 +0100
Organization: The Kingdom of Heaven, Department Fools of Christ
26085 <65bf9db9$0$710$***@news.sunsite.dk>
Abraham-code
https://sites.google.com/view/a-code-f-001/files/26-xxx/26-0xx/26-08x/26-085
https://groups.google.com/g/dk.videnskab/c/CkzFk06BL48/m/jF9VxK6IAAAJ
Post by Kall, Mogens
Find Sphinx-3447
Found Your Sphinx-markpointer 152 at MW1-24,8°S
(C-14 5740/78-Pt-193 50) -
News 2024-02-04
File 26.085 ...
Abraham-code
https://sites.google.com/view/a-code-f-001/files/26-xxx/26-0xx/26-08x/26-085
Post by Kall, Mogens
-
Subject: Re: UFO-news: Found Your Sphinx-markpointer 152 at MW1-24,8°S
(C-14 5740/78-Pt-193 50) - News 2024-02-04
News:dk.politik
News:dk.videnskab
News:no.kultur.folklore.ufo
News:dk.videnskab
Date: Sun, 4 Feb 2024 11:40:50 +0100
Organization: The Kingdom of Heaven, Department Fools of Christ
Abraham-code
https://sites.google.com/view/a-code-f-001/files/26-xxx/26-0xx/26-08x/26-082
Post by Kall, Mogens
Markpointer 152
https://sites.google.com/view/a-markpointer/152
Goodwill, Доброжелательность
https://sites.google.com/view/kall-goodwill/files/26-xxx/26-0xx/26-082
=>
Galactic neighbor help (Galaktisk nabohjælp)
https://sites.google.com/view/galactic-neighbor-help/files/26-xxx/26-0xx/26-082
Post by Kall, Mogens
https://groups.google.com/g/dk.politik/c/CV8XAWsxyAc/m/9dqGifN1AQAJ
https://groups.google.com/g/dk.videnskab/c/CkzFk06BL48/m/hCiGp5F8AAAJ
https://groups.google.com/g/dk.politik/c/CV8XAWsxyAc/m/9dqGifN1AQAJ
Post by Kall, Mogens
5740 / 50 = 114,8
5730 / 50 = 114,6
=>
From Northpole go *south* ...
114,8 - 90 = 24,8
=>
Find
MW1-24,8°S
-24.8, -45.11067750965008
The Hummingbird (Nazca Lines)
-14.692030348773127, -75.14880959955735
3.329,24 km (2.068,69 mi) to MW1-24,8°S
3.329,24 * 600 / 40.030,2361 = 49,9009...
3.329,24 * 360 / 40.030,2361 = 29,9405...
50 ?
=>
Find the *exact* position of MW1-24,8°S and MW1-24,6°S
MW1-24,8°S
-44,9833220939 -24,8
-24.8, -44.9833220939
https://maps.app.goo.gl/5x2Er3GxzVM73pny8
152,00160615 Global-600-units to Sphinx
13,766 meter (40.030,2361-system)
(
Distance to The Hummingbird (Nazca Lines)
3.341,71 km (2.076,45 mi)
3.341,71 * 600 / 40.030,2361 = 50,08778852
3.341,71 * 360 / 40.030,2361 = 30,05267311
)
Nå da da!
Vi har hermed fundet en *fuldtræffer*!
Vi er nu muligvis i stand til at *rekonstruere*, HVOR
nøjagtig den Afrikanske tektoniske plade befandt sig for
3447 år siden (hvad angår Nord-Syd-beliggenhed), dengang
Sphinxen (+ Giza P1) samt Templet i Jerusalem!
More DATA-output later
I'm back!
(
Undskyld for fil 26.084a
Det var en smutter. Den skulle have været sendt til
News:dk.politik
)
Hvis man flytter punktet MW1-24,8°S ...
Post by Kall, Mogens
MW1-24,8°S
-44,9833220939 -24,8
-24.8, -44.9833220939
https://maps.app.goo.gl/5x2Er3GxzVM73pny8
152,00160615 Global-600-units to Sphinx
-44,9832073817831 -24,7999330454566
-24.7999330454566, -44.9832073817831
https://maps.app.goo.gl/TsnwGdkAv8gPtbKY6
150,0000000000000 Global-600-units to Sphinx
Vrøvl!

Der skulle have stået:

152,0000000000000 Global-600-units to Sphinx
Post by Kall, Mogens
150,0000000000010 Global-600-units to MW1-SGP
150,0000000000000 Global-600-units to MW1-NGP
13,7660 meter to MW1-24,8°S
More DATA-output later
-
Næste skridt bliver nu at *flytte* Den Afrikanske tektoniske
plade (*inklusiv* Jerusalem* mod Syd, så tallet -24,8
bliver gendannet.
Input from ...
Post by Kall, Mogens
-44,9832073817831 -24,7999330454566
-24.7999330454566, -44.9832073817831
https://maps.app.goo.gl/TsnwGdkAv8gPtbKY6
-24,7999330454566 + 24,8 = 0,0000669545434

=>

Sphinx body version 37
https://sites.google.com/view/abraham-c/objects/sphinx
31,1376683424940 29,9752719383631
29.9752719383631, 31.1376683424940
https://goo.gl/maps/Y62PXngUtsoNffk6A


29,9752719383631 - 0,0000669545434 = 29,9752049838197


MW1b-Sphinx-3447
31,1376683424940 29,9752049838197
29.9752049838197, 31.1376683424940
https://maps.app.goo.gl/KzFH2HUdaZyXjZDw7
7,30 m (23,94 fod) directly south from Sphinx-v37 (Google-system)


Jerusalem-175 (Temple)
version 037.001
https://sites.google.com/view/abraham-c/objects/jerusalem
35,23535490800492 31,778005175860358
31.778005175860358, 35.23535490800492
https://goo.gl/maps/iooSPfmpc4JwDuHKA


31,778005175860358 - 0,0000669545434 = 31,777938221316958


MW1b-Temple-Jerusalem-3447
https://sites.google.com/view/abraham-c/objects/jerusalem
35,23535490800492 31,777938221316958
31.777938221316958, 35.23535490800492
https://maps.app.goo.gl/oufZP7KWJFGjYoVB6
7,30 m (23,94 fod) directly south from Temple-Jerusalem (Google-system)


Giza, Egypt
https://sites.google.com/view/abraham-c/objects/other/egypt/giza

Giza, P1
Great Pyramid of Giza
31,134195643863627 29,97916625365657
29.97916625365657, 31.134195643863627
https://goo.gl/maps/D4APXKwau9e7HfJU8


29,97916625365657 - 0,0000669545434 = 29,97909929911317


MW1b-Giza-P1-3447
Great Pyramid of Giza
31,134195643863627 29,97909929911317
29.97909929911317, 31.134195643863627
https://maps.app.goo.gl/xKiWbNk1u8BLmaAy8
7,30 m (23,94 fod) directly south from Giza-P1 (Google-system)


(
https://sites.google.com/view/abraham-c/objects/jerusalem/p1

P1-50-Jerusalem
31,17924372 30
30, 31.17924372
https://goo.gl/maps/CnbmtWgXJsDbT5cU6


30 - 0,0000669545434 = 29,9999330454566


MW1-P1-50-Jerusalem-3447
31,17924372 29,9999330454566
29.9999330454566, 31.17924372
https://maps.app.goo.gl/QNS4pJkiLwn6iTMm9
7,30 m (23,94 fod) directly south from P1-50-Jerusalem (Google-system)
)


Find new P1-50-Jerusalem

=>

(
30.000015169669105, 31.179429442643983
30, 31.179429442643983
29.99999970807703, 31.179395872058095
)


30, 31.179395872058095
https://maps.app.goo.gl/tgJ36g1YLXRx9Ayq6
5,48 km (3,41 mi) to MW1b-Sphinx-3447 through MW1b-Giza-P1-3447
5,48204

(
Was (around):
5,46548 km

440,037 / 5,46548 = 80,512...
)

440,037 / 5,48204 = 80,26884153

Expected ("Should have been" around) 80,42166667 (Big Bang DATA)


Why ?

Hmm ...

80,26884153 / 80,42166667 * 40.030,2361 = 39.954,1667... km

MK-system at position 29,9752049838197-30: 40.031,4678336332


Nå!

Det var IKKE så godt!

Hvad er der galt?


Hmm ...

440,035 / 80,42166667 = 5,47159762...

Delta:
5,47159762 - 5,48204 = -0,01044238 km (10,44 meter)

Afvigelse:
0,01044238 / 5,47159762 * 100 = 0,19 %


Kan Google måle så meget forkert ?

Næppe!


Hmm ...

Den ENESTE forklaring på, at de IKKE synkroniserer 30°Nord med
Big Bang DATA, må være, at de 30°Nord IKKE præcist repræsenterer
halveringstiden for isotopet 78-Platine-193 (på 50 år).

De 30°Nord ændres til 50, hvor målesystemet ændres fra 360 til 600.


Punktet beregnet til at være på position:

31,17938802 30
30, 31.17938802
https://maps.app.goo.gl/XGHoCdLHh19P3oiJ9
0,0821556689820 Global-600-units to MW1b-Sphinx via MW1b-P1

0,0821556689820 * 40.031,4678336332 / 600 = 5,481353367 km
Was (målt)__________________________________5,48204


Aha!


Fejlen er nok, at de 152 enheder har *ændret* sig (når hele
måleopstillingen flyttes 7,30 meter sydpå).

Ja

Afstanden mellem de 2 punkter er nu blevet på ...

_____152,0000076529570 Global-600-units
Was__152,00160615 Global-600-units to Sphinx


Nå!

Det bliver åbenbart så et "hacker"-program, der må udregne tallet!

Un moment s'il vous plait


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael
Test dit kærlighedssprog (Test your love language):
https://kærlighedssprog.dk/kaerlighedssprog/test-dit-kaerlighedssprog
Discover Your Love Language® - The 5 Love Languages®:
https://5lovelanguages.com/
- -
Coming up news: Iran hit by a Asteroid. Iran is no more (Jer.49,34-) ?
Last OUTPUT: 23303 <61ecf341$0$697$***@news.sunsite.dk>
https://groups.google.com/g/dk.test/c/MRWueyeFrn8/m/8un3DEP4FAAJ
Website https://sites.google.com/view/kall-tree File no 26086
4
3
2
Reserveret *unødvendig* Google-idiot-klipperi, så man ikke kan læse text
Kall, Mogens
2024-02-05 20:31:30 UTC
Permalink
Both things at the same time (152 and 30° (50/600)) -

Re: Find Sphinx-3447 (Found Sphinx-markpointer 152) -
Re: Abraham-code, Part 3

File 26.091 ...
Abraham-code
https://sites.google.com/view/a-code-f-001/files/26-xxx/26-0xx/26-09x/26-091

-

Den 04-02-2024 kl. 20:56 skrev Kall, Mogens:

Subject: Find Sphinx-3447 (Found Sphinx-markpointer 152) -
Re: Abraham-code, Part 3
Newsgroups:
News:dk.videnskab
Date: Sun, 4 Feb 2024 20:56:15 +0100
Organization: The Kingdom of Heaven, Department Fools of Christ
26086 <65bfebe1$0$710$***@news.sunsite.dk>
Abraham-code
https://sites.google.com/view/a-code-f-001/files/26-xxx/26-0xx/26-08x/26-086
https://groups.google.com/g/dk.videnskab/c/jNRmWnJABXA/m/bEmdMOGaAAAJ
Post by Kall, Mogens
Post by Kall, Mogens
Næste skridt bliver nu at *flytte* Den Afrikanske tektoniske
plade (*inklusiv* Jerusalem* mod Syd, så tallet -24,8
bliver gendannet.
Input from ...
Post by Kall, Mogens
-44,9832073817831 -24,7999330454566
-24.7999330454566, -44.9832073817831
https://maps.app.goo.gl/TsnwGdkAv8gPtbKY6
-24,7999330454566 + 24,8 = 0,0000669545434
=>
Sphinx body version 37
https://sites.google.com/view/abraham-c/objects/sphinx
31,1376683424940 29,9752719383631
29.9752719383631, 31.1376683424940
https://goo.gl/maps/Y62PXngUtsoNffk6A
29,9752719383631 - 0,0000669545434 = 29,9752049838197
MW1b-Sphinx-3447
31,1376683424940 29,9752049838197
29.9752049838197, 31.1376683424940
https://maps.app.goo.gl/KzFH2HUdaZyXjZDw7
7,30 m (23,94 fod) directly south from Sphinx-v37 (Google-system)
Jerusalem-175 (Temple)
version 037.001
https://sites.google.com/view/abraham-c/objects/jerusalem
35,23535490800492 31,778005175860358
31.778005175860358, 35.23535490800492
https://goo.gl/maps/iooSPfmpc4JwDuHKA
31,778005175860358 - 0,0000669545434 = 31,777938221316958
MW1b-Temple-Jerusalem-3447
https://sites.google.com/view/abraham-c/objects/jerusalem
35,23535490800492 31,777938221316958
31.777938221316958, 35.23535490800492
https://maps.app.goo.gl/oufZP7KWJFGjYoVB6
7,30 m (23,94 fod) directly south from Temple-Jerusalem (Google-system)
Giza, Egypt
https://sites.google.com/view/abraham-c/objects/other/egypt/giza
Giza, P1
Great Pyramid of Giza
31,134195643863627 29,97916625365657
29.97916625365657, 31.134195643863627
https://goo.gl/maps/D4APXKwau9e7HfJU8
29,97916625365657 - 0,0000669545434 = 29,97909929911317
MW1b-Giza-P1-3447
Great Pyramid of Giza
31,134195643863627 29,97909929911317
29.97909929911317, 31.134195643863627
https://maps.app.goo.gl/xKiWbNk1u8BLmaAy8
7,30 m (23,94 fod) directly south from Giza-P1 (Google-system)
(
https://sites.google.com/view/abraham-c/objects/jerusalem/p1
P1-50-Jerusalem
31,17924372 30
30, 31.17924372
https://goo.gl/maps/CnbmtWgXJsDbT5cU6
30 - 0,0000669545434 = 29,9999330454566
MW1-P1-50-Jerusalem-3447
31,17924372 29,9999330454566
29.9999330454566, 31.17924372
https://maps.app.goo.gl/QNS4pJkiLwn6iTMm9
7,30 m (23,94 fod) directly south from P1-50-Jerusalem (Google-system)
)
Find new P1-50-Jerusalem
=>
(
30.000015169669105, 31.179429442643983
30, 31.179429442643983
29.99999970807703, 31.179395872058095
)
30, 31.179395872058095
https://maps.app.goo.gl/tgJ36g1YLXRx9Ayq6
5,48 km (3,41 mi) to MW1b-Sphinx-3447 through MW1b-Giza-P1-3447
5,48204
(
5,46548 km
440,037 / 5,46548 = 80,512...
)
440,037 / 5,48204 = 80,26884153
Expected ("Should have been" around) 80,42166667 (Big Bang DATA)
Why ?
Hmm ...
80,26884153 / 80,42166667 * 40.030,2361 = 39.954,1667... km
MK-system at position 29,9752049838197-30: 40.031,4678336332
Nå!
Det var IKKE så godt!
Hvad er der galt?
Hmm ...
440,035 / 80,42166667 = 5,47159762...
5,47159762 - 5,48204 = -0,01044238 km (10,44 meter)
0,01044238 / 5,47159762 * 100 = 0,19 %
Kan Google måle så meget forkert ?
Næppe!
Hmm ...
Den ENESTE forklaring på, at de IKKE synkroniserer 30°Nord med
Big Bang DATA, må være, at de 30°Nord IKKE præcist repræsenterer
halveringstiden for isotopet 78-Platine-193 (på 50 år).
De 30°Nord ændres til 50, hvor målesystemet ændres fra 360 til 600.
31,17938802 30
30, 31.17938802
https://maps.app.goo.gl/XGHoCdLHh19P3oiJ9
0,0821556689820 Global-600-units to MW1b-Sphinx via MW1b-P1
0,0821556689820 * 40.031,4678336332 / 600 = 5,481353367 km
Was (målt)__________________________________5,48204
Aha!
Fejlen er nok, at de 152 enheder har *ændret* sig (når hele
måleopstillingen flyttes 7,30 meter sydpå).
Ja
Afstanden mellem de 2 punkter er nu blevet på ...
_____152,0000076529570 Global-600-units
Was__152,00160615 Global-600-units to Sphinx
Ævl!

_____152,0000076529570 Global-600-units
Was__152,00 Global-600-units to Sphinx

(152 - 152,0000076529570) * 40.030.236,1 / 600 = 0,511 meter
(152 - 152,0002063345070) * 40.030.236,1 / 600 = 13,766 meter


(
View from Northpole:
5730 / 50 = 114,6

View from Equator:
114,6 - 90 = 24,6

-44,6418770655737 -24,6
-24.6, -44.6418770655737
https://maps.app.goo.gl/Pn4ohbTDqQvtQ2F58

Found nothing, yet!
)

__________________________________________________________________

(
New suggest:

(The exclusion method)

IF we found (inside the codebook) 57.400, ...

THEN they used this *exact* number!

=>

5740 / 50 (± unknown) = 114,8 (± unknown)
)

__________________________________________________________________


Break

Found maybe connection between 29 and 153:

Find on P1-Jerusalem-line latitude 30,0258154867228°

30.0258154867228

Google-map:
30.0256682721, 31.237405694681605

30.0258154867228, 31.237405694681605
11,76 km (7,31 mi) to Sphinx via P1
11,7584 km (Google-system)

11,7584 * 360 / 40.030,2361 = 0,10575...
11,7584 * 600 / 40.030,2361 = 0,17624...

440,035 / 80,42166667 = 5,47159762

(11,7584 - 5,47159762) * 360 / 40.030,2361 = 0,056538...
(11,7584 - 5,47159762) * 600 / 40.030,2361 = 0,094231...

440,035 / (80,42166667 * 10) = 0,547159762

(11,7584 - 0,547159762) * 360 / 40.030,2361 = 0,10082495
(11,7584 - 0,547159762) * 600 / 40.030,2361 = 0,16804158


29 / 40.031,37254 * 600 = 0,434...
29 / 40.031,37254 * 600 * 352 = 153,0000000

MK-system, simple 40.031,37254:
latitude 30,0258154867228°

(
Should have been interval between
30,0258154987409
30,0258154947397
)

(11,7584 - 0,547159762) = 11,211240238


END around CET 17:30

_________________________________________________________________


ca. CET 21, GMT 20

Ævl, ævl, ævl og atter ævl.


Løsningen er muligvis en helt anden:


Both things at the same time (152 and 30° (50/600))
BEGGE ting på samme tid.

(
Ved at anvende 5740 fortæller afsenderen, at det præcise tal IKKE
nødvendigvis er korrekt, men snarere et *heltal*. *Heltallet* 50
skal derfor anvendes.

Og ...

HVIS modtageren (os) kan gennemskue 440,035-7, da må modtageren
OGSÅ være i stand til at gennemskue breddegraden (80,4217) ved at
anvende DATA fra distancen mellem Sphinxen og P1.
)


Homework (for UFO-hunters):

1.
Sphinx-P1-Jerusalem-linjen skal pege på nøjagtig 30°Nord (50/600)
ud for punktet Sphinx-P1-distance * 10 (svarende til ca. 5,4716 km).

2.
Dernæst skal hele den afrikanske tektoniske plade drejes med eller
mod uret, så afstanden fra Sphinxen ud til MW1-punktet 152 er
nøjagtig ud for breddegrad -24,8° (svarende til 114,8° set fra
Nordpolen, svarende til 5740/50)

Prognosen her bør være, at pladen har drejet sig mod uret i den
forgangne 130 millioner år, herunder også i de sidste -3447 år.
Rekonstruktionen medfører så, at pladen skal drejes *tilbage*; dvs.
med uret.

Hvis den sammenligt har drejen ca. 30°, må regnestykket blive noget
i retning af 30° * 3447 / 130.000.000 = 0,00080°

(
Se evt. YouTube video ...
https://sites.google.com/view/abraham-c/topic/plate-tectonics
=>
https://sites.google.com/site/abraham175code/plate-tectonics

Plate tectonic reconstruction since Pangea breakup
182,956 views Mar 27, 2015


=>

Go to EarthByte to download animation and Supplementary Material
http://earthbyte.org/resources.html
=>
https://www.earthbyte.org/category/resources/
)


Hmm ...

På videoen drejer Afrika sig ikke særlig meget i de sidste
millioner år før nutid.


Wish You all a GOOD UFO-huntning.


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael
Test dit kærlighedssprog (Test your love language):
https://kærlighedssprog.dk/kaerlighedssprog/test-dit-kaerlighedssprog
Discover Your Love Language® - The 5 Love Languages®:
https://5lovelanguages.com/
- -
Coming up news: Iran hit by a Asteroid. Iran is no more (Jer.49,34-) ?
Last OUTPUT: 23303 <61ecf341$0$697$***@news.sunsite.dk>
https://groups.google.com/g/dk.test/c/MRWueyeFrn8/m/8un3DEP4FAAJ
Website https://sites.google.com/view/kall-tree File no 26091
4
3
2
Reserveret *unødvendig* Google-idiot-klipperi, så man ikke kan læse text
Kall, Mogens
2024-02-06 11:21:03 UTC
Permalink
DATA-output 1

Re: Both things at the same time (152 and 30° (50/600)) -
Re: Find Sphinx-3447 (Found Sphinx-markpointer 152) -
Re: Abraham-code, Part 3

File 26.094 ...
Abraham-code
https://sites.google.com/view/a-code-f-001/files/26-xxx/26-0xx/26-09x/26-094

-

Den 05-02-2024 kl. 21:31 skrev Kall, Mogens:

Subject: Both things at the same time (152 and 30° (50/600)) -
Re: Find Sphinx-3447 (Found Sphinx-markpointer 152) -
Re: Abraham-code, Part 3
Newsgroups:
News:dk.videnskab
Date: Mon, 5 Feb 2024 21:31:30 +0100
Organization: The Kingdom of Heaven, Department Fools of Christ
26091 <65c145a2$0$710$***@news.sunsite.dk>
Abraham-code
https://sites.google.com/view/a-code-f-001/files/26-xxx/26-0xx/26-09x/26-091
https://groups.google.com/g/dk.videnskab/c/jNRmWnJABXA/m/yKPq02HrAAAJ
Post by Kall, Mogens
Both things at the same time (152 and 30° (50/600))
BEGGE ting på samme tid.
(
Ved at anvende 5740 fortæller afsenderen, at det præcise tal IKKE
nødvendigvis er korrekt, men snarere et *heltal*. *Heltallet* 50
skal derfor anvendes.
Og ...
HVIS modtageren (os) kan gennemskue 440,035-7, da må modtageren
OGSÅ være i stand til at gennemskue breddegraden (80,4217) ved at
anvende DATA fra distancen mellem Sphinxen og P1.
)
1.
Sphinx-P1-Jerusalem-linjen skal pege på nøjagtig 30°Nord (50/600)
ud for punktet Sphinx-P1-distance * 10 (svarende til ca. 5,4716 km).
2.
Dernæst skal hele den afrikanske tektoniske plade drejes med eller
mod uret, så afstanden fra Sphinxen ud til MW1-punktet 152 er
nøjagtig ud for breddegrad -24,8° (svarende til 114,8° set fra
Nordpolen, svarende til 5740/50)
Prognosen her bør være, at pladen har drejet sig mod uret i den
forgangne 130 millioner år, herunder også i de sidste -3447 år.
Rekonstruktionen medfører så, at pladen skal drejes *tilbage*; dvs.
med uret.
Hvis den sammenligt har drejen ca. 30°, må regnestykket blive noget
i retning af 30° * 3447 / 130.000.000 = 0,00080°
(
Se evt. YouTube video ...
https://sites.google.com/view/abraham-c/topic/plate-tectonics
=>
https://sites.google.com/site/abraham175code/plate-tectonics
Plate tectonic reconstruction since Pangea breakup
182,956 views Mar 27, 2015
http://youtu.be/vohv-kVfFAs
=>
Go to EarthByte to download animation and Supplementary Material
http://earthbyte.org/resources.html
=>
https://www.earthbyte.org/category/resources/
)
Hmm ...
På videoen drejer Afrika sig ikke særlig meget i de sidste
millioner år før nutid.
Wish You all a GOOD UFO-huntning.
Interrupt RETURM from ...

Subject: Both things at the same time (152 and 30° (50/600)) -
Re: Find Sphinx-3447 (Found Sphinx-markpointer 152) -
Re: Abraham-code, Part 3
Newsgroups:
News:dk.videnskab
Date: Mon, 5 Feb 2024 21:31:30 +0100
Organization: The Kingdom of Heaven, Department Fools of Christ
26091 <65c145a2$0$710$***@news.sunsite.dk>
Abraham-code
https://sites.google.com/view/a-code-f-001/files/26-xxx/26-0xx/26-09x/26-091
https://groups.google.com/g/dk.videnskab/c/jNRmWnJABXA/m/yKPq02HrAAAJ
Post by Kall, Mogens
Interrupt from ...
Subject: Both things at the same time (152 and 30° (50/600)) -
Re: Find Sphinx-3447 (Found Sphinx-markpointer 152) -
Re: Abraham-code, Part 3
News:dk.videnskab
Date: Mon, 5 Feb 2024 21:31:30 +0100
Organization: The Kingdom of Heaven, Department Fools of Christ
Abraham-code
https://sites.google.com/view/a-code-f-001/files/26-xxx/26-0xx/26-09x/26-091
Post by Kall, Mogens
https://groups.google.com/g/dk.videnskab/c/jNRmWnJABXA/m/yKPq02HrAAAJ
First step
Find BB 80,42166667
Sph-P1-5,4716 (BB 80,4217)
P1-4,924437859 (80,421666659)
31,1793010069050 30,0000253224000
30.0000253224000, 31.1793010069050
https://maps.app.goo.gl/dqEjsNUh3zaTkoTc8
Vinkel til MW1-Sph-152:
241,84083849°
Post by Kall, Mogens
MW1-Sph-152
-44,9832073817831 -24,7999330454566
-24.7999330454566, -44.9832073817831
https://maps.app.goo.gl/TsnwGdkAv8gPtbKY6
152,0000000000010 Global-600-units to MW1-SGP
152,0000000000000 Global-600-units to MW1-NGP
152,0000000000000 Global-600-units to Sphinx
152,0724566553720 Global-600-units to Sph-P1-5,4716 (BB 80,4217)
10.140,99 km (6.301,32 mi) to Sphinx (Google-system)
10.140,99315 km to Sphinx (40.030,2361-system)
10.145,82724 km to Sph-P1-5,4716 (BB 80,4217)
30,0000253224000 - 30 = 0,0000253224
=>
30°
30°-Sph-P1-5,4716 (BB 80,4217)
P1-4,924437859 (80,421666659)
31,1793010069050 30
30, 31.1793010069050
https://maps.app.goo.gl/ee9gtzFphVFQvDLP7
-24,7999330454566 - 0,0000253224 = -24,7999583678566
=>
MW1-Sph-152-24.7999583678566
-44,9832073817831 -24,7999583678566
-24.7999583678566, -44.9832073817831
https://maps.app.goo.gl/i44rdzyTTnoBFLnV7
10.145,82 + (0,02 * 2,15 cm / 7,15 cm) km (Google-system)
10.145,82601 km to 30°-Sph-P1-5,4716
152,0724566553720 Global-600-units 30°-Sph-P1-5,4716 (BB 80,4217)
Beregnet til:
152,072479483348

Delta:
152,072479483348 - 152,0724566553720 = 0,000022827976

0,000022827976 * 40.030.236,1 / 600 = 1,523... meter

Nå!

Forskellen var alligevel så stor!

Forklaringen herpå er, at distancen ændres, når man ændrer på
breddegraden. For eksempel vil ændringen på Nord- eller Sydpolen
medføre, at afstanden bliver henimod næsten 0.

Det har ikke nogen betydning for opmålingen her-og-nu, hvis blot
afstanden rettes til de føromtale enheder.

Men vinklen bliver en anelse anderledes:

Vinkel til 30°-Sph-P1-5,4716 (BB 80,4217):
241,84081719°
241,84083849° was

OM dette får betydning i rotationen vides endnu ikke, sorry!
Post by Kall, Mogens
(
Sph-P1-5,4716 (BB 80,4217)
P1-4,924437859 (80,421666659)
31,1793010069050 30
30, 31.1793010069050
https://maps.app.goo.gl/ee9gtzFphVFQvDLP7
)
1.a
Rotate Mw1-Sph-152 *unknown* to -24,8° (24,8°S)
152,0724566553720 Global-600-units
around 5-7 meters
(
-24.8, -44.9832073817831
=>
-24.8, -44.98318594266042
MW1-Sph-152-24.8°
-24.8, -44.98318594266042
https://maps.app.goo.gl/BQws2ikeNya13j5C9
10.145,82601 km to 30°-Sph-P1-5,4716
5,08 m (16,67 fod) to MW1-Sph-152-24.7999583678566
Check position
(NB! Google-map laver dirty tricks!)
Ja!

Her er afstanden for stor:

152,0724897323780 Global-600-units
+0,0000330770059 Global-600-units
+2,2068 meter

Vinklen er på
241,84077164°
-0,00006685° i bue-afvigelse

=>

-44,9831599496900 -24,8
-24.8, -44.9831599496900
https://maps.app.goo.gl/WkdCufonniWGtrFQ8
6,66 m (21,86 fod) to MW1-Sph-152-24.7999583678566

Vinklen fra 30°-Sph-P1-5,4716 (BB 80,4217) til object er på:
241,84075887°
-0,00007962° ændring
Post by Kall, Mogens
)
1.b
Calculate the rotation
Beregn rotationen
(
Turn counter-clockwise (Drej mod uret) Anticlockwise
Turn clockwise (Drej med uret)
)

Turn counter-clockwise (Drej mod uret) Anticlockwise
0,00007962°
Post by Kall, Mogens
2.
Find new position of Sphinx and MW1-line
Move Sphinx south from ...
Sphinx body version 37
https://sites.google.com/view/abraham-c/objects/sphinx
31,1376683424940 29,9752719383631
29.9752719383631, 31.1376683424940
https://goo.gl/maps/Y62PXngUtsoNffk6A
to ...
29,9752719383631 - 0,0000253224 = 29,9752466159631
31,1376683424940 29,9752466159631
29.9752466159631, 31.1376683424940
https://maps.app.goo.gl/2p6PEfkqvNXnPFCK9
2,75 m (9,03 fod) to Sphinx-v37 (Google-system)
Check position
(NB! Google-map laver dirty tricks!)
Still Homework
Post by Kall, Mogens
Chech distance to known objects ... (30° and 152) ...
Make the rotation (of south-moved Sphinx)
(
Sph-P1-5,4716 (BB 80,4217)
P1-4,924437859 (80,421666659)
31,1793010069050 30
30, 31.1793010069050
https://maps.app.goo.gl/ee9gtzFphVFQvDLP7
)
Still Homework


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael
Test dit kærlighedssprog (Test your love language):
https://kærlighedssprog.dk/kaerlighedssprog/test-dit-kaerlighedssprog
Discover Your Love Language® - The 5 Love Languages®:
https://5lovelanguages.com/
- -
Coming up news: Iran hit by a Asteroid. Iran is no more (Jer.49,34-) ?
Last OUTPUT: 23303 <61ecf341$0$697$***@news.sunsite.dk>
https://groups.google.com/g/dk.test/c/MRWueyeFrn8/m/8un3DEP4FAAJ
Website https://sites.google.com/view/kall-tree File no 26094
4
3
2
Reserveret *unødvendig* Google-idiot-klipperi, så man ikke kan læse text
Kall, Mogens
2024-02-06 15:08:47 UTC
Permalink
Found errors
=>
Rettelser

+

DATA-output 2 (MW1c-sphinx, GC-3447)

Re: Both things at the same time (152 and 30° (50/600)) -
Re: Find Sphinx-3447 (Found Sphinx-markpointer 152) -
Re: Abraham-code, Part 3

File 26.095 ...
Abraham-code
https://sites.google.com/view/a-code-f-001/files/26-xxx/26-0xx/26-09x/26-095

-

Den 06-02-2024 kl. 12:21 skrev Kall, Mogens:

Subject: [ DATA-output 1 ]
Re: Both things at the same time (152 and 30° (50/600)) -
Re: Find Sphinx-3447 (Found Sphinx-markpointer 152) -
Re: Abraham-code, Part 3
Newsgroups:
News:dk.videnskab
Date: Tue, 6 Feb 2024 12:21:03 +0100
Organization: The Kingdom of Heaven, Department Fools of Christ
26094 <65c21620$0$713$***@news.sunsite.dk>
Abraham-code
https://sites.google.com/view/a-code-f-001/files/26-xxx/26-0xx/26-09x/26-094
https://groups.google.com/g/dk.videnskab/c/jNRmWnJABXA/m/o-K33WEoAAAJ
... 30,0000253224000
[ ... ]

New Name:

MW1c-50
Post by Kall, Mogens
30°
30°-Sph-P1-5,4716 (BB 80,4217)
P1-4,924437859 (80,421666659)
31,1793010069050 30
30, 31.1793010069050
https://maps.app.goo.gl/ee9gtzFphVFQvDLP7
[ ... ]
Post by Kall, Mogens
(
Sph-P1-5,4716 (BB 80,4217)
P1-4,924437859 (80,421666659)
31,1793010069050 30
30, 31.1793010069050
https://maps.app.goo.gl/ee9gtzFphVFQvDLP7
)
1.a
Rotate Mw1-Sph-152 *unknown* to -24,8° (24,8°S)
152,0724566553720 Global-600-units
around 5-7 meters
(
-24.8, -44.9832073817831
=>
-24.8, -44.98318594266042
MW1-Sph-152-24.8°
-24.8, -44.98318594266042
https://maps.app.goo.gl/BQws2ikeNya13j5C9
10.145,82601 km to 30°-Sph-P1-5,4716
5,08 m (16,67 fod) to MW1-Sph-152-24.7999583678566
Check position
(NB! Google-map laver dirty tricks!)
Ja!
152,0724897323780 Global-600-units
+0,0000330770059 Global-600-units
+2,2068 meter
Vinklen er på
241,84077164°
-0,00006685° i bue-afvigelse
=>
-44,9831599496900 -24,8
-24.8, -44.9831599496900
https://maps.app.goo.gl/WkdCufonniWGtrFQ8
6,66 m (21,86 fod) to MW1-Sph-152-24.7999583678566
241,84075887°
-0,00007962° ændring
Desværre havde der indsneget sig en lille fejl, således at der blev
beregnet i forhold til breddegrad 30,0000253224000°N (i stedet for
breddegrad 30°N)

De rigtige DATA er derfor:

MW1-Sph-152-24,8
-44,9831756011565 -24,8
-24.8, -44.9831756011565
https://maps.app.goo.gl/ANQ4kxg1BxzdSTYd8
10.145,83 km (6.304,32 mi) (Google-system)
10.145,82724 km (40.030,2361-system)
152,0724566553720 Global-600-units to MW1c-50

Vinklen fra MW1c-50 til MW1c-152 er på:
241,8407660722750°
-0,0000724177246°
Post by Kall, Mogens
)
1.b
Calculate the rotation
Beregn rotationen
(
Turn counter-clockwise (Drej mod uret) Anticlockwise
Turn clockwise (Drej med uret)
)
Turn counter-clockwise (Drej mod uret) Anticlockwise
0,00007962°
Should have been:

Anticlockwise:
-0,0000724177246°
Post by Kall, Mogens
2.
Find new position of Sphinx and MW1-line
Move Sphinx south from ...
Sphinx body version 37
https://sites.google.com/view/abraham-c/objects/sphinx
31,1376683424940 29,9752719383631
29.9752719383631, 31.1376683424940
https://goo.gl/maps/Y62PXngUtsoNffk6A
to ...
29,9752719383631 - 0,0000253224 = 29,9752466159631
31,1376683424940 29,9752466159631
29.9752466159631, 31.1376683424940
https://maps.app.goo.gl/2p6PEfkqvNXnPFCK9
2,75 m (9,03 fod) to Sphinx-v37 (Google-system)
Check position
(NB! Google-map laver dirty tricks!)
Der findes en lettere metode (see below)
Still Homework
Post by Kall, Mogens
Chech distance to known objects ... (30° and 152) ...
Make the rotation (of south-moved Sphinx)
(
Sph-P1-5,4716 (BB 80,4217)
P1-4,924437859 (80,421666659)
31,1793010069050 30
30, 31.1793010069050
https://maps.app.goo.gl/ee9gtzFphVFQvDLP7
)
Still Homework
Find distance from MW1c-Sphinx to MW1c-152 and MW1c-50:
0,0728966653212 Global-600-units to MW1c-50
152,0000000000000 Global-600-units to MW1c-152

=>

(
31,1376683601450 29,9752466070604
29.9752466070604, 31.1376683601450
)

MW1c-Sphinx (New Galactic Center, GC-3447)
31,1376683892315 29,9752465704031
29.9752465704031, 31.1376683892315
https://maps.app.goo.gl/kgfVh9TUsaCBnyHAA
2,71 m (8,90 fod) to Sphinx-v37


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael
Test dit kærlighedssprog (Test your love language):
https://kærlighedssprog.dk/kaerlighedssprog/test-dit-kaerlighedssprog
Discover Your Love Language® - The 5 Love Languages®:
https://5lovelanguages.com/
- -
Coming up news: Iran hit by a Asteroid. Iran is no more (Jer.49,34-) ?
Last OUTPUT: 23303 <61ecf341$0$697$***@news.sunsite.dk>
https://groups.google.com/g/dk.test/c/MRWueyeFrn8/m/8un3DEP4FAAJ
Website https://sites.google.com/view/kall-tree File no 26095
4
3
2
Reserveret *unødvendig* Google-idiot-klipperi, så man ikke kan læse text
Kall, Mogens
2024-02-06 21:25:54 UTC
Permalink
MW1d - Sidste lille finjustering

File 26.097 ...
Abraham-code
https://sites.google.com/view/a-code-f-001/files/26-xxx/26-0xx/26-09x/26-097

-

Den 06-02-2024 kl. 16:08 skrev Kall, Mogens:

Subject: [ MW1c-sphinx, GC-3447 ]
Re: Both things at the same time (152 and 30° (50/600)) -
Re: Find Sphinx-3447 (Found Sphinx-markpointer 152) -
Re: Abraham-code, Part 3
Newsgroups:
News:dk.videnskab
Date: Tue, 6 Feb 2024 16:08:47 +0100
Organization: The Kingdom of Heaven, Department Fools of Christ
26095 <65c24b80$0$713$***@news.sunsite.dk>
Abraham-code
https://sites.google.com/view/a-code-f-001/files/26-xxx/26-0xx/26-09x/26-095
https://groups.google.com/g/dk.videnskab/c/jNRmWnJABXA/m/yN-AT880AAAJ
Post by Kall, Mogens
Post by Kall, Mogens
Move Sphinx south from ...
Sphinx body version 37
https://sites.google.com/view/abraham-c/objects/sphinx
31,1376683424940 29,9752719383631
29.9752719383631, 31.1376683424940
https://goo.gl/maps/Y62PXngUtsoNffk6A
[ ... ]
Post by Kall, Mogens
MW1c-Sphinx (New Galactic Center, GC-3447)
31,1376683892315 29,9752465704031
29.9752465704031, 31.1376683892315
https://maps.app.goo.gl/kgfVh9TUsaCBnyHAA
2,71 m (8,90 fod) to Sphinx-v37
MW1d - Sidste lille finjustering


Det mest korrekte er nok, da målingen tager sit udspring i
Galaksens Centrum (Sphinxens position), at denne fortsat - så vidt
det kan lade sig gøre - er nul-justeret ...

(
ligesom Nulmeridianen ...
https://da.wikipedia.org/wiki/Nulmeridianen
(
Se tillige ...
Længdekreds
https://da.wikipedia.org/wiki/L%C3%A6ngdekreds
)
=>
Prime meridian (Greenwich)
https://en.wikipedia.org/wiki/Prime_meridian_(Greenwich)
(
See also ...
Longitude
https://en.wikipedia.org/wiki/Longitude
)
)

=>

Move west all position:

31,1376683892315 - 31,1376683424940 = 0,0000000467375°


MW1d-Sphinx (New Galactic Center, GC-3447)
31,1376683424940 29,9752465704031
29.9752465704031, 31.1376683424940
https://maps.app.goo.gl/6XMhR2GcF4Ye5Dh66
2,49 m (8,18 fod) Sphinx-v37

_________________________________________________________________
Post by Kall, Mogens
MW1c-50
Post by Kall, Mogens
30°
30°-Sph-P1-5,4716 (BB 80,4217)
P1-4,924437859 (80,421666659)
31,1793010069050 30
30, 31.1793010069050
https://maps.app.goo.gl/ee9gtzFphVFQvDLP7
=>

31,1793010069050 - 0,0000000467375 = 31,1793009601675

MW1d-50
31,1793009601675 30
30, 31.1793009601675
https://maps.app.goo.gl/Vt7D9RuYMjyVQQCN7

_________________________________________________________________
Post by Kall, Mogens
MW1-Sph-152-24,8
-44,9831756011565 -24,8
-24.8, -44.9831756011565
https://maps.app.goo.gl/ANQ4kxg1BxzdSTYd8
=>

-44,9831756011565 - 0,0000000467375 = -44,983175647894

MW1d-Sph-152-24,8
-44,983175647894 -24,8
-24.8, -44.983175647894
https://maps.app.goo.gl/kdu2kButiyAcCiqf9

_________________________________________________________________


Homework:

Create MW1d DATA (coordinates)


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael
Test dit kærlighedssprog (Test your love language):
https://kærlighedssprog.dk/kaerlighedssprog/test-dit-kaerlighedssprog
Discover Your Love Language® - The 5 Love Languages®:
https://5lovelanguages.com/
- -
Coming up news: Iran hit by a Asteroid. Iran is no more (Jer.49,34-) ?
Last OUTPUT: 23303 <61ecf341$0$697$***@news.sunsite.dk>
https://groups.google.com/g/dk.test/c/MRWueyeFrn8/m/8un3DEP4FAAJ
Website https://sites.google.com/view/kall-tree File no 26097
4
3
2
Reserveret *unødvendig* Google-idiot-klipperi, så man ikke kan læse text
Kall, Mogens
2024-02-07 18:05:20 UTC
Permalink
MW1d-NGP and MW1d-SGP

File 26.099 ...
Abraham-code
https://sites.google.com/view/a-code-f-001/files/26-xxx/26-0xx/26-09x/26-099

-

Den 06-02-2024 kl. 22:25 skrev Kall, Mogens:

Subject: [ MW1d - Sidste lille finjustering ]
Re: Both things at the same time (152 and 30° (50/600)) -
Re: Find Sphinx-3447 (Found Sphinx-markpointer 152) -
Re: Abraham-code, Part 3
Newsgroups:
News:dk.videnskab
Date: Tue, 6 Feb 2024 22:25:54 +0100
Organization: The Kingdom of Heaven, Department Fools of Christ
26097 <65c2a3e3$0$705$***@news.sunsite.dk>
Abraham-code
https://sites.google.com/view/a-code-f-001/files/26-xxx/26-0xx/26-09x/26-097
https://groups.google.com/g/dk.videnskab/c/jNRmWnJABXA/m/d1zUy_oOAAAJ
Post by Kall, Mogens
Create MW1d DATA (coordinates)
MW1d-SGP
-101,864138459897 +49,7793445953403
+49.7793445953403, -101.864138459897
https://maps.app.goo.gl/EdiCg2edzbJxc2yX9
150,0000000000000010 Global-600-units to MW1d-Sphinx
150,0000000000000000 Global-600-units to MW1d-152
150,0000000000000000 Global-600-units to MW1d-Anti-Sphinx
150,0000000000000000 Global-600-units to MW1d-Anti-152

(
NB!

Bemærk i konstruktionen deres, hvor let det er at kallibrere,
fordi 152 jo næsten er maximum udslag (amplituden, 90°)
)

-101,864138459897 + 180 = 78,135861540103

=>

MW1d-NGP
+78,135861540103 -49,7793445953403
-49.7793445953403, +78.135861540103
https://maps.app.goo.gl/ggw5XuajFwiaKdwB7


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael
Test dit kærlighedssprog (Test your love language):
https://kærlighedssprog.dk/kaerlighedssprog/test-dit-kaerlighedssprog
Discover Your Love Language® - The 5 Love Languages®:
https://5lovelanguages.com/
- -
Coming up news: Iran hit by a Asteroid. Iran is no more (Jer.49,34-) ?
Last OUTPUT: 23303 <61ecf341$0$697$***@news.sunsite.dk>
https://groups.google.com/g/dk.test/c/MRWueyeFrn8/m/8un3DEP4FAAJ
Website https://sites.google.com/view/kall-tree File no 26099
4
3
2
Reserveret *unødvendig* Google-idiot-klipperi, så man ikke kan læse text
Kall, Mogens
2024-02-11 15:28:33 UTC
Permalink
DATA output
MW1d-Eq1 and MW1d-SouthAmerica-Eastcoast

File 26.121 ...
Abraham-code
https://sites.google.com/view/a-code-f-001/files/26-xxx/26-1xx/26-12x/26-121

-

Den 07-02-2024 kl. 19:05 skrev Kall, Mogens:

Subject: [ MW1d-NGP and MW1d-SGP ]
Re: Both things at the same time (152 and 30° (50/600)) -
Re: Find Sphinx-3447 (Found Sphinx-markpointer 152) -
Re: Abraham-code, Part 3
Newsgroups:
News:dk.videnskab
Date: Wed, 7 Feb 2024 19:05:20 +0100
Organization: The Kingdom of Heaven, Department Fools of Christ
26099 <65c3c661$0$708$***@news.sunsite.dk>
Abraham-code
https://sites.google.com/view/a-code-f-001/files/26-xxx/26-0xx/26-09x/26-099
https://groups.google.com/g/dk.videnskab/c/jNRmWnJABXA/m/Ukd8lrSQAAAJ
Post by Kall, Mogens
Subject: [ MW1d - Sidste lille finjustering ]
    Re: Both things at the same time (152 and 30° (50/600)) -
    Re: Find Sphinx-3447 (Found Sphinx-markpointer 152) -
    Re: Abraham-code, Part 3
    News:dk.videnskab
Date: Tue, 6 Feb 2024 22:25:54 +0100
Organization: The Kingdom of Heaven, Department Fools of Christ
Abraham-code
https://sites.google.com/view/a-code-f-001/files/26-xxx/26-0xx/26-09x/26-097
https://groups.google.com/g/dk.videnskab/c/jNRmWnJABXA/m/d1zUy_oOAAAJ
Post by Kall, Mogens
Create MW1d DATA (coordinates)
MW1d-SGP
-101,864138459897    +49,7793445953403
+49.7793445953403, -101.864138459897
https://maps.app.goo.gl/EdiCg2edzbJxc2yX9
150,0000000000000010 Global-600-units to MW1d-Sphinx
150,0000000000000000 Global-600-units to MW1d-152
150,0000000000000000 Global-600-units to MW1d-Anti-Sphinx
150,0000000000000000 Global-600-units to MW1d-Anti-152
(
NB!
Bemærk i konstruktionen deres, hvor let det er at kallibrere,
fordi 152 jo næsten er maximum udslag (amplituden, 90°)
)
-101,864138459897 + 180 = 78,135861540103
=>
MW1d-NGP
+78,135861540103    -49,7793445953403
-49.7793445953403, +78.135861540103
https://maps.app.goo.gl/ggw5XuajFwiaKdwB7
Interrupt RETURN from ...

Subject: [ *Krypteringsnøgle* ]
Re: To 'Tunguska-1908, markpointer 43, 28-10' -
Re: ... News 2024-02-11
Newsgroups:
News:dk.politik
Date: Sun, 11 Feb 2024 15:46:58 +0100
Organization: The Kingdom of Heaven, Department Fools of Christ
26119 <65c8dde4$0$715$***@news.sunsite.dk>
UFO-hunter-program
https://sites.google.com/view/ufo-hunter/files/26-xxx/26-1xx/26-119
https://groups.google.com/g/dk.politik/c/CUaGhrXS-sw/m/OckTLDFdAQAJ
Post by Kall, Mogens
... X^0,5 ...
Create MW1d:

https://sites.google.com/view/abraham-c/objects/sphinx/mw1d


MW1d-Eq1
-11,8641384598970 0
0, -11.8641384598970
https://maps.app.goo.gl/haYBfd7ReKFk7u32A
150,0000000000000 Global-600-units to MW1d-NGP
150,0000000000000 Global-600-units to MW1d-SGP
84,4840423970338 Global-600-units to MW1d-SphinxMW1d-SouthAmerica-Eastcoast
-41,97452581 -22,989185267916
-22.989185267916, -41.97452581
https://maps.app.goo.gl/z2hT2whfnDQFHREK9
150,0000000000000 Global-600-units to MW1d-NGP
150,0000000000000 Global-600-units to MW1d-SGP
146,5114811278800 Global-600-units to MW1d-Sphinx

_________________________________________


Hypotetisk

Crater-DATA-195,4-latitude-copy
-89,5193380902667 21,3990703683469
21.3990703683469, -89.5193380902667
https://maps.app.goo.gl/tQrvATLmey3hMqCT6
412,97 m (1.354,89 fod) west from Crater-3447


Æv!

I "kodebogen" (hvor vi havde fundet target DATA
195,48) var hypotesen, at tallet 195,400 skulle anvendes.

Men som det kan ses ovenfor på tallene, rammer vi for meget
vest (mens Crateret for 3450 år siden lå ca. 130 meter
*øst* for Crateret-present-day).

Det var ret ærgerligt, fordi ...

HVIS vi havde kunnet udpege kraterets position på denne
måde, da kunne vi have fundet det præcise tal for
78-Platine-193's ½-life, ved at regne baglæns:

1836^0,5 = 42,848570571257099987996398868204

14/6 * 1836^0,5 = 99,979997999599899971991597359142
Input:____________99,98

(
=>
(99,98 * 6/14)^2 = 1836,0000734693877551020408163265
)

Nå, men ...

Det er der så ikke noget at gøre ved!


More DATA-output later.


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael
Test dit kærlighedssprog (Test your love language):
https://kærlighedssprog.dk/kaerlighedssprog/test-dit-kaerlighedssprog
Discover Your Love Language® - The 5 Love Languages®:
https://5lovelanguages.com/
- -
Coming up news: Iran hit by a Asteroid. Iran is no more (Jer.49,34-) ?
Last OUTPUT: 23303 <61ecf341$0$697$***@news.sunsite.dk>
https://groups.google.com/g/dk.test/c/MRWueyeFrn8/m/8un3DEP4FAAJ
Website https://sites.google.com/view/kall-tree File no 26121
4
3
2
Reserveret *unødvendig* Google-idiot-klipperi, så man ikke kan læse text
Kall, Mogens
2024-02-11 20:48:37 UTC
Permalink
DATA output

Prognose:
MW1e-3447

File 26.123 ...
Abraham-code
https://sites.google.com/view/a-code-f-001/files/26-xxx/26-1xx/26-12x/26-123

-

Den 11-02-2024 kl. 16:28 skrev Kall, Mogens:

Subject: [ MW1d-Eq1 and MW1d-SouthAmerica-Eastcoast ]
Re: Both things at the same time (152 and 30° (50/600)) -
Re: Find Sphinx-3447 (Found Sphinx-markpointer 152) -
Re: Abraham-code, Part 3
Newsgroups:
News:dk.videnskab
Date: Sun, 11 Feb 2024 16:28:33 +0100
Organization: The Kingdom of Heaven, Department Fools of Christ
26121 <65c8e7a3$0$717$***@news.sunsite.dk>
Abraham-code
https://sites.google.com/view/a-code-f-001/files/26-xxx/26-1xx/26-12x/26-121
https://groups.google.com/g/dk.videnskab/c/jNRmWnJABXA/m/QvAHQovbAAAJ
Post by Kall, Mogens
https://sites.google.com/view/abraham-c/objects/sphinx/mw1d
MW1d-Eq1
-11,8641384598970 0
0, -11.8641384598970
https://maps.app.goo.gl/haYBfd7ReKFk7u32A
150,0000000000000 Global-600-units to MW1d-NGP
150,0000000000000 Global-600-units to MW1d-SGP
84,4840423970338 Global-600-units to MW1d-Sphinx
MW1d-SouthAmerica-Eastcoast
-41,97452581 -22,989185267916
-22.989185267916, -41.97452581
https://maps.app.goo.gl/z2hT2whfnDQFHREK9
150,0000000000000 Global-600-units to MW1d-NGP
150,0000000000000 Global-600-units to MW1d-SGP
146,5114811278800 Global-600-units to MW1d-Sphinx
_________________________________________
Hypotetisk
Crater-DATA-195,4-latitude-copy
-89,5193380902667 21,3990703683469
21.3990703683469, -89.5193380902667
https://maps.app.goo.gl/tQrvATLmey3hMqCT6
412,97 m (1.354,89 fod) west from Crater-3447
Æv!
I "kodebogen" (hvor vi havde fundet target DATA
195,48) var hypotesen, at tallet 195,400 skulle anvendes.
Men som det kan ses ovenfor på tallene, rammer vi for meget
vest (mens Crateret for 3450 år siden lå ca. 130 meter
*øst* for Crateret-present-day).
MW1d-A-Southcoast
-5,906753 5,016135618441
5.016135618441, -5.906753
https://maps.app.goo.gl/j5h2EYWvEbcsxDmj6
150,0000000000000 Global-600-units to MW1d-NGP
150,0000000000000 Global-600-units to MW1d-SGP
71,5138551890683 Global-600-units to MW1d-Sphinx
74,9976259388120 Global-600-units to MW1d-SA-Eastcoast

Distance Africa South-America = 75 Global-600-units - 158,39 meter

_________________________________________________________________

Prognose:

Input DATA from ...

https://sites.google.com/view/abraham-c/topic/plate-tectonics

Update 2022-12-19
All-in-one (Exodus - Present day)
0,00126092804599


=>

MW1e-Sphinx (New Galactic Center, GC-3447)
31,136407414448 29,9752465704031
29.9752465704031, 31.136407414448
https://maps.app.goo.gl/JpTzP4DuYowqsAth7


MW1e-SGP-3447
-101,865399387943 +49,7793445953403
+49.7793445953403, -101.865399387943
https://maps.app.goo.gl/tDXosqYdMhsVDcMF7


MW1e-NGP-3447
+78,134600612057 -49,7793445953403
-49.7793445953403, +78.134600612057
https://maps.app.goo.gl/BFEk8DJ8xTAKC6ST6


MW1e-A-Southcoast-3447
-5,90856669 5,0156742352130
5.0156742352130, -5.90856669
https://maps.app.goo.gl/A2Ne47w6tw5HfQT88


MW1e-Eq1-3447
-11,86539938794299 0
0, -11.86539938794299
https://maps.app.goo.gl/rBTUb1Dh3PkhGZZC9


MW1e-SouthAmerica-Eastcoast-3447
-41,97497776 -22,9886837155525
-22.9886837155525, -41.97497776
https://maps.app.goo.gl/L7eD9d2VU3xNKaHz8
74,9949321662654 Global-600-units to MW1e-A-Southcoast-3447

Distance Africa South-America = 75 Global-600-units - 338,11 meter


MW1e-Sph-152-24,8-3447
-44,9844365759400 -24,8
-24.8, -44.9844365759400
https://maps.app.goo.gl/3QBNz9tDyY1WHQsx8


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael
Test dit kærlighedssprog (Test your love language):
https://kærlighedssprog.dk/kaerlighedssprog/test-dit-kaerlighedssprog
Discover Your Love Language® - The 5 Love Languages®:
https://5lovelanguages.com/
- -
Coming up news: Iran hit by a Asteroid. Iran is no more (Jer.49,34-) ?
Last OUTPUT: 23303 <61ecf341$0$697$***@news.sunsite.dk>
https://groups.google.com/g/dk.test/c/MRWueyeFrn8/m/8un3DEP4FAAJ
Website https://sites.google.com/view/kall-tree File no 26123
4
3
2
Reserveret *unødvendig* Google-idiot-klipperi, så man ikke kan læse text
Kall, Mogens
2024-02-16 13:33:51 UTC
Permalink
Keep it *simple*

Re: Abraham-code, Part 3

File 26.145 ...
Abraham-code
https://sites.google.com/view/a-code-f-001/files/26-xxx/26-1xx/26-14x/26-145

-

Den 16-01-2024 kl. 13:25 skrev Kall, Mogens:

Subject: [ ET U-238 and C-14 Isotope *Copyright* ]
Abraham-code, Part 3
Newsgroups:
News:dk.livssyn.kristendom
News:dk.politik
News:dk.videnskab
News:no.kultur.folklore.ufo
News:sci.astro.seti
Followup-To:
News:dk.videnskab
Date: Tue, 16 Jan 2024 13:25:38 +0100
Organization: The Kingdom of Heaven, Department Fools of Christ
26000 <65a675c3$0$705$***@news.sunsite.dk>
Abraham-code
https://sites.google.com/view/a-code-f-001/files/26-xxx/26-0xx/26-00x/26-000
ET-Bible
https://sites.google.com/view/et-bible-f-001/files/26-xxx/26-0xx/26-000
Isotope evidence (Isotop indicier)
C-14 and U-238, Mass number (A, Massnummeret)
https://sites.google.com/view/isotope-evidence/6-c-14/14/26-000
https://sites.google.com/view/isotope-evidence/92-u-238/238/26-000
C-14 and U-238, ½-Life, Half-life (Halveringstid)
https://sites.google.com/view/isotope-evidence/6-c-14/1-2-life/26-000
https://sites.google.com/view/isotope-evidence/92-u-238/1-2-life/26-000
Goodwill, Доброжелательность
https://sites.google.com/view/kall-goodwill/files/26-xxx/26-0xx/26-000
=>
Galactic neighbor help (Galaktisk nabohjælp)
https://sites.google.com/view/galactic-neighbor-help/files/26-xxx/26-0xx/26-000
https://groups.google.com/g/dk.livssyn.kristendom/c/Qi72YomWQwo/m/M6z1P5-BAQAJ
https://groups.google.com/g/dk.politik/c/l9FI0hu5aT0/m/EShAwTAvAAAJ
https://groups.google.com/g/dk.videnskab/c/jNRmWnJABXA/m/ndyYvNI5AwAJ
https://groups.google.com/g/no.kultur.folklore.ufo/c/l706tQISuYI/m/PCpi2l9NAgAJ
https://groups.google.com/g/sci.astro.seti/c/CEgp1J4Bf2w/m/ZQq-DpAYAQAJ


Interrupt RETURN from ...

Subject: Rusland fyrer øverstbefalende admiral - News 2024-02-16
Newsgroups:
News:dk.politik
Date: Fri, 16 Feb 2024 10:41:33 +0100
Organization: The Kingdom of Heaven, Department Fools of Christ
26143 <65cf2dcd$0$716$***@news.sunsite.dk>
https://groups.google.com/g/dk.politik/c/sCYrZvj8KKg/m/1zgmSrTVAAAJ
Find skæringspunkterne for ...
1.
Sphinx-Jerusalem-line
and ...
2.
Crater-18-line
Atlanterhavet
-2.144115063120938, -14.451298317593537
Stillehavet
2.1482512366207356, 165.54370454916392
______________________________________________________
Find skæringspunkterne for ...
1.
Sphinx-Jerusalem-line
and ...
2.
Xcambo-Calakmul-line
Stillehavet
-40.16578465719941, -98.27276806211547
Vestlige Kina
40.16111610855033, 79.99549770195772
______________________________________________________
Find skæringspunkterne for ...
1.
Crater-18-line
and ...
2.
Xcambo-Calakmul-line
Calakmul-X-367,26 (Use this)
21.3784637253842, -89.3444720999565
Indiske Ocean
-21.606296392846147, 87.91874554606811
______________________________________________________
Find on ...
Xcambo-Calakmul-line
Amplitude-1
83.74712830411097, -3.5256170911815827
Eq-1
0, 85.2211059888385
Amplitude-2
-83.74712830411097, 176.4743829088184173
-83.18705884764304, 179.73777471293633
Eq-2
0, -92.21521324867824
Hmm ... Memory on from: 'Keep it *simple*') ...

HVORFOR i al verden har de ikke bare tegnet en streg fra
Jerusalem til fx Giza Pyramide-1 (og ladet denne repræsentere
Mælkevejs galakseskiven) ?

Og ...

Det giver så følgende valgmuligheder:

https://sites.google.com/view/abraham-c/objects/other/egypt/giza

1
Jerusalem-P1-line

2
Jerusalem-P2-line

3
Jerusalem-P3-line

4
Jerusalem-PQ1-line

5
Jerusalem-PQ2-line

6
Jerusalem-PQ3-line

Og så viser det sig, at jeg har overset 3 små pyramider sydøst
for P1 (men stadigvæk nord for både P2 og Sphinxen):

(
Pyramid of Hetepheres I
29.978875480270826, 31.1362339367467
https://maps.app.goo.gl/RT8TM6Xm4aEhtr1HA

Pyramid of Queen Meritetis I
29.978341569464753, 31.13620272649789
https://maps.app.goo.gl/tzNnLAYtgzBDgPc6A

Pyramid of Queen Henutsen (G1-c)
29.977850175932016, 31.136218819747562
https://maps.app.goo.gl/Bq6vrSEifvntTkkV8
)

7
Jerusalem-Pyramid-of-Hetepheres-I-line

8
Jerusalem-Pyramid-of-Queen-Meritetis-I-line

9
Jerusalem-Pyramid-of-Queen-Henutsen-(G1-c)-line

10
Jerusalem-Sphinx-line

_______________________________________________________________

=>

Sorterer vi dem i efter breddegrads-linjer, da får følgende:

1
Jerusalem-Sphinx-line

2
Jerusalem-PQ3-line

3
Jerusalem-PQ2-line

4
Jerusalem-PQ1-line

5
Jerusalem-P3-line

6
Jerusalem-Pyramid-of-Queen-Henutsen-(G1-c)-line

7
Jerusalem-Pyramid-of-Queen-Meritetis-I-line

8
Jerusalem-P2-line

9
Jerusalem-Pyramid-of-Hetepheres-I-line

10
Jerusalem-P1-line


Homework:

A.
Beregn de 10 linjers baner og brug Templet i Jerusalem som
måleudgangspunkt. Anvend *deres* måleenhed for BB-DATA (440,037
km).

B.
Undersøg banerne for eventuelle markører herunder C-14/78-193:

5730 / 50 = 114,6 (latitude +/- 24,6°)
5740 / 50 = 114,8 (latitude +/- 24,8°)


Example 1:

1
Jerusalem-Sphinx-line

Distance directly from Jerusalm to Sphinx
439,40 km (273,03 mi)

Find position 440,037 and use this as new GC
ca. around
29.972655428348997, 31.13173880403882


Example 2:

2
Jerusalem-PQ3-line

Distance directly from Jerusalm to PQ3
440,39 km (273,65 mi)

Find position 440,037 and use this as new GC
ca. around
29.973047330763723, 31.131533592728537

(
Use fx. Spreadsheet/Regneark from ...

Download Spreadsheet/Regneark ...
https://drive.google.com/drive/folders/13CAv9fWTGdEuNqmUXAIY2gNoITm-XhmP

New,045.039.003,Yucatán (Mexico)+21,12N(5740),004.sxc
https://drive.google.com/file/d/1sqFcAmtfCCeTveQqCSNghp11CtPfKX4n/view
or Excel
New,045.039.003,Yucatán (Mexico)+21,12N(5740),004.sxc.xls
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ZNVe5OgBi9UJE5EhRwdX1bUcvaHixQxC/edit
)


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael
Test dit kærlighedssprog (Test your love language):
https://kærlighedssprog.dk/kaerlighedssprog/test-dit-kaerlighedssprog
Discover Your Love Language® - The 5 Love Languages®:
https://5lovelanguages.com/
- -
Coming up news: Iran hit by a Asteroid. Iran is no more (Jer.49,34-) ?
Last OUTPUT: 23303 <61ecf341$0$697$***@news.sunsite.dk>
https://groups.google.com/g/dk.test/c/MRWueyeFrn8/m/8un3DEP4FAAJ
Website https://sites.google.com/view/kall-tree File no 26145
4
3
2
Reserveret *unødvendig* Google-idiot-klipperi, så man ikke kan læse text
Kall, Mogens
2024-02-19 13:50:39 UTC
Permalink
Find max amplitude of Crater_Giza-Jerusalem-line

Re: Keep it *simple*
Re: Abraham-code, Part 3

File 26.186 ...
Abraham-code
https://sites.google.com/view/a-code-f-001/files/26-xxx/26-1xx/26-18x/26-186

-

Den 16-02-2024 kl. 14:33 skrev Kall, Mogens:

Re: Abraham-code, Part 3
Newsgroups:
News:dk.videnskab
Date: Fri, 16 Feb 2024 14:33:51 +0100
Organization: The Kingdom of Heaven, Department Fools of Christ
26145 <65cf643e$0$716$***@news.sunsite.dk>
Abraham-code
https://sites.google.com/view/a-code-f-001/files/26-xxx/26-1xx/26-14x/26-145
https://groups.google.com/g/dk.videnskab/c/jNRmWnJABXA/m/x040cI4LAgAJ
Post by Kall, Mogens
Hmm ... Memory on from: 'Keep it *simple*') ...
HVORFOR i al verden har de ikke bare tegnet en streg fra
Jerusalem til fx Giza Pyramide-1 (og ladet denne repræsentere
Mælkevejs galakseskiven) ?
Og ...
https://sites.google.com/view/abraham-c/objects/other/egypt/giza
1
Jerusalem-P1-line
2
Jerusalem-P2-line
3
Jerusalem-P3-line
4
Jerusalem-PQ1-line
5
Jerusalem-PQ2-line
6
Jerusalem-PQ3-line
Og så viser det sig, at jeg har overset 3 små pyramider sydøst
(
Pyramid of Hetepheres I
29.978875480270826, 31.1362339367467
https://maps.app.goo.gl/RT8TM6Xm4aEhtr1HA
Pyramid of Queen Meritetis I
29.978341569464753, 31.13620272649789
https://maps.app.goo.gl/tzNnLAYtgzBDgPc6A
Pyramid of Queen Henutsen (G1-c)
29.977850175932016, 31.136218819747562
https://maps.app.goo.gl/Bq6vrSEifvntTkkV8
)
7
Jerusalem-Pyramid-of-Hetepheres-I-line
8
Jerusalem-Pyramid-of-Queen-Meritetis-I-line
9
Jerusalem-Pyramid-of-Queen-Henutsen-(G1-c)-line
10
Jerusalem-Sphinx-line
_______________________________________________________________
=>
1
Jerusalem-Sphinx-line
2
Jerusalem-PQ3-line
3
Jerusalem-PQ2-line
4
Jerusalem-PQ1-line
5
Jerusalem-P3-line
6
Jerusalem-Pyramid-of-Queen-Henutsen-(G1-c)-line
7
Jerusalem-Pyramid-of-Queen-Meritetis-I-line
8
Jerusalem-P2-line
9
Jerusalem-Pyramid-of-Hetepheres-I-line
10
Jerusalem-P1-line
A.
Beregn de 10 linjers baner og brug Templet i Jerusalem som
måleudgangspunkt. Anvend *deres* måleenhed for BB-DATA (440,037
km).
B.
5730 / 50 = 114,6 (latitude +/- 24,6°)
5740 / 50 = 114,8 (latitude +/- 24,8°)
1
Jerusalem-Sphinx-line
Distance directly from Jerusalm to Sphinx
439,40 km (273,03 mi)
Find position 440,037 and use this as new GC
ca. around
29.972655428348997, 31.13173880403882
2
Jerusalem-PQ3-line
Distance directly from Jerusalm to PQ3
440,39 km (273,65 mi)
Find position 440,037 and use this as new GC
ca. around
29.973047330763723, 31.131533592728537
(
Use fx. Spreadsheet/Regneark from ...
Download Spreadsheet/Regneark ...
https://drive.google.com/drive/folders/13CAv9fWTGdEuNqmUXAIY2gNoITm-XhmP
New,045.039.003,Yucatán (Mexico)+21,12N(5740),004.sxc
https://drive.google.com/file/d/1sqFcAmtfCCeTveQqCSNghp11CtPfKX4n/view
or Excel
New,045.039.003,Yucatán (Mexico)+21,12N(5740),004.sxc.xls
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ZNVe5OgBi9UJE5EhRwdX1bUcvaHixQxC/edit
Post by Kall, Mogens
)
Ved nærmere eftertanke tyder meget på, at afstanden fra Giza til
Krateret (via et teoretisk punkt med galaktisk breddegrad 0) nok
IKKE kan blive så meget større.

(
Ud for Sphinxen er den ca. 295,4 (196,4 + ca 100)

Til sammenligning var den direkte fuglelinje fra Jerusalem til
Krateret på 175 og fra Giza til Krateret på 172.
)

Og det er MÅSKE dette punkt, vi skal finde (og kanske tallet er
lig med target-DATA, som de var for 3500 år siden; altså ca.
Post by Kall, Mogens
1
Jerusalem-Sphinx-line
Denne linje er allerede beregnet:

https://sites.google.com/view/abraham-c/objects/sphinx/jerusalem/-3447

Crater, Sphinx-gal-lat-0
-3447y (Exodus, 1.447 years before Christ)
-72,25627171490832 -36,32616357533607
-36.32616357533607, -72.25627171490832
https://goo.gl/maps/FXjs9SaafbddWABy5
6,0795 km to Sphinx-SGP-3447-50-line_lat-0
13.035,7999 km to Sphinx-3447
195,38930324 Global-600-units to Sphinx-3447

Dog må vi lige tage et lille forbehold:

Sphinx-3447 kan godt være en anelse ude af kurs, men det er måske
blot nogle få meter.


Nå, ...

Der er lavet en lidt bedre beregning:

Crater-3447-latitude-0
-72,2569511329743 -36,3256952891349
-36.3256952891349, -72.2569511329743
https://maps.app.goo.gl/wGZoFgMLL6Scv8VeA
150,0000000000010 Global-600-units to MW1-SGP
150,0000000000000 Global-600-units to MW1-NGP
201,9773960446000 Global-600-units to Temple-Jerusalem
195,3913836660890 Global-600-units to Sphinx
99,9781306868545 Global-600-units to Crater-3447

(
(99,9781306868545 * 6/14)^2 = 1835,93141920
Should have been (?)__________1836
)

Angle between Temple and Crater-3447:
89,9986968936362°

Nå!

Den er IKKE helt nøjagtig 90°.

Men unøjagtigheden er så lille, at det nok IKKE er dén, der gør
den store forskel; nu når vi undersøger, HVORFOR
Sphinx-positionen er valgt (fremfor de andre genstande i Giza).

Og dog!

Den nye beregning er:

Crater-3447-latitude-0
-72,25429 -36,3249735578350
-36.3249735578350, -72.25429
https://maps.app.goo.gl/BPTH29LsRCxcJTaz9
150,0000000000010 Global-600-units to MW1-SGP
150,0000000000000 Global-600-units to MW1-NGP
201,9736257034920 Global-600-units to Temple-Jerusalem
195,3876133249800 Global-600-units to Sphinx
99,9781306441003 Global-600-units to Crater-3447

(
(99,9781306868545 * 6/14)^2 = 1835,93141920...
(99,9781306441003 * 6/14)^2 = 1835,93141763...
Should have been (?)__________1836
)

Angle between Temple and Crater-3447:
89,9986968936362° (was)
90,0000036689723° (now)

251,66 m (825,64 fod) to old position (see above)

Nå!

Så var der alligevel STOR forskel (250 meter)!

Men det påvirkede IKKE de 1836-enheder besynderligt!
Post by Kall, Mogens
10
Jerusalem-P1-line
=>

Find Crater-3447-P1-latitude-0

(
-72,25429 -36,261399
-36.261399, -72.25429

Målt:
-36.26973852, -72.28093104
)


Crater-3447-P1-latitude-0
-72,204139 -36,247741
-36.247741, -72.204139
https://maps.app.goo.gl/5uk1SpAbWrRS4QPQ6
9,69 km (6,02 mi) North-North-East from Crater-Sph-3447-lat-0
201,8686449882360 Global-600-units to Temple-Jerusalem
195,2826326097250 Global-600-units to P1-Sphinx-distance
195,2812735964000 Global-600-units to P1
99,8776937967005 Global-600-units to Crater-3447

(
(99,9781306441003 * 6/14)^2 = 1835,93141763... (Sphinx)
(99,8776937967005 * 6/14)^2 = 1832,24456048... (P1)
Should have been (?)__________1836
)

Angle between Temple and Crater-3447:
90,0000036689723° (Sphinx)
90,0000054417514° (P1)


Hmm ...

Det er IKKE sikkert, at vinklen 90° kan opretholdes, dersom vi
"opfinder" et object syd for Sphinxen.

Men lad os prøve:

(
Input from Google-map:
-36.36211655, -72.27821414
)

-72,28 -36,36426944913
202,0272168116470 Global-600-units to Temple-Jerusalem
195,4412044331350 Global-600-units to Unknown-(Sphinx-distance)
90,0000000000002°
1837,8076838724900


Nå!

Amplituden er åbenbart højere en Sphinx-DATA !!!

Men HVORFOR har de så valgt dén som position ?


Hmm ... (memory on from) ...

https://sites.google.com/view/abraham-c/galactic
=>
https://sites.google.com/site/abraham175code/galactic

195,47622156 Global-600-units between Target and GC

+

Subject: Interrupt 78: Found 205-98-107BB=0 -
Re: Found perhaps 276 (in connection to Big Bang) -
Re: Abraham-koden, Part 2
Newsgroups:
News:dk.videnskab
Date: Tue, 9 Jan 2024 15:56:41 +0100
Organization: The Kingdom of Heaven, Department Fools of Christ
25964 <659d5ea9$0$719$***@news.sunsite.dk>
Abraham-code
https://sites.google.com/view/a-code-f-001/files/25-xxx/25-9xx/25-96x/25-964
https://groups.google.com/g/dk.videnskab/c/EXlPXRe1AHU/m/NYAKg9Z-AQAJ
Post by Kall, Mogens
2.
Distance from GC to Target
195,47655623 (195,65 and 8)
1. 43,730 (601.730), Ruben
3. 45,650 (603.550), Gad
7. 52,700 (601.730), Mannase
12. 53,400 (603.550), Naftali
_______195,48
=>

Homework:

Find ud af om det kan lade sig gøre at komme op på 195,48 i
længdegrad.


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael
Test dit kærlighedssprog (Test your love language):
https://kærlighedssprog.dk/kaerlighedssprog/test-dit-kaerlighedssprog
Discover Your Love Language® - The 5 Love Languages®:
https://5lovelanguages.com/
- -
Coming up news: Iran hit by a Asteroid. Iran is no more (Jer.49,34-) ?
Last OUTPUT: 26179 <65d07fb5$0$715$***@news.sunsite.dk>
https://groups.google.com/g/dk.test/c/MRWueyeFrn8/m/Nxrzu_KOAAAJ
Website https://sites.google.com/view/kall-tree File no 26186
4
3
2
Reserveret *unødvendig* Google-idiot-klipperi, så man ikke kan læse text
Kall, Mogens
2024-02-19 16:44:21 UTC
Permalink
Find 205 amplitude of Crater_Giza-Jerusalem-line

Re: Keep it *simple*
Re: Abraham-code, Part 3

File 26.188 ...
Abraham-code
https://sites.google.com/view/a-code-f-001/files/26-xxx/26-1xx/26-18x/26-188

-

Den 19-02-2024 kl. 16:04 skrev Kall, Mogens:

Subject: [ Find max amplitude of Crater_Giza-Jerusalem-line ]
Re: Keep it *simple* -
Re: Abraham-code, Part 3
Newsgroups:
News:dk.videnskab
Date: Mon, 19 Feb 2024 16:04:18 +0100
Organization: The Kingdom of Heaven, Department Fools of Christ
26187 <65d36df3$0$708$***@news.sunsite.dk>
Abraham-code
https://sites.google.com/view/a-code-f-001/files/26-xxx/26-1xx/26-18x/26-187
https://groups.google.com/g/dk.videnskab/c/jNRmWnJABXA/m/h02i7Dv8AgAJ
Det kan den sagtens, men den specielle tæller er kommet op
over 1838,et-eller-andet!
https://sites.google.com/view/a-code-f-001/files/25-xxx/25-9xx/25-96x/25-969
Post by Kall, Mogens
https://sites.google.com/view/seti
=>
https://sites.google.com/site/setiv103/home/definitions-definitioner/mass
Post by Kall, Mogens
1 proton = 1836,152674 electrons
1 neutron = 1838,683661 electrons
Hmm ...
Men det kunne alligevel være meget rart at vide, hvor meget
tælleren kan gå op, apropos target-DATA.
)
Find out position 195,6518 (angle 90)
SouthAmerica Westcoast

(
Google-map:
-38.10263202, -73.45368904
=>
-73,45368904 -37,97910226658
-37.97910226658, -73.45368904
=>
New Google-map:
-38.00893898, -73.47531251
-73,47531251 -38,00893898
)

-73...

(
Oh Gosch!

"Lidt" dum i nakken er jeg, fordi ...

Regnestykket er pære simpelt, dersom vi skulle måle på et
to-dimensionelt plan:

c^2 = a^2 + b^2

175^2 = ... a (or b) = 123,7436867 (74,246212)
)

-73,47621204 -38,00712066495
-38.00712066495, -73.47621204
https://maps.app.goo.gl/kr1byTr6wfEJXDgS6
204,3772065649780 Global-600-units to Temple-Jerusalem
197,7911941864660 Global-600-units to Unknown-(Sphinx-distance)
90,0000000000006°
1916,5683504179300 mass-p-n-?/mass-e


Hmm ...

Find new "Sphinx"-position:

29.8534928, 31.1376683424940
https://maps.app.goo.gl/pDwZn6PFLqHjyw9U7
13,54 km (8,41 mi)
13,5412 km directly south from Sphinx (40.030,2361-system)


440,035 / 13,5412 = 32,4960...
80,42166667 / 13,5412 = 5,9390...

Hmm ... (memory on from) ...

https://sites.google.com/view/a-code-f-001/files/26-xxx/26-0xx/26-07x/26-077
Der er 99,9801926843493 Global-600-units fra Krateret og ned til
Mælkevejsskiven (med tilnavnet MW1). Punktet her kaldes
MW1-Crater-lat-0 (fordi det er den nemmeste måde, at huske det på).
Bemærk at dette tal minder ikke så lidt om 1/6 omdrejning.
(Stonehenge i England benyttede sig af 1/5 i forhold til Krateret.)
Men fatte det hvem, der kan, så har de byttet om på tallene (i
6-C-14 DATA'erne), således at 1/6 nu bliver til 1/14.
=>

80,42166667 / 6 = 13,40361111 km

New Sphinx-position (with BB-DATA):
29,854730556
29.854730556, 31.1376683424940
https://maps.app.goo.gl/XbwZpaHGAscCGzN59


Homework:

1.
Find DATA in connection to 'New Sphinx-position (with BB-DATA)'

2.
Find DATA at position 205 and compare with Pyramid of Djoser
https://sites.google.com/view/abraham-c/objects/other/egypt/saqqara/step-pyramid


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael
Test dit kærlighedssprog (Test your love language):
https://kærlighedssprog.dk/kaerlighedssprog/test-dit-kaerlighedssprog
Discover Your Love Language® - The 5 Love Languages®:
https://5lovelanguages.com/
- -
Coming up news: Iran hit by a Asteroid. Iran is no more (Jer.49,34-) ?
Last OUTPUT: 26179 <65d07fb5$0$715$***@news.sunsite.dk>
https://groups.google.com/g/dk.test/c/MRWueyeFrn8/m/Nxrzu_KOAAAJ
Website https://sites.google.com/view/kall-tree File no 26188
4
3
2
Reserveret *unødvendig* Google-idiot-klipperi, så man ikke kan læse text
Kall, Mogens
2024-02-19 20:29:37 UTC
Permalink
Find 205 amplitude of Crater_Giza-Jerusalem-line

Re: Keep it *simple*
Re: Abraham-code, Part 3

File 26.189 ...
Abraham-code
https://sites.google.com/view/a-code-f-001/files/26-xxx/26-1xx/26-18x/26-189

-

Den 19-02-2024 kl. 17:44 skrev Kall, Mogens:

Subject: [ Find 205 amplitude of Crater_Giza-Jerusalem-line ]
Re: Keep it *simple* -
Re: Abraham-code, Part 3
Date: Mon, 19 Feb 2024 17:44:21 +0100
Organization: The Kingdom of Heaven, Department Fools of Christ
26188 <ur00h6$1vdp6$***@news.eternal-september.org>
Abraham-code
https://sites.google.com/view/a-code-f-001/files/26-xxx/26-1xx/26-18x/26-188
https://groups.google.com/g/dk.videnskab/c/jNRmWnJABXA/m/Rsv71bEBAwAJ
Post by Kall, Mogens
80,42166667 / 6 = 13,40361111 km
29,854730556
29.854730556, 31.1376683424940
https://maps.app.goo.gl/XbwZpaHGAscCGzN59
1.
Find DATA in connection to 'New Sphinx-position (with BB-DATA)'
2.
Find DATA at position 205 and compare with Pyramid of Djoser
https://sites.google.com/view/abraham-c/objects/other/egypt/saqqara/step-pyramid


Step Pyramid-line:

(
Find on Google-map the line:
-73,47621204 -38,244402
-38.244402, -73.47621204
90,1075723319324°
=>
-73,7191 -38,3021
-38.3021, -73.7191
89,9994794717131°
=>
)

-73,71821 -38,3019
-38.3019, -73.71821
89,9998800233139° between Crater-3447 and Temple
204,8235442887240 Global-600-units to Temple
198,2375319102120 Global-600-units to Unknown-(Sphinx-distance)
102,5279534203160 Global-600-units to Crater-3447
1930,7720631229800 mass-p-n-?/mass-e


205:

-73,8150402543400 -38,4172442763100
-38.4172442763100, -73.8150402543400
https://maps.app.goo.gl/hqrLgvstxLZRmo7x7
90,0000000000132° between Crater-3447 and Temple
205,0000000000000 Global-600-units to Temple
198,4139876214880 Global-600-units to Unknown-(Sphinx-distance)
102,6757159541310 Global-600-units to Crater-3447
1936,3413024539100 mass-p-n-?/mass-e

(
Compare with ...

https://sites.google.com/view/a-code-f-001/files/25-xxx/25-9xx/25-96x/25-969
Post by Kall, Mogens
https://sites.google.com/view/seti
=>
https://sites.google.com/site/setiv103/home/definitions-definitioner/mass
1 proton = 1836,152674 electrons
1 neutron = 1838,683661 electrons
Delta:
1936,3413024539100 - 1836,152674 = 100,18862845391
)


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael
Test dit kærlighedssprog (Test your love language):
https://kærlighedssprog.dk/kaerlighedssprog/test-dit-kaerlighedssprog
Discover Your Love Language® - The 5 Love Languages®:
https://5lovelanguages.com/
- -
Coming up news: Iran hit by a Asteroid. Iran is no more (Jer.49,34-) ?
Last OUTPUT: 26179 <65d07fb5$0$715$***@news.sunsite.dk>
https://groups.google.com/g/dk.test/c/MRWueyeFrn8/m/Nxrzu_KOAAAJ
Website https://sites.google.com/view/kall-tree File no 26189
4
3
2
Reserveret *unødvendig* Google-idiot-klipperi, så man ikke kan læse text
Kall, Mogens
2024-02-20 15:06:38 UTC
Permalink
Angle_80,4217_Sphinx-Jerusalem_and_Crater

Re: Keep it *simple*
Re: Abraham-code, Part 3

File 26.193 ...
Abraham-code
https://sites.google.com/view/a-code-f-001/files/26-xxx/26-1xx/26-19x/26-193

-

Den 19-02-2024 kl. 21:29 skrev Kall, Mogens:

Subject: [ 205 and Step Pyramid DATA ]
Re: Keep it *simple* -
Re: Abraham-code, Part 3
Newsgroups:
News:dk.videnskab
Date: Mon, 19 Feb 2024 21:29:37 +0100
Organization: The Kingdom of Heaven, Department Fools of Christ
26189 <65d3ba33$0$718$***@news.sunsite.dk>
Abraham-code
https://sites.google.com/view/a-code-f-001/files/26-xxx/26-1xx/26-18x/26-189
https://groups.google.com/g/dk.videnskab/c/jNRmWnJABXA/m/S-iT9PwNAwAJ


En anden mulig var også - i forlængelse af det lille kort - at
finde det punkt, hvor vinklen mellem Krateret og jerusalem er
på Big-Bang-DATA (80,42166667°):

(
Google-map:
-39.63999238, -91.52876358
)

-91,52876358 -39,759130951736
-39.759130951736, -91.52876358
https://maps.app.goo.gl/mZnRs6zauehQgutj6
81,2078965986524


https://sites.google.com/view/abraham-c/objects/sphinx/jerusalem/galactic-construction?authuser=0
225,0000000000000 / 600
135,0000000000000 / 360
135°
-94,4290822030421 -39,9822633451728
-39.9822633451728, -94.4290822030421
https://maps.app.goo.gl/jKqrH61hQLbKdvKGA
80,0029494701412

(
Find (on line):
248,75 * (80,42166667 - 80,0029494701412) /
(81,2078965986524 - 80,0029494701412) =
86,4402 km
=>
-39.90480622, -93.42121605
=>
-93,42121605 -39,9130745919865
-39.9130745919865, -93.42121605
https://maps.app.goo.gl/xQktHYXAxWVCwWDP9
80,4182390138251
86,26 km to 135°

86,26 * (80,42166667 - 80,0029494701412) /
(80,4182390138251 - 80,0029494701412) =
86,97196
=>
-39.91251491, -93.41287322
=>
-93,41287322 -39,9124648409420
-39.9124648409420, -93.41287322
https://maps.app.goo.gl/VTPGrGBRrWdABLkr5
80,4216918626256
714,77 meter to 80,4182390138251°

-714,77 + (714,77 * (80,42166667 - 80,4216918626256) /
(80,4216918626256 - 80,4182390138251) ) =
-719,9851
-39.91246091, -93.41281285
)

-93,4129341 -39,912469292673
-39.912469292673, -93.4129341
https://maps.app.goo.gl/MMy75X7qYhbDVabc8
80,4216666653010°
150,0000000000010 Global-600-units to SGP
150,0000000000000 Global-600-units to SGP
230,2824619948620 Global-600-units to temple
223,6964496163500 Global-600-units to Sphinx
102,3672980097540 Global-600-units to Crater-3447
1924,7259860481700 mass-p-n-?/mass-e


Found nothing!

Except:
73,00006057 Global-360-units to Yellowstone-hotspot-14
147,00753327 Global-600-units to UFO-USA-1967-03-04-v2


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael
Test dit kærlighedssprog (Test your love language):
https://kærlighedssprog.dk/kaerlighedssprog/test-dit-kaerlighedssprog
Discover Your Love Language® - The 5 Love Languages®:
https://5lovelanguages.com/
- -
Coming up news: Iran hit by a Asteroid. Iran is no more (Jer.49,34-) ?
Last OUTPUT: 26179 <65d07fb5$0$715$***@news.sunsite.dk>
https://groups.google.com/g/dk.test/c/MRWueyeFrn8/m/Nxrzu_KOAAAJ
Website https://sites.google.com/view/kall-tree File no 26193
4
3
2
Reserveret *unødvendig* Google-idiot-klipperi, så man ikke kan læse text
Kall, Mogens
2024-02-21 11:31:11 UTC
Permalink
Found 440,062 on Xcambo-Calakmul-line

Re: Keep it *simple*
Re: Abraham-code, Part 3

File 26.196 ...
Abraham-code
https://sites.google.com/view/a-code-f-001/files/26-xxx/26-1xx/26-19x/26-196

-

Den 16-02-2024 kl. 14:33 skrev Kall, Mogens:

Re: Abraham-code, Part 3
Newsgroups:
News:dk.videnskab
Date: Fri, 16 Feb 2024 14:33:51 +0100
Organization: The Kingdom of Heaven, Department Fools of Christ
26145 <65cf643e$0$716$***@news.sunsite.dk>
Abraham-code
https://sites.google.com/view/a-code-f-001/files/26-xxx/26-1xx/26-14x/26-145
https://groups.google.com/g/dk.videnskab/c/jNRmWnJABXA/m/x040cI4LAgAJ


Find skæringspunkterne for ...

1.
Sphinx-Jerusalem-line

and ...

2.
Crater-18-line

Atlanterhavet
-2.144115063120938, -14.451298317593537

Stillehavet
2.1482512366207356, 165.54370454916392

______________________________________________________


Find skæringspunkterne for ...

1.
Sphinx-Jerusalem-line

and ...

2.
Xcambo-Calakmul-line

Stillehavet
-40.16578465719941, -98.27276806211547

Vestlige Kina
40.16111610855033, 79.99549770195772

______________________________________________________


Find skæringspunkterne for ...

1.
Crater-18-line

and ...

2.
Xcambo-Calakmul-line


Calakmul-X-367,26 (Use this)
21.3784637253842, -89.3444720999565

Indiske Ocean
-21.606296392846147, 87.91874554606811

______________________________________________________


Xcambo-Calakmul-line

Eq1
-92,170342 0
0, -92.170342

264,18252345 Global-600-units to Xcambo
2.389,64 km (1.484,85 mi) to Xcambo (Google-system)
2.389,6367 km to Xcambo (40.030,2361-system)

(
-92,170342 + 180 = 87,829658
)

Eq2
87,829658 0
0, 87.829658

(
-92,170342 + 90 = -2,170342
)

Amplitude1
-2,170342 82,821949
82.821949, -2.170342

Amplitude2
177,829658 -82,821949
-82.821949, 177.829658


Hmm ...

264,18252345 * 600/360 = 440,30420575
BB-DATA__________________440,035
Delta:_____________________0,26920575

=>

Find 440,035

(
(40.030,2361 /2) - ((40.030,2361 /2 - 2.389,6367) * 440,035 /
(264,18252345 * 600/360 )) =
2.400,4131 km to X-CX-Eq1
)

-89,33990971082 21,4098329190605
21.4098329190605, -89.33990971082
https://maps.app.goo.gl/q9GZX8xaTKyXZpKs5
2.400,41 km (1.491,55 mi) to X-C-Eq1

Crossing Crater-line at ...

Google-Map:
21.4000956747233, -89.34132557
https://maps.app.goo.gl/UGZ5Lb9qwpk87Hk49
264,0373767769160 Global-600-units to X-C-Eq-2
440,0622946281930
2,4273 km to Calakmul-367,26
9,6838 km to Xcambo
18,1630 km to Crater
369,6837 km to Calakmul


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael
Test dit kærlighedssprog (Test your love language):
https://kærlighedssprog.dk/kaerlighedssprog/test-dit-kaerlighedssprog
Discover Your Love Language® - The 5 Love Languages®:
https://5lovelanguages.com/
- -
Coming up news: Iran hit by a Asteroid. Iran is no more (Jer.49,34-) ?
Last OUTPUT: 26179 <65d07fb5$0$715$***@news.sunsite.dk>
https://groups.google.com/g/dk.test/c/MRWueyeFrn8/m/Nxrzu_KOAAAJ
Website https://sites.google.com/view/kall-tree File no 26196
4
3
2
Reserveret *unødvendig* Google-idiot-klipperi, så man ikke kan læse text
Kall, Mogens
2024-02-21 15:32:45 UTC
Permalink
BREAKING UFO-News:

Crater-Eq2=440,035 => Found 144 to M45 (7-Star)

Re: Keep it *simple*
Re: Abraham-code, Part 3

File 26.198 ...
Abraham-code
https://sites.google.com/view/a-code-f-001/files/26-xxx/26-1xx/26-19x/26-198
Markpointer 144
https://sites.google.com/view/a-markpointer/144
Goodwill, Доброжелательность
https://sites.google.com/view/kall-goodwill/files/26-xxx/26-1xx/26-198
=>
Galactic neighbor help (Galaktisk nabohjælp)
https://sites.google.com/view/galactic-neighbor-help/files/26-xxx/26-1xx/26-198

-

Den 21-02-2024 kl. 12:31 skrev Kall, Mogens:

Subject: [ Found 440,062 on Xcambo-Calakmul-line ]
Re: Keep it *simple* -
Re: Abraham-code, Part 3
Newsgroups:
News:dk.videnskab
Date: Wed, 21 Feb 2024 12:31:11 +0100
Organization: The Kingdom of Heaven, Department Fools of Christ
26196 <65d5deff$0$711$***@news.sunsite.dk>
Abraham-code
https://sites.google.com/view/a-code-f-001/files/26-xxx/26-1xx/26-19x/26-196
https://groups.google.com/g/dk.videnskab/c/jNRmWnJABXA/m/a_PinMONAwAJ
Find skæringspunkterne for ...
1.
Sphinx-Jerusalem-line
and ...
2.
Crater-18-line
Atlanterhavet
-2.144115063120938, -14.451298317593537
Stillehavet
2.1482512366207356, 165.54370454916392
______________________________________________________
Find skæringspunkterne for ...
1.
Sphinx-Jerusalem-line
and ...
2.
Xcambo-Calakmul-line
Stillehavet
-40.16578465719941, -98.27276806211547
Vestlige Kina
40.16111610855033, 79.99549770195772
______________________________________________________
Find skæringspunkterne for ...
1.
Crater-18-line
and ...
2.
Xcambo-Calakmul-line
Calakmul-X-367,26 (Use this)
21.3784637253842, -89.3444720999565
Indiske Ocean
-21.606296392846147, 87.91874554606811
______________________________________________________
Xcambo-Calakmul-line
Eq1
-92,170342 0
0, -92.170342
264,18252345 Global-600-units to Xcambo
2.389,64 km (1.484,85 mi) to Xcambo (Google-system)
2.389,6367 km to Xcambo (40.030,2361-system)
(
-92,170342 + 180 = 87,829658
)
Eq2
87,829658 0
0, 87.829658
https://maps.app.goo.gl/dZN9Tpaj6FsKCHTFA
28,14 km (17,48 mi) to Crater-Eq2-440,035
(
-92,170342 + 90 = -2,170342
)
Amplitude1
-2,170342 82,821949
82.821949, -2.170342
Amplitude2
177,829658 -82,821949
-82.821949, 177.829658
Hmm ...
264,18252345 * 600/360 = 440,30420575
BB-DATA__________________440,035
Delta:_____________________0,26920575
=>
Find 440,035
(
(40.030,2361 /2) - ((40.030,2361 /2 - 2.389,6367) * 440,035 /
(264,18252345 * 600/360 )) =
2.400,4131 km to X-CX-Eq1
)
-89,33990971082 21,4098329190605
21.4098329190605, -89.33990971082
https://maps.app.goo.gl/q9GZX8xaTKyXZpKs5
2.400,41 km (1.491,55 mi) to X-C-Eq1
Crossing Crater-line at ...
21.4000956747233, -89.34132557
https://maps.app.goo.gl/UGZ5Lb9qwpk87Hk49
264,0373767769160 Global-600-units to X-C-Eq-2
440,0622946281930
2,4273 km to Calakmul-367,26
9,6838 km to Xcambo
18,1630 km to Crater
369,6837 km to Calakmul
Hmm ...

Find Crater-Eq2=440,035


Present day:

Crater-Eq2=440,035
87,5766268887700 0
0, 87.5766268887700
https://maps.app.goo.gl/7HGuUjk4dBmVoHF17
17.614,71 km (10.945,27 mi) to Crater (Google-system)
264,02100000000 Global-600-units to Crater
28,14 km (17,48 mi) to Xcambo-Calakmul-Eq2
239,99917942 Global-600-units to MW1-M45 (7-Star)
143,99950765 Global-360-units to MW1-M45 (7-Star)

Nå da da!

Compare with ...

1,44
(14, 144, 1400, 144.000),
Chandrasekhar limit
(Chandrasekhars grænsemasse)
https://sites.google.com/view/markpointer/1x/14
Einem *fuldtræffer* !!!


(
NB!

For en god ordens skyld skal jeg lige gøre opmærksom på, at de
1,44 solmasser KUN er brugbart i *vores* solsystem!

Andre steder må benyttes anden målestok fx.
(mass-Supernova-1A / mass-p/mass-e)
)


Hmm ...

What about 'In the past' (-3446 years) ?

=>

(
Input DATA from:
https://sites.google.com/view/abraham-c/topic/plate-tectonics

Update 2022-12-19
All-in-one (Exodus - Present day)
0,00126092804599
)

Crater-Eq2=440,035-3446
87,575365960724 0
0, 87.575365960724
https://maps.app.goo.gl/xA6hKt1nhtX4N3KD8
140,21 m (459,99 fod) directly east to Crater-Eq2=440,035
240,00111545 Global-600-units to MW1-M45 (7-Star)
144,00066927 Global-360-units to MW1-M45 (7-Star)
67,99037879 Global-600-units to MW1-Centauri, Alpha
106,00510846 Global-360-units to MW2-Cygnus-A
27,99529317 Global-360-units to Mount Everest


Still 144,00


Det er første gang, at vi nu kan påvise en sammenhæng mellem
Abraham-koden og objekter på himlen, og det bestyrker mistanken
om - SELVFØLGELIG - at der må have været et besøg ude fra Rummet
(i Oldtiden).


(
Google-auto-translation-from-danish-to-english:

It is the first time that we can now demonstrate a connection
between the Abraham code and objects in the sky, and it
strengthens the suspicion that - OF COURSE - there must have
been a visit from outside Space (in the Ancient Times).
)


(
Download documentation from Google-server:

Spreadsheet (Regneark)
https://drive.google.com/drive/folders/13CAv9fWTGdEuNqmUXAIY2gNoITm-XhmP
File-name:
New,045.039.004,Xcambo-calakmul,Crater-440,035-3447,002.sxc
https://drive.google.com/file/d/1OeLgLN1zat4ypnNE-B5StQUlJAd2ggVS/view
or (Excel) ...
New,045.039.004,Xcambo-calakmul,Crater-440,035-3447,002.sxc.xls
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1sS-5xigXLKiC0BnXQ0xkmg6BQ6aFPeIz/edit
)


This file 26.198 will be send to ...

1.
Rogue States (Slyngelstater, Slyngel-banden), 7 members

2.
Muslim World

3.
Wold Press


With kind regards,
Mogens Kall, The servant of Michael
Test dit kærlighedssprog (Test your love language):
https://kærlighedssprog.dk/kaerlighedssprog/test-dit-kaerlighedssprog
Discover Your Love Language® - The 5 Love Languages®:
https://5lovelanguages.com/
- -
Coming up news: Iran hit by a Asteroid. Iran is no more (Jer.49,34-) ?
Last OUTPUT: 26179 <65d07fb5$0$715$***@news.sunsite.dk>
https://groups.google.com/g/dk.test/c/MRWueyeFrn8/m/Nxrzu_KOAAAJ
Website https://sites.google.com/view/kall-tree File no 26198
4
3
2
Reserveret *unødvendig* Google-idiot-klipperi, så man ikke kan læse text
Kall, Mogens
2024-02-22 07:26:11 UTC
Permalink
Proper Motion of M45, Part 1

Was:
Homework (for UFO-hunters)

Re: Crater-Eq2=440,035 => Found 144 to M45 (7-Star) -
Re: Keep it *simple*
Re: Abraham-code, Part 3

File 26.203 ...
Abraham-code
https://sites.google.com/view/a-code-f-001/files/26-xxx/26-2xx/26-20x/26-203

-

Den 21-02-2024 kl. 18:31 skrev Kall, Mogens:

Subject: Re: Crater-Eq2=440,035 => Found 144 to M45 (7-Star) -
Re: Keep it *simple* -
Re: Abraham-code, Part 3
Newsgroups:
News:dk.videnskab
Date: Wed, 21 Feb 2024 18:31:02 +0100
Organization: The Kingdom of Heaven, Department Fools of Christ
26201a <65d63356$0$711$***@news.sunsite.dk>
Abraham-code
https://sites.google.com/view/a-code-f-001/files/26-xxx/26-2xx/26-20x/26-201
https://groups.google.com/g/dk.videnskab/c/jNRmWnJABXA/m/y0Z2vmahAwAJ
Hmm ...
Find Crater-Eq2=440,035
Crater-Eq2=440,035
87,5766268887700 0
0, 87.5766268887700
https://maps.app.goo.gl/7HGuUjk4dBmVoHF17
17.614,71 km (10.945,27 mi) to Crater (Google-system)
264,02100000000 Global-600-units to Crater
28,14 km (17,48 mi) to Xcambo-Calakmul-Eq2
239,99917942 Global-600-units to MW1-M45 (7-Star)
143,99950765 Global-360-units to MW1-M45 (7-Star)
Nå da da!
Compare with ...
1,44
(14, 144, 1400, 144.000),
Chandrasekhar limit
(Chandrasekhars grænsemasse)
https://sites.google.com/view/markpointer/1x/14
Einem *fuldtræffer* !!!
(
NB!
For en god ordens skyld skal jeg lige gøre opmærksom på, at de
1,44 solmasser KUN er brugbart i *vores* solsystem!
Andre steder må benyttes anden målestok fx.
(mass-Supernova-1A / mass-p/mass-e)
)
Hmm ...
What about 'In the past' (-3446 years) ?
=>
(
https://sites.google.com/view/abraham-c/topic/plate-tectonics
Update 2022-12-19
All-in-one (Exodus - Present day)
0,00126092804599
)
Crater-Eq2=440,035-3446
87,575365960724 0
0, 87.575365960724
https://maps.app.goo.gl/xA6hKt1nhtX4N3KD8
140,21 m (459,99 fod) directly east to Crater-Eq2=440,035
240,00111545 Global-600-units to MW1-M45 (7-Star)
144,00066927 Global-360-units to MW1-M45 (7-Star)
67,99037879 Global-600-units to MW1-Centauri, Alpha
106,00510846 Global-360-units to MW2-Cygnus-A
27,99529317 Global-360-units to Mount Everest
Still 144,00
Det er første gang, at vi nu kan påvise en sammenhæng mellem
Abraham-koden og objekter på himlen, og det bestyrker mistanken
om - SELVFØLGELIG - at der må have været et besøg ude fra Rummet
(i Oldtiden).
Find position where Crater-Eq2=440,035-line crossing
Xcambo-Calakmul-line.
Proper Motion of M45


M45
166,64427 -23,45985

eta Tau
http://simbad.u-strasbg.fr/simbad/sim-id?Ident=*+eta+Tau&NbIdent=1

ICRS coord. (ep=J2000) :
03 47 29.0765529 +24 06 18.488347 (Optical) [ 0.39 0.25 90 ] A
2007A&A...474..653V

Gal coord. (ep=J2000) :
166.6682570446 -23.4552145963 [ 0.39 0.25 90 ]

Proper motions mas/yr :
19.34 -43.67 [0.39 0.33 90] A 2007A&A...474..653V

Cartes du Ciel
Present day (J2000)
+166h 40m 11.3s -23d 27m 21,6s
166 + 40/60 + 11,3/3600 = 166,6698055...
-(23 + 27/60 + 21,6/3600) = -23,456

166,6698055... -23,456
166.6682570446 -23.4552145963
166,64427 -23,45985 ................. (own) ...

In the past (-3446)
166h 37m 26,4s -23d 26m 12,3s

166 + 37/60 + 26,4/3600 = 166,624
-(23 + 26/60 + 12,3/3600) = -23,43675


Sorry. Time out!

-

(
Kanske Narkive kan anvendes mht. Nyhedsindlæg-links:

https://dk.livssyn.kristendom.narkive.com/
https://dk.politik.narkive.com/
https://dk.videnskab.narkive.com/
https://no.kultur.folklore.ufo.narkive.com/
https://sci.astro.seti.narkive.com/
)


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael
Test dit kærlighedssprog (Test your love language):
https://kærlighedssprog.dk/kaerlighedssprog/test-dit-kaerlighedssprog
Discover Your Love Language® - The 5 Love Languages®:
https://5lovelanguages.com/
- -
Coming up news: Iran hit by a Asteroid. Iran is no more (Jer.49,34-) ?
Last OUTPUT: 26200 <65d6267c$0$715$***@news.sunsite.dk>
https://groups.google.com/g/dk.test/c/MRWueyeFrn8/m/Wc-ihxhEAwAJ
Website https://sites.google.com/view/kall-tree File no 26203
4
3
2
Reserveret *unødvendig* Google-idiot-klipperi, så man ikke kan læse text
Kall, Mogens
2024-02-22 11:45:23 UTC
Permalink
Proper Motion of M45, Part 2

Was:
Homework (for UFO-hunters)

Re: Crater-Eq2=440,035 => Found 144 to M45 (7-Star) -
Re: Keep it *simple*
Re: Abraham-code, Part 3

File 26.206 ...
Abraham-code
https://sites.google.com/view/a-code-f-001/files/26-xxx/26-2xx/26-20x/26-206

-

Den 22-02-2024 kl. 08:26 skrev Kall, Mogens:

Subject: [ Proper Motion of M45, Part 1 ]
Re: Crater-Eq2=440,035 => Found 144 to M45 (7-Star) -
Re: Keep it *simple* -
Re: Abraham-code, Part 3
Newsgroups:
News:dk.videnskab
Date: Thu, 22 Feb 2024 08:26:11 +0100
Organization: The Kingdom of Heaven, Department Fools of Christ
26203 <65d6f714$0$711$***@news.sunsite.dk>
Abraham-code
https://sites.google.com/view/a-code-f-001/files/26-xxx/26-2xx/26-20x/26-203
https://groups.google.com/g/dk.videnskab/c/jNRmWnJABXA/m/2rn-zeZ4AAAJ
Post by Kall, Mogens
Post by Kall, Mogens
Crater-Eq2=440,035-3446
87,575365960724 0
0, 87.575365960724
https://maps.app.goo.gl/xA6hKt1nhtX4N3KD8
140,21 m (459,99 fod) directly east to Crater-Eq2=440,035
240,00111545 Global-600-units to MW1-M45 (7-Star)
144,00066927 Global-360-units to MW1-M45 (7-Star)
67,99037879 Global-600-units to MW1-Centauri, Alpha
106,00510846 Global-360-units to MW2-Cygnus-A
27,99529317 Global-360-units to Mount Everest
Delta:
(144,00066927 - 144) * 40.030.236,1 / 360 = 74,42 meter

[ ... ]
Post by Kall, Mogens
Proper Motion of M45
M45
166,64427 -23,45985
eta Tau
http://simbad.u-strasbg.fr/simbad/sim-id?Ident=*+eta+Tau&NbIdent=1
03 47 29.0765529 +24 06 18.488347 (Optical) [ 0.39 0.25 90 ] A
2007A&A...474..653V
166.6682570446 -23.4552145963 [ 0.39 0.25 90 ]
19.34 -43.67 [0.39 0.33 90] A 2007A&A...474..653V
Cartes du Ciel
Present day (J2000)
+166h 40m 11.3s -23d 27m 21,6s
166 + 40/60 + 11,3/3600 = 166,6698055...
-(23 + 27/60 + 21,6/3600) = -23,456
166,6698055... -23,456
166.6682570446 -23.4552145963
166,64427 -23,45985 ................. (own) ...
In the past (-3446)
166h 37m 26,4s -23d 26m 12,3s
166 + 37/60 + 26,4/3600 = 166,624
-(23 + 26/60 + 12,3/3600) = -23,43675
Crater-Eq2=440,035-3446
87,575365960724 0
0, 87.575365960724
https://maps.app.goo.gl/xA6hKt1nhtX4N3KD8
140,21 m (459,99 fod) directly east to Crater-Eq2=440,035
240,00347568 Global-600-units to MW1-M45-P.Motion-3447
144,00208541 Global-360-units to MW1-M45-P.Motion-3447

Delta:
(144,00208541 - 144) * 40.030.236,1 / 360 = 231,89 meter


Hmm ...

Jeg valgte (i sin tid) at måle M45 på Eta-stjernen (selvom
den IKKE præcist befinder sig i midten af M45).

Nærmere måling M45 må derfor foretages!

-

(
Kanske Narkive kan anvendes mht. Nyhedsindlæg-links:

https://dk.livssyn.kristendom.narkive.com/
https://dk.politik.narkive.com/
https://dk.videnskab.narkive.com/
https://no.kultur.folklore.ufo.narkive.com/
https://sci.astro.seti.narkive.com/
)


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael
Test dit kærlighedssprog (Test your love language):
https://kærlighedssprog.dk/kaerlighedssprog/test-dit-kaerlighedssprog
Discover Your Love Language® - The 5 Love Languages®:
https://5lovelanguages.com/
- -
Coming up news: Iran hit by a Asteroid. Iran is no more (Jer.49,34-) ?
Last OUTPUT: 26200 <65d6267c$0$715$***@news.sunsite.dk>
https://groups.google.com/g/dk.test/c/MRWueyeFrn8/m/Wc-ihxhEAwAJ
Website https://sites.google.com/view/kall-tree File no 26206
4
3
2
Reserveret *unødvendig* Google-idiot-klipperi, så man ikke kan læse text
Kall, Mogens
2024-03-03 12:35:49 UTC
Permalink
Proper Motion of M45, Part 3

Re: Crater-Eq2=440,035 => Found 144 to M45 (7-Star) -
Re: Keep it *simple*
Re: Abraham-code, Part 3

File 26.248 ...
Abraham-code
https://sites.google.com/view/a-code-f-001/files/26-xxx/26-2xx/26-24x/26-248

-

Den 22-02-2024 kl. 12:45 skrev Kall, Mogens:

Subject: [ Proper Motion of M45, Part 2 ]
Re: Crater-Eq2=440,035 => Found 144 to M45 (7-Star) -
Re: Keep it *simple* -
Re: Abraham-code, Part 3
Newsgroups:
News:dk.videnskab
Date: Thu, 22 Feb 2024 12:45:23 +0100
Organization: The Kingdom of Heaven, Department Fools of Christ
26206 <65d733d4$0$715$***@news.sunsite.dk>
Abraham-code
https://sites.google.com/view/a-code-f-001/files/26-xxx/26-2xx/26-20x/26-206
https://groups.google.com/g/dk.videnskab/c/jNRmWnJABXA/m/WifHYX4IAAAJ
https://dk.videnskab.narkive.com/4HLKcMXM/abraham-code-part-3#post35
Post by Kall, Mogens
Post by Kall, Mogens
Post by Kall, Mogens
Post by Kall, Mogens
Crater-Eq2=440,035-3446
87,575365960724 0
0, 87.575365960724
https://maps.app.goo.gl/xA6hKt1nhtX4N3KD8
140,21 m (459,99 fod) directly east to Crater-Eq2=440,035
240,00111545 Global-600-units to MW1-M45 (7-Star)
144,00066927 Global-360-units to MW1-M45 (7-Star)
67,99037879 Global-600-units to MW1-Centauri, Alpha
106,00510846 Global-360-units to MW2-Cygnus-A
27,99529317 Global-360-units to Mount Everest
(144,00066927 - 144) * 40.030.236,1 / 360 = 74,42 meter
[ ... ]
Post by Kall, Mogens
Proper Motion of M45
M45
166,64427 -23,45985
eta Tau
http://simbad.u-strasbg.fr/simbad/sim-id?Ident=*+eta+Tau&NbIdent=1
03 47 29.0765529 +24 06 18.488347 (Optical) [ 0.39 0.25 90 ] A
2007A&A...474..653V
166.6682570446 -23.4552145963 [ 0.39 0.25 90 ]
19.34 -43.67 [0.39 0.33 90] A 2007A&A...474..653V
Cartes du Ciel
Present day (J2000)
+166h 40m 11.3s -23d 27m 21,6s
166 + 40/60 + 11,3/3600 = 166,6698055...
-(23 + 27/60 + 21,6/3600) = -23,456
166,6698055... -23,456
166.6682570446 -23.4552145963
166,64427 -23,45985 ................. (own) ...
In the past (-3446)
166h 37m 26,4s -23d 26m 12,3s
166 + 37/60 + 26,4/3600 = 166,624
-(23 + 26/60 + 12,3/3600) = -23,43675
Crater-Eq2=440,035-3446
87,575365960724 0
0, 87.575365960724
https://maps.app.goo.gl/xA6hKt1nhtX4N3KD8
140,21 m (459,99 fod) directly east to Crater-Eq2=440,035
240,00347568 Global-600-units to MW1-M45-P.Motion-3447
144,00208541 Global-360-units to MW1-M45-P.Motion-3447
(144,00208541 - 144) * 40.030.236,1 / 360 = 231,89 meter
Hmm ...
Jeg valgte (i sin tid) at måle M45 på Eta-stjernen (selvom
den IKKE præcist befinder sig i midten af M45).
Nærmere måling M45 må derfor foretages!
Interrupt RETURN from ...

Subject: Operation Manna (from the Sky) - News 2024-03-02
Newsgroups:
News:dk.politik
Date: Sat, 2 Mar 2024 09:29:32 +0100
Organization: The Kingdom of Heaven, Department Fools of Christ
26241 <65e2e36d$0$705$***@news.sunsite.dk>
Operation Manna (from the Sky)
https://sites.google.com/view/operation-manna/files/26-xxx/26-2xx/26-241
https://dk.politik.narkive.com/UUqSxDS1/operation-manna-from-the-sky-news-2024-03-02#post1
Post by Kall, Mogens
Post by Kall, Mogens
=>
Crater-Eq2=440,035-3446
(
Galactic
308,4065995827288 39,5676433202087
HD 114303
TYC 6699-1112-1
psi Hya
http://simbad.u-strasbg.fr/simbad/sim-id?Ident=*+psi+Hya
)
87,575365960724 0
0, 87.575365960724
https://maps.app.goo.gl/xA6hKt1nhtX4N3KD8
____________________________________________________________________
Pleiades (M45)
https://en.wikipedia.org/wiki/Pleiades
https://en.wikipedia.org/wiki/Pleiades#Brightest_stars
stars Name magnitude Distance (ly)
Alcyone Eta (25) Tauri 2.86 409 ±50
Atlas 27 Tauri 3.62 387 ±26
Electra 17 Tauri 3.70 375 ±23
Maia 20 Tauri 3.86 344 ±25
Merope 23 Tauri 4.17 344 ±16
Taygeta 19 Tauri 4.29 364 ±16
Pleione 28 (BU) Tauri 5.09 (var.) 422 ±11
Celaeno 16 Tauri 5.44 434 ±10
Asterope or
Sterope I 21 Tauri 5.64 431.1 ±7.5
- 18 Tauri 5.66 444 ±7
Sterope II 22 Tauri 6.41 431.1 ±7.5
- HD 23753 5.44 420 ±10
- HD 23923 6.16 374.04
- HD 23853 6.59 398.73
- HD 23410 6.88 395.82
____________________________________________________________________
Aladin
M45
Galactic
166,462776 -23,614565
Eq (J2000)
056,601010 +24,113997
03 46 24,242 +24 06 50,39
=>
MW1-M45-Aladin
-126,0099403289920 -13,1168089357400
-13.1168089357400, -126.0099403289920
https://maps.app.goo.gl/r6oFH1DwM5k2MsDL9
144,22588844 Global-360-units to Crater-Eq2=440,035-3446
____________________________________________________________________
http://simbad.u-strasbg.fr/simbad/sim-id
=>
M45
Cl Melotte 22 -- Open Cluster
http://simbad.u-strasbg.fr/simbad/sim-id?Ident=m45
ICRS coord. (ep=J2000) : 03 46 24.2 +24 06 50
Gal coord. (ep=J2000) : 166.4628 -23.6146
Proper motions mas/yr : 19.997 -45.548
https://sites.google.com/site/abraham175code/galactic
166,64427 -23,45985
=>
MW1-M45
233,7805146601280 -13,2167730450169
-126,219485339872 -13,2167730450169
-13.2167730450169, -126.219485339872
https://maps.app.goo.gl/vtTFptjZ8jkZdKk58
144,00049042 Global-360-units to Crater-Eq2=440,035-3446
16.012,15 km (9.949,49 mi) to Crater-Eq2=440,035-3446 (Google-system)
16.012,15 * 360 / 40.030,2361 = 144,00049966 Global-360-units
____________________________________________________________________
http://simbad.u-strasbg.fr/simbad/sim-id
=>
1
Alcyone
eta Tau
http://simbad.u-strasbg.fr/simbad/sim-id?Ident=Alcyone
ICRS coord. (ep=J2000) : 03 47 29.0765529 +24 06 18.488347
Gal coord. (ep=J2000) : 166.6682570446 -23.4552145963
Proper motions mas/yr : 19.34 -43.67
( 03 + 47/60 + 29,0765529/3600) * 360/24 = 56,87115230375
+24 + 06/60 + 18,488347 /3600 = 24,10513565194
Gal coord. (ep=J2000) : 166,6682570446 -23,4552145963
MW1-M45-Alcyone
-126,2424972417 -13,2148181909299
-13.2148181909299, -126.2424972417
https://maps.app.goo.gl/5ogKPdpMhUs95rD58
143,97992125 Global-360-units to Crater-Eq2=440,035-3446
____
Present day
166 40 11,1 -23 27 18,5
In the past (-3446 years)
166 37 26,5 -23 26 12,2
166 + 40/60 + 11,1/3600 = 166,66975
Was:________________________166,6682570446
-(23 + 27/60 + 18,5/3600) = -23,4551388...
Was:_______________________ -23,4552145963
=>
MW1-M45-Alcyone
-126,
-13.
https://maps.app.goo.gl/...
143,... Global-360-units to Crater-Eq2=440,035-3446
MW1-M45-Alcyone, Cartes du Ciel
-126,2438659942530 -13,2144927018881
-13.2144927018881, -126.2438659942530
https://maps.app.goo.gl/e1wHtQsMhycFYg297
143,97876526 Global-360-units to Crater-Eq2=440,035-3446
Post by Kall, Mogens
Post by Kall, Mogens
In the past (-3446 years)
166 + 37/60 + 26,5/3600 = 166,6240277...
-(23 + 26/60 + 12,2/3600) = -23,436722...
=>
MW1-M45-Alcyone-3446
-126, ... (Input DATA) ...
-13. ... (Input DATA) ...
https://maps.app.goo.gl/...
143,... (Input DATA) ... Global-360-units to Crater-Eq2=440,035-3446
MW1-M45-Alcyone-3446, Cartes du Ciel
-126,2081691808340 -13,2442814503300
-13.2442814503300, -126.2081691808340
https://maps.app.goo.gl/myp5eG3XU4sk1Rin7
144,00201127 Global-360-units to Crater-Eq2=440,035-3446
5,09 km (3,16 mi) to MW1-M45-Alcyone, Cartes du Ciel


Delta:
(144 - 144,00201127) * 40.030.236,1 / 600 = -134,186 meter


Nå!

Der er fortsat en lille *unøjagtighed* (på 134 meter) og årsagen
hertil kan skyldes flere ting, men nok først og fremmest at de
anvendte DATA (på 440,035) måske er de fundne 440,037, or ...


Det må FORTSAT undersøges nærmere!
Post by Kall, Mogens
Post by Kall, Mogens
____________________________________________________________________
2
Atlas
27 Tau
http://simbad.u-strasbg.fr/simbad/sim-id?Ident=Atlas
ICRS coord. (ep=J2000) : 03 49 09.7425852 +24 03 12.300277
Gal coord. (ep=J2000) : 167.0136721866 -23.2344355234
Proper motions mas/yr : 17.70 -44.18
( 03 + 49/60 + 09,7425852/3600) * 360/24 = 57,290594105
+24 + 03/60 + 12,300277 /3600 = 24,053416743611...
Gal coord. (ep=J2000) : 167,0136721866 -23,2344355234
MW1-M45-Atlas
-126,6204288831420 -13,3332147132674
-13.3332147132674, -126.6204288831420
https://maps.app.goo.gl/CGZdttd1ptE9F7TKA
143,59355537 Global-360-units to Crater-Eq2=440,035-3446
____________________________________________________________________
3
Electra
17 Tau
http://simbad.u-strasbg.fr/simbad/sim-id?Ident=Electra
ICRS coord. (ep=J2000) : 03 44 52.5368818 +24 06 48.011217
Gal coord. (ep=J2000) : 166.1803889048 -23.8486659865
Proper motions mas/yr : 20.84 -46.06
( 03 + 44/60 + 52,5368818/3600) * 360/24 = 56,218903674166...
+24 + 06/60 + 48,011217 /3600 = 24,113336449166...
Gal coord. (ep=J2000) : 166,1803889048 -23,8486659865
-125,6868290859980 -12,9666576832460
-12.9666576832460, -125.6868290859980
https://maps.app.goo.gl/EmQxRK3fN5V1dLzFA
144,57231446 Global-360-units to Crater-Eq2=440,035-3446
____________________________________________________________________
4
Maia
20 Tau
http://simbad.u-strasbg.fr/simbad/sim-id?Ident=Maia
ICRS coord. (ep=J2000) : 03 45 49.6065620 +24 22 03.886360
Gal coord. (ep=J2000) : 166.1706655778 -23.5145137950
Proper motions mas/yr : 20.95 -45.98
( 03 + 45/60 + 49,6065620/3600) * 360/24 = 56,45669400833...
+24 + 22/60 + 03,886360/3600 = 24,367746211...
Gal coord. (ep=J2000) : 166,1706655778 -23,5145137950
-125,7759575398910 -13,2894624579725
-13.2894624579725, -125.7759575398910
https://maps.app.goo.gl/G6G54vP2BxAsQP9QA
144,38481596 Global-360-units to Crater-Eq2=440,035-3446
____________________________________________________________________
5
Merope
23 Tau
http://simbad.u-strasbg.fr/simbad/sim-id?Ident=Merope
ICRS coord. (ep=J2000) : 03 46 19.5738428 +23 56 54.081244
Gal coord. (ep=J2000) : 166.5699266147 -23.7491919723
Proper motions mas/yr : 21.13 -43.65
( 03 + 46/60 + 19,5738428/3600) * 360/24 = 56,58155767833...
+23 + 56/60 + 54,081244 /3600 = 23,9483559011...
Gal coord. (ep=J2000) : 166,5699266147 -23,7491919723
-126,0664720053380 -12,9595822470608
-12.9595822470608, -126.0664720053380
https://maps.app.goo.gl/6dKX9jzvJUw2H3gC9
144,22426500 Global-360-units to Crater-Eq2=440,035-3446
____________________________________________________________________
6
Taygeta
19 Tau (q Tau)
http://simbad.u-strasbg.fr/simbad/sim-id?Ident=Taygeta
ICRS coord. (ep=J2000) : 03 45 12.4957802 +24 28 02.209730
Gal coord. (ep=J2000) : 165.9838879666 -23.5345900745
Proper motions mas/yr : 21.24 -40.56
( 03 + 45/60 + 12,4957802/3600) * 360/24 = 56,302065750833...
+24 + 28/60 + 02,209730 /3600 = 24,46728048055...
Gal coord. (ep=J2000) : 165,9838879666 -23,5345900745
-125,6013824532670 -13,3189336529199
-13.3189336529199, -125.6013824532670
https://maps.app.goo.gl/VaohCRaiJ3AJFKpH8
144,53537170 Global-360-units to Crater-Eq2=440,035-3446
____________________________________________________________________
7
Pleione
28 (BU) Tau
http://simbad.u-strasbg.fr/simbad/sim-id?Ident=Pleione
ICRS coord. (ep=J2000) : 03 49 11.2165977912 +24 08 12.156712008
Gal coord. (ep=J2000) : 166.9567235153810 -23.1694011736020
Proper motions mas/yr : 19.496 -47.650
( 03 + 49/60 + 11,2165977912/3600) * 360/24 = 57,29673582413
+24 + 08/60 + 12,156712008 /3600 = 24,13671019778
Gal coord. (ep=J2000) : 166,9567235153810 -23,1694011736020
-126,5886600441910 -13,4107644165462
-13.4107644165462, -126.5886600441910
https://maps.app.goo.gl/PmNwjkXtRqqpPCuN9
Global-360-units to Crater-Eq2=440,035-3446
____________________________________________________________________
8
Celaeno
16 Tau
http://simbad.u-strasbg.fr/simbad/sim-id?Ident=Celaeno
ICRS coord. (ep=J2000) : 03 44 48.2149362048 +24 17 22.083331452
Gal coord. (ep=J2000) : 166.0385101862677 -23.7285097179373
Proper motions mas/yr : 19.849 -44.966
( 03 + 44/60 + 48,2149362048/3600) * 360/24 = 56,20089556752
+24 + 17/60 + 22,083331452 /3600 = 24,28946759207
Gal coord. (ep=J2000) : 166,0385101862677 -23,7285097179373
... (Input DATA) ... Global-360-units to Crater-Eq2=440,035-3446
____________________________________________________________________
On birdline between Taygeta (6) and Pleione (7)
03 47 29,46 +24 17 18,3
166,53457 -23,31887
v1229 Tau
HD 23642
http://simbad.u-strasbg.fr/simbad/sim-id?Ident=V*+V1229+Tau
ICRS coord. (ep=J2000) : 03 47 29.4536404848 +24 17 18.019635504
Gal coord. (ep=J2000) : 166.5349338084905 -23.3188656305152
Proper motions mas/yr : 18.551 -46.922
( 03 + 47/60 + 29,4536404848/3600) * 360/24 = 56,87272350202
+24 + 17/60 + 18,019635504 /3600 = 24,28833878764
Gal coord. (ep=J2000) : 166,5349338084905 -23,3188656305152
MW1-M45-v1229
-126,1627798708850 -13,3807904689170
-13.3807904689170, -126.1627798708850
https://maps.app.goo.gl/sT1T6LZxxGmQnCik7
143,99931305 to Crater-Eq2=440,035-3446 (Google-system)
(144 - 143,99931305) * 40.030.236,1 / 360 = 76,39 meter
Compare with ...
(
Chandrasekhars grænsemasse på 1,44 solmasser indiciet
https://sites.google.com/view/a-markpointer/144
=>
https://sites.google.com/view/markpointer/1x/14
Post by Kall, Mogens
1.
Åb (Rev) 7,4
de beseglede, hundrede og fire og fyrretyve tusinde
2.
Åb 14,1
Lammet (på Zions bjerg) + hundrede og fire og fyrretyve tusinde
beseglede
(NB! Dette skriftsted står *umiddelbart* efter 666-angivelsen i
Åb 13,18.)
3.
Åb 14,3
Tronen ... 4 væsener ... 24 ældste ... hundrede og fire og
fyrretyve
Post by Kall, Mogens
Post by Kall, Mogens
tusinde beseglede
4.
Åb 21,17
Mur, hundrede og fire og fyrretyve Alen, efter Menneskemål, hvilket
er Englemål.
[ ... ]
Post by Kall, Mogens
... Sl (Ps) 144,9
=>
Find 144 at M45
Find - if possible - M45-galactic-latitude-DATA (in connection to
144, (127 + 150 = 277) ...
=>
360°
166.6682570446 -23.4552145963 ("Eta" Tau DATA)
-23,4552145963 * 600/360 = -39,092024327166... ("Eta" Tau DATA)
(
Hmm ... memory on from) ...
Galactic neighbor help (Galaktisk nabohjælp)
https://sites.google.com/view/galactic-neighbor-help/files/26-xxx/26-0xx/26-029
Post by Kall, Mogens
Post by Kall, Mogens
Post by Kall, Mogens
Xcambo-Calakmul-line
Eq1
-92,170342 0
0, -92.170342
264,18252345 Global-600-units to Xcambo
[ ... ]
Post by Kall, Mogens
Post by Kall, Mogens
Hmm ...
264,18252345 * 600/360 = 440,30420575
BB-DATA__________________440,035
Delta:_____________________0,26920575
=>
Find 440,035
)
=>
-23,4552145963 * 1000/360 = -65,153373878611... ("Eta" Tau DATA)
(
166,6682570446 * 1000/360 = 462,96738067944...
)
___________________________________________________________________


Find Crater_Eq2-264-BB_line crossing Square_150_line


8.889072 -91.268710

=>

Crater-line 0
8.889072, -91.26381

-

8.892836, -91.263281

=>

Square-line 0
8.892836, -91.2637

=>

Square-line 0
and ...
Crater-line 0
8.892327, -91.263352
https://maps.app.goo.gl/YSnwsQ4UcjYGdaRx8
80,9331826080662 Global-600-units MW1-SA-Westcoast-3446
36,56 km (22,72 mi) to Xcambo-Calakmul crossing Square-150

36,56 * 600 / 40.030,2361 = 0,54798578


Found nothing!


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael
Test dit kærlighedssprog (Test your love language):
https://kærlighedssprog.dk/kaerlighedssprog/test-dit-kaerlighedssprog
Discover Your Love Language® - The 5 Love Languages®:
https://5lovelanguages.com/
- -
Coming up news: Iran hit by a Asteroid. Iran is no more (Jer.49,34-) ?
Last OUTPUT: 26200 <65d6267c$0$715$***@news.sunsite.dk>
https://groups.google.com/g/dk.test/c/MRWueyeFrn8/m/Wc-ihxhEAwAJ
Website https://sites.google.com/view/kall-tree File no 26248
Kall, Mogens
2024-03-04 16:37:34 UTC
Permalink
Found markpointer 205 at M45 (Eta-tau)

Proper Motion of M45, Part 4

Re: Crater-Eq2=440,035 => Found 144 to M45 (7-Star) -
Re: Keep it *simple*
Re: Abraham-code, Part 3

File 26.253 ...
Abraham-code
https://sites.google.com/view/a-code-f-001/files/26-xxx/26-2xx/26-25x/26-253
Abraham-code, Markpointer 205
https://sites.google.com/view/a-markpointer/205
https://dk.videnskab.narkive.com/4HLKcMXM/abraham-code-part-3#post37

-

Den 03-03-2024 kl. 13:35 skrev Kall, Mogens:

Subject: [ Proper Motion of M45, Part 3 ]
Re: Crater-Eq2=440,035 => Found 144 to M45 (7-Star) -
Re: Keep it *simple* -
Re: Abraham-code, Part 3
Newsgroups:
News:dk.videnskab
Date: Sun, 3 Mar 2024 13:35:49 +0100
Organization: The Kingdom of Heaven, Department Fools of Christ
26248 <65e46ea5$0$705$***@news.sunsite.dk>
Abraham-code
https://sites.google.com/view/a-code-f-001/files/26-xxx/26-2xx/26-24x/26-248
https://dk.videnskab.narkive.com/4HLKcMXM/abraham-code-part-3#post36
Post by Kall, Mogens
http://simbad.u-strasbg.fr/simbad/sim-id
=>
1
Alcyone
eta Tau
http://simbad.u-strasbg.fr/simbad/sim-id?Ident=Alcyone
ICRS coord. (ep=J2000) : 03 47 29.0765529 +24 06 18.488347
Gal coord. (ep=J2000) : 166.6682570446 -23.4552145963
Proper motions mas/yr : 19.34 -43.67
( 03 + 47/60 + 29,0765529/3600) * 360/24 = 56,87115230375
+24 + 06/60 + 18,488347 /3600 = 24,10513565194
Gal coord. (ep=J2000) : 166,6682570446 -23,4552145963
MW1-M45-Alcyone
-126,2424972417 -13,2148181909299
-13.2148181909299, -126.2424972417
https://maps.app.goo.gl/5ogKPdpMhUs95rD58
143,97992125 Global-360-units to Crater-Eq2=440,035-3446
____
Present day
166 40 11,1 -23 27 18,5
https://ned.ipac.caltech.edu/coordinate_calculator?in_csys=Galactic&in_equinox=J2000.0&obs_epoch=2000.0&lon=166%2040%2011.1&lat=-23%2027%2018.5&pa=0.0&out_csys=Equatorial&out_equinox=J2000.0

Output Equinox J2000.0
Output Longitude 56.872234 degrees
Output Latitude 24.104198 degrees
Post by Kall, Mogens
In the past (-3446 years)
166 37 26,5 -23 26 12,2
https://ned.ipac.caltech.edu/coordinate_calculator?in_csys=Galactic&in_equinox=J2000.0&obs_epoch=2000.0&lon=166%2037%2026.5&lat=%20-23%2026%2012.2&pa=0.0&out_csys=Equatorial&out_equinox=J2000.0

Output Equinox J2000.0
Output Longitude 56.851876 degrees
Output Latitude 24.146073 degrees

=>

(56,872234 - 56,851876) = 0,020358
(56,872234 - 56,851876) / 3446 = 0,000005907719094602

(24,104198 - 24,146073) = -0,041875
(24,104198 - 24,146073) / 3446 = -0,00001215177016831
Post by Kall, Mogens
Proper motions mas/yr : 19.34 -43.67
Delta Latitude:
-0,00001215177016831 * (60 * 60) = -0,043746372605916

-43,67 / -0,043746372605916 = 998,3... ( ~ 1.000 )


Delta Longitude:
0,000005907719094602 * (60 * 60) = +0,0212677887405672

+0,0212677887405672 * Cos (24,104198) = ...
+0,0212677887405672 * 0,9128042568502 = 0,01941332809618

19,34 / 0,01941332809618 = 996,2... ( ~ 1.000 )

=>
Post by Kall, Mogens
ICRS coord. (ep=J2000) : 03 47 29.0765529 +24 06 18.488347
Gal coord. (ep=J2000) : 166.6682570446 -23.4552145963
Proper motions mas/yr : 19.34 -43.67
( 03 + 47/60 + 29,0765529/3600) * 360/24 = 56,87115230375
+24 + 06/60 + 18,488347 /3600 = 24,10513565194
Eq (J2000)

Longitude:

19,34 / (1000 * 60 * 60 * Cos(24,10513565194)) = ...
19,34 / (1000 * 60 * 60 * 0,91279757325910005) = 5,88544752922706e-6

5,88544752922706e-6 * 3446 = 0,02028125218571643

56,87115230375 - 0,02028125218571643 = 56,85087105156428357
Was:___________________________________56.851876 degrees

=>

Hour:
56,85087105156428357 * 24/360 = 3 and 0,790058070104285571

Minutes:
0,790058070104285571 * 60 = 47 and 0,40348420625713426

Seconds:
0,40348420625713426 * 60 = 24,2090523754280556

Longitude-output-DATA (to copy):
3 47 24.2090523754280556 => NASA error
03 47 24.209052375428056 => NASA error
03 47 24.20905237542806 => NASA (DATA-input okay)


Latitude:

-43,67 / (1000 * 60 * 60 ) = -1,2130555555555556e-5

-1,2130555555555556e-5 * 3446 = -0,041801894444444446

24,10513565194 - (-0,041801894444444446) = 24,146937546384444446
Was:_______________________________________24.146073 degrees


Degrees:
24 and 0,146937546384444446

Minutes:
0,146937546384444446 * 60 = 8 and 0,81625278306666676

Seconds:
0,81625278306666676 * 60 = 48,9751669840000056

Latitude-output-DATA (to copy):
24 8 48.9751669840000056 => NASA error
24 8 48.975166984000006 => NASA error
24 8 48.97516698400001

=>

NASA Coordinate Calculator:

https://ned.ipac.caltech.edu/coordinate_calculator?in_csys=Equatorial&in_equinox=J2000.0&obs_epoch=2000.0&ra=03%2047%2024.20905237542806&dec=24%208%2048.97516698400001&pa=0.0&out_csys=Galactic&out_equinox=J2000.0

Output Coordinate System Galactic
Output Equinox
Output Longitude 166.622654 degrees
Output Latitude -23.436701 degrees

(
Was:
Alcyone, Cartes du Ciel
Post by Kall, Mogens
In the past (-3446 years)
166 37 26,5 -23 26 12,2
[ ... ]
Post by Kall, Mogens
In the past (-3446 years)
166 + 37/60 + 26,5/3600 = 166,6240277...
-(23 + 26/60 + 12,2/3600) = -23,436722...
)

=>

MW1-M45-Alcyone-3446, Cartes du Ciel
-126,2068912080700 -13,2446807307330
-13.2446807307330, -126.2068912080700
https://maps.app.goo.gl/xdfHiEY2SMxjq7CD7
144,00305879 Global-360-units to Crater-Eq2=440,035-3446
5,09 km (3,16 mi) to MW1-M45-Alcyone, Cartes du Ciel

Delta:
(144 - 144,00305879) * 40.030.236,1 / 600 = -204,0735 meter

Compare with ...

205 (144 + 61)
https://sites.google.com/view/markpointer/2x/205

144
+61
=
205

See also ...

144
Chandrasekhar limit (Chandrasekhars grænsemasse)
https://sites.google.com/view/markpointer/1x/14

61
Markpointer 61
https://sites.google.com/view/markpointer/6x/61


Unøjagtigheden ca. på ...

(1 - (5090 + 204,0735) / (5090 + 205)) * 100 = 0,0175 %


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael
Test dit kærlighedssprog (Test your love language):
https://kærlighedssprog.dk/kaerlighedssprog/test-dit-kaerlighedssprog
Discover Your Love Language® - The 5 Love Languages®:
https://5lovelanguages.com/
- -
Coming up news: Iran hit by a Asteroid. Iran is no more (Jer.49,34-) ?
Last OUTPUT: 26200 <65d6267c$0$715$***@news.sunsite.dk>
https://groups.google.com/g/dk.test/c/MRWueyeFrn8/m/Wc-ihxhEAwAJ
Website https://sites.google.com/view/kall-tree File no 26253
Kall, Mogens
2024-03-06 13:01:07 UTC
Permalink
Big Bang galactic longitude = 440,0352850035560 / 600

Re: Found markpointer 205 at M45 (Eta-tau) -
Re: Crater-Eq2=440,035 => Found 144 to M45 (7-Star) -
Re: Keep it *simple* -
Re: Abraham-code, Part 3

File 26.265 ...
Abraham-code
https://sites.google.com/view/a-code-f-001/files/26-xxx/26-2xx/26-26x/26-265

-

Den 04-03-2024 kl. 17:37 skrev Kall, Mogens:

Subject: Found markpointer 205 at M45 (Eta-tau) -
Re: Crater-Eq2=440,035 => Found 144 to M45 (7-Star) -
Re: Keep it *simple* -
Re: Abraham-code, Part 3
Newsgroups:
News:dk.videnskab
Date: Mon, 4 Mar 2024 17:37:34 +0100
Organization: The Kingdom of Heaven, Department Fools of Christ
26253 <65e5f8ce$0$709$***@news.sunsite.dk>
Abraham-code
https://sites.google.com/view/a-code-f-001/files/26-xxx/26-2xx/26-25x/26-253
Abraham-code, Markpointer 205
https://sites.google.com/view/a-markpointer/205
https://dk.videnskab.narkive.com/4HLKcMXM/abraham-code-part-3#post37
Post by Kall, Mogens
Post by Kall, Mogens
1
Alcyone
eta Tau
http://simbad.u-strasbg.fr/simbad/sim-id?Ident=Alcyone
[ ... ]
Post by Kall, Mogens
Post by Kall, Mogens
ICRS coord. (ep=J2000) : 03 47 29.0765529 +24 06 18.488347
Gal coord. (ep=J2000) : 166.6682570446 -23.4552145963
Proper motions mas/yr : 19.34 -43.67
( 03 + 47/60 + 29,0765529/3600) * 360/24 = 56,87115230375
+24 + 06/60 + 18,488347 /3600 = 24,10513565194
Eq (J2000)
[ ... Proper Motion -3446 years ... ]
Post by Kall, Mogens
56,87115230375 - 0,02028125218571643 = 56,85087105156428357
[ ... ]
[ ... ]
Post by Kall, Mogens
24,10513565194 - (-0,041801894444444446) = 24,146937546384444446
[ ... ]
https://ned.ipac.caltech.edu/coordinate_calculator?in_csys=Equatorial&in_equinox=J2000.0&obs_epoch=2000.0&ra=03%2047%2024.20905237542806&dec=24%208%2048.97516698400001&pa=0.0&out_csys=Galactic&out_equinox=J2000.0
Post by Kall, Mogens
Output Coordinate System Galactic
Output Equinox
Output Longitude 166.622654 degrees
Output Latitude -23.436701 degrees
[ ... ]
Post by Kall, Mogens
=>
MW1-M45-Alcyone-3446, Cartes du Ciel
-126,2068912080700 -13,2446807307330
-13.2446807307330, -126.2068912080700
https://maps.app.goo.gl/xdfHiEY2SMxjq7CD7
144,00305879 Global-360-units to Crater-Eq2=440,035-3446
5,09 km (3,16 mi) to MW1-M45-Alcyone, Cartes du Ciel
(144 - 144,00305879) * 40.030.236,1 / 600 = -204,0735 meter
Ævl!

De 144 er målt i 360°-systemet IIKKE i 600-tal-systemet), så hypotesen
er forkert!


Men derimod er logikken nok følgende:

Input DATA from ...

Subject: Åh nej! Så skal vi høre på det selvglade bæhylster der hører
til på en galeanstalt - News 2024-03-06
Newsgroups:
News:dk.politik
Date: Wed, 6 Mar 2024 09:02:33 +0100
Organization: The Kingdom of Heaven, Department Fools of Christ
26262a <65e8231a$0$713$***@news.sunsite.dk>
https://dk.politik.narkive.com/5h2DEnrJ/ah-nej-sa-skal-vi-hore-pa-det-selvglade-baehylster-der-horer-til-pa-en-galeanstalt-news-2024-03-06#post1
Post by Kall, Mogens
DR S145 ons 06 mar 08:40:57
6.marts dr.dk/nyheder 07:15
HAMAS VIL FORTSÆTTE FORHANDLINGER
I dag kl. 07:15
Hamas vil fortsætte forhandlinger om våbenhvile med Israel
https://www.dr.dk/nyheder/seneste/hamas-vil-fortsaette-forhandlinger-om-vaabenhvile-med-israel
Post by Kall, Mogens
Input 144-picture from MW1-M45 ...
Crater-eq2-264-BB => 144-to-MW1-M45-Eta (Tau) ...
https://sites.google.com/view/abraham-c/objects/galactic/m45
=>
Find 144
MW1-M45-Alcyone-3446, Cartes du Ciel
-126,2068912080700 -13,2446807307330
-13.2446807307330, -126.2068912080700
https://maps.app.goo.gl/xdfHiEY2SMxjq7CD7
144,00000000 Global-360-units to Crater-3446-Eq2-(144-M45-Eta-3446)
=>
Crater-3446-Eq2-(144-M45-Eta-3446)
87,5786874889350 0
0, 87.5786874889350
https://maps.app.goo.gl/fDyVdBneBKhqrcYz6
0,36933 km to Crater-eq2-264-BB-264,021-BB
264,0211710021340 Global-360-units to Crater-3446
440,0352850035560 Global-600-units to Crater-3446
440,035 .... was
440,037 .... Km distance between Sphinx and Temple-Jerusalem via P1
More UFO-investigation-News will be send out later!
Som det fremgår af M45-billedet ...
Post by Kall, Mogens
https://sites.google.com/view/abraham-c/objects/galactic/m45
... går afstands-144-linjen lige gennem Eta men IKKE nogen af de
andre stjerner (af betydning) i M45.

Så det er soleklart, at det er dén stjerne, som de måler ud fra.

Og logikken er da også, at det er den kraftigst lysende stjerne i M45.

Årsagen til at vi ikke har ramt 100% plet, KAN skyldes noget så
simpelt som at vi bruger *forkerte* - eller rettere sagt - *upræcise*
DATA.


Logikken bliver da følgende:

Opmål M45-Eta og beregn hvor den befandt sig for 3446 år siden.

Mål herefter nøjagtig 144 Global-360-units til Crater-3446-Eq2.

Opkald denne fx med benævnelsen Crater-3446-Eq2-(144-M45-Eta-3446)

Opmål herefter afstanden til Crater-3446
Post by Kall, Mogens
Crater-3446-Eq2-(144-M45-Eta-3446)
87,5786874889350 0
0, 87.5786874889350
https://maps.app.goo.gl/fDyVdBneBKhqrcYz6
0,36933 km to Crater-eq2-264-BB-264,021-BB
264,0211710021340 Global-360-units to Crater-3446
440,0352850035560 Global-600-units to Crater-3446
440,035 .... was
440,037 .... Km distance between Sphinx and Temple-Jerusalem via P1
Homework:

1.
Undersøg hvor meget tallene ændres, hvor/hvis man flytter rundt på
Krater-positionen.

(Husk at tage højde for Egenbevægelsen i udregningen (-3446 years)).

2.
Undersøg hvor meget det kommer til at påvirke beregningen af
krater-positionen udfra hypotesen angående isotopet 78-Platine-193's
DATA i tilknytning til Xcambo-Calakmul-linjen.

(Husk at medtage markør 29-km-markøren)

(
NB!
Vær opmærksom på at *rekonstruktionen* endnu ikke er tilendebragt.

Foruden at Europa-Afrika bevæger sig væk fra Nord- og Sydamerika,
hvilket der er taget nogenlunde højde for i beregningen.

Så BØR følgende også finjusteres:

Den Afrikanske tektoniske plade har muligvis ændret sig en lille bitte
smule i forhold til Ækvator. Se evt. tidligere fil-indlæg desangående.

Og ...

Den Nordamerikanske tektoniske plade har muligvis også ændret sig en
lille bitte smule (29-km-markøren)

I begge tilfælde drejer det sig om blot (vist nok) nogle få meter.
)


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael
Test dit kærlighedssprog (Test your love language):
https://kærlighedssprog.dk/kaerlighedssprog/test-dit-kaerlighedssprog
Discover Your Love Language® - The 5 Love Languages®:
https://5lovelanguages.com/
- -
Coming up news: Iran hit by a Asteroid. Iran is no more (Jer.49,34-) ?
Last OUTPUT: 26200 <65d6267c$0$715$***@news.sunsite.dk>
https://groups.google.com/g/dk.test/c/MRWueyeFrn8/m/Wc-ihxhEAwAJ
Website https://sites.google.com/view/kall-tree File no 26265
Kall, Mogens
2024-03-06 15:42:02 UTC
Permalink
Found perhaps Star-of-Bethlehem ? -

Re: ... M45 (Eta-tau) -
Re: Crater-Eq2=440,035 => Found 144 to M45 (7-Star) -
Re: Keep it *simple* -
Re: Abraham-code, Part 3

File 26.266 ..
Abraham-code
https://sites.google.com/view/a-code-f-001/files/26-xxx/26-2xx/26-26x/26-266
ET-Bible
https://sites.google.com/view/et-bible-f-001/files/26-xxx/26-2xx/26-266
Bethlehem-star (Betlehemsstjernen)
https://sites.google.com/view/bethlehem-star/files/26-xxx/26-2xx/26-266
https://dk.videnskab.narkive.com/4HLKcMXM/abraham-code-part-3#post39

-

Den 06-03-2024 kl. 14:01 skrev Kall, Mogens:

Subject: [ Big Bang galactic longitude = 440,0352850035560 / 600 ]
Re: Found markpointer 205 at M45 (Eta-tau) -
Re: Crater-Eq2=440,035 => Found 144 to M45 (7-Star) -
Re: Keep it *simple* -
Re: Abraham-code, Part 3
Newsgroups:
News:dk.videnskab
Date: Wed, 6 Mar 2024 14:01:07 +0100
Organization: The Kingdom of Heaven, Department Fools of Christ
26265 <65e86913$0$718$***@news.sunsite.dk>
Abraham-code
https://sites.google.com/view/a-code-f-001/files/26-xxx/26-2xx/26-26x/26-265
https://dk.videnskab.narkive.com/4HLKcMXM/abraham-code-part-3#post38
Post by Kall, Mogens
Big Bang galactic longitude = 440,0352850035560 / 600
Re: Found markpointer 205 at M45 (Eta-tau) -
Re: Crater-Eq2=440,035 => Found 144 to M45 (7-Star) -
Re: Keep it *simple* -
Re: Abraham-code, Part 3
File 26.265 ...
Abraham-code
https://sites.google.com/view/a-code-f-001/files/26-xxx/26-2xx/26-26x/26-265
Post by Kall, Mogens
-
Subject: Found markpointer 205 at M45 (Eta-tau) -
Re: Crater-Eq2=440,035 => Found 144 to M45 (7-Star) -
Re: Keep it *simple* -
Re: Abraham-code, Part 3
News:dk.videnskab
Date: Mon, 4 Mar 2024 17:37:34 +0100
Organization: The Kingdom of Heaven, Department Fools of Christ
Abraham-code
https://sites.google.com/view/a-code-f-001/files/26-xxx/26-2xx/26-25x/26-253
Post by Kall, Mogens
Abraham-code, Markpointer 205
https://sites.google.com/view/a-markpointer/205
https://dk.videnskab.narkive.com/4HLKcMXM/abraham-code-part-3#post37
Post by Kall, Mogens
Post by Kall, Mogens
1
Alcyone
eta Tau
http://simbad.u-strasbg.fr/simbad/sim-id?Ident=Alcyone
[ ... ]
Post by Kall, Mogens
Post by Kall, Mogens
ICRS coord. (ep=J2000) : 03 47 29.0765529 +24 06 18.488347
Gal coord. (ep=J2000) : 166.6682570446 -23.4552145963
Proper motions mas/yr : 19.34 -43.67
( 03 + 47/60 + 29,0765529/3600) * 360/24 = 56,87115230375
+24 + 06/60 + 18,488347 /3600 = 24,10513565194
Eq (J2000)
[ ... Proper Motion -3446 years ... ]
Post by Kall, Mogens
56,87115230375 - 0,02028125218571643 = 56,85087105156428357
[ ... ]
[ ... ]
Post by Kall, Mogens
24,10513565194 - (-0,041801894444444446) = 24,146937546384444446
[ ... ]
https://ned.ipac.caltech.edu/coordinate_calculator?in_csys=Equatorial&in_equinox=J2000.0&obs_epoch=2000.0&ra=03%2047%2024.20905237542806&dec=24%208%2048.97516698400001&pa=0.0&out_csys=Galactic&out_equinox=J2000.0
Post by Kall, Mogens
Post by Kall, Mogens
Output Coordinate System Galactic
Output Equinox
Output Longitude 166.622654 degrees
Output Latitude -23.436701 degrees
[ ... ]
Post by Kall, Mogens
=>
MW1-M45-Alcyone-3446, Cartes du Ciel
-126,2068912080700 -13,2446807307330
-13.2446807307330, -126.2068912080700
https://maps.app.goo.gl/xdfHiEY2SMxjq7CD7
144,00305879 Global-360-units to Crater-Eq2=440,035-3446
5,09 km (3,16 mi) to MW1-M45-Alcyone, Cartes du Ciel
(144 - 144,00305879) * 40.030.236,1 / 600 = -204,0735 meter
Ævl!
De 144 er målt i 360°-systemet IIKKE i 600-tal-systemet), så hypotesen
er forkert!
Input DATA from ...
Subject: Åh nej! Så skal vi høre på det selvglade bæhylster der hører
til på en galeanstalt - News 2024-03-06
News:dk.politik
Date: Wed, 6 Mar 2024 09:02:33 +0100
Organization: The Kingdom of Heaven, Department Fools of Christ
https://dk.politik.narkive.com/5h2DEnrJ/ah-nej-sa-skal-vi-hore-pa-det-selvglade-baehylster-der-horer-til-pa-en-galeanstalt-news-2024-03-06#post1
Post by Kall, Mogens
Post by Kall, Mogens
DR S145 ons 06 mar 08:40:57
6.marts dr.dk/nyheder 07:15
HAMAS VIL FORTSÆTTE FORHANDLINGER
I dag kl. 07:15
Hamas vil fortsætte forhandlinger om våbenhvile med Israel
https://www.dr.dk/nyheder/seneste/hamas-vil-fortsaette-forhandlinger-om-vaabenhvile-med-israel
Post by Kall, Mogens
Post by Kall, Mogens
Input 144-picture from MW1-M45 ...
Crater-eq2-264-BB => 144-to-MW1-M45-Eta (Tau) ...
https://sites.google.com/view/abraham-c/objects/galactic/m45
=>
Find 144
MW1-M45-Alcyone-3446, Cartes du Ciel
-126,2068912080700 -13,2446807307330
-13.2446807307330, -126.2068912080700
https://maps.app.goo.gl/xdfHiEY2SMxjq7CD7
144,00000000 Global-360-units to Crater-3446-Eq2-(144-M45-Eta-3446)
=>
Crater-3446-Eq2-(144-M45-Eta-3446)
87,5786874889350 0
0, 87.5786874889350
https://maps.app.goo.gl/fDyVdBneBKhqrcYz6
0,36933 km to Crater-eq2-264-BB-264,021-BB
264,0211710021340 Global-360-units to Crater-3446
440,0352850035560 Global-600-units to Crater-3446
440,035 .... was
440,037 .... Km distance between Sphinx and Temple-Jerusalem via P1
More UFO-investigation-News will be send out later!
Som det fremgår af M45-billedet ...
Post by Kall, Mogens
https://sites.google.com/view/abraham-c/objects/galactic/m45
... går afstands-144-linjen lige gennem Eta men IKKE nogen af de
andre stjerner (af betydning) i M45.
Så det er soleklart, at det er dén stjerne, som de måler ud fra.
Og logikken er da også, at det er den kraftigst lysende stjerne i M45.
Årsagen til at vi ikke har ramt 100% plet, KAN skyldes noget så
simpelt som at vi bruger *forkerte* - eller rettere sagt - *upræcise*
DATA.
Opmål M45-Eta og beregn hvor den befandt sig for 3446 år siden.
Mål herefter nøjagtig 144 Global-360-units til Crater-3446-Eq2.
Opkald denne fx med benævnelsen Crater-3446-Eq2-(144-M45-Eta-3446)
Opmål herefter afstanden til Crater-3446
Post by Kall, Mogens
Crater-3446-Eq2-(144-M45-Eta-3446)
87,5786874889350 0
0, 87.5786874889350
https://maps.app.goo.gl/fDyVdBneBKhqrcYz6
0,36933 km to Crater-eq2-264-BB-264,021-BB
264,0211710021340 Global-360-units to Crater-3446
440,0352850035560 Global-600-units to Crater-3446
440,035 .... was
440,037 .... Km distance between Sphinx and Temple-Jerusalem via P1
1.
Undersøg hvor meget tallene ændres, hvor/hvis man flytter rundt på
Krater-positionen.
(Husk at tage højde for Egenbevægelsen i udregningen (-3446 years)).
2.
Undersøg hvor meget det kommer til at påvirke beregningen af
krater-positionen udfra hypotesen angående isotopet 78-Platine-193's
DATA i tilknytning til Xcambo-Calakmul-linjen.
(Husk at medtage markør 29-km-markøren)
(
NB!
Vær opmærksom på at *rekonstruktionen* endnu ikke er tilendebragt.
Foruden at Europa-Afrika bevæger sig væk fra Nord- og Sydamerika,
hvilket der er taget nogenlunde højde for i beregningen.
Den Afrikanske tektoniske plade har muligvis ændret sig en lille bitte
smule i forhold til Ækvator. Se evt. tidligere fil-indlæg desangående.
Og ...
Den Nordamerikanske tektoniske plade har muligvis også ændret sig en
lille bitte smule (29-km-markøren)
I begge tilfælde drejer det sig om blot (vist nok) nogle få meter.
)
See new (midlertidig) picture:

M45, 144-line (to Crater-eq2-3446)
https://sites.google.com/view/abraham-c/objects/galactic/m45/144

Picture 2:
m45, own, 006.png
https://drive.google.com/file/d/1RBRO0-YuADSUKf-dUtJ6odVtatqSQXgo/view

_____________________________________________________________________


Hmm ... (memory on from) ...

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Rev+13.18&version=BPH

Aabenbaringen 13:18, Bibelen på hverdagsdansk

Her gælder det om at have visdom: Lad den, der har indsigt,
udregne tallets betydning. Det er et menneskes tal, og tallet er
666.


Jeg må "tilstå", at det kan være meget svært at udregne dette tal
(selvom flere forslag er fremsat i årenes løb)!

Men ...

Det er nu *udregnet* præcist HVOR M45s klareste stjerne (Eta Taurus)
befandt sig (for 3446 år siden, målt fra år 2000 e.Kr.), dengang
jøderne udvandrede fra Egypten under Moses' ledelse (kaldet Exodus)!

Og det krævede temmelig meget udregning!


Og ... (input memory from) ...

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Gen+2.19&version=BPH

1 Mosebog 2:19, Bibelen på hverdagsdansk

Gud havde af jorden formet alle slags dyr og fugle.

Dem førte han nu hen til Adam for at se, hvad han ville kalde dem;
og hvad Adam kaldte dem, blev deres navn.


Undervejs blev det nødvendig at navngive temmelig mange positioner,
herunder fx Sphinx-Jerusalem-line (Milky-Way-line, MW1), Krateret i
Mexico (Crater, Crater-3446), Xcambo-Calakmul-line (i nærhenden af
Krateret på Yucatán-halvøen) osv.!

And Man gave names to ALL the "Animals"!


Internal Cross-reference:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Rev+21.17&version=DN1933

Aabenbaringen 21:17, Dette er Biblen på dansk

Og han målte dens Mur, hundrede og fire og fyrretyve Alen, efter
Menneskemål, hvilket er Englemål.

Kommentar:

... (144 Alen) ...


Og ... (input memory from) ...

Star of Bethlehem

https://www.biblegateway.com/passage/?search=+Mat+2.16&version=BPH

Matthæus 2:16, Bibelen på hverdagsdansk

Massakren på børnene i Betlehem

Herodes blev rasende, da han opdagede, at stjernetyderne havde
narret ham. Han sendte straks soldater til Betlehem og omegn for
at dræbe alle drengebørn på to år og derunder ud fra de
oplysninger, stjernetyderne havde givet ham.


=>

Bethlehem-star-DATA:

2 years
(360 * 2 = 720 days)

Tallet 720 er i "familie" med 144; idet ...

1440 / 720 = 2

Subject: 500 days - Re: Søren Pape Poulsen er død - Was: Advarsel til
MF'ere ... -
Re: ... News 2024-03-02
Newsgroups:
News:dk.politik
Date: Mon, 4 Mar 2024 01:04:05 +0100
Organization: The Kingdom of Heaven, Department Fools of Christ
26251 <65e50ff7$0$713$***@news.sunsite.dk>
Advarsel til MF'ere
https://sites.google.com/view/advarsel-til-mfere/files/26-xxx/26-2xx/26-251
Søren-Pape-syndromet
https://sites.google.com/view/soeren-pape-syndromet/files/26-xxx/26-2xx/26-251
ET-Footsteps
https://sites.google.com/view/et-footsteps/files/26-xxx/26-2xx/26-251
https://dk.politik.narkive.com/UUqSxDS1/operation-manna-from-the-sky-news-2024-03-02#post5
Post by Kall, Mogens
(
I Abraham-koden har vi fundet utallige eksempler på, at et
tal (fx. 43) KAN være angivet med en faktor 10 større (430)
af *ukendte* årsager (ind-til-videre)!
)
=>

Muligvis inkluderer M45-UFO-efterforskningen Bethlehem-stjernen.

(
At tallet er ganget med 2, KAN være en fin lille hentydning til, at
de gerne vil pege på halveringstiden (½-life) på isotoper (for at
bruge dem som *tidsmålere*)

Opmålingen på Yucatán-halvøen blev således foretaget på baggrund af
isotopet 78-Platine-193' DATA.
)


Vedr. tallet 144

I UFO-efterforskningen repræsenterer dette tal kendskab til
Supernova-eksplosion Type 1A.

Når massen *overstiger* 1,44 solmasser, da eksploderer den.

Energimængden er ALTID den samme, og derfor kan man måle afstanden
til dem i Universet.

Tankevækkende er det derfor, at tallet 144 nævnes flere gange i Bibelen
og har flere *varianter*, heriblandt:

Antikrist-DATA

https://www.biblegateway.com/passage/?search=+Rev+13&version=BPH

Aabenbaringen 13, Bibelen på hverdagsdansk

Uhyret fra havet håner Gud og forfølger dem, der tror på ham

Nu så jeg et uhyre stige op fra havets dyb. Det havde ti horn og
syv hoveder. På hvert af de 10 horn var der en lille krone, og på
hvert af de syv hoveder stod der et blasfemisk ord.


10 / 7 = 1,428...
11 / 7 = 1,571...


Compare with ...

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Dan+7&version=BPH

Daniel 7, Bibelen på hverdagsdansk

Daniels drøm om de fire dyr

[ ... ]

7
Det fjerde dyr, jeg så i mit drømmesyn, var utrolig stærkt og
ubeskriveligt skrækindjagende. Det havde store jerntænder, hvormed
det flænsede og knuste sine ofre for derefter at trampe dem ned
med sine fødder. Det var anderledes end de andre dyr, og det havde
ti horn.[d]

8
Mens jeg betragtede hornene, så jeg, at et nyt lille horn voksede
frem imellem dem, og at tre af de ti horn faldt af for at skaffe
plads til det. Det nye horn havde menneskeøjne og en mund, der
talte store ord.


10 / 7 = 1,428...

10 + 1 = 11

=>

11 / 7 = 1,571...


Nå, men ...


Forhåbentlig meget mere om al dette senere.

Until then ... (input memory from) ...

Subject: ET-message to KGB.
Was: Russisk brændstoflager i flammer efter ukrainsk angreb -
Re: ... News 2024-03-06
Newsgroups:
News:dk.politik
Date: Wed, 6 Mar 2024 09:31:37 +0100
Organization: The Kingdom of Heaven, Department Fools of Christ
26263 <65e829eb$0$717$***@news.sunsite.dk>
Russia (Psychopath-istan + Kleptokratistan)
https://sites.google.com/view/kall-russia/files/26-xxx/26-2xx/26-263
Suicide candidate (Selvmordskandidat)
https://sites.google.com/view/suicide-candidate/files/26-xxx/26-2xx/26-263
https://dk.politik.narkive.com/5h2DEnrJ/ah-nej-sa-skal-vi-hore-pa-det-selvglade-baehylster-der-horer-til-pa-en-galeanstalt-news-2024-03-06#post3
Post by Kall, Mogens
*Velsignet* være den (*inklusiv* Hans engle), der kommer i Herrens
navn!
-

NB!
FUT sat udelukkende til kristendomsgruppen, da emnet nu er blevet
af religiøs karakter (og nok ikke så meget andet).


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael
Test dit kærlighedssprog (Test your love language):
https://kærlighedssprog.dk/kaerlighedssprog/test-dit-kaerlighedssprog
Discover Your Love Language® - The 5 Love Languages®:
https://5lovelanguages.com/
- -
Coming up news: Iran hit by a Asteroid. Iran is no more (Jer.49,34-) ?
Last OUTPUT: 26200 <65d6267c$0$715$***@news.sunsite.dk>
https://groups.google.com/g/dk.test/c/MRWueyeFrn8/m/Wc-ihxhEAwAJ
Website https://sites.google.com/view/kall-tree File no 26266
Kall, Mogens
2024-03-11 10:29:38 UTC
Permalink
MW1e-m45-Eta-NASA-3446

Re: ... M45 (Eta-tau) -
Re: Crater-Eq2=440,035 => Found 144 to M45 (7-Star) -
Re: Keep it *simple* -
Re: Abraham-code, Part 3

File 26.279 ..
Abraham-code
https://sites.google.com/view/a-code-f-001/files/26-xxx/26-2xx/26-27x/26-279
https://dk.videnskab.narkive.com/4HLKcMXM/abraham-code-part-3#post40

-

Den 03-03-2024 kl. 13:35 skrev Kall, Mogens:

Subject: [ Proper Motion of M45, Part 3 ]
Re: Crater-Eq2=440,035 => Found 144 to M45 (7-Star) -
Re: Keep it *simple* -
Re: Abraham-code, Part 3
Newsgroups:
News:dk.videnskab
Date: Sun, 3 Mar 2024 13:35:49 +0100
Organization: The Kingdom of Heaven, Department Fools of Christ
26248 <65e46ea5$0$705$***@news.sunsite.dk>
Abraham-code
https://sites.google.com/view/a-code-f-001/files/26-xxx/26-2xx/26-24x/26-248
https://dk.videnskab.narkive.com/4HLKcMXM/abraham-code-part-3#post36


M45-3446 (Simbad)
56,85087105156-428357
24,14693754638-4444446

=>

Gal
166,62265 -23,43679
166,622646 -23,436804

=>

Eq J2000
56,850880 +24,146935

NASA Coordinate Calculator:

56.850880 +24.146935

Error

________________________________________________________________


https://ned.ipac.caltech.edu/byname?objname=eta+tau

Equatorial (J2000)
RA, Dec
03h47m29.0804s, +24d06m18.651s

RA, Dec [Deg]
56.871169, 24.105181

Lon, Lat [deg]
166.668264, -23.455105

=>

Longitude

56,871169 - 0,02028125218571643 = 56,85088774781428357

56,85088774781428357 * 24/360 = 3 and 0,7900...

0,7900591831876189046666666666667 * 60 = 47 and 0,40355...

0,403550991257134280000000000002 * 60 = 24,21305947542806

03 47 24.21305947542806

=>

Latitude

24,105181 - (-0,041801894444444446) = 24,146982894444444446

0,146982894444444446 * 60 = 8 and 8,81897366666666676

0,81897366666666676 * 60 = 49,1384200000000056

03 47 24.21305947542806 +24 08 49.13842000000001

https://ned.ipac.caltech.edu/coordinate_calculator?in_csys=Equatorial&in_equinox=J2000.0&obs_epoch=2000.0&ra=3%2047%2024.2130594754281&dec=%2B24%2008%2049.13842000000001&pa=0.0&out_csys=Galactic&out_equinox=J2000.0

NASA output:

166.622633 -23.436658

=>

MW1-m45-Eat-NASA-3446-lat-0
-134,3548014957930 -35,5008915101180
-35.5008915101180, -134.3548014957930
277,7043883333330000 Global-600-units to Sphinx
166,6226330000000000 Global-360-units to Sphinx

=>

MW1e-m45-Eta-NASA-3446-lat-0
-134,3560740919650 -35,5008826578230
-35.5008826578230, -134.3560740919650
https://maps.app.goo.gl/vgrrLzf9wBXucb5J7
150,0000000000000000 Global-600-units to MW1e-NGP
150,0000000000000000 Global-600-units to MW1e-SGP
277,7043883333330000 Global-600-units to MW1e-Sphinx-3446
166,6226330000000000 Global-360-units to MW1e-Sphinx-3446
18.527,62 km (11.512,53 mi) to MW1e-Sphinx-3446 (Google-system)

(18.527,62 * 600 / 277,7043883333330000 = 40.030,23527 km)

=>

MW1-M45-Eta-(PM-3446)
255,3376340145570000 Global-600-units to Sphinx
153,2025804087340000 Global-360-units to Sphinx

MW1e-m45-Eta-NASA-3446
-126,208126 -13,2447281421616
-13.2447281421616, -126.208126
https://maps.app.goo.gl/qLYHnSZ4BAtBbaQ29
255,3376342201650000 Global-600-units to MW1e-Sphinx-3446
153,2025805320990000 Global-360-units to MW1e-Sphinx-3446
17.035,38 km (10.585,29 mi) to MW1e-Sphinx-3446

(
17.035,38 * 600 / 255,337634220165 = 40.030,24478 km
Afvigelse:
0,0000002056082451 * 40.030.236,1 / 600 = 0,01372 meter

Årsagen hertil skyldes nok, at NASA desværre KUN omregnet med 6
decimalers nøjagtighed, hvilket ca. svarer til afvigelsen her.

Download evt. bedre calculator from my server:
https://drive.google.com/drive/folders/13CAv9fWTGdEuNqmUXAIY2gNoITm-XhmP
=> Spreadsheet/Regneark
=> 0, Temporary files
=> Galactic
Equatorial-to-Galactic.035.005.sxc
https://drive.google.com/file/d/1XRq5WEaX6PsVvmIfOLuKmTu2oo_f1lsd/view
)


Homework:

1.
Find MW1e-Crater-eq2-(144-MW1e-M45-Eta-3446) and its Big-Bang-DATA

2.
It seems like the birdline from MW1e-m45-3446 to MW1e-Sphinx-3446
goes through the Crater-area.

=>

Find DATA


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael
Test dit kærlighedssprog (Test your love language):
https://kærlighedssprog.dk/kaerlighedssprog/test-dit-kaerlighedssprog
Discover Your Love Language® - The 5 Love Languages®:
https://5lovelanguages.com/
- -
Coming up news: Iran hit by a Asteroid. Iran is no more (Jer.49,34-) ?
Last OUTPUT: 26200 <65d6267c$0$715$***@news.sunsite.dk>
https://groups.google.com/g/dk.test/c/MRWueyeFrn8/m/Wc-ihxhEAwAJ
Website https://sites.google.com/view/kall-tree File no 26279
Kall, Mogens
2024-03-12 13:22:00 UTC
Permalink
Crater-Eq2-(144-MW1e-M45-Eta)
=>
Big Bang galactic longitude = 440,0352883737560 / 600
Was:__________________________440,0352850035560 / 600
Was (Big Bang DATA): _________440,035 / 600
Was (Sphinx-P1-temple-Jrslm): 440,037 km

Re: ... M45 (Eta-tau) -
Re: Crater-Eq2=440,035 => Found 144 to M45 (7-Star) -
Re: Keep it *simple* -
Re: Abraham-code, Part 3

File 26.285 ..
Abraham-code
https://sites.google.com/view/a-code-f-001/files/26-xxx/26-2xx/26-28x/26-285
Markpointer 440
https://sites.google.com/view/a-markpointer/440
Goodwill, Доброжелательность
https://sites.google.com/view/kall-goodwill/files/26-xxx/26-2xx/26-285
=>
Galactic neighbor help (Galaktisk nabohjælp)
https://sites.google.com/view/galactic-neighbor-help/files/26-xxx/26-2xx/26-285
https://dk.videnskab.narkive.com/4HLKcMXM/abraham-code-part-3#post41

-

Den 11-03-2024 kl. 11:29 skrev Kall, Mogens:

Subject: [ MW1e-m45-Eta-NASA-3446 ]
Re: Crater-Eq2=440,035 => Found 144 to M45 (7-Star) -
Re: Keep it *simple* -
Re: Abraham-code, Part 3
Newsgroups:
News:dk.videnskab
Date: Mon, 11 Mar 2024 11:29:38 +0100
Organization: The Kingdom of Heaven, Department Fools of Christ
26279 <65eedd13$0$713$***@news.sunsite.dk>
Abraham-code
https://sites.google.com/view/a-code-f-001/files/26-xxx/26-2xx/26-27x/26-279
https://dk.videnskab.narkive.com/4HLKcMXM/abraham-code-part-3#post40
Post by Kall, Mogens
M45-3446 (Simbad)
56,85087105156-428357
24,14693754638-4444446
=>
Gal
166,62265 -23,43679
166,622646 -23,436804
=>
Eq J2000
56,850880 +24,146935
56.850880 +24.146935
Error
________________________________________________________________
https://ned.ipac.caltech.edu/byname?objname=eta+tau
Equatorial (J2000)
RA, Dec
03h47m29.0804s, +24d06m18.651s
RA, Dec [Deg]
56.871169, 24.105181
Lon, Lat [deg]
166.668264, -23.455105
=>
Longitude
56,871169 - 0,02028125218571643 = 56,85088774781428357
[ ... ]
Post by Kall, Mogens
Latitude
24,105181 - (-0,041801894444444446) = 24,146982894444444446
[ ... ]
Post by Kall, Mogens
03 47 24.21305947542806 +24 08 49.13842000000001
https://ned.ipac.caltech.edu/coordinate_calculator?in_csys=Equatorial&in_equinox=J2000.0&obs_epoch=2000.0&ra=3%2047%2024.2130594754281&dec=%2B24%2008%2049.13842000000001&pa=0.0&out_csys=Galactic&out_equinox=J2000.0
Post by Kall, Mogens
166.622633 -23.436658
=>
MW1-m45-Eat-NASA-3446-lat-0
-134,3548014957930 -35,5008915101180
-35.5008915101180, -134.3548014957930
277,7043883333330000 Global-600-units to Sphinx
166,6226330000000000 Global-360-units to Sphinx
=>
MW1e-m45-Eta-NASA-3446-lat-0
-134,3560740919650 -35,5008826578230
-35.5008826578230, -134.3560740919650
https://maps.app.goo.gl/vgrrLzf9wBXucb5J7
150,0000000000000000 Global-600-units to MW1e-NGP
150,0000000000000000 Global-600-units to MW1e-SGP
277,7043883333330000 Global-600-units to MW1e-Sphinx-3446
166,6226330000000000 Global-360-units to MW1e-Sphinx-3446
18.527,62 km (11.512,53 mi) to MW1e-Sphinx-3446 (Google-system)
(18.527,62 * 600 / 277,7043883333330000 = 40.030,23527 km)
=>
MW1-M45-Eta-(PM-3446)
255,3376340145570000 Global-600-units to Sphinx
153,2025804087340000 Global-360-units to Sphinx
MW1e-m45-Eta-NASA-3446
-126,208126 -13,2447281421616
-13.2447281421616, -126.208126
https://maps.app.goo.gl/qLYHnSZ4BAtBbaQ29
255,3376342201650000 Global-600-units to MW1e-Sphinx-3446
153,2025805320990000 Global-360-units to MW1e-Sphinx-3446
[ ... ]
Post by Kall, Mogens
1.
Find MW1e-Crater-eq2-(144-MW1e-M45-Eta-3446) and its Big-Bang-DATA
2.
It seems like the birdline from MW1e-m45-3446 to MW1e-Sphinx-3446
goes through the Crater-area.
=>
Find DATA
=>

Crater-Eq2-(144-MW1e-M45-Eta)
87,5774360183800 0
0, 87.5774360183800
https://maps.app.goo.gl/jomsDzZ1V6HHDVNc9
144,0000000000000000 Global-360-units to MW1e-M45-Eta-NASA-3446
440,0352883737560000 Global-1000-units to Crater-18km-385,256363004

Crater-Eq2-(144-MW1e-M45-Eta)
=>
Big Bang galactic longitude = 440,0352883737560 / 600
Was:__________________________440,0352850035560 / 600
Was (Big Bang DATA): _________440,035 / 600
Was (Sphinx-P1-temple-Jrslm): 440,037 km

(
NB!
Der er IKKE foretaget korrigering for Den Nordamerikanske
tektoniske plades Nord-Syd-bevægelse.

Denne er blevet målt til at være på 1,7 meter (Google-system)
Se evt. file 26.029
https://sites.google.com/view/a-code-f-001/files/26-xxx/26-0xx/26-02x/26-029

Men ...

På breddegrad 21,2-21,3784637253842 er tallet (man skal gange med)
nok snarere 40.051,5540921221 km (end 40.030,2361 km).

Og så bliver resultatet 29,01326477229 km, og det er nok forkert!

"Flyttes" Krateret 13,26477229 meter sydpå (så heltallet 29
bevares som en art markør), da bliver afstanden på ...

21,3784637253842 - 21,3783434236910 = 0,0001203016932

=>

(
Crater-18km-385,256363004
Was: -89,5167646926882 21,4000956747233
Now: -89,5167646926882 21,3999753730301
)

Crater-Eq2-(144-MW1e-M45-Eta)
=>
Big Bang galactic longitude = 440,0356193577880 / 600
Was-1:________________________440,0352883737560 / 600
Was-2:________________________440,0352850035560 / 600
Was (Big Bang DATA): _________440,035 / 600
Was (Sphinx-P1-temple-Jrslm): 440,037 km

)


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael
Test dit kærlighedssprog (Test your love language):
https://kærlighedssprog.dk/kaerlighedssprog/test-dit-kaerlighedssprog
Discover Your Love Language® - The 5 Love Languages®:
https://5lovelanguages.com/
- -
Coming up news: Iran hit by a Asteroid. Iran is no more (Jer.49,34-) ?
Last OUTPUT: 26200 <65d6267c$0$715$***@news.sunsite.dk>
https://groups.google.com/g/dk.test/c/MRWueyeFrn8/m/Wc-ihxhEAwAJ
Website https://sites.google.com/view/kall-tree File no 26285

Loading...