Discussion:
Abraham-koden
(for gammel til at besvare)
Kall, Mogens
2019-06-09 11:53:56 UTC
Permalink
The Abraham code (Abraham-koden)
Found distance Ur(Iraq)-Giza(Egypt) = ½*43 and
Found distance Crater(Mexico)-Giza(Egypt) = 4*43 (172)
Found distance Epsilon(Orion)-M45(7-star) = 61

File 21.560 ...
https://sites.google.com/site/etbible/home/abraham-code/21-560
https://sites.google.com/site/etbible/home/chicxulub-crater/21-560
https://sites.google.com/site/etbible/home/markpointer/43/21-560
https://sites.google.com/site/etbible/home/markpointer/61/21-560
https://sites.google.com/site/etbible/home/markpointer/ur/21-560
https://sites.google.com/site/etbible/home/objects/7-stars/distance/orion-epsilon/21-560
https://sites.google.com/site/etbible/home/objects/orion/epsilon/distance/m45/21-560

Google-auto-translation:
From Danish to English (and many other languages)...
http://translate.google.com/translate?hl=en&sl=da&tl=en&u=https://sites.google.com/site/etbible/home/abraham-code/21-560

-

Update:

Last output-file:
https://sites.google.com/site/etbible/home/apophis/21-514

https://sites.google.com/site/kallpol4/home/issues/samson-s-riddle/21-516
https://sites.google.com/site/etbible/home/samson-s-riddle/21-517
https://sites.google.com/site/etbible/home/markpointer/575/21-519
https://sites.google.com/site/etbible/home/apophis/21-526
https://sites.google.com/site/etbible/home/apophis/21-527
https://sites.google.com/site/etbible/home/samson-s-riddle/21-530
https://sites.google.com/site/etbible/home/samson-s-riddle/21-536
https://sites.google.com/site/etbible/home/chicxulub-crater/21-538
https://sites.google.com/site/etbible/home/chicxulub-crater/21-540
https://sites.google.com/site/etbible/home/chicxulub-crater/21-541
https://sites.google.com/site/etbible/home/chicxulub-crater/21-542
https://sites.google.com/site/etbible/home/chicxulub-crater/21-543
https://sites.google.com/site/etbible/home/chicxulub-crater/21-544
https://sites.google.com/site/etbible/home/chicxulub-crater/21-550


Subject: [Found Isak-60+25 *474/575 = Tara-70]
21552 news:5cf8b544$0$699$***@news.sunsite.dk
https://sites.google.com/site/etbible/home/chicxulub-crater/21-552
https://sites.google.com/site/etbible/home/pangea/21-552
Found the connection, ET ... :-)
HVIS vi opfatter Abraham-75 som *måleudgangspunktet* ...
Input from file 21.511
https://sites.google.com/site/etbible/home/objects/homestar-of-et/g-lat/21-511
https://sites.google.com/site/etbible/home/objects/homestar-of-et/g-lon/21-511
Apophis
waves___Abram__Irak
_________175____75 (137 -> 137)
575, 3
_________150____50
575, 2
_________125____25
575, 1
_________100_____0
474, 1
__________75___-25 (205 -> 187)
.... og herfra tæller årene frem til, at Isak-60 får de
2 sønner (crater-afrika = 160), da bliver regnestykket
+60 år (Isak-60, Abraham-160, Jakob-0)
+25 år
=
85 år
85 * 474/575
=
70,069565217391304347826086956522
Compare with ...
Tara-70 (Abraham-60)
Det vil sige, at vi nu *forklare*, HVORFOR der er dette
*mystiske* "punkt" udfor Tara-70, hvor man kan MISFORSTÅ
teksten.
Man kan fejlagtigt komme til at tro, at det er udfor dette
punkt, Tara-70, at Abraham fødes.
Men det gør han jo som sagt ikke!
Men HVORFOR opstiller de så denne gåde/fælde?
Og HVORFOR anvendes tallene 70 og indirekte 60 (da det
sammenlagt jo skal give 130 år, samtidig med at Abraham
er 75 år)?
Forklaringen er altså nu fundet, og det viser sig, at
575
575
575
474
=
2199 år
21556 news:5cfb6a8c$0$704$***@news.sunsite.dk
https://sites.google.com/site/etbible/home/esp-stack/21-556
Vi kan på denne baggrund sige, at der er *begrundet* MISTANKE
om, at Abrahams år (med særlig udvalgte tidspunkter) ...
Abraham-175
Abraham-150
Abraham-125
Abraham-100
Abraham-75
.... *symbolsk* set - repræsenterer Apohos karakteristiske DATA
(474 og 3*575 osv.), ...
.... endskønt Abraham-tallerne IKKE passer. I så fald burde der
Abraham-175
575
Abraham-150
575
Abraham-125
575
Abraham-100
474
Abraham-75, - (25 * 474/575 = 20,609) => Abraham-79,4...
[ ... ]
1.
Find if possible Temple-Peru-195?
[ ... ]
Hmm ...
+175
-150
=
25
=>
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Psa+25&version=BPH
Salme 25.1-22, Bibelen på hverdagsdansk (BPH)
Bøn om vejledning og beskyttelse
I den noget ældre autoriserede oversættelse fra 1931 står
Salmen er alfabetisk (jfr. til 9) med et nyt bogstav
først i hvert vers.
Der er 22 vers i alt og dette svarer til det hebraiske alfabet.
Hmm ...
HVORFOR (Salme) 9 ?
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Psa+9&version=DN1933
Salme 9.1-21, Bibelen på hverdagsdansk (BPH)
Herren dømmer de onde og hjælper de undertrykte
I den noget ældre autoriserede oversættelse fra 1931 står
I denne salme, hvor hvert bogstav indleder to vers, er der
enkelte uregelmæssigheder, og der nås kun til omtrent midt
i alfabetet.
9½ ?
Hmm ...
(fremsagt tidligere)
Salme 9 repræsenterer Cygnus A's galaktiske breddegrad
[ ... ]
Men idéen er altså, at vi ud fra disse små ændringer
i det hebraiske alfabet kan finde frem til noget,
der med ret stor sandsynlighed afslører kendskab
til noget vedr. Cygnus A (muligvis dets galaktiske
breddegrad)
Input:

Orion correlation theory
https://en.wikipedia.org/wiki/Orion_correlation_theory

The Orion correlation theory (or Giza–Orion correlation
theory)[1] is a fringe hypothesis in alternative
Egyptology.

It posits that there is a correlation between the location
of the three largest pyramids of the Giza pyramid complex
and Orion's Belt of the constellation Orion, and that
this correlation was intended as such by the original
builders of the Giza pyramid complex. The stars of Orion
were associated with Osiris, the god of rebirth and
afterlife by the ancient Egyptians.[2][3][4] Depending on
the version of the theory, additional pyramids can be
included to complete the picture of the Orion
constellation, and the Nile river can be included to match
with the Milky Way galaxy. The theory

[ ... ]

Leo and the Sphinx

The Great Sphinx is a colossal statue with the face of a
man and the body of a lion. Carved out of the surrounding
limestone bedrock, it is 57 metres (187 ft) long, 6 metres
(20 ft) wide, and has a height of 20 metres (66 ft),
making it the largest single-stone statue in the world. ...

The Great Sphinx is ... An argument put forward by Bauval
and Hancock to support the Orion Correlation Theory is
that the construction of the Great Sphinx was begun in
10,500 BC; that the Sphinx's lion-shape is a definitive
reference to the constellation of Leo; and that the layout
and orientation of the Sphinx, the Giza pyramid complex
and the Nile River are an accurate reflection or "map" of
the constellations of Leo, Orion (specifically, Orion's
Belt) and the Milky Way, respectively.[18]

A date of 10,500 BC is chosen because they maintain this
is the only time in the precession of the equinoxes when
the astrological age was Leo and when that constellation
rose directly east of the Sphinx at the vernal equinox.
They also suggest that in this epoch the angles between
the three stars of Orion's Belt and the horizon were an
"exact match" to the angles between the three main Giza
pyramids. These propositions and other theories are used
to support the overall belief in an advanced and ancient,
but now vanished, global progenitor civilization.


Google-auto-translation:

Orion korrelationsteori (eller Giza-Orion korrelationsteori)
[1] er en frynshypotes i alternativ egyptologi.

Det antyder, at der er en sammenhæng mellem placeringen af
​​Pyramidens tre største pyramider og Orion's Belt of
Constellation Orion, og at denne korrelation var beregnet
som sådan af de oprindelige bygherrer af
Giza-pyramidkomplekset. Stjernerne i Orion var forbundet
med Osiris, gud for genfødsel og efterliv af de gamle
egyptere. [2] [3] [4] Afhængig af teoriens udgave kan
yderligere pyramider inkluderes for at fuldføre billedet
af Orion-konstellationen, og Nilen kan inkluderes for at
matche Melkevejsgalaksen. Teorien ...

[ ... ]

Leo og sfinxen

Den store sfinx er en kolossal statue med ansigtet på en
mand og en løve. Skåret ud af den omkringliggende
kalkstengrund, er den 57 meter lang, 6 meter bred og har
en højde på 20 meter, hvilket gør den til verdens største
single-statue. ...

Den store sfinx er ... Et argument fremsat af Bauval og
Hancock for at støtte Orion Correlation Theory er, at
opførelsen af ​​Great Sphinx blev påbegyndt i 10.500 f.Kr.
at Sfinxens løveform er en endelig henvisning til Leos
konstellation; og at layoutet og orienteringen af ​​Sfinxen,
Giza-pyramidkomplekset og Nilen er en nøjagtig refleksion
eller "kort" af stjerneformerne af Leo, Orion (specielt
Orion's Belt) og Mælkevejen. [18]

En dato på 10.500 f.Kr. er valgt, fordi de fastholder, at
dette er den eneste tid i equinoxernes præcession, da den
astrologiske alder var Leo, og da den konstellation stod
direkte øst for Sfinksen på vernal equinox. De antyder
også, at vinklerne mellem de tre stjerner af Orions Bælte
og horisonten i denne epoke var en "nøjagtig match" til
vinklerne mellem de tre vigtigste Giza-pyramider. Disse
propositioner og andre teorier bruges til at understøtte
den overordnede tro på en avanceret og gammel, men nu
forsvundet global progenitor civilisation.


Kommentar:

Jeg har hørt en teoriom, at Sfinsken oprindelig var en
løve med et løve-ansigt, men at så en Farao sidenhen har
ødelagt ansigtet af løven for at ære sig selv!


Nå men ...

Målet vi anstanden mellem de 3 store pyramider og så de 3
stjerner, der til sammen giver Orions bælte, da passer
forholdene IKKE 100%.

Og inddrager vi en hypotese om, at de 3 små pryamider
(pyramids of Queens) ...


Pyramids of Queens, 1/3
https://www.google.dk/maps/@29.9716279,31.1272708,21z

29.9716279 31.1272708
29,9716279 31,1272708


Pyramids of Queens, 2/3
https://www.google.dk/maps/@29.9715721,31.1277254,21z

29.9715721 31.1277254
29,9715721 31,1277254


Pyramids of Queens, 3/3
https://www.google.dk/maps/@29.9716055,31.1282518,21z

29.9716055 31.1282518
29,9716055 31,1282518


... da bliver resultatet ikke bedre!


Men ...

Hypotese-forslag:

Input
2, Epsilon Ori
(360°) 205,21206594
(600°) 342,0201099
Compare with ...
172*2
=
344
=>
Find pyramid at position 342,0201099 /2
=
171,01005495 (distance from Mexico-crater)

Input:
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Egyptian_pyramids
https://en.wikipedia.org/wiki/Egyptian_pyramids

Contents

1 Historical development
2 Pyramid symbolism
3 Number and location of pyramids
3.1 Abu Rawash
3.2 Giza
3.3 Zawyet el-Aryan
3.4 Abusir
3.5 Saqqara
3.6 Dahshur
3.7 Mazghuna
3.8 Lisht
3.9 Meidum
3.10 Hawara
3.11 el-Lahun
3.12 El-Kurru
3.13 Nuri
3.14 Construction dates and heights

3.1 Abu Rawash
Abu Rawash
https://en.wikipedia.org/wiki/Abu_Rawash
30.031944, 31.075
30,031944 31,075
Distance from Crater-Mexico
=
171,92651669


3.2 Giza
Giza pyramid complex
https://en.wikipedia.org/wiki/Giza_pyramid_complex
29.976111, 31.132778
29,976111 31,132778
Distance from Crater-Mexico
=
172,04801010


3.3 Zawyet el-Aryan
Zawyet El Aryan
https://en.wikipedia.org/wiki/Zawyet_El_Aryan
29.9, 31.2
29,9 31,2
Distance from Crater-Mexico
=
172,19999644


3.4 Abusir
Abusir
https://en.wikipedia.org/wiki/Abusir
29.9, 31.2
29,9 31,2
Distance from Crater-Mexico
=
172,19999644


3.5 Saqqara
Saqqara
https://en.wikipedia.org/wiki/Saqqara
29.871111, 31.216389
29,871111 31,216389
Distance from Crater-Mexico
=
172,24685882


3.6 Dahshur
Dahshur
https://en.wikipedia.org/wiki/Dahshur
... It is known chiefly for several pyramids, two of which are
among the oldest, largest and best preserved in Egypt, built
from 2613–2589 BC.
29.806389, 31.208056
29,806389 31,208056
Distance from Crater-Mexico
=
172,29828521


Bent Pyramid
https://en.wikipedia.org/wiki/Bent_Pyramid

Denne pyramide er ret speciel, fordi den i sin konstruktion
har en *alvorlig* fejl: Det en bygget fór stejlt, og for at
undgå, at den braser sammen, valgte man så undervejs at ændre
på vinklen, så den blev mere flad i øverste halvdel.

Dette har været et argument for, at pyramiderne IKKE har været
bygget af ufonauter, fordi det vil jo være utænkeligt, at man
godt kan finde ud af at rejse i universet men ikke kan finde
ud af at bygge en pyramide!

Men ...

Det kunne også være et *tegn* (altså en *markør*), fordi ...

Bent Pyramid
https://en.wikipedia.org/wiki/Bent_Pyramid

The Bent Pyramid rises from the desert at a 54-degree
inclination, but the top section (above 47 meters) is
built at the shallower angle of 43 degrees, lending the
pyramid its very obvious 'bent' appearance.[1]


Google-auto-translation:

Bentpyramiden stiger fra ørkenen i en 54 graders hældning,
men den øverste del (over 47 meter) er bygget ved den
nedre vinkel på 43 grader, og udlåner pyramiden er det
meget oplagte 'bøjede' udseende. [1]


Babeltårnet i Ur (som havde en distance til templet i
Jerusalem på 187 enheder ud af 600) KUNNE minde lidt om denne
pyramide

Distance Ur(Iraq)-Dahshur(Egypt):
21,48566667

=>

21,48566667 *2
=
42,97133334

Compare with ...

43-Tc, Technetium
https://sites.google.com/site/etbible/home/isotope-evidence/43-tc
+
Markpointer 43
https://sites.google.com/site/etbible/home/markpointer/43

Markør 43 er et ret vigtigt markørtal, fordi ... (input memory
from) ...


https://sites.google.com/site/etbible/home/background/atomic-physics/english

=== citat start ===

A complete list of *all* known isotopes can be downloaded
from ...
En komplet liste over *alle* kendte isotoper kan downloades
fra ...
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_nuclides


From this table you can see, that ...
Fra denne tabel kan du se, at ...

1.
Proton-counter
Proton-tæller

Not all elements have stable isotopes at all.
Ikke alle grundstoffer har overhovedet stabile isotoper.


The exceptions are the atomic numbers ...
Undtagelserne er atom-numrene ...

43, 61, 84-111
(Total of 30 pieces)
(i alt 30 stk.)

=== citat slut ===

Det *afslører* kendskab til moderne atomfysik!


3.7 Mazghuna
3.8 Lisht
3.9 Meidum
3.10 Hawara
3.11 el-Lahun
3.12 El-Kurru
3.13 Nuri
3.14 Construction dates and heights


Aha!

43*4 =
172


Og det må så være den naturlige og dermed videnskabelige
forklaring på, at distancen fra Krateret i Mexico til Giza
er på SELVSAMME 172 enheder!

Afstanden *afslører* jo kendskab, dels til Krateret samt
atomfysik!


HVIS vi nu kombinerer denne nyanskaffede viden med teorien om,
at Giza afbilleder Orin's bælte ...

Orion correlation theory
https://en.wikipedia.org/wiki/Orion_correlation_theory


Da kan en ny hypotese opstilles:

Hele konstruktionen (inklusiv Abraham-koden) har til formål at
*hjælpe* os til at opmåle ting oppe i himlen, fordi ...

Abraham-75 = distance from South-America to Africa
Abraham-99 = distance from Crater-Mexico to South-America
Abraham-160 = distance from Crater-Mexico to Africa
Abraham-172 = distance from Crater-Mexico to Giza-Egypt
Abraham-175 = distance from Crater-Mexico to Temple-Jerusalem
=>
Cygnus-A mistanke:
Abraham 127 = distance from Temple-Jerusalem to South-America
Abraham 9½-3= distance from Temple-Jerusalem to Giza-Egypt

Den ny hypotese er, at idet ...

Great Sphinx of Giza
https://en.wikipedia.org/wiki/Great_Sphinx_of_Giza

29.975278, 31.137778
29,975278 31,137778


... sfinksen ligger på SAMME breddegrad som den midterste
pyramide ...

Pyramid of Khafre
https://en.wikipedia.org/wiki/Pyramid_of_Khafre

29.976111, 31.130833
29,976111 31,130833

Se evt. maps ...
https://www.google.dk/maps/@29.9757914,31.1319078,1156m/data=!3m1!1e3
https://www.google.dk/maps/@29.9757914,31.1319078,16.25z


... er det denne pyramide, der *symbolsk* skal opmåles ud fra
med hensyn til de himmelske legemer, d.s.v. den midterste
stjerne i Orions bælte, Epsilon Orion.


Dernæst at Sfinsken *symboliserer* et stjernebillede: Løven

Men da dette stjernebillede er ret stort, ved man ikke helt
præcist hvor-ud-fra, man skal måle.

Derfor ...

https://en.wikipedia.org/wiki/Giza_pyramid_complex

1 Pyramids and Sphinx

1.1 Khufu's pyramid complex
1.2 Khafre's pyramid complex
1.3 Menkaure's pyramid complex
1.4 Sphinx
1.5 Tomb of Queen Khentkaus I

(
Så vidt jeg kan skønne er der i alt 7 oldtidsgenstande i
området; 3 store pyramider + 1 Sfinsk + 3 små pyramider kaldet
Pyramids of Queens, hvoraf den ene er forvitret
)

Input memory from ...

https://sites.google.com/site/etbible/home/files/14-xxx/14-800
(Job siger:)
Han skabte Bjørnen, Orion, Syvstjernen og Sydens Kamre*,
(Job 9,9)
see perhaps also ...
http://www.biblegateway.com/passage/?search=job%209.9&version=DN1933
(Gud spørger, ifølge Bibelen:)
Knytter du Syvstjernens Bånd, kan du løse Orions Lænker?
Lader du Aftenstjernen gå op i Tide, leder du Bjørnen
med Unger?
Kender du Himmelens Love, ...
(Job 38,31-33a)
see perhaps also ...
http://www.biblegateway.com/passage/?search=job%2038.31-33&version=DN1933
* Stjernebillede.
Den gammel-testamentlige profet Amos nævner også
7-stjernen og Orion, men her undlades Bjørnen (Amos 5,8)
tilsyneladende.
Job nævner altså 4 stjernebilleder (eller objekter på
1 Bjørnen
2 Orion
3 Syvstjernen
4 Sydens Kamre*,
Gud (eller hvem det nu er) nævner ligeledes 4
1 Syvstjernens Bånd
2 Orions Lænker
3 Aftenstjernen
4 Bjørnen med Unger?
Det er derfor nærliggende at antage, at vi slet ikke skal lede
i Løvens stjernebillede efter et målepunkt men derimod ud for
7-stjernen.

Der var - som sagt - 7 genstande ved Giza, og at den ene
genstand var ved at forvitre. Og det SELVSAMME karakteristika
kan man måske sige om 7-stjernen, idet man faktisk kun kan se
6 stjerne med det blotte øje. Den 7'ende stjerne, mener man,
har været kraftigere i Oldtiden, men hvorom alting er, så -
symbolsk set - minder objekterne om i hinanden.

Og her har vi så fundet ud af, at distancen fra Orions bælte
til 7-stjernen er på ...

7 stars (Pleiades, M45):
https://sites.google.com/site/etbible/home/objects/7-stars

Galactic:
360°
Longitude 166,64427
Latitude -23,45985

samt ...

Orion, Epsilon:
https://sites.google.com/site/etbible/home/objects/orion/epsilon

Galactic:
360°
Longitude 205,21206594
Latitude -17,24173111

Download evt. help-file (regneark) ...
https://sites.google.com/site/etbible/home/chicxulub-crater/Temple%20030.sxc

Og her har vi så fundet ud af, at distancen fra Orions bælte
til 7-stjernen er på 61 enheder, MEN ALTSÅ KUN I ET
600-TAL-SYSTEM.

Helt nøjagtig er afstanden på 60,96910294

Compare with ...

Markpointer 61
https://sites.google.com/site/etbible/home/markpointer/61

Markør 61 er et ret vigtigt markørtal, fordi ... (input memory
from) ...


https://sites.google.com/site/etbible/home/background/atomic-physics/english

=== citat start ===

A complete list of *all* known isotopes can be downloaded
from ...
En komplet liste over *alle* kendte isotoper kan downloades
fra ...
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_nuclides


From this table you can see, that ...
Fra denne tabel kan du se, at ...

1.
Proton-counter
Proton-tæller

Not all elements have stable isotopes at all.
Ikke alle grundstoffer har overhovedet stabile isotoper.


The exceptions are the atomic numbers ...
Undtagelserne er atom-numrene ...

43, 61, 84-111
(Total of 30 pieces)
(i alt 30 stk.)

=== citat slut ===

Det *afslører* kendskab til moderne atomfysik!


Noget tyder altså på, at man har valgt 600-tal-systemet, fordi
man her-ud-fra snildt kan danne *markør-tal*; akkurat som dem,
der benyttes i fx. et radiobudskab mellem civilisationer i
verdensrummet (et såkaldt SETI-program)!


Og HVAD skal man så bruge sådanne oplysninger til?

Tja ...

Én af mulighederne er i hvert fald:

Cygnus-A mistanke:
Abraham 127 = distance from Temple-Jerusalem to South-America
Abraham 9½-3= distance from Temple-Jerusalem to Giza-Egypt

samt ...

At der udfor *markør* Abraham-175 OGSÅ er en kode (nogle tal),
og at disse tal tilsammen giver afstanden ud til Cygnus-A på
750.000.000 lysår.

(
Det kommer vi nærmere ind på i et andet selvstændigt
nyhedsindlæg, for ikke at forvirre prins Knud! Prins Knud
eller i hvert fald hans "venner" er tungnemme! Kun én ting af
gangen, or ... Keep it simple!
)

Men det egentlige formål må være, at hjælpe os til at finde
det objekt, som vi INTET (på forhånd som udgangspunkt) ved
om (altså deres Moderstjerne)!


Så ...

Mere om dette forhåbentlig snart ... :-)


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael.
--
Coming up news: Iran hit by a Asteroid. Iran is no more (Jer.49,34-) ?
Last OUTPUT: 21501 news:5cecef81$0$695$***@news.sunsite.dk
https://groups.google.com/d/msg/dk.test/MRWueyeFrn8/-vJZiYkfBwAJ
Info http://groups.google.dk/group/dk.test/msg/591d03940b49201e
Website https://sites.google.com/site/kalltree1 File no 21560
Kall, Mogens
2019-06-10 11:32:59 UTC
Permalink
Found Your "footsteps", ET (UFO-Ireland 2018-11-09 = 62) -
+
24 (Abraham-75-99), (48), Abraham-99(Sodoma-195)=96 (48*2)
Re: Abraham-koden

File 21.562 ...
https://sites.google.com/site/etfootsteps/home/2018-11-09-ufo/21-562
https://sites.google.com/site/etbible/home/esp-stack/21-562

Google-auto-translation:
From Danish to English (and many other languages)...
http://translate.google.com/translate?hl=en&sl=da&tl=en&u=https://sites.google.com/site/etfootsteps/home/2018-11-09-ufo/21-562

-

Den 09-06-2019 kl. 13:53 skrev Kall, Mogens:

Newsgroups:
News:dk.livssyn.kristendom
News:dk.videnskab
News:no.kultur.folklore.ufo
Followup-To:
News:dk.videnskab
Subject: Abraham-koden
Date: Sun, 9 Jun 2019 13:53:56 +0200, GMT 11:53
Organization: The Kingdom of Heaven, Department Fools of Christ
21560 news:5cfcf35f$0$692$***@news.sunsite.dk
https://sites.google.com/site/etbible/home/abraham-code/21-560
https://sites.google.com/site/etbible/home/chicxulub-crater/21-560
https://sites.google.com/site/etbible/home/markpointer/43/21-560
https://sites.google.com/site/etbible/home/markpointer/61/21-560
https://sites.google.com/site/etbible/home/markpointer/172/21-560
https://sites.google.com/site/etbible/home/markpointer/ur/21-560
https://sites.google.com/site/etbible/home/objects/7-stars/distance/orion-epsilon/21-560
https://sites.google.com/site/etbible/home/objects/orion/epsilon/distance/m45/21-560
https://groups.google.com/d/msg/dk.livssyn.kristendom/1RjZ4SkaHSk/KbhZ3ZL6BQAJ
https://groups.google.com/d/msg/dk.videnskab/J5vLg962edQ/PJRHdfEbBAAJ
https://groups.google.com/d/msg/no.kultur.folklore.ufo/bSeKgCdhenk/cFSxTMrBBgAJ
Post by Kall, Mogens
The Abraham code (Abraham-koden)
Found distance Ur(Iraq)-Giza(Egypt) = ½*43 and
Found distance Crater(Mexico)-Giza(Egypt) = 4*43 (172)
Found distance Epsilon(Orion)-M45(7-star) = 61
File 21.560 ...
https://sites.google.com/site/etbible/home/abraham-code/21-560
https://sites.google.com/site/etbible/home/chicxulub-crater/21-560
https://sites.google.com/site/etbible/home/markpointer/43/21-560
https://sites.google.com/site/etbible/home/markpointer/61/21-560
https://sites.google.com/site/etbible/home/markpointer/ur/21-560
https://sites.google.com/site/etbible/home/objects/7-stars/distance/orion-epsilon/21-560
https://sites.google.com/site/etbible/home/objects/orion/epsilon/distance/m45/21-560
From Danish to English (and many other languages)...
http://translate.google.com/translate?hl=en&sl=da&tl=en&u=https://sites.google.com/site/etbible/home/abraham-code/21-560
-
https://sites.google.com/site/etbible/home/apophis/21-514
https://sites.google.com/site/kallpol4/home/issues/samson-s-riddle/21-516
https://sites.google.com/site/etbible/home/samson-s-riddle/21-517
https://sites.google.com/site/etbible/home/markpointer/575/21-519
https://sites.google.com/site/etbible/home/apophis/21-526
https://sites.google.com/site/etbible/home/apophis/21-527
https://sites.google.com/site/etbible/home/samson-s-riddle/21-530
https://sites.google.com/site/etbible/home/samson-s-riddle/21-536
https://sites.google.com/site/etbible/home/chicxulub-crater/21-538
https://sites.google.com/site/etbible/home/chicxulub-crater/21-540
https://sites.google.com/site/etbible/home/chicxulub-crater/21-541
https://sites.google.com/site/etbible/home/chicxulub-crater/21-542
https://sites.google.com/site/etbible/home/chicxulub-crater/21-543
https://sites.google.com/site/etbible/home/chicxulub-crater/21-544
https://sites.google.com/site/etbible/home/chicxulub-crater/21-550
Subject: [Found Isak-60+25 *474/575 = Tara-70]
https://sites.google.com/site/etbible/home/chicxulub-crater/21-552
https://sites.google.com/site/etbible/home/pangea/21-552
Found the connection, ET ... :-)
HVIS vi opfatter Abraham-75 som *måleudgangspunktet* ...
Input from file 21.511
https://sites.google.com/site/etbible/home/objects/homestar-of-et/g-lat/21-511
https://sites.google.com/site/etbible/home/objects/homestar-of-et/g-lon/21-511
Apophis
waves___Abram__Irak
_________175____75 (137 -> 137)
575, 3
_________150____50
575, 2
_________125____25
575, 1
_________100_____0
474, 1
__________75___-25 (205 -> 187)
.... og herfra tæller årene frem til, at Isak-60 får de
2 sønner (crater-afrika = 160), da bliver regnestykket
+60 år (Isak-60, Abraham-160, Jakob-0)
+25 år
=
85 år
85 * 474/575
=
70,069565217391304347826086956522
Compare with ...
Tara-70 (Abraham-60)
Det vil sige, at vi nu *forklare*, HVORFOR der er dette
*mystiske* "punkt" udfor Tara-70, hvor man kan MISFORSTÅ
teksten.
Man kan fejlagtigt komme til at tro, at det er udfor dette
punkt, Tara-70, at Abraham fødes.
Men det gør han jo som sagt ikke!
Men HVORFOR opstiller de så denne gåde/fælde?
Og HVORFOR anvendes tallene 70 og indirekte 60 (da det
sammenlagt jo skal give 130 år, samtidig med at Abraham
er 75 år)?
Forklaringen er altså nu fundet, og det viser sig, at
      575
      575
      575
      474
      =
      2199 år
https://sites.google.com/site/etbible/home/esp-stack/21-556
Vi kan på denne baggrund sige, at der er *begrundet* MISTANKE
om, at Abrahams år (med særlig udvalgte tidspunkter) ...
      Abraham-175
      Abraham-150
      Abraham-125
      Abraham-100
      Abraham-75
.... *symbolsk* set - repræsenterer Apohos karakteristiske DATA
(474 og 3*575 osv.), ...
.... endskønt Abraham-tallerne IKKE passer. I så fald burde der
      Abraham-175
    575
      Abraham-150
    575
      Abraham-125
    575
      Abraham-100
    474
      Abraham-75, - (25 * 474/575 = 20,609) => Abraham-79,4...
[ ... ]
1.
Find if possible Temple-Peru-195?
[ ... ]
Hmm ...
+175
-150
=
25
=>
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Psa+25&version=BPH
      Salme 25.1-22, Bibelen på hverdagsdansk (BPH)
      Bøn om vejledning og beskyttelse
      I den noget ældre autoriserede oversættelse fra 1931 står
      Salmen er alfabetisk (jfr. til 9) med et nyt bogstav
      først i hvert vers.
Der er 22 vers i alt og dette svarer til det hebraiske alfabet.
Hmm ...
HVORFOR (Salme) 9 ?
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Psa+9&version=DN1933
      Salme 9.1-21, Bibelen på hverdagsdansk (BPH)
      Herren dømmer de onde og hjælper de undertrykte
      I den noget ældre autoriserede oversættelse fra 1931 står
      I denne salme, hvor hvert bogstav indleder to vers, er der
      enkelte uregelmæssigheder, og der nås kun til omtrent midt
      i alfabetet.
9½ ?
Hmm ...
(fremsagt tidligere)
Salme 9 repræsenterer Cygnus A's galaktiske breddegrad
[ ... ]
Men idéen er altså, at vi ud fra disse små ændringer
i det hebraiske alfabet kan finde frem til noget,
der med ret stor sandsynlighed afslører kendskab
til noget vedr. Cygnus A (muligvis dets galaktiske
breddegrad)
Orion correlation theory
https://en.wikipedia.org/wiki/Orion_correlation_theory
    The Orion correlation theory (or Giza–Orion correlation
    theory)[1] is a fringe hypothesis in alternative
    Egyptology.
    It posits that there is a correlation between the location
    of the three largest pyramids of the Giza pyramid complex
    and Orion's Belt of the constellation Orion, and that
    this correlation was intended as such by the original
    builders of the Giza pyramid complex. The stars of Orion
    were associated with Osiris, the god of rebirth and
    afterlife by the ancient Egyptians.[2][3][4] Depending on
    the version of the theory, additional pyramids can be
    included to complete the picture of the Orion
    constellation, and the Nile river can be included to match
    with the Milky Way galaxy. The theory
    [ ... ]
    Leo and the Sphinx
    The Great Sphinx is a colossal statue with the face of a
    man and the body of a lion. Carved out of the surrounding
    limestone bedrock, it is 57 metres (187 ft) long, 6 metres
    (20 ft) wide, and has a height of 20 metres (66 ft),
    making it the largest single-stone statue in the world. ...
    The Great Sphinx is ... An argument put forward by Bauval
    and Hancock to support the Orion Correlation Theory is
    that the construction of the Great Sphinx was begun in
    10,500 BC; that the Sphinx's lion-shape is a definitive
    reference to the constellation of Leo; and that the layout
    and orientation of the Sphinx, the Giza pyramid complex
    and the Nile River are an accurate reflection or "map" of
    the constellations of Leo, Orion (specifically, Orion's
    Belt) and the Milky Way, respectively.[18]
    A date of 10,500 BC is chosen because they maintain this
    is the only time in the precession of the equinoxes when
    the astrological age was Leo and when that constellation
    rose directly east of the Sphinx at the vernal equinox.
    They also suggest that in this epoch the angles between
    the three stars of Orion's Belt and the horizon were an
    "exact match" to the angles between the three main Giza
    pyramids. These propositions and other theories are used
    to support the overall belief in an advanced and ancient,
    but now vanished, global progenitor civilization.
    Orion korrelationsteori (eller Giza-Orion korrelationsteori)
    [1] er en frynshypotes i alternativ egyptologi.
    Det antyder, at der er en sammenhæng mellem placeringen af
    ​​Pyramidens tre største pyramider og Orion's Belt of
    Constellation Orion, og at denne korrelation var beregnet
    som sådan af de oprindelige bygherrer af
    Giza-pyramidkomplekset. Stjernerne i Orion var forbundet
    med Osiris, gud for genfødsel og efterliv af de gamle
    egyptere. [2] [3] [4] Afhængig af teoriens udgave kan
    yderligere pyramider inkluderes for at fuldføre billedet
    af Orion-konstellationen, og Nilen kan inkluderes for at
    matche Melkevejsgalaksen. Teorien ...
    [ ... ]
    Leo og sfinxen
    Den store sfinx er en kolossal statue med ansigtet på en
    mand og en løve. Skåret ud af den omkringliggende
    kalkstengrund, er den 57 meter lang, 6 meter bred og har
    en højde på 20 meter, hvilket gør den til verdens største
    single-statue. ...
    Den store sfinx er ... Et argument fremsat af Bauval og
    Hancock for at støtte Orion Correlation Theory er, at
    opførelsen af ​​Great Sphinx blev påbegyndt i 10.500 f.Kr.
    at Sfinxens løveform er en endelig henvisning til Leos
    konstellation; og at layoutet og orienteringen af ​​Sfinxen,
    Giza-pyramidkomplekset og Nilen er en nøjagtig refleksion
    eller "kort" af stjerneformerne af Leo, Orion (specielt
    Orion's Belt) og Mælkevejen. [18]
    En dato på 10.500 f.Kr. er valgt, fordi de fastholder, at
    dette er den eneste tid i equinoxernes præcession, da den
    astrologiske alder var Leo, og da den konstellation stod
    direkte øst for Sfinksen på vernal equinox. De antyder
    også, at vinklerne mellem de tre stjerner af Orions Bælte
    og horisonten i denne epoke var en "nøjagtig match" til
    vinklerne mellem de tre vigtigste Giza-pyramider. Disse
    propositioner og andre teorier bruges til at understøtte
    den overordnede tro på en avanceret og gammel, men nu
    forsvundet global progenitor civilisation.
    Jeg har hørt en teoriom, at Sfinsken oprindelig var en
    løve med et løve-ansigt, men at så en Farao sidenhen har
    ødelagt ansigtet af løven for at ære sig selv!
Nå men ...
Målet vi anstanden mellem de 3 store pyramider og så de 3
stjerner, der til sammen giver Orions bælte, da passer
forholdene IKKE 100%.
Og inddrager vi en hypotese om, at de 3 små pryamider
(pyramids of Queens) ...
Pyramids of Queens, 1/3
    29.9716279 31.1272708
    29,9716279 31,1272708
Pyramids of Queens, 2/3
    29.9715721 31.1277254
    29,9715721 31,1277254
Pyramids of Queens, 3/3
    29.9716055 31.1282518
    29,9716055 31,1282518
.... da bliver resultatet ikke bedre!
Men ...
Input
2, Epsilon Ori
(360°) 205,21206594
(600°) 342,0201099
Compare with ...
172*2
=
344
=>
Find pyramid at position 342,0201099 /2
=
171,01005495 (distance from Mexico-crater)
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Egyptian_pyramids
https://en.wikipedia.org/wiki/Egyptian_pyramids
  Contents
    1 Historical development
    2 Pyramid symbolism
    3 Number and location of pyramids
        3.1 Abu Rawash
        3.2 Giza
        3.3 Zawyet el-Aryan
        3.4 Abusir
        3.5 Saqqara
        3.6 Dahshur
        3.7 Mazghuna
        3.8 Lisht
        3.9 Meidum
        3.10 Hawara
        3.11 el-Lahun
        3.12 El-Kurru
        3.13 Nuri
        3.14 Construction dates and heights
3.1 Abu Rawash
Abu Rawash
https://en.wikipedia.org/wiki/Abu_Rawash
    30.031944, 31.075
    30,031944  31,075
Distance from Crater-Mexico
=
171,92651669
3.2 Giza
Giza pyramid complex
https://en.wikipedia.org/wiki/Giza_pyramid_complex
    29.976111, 31.132778
    29,976111  31,132778
Distance from Crater-Mexico
=
172,04801010
3.3 Zawyet el-Aryan
Zawyet El Aryan
https://en.wikipedia.org/wiki/Zawyet_El_Aryan
    29.9, 31.2
    29,9  31,2
Distance from Crater-Mexico
=
172,19999644
3.4 Abusir
Abusir
https://en.wikipedia.org/wiki/Abusir
    29.9, 31.2
    29,9  31,2
Distance from Crater-Mexico
=
172,19999644
3.5 Saqqara
Saqqara
https://en.wikipedia.org/wiki/Saqqara
    29.871111, 31.216389
    29,871111  31,216389
Distance from Crater-Mexico
=
172,24685882
3.6 Dahshur
Dahshur
https://en.wikipedia.org/wiki/Dahshur
.... It is known chiefly for several pyramids, two of which are
among the oldest, largest and best preserved in Egypt, built
from 2613–2589 BC.
    29.806389, 31.208056
    29,806389  31,208056
Distance from Crater-Mexico
=
172,29828521
Bent Pyramid
https://en.wikipedia.org/wiki/Bent_Pyramid
Denne pyramide er ret speciel, fordi den i sin konstruktion
har en *alvorlig* fejl: Det en bygget fór stejlt, og for at
undgå, at den braser sammen, valgte man så undervejs at ændre
på vinklen, så den blev mere flad i øverste halvdel.
Dette har været et argument for, at pyramiderne IKKE har været
bygget af ufonauter, fordi det vil jo være utænkeligt, at man
godt kan finde ud af at rejse i universet men ikke kan finde
ud af at bygge en pyramide!
Men ...
Det kunne også være et *tegn* (altså en *markør*), fordi ...
Bent Pyramid
https://en.wikipedia.org/wiki/Bent_Pyramid
    The Bent Pyramid rises from the desert at a 54-degree
    inclination, but the top section (above 47 meters) is
    built at the shallower angle of 43 degrees, lending the
    pyramid its very obvious 'bent' appearance.[1]
    Bentpyramiden stiger fra ørkenen i en 54 graders hældning,
    men den øverste del (over 47 meter) er bygget ved den
    nedre vinkel på 43 grader, og udlåner pyramiden er det
    meget oplagte 'bøjede' udseende. [1]
Babeltårnet i Ur (som havde en distance til templet i
Jerusalem på 187 enheder ud af 600) KUNNE minde lidt om denne
pyramide
21,48566667
=>
21,48566667 *2
=
42,97133334
Compare with ...
43-Tc, Technetium
https://sites.google.com/site/etbible/home/isotope-evidence/43-tc
+
Markpointer 43
https://sites.google.com/site/etbible/home/markpointer/43
    Markør 43 er et ret vigtigt markørtal, fordi ... (input memory
from) ...
https://sites.google.com/site/etbible/home/background/atomic-physics/english
    === citat start ===
    A complete list of *all* known isotopes can be downloaded
    from ...
    En komplet liste over *alle* kendte isotoper kan downloades
    fra ...
    https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_nuclides
    From this table you can see, that ...
    Fra denne tabel kan du se, at ...
    1.
    Proton-counter
    Proton-tæller
    Not all elements have stable isotopes at all.
    Ikke alle grundstoffer har overhovedet stabile isotoper.
    The exceptions are the atomic numbers ...
    Undtagelserne er atom-numrene ...
    43, 61, 84-111
    (Total of 30 pieces)
    (i alt 30 stk.)
    === citat slut ===
    Det *afslører* kendskab til moderne atomfysik!
3.7 Mazghuna
3.8 Lisht
3.9 Meidum
3.10 Hawara
3.11 el-Lahun
3.12 El-Kurru
3.13 Nuri
3.14 Construction dates and heights
Aha!
43*4 =
172
Og det må så være den naturlige og dermed videnskabelige
forklaring på, at distancen fra Krateret i Mexico til Giza
er på SELVSAMME 172 enheder!
Afstanden *afslører* jo kendskab, dels til Krateret samt
atomfysik!
HVIS vi nu kombinerer denne nyanskaffede viden med teorien om,
at Giza afbilleder Orin's bælte ...
Orion correlation theory
https://en.wikipedia.org/wiki/Orion_correlation_theory
Hele konstruktionen (inklusiv Abraham-koden) har til formål at
*hjælpe* os til at opmåle ting oppe i himlen, fordi ...
Abraham-75  = distance from South-America to Africa
Abraham-99  = distance from Crater-Mexico to South-America
Abraham-160 = distance from Crater-Mexico to Africa
Abraham-172 = distance from Crater-Mexico to Giza-Egypt
Abraham-175 = distance from Crater-Mexico to Temple-Jerusalem
=>
Abraham 127 = distance from Temple-Jerusalem to South-America
Abraham 9½-3= distance from Temple-Jerusalem to Giza-Egypt
Den ny hypotese er, at idet ...
Great Sphinx of Giza
https://en.wikipedia.org/wiki/Great_Sphinx_of_Giza
    29.975278, 31.137778
    29,975278  31,137778
.... sfinksen ligger på SAMME breddegrad som den midterste
pyramide ...
Pyramid of Khafre
https://en.wikipedia.org/wiki/Pyramid_of_Khafre
    29.976111, 31.130833
    29,976111  31,130833
Se evt. maps ...
.... er det denne pyramide, der *symbolsk* skal opmåles ud fra
med hensyn til de himmelske legemer, d.s.v. den midterste
stjerne i Orions bælte, Epsilon Orion.
Dernæst at Sfinsken *symboliserer* et stjernebillede: Løven
Men da dette stjernebillede er ret stort, ved man ikke helt
præcist hvor-ud-fra, man skal måle.
Derfor ...
https://en.wikipedia.org/wiki/Giza_pyramid_complex
  1 Pyramids and Sphinx
    1.1 Khufu's pyramid complex
    1.2 Khafre's pyramid complex
    1.3 Menkaure's pyramid complex
    1.4 Sphinx
    1.5 Tomb of Queen Khentkaus I
(
Så vidt jeg kan skønne er der i alt 7 oldtidsgenstande i
området; 3 store pyramider + 1 Sfinsk + 3 små pyramider kaldet
Pyramids of Queens, hvoraf den ene er forvitret
)
Input memory from ...
https://sites.google.com/site/etbible/home/files/14-xxx/14-800
   (Job siger:)
   Han skabte Bjørnen, Orion, Syvstjernen og Sydens Kamre*,
   (Job 9,9)
   see perhaps also ...
   http://www.biblegateway.com/passage/?search=job%209.9&version=DN1933
   (Gud spørger, ifølge Bibelen:)
   Knytter du Syvstjernens Bånd, kan du løse Orions Lænker?
   Lader du Aftenstjernen gå op i Tide, leder du Bjørnen
   med Unger?
   Kender du Himmelens Love, ...
   (Job 38,31-33a)
    see perhaps also ...
http://www.biblegateway.com/passage/?search=job%2038.31-33&version=DN1933
   * Stjernebillede.
   Den gammel-testamentlige profet Amos nævner også
   7-stjernen og Orion, men her undlades Bjørnen (Amos 5,8)
   tilsyneladende.
Job nævner altså 4 stjernebilleder (eller objekter på
1    Bjørnen
2    Orion
3    Syvstjernen
4    Sydens Kamre*,
Gud (eller hvem det nu er) nævner ligeledes 4
1    Syvstjernens Bånd
2    Orions Lænker
3    Aftenstjernen
4    Bjørnen med Unger?
Det er derfor nærliggende at antage, at vi slet ikke skal lede
i Løvens stjernebillede efter et målepunkt men derimod ud for
7-stjernen.
Der var - som sagt - 7 genstande ved Giza, og at den ene
genstand var ved at forvitre. Og det SELVSAMME karakteristika
kan man måske sige om 7-stjernen, idet man faktisk kun kan se
6 stjerne med det blotte øje. Den 7'ende stjerne, mener man,
har været kraftigere i Oldtiden, men hvorom alting er, så -
symbolsk set - minder objekterne om i hinanden.
Og her har vi så fundet ud af, at distancen fra Orions bælte
til 7-stjernen er på ...
https://sites.google.com/site/etbible/home/objects/7-stars
    360°
    Longitude 166,64427
    Latitude  -23,45985
samt ...
https://sites.google.com/site/etbible/home/objects/orion/epsilon
    360°
    Longitude 205,21206594
    Latitude  -17,24173111
Download evt. help-file (regneark) ...
https://sites.google.com/site/etbible/home/chicxulub-crater/Temple%20030.sxc
Og her har vi så fundet ud af, at distancen fra Orions bælte
til 7-stjernen er på 61 enheder, MEN ALTSÅ KUN I ET
600-TAL-SYSTEM.
Helt nøjagtig er afstanden på 60,96910294
Compare with ...
Markpointer 61
https://sites.google.com/site/etbible/home/markpointer/61
    Markør 61 er et ret vigtigt markørtal, fordi ... (input memory
from) ...
https://sites.google.com/site/etbible/home/background/atomic-physics/english
    === citat start ===
    A complete list of *all* known isotopes can be downloaded
    from ...
    En komplet liste over *alle* kendte isotoper kan downloades
    fra ...
    https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_nuclides
    From this table you can see, that ...
    Fra denne tabel kan du se, at ...
    1.
    Proton-counter
    Proton-tæller
    Not all elements have stable isotopes at all.
    Ikke alle grundstoffer har overhovedet stabile isotoper.
    The exceptions are the atomic numbers ...
    Undtagelserne er atom-numrene ...
    43, 61, 84-111
    (Total of 30 pieces)
    (i alt 30 stk.)
    === citat slut ===
    Det *afslører* kendskab til moderne atomfysik!
Noget tyder altså på, at man har valgt 600-tal-systemet, fordi
man her-ud-fra snildt kan danne *markør-tal*; akkurat som dem,
der benyttes i fx. et radiobudskab mellem civilisationer i
verdensrummet (et såkaldt SETI-program)!
Found Your "footsteps", ET ... :-)


Download helpfile (regneark) ...
https://sites.google.com/site/etfootsteps/home/2018-11-09-ufo/Temple%20035.sxc


The distance from ...

1.
UFO south-west coast of Ireland, 2018-11-09, CET 07:47:xx

to ...

2.
Giza pyramid complex, Egypt


... is around 62,03544240


(
NB!
Positionen af UFO'et Syd-Vest for Irland blev foretaget på
skøn (i mangel af mere nøjagtige oplysninger). Så tallet
KAN ligeså godt være på omkring de 61.
)


So ...

This mean, that *You* knew the "secret" (nov. 2018), we
(Mankind) just now have found out (about the pyramids 172
und so weiter => sky-delta-61).

-

I have found out MORE, ET:

Input memory from syntax ...

½*43, 43, 2*43, 4*43

=>

½*48, 48, 2*48, 4*48

Found:
24 (Abraham-75-99), (48), Abraham-99(Sodoma-195)=96 (48*2)


Message will be send out soon ... :-)


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael.
--
Coming up news: Iran hit by a Asteroid. Iran is no more (Jer.49,34-) ?
Last OUTPUT: 21501 news:5cecef81$0$695$***@news.sunsite.dk
https://groups.google.com/d/msg/dk.test/MRWueyeFrn8/-vJZiYkfBwAJ
Info http://groups.google.dk/group/dk.test/msg/591d03940b49201e
Website https://sites.google.com/site/kalltree1 File no 21562
Kall, Mogens
2019-06-10 11:46:04 UTC
Permalink
Post by Kall, Mogens
Found Your "footsteps", ET (UFO-Ireland 2018-11-09 = 62) -
+
24 (Abraham-75-99), (48), Abraham-99(Sodoma-195)=96 (48*2)
Re: Abraham-koden
File 21.562 ...
https://sites.google.com/site/etfootsteps/home/2018-11-09-ufo/21-562
https://sites.google.com/site/etbible/home/esp-stack/21-562
From Danish to English (and many other languages)...
http://translate.google.com/translate?hl=en&sl=da&tl=en&u=https://sites.google.com/site/etfootsteps/home/2018-11-09-ufo/21-562
-
    News:dk.livssyn.kristendom
    News:dk.videnskab
    News:no.kultur.folklore.ufo
    News:dk.videnskab
Subject: Abraham-koden
Date: Sun, 9 Jun 2019 13:53:56 +0200, GMT 11:53
Organization: The Kingdom of Heaven, Department Fools of Christ
https://sites.google.com/site/etbible/home/abraham-code/21-560
https://sites.google.com/site/etbible/home/chicxulub-crater/21-560
https://sites.google.com/site/etbible/home/markpointer/43/21-560
https://sites.google.com/site/etbible/home/markpointer/61/21-560
https://sites.google.com/site/etbible/home/markpointer/172/21-560
https://sites.google.com/site/etbible/home/markpointer/ur/21-560
https://sites.google.com/site/etbible/home/objects/7-stars/distance/orion-epsilon/21-560
https://sites.google.com/site/etbible/home/objects/orion/epsilon/distance/m45/21-560
https://groups.google.com/d/msg/dk.livssyn.kristendom/1RjZ4SkaHSk/KbhZ3ZL6BQAJ
https://groups.google.com/d/msg/dk.videnskab/J5vLg962edQ/PJRHdfEbBAAJ
https://groups.google.com/d/msg/no.kultur.folklore.ufo/bSeKgCdhenk/cFSxTMrBBgAJ
Post by Kall, Mogens
The Abraham code (Abraham-koden)
Found distance Ur(Iraq)-Giza(Egypt) = ½*43 and
Found distance Crater(Mexico)-Giza(Egypt) = 4*43 (172)
Found distance Epsilon(Orion)-M45(7-star) = 61
File 21.560 ...
https://sites.google.com/site/etbible/home/abraham-code/21-560
https://sites.google.com/site/etbible/home/chicxulub-crater/21-560
https://sites.google.com/site/etbible/home/markpointer/43/21-560
https://sites.google.com/site/etbible/home/markpointer/61/21-560
https://sites.google.com/site/etbible/home/markpointer/ur/21-560
https://sites.google.com/site/etbible/home/objects/7-stars/distance/orion-epsilon/21-560
https://sites.google.com/site/etbible/home/objects/orion/epsilon/distance/m45/21-560
 From Danish to English (and many other languages)...
http://translate.google.com/translate?hl=en&sl=da&tl=en&u=https://sites.google.com/site/etbible/home/abraham-code/21-560
-
https://sites.google.com/site/etbible/home/apophis/21-514
https://sites.google.com/site/kallpol4/home/issues/samson-s-riddle/21-516
https://sites.google.com/site/etbible/home/samson-s-riddle/21-517
https://sites.google.com/site/etbible/home/markpointer/575/21-519
https://sites.google.com/site/etbible/home/apophis/21-526
https://sites.google.com/site/etbible/home/apophis/21-527
https://sites.google.com/site/etbible/home/samson-s-riddle/21-530
https://sites.google.com/site/etbible/home/samson-s-riddle/21-536
https://sites.google.com/site/etbible/home/chicxulub-crater/21-538
https://sites.google.com/site/etbible/home/chicxulub-crater/21-540
https://sites.google.com/site/etbible/home/chicxulub-crater/21-541
https://sites.google.com/site/etbible/home/chicxulub-crater/21-542
https://sites.google.com/site/etbible/home/chicxulub-crater/21-543
https://sites.google.com/site/etbible/home/chicxulub-crater/21-544
https://sites.google.com/site/etbible/home/chicxulub-crater/21-550
Subject: [Found Isak-60+25 *474/575 = Tara-70]
https://sites.google.com/site/etbible/home/chicxulub-crater/21-552
https://sites.google.com/site/etbible/home/pangea/21-552
 >
 > Found the connection, ET ... :-)
 >
 >
 > HVIS vi opfatter Abraham-75 som *måleudgangspunktet* ...
 >
 > Input from file 21.511
 >
https://sites.google.com/site/etbible/home/objects/homestar-of-et/g-lat/21-511
 >
https://sites.google.com/site/etbible/home/objects/homestar-of-et/g-lon/21-511
 >
 >
 > Apophis
 > waves___Abram__Irak
 > _________175____75 (137 -> 137)
 > 575, 3
 > _________150____50
 > 575, 2
 > _________125____25
 > 575, 1
 > _________100_____0
 > 474, 1
 > __________75___-25 (205 -> 187)
 >
 >
 > .... og herfra tæller årene frem til, at Isak-60 får de
 > 2 sønner (crater-afrika = 160), da bliver regnestykket
 >
 > +60 år (Isak-60, Abraham-160, Jakob-0)
 > +25 år
 > =
 > 85 år
 >
 >
 > 85 * 474/575
 > =
 > 70,069565217391304347826086956522
 >
 >
 > Compare with ...
 >
 > Tara-70 (Abraham-60)
 >
 >
 > Det vil sige, at vi nu *forklare*, HVORFOR der er dette
 > *mystiske* "punkt" udfor Tara-70, hvor man kan MISFORSTÅ
 > teksten.
 >
 > Man kan fejlagtigt komme til at tro, at det er udfor dette
 > punkt, Tara-70, at Abraham fødes.
 >
 > Men det gør han jo som sagt ikke!
 >
 > Men HVORFOR opstiller de så denne gåde/fælde?
 >
 > Og HVORFOR anvendes tallene 70 og indirekte 60 (da det
 > sammenlagt jo skal give 130 år, samtidig med at Abraham
 > er 75 år)?
 >
 >
 > Forklaringen er altså nu fundet, og det viser sig, at
 >
 >      575
 >      575
 >      575
 >      474
 >      =
 >      2199 år
https://sites.google.com/site/etbible/home/esp-stack/21-556
 >
 >> Vi kan på denne baggrund sige, at der er *begrundet* MISTANKE
 >> om, at Abrahams år (med særlig udvalgte tidspunkter) ...
 >>
 >>      Abraham-175
 >>      Abraham-150
 >>      Abraham-125
 >>      Abraham-100
 >>      Abraham-75
 >>
 >> .... *symbolsk* set - repræsenterer Apohos karakteristiske DATA
 >> (474 og 3*575 osv.), ...
 >>
 >> .... endskønt Abraham-tallerne IKKE passer. I så fald burde der
 >>
 >>      Abraham-175
 >>    575
 >>      Abraham-150
 >>    575
 >>      Abraham-125
 >>    575
 >>      Abraham-100
 >>    474
 >>      Abraham-75, - (25 * 474/575 = 20,609) => Abraham-79,4...
[ ... ]
 > 1.
 > Find if possible Temple-Peru-195?
[ ... ]
 > Hmm ...
 >
 > +175
 > -150
 > =
 > 25
 >
 > =>
 >
 > https://www.biblegateway.com/passage/?search=Psa+25&version=BPH
 >
 >      Salme 25.1-22, Bibelen på hverdagsdansk (BPH)
 >
 >      Bøn om vejledning og beskyttelse
 >
 >
 >      I den noget ældre autoriserede oversættelse fra 1931 står
 >
 >      Salmen er alfabetisk (jfr. til 9) med et nyt bogstav
 >      først i hvert vers.
 >
 > Der er 22 vers i alt og dette svarer til det hebraiske alfabet.
 >
 >
 > Hmm ...
 >
 > HVORFOR (Salme) 9 ?
 >
 >
 > https://www.biblegateway.com/passage/?search=Psa+9&version=DN1933
 >
 >      Salme 9.1-21, Bibelen på hverdagsdansk (BPH)
 >
 >      Herren dømmer de onde og hjælper de undertrykte
 >
 >
 >      I den noget ældre autoriserede oversættelse fra 1931 står
 >
 >      I denne salme, hvor hvert bogstav indleder to vers, er der
 >      enkelte uregelmæssigheder, og der nås kun til omtrent midt
 >      i alfabetet.
 >
 > 9½ ?
 >
 > Hmm ...
 >
 > (fremsagt tidligere)
 >
 > Salme 9 repræsenterer Cygnus A's galaktiske breddegrad
[ ... ]
 > Men idéen er altså, at vi ud fra disse små ændringer
 > i det hebraiske alfabet kan finde frem til noget,
 > der med ret stor sandsynlighed afslører kendskab
 > til noget vedr. Cygnus A (muligvis dets galaktiske
 > breddegrad)
Orion correlation theory
https://en.wikipedia.org/wiki/Orion_correlation_theory
     The Orion correlation theory (or Giza–Orion correlation
     theory)[1] is a fringe hypothesis in alternative
     Egyptology.
     It posits that there is a correlation between the location
     of the three largest pyramids of the Giza pyramid complex
     and Orion's Belt of the constellation Orion, and that
     this correlation was intended as such by the original
     builders of the Giza pyramid complex. The stars of Orion
     were associated with Osiris, the god of rebirth and
     afterlife by the ancient Egyptians.[2][3][4] Depending on
     the version of the theory, additional pyramids can be
     included to complete the picture of the Orion
     constellation, and the Nile river can be included to match
     with the Milky Way galaxy. The theory
     [ ... ]
     Leo and the Sphinx
     The Great Sphinx is a colossal statue with the face of a
     man and the body of a lion. Carved out of the surrounding
     limestone bedrock, it is 57 metres (187 ft) long, 6 metres
     (20 ft) wide, and has a height of 20 metres (66 ft),
     making it the largest single-stone statue in the world. ...
     The Great Sphinx is ... An argument put forward by Bauval
     and Hancock to support the Orion Correlation Theory is
     that the construction of the Great Sphinx was begun in
     10,500 BC; that the Sphinx's lion-shape is a definitive
     reference to the constellation of Leo; and that the layout
     and orientation of the Sphinx, the Giza pyramid complex
     and the Nile River are an accurate reflection or "map" of
     the constellations of Leo, Orion (specifically, Orion's
     Belt) and the Milky Way, respectively.[18]
     A date of 10,500 BC is chosen because they maintain this
     is the only time in the precession of the equinoxes when
     the astrological age was Leo and when that constellation
     rose directly east of the Sphinx at the vernal equinox.
     They also suggest that in this epoch the angles between
     the three stars of Orion's Belt and the horizon were an
     "exact match" to the angles between the three main Giza
     pyramids. These propositions and other theories are used
     to support the overall belief in an advanced and ancient,
     but now vanished, global progenitor civilization.
     Orion korrelationsteori (eller Giza-Orion korrelationsteori)
     [1] er en frynshypotes i alternativ egyptologi.
     Det antyder, at der er en sammenhæng mellem placeringen af
     ​​Pyramidens tre største pyramider og Orion's Belt of
     Constellation Orion, og at denne korrelation var beregnet
     som sådan af de oprindelige bygherrer af
     Giza-pyramidkomplekset. Stjernerne i Orion var forbundet
     med Osiris, gud for genfødsel og efterliv af de gamle
     egyptere. [2] [3] [4] Afhængig af teoriens udgave kan
     yderligere pyramider inkluderes for at fuldføre billedet
     af Orion-konstellationen, og Nilen kan inkluderes for at
     matche Melkevejsgalaksen. Teorien ...
     [ ... ]
     Leo og sfinxen
     Den store sfinx er en kolossal statue med ansigtet på en
     mand og en løve. Skåret ud af den omkringliggende
     kalkstengrund, er den 57 meter lang, 6 meter bred og har
     en højde på 20 meter, hvilket gør den til verdens største
     single-statue. ...
     Den store sfinx er ... Et argument fremsat af Bauval og
     Hancock for at støtte Orion Correlation Theory er, at
     opførelsen af ​​Great Sphinx blev påbegyndt i 10.500 f.Kr.
     at Sfinxens løveform er en endelig henvisning til Leos
     konstellation; og at layoutet og orienteringen af ​​Sfinxen,
     Giza-pyramidkomplekset og Nilen er en nøjagtig refleksion
     eller "kort" af stjerneformerne af Leo, Orion (specielt
     Orion's Belt) og Mælkevejen. [18]
     En dato på 10.500 f.Kr. er valgt, fordi de fastholder, at
     dette er den eneste tid i equinoxernes præcession, da den
     astrologiske alder var Leo, og da den konstellation stod
     direkte øst for Sfinksen på vernal equinox. De antyder
     også, at vinklerne mellem de tre stjerner af Orions Bælte
     og horisonten i denne epoke var en "nøjagtig match" til
     vinklerne mellem de tre vigtigste Giza-pyramider. Disse
     propositioner og andre teorier bruges til at understøtte
     den overordnede tro på en avanceret og gammel, men nu
     forsvundet global progenitor civilisation.
     Jeg har hørt en teoriom, at Sfinsken oprindelig var en
     løve med et løve-ansigt, men at så en Farao sidenhen har
     ødelagt ansigtet af løven for at ære sig selv!
Nå men ...
Målet vi anstanden mellem de 3 store pyramider og så de 3
stjerner, der til sammen giver Orions bælte, da passer
forholdene IKKE 100%.
Og inddrager vi en hypotese om, at de 3 små pryamider
(pyramids of Queens) ...
Pyramids of Queens, 1/3
     29.9716279 31.1272708
     29,9716279 31,1272708
Pyramids of Queens, 2/3
     29.9715721 31.1277254
     29,9715721 31,1277254
Pyramids of Queens, 3/3
     29.9716055 31.1282518
     29,9716055 31,1282518
.... da bliver resultatet ikke bedre!
Men ...
Input
2, Epsilon Ori
(360°) 205,21206594
(600°) 342,0201099
Compare with ...
172*2
=
344
=>
Find pyramid at position 342,0201099 /2
=
171,01005495 (distance from Mexico-crater)
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Egyptian_pyramids
https://en.wikipedia.org/wiki/Egyptian_pyramids
   Contents
     1 Historical development
     2 Pyramid symbolism
     3 Number and location of pyramids
         3.1 Abu Rawash
         3.2 Giza
         3.3 Zawyet el-Aryan
         3.4 Abusir
         3.5 Saqqara
         3.6 Dahshur
         3.7 Mazghuna
         3.8 Lisht
         3.9 Meidum
         3.10 Hawara
         3.11 el-Lahun
         3.12 El-Kurru
         3.13 Nuri
         3.14 Construction dates and heights
3.1 Abu Rawash
Abu Rawash
https://en.wikipedia.org/wiki/Abu_Rawash
     30.031944, 31.075
     30,031944  31,075
Distance from Crater-Mexico
=
171,92651669
3.2 Giza
Giza pyramid complex
https://en.wikipedia.org/wiki/Giza_pyramid_complex
     29.976111, 31.132778
     29,976111  31,132778
Distance from Crater-Mexico
=
172,04801010
3.3 Zawyet el-Aryan
Zawyet El Aryan
https://en.wikipedia.org/wiki/Zawyet_El_Aryan
     29.9, 31.2
     29,9  31,2
Distance from Crater-Mexico
=
172,19999644
3.4 Abusir
Abusir
https://en.wikipedia.org/wiki/Abusir
     29.9, 31.2
     29,9  31,2
Distance from Crater-Mexico
=
172,19999644
3.5 Saqqara
Saqqara
https://en.wikipedia.org/wiki/Saqqara
     29.871111, 31.216389
     29,871111  31,216389
Distance from Crater-Mexico
=
172,24685882
3.6 Dahshur
Dahshur
https://en.wikipedia.org/wiki/Dahshur
.... It is known chiefly for several pyramids, two of which are
among the oldest, largest and best preserved in Egypt, built
from 2613–2589 BC.
     29.806389, 31.208056
     29,806389  31,208056
Distance from Crater-Mexico
=
172,29828521
Bent Pyramid
https://en.wikipedia.org/wiki/Bent_Pyramid
Denne pyramide er ret speciel, fordi den i sin konstruktion
har en *alvorlig* fejl: Det en bygget fór stejlt, og for at
undgå, at den braser sammen, valgte man så undervejs at ændre
på vinklen, så den blev mere flad i øverste halvdel.
Dette har været et argument for, at pyramiderne IKKE har været
bygget af ufonauter, fordi det vil jo være utænkeligt, at man
godt kan finde ud af at rejse i universet men ikke kan finde
ud af at bygge en pyramide!
Men ...
Det kunne også være et *tegn* (altså en *markør*), fordi ...
Bent Pyramid
https://en.wikipedia.org/wiki/Bent_Pyramid
     The Bent Pyramid rises from the desert at a 54-degree
     inclination, but the top section (above 47 meters) is
     built at the shallower angle of 43 degrees, lending the
     pyramid its very obvious 'bent' appearance.[1]
     Bentpyramiden stiger fra ørkenen i en 54 graders hældning,
     men den øverste del (over 47 meter) er bygget ved den
     nedre vinkel på 43 grader, og udlåner pyramiden er det
     meget oplagte 'bøjede' udseende. [1]
Babeltårnet i Ur (som havde en distance til templet i
Jerusalem på 187 enheder ud af 600) KUNNE minde lidt om denne
pyramide
21,48566667
=>
21,48566667 *2
=
42,97133334
Compare with ...
43-Tc, Technetium
https://sites.google.com/site/etbible/home/isotope-evidence/43-tc
+
Markpointer 43
https://sites.google.com/site/etbible/home/markpointer/43
     Markør 43 er et ret vigtigt markørtal, fordi ... (input memory
from) ...
https://sites.google.com/site/etbible/home/background/atomic-physics/english
     === citat start ===
     A complete list of *all* known isotopes can be downloaded
     from ...
     En komplet liste over *alle* kendte isotoper kan downloades
     fra ...
     https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_nuclides
     From this table you can see, that ...
     Fra denne tabel kan du se, at ...
     1.
     Proton-counter
     Proton-tæller
     Not all elements have stable isotopes at all.
     Ikke alle grundstoffer har overhovedet stabile isotoper.
     The exceptions are the atomic numbers ...
     Undtagelserne er atom-numrene ...
     43, 61, 84-111
     (Total of 30 pieces)
     (i alt 30 stk.)
     === citat slut ===
     Det *afslører* kendskab til moderne atomfysik!
3.7 Mazghuna
3.8 Lisht
3.9 Meidum
3.10 Hawara
3.11 el-Lahun
3.12 El-Kurru
3.13 Nuri
3.14 Construction dates and heights
Aha!
43*4 =
172
Og det må så være den naturlige og dermed videnskabelige
forklaring på, at distancen fra Krateret i Mexico til Giza
er på SELVSAMME 172 enheder!
Afstanden *afslører* jo kendskab, dels til Krateret samt
atomfysik!
HVIS vi nu kombinerer denne nyanskaffede viden med teorien om,
at Giza afbilleder Orin's bælte ...
Orion correlation theory
https://en.wikipedia.org/wiki/Orion_correlation_theory
Hele konstruktionen (inklusiv Abraham-koden) har til formål at
*hjælpe* os til at opmåle ting oppe i himlen, fordi ...
Abraham-75  = distance from South-America to Africa
Abraham-99  = distance from Crater-Mexico to South-America
Abraham-160 = distance from Crater-Mexico to Africa
Abraham-172 = distance from Crater-Mexico to Giza-Egypt
Abraham-175 = distance from Crater-Mexico to Temple-Jerusalem
=>
Abraham 127 = distance from Temple-Jerusalem to South-America
Abraham 9½-3= distance from Temple-Jerusalem to Giza-Egypt
Den ny hypotese er, at idet ...
Great Sphinx of Giza
https://en.wikipedia.org/wiki/Great_Sphinx_of_Giza
     29.975278, 31.137778
     29,975278  31,137778
.... sfinksen ligger på SAMME breddegrad som den midterste
pyramide ...
Pyramid of Khafre
https://en.wikipedia.org/wiki/Pyramid_of_Khafre
     29.976111, 31.130833
     29,976111  31,130833
Se evt. maps ...
.... er det denne pyramide, der *symbolsk* skal opmåles ud fra
med hensyn til de himmelske legemer, d.s.v. den midterste
stjerne i Orions bælte, Epsilon Orion.
Dernæst at Sfinsken *symboliserer* et stjernebillede: Løven
Men da dette stjernebillede er ret stort, ved man ikke helt
præcist hvor-ud-fra, man skal måle.
Derfor ...
https://en.wikipedia.org/wiki/Giza_pyramid_complex
   1 Pyramids and Sphinx
     1.1 Khufu's pyramid complex
     1.2 Khafre's pyramid complex
     1.3 Menkaure's pyramid complex
     1.4 Sphinx
     1.5 Tomb of Queen Khentkaus I
(
Så vidt jeg kan skønne er der i alt 7 oldtidsgenstande i
området; 3 store pyramider + 1 Sfinsk + 3 små pyramider kaldet
Pyramids of Queens, hvoraf den ene er forvitret
)
Input memory from ...
https://sites.google.com/site/etbible/home/files/14-xxx/14-800
 >
 >   (Job siger:)
 >
 >>>   Han skabte Bjørnen, Orion, Syvstjernen og Sydens Kamre*,
 >>>   (Job 9,9)
 >
 >   see perhaps also ...
 >   http://www.biblegateway.com/passage/?search=job%209.9&version=DN1933
 >
 >   (Gud spørger, ifølge Bibelen:)
 >
 >>>   Knytter du Syvstjernens Bånd, kan du løse Orions Lænker?
 >>>   Lader du Aftenstjernen gå op i Tide, leder du Bjørnen
 >>>   med Unger?
 >>>   Kender du Himmelens Love, ...
 >>>   (Job 38,31-33a)
 >
 >    see perhaps also ...
 >
http://www.biblegateway.com/passage/?search=job%2038.31-33&version=DN1933
 >>>
 >>>   * Stjernebillede.
 >>>
 >>>   Den gammel-testamentlige profet Amos nævner også
 >>>   7-stjernen og Orion, men her undlades Bjørnen (Amos 5,8)
 >>>   tilsyneladende.
 >
 >
 > Job nævner altså 4 stjernebilleder (eller objekter på
 >
 > 1    Bjørnen
 > 2    Orion
 > 3    Syvstjernen
 > 4    Sydens Kamre*,
 >
 > Gud (eller hvem det nu er) nævner ligeledes 4
 >
 > 1    Syvstjernens Bånd
 > 2    Orions Lænker
 > 3    Aftenstjernen
 > 4    Bjørnen med Unger?
Det er derfor nærliggende at antage, at vi slet ikke skal lede
i Løvens stjernebillede efter et målepunkt men derimod ud for
7-stjernen.
Der var - som sagt - 7 genstande ved Giza, og at den ene
genstand var ved at forvitre. Og det SELVSAMME karakteristika
kan man måske sige om 7-stjernen, idet man faktisk kun kan se
6 stjerne med det blotte øje. Den 7'ende stjerne, mener man,
har været kraftigere i Oldtiden, men hvorom alting er, så -
symbolsk set - minder objekterne om i hinanden.
Og her har vi så fundet ud af, at distancen fra Orions bælte
til 7-stjernen er på ...
https://sites.google.com/site/etbible/home/objects/7-stars
     360°
     Longitude 166,64427
     Latitude  -23,45985
samt ...
https://sites.google.com/site/etbible/home/objects/orion/epsilon
     360°
     Longitude 205,21206594
     Latitude  -17,24173111
Download evt. help-file (regneark) ...
https://sites.google.com/site/etbible/home/chicxulub-crater/Temple%20030.sxc
Og her har vi så fundet ud af, at distancen fra Orions bælte
til 7-stjernen er på 61 enheder, MEN ALTSÅ KUN I ET
600-TAL-SYSTEM.
Helt nøjagtig er afstanden på 60,96910294
Compare with ...
Markpointer 61
https://sites.google.com/site/etbible/home/markpointer/61
     Markør 61 er et ret vigtigt markørtal, fordi ... (input memory
from) ...
https://sites.google.com/site/etbible/home/background/atomic-physics/english
     === citat start ===
     A complete list of *all* known isotopes can be downloaded
     from ...
     En komplet liste over *alle* kendte isotoper kan downloades
     fra ...
     https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_nuclides
     From this table you can see, that ...
     Fra denne tabel kan du se, at ...
     1.
     Proton-counter
     Proton-tæller
     Not all elements have stable isotopes at all.
     Ikke alle grundstoffer har overhovedet stabile isotoper.
     The exceptions are the atomic numbers ...
     Undtagelserne er atom-numrene ...
     43, 61, 84-111
     (Total of 30 pieces)
     (i alt 30 stk.)
     === citat slut ===
     Det *afslører* kendskab til moderne atomfysik!
Noget tyder altså på, at man har valgt 600-tal-systemet, fordi
man her-ud-fra snildt kan danne *markør-tal*; akkurat som dem,
der benyttes i fx. et radiobudskab mellem civilisationer i
verdensrummet (et såkaldt SETI-program)!
Found Your "footsteps", ET ... :-)
Download helpfile (regneark) ...
https://sites.google.com/site/etfootsteps/home/2018-11-09-ufo/Temple%20035.sxc
The distance from ...
    1.
    UFO south-west coast of Ireland, 2018-11-09, CET 07:47:xx
  to ...
    2.
    Giza pyramid complex, Egypt
... is around 62,03544240
(
NB!
Positionen af UFO'et Syd-Vest for Irland blev foretaget på
skøn (i mangel af mere nøjagtige oplysninger). Så tallet
KAN ligeså godt være på omkring de 61.
)
So ...
This mean, that *You* knew the "secret" (nov. 2018), we
(Mankind) just now have found out (about the pyramids 172
und so weiter => sky-delta-61).
-
Input memory from syntax ...
    ½*43, 43, 2*43, 4*43
  =>
    ½*48, 48, 2*48, 4*48
24 (Abraham-75-99), (48), Abraham-99(Sodoma-195)=96 (48*2)
Message will be send out soon ... :-)
Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael.
2018-11-09, day 313 in the year
2018-12-31, day 365 in the year

Delta=
-52

Compare with ...

UFO-Ireland 2018-11-09

Længdegrad 52,17
Breddegrad -9,75

And ...

CET 07:47

=
07,78333...

Compare with ...

7 stars (Pleiades, M45)
https://sites.google.com/site/etbible/home/objects/7-stars

Galactic 600:
Longitude 277,74045 (or 150 + 127,74045)
Latitude -39,09975


Ser man bort hele tallet, da er der en Tal-symbol-genkendelse:

277,74045
__7,78333


Dette tal-synbol-genkendelses-syntax er FØR blevet fundet
(inside the Bible):

https://sites.google.com/site/etbible/home/markpointer/744/21-444
Post by Kall, Mogens
Som nogen af Jer måske har bemærket, er der - tal-*symbolsk*
43.730
601.730
=>
xx.730
xxx.730
21.562b
Kall, Mogens
2019-06-10 13:52:38 UTC
Permalink
Post by Kall, Mogens
Post by Kall, Mogens
Found Your "footsteps", ET (UFO-Ireland 2018-11-09 = 62) -
+
24 (Abraham-75-99), (48), Abraham-99(Sodoma-195)=96 (48*2)
Re: Abraham-koden
File 21.562 ...
https://sites.google.com/site/etfootsteps/home/2018-11-09-ufo/21-562
https://sites.google.com/site/etbible/home/esp-stack/21-562
 From Danish to English (and many other languages)...
http://translate.google.com/translate?hl=en&sl=da&tl=en&u=https://sites.google.com/site/etfootsteps/home/2018-11-09-ufo/21-562
-
     News:dk.livssyn.kristendom
     News:dk.videnskab
     News:no.kultur.folklore.ufo
     News:dk.videnskab
Subject: Abraham-koden
Date: Sun, 9 Jun 2019 13:53:56 +0200, GMT 11:53
Organization: The Kingdom of Heaven, Department Fools of Christ
https://sites.google.com/site/etbible/home/abraham-code/21-560
https://sites.google.com/site/etbible/home/chicxulub-crater/21-560
https://sites.google.com/site/etbible/home/markpointer/43/21-560
https://sites.google.com/site/etbible/home/markpointer/61/21-560
https://sites.google.com/site/etbible/home/markpointer/172/21-560
https://sites.google.com/site/etbible/home/markpointer/ur/21-560
https://sites.google.com/site/etbible/home/objects/7-stars/distance/orion-epsilon/21-560
https://sites.google.com/site/etbible/home/objects/orion/epsilon/distance/m45/21-560
https://groups.google.com/d/msg/dk.livssyn.kristendom/1RjZ4SkaHSk/KbhZ3ZL6BQAJ
https://groups.google.com/d/msg/dk.videnskab/J5vLg962edQ/PJRHdfEbBAAJ
https://groups.google.com/d/msg/no.kultur.folklore.ufo/bSeKgCdhenk/cFSxTMrBBgAJ
 >
Post by Kall, Mogens
The Abraham code (Abraham-koden)
Found distance Ur(Iraq)-Giza(Egypt) = ½*43 and
Found distance Crater(Mexico)-Giza(Egypt) = 4*43 (172)
Found distance Epsilon(Orion)-M45(7-star) = 61
File 21.560 ...
https://sites.google.com/site/etbible/home/abraham-code/21-560
https://sites.google.com/site/etbible/home/chicxulub-crater/21-560
https://sites.google.com/site/etbible/home/markpointer/43/21-560
https://sites.google.com/site/etbible/home/markpointer/61/21-560
https://sites.google.com/site/etbible/home/markpointer/ur/21-560
https://sites.google.com/site/etbible/home/objects/7-stars/distance/orion-epsilon/21-560
https://sites.google.com/site/etbible/home/objects/orion/epsilon/distance/m45/21-560
 From Danish to English (and many other languages)...
http://translate.google.com/translate?hl=en&sl=da&tl=en&u=https://sites.google.com/site/etbible/home/abraham-code/21-560
-
https://sites.google.com/site/etbible/home/apophis/21-514
https://sites.google.com/site/kallpol4/home/issues/samson-s-riddle/21-516
https://sites.google.com/site/etbible/home/samson-s-riddle/21-517
https://sites.google.com/site/etbible/home/markpointer/575/21-519
https://sites.google.com/site/etbible/home/apophis/21-526
https://sites.google.com/site/etbible/home/apophis/21-527
https://sites.google.com/site/etbible/home/samson-s-riddle/21-530
https://sites.google.com/site/etbible/home/samson-s-riddle/21-536
https://sites.google.com/site/etbible/home/chicxulub-crater/21-538
https://sites.google.com/site/etbible/home/chicxulub-crater/21-540
https://sites.google.com/site/etbible/home/chicxulub-crater/21-541
https://sites.google.com/site/etbible/home/chicxulub-crater/21-542
https://sites.google.com/site/etbible/home/chicxulub-crater/21-543
https://sites.google.com/site/etbible/home/chicxulub-crater/21-544
https://sites.google.com/site/etbible/home/chicxulub-crater/21-550
Subject: [Found Isak-60+25 *474/575 = Tara-70]
https://sites.google.com/site/etbible/home/chicxulub-crater/21-552
https://sites.google.com/site/etbible/home/pangea/21-552
 >
 > Found the connection, ET ... :-)
 >
 >
 > HVIS vi opfatter Abraham-75 som *måleudgangspunktet* ...
 >
 > Input from file 21.511
 >
https://sites.google.com/site/etbible/home/objects/homestar-of-et/g-lat/21-511
 >
https://sites.google.com/site/etbible/home/objects/homestar-of-et/g-lon/21-511
 >
 >
 > Apophis
 > waves___Abram__Irak
 > _________175____75 (137 -> 137)
 > 575, 3
 > _________150____50
 > 575, 2
 > _________125____25
 > 575, 1
 > _________100_____0
 > 474, 1
 > __________75___-25 (205 -> 187)
 >
 >
 > .... og herfra tæller årene frem til, at Isak-60 får de
 > 2 sønner (crater-afrika = 160), da bliver regnestykket
 >
 > +60 år (Isak-60, Abraham-160, Jakob-0)
 > +25 år
 > =
 > 85 år
 >
 >
 > 85 * 474/575
 > =
 > 70,069565217391304347826086956522
 >
 >
 > Compare with ...
 >
 > Tara-70 (Abraham-60)
 >
 >
 > Det vil sige, at vi nu *forklare*, HVORFOR der er dette
 > *mystiske* "punkt" udfor Tara-70, hvor man kan MISFORSTÅ
 > teksten.
 >
 > Man kan fejlagtigt komme til at tro, at det er udfor dette
 > punkt, Tara-70, at Abraham fødes.
 >
 > Men det gør han jo som sagt ikke!
 >
 > Men HVORFOR opstiller de så denne gåde/fælde?
 >
 > Og HVORFOR anvendes tallene 70 og indirekte 60 (da det
 > sammenlagt jo skal give 130 år, samtidig med at Abraham
 > er 75 år)?
 >
 >
 > Forklaringen er altså nu fundet, og det viser sig, at
 >
 >      575
 >      575
 >      575
 >      474
 >      =
 >      2199 år
https://sites.google.com/site/etbible/home/esp-stack/21-556
 >
 >> Vi kan på denne baggrund sige, at der er *begrundet* MISTANKE
 >> om, at Abrahams år (med særlig udvalgte tidspunkter) ...
 >>
 >>      Abraham-175
 >>      Abraham-150
 >>      Abraham-125
 >>      Abraham-100
 >>      Abraham-75
 >>
 >> .... *symbolsk* set - repræsenterer Apohos karakteristiske DATA
 >> (474 og 3*575 osv.), ...
 >>
 >> .... endskønt Abraham-tallerne IKKE passer. I så fald burde der
 >>
 >>      Abraham-175
 >>    575
 >>      Abraham-150
 >>    575
 >>      Abraham-125
 >>    575
 >>      Abraham-100
 >>    474
 >>      Abraham-75, - (25 * 474/575 = 20,609) => Abraham-79,4...
[ ... ]
 > 1.
 > Find if possible Temple-Peru-195?
[ ... ]
 > Hmm ...
 >
 > +175
 > -150
 > =
 > 25
 >
 > =>
 >
 > https://www.biblegateway.com/passage/?search=Psa+25&version=BPH
 >
 >      Salme 25.1-22, Bibelen på hverdagsdansk (BPH)
 >
 >      Bøn om vejledning og beskyttelse
 >
 >
 >      I den noget ældre autoriserede oversættelse fra 1931 står
 >
 >      Salmen er alfabetisk (jfr. til 9) med et nyt bogstav
 >      først i hvert vers.
 >
 > Der er 22 vers i alt og dette svarer til det hebraiske alfabet.
 >
 >
 > Hmm ...
 >
 > HVORFOR (Salme) 9 ?
 >
 >
 > https://www.biblegateway.com/passage/?search=Psa+9&version=DN1933
 >
 >      Salme 9.1-21, Bibelen på hverdagsdansk (BPH)
 >
 >      Herren dømmer de onde og hjælper de undertrykte
 >
 >
 >      I den noget ældre autoriserede oversættelse fra 1931 står
 >
 >      I denne salme, hvor hvert bogstav indleder to vers, er der
 >      enkelte uregelmæssigheder, og der nås kun til omtrent midt
 >      i alfabetet.
 >
 > 9½ ?
 >
 > Hmm ...
 >
 > (fremsagt tidligere)
 >
 > Salme 9 repræsenterer Cygnus A's galaktiske breddegrad
[ ... ]
 > Men idéen er altså, at vi ud fra disse små ændringer
 > i det hebraiske alfabet kan finde frem til noget,
 > der med ret stor sandsynlighed afslører kendskab
 > til noget vedr. Cygnus A (muligvis dets galaktiske
 > breddegrad)
Orion correlation theory
https://en.wikipedia.org/wiki/Orion_correlation_theory
     The Orion correlation theory (or Giza–Orion correlation
     theory)[1] is a fringe hypothesis in alternative
     Egyptology.
     It posits that there is a correlation between the location
     of the three largest pyramids of the Giza pyramid complex
     and Orion's Belt of the constellation Orion, and that
     this correlation was intended as such by the original
     builders of the Giza pyramid complex. The stars of Orion
     were associated with Osiris, the god of rebirth and
     afterlife by the ancient Egyptians.[2][3][4] Depending on
     the version of the theory, additional pyramids can be
     included to complete the picture of the Orion
     constellation, and the Nile river can be included to match
     with the Milky Way galaxy. The theory
     [ ... ]
     Leo and the Sphinx
     The Great Sphinx is a colossal statue with the face of a
     man and the body of a lion. Carved out of the surrounding
     limestone bedrock, it is 57 metres (187 ft) long, 6 metres
     (20 ft) wide, and has a height of 20 metres (66 ft),
     making it the largest single-stone statue in the world. ...
     The Great Sphinx is ... An argument put forward by Bauval
     and Hancock to support the Orion Correlation Theory is
     that the construction of the Great Sphinx was begun in
     10,500 BC; that the Sphinx's lion-shape is a definitive
     reference to the constellation of Leo; and that the layout
     and orientation of the Sphinx, the Giza pyramid complex
     and the Nile River are an accurate reflection or "map" of
     the constellations of Leo, Orion (specifically, Orion's
     Belt) and the Milky Way, respectively.[18]
     A date of 10,500 BC is chosen because they maintain this
     is the only time in the precession of the equinoxes when
     the astrological age was Leo and when that constellation
     rose directly east of the Sphinx at the vernal equinox.
     They also suggest that in this epoch the angles between
     the three stars of Orion's Belt and the horizon were an
     "exact match" to the angles between the three main Giza
     pyramids. These propositions and other theories are used
     to support the overall belief in an advanced and ancient,
     but now vanished, global progenitor civilization.
     Orion korrelationsteori (eller Giza-Orion korrelationsteori)
     [1] er en frynshypotes i alternativ egyptologi.
     Det antyder, at der er en sammenhæng mellem placeringen af
     ​​Pyramidens tre største pyramider og Orion's Belt of
     Constellation Orion, og at denne korrelation var beregnet
     som sådan af de oprindelige bygherrer af
     Giza-pyramidkomplekset. Stjernerne i Orion var forbundet
     med Osiris, gud for genfødsel og efterliv af de gamle
     egyptere. [2] [3] [4] Afhængig af teoriens udgave kan
     yderligere pyramider inkluderes for at fuldføre billedet
     af Orion-konstellationen, og Nilen kan inkluderes for at
     matche Melkevejsgalaksen. Teorien ...
     [ ... ]
     Leo og sfinxen
     Den store sfinx er en kolossal statue med ansigtet på en
     mand og en løve. Skåret ud af den omkringliggende
     kalkstengrund, er den 57 meter lang, 6 meter bred og har
     en højde på 20 meter, hvilket gør den til verdens største
     single-statue. ...
     Den store sfinx er ... Et argument fremsat af Bauval og
     Hancock for at støtte Orion Correlation Theory er, at
     opførelsen af ​​Great Sphinx blev påbegyndt i 10.500 f.Kr.
     at Sfinxens løveform er en endelig henvisning til Leos
     konstellation; og at layoutet og orienteringen af ​​Sfinxen,
     Giza-pyramidkomplekset og Nilen er en nøjagtig refleksion
     eller "kort" af stjerneformerne af Leo, Orion (specielt
     Orion's Belt) og Mælkevejen. [18]
     En dato på 10.500 f.Kr. er valgt, fordi de fastholder, at
     dette er den eneste tid i equinoxernes præcession, da den
     astrologiske alder var Leo, og da den konstellation stod
     direkte øst for Sfinksen på vernal equinox. De antyder
     også, at vinklerne mellem de tre stjerner af Orions Bælte
     og horisonten i denne epoke var en "nøjagtig match" til
     vinklerne mellem de tre vigtigste Giza-pyramider. Disse
     propositioner og andre teorier bruges til at understøtte
     den overordnede tro på en avanceret og gammel, men nu
     forsvundet global progenitor civilisation.
     Jeg har hørt en teoriom, at Sfinsken oprindelig var en
     løve med et løve-ansigt, men at så en Farao sidenhen har
     ødelagt ansigtet af løven for at ære sig selv!
Nå men ...
Målet vi anstanden mellem de 3 store pyramider og så de 3
stjerner, der til sammen giver Orions bælte, da passer
forholdene IKKE 100%.
Og inddrager vi en hypotese om, at de 3 små pryamider
(pyramids of Queens) ...
Pyramids of Queens, 1/3
     29.9716279 31.1272708
     29,9716279 31,1272708
Pyramids of Queens, 2/3
     29.9715721 31.1277254
     29,9715721 31,1277254
Pyramids of Queens, 3/3
     29.9716055 31.1282518
     29,9716055 31,1282518
.... da bliver resultatet ikke bedre!
Men ...
Input
2, Epsilon Ori
(360°) 205,21206594
(600°) 342,0201099
Compare with ...
172*2
=
344
=>
Find pyramid at position 342,0201099 /2
=
171,01005495 (distance from Mexico-crater)
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Egyptian_pyramids
https://en.wikipedia.org/wiki/Egyptian_pyramids
   Contents
     1 Historical development
     2 Pyramid symbolism
     3 Number and location of pyramids
         3.1 Abu Rawash
         3.2 Giza
         3.3 Zawyet el-Aryan
         3.4 Abusir
         3.5 Saqqara
         3.6 Dahshur
         3.7 Mazghuna
         3.8 Lisht
         3.9 Meidum
         3.10 Hawara
         3.11 el-Lahun
         3.12 El-Kurru
         3.13 Nuri
         3.14 Construction dates and heights
3.1 Abu Rawash
Abu Rawash
https://en.wikipedia.org/wiki/Abu_Rawash
     30.031944, 31.075
     30,031944  31,075
Distance from Crater-Mexico
=
171,92651669
3.2 Giza
Giza pyramid complex
https://en.wikipedia.org/wiki/Giza_pyramid_complex
     29.976111, 31.132778
     29,976111  31,132778
Distance from Crater-Mexico
=
172,04801010
3.3 Zawyet el-Aryan
Zawyet El Aryan
https://en.wikipedia.org/wiki/Zawyet_El_Aryan
     29.9, 31.2
     29,9  31,2
Distance from Crater-Mexico
=
172,19999644
3.4 Abusir
Abusir
https://en.wikipedia.org/wiki/Abusir
     29.9, 31.2
     29,9  31,2
Distance from Crater-Mexico
=
172,19999644
3.5 Saqqara
Saqqara
https://en.wikipedia.org/wiki/Saqqara
     29.871111, 31.216389
     29,871111  31,216389
Distance from Crater-Mexico
=
172,24685882
3.6 Dahshur
Dahshur
https://en.wikipedia.org/wiki/Dahshur
.... It is known chiefly for several pyramids, two of which are
among the oldest, largest and best preserved in Egypt, built
from 2613–2589 BC.
     29.806389, 31.208056
     29,806389  31,208056
Distance from Crater-Mexico
=
172,29828521
Bent Pyramid
https://en.wikipedia.org/wiki/Bent_Pyramid
Denne pyramide er ret speciel, fordi den i sin konstruktion
har en *alvorlig* fejl: Det en bygget fór stejlt, og for at
undgå, at den braser sammen, valgte man så undervejs at ændre
på vinklen, så den blev mere flad i øverste halvdel.
Dette har været et argument for, at pyramiderne IKKE har været
bygget af ufonauter, fordi det vil jo være utænkeligt, at man
godt kan finde ud af at rejse i universet men ikke kan finde
ud af at bygge en pyramide!
Men ...
Det kunne også være et *tegn* (altså en *markør*), fordi ...
Bent Pyramid
https://en.wikipedia.org/wiki/Bent_Pyramid
     The Bent Pyramid rises from the desert at a 54-degree
     inclination, but the top section (above 47 meters) is
     built at the shallower angle of 43 degrees, lending the
     pyramid its very obvious 'bent' appearance.[1]
     Bentpyramiden stiger fra ørkenen i en 54 graders hældning,
     men den øverste del (over 47 meter) er bygget ved den
     nedre vinkel på 43 grader, og udlåner pyramiden er det
     meget oplagte 'bøjede' udseende. [1]
Babeltårnet i Ur (som havde en distance til templet i
Jerusalem på 187 enheder ud af 600) KUNNE minde lidt om denne
pyramide
21,48566667
=>
21,48566667 *2
=
42,97133334
Compare with ...
43-Tc, Technetium
https://sites.google.com/site/etbible/home/isotope-evidence/43-tc
+
Markpointer 43
https://sites.google.com/site/etbible/home/markpointer/43
     Markør 43 er et ret vigtigt markørtal, fordi ... (input memory
from) ...
https://sites.google.com/site/etbible/home/background/atomic-physics/english
     === citat start ===
     A complete list of *all* known isotopes can be downloaded
     from ...
     En komplet liste over *alle* kendte isotoper kan downloades
     fra ...
     https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_nuclides
     From this table you can see, that ...
     Fra denne tabel kan du se, at ...
     1.
     Proton-counter
     Proton-tæller
     Not all elements have stable isotopes at all.
     Ikke alle grundstoffer har overhovedet stabile isotoper.
     The exceptions are the atomic numbers ...
     Undtagelserne er atom-numrene ...
     43, 61, 84-111
     (Total of 30 pieces)
     (i alt 30 stk.)
     === citat slut ===
     Det *afslører* kendskab til moderne atomfysik!
3.7 Mazghuna
3.8 Lisht
3.9 Meidum
3.10 Hawara
3.11 el-Lahun
3.12 El-Kurru
3.13 Nuri
3.14 Construction dates and heights
Aha!
43*4 =
172
Og det må så være den naturlige og dermed videnskabelige
forklaring på, at distancen fra Krateret i Mexico til Giza
er på SELVSAMME 172 enheder!
Afstanden *afslører* jo kendskab, dels til Krateret samt
atomfysik!
HVIS vi nu kombinerer denne nyanskaffede viden med teorien om,
at Giza afbilleder Orin's bælte ...
Orion correlation theory
https://en.wikipedia.org/wiki/Orion_correlation_theory
Hele konstruktionen (inklusiv Abraham-koden) har til formål at
*hjælpe* os til at opmåle ting oppe i himlen, fordi ...
Abraham-75  = distance from South-America to Africa
Abraham-99  = distance from Crater-Mexico to South-America
Abraham-160 = distance from Crater-Mexico to Africa
Abraham-172 = distance from Crater-Mexico to Giza-Egypt
Abraham-175 = distance from Crater-Mexico to Temple-Jerusalem
=>
Abraham 127 = distance from Temple-Jerusalem to South-America
Abraham 9½-3= distance from Temple-Jerusalem to Giza-Egypt
Den ny hypotese er, at idet ...
Great Sphinx of Giza
https://en.wikipedia.org/wiki/Great_Sphinx_of_Giza
     29.975278, 31.137778
     29,975278  31,137778
.... sfinksen ligger på SAMME breddegrad som den midterste
pyramide ...
Pyramid of Khafre
https://en.wikipedia.org/wiki/Pyramid_of_Khafre
     29.976111, 31.130833
     29,976111  31,130833
Se evt. maps ...
.... er det denne pyramide, der *symbolsk* skal opmåles ud fra
med hensyn til de himmelske legemer, d.s.v. den midterste
stjerne i Orions bælte, Epsilon Orion.
Dernæst at Sfinsken *symboliserer* et stjernebillede: Løven
Men da dette stjernebillede er ret stort, ved man ikke helt
præcist hvor-ud-fra, man skal måle.
Derfor ...
https://en.wikipedia.org/wiki/Giza_pyramid_complex
   1 Pyramids and Sphinx
     1.1 Khufu's pyramid complex
     1.2 Khafre's pyramid complex
     1.3 Menkaure's pyramid complex
     1.4 Sphinx
     1.5 Tomb of Queen Khentkaus I
(
Så vidt jeg kan skønne er der i alt 7 oldtidsgenstande i
området; 3 store pyramider + 1 Sfinsk + 3 små pyramider kaldet
Pyramids of Queens, hvoraf den ene er forvitret
)
Input memory from ...
https://sites.google.com/site/etbible/home/files/14-xxx/14-800
 >
 >   (Job siger:)
 >
 >>>   Han skabte Bjørnen, Orion, Syvstjernen og Sydens Kamre*,
 >>>   (Job 9,9)
 >
 >   see perhaps also ...
 >
http://www.biblegateway.com/passage/?search=job%209.9&version=DN1933
 >
 >   (Gud spørger, ifølge Bibelen:)
 >
 >>>   Knytter du Syvstjernens Bånd, kan du løse Orions Lænker?
 >>>   Lader du Aftenstjernen gå op i Tide, leder du Bjørnen
 >>>   med Unger?
 >>>   Kender du Himmelens Love, ...
 >>>   (Job 38,31-33a)
 >
 >    see perhaps also ...
 >
http://www.biblegateway.com/passage/?search=job%2038.31-33&version=DN1933
 >>>
 >>>   * Stjernebillede.
 >>>
 >>>   Den gammel-testamentlige profet Amos nævner også
 >>>   7-stjernen og Orion, men her undlades Bjørnen (Amos 5,8)
 >>>   tilsyneladende.
 >
 >
 > Job nævner altså 4 stjernebilleder (eller objekter på
 >
 > 1    Bjørnen
 > 2    Orion
 > 3    Syvstjernen
 > 4    Sydens Kamre*,
 >
 > Gud (eller hvem det nu er) nævner ligeledes 4
 >
 > 1    Syvstjernens Bånd
 > 2    Orions Lænker
 > 3    Aftenstjernen
 > 4    Bjørnen med Unger?
Det er derfor nærliggende at antage, at vi slet ikke skal lede
i Løvens stjernebillede efter et målepunkt men derimod ud for
7-stjernen.
Der var - som sagt - 7 genstande ved Giza, og at den ene
genstand var ved at forvitre. Og det SELVSAMME karakteristika
kan man måske sige om 7-stjernen, idet man faktisk kun kan se
6 stjerne med det blotte øje. Den 7'ende stjerne, mener man,
har været kraftigere i Oldtiden, men hvorom alting er, så -
symbolsk set - minder objekterne om i hinanden.
Og her har vi så fundet ud af, at distancen fra Orions bælte
til 7-stjernen er på ...
https://sites.google.com/site/etbible/home/objects/7-stars
     360°
     Longitude 166,64427
     Latitude  -23,45985
samt ...
https://sites.google.com/site/etbible/home/objects/orion/epsilon
     360°
     Longitude 205,21206594
     Latitude  -17,24173111
Download evt. help-file (regneark) ...
https://sites.google.com/site/etbible/home/chicxulub-crater/Temple%20030.sxc
Og her har vi så fundet ud af, at distancen fra Orions bælte
til 7-stjernen er på 61 enheder, MEN ALTSÅ KUN I ET
600-TAL-SYSTEM.
Helt nøjagtig er afstanden på 60,96910294
Compare with ...
Markpointer 61
https://sites.google.com/site/etbible/home/markpointer/61
     Markør 61 er et ret vigtigt markørtal, fordi ... (input memory
from) ...
https://sites.google.com/site/etbible/home/background/atomic-physics/english
     === citat start ===
     A complete list of *all* known isotopes can be downloaded
     from ...
     En komplet liste over *alle* kendte isotoper kan downloades
     fra ...
     https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_nuclides
     From this table you can see, that ...
     Fra denne tabel kan du se, at ...
     1.
     Proton-counter
     Proton-tæller
     Not all elements have stable isotopes at all.
     Ikke alle grundstoffer har overhovedet stabile isotoper.
     The exceptions are the atomic numbers ...
     Undtagelserne er atom-numrene ...
     43, 61, 84-111
     (Total of 30 pieces)
     (i alt 30 stk.)
     === citat slut ===
     Det *afslører* kendskab til moderne atomfysik!
Noget tyder altså på, at man har valgt 600-tal-systemet, fordi
man her-ud-fra snildt kan danne *markør-tal*; akkurat som dem,
der benyttes i fx. et radiobudskab mellem civilisationer i
verdensrummet (et såkaldt SETI-program)!
Found Your "footsteps", ET ... :-)
Download helpfile (regneark) ...
https://sites.google.com/site/etfootsteps/home/2018-11-09-ufo/Temple%20035.sxc
The distance from ...
     1.
     UFO south-west coast of Ireland, 2018-11-09, CET 07:47:xx
   to ...
     2.
     Giza pyramid complex, Egypt
... is around 62,03544240
(
NB!
Positionen af UFO'et Syd-Vest for Irland blev foretaget på
skøn (i mangel af mere nøjagtige oplysninger). Så tallet
KAN ligeså godt være på omkring de 61.
)
So ...
This mean, that *You* knew the "secret" (nov. 2018), we
(Mankind) just now have found out (about the pyramids 172
und so weiter => sky-delta-61).
-
Input memory from syntax ...
     ½*43, 43, 2*43, 4*43
   =>
     ½*48, 48, 2*48, 4*48
24 (Abraham-75-99), (48), Abraham-99(Sodoma-195)=96 (48*2)
Message will be send out soon ... :-)
Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael.
2018-11-09, day 313 in the year
2018-12-31, day 365 in the year
Delta=
-52
Compare with ...
UFO-Ireland 2018-11-09
    Længdegrad 52,17
    Breddegrad -9,75
And ...
CET 07:47
=
07,78333...
Compare with ...
7 stars (Pleiades, M45)
https://sites.google.com/site/etbible/home/objects/7-stars
    Longitude 277,74045 (or 150 + 127,74045)
    Latitude    -39,09975
    277,74045
    __7,78333
Dette tal-synbol-genkendelses-syntax er FØR blevet fundet
https://sites.google.com/site/etbible/home/markpointer/744/21-444
Post by Kall, Mogens
Som nogen af Jer måske har bemærket, er der - tal-*symbolsk*
       43.730
      601.730
    =>
       xx.730
      xxx.730
21.562b
Nå da da!

Der var åbenbart MERE bid i den end først antaget:

Input:

Orion, Epsilon:
https://sites.google.com/site/etbible/home/objects/orion/epsilon
http://simbad.u-strasbg.fr/simbad/sim-basic?Ident=epsilon%20orion

Galactic:
360°
Longitude 205,21206594
Latitude -17,24173111

Galactic:
600°
Longitude 342,0201099
Latitude -28,736218516...


342,0201099
-28,736218516...
=
313,28389138333333333333333333333

Compare with ...

UFO-DATA:
2018-11-09, day 313 in the year


Og hvis vi omregner decimalerne til time og minutter fås:

313,28389138333333333333333333333
-313
=
0,28389138333333333333333333333

and ...

0,28389138333333333333333333333 * 24
=
6,8133932
6 hour

and ...

6,8133932
-6
=
0,8133932

and ...

0,8133932 * 60
=
48,803592
49 min

Tiden har altså være sammenlagt:

dag nr 313, 06:49

Compare with ...

21.052 Found UFO-indicia (M45) irt. UFO (2018-11-09, GMT 06:47
south-west coast of Ireland)


Datoen og tiden passer så godt som nøjagtig sammen!


Ergo er der *indicier* for, at UFO'et pegede indirekte på
Orion Epsilons DATA med koden 61 samt noget, der minder
en hel del om 7,78 (apropos 7-stjernen).

Og det vidste vi (Menneskeheden) altså IKKE dengang (at
pyramiden i Egypten ... bla., bla., bla., ... )!

-

Hvordan fandt jeg så ud af det?

Jo, jeg tænkte, at HVIS der er noget om snakken (mht.
Giza-pyramiderne peger på 7-stjernen), da må der MÅSKE
*OGSÅ* være en markør her nede på Jorden (efterladt af
dem) med en afstand på 61 enheder i forhold til Giza.

Og det var så derfor, at jeg opdagede, at UFO'et sydvest
for Irland netop "tilfældigvis" havde selvsamme afstand!
(alt sammen målt i et 600-tal-system, fremfor vores på
360-enheder).


21.562c
Kall, Mogens
2019-06-10 22:30:21 UTC
Permalink
Bent Pyramid (Dahshur, Egypt): Found 144 and 18 -
Re: Abraham-koden

File 21.563 ...
https://sites.google.com/site/etbible/home/pyramids/egypt/dahshur/bent/21-563

Google-auto-translation:
From Danish to English (and many other languages)...
http://translate.google.com/translate?hl=en&sl=da&tl=en&u=https://sites.google.com/site/etbible/home/pyramids/egypt/dahshur/bent/21-563

-

Den 09-06-2019 kl. 13:53 skrev Kall, Mogens:

Newsgroups:
News:dk.livssyn.kristendom
News:dk.videnskab
News:no.kultur.folklore.ufo
Followup-To:
News:dk.videnskab
Subject: Abraham-koden
Date: Sun, 9 Jun 2019 13:53:56 +0200, GMT 11:53
Organization: The Kingdom of Heaven, Department Fools of Christ
21560 news:5cfcf35f$0$692$***@news.sunsite.dk
https://sites.google.com/site/etbible/home/abraham-code/21-560
https://sites.google.com/site/etbible/home/chicxulub-crater/21-560
https://sites.google.com/site/etbible/home/markpointer/43/21-560
https://sites.google.com/site/etbible/home/markpointer/61/21-560
https://sites.google.com/site/etbible/home/markpointer/172/21-560
https://sites.google.com/site/etbible/home/markpointer/ur/21-560
https://sites.google.com/site/etbible/home/objects/7-stars/distance/orion-epsilon/21-560
https://sites.google.com/site/etbible/home/objects/orion/epsilon/distance/m45/21-560
https://groups.google.com/d/msg/dk.livssyn.kristendom/1RjZ4SkaHSk/KbhZ3ZL6BQAJ
https://groups.google.com/d/msg/dk.videnskab/J5vLg962edQ/PJRHdfEbBAAJ
https://groups.google.com/d/msg/no.kultur.folklore.ufo/bSeKgCdhenk/cFSxTMrBBgAJ
Post by Kall, Mogens
The Abraham code (Abraham-koden)
Found distance Ur(Iraq)-Giza(Egypt) = ½*43 and
Found distance Crater(Mexico)-Giza(Egypt) = 4*43 (172)
Found distance Epsilon(Orion)-M45(7-star) = 61
File 21.560 ...
https://sites.google.com/site/etbible/home/abraham-code/21-560
https://sites.google.com/site/etbible/home/chicxulub-crater/21-560
https://sites.google.com/site/etbible/home/markpointer/43/21-560
https://sites.google.com/site/etbible/home/markpointer/61/21-560
https://sites.google.com/site/etbible/home/markpointer/ur/21-560
https://sites.google.com/site/etbible/home/objects/7-stars/distance/orion-epsilon/21-560
https://sites.google.com/site/etbible/home/objects/orion/epsilon/distance/m45/21-560
From Danish to English (and many other languages)...
http://translate.google.com/translate?hl=en&sl=da&tl=en&u=https://sites.google.com/site/etbible/home/abraham-code/21-560
-
https://sites.google.com/site/etbible/home/apophis/21-514
https://sites.google.com/site/kallpol4/home/issues/samson-s-riddle/21-516
https://sites.google.com/site/etbible/home/samson-s-riddle/21-517
https://sites.google.com/site/etbible/home/markpointer/575/21-519
https://sites.google.com/site/etbible/home/apophis/21-526
https://sites.google.com/site/etbible/home/apophis/21-527
https://sites.google.com/site/etbible/home/samson-s-riddle/21-530
https://sites.google.com/site/etbible/home/samson-s-riddle/21-536
https://sites.google.com/site/etbible/home/chicxulub-crater/21-538
https://sites.google.com/site/etbible/home/chicxulub-crater/21-540
https://sites.google.com/site/etbible/home/chicxulub-crater/21-541
https://sites.google.com/site/etbible/home/chicxulub-crater/21-542
https://sites.google.com/site/etbible/home/chicxulub-crater/21-543
https://sites.google.com/site/etbible/home/chicxulub-crater/21-544
https://sites.google.com/site/etbible/home/chicxulub-crater/21-550
Subject: [Found Isak-60+25 *474/575 = Tara-70]
https://sites.google.com/site/etbible/home/chicxulub-crater/21-552
https://sites.google.com/site/etbible/home/pangea/21-552
Found the connection, ET ... :-)
HVIS vi opfatter Abraham-75 som *måleudgangspunktet* ...
Input from file 21.511
https://sites.google.com/site/etbible/home/objects/homestar-of-et/g-lat/21-511
https://sites.google.com/site/etbible/home/objects/homestar-of-et/g-lon/21-511
Apophis
waves___Abram__Irak
_________175____75 (137 -> 137)
575, 3
_________150____50
575, 2
_________125____25
575, 1
_________100_____0
474, 1
__________75___-25 (205 -> 187)
.... og herfra tæller årene frem til, at Isak-60 får de
2 sønner (crater-afrika = 160), da bliver regnestykket
+60 år (Isak-60, Abraham-160, Jakob-0)
+25 år
=
85 år
85 * 474/575
=
70,069565217391304347826086956522
Compare with ...
Tara-70 (Abraham-60)
Det vil sige, at vi nu *forklare*, HVORFOR der er dette
*mystiske* "punkt" udfor Tara-70, hvor man kan MISFORSTÅ
teksten.
Man kan fejlagtigt komme til at tro, at det er udfor dette
punkt, Tara-70, at Abraham fødes.
Men det gør han jo som sagt ikke!
Men HVORFOR opstiller de så denne gåde/fælde?
Og HVORFOR anvendes tallene 70 og indirekte 60 (da det
sammenlagt jo skal give 130 år, samtidig med at Abraham
er 75 år)?
Forklaringen er altså nu fundet, og det viser sig, at
      575
      575
      575
      474
      =
      2199 år
https://sites.google.com/site/etbible/home/esp-stack/21-556
Vi kan på denne baggrund sige, at der er *begrundet* MISTANKE
om, at Abrahams år (med særlig udvalgte tidspunkter) ...
      Abraham-175
      Abraham-150
      Abraham-125
      Abraham-100
      Abraham-75
.... *symbolsk* set - repræsenterer Apohos karakteristiske DATA
(474 og 3*575 osv.), ...
.... endskønt Abraham-tallerne IKKE passer. I så fald burde der
      Abraham-175
    575
      Abraham-150
    575
      Abraham-125
    575
      Abraham-100
    474
      Abraham-75, - (25 * 474/575 = 20,609) => Abraham-79,4...
[ ... ]
1.
Find if possible Temple-Peru-195?
[ ... ]
Hmm ...
+175
-150
=
25
=>
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Psa+25&version=BPH
      Salme 25.1-22, Bibelen på hverdagsdansk (BPH)
      Bøn om vejledning og beskyttelse
      I den noget ældre autoriserede oversættelse fra 1931 står
      Salmen er alfabetisk (jfr. til 9) med et nyt bogstav
      først i hvert vers.
Der er 22 vers i alt og dette svarer til det hebraiske alfabet.
Hmm ...
HVORFOR (Salme) 9 ?
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Psa+9&version=DN1933
      Salme 9.1-21, Bibelen på hverdagsdansk (BPH)
      Herren dømmer de onde og hjælper de undertrykte
      I den noget ældre autoriserede oversættelse fra 1931 står
      I denne salme, hvor hvert bogstav indleder to vers, er der
      enkelte uregelmæssigheder, og der nås kun til omtrent midt
      i alfabetet.
9½ ?
Hmm ...
(fremsagt tidligere)
Salme 9 repræsenterer Cygnus A's galaktiske breddegrad
[ ... ]
Men idéen er altså, at vi ud fra disse små ændringer
i det hebraiske alfabet kan finde frem til noget,
der med ret stor sandsynlighed afslører kendskab
til noget vedr. Cygnus A (muligvis dets galaktiske
breddegrad)
Orion correlation theory
https://en.wikipedia.org/wiki/Orion_correlation_theory
    The Orion correlation theory (or Giza–Orion correlation
    theory)[1] is a fringe hypothesis in alternative
    Egyptology.
    It posits that there is a correlation between the location
    of the three largest pyramids of the Giza pyramid complex
    and Orion's Belt of the constellation Orion, and that
    this correlation was intended as such by the original
    builders of the Giza pyramid complex. The stars of Orion
    were associated with Osiris, the god of rebirth and
    afterlife by the ancient Egyptians.[2][3][4] Depending on
    the version of the theory, additional pyramids can be
    included to complete the picture of the Orion
    constellation, and the Nile river can be included to match
    with the Milky Way galaxy. The theory
    [ ... ]
    Leo and the Sphinx
    The Great Sphinx is a colossal statue with the face of a
    man and the body of a lion. Carved out of the surrounding
    limestone bedrock, it is 57 metres (187 ft) long, 6 metres
    (20 ft) wide, and has a height of 20 metres (66 ft),
    making it the largest single-stone statue in the world. ...
    The Great Sphinx is ... An argument put forward by Bauval
    and Hancock to support the Orion Correlation Theory is
    that the construction of the Great Sphinx was begun in
    10,500 BC; that the Sphinx's lion-shape is a definitive
    reference to the constellation of Leo; and that the layout
    and orientation of the Sphinx, the Giza pyramid complex
    and the Nile River are an accurate reflection or "map" of
    the constellations of Leo, Orion (specifically, Orion's
    Belt) and the Milky Way, respectively.[18]
    A date of 10,500 BC is chosen because they maintain this
    is the only time in the precession of the equinoxes when
    the astrological age was Leo and when that constellation
    rose directly east of the Sphinx at the vernal equinox.
    They also suggest that in this epoch the angles between
    the three stars of Orion's Belt and the horizon were an
    "exact match" to the angles between the three main Giza
    pyramids. These propositions and other theories are used
    to support the overall belief in an advanced and ancient,
    but now vanished, global progenitor civilization.
    Orion korrelationsteori (eller Giza-Orion korrelationsteori)
    [1] er en frynshypotes i alternativ egyptologi.
    Det antyder, at der er en sammenhæng mellem placeringen af
    ​​Pyramidens tre største pyramider og Orion's Belt of
    Constellation Orion, og at denne korrelation var beregnet
    som sådan af de oprindelige bygherrer af
    Giza-pyramidkomplekset. Stjernerne i Orion var forbundet
    med Osiris, gud for genfødsel og efterliv af de gamle
    egyptere. [2] [3] [4] Afhængig af teoriens udgave kan
    yderligere pyramider inkluderes for at fuldføre billedet
    af Orion-konstellationen, og Nilen kan inkluderes for at
    matche Melkevejsgalaksen. Teorien ...
    [ ... ]
    Leo og sfinxen
    Den store sfinx er en kolossal statue med ansigtet på en
    mand og en løve. Skåret ud af den omkringliggende
    kalkstengrund, er den 57 meter lang, 6 meter bred og har
    en højde på 20 meter, hvilket gør den til verdens største
    single-statue. ...
    Den store sfinx er ... Et argument fremsat af Bauval og
    Hancock for at støtte Orion Correlation Theory er, at
    opførelsen af ​​Great Sphinx blev påbegyndt i 10.500 f.Kr.
    at Sfinxens løveform er en endelig henvisning til Leos
    konstellation; og at layoutet og orienteringen af ​​Sfinxen,
    Giza-pyramidkomplekset og Nilen er en nøjagtig refleksion
    eller "kort" af stjerneformerne af Leo, Orion (specielt
    Orion's Belt) og Mælkevejen. [18]
    En dato på 10.500 f.Kr. er valgt, fordi de fastholder, at
    dette er den eneste tid i equinoxernes præcession, da den
    astrologiske alder var Leo, og da den konstellation stod
    direkte øst for Sfinksen på vernal equinox. De antyder
    også, at vinklerne mellem de tre stjerner af Orions Bælte
    og horisonten i denne epoke var en "nøjagtig match" til
    vinklerne mellem de tre vigtigste Giza-pyramider. Disse
    propositioner og andre teorier bruges til at understøtte
    den overordnede tro på en avanceret og gammel, men nu
    forsvundet global progenitor civilisation.
    Jeg har hørt en teoriom, at Sfinsken oprindelig var en
    løve med et løve-ansigt, men at så en Farao sidenhen har
    ødelagt ansigtet af løven for at ære sig selv!
Nå men ...
Målet vi anstanden mellem de 3 store pyramider og så de 3
stjerner, der til sammen giver Orions bælte, da passer
forholdene IKKE 100%.
Og inddrager vi en hypotese om, at de 3 små pryamider
(pyramids of Queens) ...
Pyramids of Queens, 1/3
    29.9716279 31.1272708
    29,9716279 31,1272708
Pyramids of Queens, 2/3
    29.9715721 31.1277254
    29,9715721 31,1277254
Pyramids of Queens, 3/3
    29.9716055 31.1282518
    29,9716055 31,1282518
.... da bliver resultatet ikke bedre!
Men ...
Input
2, Epsilon Ori
(360°) 205,21206594
(600°) 342,0201099
Compare with ...
172*2
=
344
=>
Find pyramid at position 342,0201099 /2
=
171,01005495 (distance from Mexico-crater)
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Egyptian_pyramids
https://en.wikipedia.org/wiki/Egyptian_pyramids
  Contents
    1 Historical development
    2 Pyramid symbolism
    3 Number and location of pyramids
        3.1 Abu Rawash
        3.2 Giza
        3.3 Zawyet el-Aryan
        3.4 Abusir
        3.5 Saqqara
        3.6 Dahshur
        3.7 Mazghuna
        3.8 Lisht
        3.9 Meidum
        3.10 Hawara
        3.11 el-Lahun
        3.12 El-Kurru
        3.13 Nuri
        3.14 Construction dates and heights
3.1 Abu Rawash
Abu Rawash
https://en.wikipedia.org/wiki/Abu_Rawash
    30.031944, 31.075
    30,031944  31,075
Distance from Crater-Mexico
=
171,92651669
3.2 Giza
Giza pyramid complex
https://en.wikipedia.org/wiki/Giza_pyramid_complex
    29.976111, 31.132778
    29,976111  31,132778
Distance from Crater-Mexico
=
172,04801010
3.3 Zawyet el-Aryan
Zawyet El Aryan
https://en.wikipedia.org/wiki/Zawyet_El_Aryan
    29.9, 31.2
    29,9  31,2
Distance from Crater-Mexico
=
172,19999644
3.4 Abusir
Abusir
https://en.wikipedia.org/wiki/Abusir
    29.9, 31.2
    29,9  31,2
Distance from Crater-Mexico
=
172,19999644
3.5 Saqqara
Saqqara
https://en.wikipedia.org/wiki/Saqqara
    29.871111, 31.216389
    29,871111  31,216389
Distance from Crater-Mexico
=
172,24685882
3.6 Dahshur
Dahshur
https://en.wikipedia.org/wiki/Dahshur
.... It is known chiefly for several pyramids, two of which are
among the oldest, largest and best preserved in Egypt, built
from 2613–2589 BC.
    29.806389, 31.208056
    29,806389  31,208056
Distance from Crater-Mexico
=
172,29828521
Bent Pyramid
https://en.wikipedia.org/wiki/Bent_Pyramid
Denne pyramide er ret speciel, fordi den i sin konstruktion
har en *alvorlig* fejl: Det en bygget fór stejlt, og for at
undgå, at den braser sammen, valgte man så undervejs at ændre
på vinklen, så den blev mere flad i øverste halvdel.
Dette har været et argument for, at pyramiderne IKKE har været
bygget af ufonauter, fordi det vil jo være utænkeligt, at man
godt kan finde ud af at rejse i universet men ikke kan finde
ud af at bygge en pyramide!
Men ...
Det kunne også være et *tegn* (altså en *markør*), fordi ...
Bent Pyramid
https://en.wikipedia.org/wiki/Bent_Pyramid
    The Bent Pyramid rises from the desert at a 54-degree
    inclination, but the top section (above 47 meters) is
    built at the shallower angle of 43 degrees, lending the
    pyramid its very obvious 'bent' appearance.[1]
    Bentpyramiden stiger fra ørkenen i en 54 graders hældning,
    men den øverste del (over 47 meter) er bygget ved den
    nedre vinkel på 43 grader, og udlåner pyramiden er det
    meget oplagte 'bøjede' udseende. [1]
Babeltårnet i Ur (som havde en distance til templet i
Jerusalem på 187 enheder ud af 600) KUNNE minde lidt om denne
pyramide
21,48566667
=>
21,48566667 *2
=
42,97133334
Compare with ...
43-Tc, Technetium
https://sites.google.com/site/etbible/home/isotope-evidence/43-tc
+
Markpointer 43
https://sites.google.com/site/etbible/home/markpointer/43
Omregner vi nu de 43 og 54 grader til 600-tal-systemet,
da fås:

43 * 600/360
=
71,666...

and ...

54 * 600/360
=
90


Sandsynligvis er de 43 grader i virkeligheden 43,2 grader,
fordi ...

43,2 * 600/360
=
72


Sandsynligvis er de 43 grader i virkeligheden 43,2 grader,
fordi så passer "regnskaber":

72 *2
=
144

Compare with ...

14 (144, 1400, 144.000)
Chandrasekhars grænsemasse på 1,44 solmasser indiciet:

https://sites.google.com/site/etbible/home/markpointer/14
Post by Kall, Mogens
...> ... som Chandrasekhar
...> beregnede til 1,44 gange Solens masse. Dette re-
...> sultat kunne også formuleres sådan, at en fast
...> stjerne med en masse større end denne kritiske
...> værdi ikke kan eksistere. Så hvis man har en fast
...> stjerne med 1,4 solmasser og tvinger den til at
...> modtage yderligere 0,1 solmasse, vil der ske no-
...> get drastisk ... (nova- og supernova-eksplosioner).
Dernæst - hvis vi sammenligner de to tal - fås bl.a.
følgende forskel:

+90
-72
=
18

Compare with ...

18 (180, 1800, 18.000):
https://sites.google.com/site/etbible/home/markpointer/18

See also ...

Det Periodiske Systems "fingeraftryk" = 43,61 ...
https://sites.google.com/site/etbible/home/background/atomic-physics

43 and 61 ...
https://sites.google.com/site/etbible/home/markpointer/43


Midlertidig output:

https://sites.google.com/site/etbible/home/markpointer/18/19-085

___ quote begin ___________________

[ ... ]

Men man kunne også ***kryptere*** sit kendskab
(til tallene 61 og 43) ved at trække dem fra hinanden.

Og 61 - 43 giver tallet 18


Med andre ord: Konstruktøren af Bent Pyramiden må (ligesom
mht. the-ET-Bible-code) ha' haft kendskab til atomfysik
(samt astronomi hvad angår 1,44 solmasser; altså
Supernova-eksplosioner, hvor netop atomer tungere end
Fe (Jern) skabes)


21.563
Kall, Mogens
2019-06-12 09:15:15 UTC
Permalink
Tower of Babylon -
Re: Bent Pyramid (Dahshur, Egypt): Found 144 and 18 -
Re: Abraham-koden

File 21.568 ...
https://sites.google.com/site/etbible/home/babylon/tower/21-568
https://sites.google.com/site/etbible/home/pyramids/egypt/dahshur/bent/21-568

Google-auto-translation:
From Danish to English (and many other languages)...
http://translate.google.com/translate?hl=en&sl=da&tl=en&u=https://sites.google.com/site/etbible/home/babylon/tower/21-568

-

Den 11-06-2019 kl. 00:30 skrev Kall, Mogens:

Newsgroups:
News:dk.livssyn.kristendom
News:dk.videnskab
News:no.kultur.folklore.ufo
Followup-To:
News:dk.videnskab
Subject: Bent Pyramid (Dahshur, Egypt): Found 144 and 18 -
Re: Abraham-koden
Date: Tue, 11 Jun 2019 00:30:21 +0200, GMT 22:30 (10/6-19)
Organization: The Kingdom of Heaven, Department Fools of Christ
21563 news:5cfeda08$0$699$***@news.sunsite.dk
https://sites.google.com/site/etbible/home/pyramids/egypt/dahshur/bent/21-563
https://groups.google.com/d/msg/dk.livssyn.kristendom/1RjZ4SkaHSk/ZQWhkDmjBgAJ
https://groups.google.com/d/msg/dk.videnskab/J5vLg962edQ/auM2iAieAAAJ
https://groups.google.com/d/msg/no.kultur.folklore.ufo/bSeKgCdhenk/yiUoKlAKAwAJ
Post by Kall, Mogens
Bent Pyramid (Dahshur, Egypt): Found 144 and 18 -
Re: Abraham-koden
File 21.563 ...
https://sites.google.com/site/etbible/home/pyramids/egypt/dahshur/bent/21-563
From Danish to English (and many other languages)...
http://translate.google.com/translate?hl=en&sl=da&tl=en&u=https://sites.google.com/site/etbible/home/pyramids/egypt/dahshur/bent/21-563
-
    News:dk.livssyn.kristendom
    News:dk.videnskab
    News:no.kultur.folklore.ufo
    News:dk.videnskab
Subject: Abraham-koden
Date: Sun, 9 Jun 2019 13:53:56 +0200, GMT 11:53
Organization: The Kingdom of Heaven, Department Fools of Christ
https://sites.google.com/site/etbible/home/abraham-code/21-560
https://sites.google.com/site/etbible/home/chicxulub-crater/21-560
https://sites.google.com/site/etbible/home/markpointer/43/21-560
https://sites.google.com/site/etbible/home/markpointer/61/21-560
https://sites.google.com/site/etbible/home/markpointer/172/21-560
https://sites.google.com/site/etbible/home/markpointer/ur/21-560
https://sites.google.com/site/etbible/home/objects/7-stars/distance/orion-epsilon/21-560
https://sites.google.com/site/etbible/home/objects/orion/epsilon/distance/m45/21-560
https://groups.google.com/d/msg/dk.livssyn.kristendom/1RjZ4SkaHSk/KbhZ3ZL6BQAJ
https://groups.google.com/d/msg/dk.videnskab/J5vLg962edQ/PJRHdfEbBAAJ
https://groups.google.com/d/msg/no.kultur.folklore.ufo/bSeKgCdhenk/cFSxTMrBBgAJ
Post by Kall, Mogens
The Abraham code (Abraham-koden)
Found distance Ur(Iraq)-Giza(Egypt) = ½*43 and
Found distance Crater(Mexico)-Giza(Egypt) = 4*43 (172)
Found distance Epsilon(Orion)-M45(7-star) = 61
File 21.560 ...
https://sites.google.com/site/etbible/home/abraham-code/21-560
https://sites.google.com/site/etbible/home/chicxulub-crater/21-560
https://sites.google.com/site/etbible/home/markpointer/43/21-560
https://sites.google.com/site/etbible/home/markpointer/61/21-560
https://sites.google.com/site/etbible/home/markpointer/ur/21-560
https://sites.google.com/site/etbible/home/objects/7-stars/distance/orion-epsilon/21-560
https://sites.google.com/site/etbible/home/objects/orion/epsilon/distance/m45/21-560
 From Danish to English (and many other languages)...
http://translate.google.com/translate?hl=en&sl=da&tl=en&u=https://sites.google.com/site/etbible/home/abraham-code/21-560
-
https://sites.google.com/site/etbible/home/apophis/21-514
https://sites.google.com/site/kallpol4/home/issues/samson-s-riddle/21-516
https://sites.google.com/site/etbible/home/samson-s-riddle/21-517
https://sites.google.com/site/etbible/home/markpointer/575/21-519
https://sites.google.com/site/etbible/home/apophis/21-526
https://sites.google.com/site/etbible/home/apophis/21-527
https://sites.google.com/site/etbible/home/samson-s-riddle/21-530
https://sites.google.com/site/etbible/home/samson-s-riddle/21-536
https://sites.google.com/site/etbible/home/chicxulub-crater/21-538
https://sites.google.com/site/etbible/home/chicxulub-crater/21-540
https://sites.google.com/site/etbible/home/chicxulub-crater/21-541
https://sites.google.com/site/etbible/home/chicxulub-crater/21-542
https://sites.google.com/site/etbible/home/chicxulub-crater/21-543
https://sites.google.com/site/etbible/home/chicxulub-crater/21-544
https://sites.google.com/site/etbible/home/chicxulub-crater/21-550
Subject: [Found Isak-60+25 *474/575 = Tara-70]
https://sites.google.com/site/etbible/home/chicxulub-crater/21-552
https://sites.google.com/site/etbible/home/pangea/21-552
 >
 > Found the connection, ET ... :-)
 >
 >
 > HVIS vi opfatter Abraham-75 som *måleudgangspunktet* ...
 >
 > Input from file 21.511
 >
https://sites.google.com/site/etbible/home/objects/homestar-of-et/g-lat/21-511
 >
https://sites.google.com/site/etbible/home/objects/homestar-of-et/g-lon/21-511
 >
 >
 > Apophis
 > waves___Abram__Irak
 > _________175____75 (137 -> 137)
 > 575, 3
 > _________150____50
 > 575, 2
 > _________125____25
 > 575, 1
 > _________100_____0
 > 474, 1
 > __________75___-25 (205 -> 187)
 >
 >
 > .... og herfra tæller årene frem til, at Isak-60 får de
 > 2 sønner (crater-afrika = 160), da bliver regnestykket
 >
 > +60 år (Isak-60, Abraham-160, Jakob-0)
 > +25 år
 > =
 > 85 år
 >
 >
 > 85 * 474/575
 > =
 > 70,069565217391304347826086956522
 >
 >
 > Compare with ...
 >
 > Tara-70 (Abraham-60)
 >
 >
 > Det vil sige, at vi nu *forklare*, HVORFOR der er dette
 > *mystiske* "punkt" udfor Tara-70, hvor man kan MISFORSTÅ
 > teksten.
 >
 > Man kan fejlagtigt komme til at tro, at det er udfor dette
 > punkt, Tara-70, at Abraham fødes.
 >
 > Men det gør han jo som sagt ikke!
 >
 > Men HVORFOR opstiller de så denne gåde/fælde?
 >
 > Og HVORFOR anvendes tallene 70 og indirekte 60 (da det
 > sammenlagt jo skal give 130 år, samtidig med at Abraham
 > er 75 år)?
 >
 >
 > Forklaringen er altså nu fundet, og det viser sig, at
 >
 >      575
 >      575
 >      575
 >      474
 >      =
 >      2199 år
https://sites.google.com/site/etbible/home/esp-stack/21-556
 >
 >> Vi kan på denne baggrund sige, at der er *begrundet* MISTANKE
 >> om, at Abrahams år (med særlig udvalgte tidspunkter) ...
 >>
 >>      Abraham-175
 >>      Abraham-150
 >>      Abraham-125
 >>      Abraham-100
 >>      Abraham-75
 >>
 >> .... *symbolsk* set - repræsenterer Apohos karakteristiske DATA
 >> (474 og 3*575 osv.), ...
 >>
 >> .... endskønt Abraham-tallerne IKKE passer. I så fald burde der
 >>
 >>      Abraham-175
 >>    575
 >>      Abraham-150
 >>    575
 >>      Abraham-125
 >>    575
 >>      Abraham-100
 >>    474
 >>      Abraham-75, - (25 * 474/575 = 20,609) => Abraham-79,4...
[ ... ]
 > 1.
 > Find if possible Temple-Peru-195?
[ ... ]
 > Hmm ...
 >
 > +175
 > -150
 > =
 > 25
 >
 > =>
 >
 > https://www.biblegateway.com/passage/?search=Psa+25&version=BPH
 >
 >      Salme 25.1-22, Bibelen på hverdagsdansk (BPH)
 >
 >      Bøn om vejledning og beskyttelse
 >
 >
 >      I den noget ældre autoriserede oversættelse fra 1931 står
 >
 >      Salmen er alfabetisk (jfr. til 9) med et nyt bogstav
 >      først i hvert vers.
 >
 > Der er 22 vers i alt og dette svarer til det hebraiske alfabet.
 >
 >
 > Hmm ...
 >
 > HVORFOR (Salme) 9 ?
 >
 >
 > https://www.biblegateway.com/passage/?search=Psa+9&version=DN1933
 >
 >      Salme 9.1-21, Bibelen på hverdagsdansk (BPH)
 >
 >      Herren dømmer de onde og hjælper de undertrykte
 >
 >
 >      I den noget ældre autoriserede oversættelse fra 1931 står
 >
 >      I denne salme, hvor hvert bogstav indleder to vers, er der
 >      enkelte uregelmæssigheder, og der nås kun til omtrent midt
 >      i alfabetet.
 >
 > 9½ ?
 >
 > Hmm ...
 >
 > (fremsagt tidligere)
 >
 > Salme 9 repræsenterer Cygnus A's galaktiske breddegrad
[ ... ]
 > Men idéen er altså, at vi ud fra disse små ændringer
 > i det hebraiske alfabet kan finde frem til noget,
 > der med ret stor sandsynlighed afslører kendskab
 > til noget vedr. Cygnus A (muligvis dets galaktiske
 > breddegrad)
Orion correlation theory
https://en.wikipedia.org/wiki/Orion_correlation_theory
     The Orion correlation theory (or Giza–Orion correlation
     theory)[1] is a fringe hypothesis in alternative
     Egyptology.
     It posits that there is a correlation between the location
     of the three largest pyramids of the Giza pyramid complex
     and Orion's Belt of the constellation Orion, and that
     this correlation was intended as such by the original
     builders of the Giza pyramid complex. The stars of Orion
     were associated with Osiris, the god of rebirth and
     afterlife by the ancient Egyptians.[2][3][4] Depending on
     the version of the theory, additional pyramids can be
     included to complete the picture of the Orion
     constellation, and the Nile river can be included to match
     with the Milky Way galaxy. The theory
     [ ... ]
     Leo and the Sphinx
     The Great Sphinx is a colossal statue with the face of a
     man and the body of a lion. Carved out of the surrounding
     limestone bedrock, it is 57 metres (187 ft) long, 6 metres
     (20 ft) wide, and has a height of 20 metres (66 ft),
     making it the largest single-stone statue in the world. ...
     The Great Sphinx is ... An argument put forward by Bauval
     and Hancock to support the Orion Correlation Theory is
     that the construction of the Great Sphinx was begun in
     10,500 BC; that the Sphinx's lion-shape is a definitive
     reference to the constellation of Leo; and that the layout
     and orientation of the Sphinx, the Giza pyramid complex
     and the Nile River are an accurate reflection or "map" of
     the constellations of Leo, Orion (specifically, Orion's
     Belt) and the Milky Way, respectively.[18]
     A date of 10,500 BC is chosen because they maintain this
     is the only time in the precession of the equinoxes when
     the astrological age was Leo and when that constellation
     rose directly east of the Sphinx at the vernal equinox.
     They also suggest that in this epoch the angles between
     the three stars of Orion's Belt and the horizon were an
     "exact match" to the angles between the three main Giza
     pyramids. These propositions and other theories are used
     to support the overall belief in an advanced and ancient,
     but now vanished, global progenitor civilization.
     Orion korrelationsteori (eller Giza-Orion korrelationsteori)
     [1] er en frynshypotes i alternativ egyptologi.
     Det antyder, at der er en sammenhæng mellem placeringen af
     ​​Pyramidens tre største pyramider og Orion's Belt of
     Constellation Orion, og at denne korrelation var beregnet
     som sådan af de oprindelige bygherrer af
     Giza-pyramidkomplekset. Stjernerne i Orion var forbundet
     med Osiris, gud for genfødsel og efterliv af de gamle
     egyptere. [2] [3] [4] Afhængig af teoriens udgave kan
     yderligere pyramider inkluderes for at fuldføre billedet
     af Orion-konstellationen, og Nilen kan inkluderes for at
     matche Melkevejsgalaksen. Teorien ...
     [ ... ]
     Leo og sfinxen
     Den store sfinx er en kolossal statue med ansigtet på en
     mand og en løve. Skåret ud af den omkringliggende
     kalkstengrund, er den 57 meter lang, 6 meter bred og har
     en højde på 20 meter, hvilket gør den til verdens største
     single-statue. ...
     Den store sfinx er ... Et argument fremsat af Bauval og
     Hancock for at støtte Orion Correlation Theory er, at
     opførelsen af ​​Great Sphinx blev påbegyndt i 10.500 f.Kr.
     at Sfinxens løveform er en endelig henvisning til Leos
     konstellation; og at layoutet og orienteringen af ​​Sfinxen,
     Giza-pyramidkomplekset og Nilen er en nøjagtig refleksion
     eller "kort" af stjerneformerne af Leo, Orion (specielt
     Orion's Belt) og Mælkevejen. [18]
     En dato på 10.500 f.Kr. er valgt, fordi de fastholder, at
     dette er den eneste tid i equinoxernes præcession, da den
     astrologiske alder var Leo, og da den konstellation stod
     direkte øst for Sfinksen på vernal equinox. De antyder
     også, at vinklerne mellem de tre stjerner af Orions Bælte
     og horisonten i denne epoke var en "nøjagtig match" til
     vinklerne mellem de tre vigtigste Giza-pyramider. Disse
     propositioner og andre teorier bruges til at understøtte
     den overordnede tro på en avanceret og gammel, men nu
     forsvundet global progenitor civilisation.
     Jeg har hørt en teoriom, at Sfinsken oprindelig var en
     løve med et løve-ansigt, men at så en Farao sidenhen har
     ødelagt ansigtet af løven for at ære sig selv!
Nå men ...
Målet vi anstanden mellem de 3 store pyramider og så de 3
stjerner, der til sammen giver Orions bælte, da passer
forholdene IKKE 100%.
Og inddrager vi en hypotese om, at de 3 små pryamider
(pyramids of Queens) ...
Pyramids of Queens, 1/3
     29.9716279 31.1272708
     29,9716279 31,1272708
Pyramids of Queens, 2/3
     29.9715721 31.1277254
     29,9715721 31,1277254
Pyramids of Queens, 3/3
     29.9716055 31.1282518
     29,9716055 31,1282518
.... da bliver resultatet ikke bedre!
Men ...
Input
2, Epsilon Ori
(360°) 205,21206594
(600°) 342,0201099
Compare with ...
172*2
=
344
=>
Find pyramid at position 342,0201099 /2
=
171,01005495 (distance from Mexico-crater)
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Egyptian_pyramids
https://en.wikipedia.org/wiki/Egyptian_pyramids
   Contents
     1 Historical development
     2 Pyramid symbolism
     3 Number and location of pyramids
         3.1 Abu Rawash
         3.2 Giza
         3.3 Zawyet el-Aryan
         3.4 Abusir
         3.5 Saqqara
         3.6 Dahshur
         3.7 Mazghuna
         3.8 Lisht
         3.9 Meidum
         3.10 Hawara
         3.11 el-Lahun
         3.12 El-Kurru
         3.13 Nuri
         3.14 Construction dates and heights
3.1 Abu Rawash
Abu Rawash
https://en.wikipedia.org/wiki/Abu_Rawash
     30.031944, 31.075
     30,031944  31,075
Distance from Crater-Mexico
=
171,92651669
3.2 Giza
Giza pyramid complex
https://en.wikipedia.org/wiki/Giza_pyramid_complex
     29.976111, 31.132778
     29,976111  31,132778
Distance from Crater-Mexico
=
172,04801010
3.3 Zawyet el-Aryan
Zawyet El Aryan
https://en.wikipedia.org/wiki/Zawyet_El_Aryan
     29.9, 31.2
     29,9  31,2
Distance from Crater-Mexico
=
172,19999644
3.4 Abusir
Abusir
https://en.wikipedia.org/wiki/Abusir
     29.9, 31.2
     29,9  31,2
Distance from Crater-Mexico
=
172,19999644
3.5 Saqqara
Saqqara
https://en.wikipedia.org/wiki/Saqqara
     29.871111, 31.216389
     29,871111  31,216389
Distance from Crater-Mexico
=
172,24685882
3.6 Dahshur
Dahshur
https://en.wikipedia.org/wiki/Dahshur
.... It is known chiefly for several pyramids, two of which are
among the oldest, largest and best preserved in Egypt, built
from 2613–2589 BC.
     29.806389, 31.208056
     29,806389  31,208056
Distance from Crater-Mexico
=
172,29828521
Bent Pyramid
https://en.wikipedia.org/wiki/Bent_Pyramid
Denne pyramide er ret speciel, fordi den i sin konstruktion
har en *alvorlig* fejl: Det en bygget fór stejlt, og for at
undgå, at den braser sammen, valgte man så undervejs at ændre
på vinklen, så den blev mere flad i øverste halvdel.
Dette har været et argument for, at pyramiderne IKKE har været
bygget af ufonauter, fordi det vil jo være utænkeligt, at man
godt kan finde ud af at rejse i universet men ikke kan finde
ud af at bygge en pyramide!
Men ...
Det kunne også være et *tegn* (altså en *markør*), fordi ...
Bent Pyramid
https://en.wikipedia.org/wiki/Bent_Pyramid
     The Bent Pyramid rises from the desert at a 54-degree
     inclination, but the top section (above 47 meters) is
     built at the shallower angle of 43 degrees, lending the
     pyramid its very obvious 'bent' appearance.[1]
     Bentpyramiden stiger fra ørkenen i en 54 graders hældning,
     men den øverste del (over 47 meter) er bygget ved den
     nedre vinkel på 43 grader, og udlåner pyramiden er det
     meget oplagte 'bøjede' udseende. [1]
Babeltårnet i Ur (som havde en distance til templet i
Jerusalem på 187 enheder ud af 600) KUNNE minde lidt om denne
pyramide
21,48566667
=>
21,48566667 *2
=
42,97133334
Compare with ...
43-Tc, Technetium
https://sites.google.com/site/etbible/home/isotope-evidence/43-tc
+
Markpointer 43
https://sites.google.com/site/etbible/home/markpointer/43
Omregner vi nu de 43 og 54 grader til 600-tal-systemet,
    43 * 600/360
    =
    71,666...
  and ...
    54 * 600/360
    =
    90
Sandsynligvis er de 43 grader i virkeligheden 43,2 grader,
fordi ...
    43,2 * 600/360
    =
    72
Sandsynligvis er de 43 grader i virkeligheden 43,2 grader,
    72 *2
    =
    144
Compare with ...
14 (144, 1400, 144.000)
https://sites.google.com/site/etbible/home/markpointer/14
Post by Kall, Mogens
...> ... som Chandrasekhar
...> beregnede til 1,44 gange Solens masse. Dette re-
...> sultat kunne også formuleres sådan, at en fast
...> stjerne med en masse større end denne kritiske
...> værdi ikke kan eksistere. Så hvis man har en fast
...> stjerne med 1,4 solmasser og tvinger den til at
...> modtage yderligere 0,1 solmasse, vil der ske no-
...> get drastisk ... (nova- og supernova-eksplosioner).
Dernæst - hvis vi sammenligner de to tal - fås bl.a.
    +90
    -72
    =
    18
Compare with ...
https://sites.google.com/site/etbible/home/markpointer/18
    See also ...
    Det Periodiske Systems "fingeraftryk" = 43,61 ...
    https://sites.google.com/site/etbible/home/background/atomic-physics
    43 and 61 ...
    https://sites.google.com/site/etbible/home/markpointer/43
    https://sites.google.com/site/etbible/home/markpointer/18/19-085
    ___ quote begin ___________________
    [ ... ]
    Men man kunne også ***kryptere*** sit kendskab
    (til tallene 61 og 43) ved at trække dem fra hinanden.
    Og 61 - 43 giver tallet 18
Med andre ord: Konstruktøren af Bent Pyramiden må (ligesom
mht. the-ET-Bible-code) ha' haft kendskab til atomfysik
(samt astronomi hvad angår 1,44 solmasser; altså
Supernova-eksplosioner, hvor netop atomer tungere end
Fe (Jern) skabes)
21.563
HVIS man ville ha' bygget en pyramide med en hældning på 144/600,
da bliver regnestykket følgende:

Tower of Babel
https://en.wikipedia.org/wiki/Tower_of_Babel

... (no information) ...

Ziggurat of Ur
https://en.wikipedia.org/wiki/Ziggurat_of_Ur

Sumerian ziggurat

Reconstruction of Ur-Nammu's ziggurat, based on the 1939
reconstruction by Woolley (vol. V, fig. 1.4)

The ziggurat was built by King Ur-Nammu who dedicated the
great ziggurat of Ur in honour of Nanna/Sîn, in
approximately the 21st century BCE (short chronology)
during the Third Dynasty of Ur.[2] The massive step
pyramid measured 64 m (210 ft) in length, 45 m (148 ft)
in width and over 30 m (98 ft) in height. ...

=>

Formel for den retvinklede trekant

Sin A = (a/c)
Cos B = (a/c)

c^2 = a^2 + b^2

a = grundlinie
b = højde
c = den strå linie

C = 90°
A = Øverste vinkel på trekanten
B = Nederste vinkel

=>

a = 45m /2 = 22,5m

B= 144 * 360/600 = 86,4°

A = 3,6°

Sin A = 0,06279051952931337607617822456563

c = 358,33434997294472835553155072524 m

c^2 = 128403,506370532833643143921991
a^2 = 506,25
b^2 = 127897,256370532833643143921991

b = 357,62725898696932752960831149335
b = 358


Bygningen ville altså ha' været ca 360 meter i højden, HVIS
den skulle ha' været opført som en pyramide med 86,4° hændning.

Til sammenligning var de 2 tårne i WTC på ...

World Trade Center
https://da.wikipedia.org/wiki/World_Trade_Center

World Trade Center (WTC) var et kæmpe forretningscenter og
bygningskompleks i Lower Manhattan, New York, bestående af
syv bygninger. Mest kendte var de to 110-etagers høje
tvillingetårne, der blev opført i perioden 1966-73, med en
højde på hhv. 415 og 417 meter.

[ ... ]

Strukturel design

[ ... ]

Tårnenes kerne ... I hvert tårn var et rektangulært område
på 87×135 fod (27×41 m), der indeholdt 47 stålsøjler.

Sammenlign evt. også med andre konstruktioner (pyramider):
( https://en.wikipedia.org/wiki/Pyramid )
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ac/Comparison_of_pyramids_SMIL.svg


The Shard i London minder en hel del om konstruktionen

The Shard
https://da.wikipedia.org/wiki/The_Shard

... Med en højde på 309,6 meter ...


https://en.wikipedia.org/wiki/The_Shard

Technical details

Floor area 398,490m² 1,307,383sqft

Kommentar:

Dette svarer til 19,96m * 19,96m


Og ...

Transamerica Pyramid
https://en.wikipedia.org/wiki/Transamerica_Pyramid


... måske endnu bedre.


Men ...

Med datidens byggematerialer (teglsten) ville bygningen brase
sammen undervejs pga. vægt m.m.!

Og dét kan jo gi' anledning til temmelig megen diskussion og
uenighed (som antydet i 1.Mos 11)!

Konstruktionen kan IKKE - i praksis - lade sig gøre (i
Oldtiden)!


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael.
--
Coming up news: Iran hit by a Asteroid. Iran is no more (Jer.49,34-) ?
Last OUTPUT: 21501 news:5cecef81$0$695$***@news.sunsite.dk
https://groups.google.com/d/msg/dk.test/MRWueyeFrn8/-vJZiYkfBwAJ
Info http://groups.google.dk/group/dk.test/msg/591d03940b49201e
Website https://sites.google.com/site/kalltree1 File no 21568
Kall, Mogens
2019-06-12 11:32:41 UTC
Permalink
Datering af ankomsttidspunkt samt
datering af pyramider i Ur og Egypt -
Re: Bent Pyramid (Dahshur, Egypt): Found 144 and 18 -
Re: Abraham-koden

File 21.569 ...
https://sites.google.com/site/etbible/home/objects/homestar-of-et/arrival/21-569
https://sites.google.com/site/etbible/home/chicxulub-crater/21-569
https://sites.google.com/site/etbible/home/pyramids/egypt/dahshur/bent/21-569
https://sites.google.com/site/etbible/home/pyramids/egypt/giza/21-569
https://sites.google.com/site/etbible/home/ur-iraq/ziggurat/21-569

Google-auto-translation:
From Danish to English (and many other languages)...
http://translate.google.com/translate?hl=en&sl=da&tl=en&u=https://sites.google.com/site/etbible/home/pyramids/egypt/dahshur/bent/21-569

-

Den 11-06-2019 kl. 00:30 skrev Kall, Mogens:

Newsgroups:
News:dk.livssyn.kristendom
News:dk.videnskab
News:no.kultur.folklore.ufo
Followup-To:
News:dk.videnskab
Subject: Bent Pyramid (Dahshur, Egypt): Found 144 and 18 -
Re: Abraham-koden
Date: Tue, 11 Jun 2019 00:30:21 +0200, GMT 22:30 (10/6-19)
Organization: The Kingdom of Heaven, Department Fools of Christ
21563 news:5cfeda08$0$699$***@news.sunsite.dk
https://sites.google.com/site/etbible/home/pyramids/egypt/dahshur/bent/21-563
https://groups.google.com/d/msg/dk.livssyn.kristendom/1RjZ4SkaHSk/ZQWhkDmjBgAJ
https://groups.google.com/d/msg/dk.videnskab/J5vLg962edQ/auM2iAieAAAJ
https://groups.google.com/d/msg/no.kultur.folklore.ufo/bSeKgCdhenk/yiUoKlAKAwAJ
Post by Kall, Mogens
Bent Pyramid (Dahshur, Egypt): Found 144 and 18 -
Re: Abraham-koden
File 21.563 ...
https://sites.google.com/site/etbible/home/pyramids/egypt/dahshur/bent/21-563
From Danish to English (and many other languages)...
http://translate.google.com/translate?hl=en&sl=da&tl=en&u=https://sites.google.com/site/etbible/home/pyramids/egypt/dahshur/bent/21-563
-
    News:dk.livssyn.kristendom
    News:dk.videnskab
    News:no.kultur.folklore.ufo
    News:dk.videnskab
Subject: Abraham-koden
Date: Sun, 9 Jun 2019 13:53:56 +0200, GMT 11:53
Organization: The Kingdom of Heaven, Department Fools of Christ
https://sites.google.com/site/etbible/home/abraham-code/21-560
https://sites.google.com/site/etbible/home/chicxulub-crater/21-560
https://sites.google.com/site/etbible/home/markpointer/43/21-560
https://sites.google.com/site/etbible/home/markpointer/61/21-560
https://sites.google.com/site/etbible/home/markpointer/172/21-560
https://sites.google.com/site/etbible/home/markpointer/ur/21-560
https://sites.google.com/site/etbible/home/objects/7-stars/distance/orion-epsilon/21-560
https://sites.google.com/site/etbible/home/objects/orion/epsilon/distance/m45/21-560
https://groups.google.com/d/msg/dk.livssyn.kristendom/1RjZ4SkaHSk/KbhZ3ZL6BQAJ
https://groups.google.com/d/msg/dk.videnskab/J5vLg962edQ/PJRHdfEbBAAJ
https://groups.google.com/d/msg/no.kultur.folklore.ufo/bSeKgCdhenk/cFSxTMrBBgAJ
Post by Kall, Mogens
The Abraham code (Abraham-koden)
Found distance Ur(Iraq)-Giza(Egypt) = ½*43 and
Found distance Crater(Mexico)-Giza(Egypt) = 4*43 (172)
Found distance Epsilon(Orion)-M45(7-star) = 61
File 21.560 ...
https://sites.google.com/site/etbible/home/abraham-code/21-560
https://sites.google.com/site/etbible/home/chicxulub-crater/21-560
https://sites.google.com/site/etbible/home/markpointer/43/21-560
https://sites.google.com/site/etbible/home/markpointer/61/21-560
https://sites.google.com/site/etbible/home/markpointer/ur/21-560
https://sites.google.com/site/etbible/home/objects/7-stars/distance/orion-epsilon/21-560
https://sites.google.com/site/etbible/home/objects/orion/epsilon/distance/m45/21-560
 From Danish to English (and many other languages)...
http://translate.google.com/translate?hl=en&sl=da&tl=en&u=https://sites.google.com/site/etbible/home/abraham-code/21-560
-
https://sites.google.com/site/etbible/home/apophis/21-514
https://sites.google.com/site/kallpol4/home/issues/samson-s-riddle/21-516
https://sites.google.com/site/etbible/home/samson-s-riddle/21-517
https://sites.google.com/site/etbible/home/markpointer/575/21-519
https://sites.google.com/site/etbible/home/apophis/21-526
https://sites.google.com/site/etbible/home/apophis/21-527
https://sites.google.com/site/etbible/home/samson-s-riddle/21-530
https://sites.google.com/site/etbible/home/samson-s-riddle/21-536
https://sites.google.com/site/etbible/home/chicxulub-crater/21-538
https://sites.google.com/site/etbible/home/chicxulub-crater/21-540
https://sites.google.com/site/etbible/home/chicxulub-crater/21-541
https://sites.google.com/site/etbible/home/chicxulub-crater/21-542
https://sites.google.com/site/etbible/home/chicxulub-crater/21-543
https://sites.google.com/site/etbible/home/chicxulub-crater/21-544
https://sites.google.com/site/etbible/home/chicxulub-crater/21-550
Subject: [Found Isak-60+25 *474/575 = Tara-70]
https://sites.google.com/site/etbible/home/chicxulub-crater/21-552
https://sites.google.com/site/etbible/home/pangea/21-552
 >
 > Found the connection, ET ... :-)
 >
 >
 > HVIS vi opfatter Abraham-75 som *måleudgangspunktet* ...
 >
 > Input from file 21.511
 >
https://sites.google.com/site/etbible/home/objects/homestar-of-et/g-lat/21-511
 >
https://sites.google.com/site/etbible/home/objects/homestar-of-et/g-lon/21-511
 >
 >
 > Apophis
 > waves___Abram__Irak
 > _________175____75 (137 -> 137)
 > 575, 3
 > _________150____50
 > 575, 2
 > _________125____25
 > 575, 1
 > _________100_____0
 > 474, 1
 > __________75___-25 (205 -> 187)
 >
 >
 > .... og herfra tæller årene frem til, at Isak-60 får de
 > 2 sønner (crater-afrika = 160), da bliver regnestykket
 >
 > +60 år (Isak-60, Abraham-160, Jakob-0)
 > +25 år
 > =
 > 85 år
 >
 >
 > 85 * 474/575
 > =
 > 70,069565217391304347826086956522
 >
 >
 > Compare with ...
 >
 > Tara-70 (Abraham-60)
 >
 >
 > Det vil sige, at vi nu *forklare*, HVORFOR der er dette
 > *mystiske* "punkt" udfor Tara-70, hvor man kan MISFORSTÅ
 > teksten.
 >
 > Man kan fejlagtigt komme til at tro, at det er udfor dette
 > punkt, Tara-70, at Abraham fødes.
 >
 > Men det gør han jo som sagt ikke!
 >
 > Men HVORFOR opstiller de så denne gåde/fælde?
 >
 > Og HVORFOR anvendes tallene 70 og indirekte 60 (da det
 > sammenlagt jo skal give 130 år, samtidig med at Abraham
 > er 75 år)?
 >
 >
 > Forklaringen er altså nu fundet, og det viser sig, at
 >
 >      575
 >      575
 >      575
 >      474
 >      =
 >      2199 år
https://sites.google.com/site/etbible/home/esp-stack/21-556
 >
 >> Vi kan på denne baggrund sige, at der er *begrundet* MISTANKE
 >> om, at Abrahams år (med særlig udvalgte tidspunkter) ...
 >>
 >>      Abraham-175
 >>      Abraham-150
 >>      Abraham-125
 >>      Abraham-100
 >>      Abraham-75
 >>
 >> .... *symbolsk* set - repræsenterer Apohos karakteristiske DATA
 >> (474 og 3*575 osv.), ...
 >>
 >> .... endskønt Abraham-tallerne IKKE passer. I så fald burde der
 >>
 >>      Abraham-175
 >>    575
 >>      Abraham-150
 >>    575
 >>      Abraham-125
 >>    575
 >>      Abraham-100
 >>    474
 >>      Abraham-75, - (25 * 474/575 = 20,609) => Abraham-79,4...
[ ... ]
 > 1.
 > Find if possible Temple-Peru-195?
[ ... ]
 > Hmm ...
 >
 > +175
 > -150
 > =
 > 25
 >
 > =>
 >
 > https://www.biblegateway.com/passage/?search=Psa+25&version=BPH
 >
 >      Salme 25.1-22, Bibelen på hverdagsdansk (BPH)
 >
 >      Bøn om vejledning og beskyttelse
 >
 >
 >      I den noget ældre autoriserede oversættelse fra 1931 står
 >
 >      Salmen er alfabetisk (jfr. til 9) med et nyt bogstav
 >      først i hvert vers.
 >
 > Der er 22 vers i alt og dette svarer til det hebraiske alfabet.
 >
 >
 > Hmm ...
 >
 > HVORFOR (Salme) 9 ?
 >
 >
 > https://www.biblegateway.com/passage/?search=Psa+9&version=DN1933
 >
 >      Salme 9.1-21, Bibelen på hverdagsdansk (BPH)
 >
 >      Herren dømmer de onde og hjælper de undertrykte
 >
 >
 >      I den noget ældre autoriserede oversættelse fra 1931 står
 >
 >      I denne salme, hvor hvert bogstav indleder to vers, er der
 >      enkelte uregelmæssigheder, og der nås kun til omtrent midt
 >      i alfabetet.
 >
 > 9½ ?
 >
 > Hmm ...
 >
 > (fremsagt tidligere)
 >
 > Salme 9 repræsenterer Cygnus A's galaktiske breddegrad
[ ... ]
 > Men idéen er altså, at vi ud fra disse små ændringer
 > i det hebraiske alfabet kan finde frem til noget,
 > der med ret stor sandsynlighed afslører kendskab
 > til noget vedr. Cygnus A (muligvis dets galaktiske
 > breddegrad)
Orion correlation theory
https://en.wikipedia.org/wiki/Orion_correlation_theory
     The Orion correlation theory (or Giza–Orion correlation
     theory)[1] is a fringe hypothesis in alternative
     Egyptology.
     It posits that there is a correlation between the location
     of the three largest pyramids of the Giza pyramid complex
     and Orion's Belt of the constellation Orion, and that
     this correlation was intended as such by the original
     builders of the Giza pyramid complex. The stars of Orion
     were associated with Osiris, the god of rebirth and
     afterlife by the ancient Egyptians.[2][3][4] Depending on
     the version of the theory, additional pyramids can be
     included to complete the picture of the Orion
     constellation, and the Nile river can be included to match
     with the Milky Way galaxy. The theory
     [ ... ]
     Leo and the Sphinx
     The Great Sphinx is a colossal statue with the face of a
     man and the body of a lion. Carved out of the surrounding
     limestone bedrock, it is 57 metres (187 ft) long, 6 metres
     (20 ft) wide, and has a height of 20 metres (66 ft),
     making it the largest single-stone statue in the world. ...
     The Great Sphinx is ... An argument put forward by Bauval
     and Hancock to support the Orion Correlation Theory is
     that the construction of the Great Sphinx was begun in
     10,500 BC; that the Sphinx's lion-shape is a definitive
     reference to the constellation of Leo; and that the layout
     and orientation of the Sphinx, the Giza pyramid complex
     and the Nile River are an accurate reflection or "map" of
     the constellations of Leo, Orion (specifically, Orion's
     Belt) and the Milky Way, respectively.[18]
     A date of 10,500 BC is chosen because they maintain this
     is the only time in the precession of the equinoxes when
     the astrological age was Leo and when that constellation
     rose directly east of the Sphinx at the vernal equinox.
     They also suggest that in this epoch the angles between
     the three stars of Orion's Belt and the horizon were an
     "exact match" to the angles between the three main Giza
     pyramids. These propositions and other theories are used
     to support the overall belief in an advanced and ancient,
     but now vanished, global progenitor civilization.
     Orion korrelationsteori (eller Giza-Orion korrelationsteori)
     [1] er en frynshypotes i alternativ egyptologi.
     Det antyder, at der er en sammenhæng mellem placeringen af
     ​​Pyramidens tre største pyramider og Orion's Belt of
     Constellation Orion, og at denne korrelation var beregnet
     som sådan af de oprindelige bygherrer af
     Giza-pyramidkomplekset. Stjernerne i Orion var forbundet
     med Osiris, gud for genfødsel og efterliv af de gamle
     egyptere. [2] [3] [4] Afhængig af teoriens udgave kan
     yderligere pyramider inkluderes for at fuldføre billedet
     af Orion-konstellationen, og Nilen kan inkluderes for at
     matche Melkevejsgalaksen. Teorien ...
     [ ... ]
     Leo og sfinxen
     Den store sfinx er en kolossal statue med ansigtet på en
     mand og en løve. Skåret ud af den omkringliggende
     kalkstengrund, er den 57 meter lang, 6 meter bred og har
     en højde på 20 meter, hvilket gør den til verdens største
     single-statue. ...
     Den store sfinx er ... Et argument fremsat af Bauval og
     Hancock for at støtte Orion Correlation Theory er, at
     opførelsen af ​​Great Sphinx blev påbegyndt i 10.500 f.Kr.
     at Sfinxens løveform er en endelig henvisning til Leos
     konstellation; og at layoutet og orienteringen af ​​Sfinxen,
     Giza-pyramidkomplekset og Nilen er en nøjagtig refleksion
     eller "kort" af stjerneformerne af Leo, Orion (specielt
     Orion's Belt) og Mælkevejen. [18]
     En dato på 10.500 f.Kr. er valgt, fordi de fastholder, at
     dette er den eneste tid i equinoxernes præcession, da den
     astrologiske alder var Leo, og da den konstellation stod
     direkte øst for Sfinksen på vernal equinox. De antyder
     også, at vinklerne mellem de tre stjerner af Orions Bælte
     og horisonten i denne epoke var en "nøjagtig match" til
     vinklerne mellem de tre vigtigste Giza-pyramider. Disse
     propositioner og andre teorier bruges til at understøtte
     den overordnede tro på en avanceret og gammel, men nu
     forsvundet global progenitor civilisation.
     Jeg har hørt en teoriom, at Sfinsken oprindelig var en
     løve med et løve-ansigt, men at så en Farao sidenhen har
     ødelagt ansigtet af løven for at ære sig selv!
Nå men ...
Målet vi anstanden mellem de 3 store pyramider og så de 3
stjerner, der til sammen giver Orions bælte, da passer
forholdene IKKE 100%.
Og inddrager vi en hypotese om, at de 3 små pryamider
(pyramids of Queens) ...
Pyramids of Queens, 1/3
     29.9716279 31.1272708
     29,9716279 31,1272708
Pyramids of Queens, 2/3
     29.9715721 31.1277254
     29,9715721 31,1277254
Pyramids of Queens, 3/3
     29.9716055 31.1282518
     29,9716055 31,1282518
.... da bliver resultatet ikke bedre!
Men ...
Input
2, Epsilon Ori
(360°) 205,21206594
(600°) 342,0201099
Compare with ...
172*2
=
344
=>
Find pyramid at position 342,0201099 /2
=
171,01005495 (distance from Mexico-crater)
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Egyptian_pyramids
https://en.wikipedia.org/wiki/Egyptian_pyramids
   Contents
     1 Historical development
     2 Pyramid symbolism
     3 Number and location of pyramids
         3.1 Abu Rawash
         3.2 Giza
         3.3 Zawyet el-Aryan
         3.4 Abusir
         3.5 Saqqara
         3.6 Dahshur
         3.7 Mazghuna
         3.8 Lisht
         3.9 Meidum
         3.10 Hawara
         3.11 el-Lahun
         3.12 El-Kurru
         3.13 Nuri
         3.14 Construction dates and heights
3.1 Abu Rawash
Abu Rawash
https://en.wikipedia.org/wiki/Abu_Rawash
     30.031944, 31.075
     30,031944  31,075
Distance from Crater-Mexico
=
171,92651669
3.2 Giza
Giza pyramid complex
https://en.wikipedia.org/wiki/Giza_pyramid_complex
     29.976111, 31.132778
     29,976111  31,132778
Distance from Crater-Mexico
=
172,04801010
3.3 Zawyet el-Aryan
Zawyet El Aryan
https://en.wikipedia.org/wiki/Zawyet_El_Aryan
     29.9, 31.2
     29,9  31,2
Distance from Crater-Mexico
=
172,19999644
3.4 Abusir
Abusir
https://en.wikipedia.org/wiki/Abusir
     29.9, 31.2
     29,9  31,2
Distance from Crater-Mexico
=
172,19999644
3.5 Saqqara
Saqqara
https://en.wikipedia.org/wiki/Saqqara
     29.871111, 31.216389
     29,871111  31,216389
Distance from Crater-Mexico
=
172,24685882
3.6 Dahshur
Dahshur
https://en.wikipedia.org/wiki/Dahshur
.... It is known chiefly for several pyramids, two of which are
among the oldest, largest and best preserved in Egypt, built
from 2613–2589 BC.
     29.806389, 31.208056
     29,806389  31,208056
Distance from Crater-Mexico
=
172,29828521
Bent Pyramid
https://en.wikipedia.org/wiki/Bent_Pyramid
Denne pyramide er ret speciel, fordi den i sin konstruktion
har en *alvorlig* fejl: Det en bygget fór stejlt, og for at
undgå, at den braser sammen, valgte man så undervejs at ændre
på vinklen, så den blev mere flad i øverste halvdel.
Dette har været et argument for, at pyramiderne IKKE har været
bygget af ufonauter, fordi det vil jo være utænkeligt, at man
godt kan finde ud af at rejse i universet men ikke kan finde
ud af at bygge en pyramide!
Men ...
Det kunne også være et *tegn* (altså en *markør*), fordi ...
Bent Pyramid
https://en.wikipedia.org/wiki/Bent_Pyramid
     The Bent Pyramid rises from the desert at a 54-degree
     inclination, but the top section (above 47 meters) is
     built at the shallower angle of 43 degrees, lending the
     pyramid its very obvious 'bent' appearance.[1]
     Bentpyramiden stiger fra ørkenen i en 54 graders hældning,
     men den øverste del (over 47 meter) er bygget ved den
     nedre vinkel på 43 grader, og udlåner pyramiden er det
     meget oplagte 'bøjede' udseende. [1]
Babeltårnet i Ur (som havde en distance til templet i
Jerusalem på 187 enheder ud af 600) KUNNE minde lidt om denne
pyramide
21,48566667
=>
21,48566667 *2
=
42,97133334
Compare with ...
43-Tc, Technetium
https://sites.google.com/site/etbible/home/isotope-evidence/43-tc
+
Markpointer 43
https://sites.google.com/site/etbible/home/markpointer/43
Omregner vi nu de 43 og 54 grader til 600-tal-systemet,
    43 * 600/360
    =
    71,666...
  and ...
    54 * 600/360
    =
    90
Sandsynligvis er de 43 grader i virkeligheden 43,2 grader,
fordi ...
    43,2 * 600/360
    =
    72
Sandsynligvis er de 43 grader i virkeligheden 43,2 grader,
    72 *2
    =
    144
Compare with ...
14 (144, 1400, 144.000)
https://sites.google.com/site/etbible/home/markpointer/14
Post by Kall, Mogens
...> ... som Chandrasekhar
...> beregnede til 1,44 gange Solens masse. Dette re-
...> sultat kunne også formuleres sådan, at en fast
...> stjerne med en masse større end denne kritiske
...> værdi ikke kan eksistere. Så hvis man har en fast
...> stjerne med 1,4 solmasser og tvinger den til at
...> modtage yderligere 0,1 solmasse, vil der ske no-
...> get drastisk ... (nova- og supernova-eksplosioner).
Dernæst - hvis vi sammenligner de to tal - fås bl.a.
    +90
    -72
    =
    18
Compare with ...
https://sites.google.com/site/etbible/home/markpointer/18
    See also ...
    Det Periodiske Systems "fingeraftryk" = 43,61 ...
    https://sites.google.com/site/etbible/home/background/atomic-physics
    43 and 61 ...
    https://sites.google.com/site/etbible/home/markpointer/43
    https://sites.google.com/site/etbible/home/markpointer/18/19-085
    ___ quote begin ___________________
    [ ... ]
    Men man kunne også ***kryptere*** sit kendskab
    (til tallene 61 og 43) ved at trække dem fra hinanden.
    Og 61 - 43 giver tallet 18
Med andre ord: Konstruktøren af Bent Pyramiden må (ligesom
mht. the-ET-Bible-code) ha' haft kendskab til atomfysik
(samt astronomi hvad angår 1,44 solmasser; altså
Supernova-eksplosioner, hvor netop atomer tungere end
Fe (Jern) skabes)
21.563
Det næste, vi bør undersøge, er, HVORFOR tallene ikke stemmer
100% overens (mht. heltal):

Ziggurat of Ur
https://en.wikipedia.org/wiki/Ziggurat_of_Ur

30.962778, 46.103056
30,962778 46,103056


Krater-Ziggurat of Ur_______= 187,52157278
Krater-Ur(Iraq)_____________= 187,52124415
Krater-Temple(Jerusalem)____= 175,01965834
Krater-BentPyramid(Dahshur) = 172,29828521
Krater-The Pyramids of Giza = 172,04569956


Det er IKKE helt korrekt, at de 75 repræsenterer de tektoniske
pladers bevægelse, siden asteroiden hamrede ned i Mexico for
65 millioner år siden, men lidt af vejen passer det, at der er
en *ligefrem* proportional sammenhæng.

Så i mangel af bedre, kan vi sige, at Templet i Jerusalem er
IKKE opført med distancen 175,01965834 til krateret men
derimod med distancen 175,00000000.

At tallet så har forrykket sig skyldes, at de tektoniske plader
så i mellemtiden har forskubber sig yderligere.

I så fald bliver regnestykket følgende:

+172,04569956
-172
=
0,04569956

=>

0,04569956 /75 * 65.000.000
=
39606,2853...

39.606 år


Og det er IKKE korrekt, fordi vi ved med nogenlunde sikkerhed,
at Templet i Jerusalem blev bygget i år -967; altså for ca.
3.000 år siden (og IKKE for 39.600 år siden).


Hmm ...

Kan forskellene i tallene så skyldes, at man har beregnet
epicentret for asteroidenedslaget i Mellemamerika forkert?

Tja ...

I mangel af bedre viden gør det vel ikke noget, dersom vi
undersøger, HVOR MEGET det kommer til at påvirke beregningerne:


Vi antager altså, at ...

1.
Epicentret skal flytte ca. ...

0,04569956 * 360/600
=
0,027419736

minus

75 *360/600 * 3.000/65.000.000
=
0,00207692307692307692307692307692

=>

+0,027419736
-0,00207692307692307692307692307692
=
0,02534281292307692307692307692308


Epicentret skal flytte ca. o,025... grader mod Øst.

=>

-89,51666700
- 0,02534281292307692307692307692308
=
-89,4913241870...


HVAD kommer dette til at indebære (i praksis)?

Befinder vi os FORTSAT i krater-området?

Let's find out:

New Chicxulub crater, version 2,000:

Longitude -89,4913241870...
Latitude 21,39236849

Search
21.39236849, -89.4913241870

=>
https://www.google.dk/maps/place/21%C2%B023'32.5%22N+89%C2%B029'28.8%22W/@21.39236849,-89.4913242,5z/


Det ændrer kun meget lidt ved de faktuelle forhold, ...

Så vi forsøger at beregne udfra disse nye korrektioner:

New_Krater2-Ziggurat of Ur_______= 187,50570854
New_Krater2-Ur(Iraq)_____________= 187,50538004
New_Krater2-Temple(Jerusalem)____= 175,00000000
New_Krater2-BentPyramid(Dahshur) = 172,29287192
New_Krater2-The Pyramids of Giza = 172,02377176


Og omsætter vi det til tid; altså hvor meget - *hypotetisk*
set - de tektoniske plader har bevæget sig i mellemtiden, da
bliver regnskabet følgende:

Temple:

+175
-175
=
0,00000000

=>

0,00000000 /75 * 65.000.000
=
0

New_Krater2-Ziggurat of Ur_______= 438.281
New_Krater2-Ur(Iraq)_____________= 437.996
New_Krater2-Temple(Jerusalem)____= 0
New_Krater2-BentPyramid(Dahshur) = 253.822
New_Krater2-The Pyramids of Giza = 20.602


Download evt. help-file (regneark) ...
https://sites.google.com/site/etbible/home/chicxulub-crater/Temple%20039.sxc


Pyramiderne i Giza skulle altså efter denne beregning være
blevet opført for 20.600 år siden!

Og ...

Bent-Pyramiden for 256.000 år siden

Og ...

Ziggurat of Ur for 438.000 år siden.


Og dét er jo fuldstændig *urealistist*, ved mindre selvfølgelig
at bygherren var ufonauterne themself (og altså IKKE mandkind)!


En lille vag antydning af dette KUNNE være, at Mennesket gik
*nøgen* rundt i Edens Have (dengang da "Gud" - eller måske
rettere - Guds repræsentant; altså en engel eller en ufonaut
... bla., bla., bla. ... ).


I så fald må ankomsten deres tiul vort solsystem være sket
FØR -438.000 år.


Nå, men ...

Hermed er hypotesen blevet fremsagt; IKKE dermed sagt, at den
er rigtig, men i research-arbejdet indgår den dog som relevant
DATA, skønner jeg.


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael.
--
Coming up news: Iran hit by a Asteroid. Iran is no more (Jer.49,34-) ?
Last OUTPUT: 21501 news:5cecef81$0$695$***@news.sunsite.dk
https://groups.google.com/d/msg/dk.test/MRWueyeFrn8/-vJZiYkfBwAJ
Info http://groups.google.dk/group/dk.test/msg/591d03940b49201e
Website https://sites.google.com/site/kalltree1 File no 21569
Pettersen,Roald
2019-06-12 20:34:33 UTC
Permalink
Newsgroups: dk.livssyn.kristendom,dk.videnskab,no.kultur.folklore.ufo
Followup-To: dk.livssyn.kristendom
Datering af ankomsttidspunkt ...
Med venlig hilsen, Mogens Kall, The servant of Michael.
Michael er ankommet.
Kall, Mogens
2019-06-13 07:44:14 UTC
Permalink
Post by Pettersen,Roald
Newsgroups: dk.livssyn.kristendom,dk.videnskab,no.kultur.folklore.ufo
Followup-To: dk.livssyn.kristendom
Datering af ankomsttidspunkt ...
Med venlig hilsen, Mogens Kall, The servant of Michael.
Michael er ankommet.
Hej Roald,

(
Tak for kritik (men gør det på et *sagligt* grundlag, fremfor
*mudderkastning* i form af latterliggørelse osv.) ... :-)
)


Bliver din tro på Jesus mindre af, at der er noget om snakken
mht., at Bibelen eventuelt KAN være "inficeret" (underforstået,
at der må ha' været et besøg fra Rummet i Oldtiden, og at
*unikke* informationer herfra er anbragt i Bibelen, som
indirekte *beviser* deres eksistens)?

Sæt nu - *hypotetisk* set (de er til og) - at de er Jesu
venner?

Apopos Johannes ord fra Åbenbaringebogen:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Rev+19.10&version=BPH

Aabenbaringen 19:10, Bibelen på hverdagsdansk (BPH)

Jeg kastede mig ned for hans fødder for at hylde ham, men
han sagde til mig: „Nej, gør det ikke. Jeg er Guds tjener
ligesom du og de andre kristne, der holder fast ved
budskabet om Jesus. Giv Gud al ære, for den profetiske Ånd
fortæller om Jesus og ophøjer ham.”


Ville det da ikke være tåbeligt kategorisk at afvise dem PÅ
FORHÅND (inden man overhovedet har undersøgt sagen)?

Var det netop ikke lige den type bommert Paven lavede i
1500-tallet mht. Galileo Galilei (at man var så skråsikker i
sin opfattelse af verdenen, at alle andre muligheder blev
fordømt)?

Og ...

Er det ikke lidt den selvsamme type påståelighed (i så fald)
vi konstaterer mht. muslimsk ekstremisme (hvor alle andre
meninger er bandlyste og ligefrem skal bekæmpes med næb og
klør)?


Bevares!

Man kan SELVFØLGELIG gøre sig tanker om, HVORFOR sådanne
indlæg skal havne i kristendomsgruppen, og hertil må jeg så
svare, at der indgår *væsentlige* bestanddele af Bibelen i
hele bevisførelsen, og her kan man jo så gå fejl i byen,
hvorfor *konstruktiv* kritik har sin berettigelse og ligefrem
er efterlyst. Se evt. ...
https://sites.google.com/site/etbible/home/religious-objections/christian-objections
Ligesom også den videnskabelige *konstruktive* kritik er
efterlyst. Se evt. ...
https://sites.google.com/site/etbible/home/scientific-objections


Hmm ...

Faktisk - HVIS du kikker mig efter i kortene - åbner jeg op
for den teoretiske mulighed, at vi MÅSKE har at gøre med noget
MERE, end vi blot kan forklare videnskabeligt. Se ...

Newsgroups:
News:dk.livssyn.kristendom
News:dk.videnskab
News:no.kultur.folklore.ufo
Followup-To:
News:dk.videnskab
Subject: Kan det lade sig gøre?:
Found 48/2 and 48*2 at Abraham-99 (Sodoma-195) -
Re: Abraham-koden
Date: Tue, 11 Jun 2019 10:06:24 +0200, GMT 08:06
Organization: The Kingdom of Heaven, Department Fools of Christ
21566 news:5cff610a$0$706$***@news.sunsite.dk
https://sites.google.com/site/etbible/home/can-this-be-done/21-566
https://sites.google.com/site/etbible/home/objects/homestar-of-et/distance/21-566
https://sites.google.com/site/etbible/home/objects/homestar-of-et/g-lon/21-566
https://groups.google.com/d/msg/dk.livssyn.kristendom/1RjZ4SkaHSk/Kp5Ms6jCBgAJ
https://groups.google.com/d/msg/dk.videnskab/J5vLg962edQ/zwbBpne9AAAJ
https://groups.google.com/d/msg/no.kultur.folklore.ufo/bSeKgCdhenk/YcW5Vr8pAwAJ


Og HVIS det er tilfældet, da er vi faktisk tilbage på det
kristne budskab om en *Guddom* (bag skaberværket)!

Og i så fald:

HVORFOR er dét nu så blevet en *trussel* mod Kristendommen?


NB!
FUT sat til kristendomsgruppen
... da diskussionen nu udelukkende er blevet religiøs (og
MANGLER det videnskabelige og efterforskningsmæssige indhold)


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael.
--
Coming up news: Iran hit by a Asteroid. Iran is no more (Jer.49,34-) ?
Last OUTPUT: 21501 news:5cecef81$0$695$***@news.sunsite.dk
https://groups.google.com/d/msg/dk.test/MRWueyeFrn8/-vJZiYkfBwAJ
Info http://groups.google.dk/group/dk.test/msg/591d03940b49201e
Website https://sites.google.com/site/kalltree1 File no 21572
Kall, Mogens
2019-06-16 06:51:17 UTC
Permalink
Re: Pettersen,Roald break -
Re: Datering af ankomsttidspunkt samt
datering af pyramider i Ur og i Egypt -
Re: Bent Pyramid (Dahshur, Egypt): Found 144 and 18 -
Re: Abraham-koden

File 21.586 ...
https://sites.google.com/site/etbible/home/apophis/21-586
https://sites.google.com/site/etbible/home/religious-objections/christian-objections/21-586

Google-auto-translation:
From Danish to English (and many other languages)...
http://translate.google.com/translate?hl=en&sl=da&tl=en&u=https://sites.google.com/site/etbible/home/apophis/21-586

-

Den 13-06-2019 kl. 09:44 skrev Kall, Mogens:

Newsgroups:
News:dk.livssyn.kristendom
News:dk.videnskab
News:no.kultur.folklore.ufo
Followup-To:
News:dk.livssyn.kristendom
Subject: Re: Datering af ankomsttidspunkt samt
datering af pyramider i Ur og i Egypt -
Re: Bent Pyramid (Dahshur, Egypt): Found 144 and 18 -
Re: Abraham-koden
Date: Thu, 13 Jun 2019 09:44:14 +0200, GMT 07:44
Organization: The Kingdom of Heaven, Department Fools of Christ
21572 news:5d01fed9$0$702$***@news.sunsite.dk
https://sites.google.com/site/etbible/home/religious-objections/christian-objections/21-572
https://groups.google.com/d/msg/dk.livssyn.kristendom/1RjZ4SkaHSk/uapR1bEcBAAJ
https://groups.google.com/d/msg/dk.videnskab/J5vLg962edQ/B2afLQXQBAAJ
https://groups.google.com/d/msg/no.kultur.folklore.ufo/bSeKgCdhenk/eGkdMO1-CQAJ
Post by Kall, Mogens
Bevares!
Man kan SELVFØLGELIG gøre sig tanker om, HVORFOR sådanne
indlæg skal havne i kristendomsgruppen, og hertil må jeg så
svare, at der indgår *væsentlige* bestanddele af Bibelen i
hele bevisførelsen, og her kan man jo så gå fejl i byen,
hvorfor *konstruktiv* kritik har sin berettigelse og ligefrem
er efterlyst. Se evt. ...
https://sites.google.com/site/etbible/home/religious-objections/christian-objections
Her et konkret eksempel på, da jeg engang var gået fejl i
byen (i efterforskningen):

https://sites.google.com/site/etbible/home/files/09-xxx/09-368
Post by Kall, Mogens
___________Tara___Abr___Isak__Begivenhed
Gen.11,26____70_____0_________Abraham fødes
Gen.12,04___145____75_________Abraham udvandrer
Gen.21,05___170___100_____0___Isak fødes
Gen.11,32___205___135____35___Tara dør
Gen.23,01_________136____36___Sara dør
Gen.25,20_________140____40___Rebekka hustru
Gen.25,26_________160____60___Esau og Jakob fødes
Gen.25,07_________175____75___Abraham dør
Sammenlign med:

https://sites.google.com/site/etbible/home/markpointer/hallo/21-494
Post by Kall, Mogens
https://www.biblegateway.com/passage/?search=gen+11.26&version=BPH
1 Mosebog 11:26, Bibelen på hverdagsdansk (BPH)
Tera var 70 år, før han fik sønnerne Abram, Nakor og Haran.
[a]
a
11,26 Tera var altså 70, før han fik sin første søn. Det
vides ikke, hvornår de andre blev født, og hvem der er
ældst af de tre. Sandsynligvis er Abram yngst, men nævnes
først, fordi han er den mest kendte og den, historien her
drejer sig om. I 5,32 og 10,1 har vi rækkefølgen Sem, Kam
og Jafet, selvom Kam er den yngste (9,24). Se også 10,21.
Måske blev Abram født, da Tera var ca. 130 år, fordi ApG.
7,4 siger, at Abram først rejste fra Karan, efter at
faderen var død. Ifølge 12,4 var Abram 75 år på det
tidspunkt.
Hvis fejlen IKKE var blevet rettet, da havde konsekvensen blevet,
at hele tidsoversigt-rekonstruktionen var blevet forkert, og
dermed var mange DATA gået tabt, heriblandt et MEGET VIGTIGT
*indicium* på "Målestokken" (isotopet 78-Platin-193,
½-life = 50 år) ...

https://sites.google.com/site/etbible/home/isotope-evidence/78-pt-193/78/21-432
Post by Kall, Mogens
Og i det nye talsystem bliver denne forskel så til ...
0,35 * 223,1130205 ( én enhed)
=
78,089...
Compare with ...
78-Pt-193, Platinum
78, Atomic number (Z, Atomnummer)
https://sites.google.com/site/etbible/home/isotope-evidence/78-pt-193
+

https://sites.google.com/site/etbible/home/markpointer/1140/21-472
Post by Kall, Mogens
For at kunne *rekonstruere* synkroniseringen med asteroiden
Apophis SKAL man vide dette!
[ ... ]
Post by Kall, Mogens
-10420, Tempel-counter = 50
Så ...

*Konstruktiv* kritik er - som sagt - fortsat efterlyst! ... :-)


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael.
--
Coming up news: Iran hit by a Asteroid. Iran is no more (Jer.49,34-) ?
Last OUTPUT: 21501 news:5cecef81$0$695$***@news.sunsite.dk
https://groups.google.com/d/msg/dk.test/MRWueyeFrn8/-vJZiYkfBwAJ
Info http://groups.google.dk/group/dk.test/msg/591d03940b49201e
Website https://sites.google.com/site/kalltree1 File no 21586
Kall, Mogens
2019-06-16 06:51:17 UTC
Permalink
Re: Pettersen,Roald break -
Re: Datering af ankomsttidspunkt samt
datering af pyramider i Ur og i Egypt -
Re: Bent Pyramid (Dahshur, Egypt): Found 144 and 18 -
Re: Abraham-koden

File 21.586 ...
https://sites.google.com/site/etbible/home/apophis/21-586
https://sites.google.com/site/etbible/home/religious-objections/christian-objections/21-586

Google-auto-translation:
From Danish to English (and many other languages)...
http://translate.google.com/translate?hl=en&sl=da&tl=en&u=https://sites.google.com/site/etbible/home/apophis/21-586

-

Den 13-06-2019 kl. 09:44 skrev Kall, Mogens:

Newsgroups:
News:dk.livssyn.kristendom
News:dk.videnskab
News:no.kultur.folklore.ufo
Followup-To:
News:dk.livssyn.kristendom
Subject: Re: Datering af ankomsttidspunkt samt
datering af pyramider i Ur og i Egypt -
Re: Bent Pyramid (Dahshur, Egypt): Found 144 and 18 -
Re: Abraham-koden
Date: Thu, 13 Jun 2019 09:44:14 +0200, GMT 07:44
Organization: The Kingdom of Heaven, Department Fools of Christ
21572 news:5d01fed9$0$702$***@news.sunsite.dk
https://sites.google.com/site/etbible/home/religious-objections/christian-objections/21-572
https://groups.google.com/d/msg/dk.livssyn.kristendom/1RjZ4SkaHSk/uapR1bEcBAAJ
https://groups.google.com/d/msg/dk.videnskab/J5vLg962edQ/B2afLQXQBAAJ
https://groups.google.com/d/msg/no.kultur.folklore.ufo/bSeKgCdhenk/eGkdMO1-CQAJ
Post by Kall, Mogens
Bevares!
Man kan SELVFØLGELIG gøre sig tanker om, HVORFOR sådanne
indlæg skal havne i kristendomsgruppen, og hertil må jeg så
svare, at der indgår *væsentlige* bestanddele af Bibelen i
hele bevisførelsen, og her kan man jo så gå fejl i byen,
hvorfor *konstruktiv* kritik har sin berettigelse og ligefrem
er efterlyst. Se evt. ...
https://sites.google.com/site/etbible/home/religious-objections/christian-objections
Her et konkret eksempel på, da jeg engang var gået fejl i
byen (i efterforskningen):

https://sites.google.com/site/etbible/home/files/09-xxx/09-368
Post by Kall, Mogens
___________Tara___Abr___Isak__Begivenhed
Gen.11,26____70_____0_________Abraham fødes
Gen.12,04___145____75_________Abraham udvandrer
Gen.21,05___170___100_____0___Isak fødes
Gen.11,32___205___135____35___Tara dør
Gen.23,01_________136____36___Sara dør
Gen.25,20_________140____40___Rebekka hustru
Gen.25,26_________160____60___Esau og Jakob fødes
Gen.25,07_________175____75___Abraham dør
Sammenlign med:

https://sites.google.com/site/etbible/home/markpointer/hallo/21-494
Post by Kall, Mogens
https://www.biblegateway.com/passage/?search=gen+11.26&version=BPH
1 Mosebog 11:26, Bibelen på hverdagsdansk (BPH)
Tera var 70 år, før han fik sønnerne Abram, Nakor og Haran.
[a]
a
11,26 Tera var altså 70, før han fik sin første søn. Det
vides ikke, hvornår de andre blev født, og hvem der er
ældst af de tre. Sandsynligvis er Abram yngst, men nævnes
først, fordi han er den mest kendte og den, historien her
drejer sig om. I 5,32 og 10,1 har vi rækkefølgen Sem, Kam
og Jafet, selvom Kam er den yngste (9,24). Se også 10,21.
Måske blev Abram født, da Tera var ca. 130 år, fordi ApG.
7,4 siger, at Abram først rejste fra Karan, efter at
faderen var død. Ifølge 12,4 var Abram 75 år på det
tidspunkt.
Hvis fejlen IKKE var blevet rettet, da havde konsekvensen blevet,
at hele tidsoversigt-rekonstruktionen var blevet forkert, og
dermed var mange DATA gået tabt, heriblandt et MEGET VIGTIGT
*indicium* på "Målestokken" (isotopet 78-Platin-193,
½-life = 50 år) ...

https://sites.google.com/site/etbible/home/isotope-evidence/78-pt-193/78/21-432
Post by Kall, Mogens
Og i det nye talsystem bliver denne forskel så til ...
0,35 * 223,1130205 ( én enhed)
=
78,089...
Compare with ...
78-Pt-193, Platinum
78, Atomic number (Z, Atomnummer)
https://sites.google.com/site/etbible/home/isotope-evidence/78-pt-193
+

https://sites.google.com/site/etbible/home/markpointer/1140/21-472
Post by Kall, Mogens
For at kunne *rekonstruere* synkroniseringen med asteroiden
Apophis SKAL man vide dette!
[ ... ]
Post by Kall, Mogens
-10420, Tempel-counter = 50
Så ...

*Konstruktiv* kritik er - som sagt - fortsat efterlyst! ... :-)


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael.
--
Coming up news: Iran hit by a Asteroid. Iran is no more (Jer.49,34-) ?
Last OUTPUT: 21501 news:5cecef81$0$695$***@news.sunsite.dk
https://groups.google.com/d/msg/dk.test/MRWueyeFrn8/-vJZiYkfBwAJ
Info http://groups.google.dk/group/dk.test/msg/591d03940b49201e
Website https://sites.google.com/site/kalltree1 File no 21586
Kall, Mogens
2019-06-11 08:06:24 UTC
Permalink
Kan det lade sig gøre?: Found 48/2 and 48*2 at Abraham-99 (Sodoma-195)

File 21.562 ...
https://sites.google.com/site/etbible/home/can-this-be-done/21-566
https://sites.google.com/site/etbible/home/objects/homestar-of-et/distance/21-566
https://sites.google.com/site/etbible/home/objects/homestar-of-et/g-lon/21-566

Google-auto-translation:
From Danish to English (and many other languages)...
http://translate.google.com/translate?hl=en&sl=da&tl=en&u=https://sites.google.com/site/etbible/home/can-this-be-done/21-566

-

Den 09-06-2019 kl. 13:53 skrev Kall, Mogens:

Newsgroups:
News:dk.livssyn.kristendom
News:dk.videnskab
News:no.kultur.folklore.ufo
Followup-To:
News:dk.videnskab
Subject: Abraham-koden
Date: Sun, 9 Jun 2019 13:53:56 +0200, GMT 11:53
Organization: The Kingdom of Heaven, Department Fools of Christ
21560 news:5cfcf35f$0$692$***@news.sunsite.dk
https://sites.google.com/site/etbible/home/abraham-code/21-560
https://sites.google.com/site/etbible/home/chicxulub-crater/21-560
https://sites.google.com/site/etbible/home/markpointer/43/21-560
https://sites.google.com/site/etbible/home/markpointer/61/21-560
https://sites.google.com/site/etbible/home/markpointer/172/21-560
https://sites.google.com/site/etbible/home/markpointer/ur/21-560
https://sites.google.com/site/etbible/home/objects/7-stars/distance/orion-epsilon/21-560
https://sites.google.com/site/etbible/home/objects/orion/epsilon/distance/m45/21-560
https://groups.google.com/d/msg/dk.livssyn.kristendom/1RjZ4SkaHSk/KbhZ3ZL6BQAJ
https://groups.google.com/d/msg/dk.videnskab/J5vLg962edQ/PJRHdfEbBAAJ
https://groups.google.com/d/msg/no.kultur.folklore.ufo/bSeKgCdhenk/cFSxTMrBBgAJ
Post by Kall, Mogens
The Abraham code (Abraham-koden)
Found distance Ur(Iraq)-Giza(Egypt) = ½*43 and
Found distance Crater(Mexico)-Giza(Egypt) = 4*43 (172)
Found distance Epsilon(Orion)-M45(7-star) = 61
File 21.560 ...
https://sites.google.com/site/etbible/home/abraham-code/21-560
https://sites.google.com/site/etbible/home/chicxulub-crater/21-560
https://sites.google.com/site/etbible/home/markpointer/43/21-560
https://sites.google.com/site/etbible/home/markpointer/61/21-560
https://sites.google.com/site/etbible/home/markpointer/ur/21-560
https://sites.google.com/site/etbible/home/objects/7-stars/distance/orion-epsilon/21-560
https://sites.google.com/site/etbible/home/objects/orion/epsilon/distance/m45/21-560
From Danish to English (and many other languages)...
http://translate.google.com/translate?hl=en&sl=da&tl=en&u=https://sites.google.com/site/etbible/home/abraham-code/21-560
-
https://sites.google.com/site/etbible/home/apophis/21-514
https://sites.google.com/site/kallpol4/home/issues/samson-s-riddle/21-516
https://sites.google.com/site/etbible/home/samson-s-riddle/21-517
https://sites.google.com/site/etbible/home/markpointer/575/21-519
https://sites.google.com/site/etbible/home/apophis/21-526
https://sites.google.com/site/etbible/home/apophis/21-527
https://sites.google.com/site/etbible/home/samson-s-riddle/21-530
https://sites.google.com/site/etbible/home/samson-s-riddle/21-536
https://sites.google.com/site/etbible/home/chicxulub-crater/21-538
https://sites.google.com/site/etbible/home/chicxulub-crater/21-540
https://sites.google.com/site/etbible/home/chicxulub-crater/21-541
https://sites.google.com/site/etbible/home/chicxulub-crater/21-542
https://sites.google.com/site/etbible/home/chicxulub-crater/21-543
https://sites.google.com/site/etbible/home/chicxulub-crater/21-544
https://sites.google.com/site/etbible/home/chicxulub-crater/21-550
Subject: [Found Isak-60+25 *474/575 = Tara-70]
https://sites.google.com/site/etbible/home/chicxulub-crater/21-552
https://sites.google.com/site/etbible/home/pangea/21-552
Found the connection, ET ... :-)
HVIS vi opfatter Abraham-75 som *måleudgangspunktet* ...
Input from file 21.511
https://sites.google.com/site/etbible/home/objects/homestar-of-et/g-lat/21-511
https://sites.google.com/site/etbible/home/objects/homestar-of-et/g-lon/21-511
Apophis
waves___Abram__Irak
_________175____75 (137 -> 137)
575, 3
_________150____50
575, 2
_________125____25
575, 1
_________100_____0
474, 1
__________75___-25 (205 -> 187)
.... og herfra tæller årene frem til, at Isak-60 får de
2 sønner (crater-afrika = 160), da bliver regnestykket
+60 år (Isak-60, Abraham-160, Jakob-0)
+25 år
=
85 år
85 * 474/575
=
70,069565217391304347826086956522
Compare with ...
Tara-70 (Abraham-60)
Det vil sige, at vi nu *forklare*, HVORFOR der er dette
*mystiske* "punkt" udfor Tara-70, hvor man kan MISFORSTÅ
teksten.
Man kan fejlagtigt komme til at tro, at det er udfor dette
punkt, Tara-70, at Abraham fødes.
Men det gør han jo som sagt ikke!
Men HVORFOR opstiller de så denne gåde/fælde?
Og HVORFOR anvendes tallene 70 og indirekte 60 (da det
sammenlagt jo skal give 130 år, samtidig med at Abraham
er 75 år)?
Forklaringen er altså nu fundet, og det viser sig, at
      575
      575
      575
      474
      =
      2199 år
https://sites.google.com/site/etbible/home/esp-stack/21-556
Vi kan på denne baggrund sige, at der er *begrundet* MISTANKE
om, at Abrahams år (med særlig udvalgte tidspunkter) ...
      Abraham-175
      Abraham-150
      Abraham-125
      Abraham-100
      Abraham-75
.... *symbolsk* set - repræsenterer Apohos karakteristiske DATA
(474 og 3*575 osv.), ...
.... endskønt Abraham-tallerne IKKE passer. I så fald burde der
      Abraham-175
    575
      Abraham-150
    575
      Abraham-125
    575
      Abraham-100
    474
      Abraham-75, - (25 * 474/575 = 20,609) => Abraham-79,4...
[ ... ]
1.
Find if possible Temple-Peru-195?
[ ... ]
Hmm ...
+175
-150
=
25
=>
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Psa+25&version=BPH
      Salme 25.1-22, Bibelen på hverdagsdansk (BPH)
      Bøn om vejledning og beskyttelse
      I den noget ældre autoriserede oversættelse fra 1931 står
      Salmen er alfabetisk (jfr. til 9) med et nyt bogstav
      først i hvert vers.
Der er 22 vers i alt og dette svarer til det hebraiske alfabet.
Hmm ...
HVORFOR (Salme) 9 ?
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Psa+9&version=DN1933
      Salme 9.1-21, Bibelen på hverdagsdansk (BPH)
      Herren dømmer de onde og hjælper de undertrykte
      I den noget ældre autoriserede oversættelse fra 1931 står
      I denne salme, hvor hvert bogstav indleder to vers, er der
      enkelte uregelmæssigheder, og der nås kun til omtrent midt
      i alfabetet.
9½ ?
Hmm ...
(fremsagt tidligere)
Salme 9 repræsenterer Cygnus A's galaktiske breddegrad
[ ... ]
Men idéen er altså, at vi ud fra disse små ændringer
i det hebraiske alfabet kan finde frem til noget,
der med ret stor sandsynlighed afslører kendskab
til noget vedr. Cygnus A (muligvis dets galaktiske
breddegrad)
Orion correlation theory
https://en.wikipedia.org/wiki/Orion_correlation_theory
    The Orion correlation theory (or Giza–Orion correlation
    theory)[1] is a fringe hypothesis in alternative
    Egyptology.
    It posits that there is a correlation between the location
    of the three largest pyramids of the Giza pyramid complex
    and Orion's Belt of the constellation Orion, and that
    this correlation was intended as such by the original
    builders of the Giza pyramid complex. The stars of Orion
    were associated with Osiris, the god of rebirth and
    afterlife by the ancient Egyptians.[2][3][4] Depending on
    the version of the theory, additional pyramids can be
    included to complete the picture of the Orion
    constellation, and the Nile river can be included to match
    with the Milky Way galaxy. The theory
    [ ... ]
    Leo and the Sphinx
    The Great Sphinx is a colossal statue with the face of a
    man and the body of a lion. Carved out of the surrounding
    limestone bedrock, it is 57 metres (187 ft) long, 6 metres
    (20 ft) wide, and has a height of 20 metres (66 ft),
    making it the largest single-stone statue in the world. ...
    The Great Sphinx is ... An argument put forward by Bauval
    and Hancock to support the Orion Correlation Theory is
    that the construction of the Great Sphinx was begun in
    10,500 BC; that the Sphinx's lion-shape is a definitive
    reference to the constellation of Leo; and that the layout
    and orientation of the Sphinx, the Giza pyramid complex
    and the Nile River are an accurate reflection or "map" of
    the constellations of Leo, Orion (specifically, Orion's
    Belt) and the Milky Way, respectively.[18]
    A date of 10,500 BC is chosen because they maintain this
    is the only time in the precession of the equinoxes when
    the astrological age was Leo and when that constellation
    rose directly east of the Sphinx at the vernal equinox.
    They also suggest that in this epoch the angles between
    the three stars of Orion's Belt and the horizon were an
    "exact match" to the angles between the three main Giza
    pyramids. These propositions and other theories are used
    to support the overall belief in an advanced and ancient,
    but now vanished, global progenitor civilization.
    Orion korrelationsteori (eller Giza-Orion korrelationsteori)
    [1] er en frynshypotes i alternativ egyptologi.
    Det antyder, at der er en sammenhæng mellem placeringen af
    ​​Pyramidens tre største pyramider og Orion's Belt of
    Constellation Orion, og at denne korrelation var beregnet
    som sådan af de oprindelige bygherrer af
    Giza-pyramidkomplekset. Stjernerne i Orion var forbundet
    med Osiris, gud for genfødsel og efterliv af de gamle
    egyptere. [2] [3] [4] Afhængig af teoriens udgave kan
    yderligere pyramider inkluderes for at fuldføre billedet
    af Orion-konstellationen, og Nilen kan inkluderes for at
    matche Melkevejsgalaksen. Teorien ...
    [ ... ]
    Leo og sfinxen
    Den store sfinx er en kolossal statue med ansigtet på en
    mand og en løve. Skåret ud af den omkringliggende
    kalkstengrund, er den 57 meter lang, 6 meter bred og har
    en højde på 20 meter, hvilket gør den til verdens største
    single-statue. ...
    Den store sfinx er ... Et argument fremsat af Bauval og
    Hancock for at støtte Orion Correlation Theory er, at
    opførelsen af ​​Great Sphinx blev påbegyndt i 10.500 f.Kr.
    at Sfinxens løveform er en endelig henvisning til Leos
    konstellation; og at layoutet og orienteringen af ​​Sfinxen,
    Giza-pyramidkomplekset og Nilen er en nøjagtig refleksion
    eller "kort" af stjerneformerne af Leo, Orion (specielt
    Orion's Belt) og Mælkevejen. [18]
    En dato på 10.500 f.Kr. er valgt, fordi de fastholder, at
    dette er den eneste tid i equinoxernes præcession, da den
    astrologiske alder var Leo, og da den konstellation stod
    direkte øst for Sfinksen på vernal equinox. De antyder
    også, at vinklerne mellem de tre stjerner af Orions Bælte
    og horisonten i denne epoke var en "nøjagtig match" til
    vinklerne mellem de tre vigtigste Giza-pyramider. Disse
    propositioner og andre teorier bruges til at understøtte
    den overordnede tro på en avanceret og gammel, men nu
    forsvundet global progenitor civilisation.
    Jeg har hørt en teoriom, at Sfinsken oprindelig var en
    løve med et løve-ansigt, men at så en Farao sidenhen har
    ødelagt ansigtet af løven for at ære sig selv!
Nå men ...
Målet vi anstanden mellem de 3 store pyramider og så de 3
stjerner, der til sammen giver Orions bælte, da passer
forholdene IKKE 100%.
Og inddrager vi en hypotese om, at de 3 små pryamider
(pyramids of Queens) ...
Pyramids of Queens, 1/3
    29.9716279 31.1272708
    29,9716279 31,1272708
Pyramids of Queens, 2/3
    29.9715721 31.1277254
    29,9715721 31,1277254
Pyramids of Queens, 3/3
    29.9716055 31.1282518
    29,9716055 31,1282518
... da bliver resultatet ikke bedre!
Men ...
Input
2, Epsilon Ori
(360°) 205,21206594
(600°) 342,0201099
Compare with ...
172*2
=
344
=>
Find pyramid at position 342,0201099 /2
=
171,01005495 (distance from Mexico-crater)
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Egyptian_pyramids
https://en.wikipedia.org/wiki/Egyptian_pyramids
  Contents
    1 Historical development
    2 Pyramid symbolism
    3 Number and location of pyramids
        3.1 Abu Rawash
        3.2 Giza
        3.3 Zawyet el-Aryan
        3.4 Abusir
        3.5 Saqqara
        3.6 Dahshur
        3.7 Mazghuna
        3.8 Lisht
        3.9 Meidum
        3.10 Hawara
        3.11 el-Lahun
        3.12 El-Kurru
        3.13 Nuri
        3.14 Construction dates and heights
3.1 Abu Rawash
Abu Rawash
https://en.wikipedia.org/wiki/Abu_Rawash
    30.031944, 31.075
    30,031944  31,075
Distance from Crater-Mexico
=
171,92651669
3.2 Giza
Giza pyramid complex
https://en.wikipedia.org/wiki/Giza_pyramid_complex
    29.976111, 31.132778
    29,976111  31,132778
Distance from Crater-Mexico
=
172,04801010
3.3 Zawyet el-Aryan
Zawyet El Aryan
https://en.wikipedia.org/wiki/Zawyet_El_Aryan
    29.9, 31.2
    29,9  31,2
Distance from Crater-Mexico
=
172,19999644
3.4 Abusir
Abusir
https://en.wikipedia.org/wiki/Abusir
    29.9, 31.2
    29,9  31,2
Distance from Crater-Mexico
=
172,19999644
3.5 Saqqara
Saqqara
https://en.wikipedia.org/wiki/Saqqara
    29.871111, 31.216389
    29,871111  31,216389
Distance from Crater-Mexico
=
172,24685882
3.6 Dahshur
Dahshur
https://en.wikipedia.org/wiki/Dahshur
... It is known chiefly for several pyramids, two of which are
among the oldest, largest and best preserved in Egypt, built
from 2613–2589 BC.
    29.806389, 31.208056
    29,806389  31,208056
Distance from Crater-Mexico
=
172,29828521
Bent Pyramid
https://en.wikipedia.org/wiki/Bent_Pyramid
Denne pyramide er ret speciel, fordi den i sin konstruktion
har en *alvorlig* fejl: Det en bygget fór stejlt, og for at
undgå, at den braser sammen, valgte man så undervejs at ændre
på vinklen, så den blev mere flad i øverste halvdel.
Dette har været et argument for, at pyramiderne IKKE har været
bygget af ufonauter, fordi det vil jo være utænkeligt, at man
godt kan finde ud af at rejse i universet men ikke kan finde
ud af at bygge en pyramide!
Men ...
Det kunne også være et *tegn* (altså en *markør*), fordi ...
Bent Pyramid
https://en.wikipedia.org/wiki/Bent_Pyramid
    The Bent Pyramid rises from the desert at a 54-degree
    inclination, but the top section (above 47 meters) is
    built at the shallower angle of 43 degrees, lending the
    pyramid its very obvious 'bent' appearance.[1]
    Bentpyramiden stiger fra ørkenen i en 54 graders hældning,
    men den øverste del (over 47 meter) er bygget ved den
    nedre vinkel på 43 grader, og udlåner pyramiden er det
    meget oplagte 'bøjede' udseende. [1]
Babeltårnet i Ur (som havde en distance til templet i
Jerusalem på 187 enheder ud af 600) KUNNE minde lidt om denne
pyramide
21,48566667
=>
21,48566667 *2
=
42,97133334
Compare with ...
43-Tc, Technetium
https://sites.google.com/site/etbible/home/isotope-evidence/43-tc
+
Markpointer 43
https://sites.google.com/site/etbible/home/markpointer/43
    Markør 43 er et ret vigtigt markørtal, fordi ... (input memory
from) ...
https://sites.google.com/site/etbible/home/background/atomic-physics/english
    === citat start ===
    A complete list of *all* known isotopes can be downloaded
    from ...
    En komplet liste over *alle* kendte isotoper kan downloades
    fra ...
    https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_nuclides
    From this table you can see, that ...
    Fra denne tabel kan du se, at ...
    1.
    Proton-counter
    Proton-tæller
    Not all elements have stable isotopes at all.
    Ikke alle grundstoffer har overhovedet stabile isotoper.
    The exceptions are the atomic numbers ...
    Undtagelserne er atom-numrene ...
    43, 61, 84-111
    (Total of 30 pieces)
    (i alt 30 stk.)
    === citat slut ===
    Det *afslører* kendskab til moderne atomfysik!
3.7 Mazghuna
3.8 Lisht
3.9 Meidum
3.10 Hawara
3.11 el-Lahun
3.12 El-Kurru
3.13 Nuri
3.14 Construction dates and heights
Aha!
43*4 =
172
Og det må så være den naturlige og dermed videnskabelige
forklaring på, at distancen fra Krateret i Mexico til Giza
er på SELVSAMME 172 enheder!
Afstanden *afslører* jo kendskab, dels til Krateret samt
atomfysik!
HVIS vi nu kombinerer denne nyanskaffede viden med teorien om,
at Giza afbilleder Orin's bælte ...
Orion correlation theory
https://en.wikipedia.org/wiki/Orion_correlation_theory
Hele konstruktionen (inklusiv Abraham-koden) har til formål at
*hjælpe* os til at opmåle ting oppe i himlen, fordi ...
Abraham-75  = distance from South-America to Africa
Abraham-99  = distance from Crater-Mexico to South-America
Abraham-160 = distance from Crater-Mexico to Africa
Abraham-172 = distance from Crater-Mexico to Giza-Egypt
Abraham-175 = distance from Crater-Mexico to Temple-Jerusalem
=>
Abraham 127 = distance from Temple-Jerusalem to South-America
Abraham 9½-3= distance from Temple-Jerusalem to Giza-Egypt
Den ny hypotese er, at idet ...
Great Sphinx of Giza
https://en.wikipedia.org/wiki/Great_Sphinx_of_Giza
    29.975278, 31.137778
    29,975278  31,137778
... sfinksen ligger på SAMME breddegrad som den midterste
pyramide ...
Pyramid of Khafre
https://en.wikipedia.org/wiki/Pyramid_of_Khafre
    29.976111, 31.130833
    29,976111  31,130833
Se evt. maps ...
... er det denne pyramide, der *symbolsk* skal opmåles ud fra
med hensyn til de himmelske legemer, d.s.v. den midterste
stjerne i Orions bælte, Epsilon Orion.
Dernæst at Sfinsken *symboliserer* et stjernebillede: Løven
Men da dette stjernebillede er ret stort, ved man ikke helt
præcist hvor-ud-fra, man skal måle.
Derfor ...
https://en.wikipedia.org/wiki/Giza_pyramid_complex
  1 Pyramids and Sphinx
    1.1 Khufu's pyramid complex
    1.2 Khafre's pyramid complex
    1.3 Menkaure's pyramid complex
    1.4 Sphinx
    1.5 Tomb of Queen Khentkaus I
(
Så vidt jeg kan skønne er der i alt 7 oldtidsgenstande i
området; 3 store pyramider + 1 Sfinsk + 3 små pyramider kaldet
Pyramids of Queens, hvoraf den ene er forvitret
)
Input memory from ...
https://sites.google.com/site/etbible/home/files/14-xxx/14-800
   (Job siger:)
   Han skabte Bjørnen, Orion, Syvstjernen og Sydens Kamre*,
   (Job 9,9)
   see perhaps also ...
   http://www.biblegateway.com/passage/?search=job%209.9&version=DN1933
   (Gud spørger, ifølge Bibelen:)
   Knytter du Syvstjernens Bånd, kan du løse Orions Lænker?
   Lader du Aftenstjernen gå op i Tide, leder du Bjørnen
   med Unger?
   Kender du Himmelens Love, ...
   (Job 38,31-33a)
    see perhaps also ...
http://www.biblegateway.com/passage/?search=job%2038.31-33&version=DN1933
   * Stjernebillede.
   Den gammel-testamentlige profet Amos nævner også
   7-stjernen og Orion, men her undlades Bjørnen (Amos 5,8)
   tilsyneladende.
Job nævner altså 4 stjernebilleder (eller objekter på
1    Bjørnen
2    Orion
3    Syvstjernen
4    Sydens Kamre*,
Gud (eller hvem det nu er) nævner ligeledes 4
1    Syvstjernens Bånd
2    Orions Lænker
3    Aftenstjernen
4    Bjørnen med Unger?
Det er derfor nærliggende at antage, at vi slet ikke skal lede
i Løvens stjernebillede efter et målepunkt men derimod ud for
7-stjernen.
Der var - som sagt - 7 genstande ved Giza, og at den ene
genstand var ved at forvitre. Og det SELVSAMME karakteristika
kan man måske sige om 7-stjernen, idet man faktisk kun kan se
6 stjerne med det blotte øje. Den 7'ende stjerne, mener man,
har været kraftigere i Oldtiden, men hvorom alting er, så -
symbolsk set - minder objekterne om i hinanden.
Og her har vi så fundet ud af, at distancen fra Orions bælte
til 7-stjernen er på ...
https://sites.google.com/site/etbible/home/objects/7-stars
    360°
    Longitude 166,64427
    Latitude  -23,45985
samt ...
https://sites.google.com/site/etbible/home/objects/orion/epsilon
    360°
    Longitude 205,21206594
    Latitude  -17,24173111
Download evt. help-file (regneark) ...
https://sites.google.com/site/etbible/home/chicxulub-crater/Temple%20030.sxc
Og her har vi så fundet ud af, at distancen fra Orions bælte
til 7-stjernen er på 61 enheder, MEN ALTSÅ KUN I ET
600-TAL-SYSTEM.
Helt nøjagtig er afstanden på 60,96910294
Compare with ...
Markpointer 61
https://sites.google.com/site/etbible/home/markpointer/61
    Markør 61 er et ret vigtigt markørtal, fordi ... (input memory
from) ...
https://sites.google.com/site/etbible/home/background/atomic-physics/english
    === citat start ===
    A complete list of *all* known isotopes can be downloaded
    from ...
    En komplet liste over *alle* kendte isotoper kan downloades
    fra ...
    https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_nuclides
    From this table you can see, that ...
    Fra denne tabel kan du se, at ...
    1.
    Proton-counter
    Proton-tæller
    Not all elements have stable isotopes at all.
    Ikke alle grundstoffer har overhovedet stabile isotoper.
    The exceptions are the atomic numbers ...
    Undtagelserne er atom-numrene ...
    43, 61, 84-111
    (Total of 30 pieces)
    (i alt 30 stk.)
    === citat slut ===
    Det *afslører* kendskab til moderne atomfysik!
Noget tyder altså på, at man har valgt 600-tal-systemet, fordi
man her-ud-fra snildt kan danne *markør-tal*; akkurat som dem,
der benyttes i fx. et radiobudskab mellem civilisationer i
verdensrummet (et såkaldt SETI-program)!
Og HVAD skal man så bruge sådanne oplysninger til?
Tja ...
Abraham 127 = distance from Temple-Jerusalem to South-America
Abraham 9½-3= distance from Temple-Jerusalem to Giza-Egypt
samt ...
At der udfor *markør* Abraham-175 OGSÅ er en kode (nogle tal),
og at disse tal tilsammen giver afstanden ud til Cygnus-A på
750.000.000 lysår.
(
Det kommer vi nærmere ind på i et andet selvstændigt
nyhedsindlæg, for ikke at forvirre prins Knud! Prins Knud
eller i hvert fald hans "venner" er tungnemme! Kun én ting af
gangen, or ... Keep it simple!
)
Men det egentlige formål må være, at hjælpe os til at finde
det objekt, som vi INTET (på forhånd som udgangspunkt) ved
om (altså deres Moderstjerne)!
Så ...
Mere om dette forhåbentlig snart ... :-)
Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael.
I forbifarten skal vi lige studere et pudsigt fænomen:

Input from ...

24 (Abraham-75-99), (48), Abraham-99(Sodoma-195)=96 (48*2) Re: Abraham-koden
https://sites.google.com/site/etbible/home/esp-stack/21-562
Post by Kall, Mogens
Input memory from syntax ...
½*43, 43, 2*43, 4*43
=>
½*48, 48, 2*48, 4*48
24 (Abraham-75-99), (48), Abraham-99(Sodoma-195)=96 (48*2)
Message will be send out soon ... :-)
Abraham-koden er følgende:

Abraham-175
Abraham-100
Abraham-_99
Abraham-_75


Udfor Abraham-99 sker der en nedtælling i forbindelse med
Sodoma.

Og her har vi så fundet ud af, at sammenlagt fremkommer
tallet 195 (i denne nedtælling), som menes med MEGET stor
sandsynlighed at være den galaktiske længdegrad for ETs
Moderstjerne.

(
Tallet er ret sikkert, fordi vi bl.a. har fundet det den
selvsamme position på himlen ved hjælp af en helt anden
metode. Se evt. ...
https://sites.google.com/site/etbible/home/objects/homestar-of-et/method-2
)


Vi kan derfor tillade os at *tilføje* denne viden i
Abraham-koden:

Abraham-175
Abraham-100
Abraham-_99___Sodoma-195
Abraham-_75


Målet vi nu afstanden fra ...

Abraham-_99___Sodoma-195
Abraham-_75

delta:

+99
-75
=
24

... da fås 24.


Og KANSKE dette tal dækker over tallet 48, idet ...

48 /2
=
24


I så fald er det set *selvsamme* syntax, der anvendes, som
tilfældet var mht. afstanden fra Ur-Iraq til Bents Pyramide,
hvor 43/2 = 21½.


Men ikke nok med det.

Vi *konstaterer* nu, at afstanden fra ...

Abraham-_99___Sodoma-195


delta:

+195
- 99
=
96

... da fås 96.


Og KANSKE dette tal OGSÅ dækker over tallet 48, idet ...

96 /2
=
48


(
Vi har før fundet dette tal (tallet 48 eller 480) udfor
templet i Jerusalem, og det menes at indeholde information
om afstanden ud til objektet (ETs moderstjerne).
)


Men, men, men ...

Vi er stødt ind i et *alvorligt* forklaringsproblem nu,
fordi ...


Idet Abraham-koden OGSÅ dækker over kendskab til Krateret
i Mexico (for 65 millioner år siden) samt de tektoniske
pladers bevægelse (omtrent i dette tidsinterval), KAN man
naturligvis IKKE *manipulere* med disse tal.

Abraham-75 (afstanden mellem Sydamerika og Afrika)
Abraham-99 (afstanden mellem krateret i Mexico og Sydamerika)

=>

Abraham-75 IKKE mulig at ændre
Abraham-99 IKKE mulig at ændre


Og dermed er der heller ikke mulighed for at ændre på
forholdet mellem ...

Abraham-75 IKKE mulig at ændre
Abraham-99 IKKE mulig at ændre
delta = 24


Okay!

Det kan så være en såkaldt tilfældighed!

Men ...

FORUDSAT at 195 vitterlig repræsenterer et objekt ude i
Rummet, da kan man vel heller ej *manipulere* med dets
position.

Ergo kan man heller ej *manipulere* med tallet 195.


Tilbage står så blot den eneste mulighed for at manipulere
med tallene (så de kommer til at passe "bedre" sammen, HVIS
det er dét, man ønsker):


Abraham-75 IKKE mulig at ændre
Abraham-99 IKKE mulig at ændre
Abarham-175
Abraham-195 mulig at ændre ......... fokus


Man kan, som man har gjort, *FLYTTE* Abraham-195 på en sådan
måde, at tallet 48 indirekte fremkommer.

Og det gør man så ved at "opfinde" historien om Sodoma og
så anbringe markøren (tallet 195) udfor her.


Men, men, men ...

Man har været SMASK HAMRENDE HELDIG!
(at tallene lige passede sammen)


Hvad havde man fx. gjort, HVIS afstanden fra krateret til
Sydamerika var på 95 eller 102 (fremfor de 99)?


Det er dét, der giver stof til eftertanke!


Hvor heldig kan man i grunden være?


Hmm ...

For at forholde os *neutrale* med hensyn til efterforskningen
BØR sådanne DATA IKKE tilsidesættes (fx. for at fremme eller
tilgodese et bestemt livssyn, hvad enten det er et ateistisk
eller et troende livssyn).


Det er i hvert fald mit råd:

Slå følge med dem, der søger sandheden, men tag dig i agt for
alle dem, der påstår, at de allerede har fundet den (og bekæmper
alle andre med næb og klør som nu fx. de *hjernevaskede*
muslimske ekstremister)!


21566
Kall, Mogens
2019-06-13 08:52:13 UTC
Permalink
Re: Abraham-koden

File 21.573 ...
https://sites.google.com/site/etbible/home/abraham-code/21-573
https://sites.google.com/site/etbible/home/apophis/21-573
https://sites.google.com/site/etbible/home/objects/7-stars/g-lon/21-573
https://sites.google.com/site/etbible/home/samson-s-riddle/21-573

Google-auto-translation:
From Danish to English (and many other languages)...
http://translate.google.com/translate?hl=en&sl=da&tl=en&u=https://sites.google.com/site/etbible/home/abraham-code/21-573

-

Den 09-06-2019 kl. 13:53 skrev Kall, Mogens:

Newsgroups:
News:dk.livssyn.kristendom
News:dk.videnskab
News:no.kultur.folklore.ufo
Followup-To:
News:dk.videnskab
Subject: Abraham-koden
Date: Sun, 9 Jun 2019 13:53:56 +0200, GMT 11:53
Organization: The Kingdom of Heaven, Department Fools of Christ
21560 news:5cfcf35f$0$692$***@news.sunsite.dk
https://sites.google.com/site/etbible/home/abraham-code/21-560
https://sites.google.com/site/etbible/home/chicxulub-crater/21-560
https://sites.google.com/site/etbible/home/markpointer/43/21-560
https://sites.google.com/site/etbible/home/markpointer/61/21-560
https://sites.google.com/site/etbible/home/markpointer/172/21-560
https://sites.google.com/site/etbible/home/markpointer/ur/21-560
https://sites.google.com/site/etbible/home/objects/7-stars/distance/orion-epsilon/21-560
https://sites.google.com/site/etbible/home/objects/orion/epsilon/distance/m45/21-560
https://groups.google.com/d/msg/dk.livssyn.kristendom/1RjZ4SkaHSk/KbhZ3ZL6BQAJ
https://groups.google.com/d/msg/dk.videnskab/J5vLg962edQ/PJRHdfEbBAAJ
https://groups.google.com/d/msg/no.kultur.folklore.ufo/bSeKgCdhenk/cFSxTMrBBgAJ
Post by Kall, Mogens
Subject: [Found Isak-60+25 *474/575 = Tara-70]
https://sites.google.com/site/etbible/home/chicxulub-crater/21-552
https://sites.google.com/site/etbible/home/pangea/21-552
Found the connection, ET ... :-)
HVIS vi opfatter Abraham-75 som *måleudgangspunktet* ...
Input from file 21.511
https://sites.google.com/site/etbible/home/objects/homestar-of-et/g-lat/21-511
https://sites.google.com/site/etbible/home/objects/homestar-of-et/g-lon/21-511
Apophis
waves___Abram__Irak
_________175____75 (137 -> 137)
575, 3
_________150____50
575, 2
_________125____25
575, 1
_________100_____0
474, 1
__________75___-25 (205 -> 187)
.... og herfra tæller årene frem til, at Isak-60 får de
2 sønner (crater-afrika = 160), da bliver regnestykket
+60 år (Isak-60, Abraham-160, Jakob-0)
+25 år
=
85 år
85 * 474/575
=
70,069565217391304347826086956522
Compare with ...
Tara-70 (Abraham-60)
Det vil sige, at vi nu *forklare*, HVORFOR der er dette
*mystiske* "punkt" udfor Tara-70, hvor man kan MISFORSTÅ
teksten.
Man kan fejlagtigt komme til at tro, at det er udfor dette
punkt, Tara-70, at Abraham fødes.
Men det gør han jo som sagt ikke!
Men HVORFOR opstiller de så denne gåde/fælde?
Og HVORFOR anvendes tallene 70 og indirekte 60 (da det
sammenlagt jo skal give 130 år, samtidig med at Abraham
er 75 år)?
Forklaringen er altså nu fundet, og det viser sig, at
      575
      575
      575
      474
      =
      2199 år
https://sites.google.com/site/etbible/home/esp-stack/21-556
Vi kan på denne baggrund sige, at der er *begrundet* MISTANKE
om, at Abrahams år (med særlig udvalgte tidspunkter) ...
      Abraham-175
      Abraham-150
      Abraham-125
      Abraham-100
      Abraham-75
.... *symbolsk* set - repræsenterer Apohos karakteristiske DATA
(474 og 3*575 osv.), ...
.... endskønt Abraham-tallerne IKKE passer. I så fald burde der
      Abraham-175
    575
      Abraham-150
    575
      Abraham-125
    575
      Abraham-100
    474
      Abraham-75, - (25 * 474/575 = 20,609) => Abraham-79,4...
[ ... ]
1.
Find if possible Temple-Peru-195?
[ ... ]
Hmm ...
+175
-150
=
25
=>
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Psa+25&version=BPH
      Salme 25.1-22, Bibelen på hverdagsdansk (BPH)
      Bøn om vejledning og beskyttelse
      I den noget ældre autoriserede oversættelse fra 1931 står
      Salmen er alfabetisk (jfr. til 9) med et nyt bogstav
      først i hvert vers.
Der er 22 vers i alt og dette svarer til det hebraiske alfabet.
Hmm ...
HVORFOR (Salme) 9 ?
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Psa+9&version=DN1933
      Salme 9.1-21, Bibelen på hverdagsdansk (BPH)
      Herren dømmer de onde og hjælper de undertrykte
      I den noget ældre autoriserede oversættelse fra 1931 står
      I denne salme, hvor hvert bogstav indleder to vers, er der
      enkelte uregelmæssigheder, og der nås kun til omtrent midt
      i alfabetet.
9½ ?
Hmm ...
(fremsagt tidligere)
Salme 9 repræsenterer Cygnus A's galaktiske breddegrad
[ ... ]
Men idéen er altså, at vi ud fra disse små ændringer
i det hebraiske alfabet kan finde frem til noget,
der med ret stor sandsynlighed afslører kendskab
til noget vedr. Cygnus A (muligvis dets galaktiske
breddegrad)
Orion correlation theory
https://en.wikipedia.org/wiki/Orion_correlation_theory
    The Orion correlation theory (or Giza–Orion correlation
    theory)[1] is a fringe hypothesis in alternative
    Egyptology.
    It posits that there is a correlation between the location
    of the three largest pyramids of the Giza pyramid complex
    and Orion's Belt of the constellation Orion, and that
    this correlation was intended as such by the original
    builders of the Giza pyramid complex. The stars of Orion
    were associated with Osiris, the god of rebirth and
    afterlife by the ancient Egyptians.[2][3][4] Depending on
    the version of the theory, additional pyramids can be
    included to complete the picture of the Orion
    constellation, and the Nile river can be included to match
    with the Milky Way galaxy. The theory
    [ ... ]
    Leo and the Sphinx
    The Great Sphinx is a colossal statue with the face of a
    man and the body of a lion. Carved out of the surrounding
    limestone bedrock, it is 57 metres (187 ft) long, 6 metres
    (20 ft) wide, and has a height of 20 metres (66 ft),
    making it the largest single-stone statue in the world. ...
    The Great Sphinx is ... An argument put forward by Bauval
    and Hancock to support the Orion Correlation Theory is
    that the construction of the Great Sphinx was begun in
    10,500 BC; that the Sphinx's lion-shape is a definitive
    reference to the constellation of Leo; and that the layout
    and orientation of the Sphinx, the Giza pyramid complex
    and the Nile River are an accurate reflection or "map" of
    the constellations of Leo, Orion (specifically, Orion's
    Belt) and the Milky Way, respectively.[18]
    A date of 10,500 BC is chosen because they maintain this
    is the only time in the precession of the equinoxes when
    the astrological age was Leo and when that constellation
    rose directly east of the Sphinx at the vernal equinox.
    They also suggest that in this epoch the angles between
    the three stars of Orion's Belt and the horizon were an
    "exact match" to the angles between the three main Giza
    pyramids. These propositions and other theories are used
    to support the overall belief in an advanced and ancient,
    but now vanished, global progenitor civilization.
    Orion korrelationsteori (eller Giza-Orion korrelationsteori)
    [1] er en frynshypotes i alternativ egyptologi.
    Det antyder, at der er en sammenhæng mellem placeringen af
    ​​Pyramidens tre største pyramider og Orion's Belt of
    Constellation Orion, og at denne korrelation var beregnet
    som sådan af de oprindelige bygherrer af
    Giza-pyramidkomplekset. Stjernerne i Orion var forbundet
    med Osiris, gud for genfødsel og efterliv af de gamle
    egyptere. [2] [3] [4] Afhængig af teoriens udgave kan
    yderligere pyramider inkluderes for at fuldføre billedet
    af Orion-konstellationen, og Nilen kan inkluderes for at
    matche Melkevejsgalaksen. Teorien ...
    [ ... ]
    Leo og sfinxen
    Den store sfinx er en kolossal statue med ansigtet på en
    mand og en løve. Skåret ud af den omkringliggende
    kalkstengrund, er den 57 meter lang, 6 meter bred og har
    en højde på 20 meter, hvilket gør den til verdens største
    single-statue. ...
    Den store sfinx er ... Et argument fremsat af Bauval og
    Hancock for at støtte Orion Correlation Theory er, at
    opførelsen af ​​Great Sphinx blev påbegyndt i 10.500 f.Kr.
    at Sfinxens løveform er en endelig henvisning til Leos
    konstellation; og at layoutet og orienteringen af ​​Sfinxen,
    Giza-pyramidkomplekset og Nilen er en nøjagtig refleksion
    eller "kort" af stjerneformerne af Leo, Orion (specielt
    Orion's Belt) og Mælkevejen. [18]
    En dato på 10.500 f.Kr. er valgt, fordi de fastholder, at
    dette er den eneste tid i equinoxernes præcession, da den
    astrologiske alder var Leo, og da den konstellation stod
    direkte øst for Sfinksen på vernal equinox. De antyder
    også, at vinklerne mellem de tre stjerner af Orions Bælte
    og horisonten i denne epoke var en "nøjagtig match" til
    vinklerne mellem de tre vigtigste Giza-pyramider. Disse
    propositioner og andre teorier bruges til at understøtte
    den overordnede tro på en avanceret og gammel, men nu
    forsvundet global progenitor civilisation.
    Jeg har hørt en teoriom, at Sfinsken oprindelig var en
    løve med et løve-ansigt, men at så en Farao sidenhen har
    ødelagt ansigtet af løven for at ære sig selv!
Nå men ...
Målet vi anstanden mellem de 3 store pyramider og så de 3
stjerner, der til sammen giver Orions bælte, da passer
forholdene IKKE 100%.
Og inddrager vi en hypotese om, at de 3 små pryamider
(pyramids of Queens) ...
Pyramids of Queens, 1/3
    29.9716279 31.1272708
    29,9716279 31,1272708
Pyramids of Queens, 2/3
    29.9715721 31.1277254
    29,9715721 31,1277254
Pyramids of Queens, 3/3
    29.9716055 31.1282518
    29,9716055 31,1282518
.... da bliver resultatet ikke bedre!
Men ...
Input
2, Epsilon Ori
(360°) 205,21206594
(600°) 342,0201099
Compare with ...
172*2
=
344
=>
Find pyramid at position 342,0201099 /2
=
171,01005495 (distance from Mexico-crater)
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Egyptian_pyramids
https://en.wikipedia.org/wiki/Egyptian_pyramids
  Contents
    1 Historical development
    2 Pyramid symbolism
    3 Number and location of pyramids
        3.1 Abu Rawash
        3.2 Giza
        3.3 Zawyet el-Aryan
        3.4 Abusir
        3.5 Saqqara
        3.6 Dahshur
        3.7 Mazghuna
        3.8 Lisht
        3.9 Meidum
        3.10 Hawara
        3.11 el-Lahun
        3.12 El-Kurru
        3.13 Nuri
        3.14 Construction dates and heights
3.1 Abu Rawash
Abu Rawash
https://en.wikipedia.org/wiki/Abu_Rawash
    30.031944, 31.075
    30,031944  31,075
Distance from Crater-Mexico
=
171,92651669
3.2 Giza
Giza pyramid complex
https://en.wikipedia.org/wiki/Giza_pyramid_complex
    29.976111, 31.132778
    29,976111  31,132778
Distance from Crater-Mexico
=
172,04801010
3.3 Zawyet el-Aryan
Zawyet El Aryan
https://en.wikipedia.org/wiki/Zawyet_El_Aryan
    29.9, 31.2
    29,9  31,2
Distance from Crater-Mexico
=
172,19999644
3.4 Abusir
Abusir
https://en.wikipedia.org/wiki/Abusir
    29.9, 31.2
    29,9  31,2
Distance from Crater-Mexico
=
172,19999644
3.5 Saqqara
Saqqara
https://en.wikipedia.org/wiki/Saqqara
    29.871111, 31.216389
    29,871111  31,216389
Distance from Crater-Mexico
=
172,24685882
3.6 Dahshur
Dahshur
https://en.wikipedia.org/wiki/Dahshur
.... It is known chiefly for several pyramids, two of which are
among the oldest, largest and best preserved in Egypt, built
from 2613–2589 BC.
    29.806389, 31.208056
    29,806389  31,208056
Distance from Crater-Mexico
=
172,29828521
Bent Pyramid
https://en.wikipedia.org/wiki/Bent_Pyramid
Denne pyramide er ret speciel, fordi den i sin konstruktion
har en *alvorlig* fejl: Det en bygget fór stejlt, og for at
undgå, at den braser sammen, valgte man så undervejs at ændre
på vinklen, så den blev mere flad i øverste halvdel.
Dette har været et argument for, at pyramiderne IKKE har været
bygget af ufonauter, fordi det vil jo være utænkeligt, at man
godt kan finde ud af at rejse i universet men ikke kan finde
ud af at bygge en pyramide!
Men ...
Det kunne også være et *tegn* (altså en *markør*), fordi ...
Bent Pyramid
https://en.wikipedia.org/wiki/Bent_Pyramid
    The Bent Pyramid rises from the desert at a 54-degree
    inclination, but the top section (above 47 meters) is
    built at the shallower angle of 43 degrees, lending the
    pyramid its very obvious 'bent' appearance.[1]
    Bentpyramiden stiger fra ørkenen i en 54 graders hældning,
    men den øverste del (over 47 meter) er bygget ved den
    nedre vinkel på 43 grader, og udlåner pyramiden er det
    meget oplagte 'bøjede' udseende. [1]
Babeltårnet i Ur (som havde en distance til templet i
Jerusalem på 187 enheder ud af 600) KUNNE minde lidt om denne
pyramide
21,48566667
=>
21,48566667 *2
=
42,97133334
Compare with ...
43-Tc, Technetium
https://sites.google.com/site/etbible/home/isotope-evidence/43-tc
+
Markpointer 43
https://sites.google.com/site/etbible/home/markpointer/43
    Markør 43 er et ret vigtigt markørtal, fordi ... (input memory
from) ...
https://sites.google.com/site/etbible/home/background/atomic-physics/english
    === citat start ===
    A complete list of *all* known isotopes can be downloaded
    from ...
    En komplet liste over *alle* kendte isotoper kan downloades
    fra ...
    https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_nuclides
    From this table you can see, that ...
    Fra denne tabel kan du se, at ...
    1.
    Proton-counter
    Proton-tæller
    Not all elements have stable isotopes at all.
    Ikke alle grundstoffer har overhovedet stabile isotoper.
    The exceptions are the atomic numbers ...
    Undtagelserne er atom-numrene ...
    43, 61, 84-111
    (Total of 30 pieces)
    (i alt 30 stk.)
    === citat slut ===
    Det *afslører* kendskab til moderne atomfysik!
3.7 Mazghuna
3.8 Lisht
3.9 Meidum
3.10 Hawara
3.11 el-Lahun
3.12 El-Kurru
3.13 Nuri
3.14 Construction dates and heights
Aha!
43*4 =
172
Og det må så være den naturlige og dermed videnskabelige
forklaring på, at distancen fra Krateret i Mexico til Giza
er på SELVSAMME 172 enheder!
Afstanden *afslører* jo kendskab, dels til Krateret samt
atomfysik!
HVIS vi nu kombinerer denne nyanskaffede viden med teorien om,
at Giza afbilleder Orin's bælte ...
Orion correlation theory
https://en.wikipedia.org/wiki/Orion_correlation_theory
Hele konstruktionen (inklusiv Abraham-koden) har til formål at
*hjælpe* os til at opmåle ting oppe i himlen, fordi ...
Abraham-75  = distance from South-America to Africa
Abraham-99  = distance from Crater-Mexico to South-America
Abraham-160 = distance from Crater-Mexico to Africa
Abraham-172 = distance from Crater-Mexico to Giza-Egypt
Abraham-175 = distance from Crater-Mexico to Temple-Jerusalem
=>
Abraham 127 = distance from Temple-Jerusalem to South-America
Abraham 9½-3= distance from Temple-Jerusalem to Giza-Egypt
Den ny hypotese er, at idet ...
Great Sphinx of Giza
https://en.wikipedia.org/wiki/Great_Sphinx_of_Giza
    29.975278, 31.137778
    29,975278  31,137778
.... sfinksen ligger på SAMME breddegrad som den midterste
pyramide ...
Pyramid of Khafre
https://en.wikipedia.org/wiki/Pyramid_of_Khafre
    29.976111, 31.130833
    29,976111  31,130833
Se evt. maps ...
.... er det denne pyramide, der *symbolsk* skal opmåles ud fra
med hensyn til de himmelske legemer, d.s.v. den midterste
stjerne i Orions bælte, Epsilon Orion.
Dernæst at Sfinsken *symboliserer* et stjernebillede: Løven
Men da dette stjernebillede er ret stort, ved man ikke helt
præcist hvor-ud-fra, man skal måle.
Derfor ...
https://en.wikipedia.org/wiki/Giza_pyramid_complex
  1 Pyramids and Sphinx
    1.1 Khufu's pyramid complex
    1.2 Khafre's pyramid complex
    1.3 Menkaure's pyramid complex
    1.4 Sphinx
    1.5 Tomb of Queen Khentkaus I
(
Så vidt jeg kan skønne er der i alt 7 oldtidsgenstande i
området; 3 store pyramider + 1 Sfinsk + 3 små pyramider kaldet
Pyramids of Queens, hvoraf den ene er forvitret
)
Input memory from ...
https://sites.google.com/site/etbible/home/files/14-xxx/14-800
   (Job siger:)
   Han skabte Bjørnen, Orion, Syvstjernen og Sydens Kamre*,
   (Job 9,9)
   see perhaps also ...
   http://www.biblegateway.com/passage/?search=job%209.9&version=DN1933
   (Gud spørger, ifølge Bibelen:)
   Knytter du Syvstjernens Bånd, kan du løse Orions Lænker?
   Lader du Aftenstjernen gå op i Tide, leder du Bjørnen
   med Unger?
   Kender du Himmelens Love, ...
   (Job 38,31-33a)
    see perhaps also ...
http://www.biblegateway.com/passage/?search=job%2038.31-33&version=DN1933
   * Stjernebillede.
   Den gammel-testamentlige profet Amos nævner også
   7-stjernen og Orion, men her undlades Bjørnen (Amos 5,8)
   tilsyneladende.
Job nævner altså 4 stjernebilleder (eller objekter på
1    Bjørnen
2    Orion
3    Syvstjernen
4    Sydens Kamre*,
Gud (eller hvem det nu er) nævner ligeledes 4
1    Syvstjernens Bånd
2    Orions Lænker
3    Aftenstjernen
4    Bjørnen med Unger?
Det er derfor nærliggende at antage, at vi slet ikke skal lede
i Løvens stjernebillede efter et målepunkt men derimod ud for
7-stjernen.
Der var - som sagt - 7 genstande ved Giza, og at den ene
genstand var ved at forvitre. Og det SELVSAMME karakteristika
kan man måske sige om 7-stjernen, idet man faktisk kun kan se
6 stjerne med det blotte øje. Den 7'ende stjerne, mener man,
har været kraftigere i Oldtiden, men hvorom alting er, så -
symbolsk set - minder objekterne om i hinanden.
Og her har vi så fundet ud af, at distancen fra Orions bælte
til 7-stjernen er på ...
https://sites.google.com/site/etbible/home/objects/7-stars
    360°
    Longitude 166,64427
    Latitude  -23,45985
samt ...
https://sites.google.com/site/etbible/home/objects/orion/epsilon
    360°
    Longitude 205,21206594
    Latitude  -17,24173111
Download evt. help-file (regneark) ...
https://sites.google.com/site/etbible/home/chicxulub-crater/Temple%20030.sxc
Og her har vi så fundet ud af, at distancen fra Orions bælte
til 7-stjernen er på 61 enheder, MEN ALTSÅ KUN I ET
600-TAL-SYSTEM.
Helt nøjagtig er afstanden på 60,96910294
Compare with ...
Markpointer 61
https://sites.google.com/site/etbible/home/markpointer/61
    Markør 61 er et ret vigtigt markørtal, fordi ... (input memory
from) ...
https://sites.google.com/site/etbible/home/background/atomic-physics/english
    === citat start ===
    A complete list of *all* known isotopes can be downloaded
    from ...
    En komplet liste over *alle* kendte isotoper kan downloades
    fra ...
    https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_nuclides
    From this table you can see, that ...
    Fra denne tabel kan du se, at ...
    1.
    Proton-counter
    Proton-tæller
    Not all elements have stable isotopes at all.
    Ikke alle grundstoffer har overhovedet stabile isotoper.
    The exceptions are the atomic numbers ...
    Undtagelserne er atom-numrene ...
    43, 61, 84-111
    (Total of 30 pieces)
    (i alt 30 stk.)
    === citat slut ===
    Det *afslører* kendskab til moderne atomfysik!
Noget tyder altså på, at man har valgt 600-tal-systemet, fordi
man her-ud-fra snildt kan danne *markør-tal*; akkurat som dem,
der benyttes i fx. et radiobudskab mellem civilisationer i
verdensrummet (et såkaldt SETI-program)!
Og HVAD skal man så bruge sådanne oplysninger til?
Tja ...
Abraham 127 = distance from Temple-Jerusalem to South-America
Abraham 9½-3= distance from Temple-Jerusalem to Giza-Egypt
samt ...
At der udfor *markør* Abraham-175 OGSÅ er en kode (nogle tal),
og at disse tal tilsammen giver afstanden ud til Cygnus-A på
750.000.000 lysår.
(
Det kommer vi nærmere ind på i et andet selvstændigt
nyhedsindlæg, for ikke at forvirre prins Knud! Prins Knud
eller i hvert fald hans "venner" er tungnemme! Kun én ting af
gangen, or ... Keep it simple!
)
Men det egentlige formål må være, at hjælpe os til at finde
det objekt, som vi INTET (på forhånd som udgangspunkt) ved
om (altså deres Moderstjerne)!
Så ...
Mere om dette forhåbentlig snart ... :-)
Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael.
Nå, ...

Det næste, vi skal undersøge, er, om der muligvis er en
sammenhæng mellem Abraham-koden og asteroiden Apophis.
Post by Kall, Mogens
https://sites.google.com/site/etbible/home/esp-stack/21-556
Vi kan på denne baggrund sige, at der er *begrundet* MISTANKE
om, at Abrahams år (med særlig udvalgte tidspunkter) ...
Abraham-175
Abraham-150
Abraham-125
Abraham-100
Abraham-75
.... *symbolsk* set - repræsenterer Apohos karakteristiske DATA
(474 og 3*575 osv.), ...
.... endskønt Abraham-tallerne IKKE passer. I så fald burde der
Abraham-175
575
Abraham-150
575
Abraham-125
575
Abraham-100
474
Abraham-75, - (25 * 474/575 = 20,609) => Abraham-79,4...
Og vi har dernæst fundet ud af, at flere af Abraham-tallene passer
glimrende med faktuelle geografiske afstande på Jorden:

Abraham-175, Distance from Crater-Mexico to Temple-Jerusalem
575
Abraham-150
575
Abraham-125
575
Abraham-100
Abraham_-99, Distance from Crater-mexico to South-America
474
Abraham_-75, Distance from South-America to Africa


Endvidere at et skjult tal (som menes at dække over distance ud
til deres Rumskib (Det Ny Jerusalem ?) eller Moderstjernen, hvor
de kom fra) dukker op:

Abraham-195, Distance from 195 to 99 = 2 * 48
Abraham-175, (Temple = 480 ......... =10 * 48)
575
Abraham-150
575
Abraham-125
575
Abraham-100
Abraham_-99, Distance from 99 to 195 = 2 * 48
Abraham_-99, Sodoma-195
Abraham_-99, Distance from 99 to 75 = ½ * 48
474
Abraham_-75, Distance from 75 to 99 = ½ * 48


(
Tallet 43 er et primær *markør-tal*, der tilkendegiver
viden om atomfysik. Atom 43 og 61 henfalder nemlig og
forsvinder således efter nogen tid, modsat de andre
atomer.
)


Der ér noget specielt udfor Abraham-100.

Her bliver nemlig Isak født, endskønt det ikke kan lade
sig gøre på naturlig vis. Religiøst set er dette tidspunkt
derfor afgørende. Og mht. UFO-efterforskningen kan disse
særlige undere og tegn dække over et markør-system.


Men ...

Dét, vi her skal bemærke, er, at ...

Input from file ...
https://sites.google.com/site/etbible/home/apophis/21-487

Apophis' bølge-mønster ser således ud:

Year___1__2__3__4__5__6__7__8__9_10_11_12_13_14_15_16_17_18_19_20_21
-2067 . . . . . . . . . +3 . . . . . . . . . . .
-2067 Isak fødes


Isak passer sammen med Apophis-bølgerne!

Men han står IKKE udfor - som forventet - overgangen mellem
1*474 og 3*575.

Og HVORFOR nu ikke det?


Sætter vi os for at lede efter, HVORNÅR denne overgang er
mellem 1*474 og 3*575, da sker det til tiden ...

Download evt. help-file (regnmeark) ...
(1377 KByte)
https://sites.google.com/site/kallapophis001/home/out/0002/2029%2C%20046.sxc
or see ...
https://sites.google.com/site/etbible/home/apophis/21-487


Year___-144__Adam_temple
-2945, 1374, 1230, 597, -2945 +0


-2370
575
-2945, 1374, 1230, 597, -2945 +0
474
-3419


År -2945 svarer altså til overgangspunktet
mellem 1*474 og 3*575


Forskellem på -2945 og ...

Year___-144__Adam_temple
-2167, 2152, 2008, 175, Abraham-__0
-2092, 2227, 2083, 260, Abraham-_75
-2067, 2252, 2108, 275, Abraham-100 ... fokus
-2007, 2312, 2168, 335, Abraham-160
-1992, 2327, 2183, 350, Abraham-175


Forskellem på -2945 og -2067 er altså på ...

+2945
-2067
=
878 år


Men da vi har set, at tallene ind i mellem i Bibelen er
*krypteret*, da KAN man godt opfatte 878 som en omdrejning
+ lidt ekstra:

+878
-600 (en omdrejning)
=
278

Og dette tal kender vi *særdeles* godt, fordi det er jo
vores galaktiske længdegrad på 7-stjernen:

7 stars (Pleiades, M45)
https://sites.google.com/site/etbible/home/objects/7-stars

Galactic 600:
Longitude 277,74045 (or 150 + 127,74045)
Latitude -39,09975


Så ...

Vi har altså hermed fundet endnu et *indicium* på, at man
har haft kendskab til asteroiden Apophis baneomløb (og
nedskrevet dette i Bibelen bag en lille kryptering, facade)


Vi skal *erindre*, at Samsom opstiller en gåde, hvor vi
har fundet 127-tallet. UMIDDELBART herefter nævnes et
7-tal, og KANSKE hentydes der i virkeligheden til 7-stjernen,
idet den galaktiske længdegrad OGSÅ kan formuleres udfra
4 stjernekort (hver på 150 enheder). Så i stjernekort 2
bliver tallet 278 altså til ...

+278
-150
=
127


Samsons gåde KAN altså godt være en lille "hilsen" fra dem
til os (der er på jagt efter ... "den forsvundne skat" ... ).


Formålet hermed skulle i så fald være IKKE at *forskrække*
"Rebekka", FØREND hun selv gerne vil og søger *kontakt*!


Og hendes betydning i Abraham-koden bør derfor også
undersøges.


Un moment, s'il vous plaît.


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael.
--
Coming up news: Iran hit by a Asteroid. Iran is no more (Jer.49,34-) ?
Last OUTPUT: 21501 news:5cecef81$0$695$***@news.sunsite.dk
https://groups.google.com/d/msg/dk.test/MRWueyeFrn8/-vJZiYkfBwAJ
Info http://groups.google.dk/group/dk.test/msg/591d03940b49201e
Website https://sites.google.com/site/kalltree1 File no 21573
Kall, Mogens
2019-06-14 09:31:54 UTC
Permalink
175 -
[Samsons gåde, 878 -> 278] -
Re: Abraham-koden

File 21.576 ...
https://sites.google.com/site/etbible/home/markpointer/175/21-576

Google-auto-translation:
From Danish to English (and many other languages)...
http://translate.google.com/translate?hl=en&sl=da&tl=en&u=https://sites.google.com/site/etbible/home/markpointer/175/21-576

-

Den 13-06-2019 kl. 10:52 skrev Kall, Mogens:

Newsgroups:
News:dk.livssyn.kristendom
News:dk.videnskab
News:no.kultur.folklore.ufo
Followup-To:
News:dk.videnskab
Subject: [ Samsons gåde, 878 -> 278 ]
Re: Abraham-koden
Date: Thu, 13 Jun 2019 10:52:13 +0200, GMT 08:52
Organization: The Kingdom of Heaven, Department Fools of Christ
21573 news:5d020ec6$0$695$***@news.sunsite.dk
https://sites.google.com/site/etbible/home/abraham-code/21-573
https://sites.google.com/site/etbible/home/apophis/21-573
https://sites.google.com/site/etbible/home/objects/7-stars/g-lon/21-573
https://sites.google.com/site/etbible/home/samson-s-riddle/21-573
https://groups.google.com/d/msg/dk.livssyn.kristendom/1RjZ4SkaHSk/vlIYK2cgBAAJ
https://groups.google.com/d/msg/dk.videnskab/J5vLg962edQ/b9hgg7rTBAAJ
https://groups.google.com/d/msg/no.kultur.folklore.ufo/bSeKgCdhenk/VH2piqKCCQAJ
Post by Kall, Mogens
Re: Abraham-koden
File 21.573 ...
https://sites.google.com/site/etbible/home/abraham-code/21-573
https://sites.google.com/site/etbible/home/apophis/21-573
https://sites.google.com/site/etbible/home/objects/7-stars/g-lon/21-573
https://sites.google.com/site/etbible/home/samson-s-riddle/21-573
From Danish to English (and many other languages)...
http://translate.google.com/translate?hl=en&sl=da&tl=en&u=https://sites.google.com/site/etbible/home/abraham-code/21-573
-
    News:dk.livssyn.kristendom
    News:dk.videnskab
    News:no.kultur.folklore.ufo
    News:dk.videnskab
Subject: Abraham-koden
Date: Sun, 9 Jun 2019 13:53:56 +0200, GMT 11:53
Organization: The Kingdom of Heaven, Department Fools of Christ
https://sites.google.com/site/etbible/home/abraham-code/21-560
https://sites.google.com/site/etbible/home/chicxulub-crater/21-560
https://sites.google.com/site/etbible/home/markpointer/43/21-560
https://sites.google.com/site/etbible/home/markpointer/61/21-560
https://sites.google.com/site/etbible/home/markpointer/172/21-560
https://sites.google.com/site/etbible/home/markpointer/ur/21-560
https://sites.google.com/site/etbible/home/objects/7-stars/distance/orion-epsilon/21-560
https://sites.google.com/site/etbible/home/objects/orion/epsilon/distance/m45/21-560
https://groups.google.com/d/msg/dk.livssyn.kristendom/1RjZ4SkaHSk/KbhZ3ZL6BQAJ
https://groups.google.com/d/msg/dk.videnskab/J5vLg962edQ/PJRHdfEbBAAJ
https://groups.google.com/d/msg/no.kultur.folklore.ufo/bSeKgCdhenk/cFSxTMrBBgAJ
Post by Kall, Mogens
Subject: [Found Isak-60+25 *474/575 = Tara-70]
https://sites.google.com/site/etbible/home/chicxulub-crater/21-552
https://sites.google.com/site/etbible/home/pangea/21-552
 >
 > Found the connection, ET ... :-)
 >
 >
 > HVIS vi opfatter Abraham-75 som *måleudgangspunktet* ...
 >
 > Input from file 21.511
 >
https://sites.google.com/site/etbible/home/objects/homestar-of-et/g-lat/21-511
 >
https://sites.google.com/site/etbible/home/objects/homestar-of-et/g-lon/21-511
 >
 >
 > Apophis
 > waves___Abram__Irak
 > _________175____75 (137 -> 137)
 > 575, 3
 > _________150____50
 > 575, 2
 > _________125____25
 > 575, 1
 > _________100_____0
 > 474, 1
 > __________75___-25 (205 -> 187)
 >
 >
 > .... og herfra tæller årene frem til, at Isak-60 får de
 > 2 sønner (crater-afrika = 160), da bliver regnestykket
 >
 > +60 år (Isak-60, Abraham-160, Jakob-0)
 > +25 år
 > =
 > 85 år
 >
 >
 > 85 * 474/575
 > =
 > 70,069565217391304347826086956522
 >
 >
 > Compare with ...
 >
 > Tara-70 (Abraham-60)
 >
 >
 > Det vil sige, at vi nu *forklare*, HVORFOR der er dette
 > *mystiske* "punkt" udfor Tara-70, hvor man kan MISFORSTÅ
 > teksten.
 >
 > Man kan fejlagtigt komme til at tro, at det er udfor dette
 > punkt, Tara-70, at Abraham fødes.
 >
 > Men det gør han jo som sagt ikke!
 >
 > Men HVORFOR opstiller de så denne gåde/fælde?
 >
 > Og HVORFOR anvendes tallene 70 og indirekte 60 (da det
 > sammenlagt jo skal give 130 år, samtidig med at Abraham
 > er 75 år)?
 >
 >
 > Forklaringen er altså nu fundet, og det viser sig, at
 >
 >      575
 >      575
 >      575
 >      474
 >      =
 >      2199 år
https://sites.google.com/site/etbible/home/esp-stack/21-556
 >
 >> Vi kan på denne baggrund sige, at der er *begrundet* MISTANKE
 >> om, at Abrahams år (med særlig udvalgte tidspunkter) ...
 >>
 >>      Abraham-175
 >>      Abraham-150
 >>      Abraham-125
 >>      Abraham-100
 >>      Abraham-75
 >>
 >> .... *symbolsk* set - repræsenterer Apohos karakteristiske DATA
 >> (474 og 3*575 osv.), ...
 >>
 >> .... endskønt Abraham-tallerne IKKE passer. I så fald burde der
 >>
 >>      Abraham-175
 >>    575
 >>      Abraham-150
 >>    575
 >>      Abraham-125
 >>    575
 >>      Abraham-100
 >>    474
 >>      Abraham-75, - (25 * 474/575 = 20,609) => Abraham-79,4...
[ ... ]
 > 1.
 > Find if possible Temple-Peru-195?
[ ... ]
 > Hmm ...
 >
 > +175
 > -150
 > =
 > 25
 >
 > =>
 >
 > https://www.biblegateway.com/passage/?search=Psa+25&version=BPH
 >
 >      Salme 25.1-22, Bibelen på hverdagsdansk (BPH)
 >
 >      Bøn om vejledning og beskyttelse
 >
 >
 >      I den noget ældre autoriserede oversættelse fra 1931 står
 >
 >      Salmen er alfabetisk (jfr. til 9) med et nyt bogstav
 >      først i hvert vers.
 >
 > Der er 22 vers i alt og dette svarer til det hebraiske alfabet.
 >
 >
 > Hmm ...
 >
 > HVORFOR (Salme) 9 ?
 >
 >
 > https://www.biblegateway.com/passage/?search=Psa+9&version=DN1933
 >
 >      Salme 9.1-21, Bibelen på hverdagsdansk (BPH)
 >
 >      Herren dømmer de onde og hjælper de undertrykte
 >
 >
 >      I den noget ældre autoriserede oversættelse fra 1931 står
 >
 >      I denne salme, hvor hvert bogstav indleder to vers, er der
 >      enkelte uregelmæssigheder, og der nås kun til omtrent midt
 >      i alfabetet.
 >
 > 9½ ?
 >
 > Hmm ...
 >
 > (fremsagt tidligere)
 >
 > Salme 9 repræsenterer Cygnus A's galaktiske breddegrad
[ ... ]
 > Men idéen er altså, at vi ud fra disse små ændringer
 > i det hebraiske alfabet kan finde frem til noget,
 > der med ret stor sandsynlighed afslører kendskab
 > til noget vedr. Cygnus A (muligvis dets galaktiske
 > breddegrad)
Orion correlation theory
https://en.wikipedia.org/wiki/Orion_correlation_theory
     The Orion correlation theory (or Giza–Orion correlation
     theory)[1] is a fringe hypothesis in alternative
     Egyptology.
     It posits that there is a correlation between the location
     of the three largest pyramids of the Giza pyramid complex
     and Orion's Belt of the constellation Orion, and that
     this correlation was intended as such by the original
     builders of the Giza pyramid complex. The stars of Orion
     were associated with Osiris, the god of rebirth and
     afterlife by the ancient Egyptians.[2][3][4] Depending on
     the version of the theory, additional pyramids can be
     included to complete the picture of the Orion
     constellation, and the Nile river can be included to match
     with the Milky Way galaxy. The theory
     [ ... ]
     Leo and the Sphinx
     The Great Sphinx is a colossal statue with the face of a
     man and the body of a lion. Carved out of the surrounding
     limestone bedrock, it is 57 metres (187 ft) long, 6 metres
     (20 ft) wide, and has a height of 20 metres (66 ft),
     making it the largest single-stone statue in the world. ...
     The Great Sphinx is ... An argument put forward by Bauval
     and Hancock to support the Orion Correlation Theory is
     that the construction of the Great Sphinx was begun in
     10,500 BC; that the Sphinx's lion-shape is a definitive
     reference to the constellation of Leo; and that the layout
     and orientation of the Sphinx, the Giza pyramid complex
     and the Nile River are an accurate reflection or "map" of
     the constellations of Leo, Orion (specifically, Orion's
     Belt) and the Milky Way, respectively.[18]
     A date of 10,500 BC is chosen because they maintain this
     is the only time in the precession of the equinoxes when
     the astrological age was Leo and when that constellation
     rose directly east of the Sphinx at the vernal equinox.
     They also suggest that in this epoch the angles between
     the three stars of Orion's Belt and the horizon were an
     "exact match" to the angles between the three main Giza
     pyramids. These propositions and other theories are used
     to support the overall belief in an advanced and ancient,
     but now vanished, global progenitor civilization.
     Orion korrelationsteori (eller Giza-Orion korrelationsteori)
     [1] er en frynshypotes i alternativ egyptologi.
     Det antyder, at der er en sammenhæng mellem placeringen af
     ​​Pyramidens tre største pyramider og Orion's Belt of
     Constellation Orion, og at denne korrelation var beregnet
     som sådan af de oprindelige bygherrer af
     Giza-pyramidkomplekset. Stjernerne i Orion var forbundet
     med Osiris, gud for genfødsel og efterliv af de gamle
     egyptere. [2] [3] [4] Afhængig af teoriens udgave kan
     yderligere pyramider inkluderes for at fuldføre billedet
     af Orion-konstellationen, og Nilen kan inkluderes for at
     matche Melkevejsgalaksen. Teorien ...
     [ ... ]
     Leo og sfinxen
     Den store sfinx er en kolossal statue med ansigtet på en
     mand og en løve. Skåret ud af den omkringliggende
     kalkstengrund, er den 57 meter lang, 6 meter bred og har
     en højde på 20 meter, hvilket gør den til verdens største
     single-statue. ...
     Den store sfinx er ... Et argument fremsat af Bauval og
     Hancock for at støtte Orion Correlation Theory er, at
     opførelsen af ​​Great Sphinx blev påbegyndt i 10.500 f.Kr.
     at Sfinxens løveform er en endelig henvisning til Leos
     konstellation; og at layoutet og orienteringen af ​​Sfinxen,
     Giza-pyramidkomplekset og Nilen er en nøjagtig refleksion
     eller "kort" af stjerneformerne af Leo, Orion (specielt
     Orion's Belt) og Mælkevejen. [18]
     En dato på 10.500 f.Kr. er valgt, fordi de fastholder, at
     dette er den eneste tid i equinoxernes præcession, da den
     astrologiske alder var Leo, og da den konstellation stod
     direkte øst for Sfinksen på vernal equinox. De antyder
     også, at vinklerne mellem de tre stjerner af Orions Bælte
     og horisonten i denne epoke var en "nøjagtig match" til
     vinklerne mellem de tre vigtigste Giza-pyramider. Disse
     propositioner og andre teorier bruges til at understøtte
     den overordnede tro på en avanceret og gammel, men nu
     forsvundet global progenitor civilisation.
     Jeg har hørt en teoriom, at Sfinsken oprindelig var en
     løve med et løve-ansigt, men at så en Farao sidenhen har
     ødelagt ansigtet af løven for at ære sig selv!
Nå men ...
Målet vi anstanden mellem de 3 store pyramider og så de 3
stjerner, der til sammen giver Orions bælte, da passer
forholdene IKKE 100%.
Og inddrager vi en hypotese om, at de 3 små pryamider
(pyramids of Queens) ...
Pyramids of Queens, 1/3
     29.9716279 31.1272708
     29,9716279 31,1272708
Pyramids of Queens, 2/3
     29.9715721 31.1277254
     29,9715721 31,1277254
Pyramids of Queens, 3/3
     29.9716055 31.1282518
     29,9716055 31,1282518
.... da bliver resultatet ikke bedre!
Men ...
Input
2, Epsilon Ori
(360°) 205,21206594
(600°) 342,0201099
Compare with ...
172*2
=
344
=>
Find pyramid at position 342,0201099 /2
=
171,01005495 (distance from Mexico-crater)
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Egyptian_pyramids
https://en.wikipedia.org/wiki/Egyptian_pyramids
   Contents
     1 Historical development
     2 Pyramid symbolism
     3 Number and location of pyramids
         3.1 Abu Rawash
         3.2 Giza
         3.3 Zawyet el-Aryan
         3.4 Abusir
         3.5 Saqqara
         3.6 Dahshur
         3.7 Mazghuna
         3.8 Lisht
         3.9 Meidum
         3.10 Hawara
         3.11 el-Lahun
         3.12 El-Kurru
         3.13 Nuri
         3.14 Construction dates and heights
3.1 Abu Rawash
Abu Rawash
https://en.wikipedia.org/wiki/Abu_Rawash
     30.031944, 31.075
     30,031944  31,075
Distance from Crater-Mexico
=
171,92651669
3.2 Giza
Giza pyramid complex
https://en.wikipedia.org/wiki/Giza_pyramid_complex
     29.976111, 31.132778
     29,976111  31,132778
Distance from Crater-Mexico
=
172,04801010
3.3 Zawyet el-Aryan
Zawyet El Aryan
https://en.wikipedia.org/wiki/Zawyet_El_Aryan
     29.9, 31.2
     29,9  31,2
Distance from Crater-Mexico
=
172,19999644
3.4 Abusir
Abusir
https://en.wikipedia.org/wiki/Abusir
     29.9, 31.2
     29,9  31,2
Distance from Crater-Mexico
=
172,19999644
3.5 Saqqara
Saqqara
https://en.wikipedia.org/wiki/Saqqara
     29.871111, 31.216389
     29,871111  31,216389
Distance from Crater-Mexico
=
172,24685882
3.6 Dahshur
Dahshur
https://en.wikipedia.org/wiki/Dahshur
.... It is known chiefly for several pyramids, two of which are
among the oldest, largest and best preserved in Egypt, built
from 2613–2589 BC.
     29.806389, 31.208056
     29,806389  31,208056
Distance from Crater-Mexico
=
172,29828521
Bent Pyramid
https://en.wikipedia.org/wiki/Bent_Pyramid
Denne pyramide er ret speciel, fordi den i sin konstruktion
har en *alvorlig* fejl: Det en bygget fór stejlt, og for at
undgå, at den braser sammen, valgte man så undervejs at ændre
på vinklen, så den blev mere flad i øverste halvdel.
Dette har været et argument for, at pyramiderne IKKE har været
bygget af ufonauter, fordi det vil jo være utænkeligt, at man
godt kan finde ud af at rejse i universet men ikke kan finde
ud af at bygge en pyramide!
Men ...
Det kunne også være et *tegn* (altså en *markør*), fordi ...
Bent Pyramid
https://en.wikipedia.org/wiki/Bent_Pyramid
     The Bent Pyramid rises from the desert at a 54-degree
     inclination, but the top section (above 47 meters) is
     built at the shallower angle of 43 degrees, lending the
     pyramid its very obvious 'bent' appearance.[1]
     Bentpyramiden stiger fra ørkenen i en 54 graders hældning,
     men den øverste del (over 47 meter) er bygget ved den
     nedre vinkel på 43 grader, og udlåner pyramiden er det
     meget oplagte 'bøjede' udseende. [1]
Babeltårnet i Ur (som havde en distance til templet i
Jerusalem på 187 enheder ud af 600) KUNNE minde lidt om denne
pyramide
21,48566667
=>
21,48566667 *2
=
42,97133334
Compare with ...
43-Tc, Technetium
https://sites.google.com/site/etbible/home/isotope-evidence/43-tc
+
Markpointer 43
https://sites.google.com/site/etbible/home/markpointer/43
     Markør 43 er et ret vigtigt markørtal, fordi ... (input memory
from) ...
https://sites.google.com/site/etbible/home/background/atomic-physics/english
     === citat start ===
     A complete list of *all* known isotopes can be downloaded
     from ...
     En komplet liste over *alle* kendte isotoper kan downloades
     fra ...
     https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_nuclides
     From this table you can see, that ...
     Fra denne tabel kan du se, at ...
     1.
     Proton-counter
     Proton-tæller
     Not all elements have stable isotopes at all.
     Ikke alle grundstoffer har overhovedet stabile isotoper.
     The exceptions are the atomic numbers ...
     Undtagelserne er atom-numrene ...
     43, 61, 84-111
     (Total of 30 pieces)
     (i alt 30 stk.)
     === citat slut ===
     Det *afslører* kendskab til moderne atomfysik!
3.7 Mazghuna
3.8 Lisht
3.9 Meidum
3.10 Hawara
3.11 el-Lahun
3.12 El-Kurru
3.13 Nuri
3.14 Construction dates and heights
Aha!
43*4 =
172
Og det må så være den naturlige og dermed videnskabelige
forklaring på, at distancen fra Krateret i Mexico til Giza
er på SELVSAMME 172 enheder!
Afstanden *afslører* jo kendskab, dels til Krateret samt
atomfysik!
HVIS vi nu kombinerer denne nyanskaffede viden med teorien om,
at Giza afbilleder Orin's bælte ...
Orion correlation theory
https://en.wikipedia.org/wiki/Orion_correlation_theory
Hele konstruktionen (inklusiv Abraham-koden) har til formål at
*hjælpe* os til at opmåle ting oppe i himlen, fordi ...
Abraham-75  = distance from South-America to Africa
Abraham-99  = distance from Crater-Mexico to South-America
Abraham-160 = distance from Crater-Mexico to Africa
Abraham-172 = distance from Crater-Mexico to Giza-Egypt
Abraham-175 = distance from Crater-Mexico to Temple-Jerusalem
=>
Abraham 127 = distance from Temple-Jerusalem to South-America
Abraham 9½-3= distance from Temple-Jerusalem to Giza-Egypt
Den ny hypotese er, at idet ...
Great Sphinx of Giza
https://en.wikipedia.org/wiki/Great_Sphinx_of_Giza
     29.975278, 31.137778
     29,975278  31,137778
.... sfinksen ligger på SAMME breddegrad som den midterste
pyramide ...
Pyramid of Khafre
https://en.wikipedia.org/wiki/Pyramid_of_Khafre
     29.976111, 31.130833
     29,976111  31,130833
Se evt. maps ...
.... er det denne pyramide, der *symbolsk* skal opmåles ud fra
med hensyn til de himmelske legemer, d.s.v. den midterste
stjerne i Orions bælte, Epsilon Orion.
Dernæst at Sfinsken *symboliserer* et stjernebillede: Løven
Men da dette stjernebillede er ret stort, ved man ikke helt
præcist hvor-ud-fra, man skal måle.
Derfor ...
https://en.wikipedia.org/wiki/Giza_pyramid_complex
   1 Pyramids and Sphinx
     1.1 Khufu's pyramid complex
     1.2 Khafre's pyramid complex
     1.3 Menkaure's pyramid complex
     1.4 Sphinx
     1.5 Tomb of Queen Khentkaus I
(
Så vidt jeg kan skønne er der i alt 7 oldtidsgenstande i
området; 3 store pyramider + 1 Sfinsk + 3 små pyramider kaldet
Pyramids of Queens, hvoraf den ene er forvitret
)
Input memory from ...
https://sites.google.com/site/etbible/home/files/14-xxx/14-800
 >
 >   (Job siger:)
 >
 >>>   Han skabte Bjørnen, Orion, Syvstjernen og Sydens Kamre*,
 >>>   (Job 9,9)
 >
 >   see perhaps also ...
 >   http://www.biblegateway.com/passage/?search=job%209.9&version=DN1933
 >
 >   (Gud spørger, ifølge Bibelen:)
 >
 >>>   Knytter du Syvstjernens Bånd, kan du løse Orions Lænker?
 >>>   Lader du Aftenstjernen gå op i Tide, leder du Bjørnen
 >>>   med Unger?
 >>>   Kender du Himmelens Love, ...
 >>>   (Job 38,31-33a)
 >
 >    see perhaps also ...
 >
http://www.biblegateway.com/passage/?search=job%2038.31-33&version=DN1933
 >>>
 >>>   * Stjernebillede.
 >>>
 >>>   Den gammel-testamentlige profet Amos nævner også
 >>>   7-stjernen og Orion, men her undlades Bjørnen (Amos 5,8)
 >>>   tilsyneladende.
 >
 >
 > Job nævner altså 4 stjernebilleder (eller objekter på
 >
 > 1    Bjørnen
 > 2    Orion
 > 3    Syvstjernen
 > 4    Sydens Kamre*,
 >
 > Gud (eller hvem det nu er) nævner ligeledes 4
 >
 > 1    Syvstjernens Bånd
 > 2    Orions Lænker
 > 3    Aftenstjernen
 > 4    Bjørnen med Unger?
Det er derfor nærliggende at antage, at vi slet ikke skal lede
i Løvens stjernebillede efter et målepunkt men derimod ud for
7-stjernen.
Der var - som sagt - 7 genstande ved Giza, og at den ene
genstand var ved at forvitre. Og det SELVSAMME karakteristika
kan man måske sige om 7-stjernen, idet man faktisk kun kan se
6 stjerne med det blotte øje. Den 7'ende stjerne, mener man,
har været kraftigere i Oldtiden, men hvorom alting er, så -
symbolsk set - minder objekterne om i hinanden.
Og her har vi så fundet ud af, at distancen fra Orions bælte
til 7-stjernen er på ...
https://sites.google.com/site/etbible/home/objects/7-stars
     360°
     Longitude 166,64427
     Latitude  -23,45985
samt ...
https://sites.google.com/site/etbible/home/objects/orion/epsilon
     360°
     Longitude 205,21206594
     Latitude  -17,24173111
Download evt. help-file (regneark) ...
https://sites.google.com/site/etbible/home/chicxulub-crater/Temple%20030.sxc
Og her har vi så fundet ud af, at distancen fra Orions bælte
til 7-stjernen er på 61 enheder, MEN ALTSÅ KUN I ET
600-TAL-SYSTEM.
Helt nøjagtig er afstanden på 60,96910294
Compare with ...
Markpointer 61
https://sites.google.com/site/etbible/home/markpointer/61
     Markør 61 er et ret vigtigt markørtal, fordi ... (input memory
from) ...
https://sites.google.com/site/etbible/home/background/atomic-physics/english
     === citat start ===
     A complete list of *all* known isotopes can be downloaded
     from ...
     En komplet liste over *alle* kendte isotoper kan downloades
     fra ...
     https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_nuclides
     From this table you can see, that ...
     Fra denne tabel kan du se, at ...
     1.
     Proton-counter
     Proton-tæller
     Not all elements have stable isotopes at all.
     Ikke alle grundstoffer har overhovedet stabile isotoper.
     The exceptions are the atomic numbers ...
     Undtagelserne er atom-numrene ...
     43, 61, 84-111
     (Total of 30 pieces)
     (i alt 30 stk.)
     === citat slut ===
     Det *afslører* kendskab til moderne atomfysik!
Noget tyder altså på, at man har valgt 600-tal-systemet, fordi
man her-ud-fra snildt kan danne *markør-tal*; akkurat som dem,
der benyttes i fx. et radiobudskab mellem civilisationer i
verdensrummet (et såkaldt SETI-program)!
Og HVAD skal man så bruge sådanne oplysninger til?
Tja ...
Abraham 127 = distance from Temple-Jerusalem to South-America
Abraham 9½-3= distance from Temple-Jerusalem to Giza-Egypt
samt ...
At der udfor *markør* Abraham-175 OGSÅ er en kode (nogle tal),
og at disse tal tilsammen giver afstanden ud til Cygnus-A på
750.000.000 lysår.
(
Det kommer vi nærmere ind på i et andet selvstændigt
nyhedsindlæg, for ikke at forvirre prins Knud! Prins Knud
eller i hvert fald hans "venner" er tungnemme! Kun én ting af
gangen, or ... Keep it simple!
)
Men det egentlige formål må være, at hjælpe os til at finde
det objekt, som vi INTET (på forhånd som udgangspunkt) ved
om (altså deres Moderstjerne)!
Så ...
Mere om dette forhåbentlig snart ... :-)
Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael.
Nå, ...
Det næste, vi skal undersøge, er, om der muligvis er en
sammenhæng mellem Abraham-koden og asteroiden Apophis.
Post by Kall, Mogens
https://sites.google.com/site/etbible/home/esp-stack/21-556
Vi kan på denne baggrund sige, at der er *begrundet* MISTANKE
om, at Abrahams år (med særlig udvalgte tidspunkter) ...
      Abraham-175
      Abraham-150
      Abraham-125
      Abraham-100
      Abraham-75
.... *symbolsk* set - repræsenterer Apohos karakteristiske DATA
(474 og 3*575 osv.), ...
.... endskønt Abraham-tallerne IKKE passer. I så fald burde der
      Abraham-175
    575
      Abraham-150
    575
      Abraham-125
    575
      Abraham-100
    474
      Abraham-75, - (25 * 474/575 = 20,609) => Abraham-79,4...
Og vi har dernæst fundet ud af, at flere af Abraham-tallene passer
    Abraham-175, Distance from Crater-Mexico to Temple-Jerusalem
  575
    Abraham-150
  575
    Abraham-125
  575
    Abraham-100
    Abraham_-99, Distance from Crater-mexico to South-America
  474
    Abraham_-75, Distance from South-America to Africa
Endvidere at et skjult tal (som menes at dække over distance ud
til deres Rumskib (Det Ny Jerusalem ?) eller Moderstjernen, hvor
    Abraham-195, Distance from 195 to 99 = 2 * 48
    Abraham-175, (Temple = 480 ......... =10 * 48)
  575
    Abraham-150
  575
    Abraham-125
  575
    Abraham-100
    Abraham_-99, Distance from 99 to 195 = 2 * 48
    Abraham_-99, Sodoma-195
    Abraham_-99, Distance from 99 to 75  = ½ * 48
  474
    Abraham_-75, Distance from 75 to 99  = ½ * 48
(
Tallet 43 er et primær *markør-tal*, der tilkendegiver
viden om atomfysik. Atom 43 og 61 henfalder nemlig og
forsvinder således efter nogen tid, modsat de andre
atomer.
)
Der ér noget specielt udfor Abraham-100.
Her bliver nemlig Isak født, endskønt det ikke kan lade
sig gøre på naturlig vis. Religiøst set er dette tidspunkt
derfor afgørende. Og mht. UFO-efterforskningen kan disse
særlige undere og tegn dække over et markør-system.
Men ...
Dét, vi her skal bemærke, er, at ...
Input from file ...
https://sites.google.com/site/etbible/home/apophis/21-487
Year___1__2__3__4__5__6__7__8__9_10_11_12_13_14_15_16_17_18_19_20_21
-2067  .  .  .  .  .  .  .  .  . +3  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
-2067 Isak fødes
Isak passer sammen med Apophis-bølgerne!
Men han står IKKE udfor - som forventet - overgangen mellem
1*474 og 3*575.
Og HVORFOR nu ikke det?
Sætter vi os for at lede efter, HVORNÅR denne overgang er
mellem 1*474 og 3*575, da sker det til tiden ...
Download evt. help-file (regnmeark) ...
(1377 KByte)
https://sites.google.com/site/kallapophis001/home/out/0002/2029%2C%20046.sxc
or see ...
https://sites.google.com/site/etbible/home/apophis/21-487
Year___-144__Adam_temple
-2945, 1374, 1230, 597, -2945 +0
-2370
575
-2945, 1374, 1230, 597, -2945 +0
474
-3419
År -2945 svarer altså til overgangspunktet
mellem 1*474 og 3*575
Forskellem på -2945 og ...
Year___-144__Adam_temple
-2167, 2152, 2008, 175, Abraham-__0
-2092, 2227, 2083, 260, Abraham-_75
-2067, 2252, 2108, 275, Abraham-100 ... fokus
-2007, 2312, 2168, 335, Abraham-160
-1992, 2327, 2183, 350, Abraham-175
Forskellem på -2945 og -2067 er altså på ...
    +2945
    -2067
    =
    878 år
Men da vi har set, at tallene ind i mellem i Bibelen er
*krypteret*, da KAN man godt opfatte 878 som en omdrejning
    +878
    -600 (en omdrejning)
    =
    278
Og dette tal kender vi *særdeles* godt, fordi det er jo
7 stars (Pleiades, M45)
https://sites.google.com/site/etbible/home/objects/7-stars
    Longitude 277,74045 (or 150 + 127,74045)
    Latitude    -39,09975
Så ...
Vi har altså hermed fundet endnu et *indicium* på, at man
har haft kendskab til asteroiden Apophis baneomløb (og
nedskrevet dette i Bibelen bag en lille kryptering, facade)
Vi skal *erindre*, at Samsom opstiller en gåde, hvor vi
har fundet 127-tallet. UMIDDELBART herefter nævnes et
7-tal, og KANSKE hentydes der i virkeligheden til 7-stjernen,
idet den galaktiske længdegrad OGSÅ kan formuleres udfra
4 stjernekort (hver på 150 enheder). Så i stjernekort 2
bliver tallet 278 altså til ...
    +278
    -150
    =
    127
Samsons gåde KAN altså godt være en lille "hilsen" fra dem
til os (der er på jagt efter ... "den forsvundne skat" ... ).
Formålet hermed skulle i så fald være IKKE at *forskrække*
"Rebekka", FØREND hun selv gerne vil og søger *kontakt*!
Og hendes betydning i Abraham-koden bør derfor også
undersøges.
Un moment, s'il vous plaît.
Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael.
Interrupt from ...

Newsgroups:
News:dk.politik
News:no.kultur.folklore.ufo
Subject: Found "Phone-call 175" to 2304.
USA siger video viser Iran fjerne mine fra olietanker -
Re: 2019 uge 24 (news samlet)
Date: Fri, 14 Jun 2019 10:59:59 +0200, GMT 08:59
Organization: The Kingdom of Heaven, Department Fools of Christ
21575 news:5d03621a$0$701$***@news.sunsite.dk
https://sites.google.com/site/kallpol4/home/issues/close-encounters-3-kind/21-xxx/21-575
https://sites.google.com/site/etfootsteps/home/hunter/hunters/21-575
https://groups.google.com/d/msg/dk.politik/dvEa8B8yZVI/f16XnM-TAQAJ
https://groups.google.com/d/msg/no.kultur.folklore.ufo/RkE1ghSDXwc/T2oCJZuIBgAJ
Post by Kall, Mogens
-
Israel-U.S.-Russian trilat to be held in Jerusalem on June 24
Netanyahu first proposed the idea at the Kremlin in February
during a meeting with Russian President Vladimir Putin that
dealt primarily with Iran’s presence in Syria.
By Herb Keinon
June 14, 2019 01:58
https://www.jpost.com/Israel-News/Israel-US-Russian-trilat-to-be-held-in-Jerusalem-on-June-24-592474
Post by Kall, Mogens
24. juni er dag nr. 175 i året
Compare with ...
https://sites.google.com/site/etbible/home/abraham-code/21-573
Post by Kall, Mogens
Abraham-175, Distance from Crater-Mexico to Temple-Jerusalem
[ ... ]
Post by Kall, Mogens
Year___-144__Adam_temple
-2167, 2152, 2008, 175, Abraham-__0
[ ... ]
Post by Kall, Mogens
-1992, 2327, 2183, 350, Abraham-175
[ ... ]
Post by Kall, Mogens
Samsons gåde KAN altså godt være en lille "hilsen" fra dem
til os (der er på jagt efter ... "den forsvundne skat" ... ).
Formålet hermed skulle i så fald være IKKE at *forskrække*
"Rebekka", FØREND hun selv gerne vil og søger *kontakt*!
I guess, this is a "phone-call" (175) for You, Sir (ET)!
Men, men, men ...
Der kan under INGEN omstændigheder gøres aftaler med
Kleptokratistan (hvis jeg kender dem ret): Der er al, al for
mange lig i lasten! Du har jo nærmest *voldtaget* Rebekka,
deres brud!
Så ...
Hvis jeg var dig, da ville jeg stikke af nu, mens jeg endnu
har chancen!
-
21575
Øh ...
Post by Kall, Mogens
Post by Kall, Mogens
Abraham-175, Distance from Crater-Mexico to Temple-Jerusalem
[ ... ]
Post by Kall, Mogens
Year___-144__Adam_temple
-2167, 2152, 2008, 175, Abraham-__0
[ ... ]
Post by Kall, Mogens
-1992, 2327, 2183, 350, Abraham-175
Tempel-markøren peger på tallet 175 ud for Abrahams fødsel!

Og dermed antydes der indirekte, at der er noget om snakken
mht. Abraham-175, men der siges IKKE noget om *hvad* tallet
175 dækker over. Blot at det ér der (og givetvis indgår i
the-ET-Bible-code)!


21576
Kall, Mogens
2019-06-15 11:08:57 UTC
Permalink
ET-Copyright:
Found 48 at Temple-175 + distance Cygnus A -
[Samsons gåde, 878 -> 278] -
Re: Abraham-koden

File 21.582 ...
https://sites.google.com/site/etbible/home/markpointer/48/21-582
https://sites.google.com/site/etbible/home/objects/homestar-of-et/distance/21-582
https://sites.google.com/site/etbible/home/objects/cygnus-a/distance/21-582

Google-auto-translation:
From Danish to English (and many other languages)...
http://translate.google.com/translate?hl=en&sl=da&tl=en&u=https://sites.google.com/site/etbible/home/markpointer/48/21-582

-

Den 13-06-2019 kl. 10:52 skrev Kall, Mogens:

Newsgroups:
News:dk.livssyn.kristendom
News:dk.videnskab
News:no.kultur.folklore.ufo
Followup-To:
News:dk.videnskab
Subject: [ Samsons gåde, 878 -> 278 ]
Re: Abraham-koden
Date: Thu, 13 Jun 2019 10:52:13 +0200, GMT 08:52
Organization: The Kingdom of Heaven, Department Fools of Christ
21573 news:5d020ec6$0$695$***@news.sunsite.dk
https://sites.google.com/site/etbible/home/abraham-code/21-573
https://sites.google.com/site/etbible/home/apophis/21-573
https://sites.google.com/site/etbible/home/objects/7-stars/g-lon/21-573
https://sites.google.com/site/etbible/home/samson-s-riddle/21-573
https://groups.google.com/d/msg/dk.livssyn.kristendom/1RjZ4SkaHSk/vlIYK2cgBAAJ
https://groups.google.com/d/msg/dk.videnskab/J5vLg962edQ/b9hgg7rTBAAJ
https://groups.google.com/d/msg/no.kultur.folklore.ufo/bSeKgCdhenk/VH2piqKCCQAJ
Post by Kall, Mogens
Post by Kall, Mogens
Hele konstruktionen (inklusiv Abraham-koden) har til formål at
*hjælpe* os til at opmåle ting oppe i himlen, fordi ...
Abraham-75  = distance from South-America to Africa
Abraham-99  = distance from Crater-Mexico to South-America
Abraham-160 = distance from Crater-Mexico to Africa
Abraham-172 = distance from Crater-Mexico to Giza-Egypt
Abraham-175 = distance from Crater-Mexico to Temple-Jerusalem
=>
Abraham 127 = distance from Temple-Jerusalem to South-America
Abraham 9½-3= distance from Temple-Jerusalem to Giza-Egypt
[ ... ]
Post by Kall, Mogens
Post by Kall, Mogens
Og HVAD skal man så bruge sådanne oplysninger til?
Tja ...
Abraham 127 = distance from Temple-Jerusalem to South-America
Abraham 9½-3= distance from Temple-Jerusalem to Giza-Egypt
samt ...
At der udfor *markør* Abraham-175 OGSÅ er en kode (nogle tal),
og at disse tal tilsammen giver afstanden ud til Cygnus-A på
750.000.000 lysår.
(
Det kommer vi nærmere ind på i et andet selvstændigt
nyhedsindlæg, for ikke at forvirre prins Knud! Prins Knud
eller i hvert fald hans "venner" er tungnemme! Kun én ting af
gangen, or ... Keep it simple!
)
Men det egentlige formål må være, at hjælpe os til at finde
det objekt, som vi INTET (på forhånd som udgangspunkt) ved
om (altså deres Moderstjerne)!
Så ...
Mere om dette forhåbentlig snart ... :-)
Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael.
Nå, ...
Det næste, vi skal undersøge, er, om der muligvis er en
sammenhæng mellem Abraham-koden og asteroiden Apophis.
Post by Kall, Mogens
https://sites.google.com/site/etbible/home/esp-stack/21-556
Vi kan på denne baggrund sige, at der er *begrundet* MISTANKE
om, at Abrahams år (med særlig udvalgte tidspunkter) ...
      Abraham-175
      Abraham-150
      Abraham-125
      Abraham-100
      Abraham-75
.... *symbolsk* set - repræsenterer Apohos karakteristiske DATA
(474 og 3*575 osv.), ...
.... endskønt Abraham-tallerne IKKE passer. I så fald burde der
      Abraham-175
    575
      Abraham-150
    575
      Abraham-125
    575
      Abraham-100
    474
      Abraham-75, - (25 * 474/575 = 20,609) => Abraham-79,4...
Og vi har dernæst fundet ud af, at flere af Abraham-tallene passer
    Abraham-175, Distance from Crater-Mexico to Temple-Jerusalem
  575
    Abraham-150
  575
    Abraham-125
  575
    Abraham-100
    Abraham_-99, Distance from Crater-mexico to South-America
  474
    Abraham_-75, Distance from South-America to Africa
Endvidere at et skjult tal (som menes at dække over distance ud
til deres Rumskib (Det Ny Jerusalem ?) eller Moderstjernen, hvor
    Abraham-195, Distance from 195 to 99 = 2 * 48
    Abraham-175, (Temple = 480 ......... =10 * 48)
  575
    Abraham-150
  575
    Abraham-125
  575
    Abraham-100
    Abraham_-99, Distance from 99 to 195 = 2 * 48
    Abraham_-99, Sodoma-195
    Abraham_-99, Distance from 99 to 75  = ½ * 48
  474
    Abraham_-75, Distance from 75 to 99  = ½ * 48
(
Tallet 43 er et primær *markør-tal*, der tilkendegiver
viden om atomfysik. Atom 43 og 61 henfalder nemlig og
forsvinder således efter nogen tid, modsat de andre
atomer.
)
Der ér noget specielt udfor Abraham-100.
Her bliver nemlig Isak født, endskønt det ikke kan lade
sig gøre på naturlig vis. Religiøst set er dette tidspunkt
derfor afgørende. Og mht. UFO-efterforskningen kan disse
særlige undere og tegn dække over et markør-system.
Men ...
Dét, vi her skal bemærke, er, at ...
Input from file ...
https://sites.google.com/site/etbible/home/apophis/21-487
Year___1__2__3__4__5__6__7__8__9_10_11_12_13_14_15_16_17_18_19_20_21
-2067  .  .  .  .  .  .  .  .  . +3  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
-2067 Isak fødes
Isak passer sammen med Apophis-bølgerne!
Men han står IKKE udfor - som forventet - overgangen mellem
1*474 og 3*575.
Og HVORFOR nu ikke det?
Sætter vi os for at lede efter, HVORNÅR denne overgang er
mellem 1*474 og 3*575, da sker det til tiden ...
Download evt. help-file (regnmeark) ...
(1377 KByte)
https://sites.google.com/site/kallapophis001/home/out/0002/2029%2C%20046.sxc
or see ...
https://sites.google.com/site/etbible/home/apophis/21-487
Year___-144__Adam_temple
-2945, 1374, 1230, 597, -2945 +0
-2370
575
-2945, 1374, 1230, 597, -2945 +0
474
-3419
År -2945 svarer altså til overgangspunktet
mellem 1*474 og 3*575
Forskellem på -2945 og ...
Year___-144__Adam_temple
-2167, 2152, 2008, 175, Abraham-__0
-2092, 2227, 2083, 260, Abraham-_75
-2067, 2252, 2108, 275, Abraham-100 ... fokus
-2007, 2312, 2168, 335, Abraham-160
-1992, 2327, 2183, 350, Abraham-175
Forskellem på -2945 og -2067 er altså på ...
    +2945
    -2067
    =
    878 år
Men da vi har set, at tallene ind i mellem i Bibelen er
*krypteret*, da KAN man godt opfatte 878 som en omdrejning
    +878
    -600 (en omdrejning)
    =
    278
Og dette tal kender vi *særdeles* godt, fordi det er jo
7 stars (Pleiades, M45)
https://sites.google.com/site/etbible/home/objects/7-stars
    Longitude 277,74045 (or 150 + 127,74045)
    Latitude  -39,09975
Så ...
Vi har altså hermed fundet endnu et *indicium* på, at man
har haft kendskab til asteroiden Apophis baneomløb (og
nedskrevet dette i Bibelen bag en lille kryptering, facade)
Vi skal *erindre*, at Samsom opstiller en gåde, hvor vi
har fundet 127-tallet. UMIDDELBART herefter nævnes et
7-tal, og KANSKE hentydes der i virkeligheden til 7-stjernen,
idet den galaktiske længdegrad OGSÅ kan formuleres udfra
4 stjernekort (hver på 150 enheder). Så i stjernekort 2
bliver tallet 278 altså til ...
    +278
    -150
    =
    127
Samsons gåde KAN altså godt være en lille "hilsen" fra dem
til os (der er på jagt efter ... "den forsvundne skat" ... ).
Formålet hermed skulle i så fald være IKKE at *forskrække*
"Rebekka", FØREND hun selv gerne vil og søger *kontakt*!
Og hendes betydning i Abraham-koden bør derfor også
undersøges.
Un moment, s'il vous plaît.
Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael.
Som tidligere nævnt kan vi IKKE *manipulere* med følgende
tal i Abraham-koden:

Abraham-75 = distance from South-America to Africa
Abraham-99 = distance from Crater-Mexico to South-America
Abraham-160 = distance from Crater-Mexico to Africa


Hvorimod man godt kan ændre på følgende:

Abraham-172 = distance from Crater-Mexico to Giza-Egypt
Abraham-175 = distance from Crater-Mexico to Temple-Jerusalem
Abraham-187 = distance from Crater-Mexico to Ur-Iraq
Abraham 127 = distance from Temple-Jerusalem to South-America
Abraham 9½-3= distance from Temple-Jerusalem to Giza-Egypt


Dog har det vist sig praktisk at markere tallene 187 (144+43)
og 172 (4*43), for herigennem at indikere kendskab til atomfysik.

Tallet 175 derimod findes der IKKE umiddelbar en begrundelse
for.


Og dog!

KANSKE tallet er blevet dannet udfra følgende:

Abraham 127 = distance from Temple-Jerusalem to South-America
+________48
=_______175

Compare with ...

48:
https://sites.google.com/site/etbible/home/markpointer/48

Tallet 48 menes at repræsentere distancen ud til et objekt
i Rummet (givetvis ETs Hjemstjerne) opmålt udfra en
målestok (isotopet 78-Platin-193, ½life = 50 år). Se evt. ...
https://sites.google.com/site/etbible/home/isotope-evidence/78-pt-193

48 * 50 år
=
2.400 lysår


Tallet 48 er før blevet fundet i Abraham-koden. Se evt. ...

Newsgroups:
News:dk.livssyn.kristendom
News:dk.videnskab
News:no.kultur.folklore.ufo
Followup-To:
News:dk.videnskab
Subject: Kan det lade sig gøre?:
Found 48/2 and 48*2 at Abraham-99 (Sodoma-195) -
Re: Abraham-koden
Date: Tue, 11 Jun 2019 10:06:24 +0200, GMT 08:06
Organization: The Kingdom of Heaven, Department Fools of Christ
21566 news:5cff610a$0$706$***@news.sunsite.dk
https://sites.google.com/site/etbible/home/can-this-be-done/21-566
https://sites.google.com/site/etbible/home/objects/homestar-of-et/distance/21-566
https://sites.google.com/site/etbible/home/objects/homestar-of-et/g-lon/21-566
https://groups.google.com/d/msg/dk.livssyn.kristendom/1RjZ4SkaHSk/Kp5Ms6jCBgAJ
https://groups.google.com/d/msg/dk.videnskab/J5vLg962edQ/zwbBpne9AAAJ
https://groups.google.com/d/msg/no.kultur.folklore.ufo/bSeKgCdhenk/YcW5Vr8pAwAJ


Det vil sige, at vi nu kan identificere 3 ting udfor Temple-175

Abraham 127 = distance from Temple-Jerusalem to South-America
Abraham 9½-3= distance from Temple-Jerusalem to Giza-Egypt
_________48


Og sammenligner vi det med grundteksten i Bibelen udfor dér,
hvor Abraham-175 står der:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Gen+24-25&version=BPH

1 Mosebog 24-25, Bibelen på hverdagsdansk (BPH)

24

En brud til Isak

[ ... ]

25

Abrahams efterkommere gennem Ketura

Abrahams død og begravelse

25,7
Abraham blev 175 år gammel.

[ ... ]

Ishmaels slægt

[ ... ]

17
Ishmael var 137 år gammel, da han døde.

[ ... ]

19
Det følgende er Isaks slægtshistorie: Isak var søn af
Abraham.

20
Da han var 40 år gammel, giftede han sig med Rebekka, en
datter af aramæeren Betuel fra Paddan-Aram, og søster til
Laban.

21
Isak bad til Herren for Rebekka, for hun kunne ikke blive
gravid. Og Herren hørte Isaks bøn: Rebekka blev gravid

[ ... ]

26
... Isak var 60 år gammel, da tvillingerne blev født.


Idet Isak er født, da Abraham er 100 år, da må Isak være
75 år, da Abraham dør.

Teksten lige forinden (En brud til Isak) omhandler altså
noget, der er sket (35 år tidligere), da Abraham er 140 år.

HVORFOR dette spring i tiden (fremfor kronologisk rækkefølge)?

Er Abraham-175 anbragt et sted i teksten for indirekte at
sige os noget?

HVIS det er Rebekka og Isak, der skal fokuseres på, idet de
jo bliver gift, hvilket er klimakset for 'nærkontakt af 3.
grad', apropos Det STORE Bryllup ...

HVIS det er Rebekka og Isak, der skal fokuseres på, da er
Rebekka og Isaks alder, der kanske indeholder informationen,
men vi kender slet ikke Rebekkas alder!

Så ...

I mangel af bedre må ty til Isaks alder. Og han var - som
sagt - 75 år, da Abraham døde (Temple-175).


Der står noget interessant noget i Bibelen i forbindelse
med Rebekka:

https://sites.google.com/site/etbible/home/bible-translation/gen-24-60/21-505
Post by Kall, Mogens
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Gen+24.60&version=DN1933
1 Mosebog 24:60, Dette er Biblen på dansk (DN1933)
og de velsignede Rebekka og sagde: "Måtte du, vor Søster,
blive til ti Tusind Tusinder, og måtte dit Afkom indtage
dine Fjenders Porte!"
Ordene 'ti tusind tusinder' eksisterer IKKE i alle
bibeloversættelser, så hermed en oversigt over de hebraiske
[ ... ]
Post by Kall, Mogens
Uden at øve vold på den hebraiske grundtekst kan man godt
tillade sig at opfatte teksten fra 1.Mos. 24,60 således som
De fem mosebøger
I
[ ... ]
Det mosaiske trossamfund i København
1977
ISBN 87-87025-01-9
[ ... ]
=== citat start ===
Vor søster, måtte du blive til
tusinde gange ti tusind,
og måtte dine efterkommere tage deres fjenders
port i besiddelse
=== citat slut ===
Og kombinerer vi nu de to tal, ligesom vi gjorde mht.
asteroide.nedslaget for 65 millioner år tiden:
65 * 300 * 1 = 19.500
65 * 300 * 3334 = 65.013.000

Og kombinerer vi nu de to tal, da fås følgende resultat:

75 * 10.000.000
=
750.000.000

Compare with ...

Cygnus A
https://sites.google.com/site/etbible/home/objects/cygnus-a

Galactic 600:
Longitude 126,98317
Latitude +09,59233

Distance 756.000.000 ly (232 Mpc)

=>

*ET-Copyright* distance Cygnus A:
https://sites.google.com/site/etbible/home/objects/cygnus-a/distance/21-582


HVIS vi læser den anden vej, altså i teksten EFTER Abraham-175,
da nævnes Ismael-137.

Og tanken er nu nærliggende at spørge:

Er der er art jump-kode her?

Hvorfor?

Fordi da Abraham var omtrent 137, da dør hans kone Sara som
127 årig.

Og det er jo præcis dé 127 år, der - astronomisk set - dækker
over Cygnus A's galaktiske længdegrad.


Hmm ...

Konklusionen må være, at fordi der nævnes 3 ting i relation til
Temple-175:

Abraham 127 = distance from Temple-Jerusalem to South-America
Abraham 9½-3= distance from Temple-Jerusalem to Giza-Egypt
750.000.000 = distance from Cygnus A to Earth (us)

Konklusionen må være, at fordi der nævnes 3 ting i relation til
Temple-175, er det med al sandsynlighed Cygnus A, der udpeges.

Og ...

At der dukker et 48-tal op KAN betyde noget angående target,
fordi ...

Udfor Sara-127 står der følgende:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Gen+23&version=BPH

1 Mosebog 23, Bibelen på hverdagsdansk (BPH)

Abraham køber jord i Kanaʼan

1
Sara blev 127 år gammel.

127

[ ... ]

14-15
... „En mark til en værdi af 400 sølvstykker — hvad er det
mellem venner? Gå du bare hen og begrav den døde.”

400

16
Abraham forstod hentydningen og betalte Efron den pris,
han havde nævnt i de andres påhør — 400 sølvstykker efter
standardvægt.

400


Disse to tal giver nemlig til sammen:

+400
+400
=
800

Compare with ...

https://sites.google.com/site/etbible/home/objects/homestar-of-et/g-lon/21-511
Post by Kall, Mogens
Tallet 19500 er godt nok 100 gange for stort (i forhold til
195), men der er INGEN tvivl om, at vi har har at gøre med en
art *feedback*, fordi vi får *bekræftet* en mistanke om, at
tallet 195 er ret vigtigt (endskønt vi måske endnu ikke har
opdaget, at 195 dækker over tagets galaktiske længdegrad)
Dét, vi skal hæfte os ved nu, er, at ...
Kan vi aflure dem koden for targets galaktiske breddegrad?
Target: Homestar of ET (ETs hjemstjerne)
https://sites.google.com/site/etbible/home/objects/homestar-of-et
+
https://sites.google.com/site/etbible/home/objects/homestar-of-et/g-lat/20-898
Post by Kall, Mogens
Moderstjernens position menes således at befinde sige på ca. ...
Galaktisk længdegrad 45-46 (i et 600-talsystem samt i
stjernekort-2 ud af 4, hver på 150 enheder)
Galaktisk
længdegrad 195,6518082
breddegrad + 8,049132769
=>
8 * 100
=
800
Compare with ...
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Gen+5&version=BPH
1 Mosebog 5, Bibelen på hverdagsdansk (BPH)
Adams efterkommere
4
Efter Sets fødsel levede Adam endnu 800 år og fik mange
sønner og døtre.
800
5
Han døde 930 år gammel.
930
[ ... ]
18
Jered var 162 år, da hans søn Enok blev født.
162
19
Efter Enoks fødsel levede Jered endnu 800 år og fik sønner
og døtre.
800
Ligesom 65-tallet nævnes 2 gange, så nævnes 800-tallet åbenbart
OGSÅ 2 gange, SAMT at det ene står lige ud for oplysningerne
ang. Enok!
Adam-800-tallet indeholder OGSÅ en såkaldt skjult information
om noget, vi kan forbinde med Enok, idet ... (som tidligere
nævnt) ...
130 / 2
=
65
samt ...
Adam-130
+
Enok-65
=
195
Så ...
Det er heller ej næppe blot nogen tilfældighed.
Det dækker SELVFØLGELIG over kendskab til targets galaktiske
længdegrad og breddegrad!
(
Vi skal lige i forbifarten ihukomme, at tallet 144 (der dækker
over kendskab til 1,44 Solmasser jo OGSÅ er 100 gange for stort
et tal.
KANSKE man forsøger at kommunikere et-eller-andet desangående.
Vi ved i hvert fald, at der til koden OGSÅ anvendes 144 som
*kryptering* i forbindelse med de næste trin herunder 187
samt 205.
)
Noget ku' godt tyde på, at der med de 800 (i forbindelse med
Sara-127) menes targets galaktiske breddegrad (fremfor Cygnus
As).

Altså er hypotesen, at der med fuld overlæg er byttet om på
tallene!

Hensigten KAN være, at vi (som UFO-jæger) skal gøre os følgende
association:

Input:
Abraham 127 = distance from Temple-Jerusalem to South-America
Abraham 9½-3= distance from Temple-Jerusalem to Giza-Egypt
Abraham-??? = distance from Cygnus A to Earth (us)

=>

Cygnus A
Abraham 127 = Galactic longitude
Abraham 9½-3= Galactic latitude
750.000.000 = distance from Cygnus A to Earth (us)

=>

New
Temple-175 = Input new object (DATA:Galactic longitude ?)
__Sara-800 = Input new object (DATA: Galactic latitude 800 ?)
________48 = distance from new object to Earth (us) ?


Der antydes i hvert fald noget ang. 800 (udfor Sara-127).


Hertil bør vi lige erindre, at der er dukket et andet tal
Post by Kall, Mogens
Forskellem på -2945 og -2067 er altså på ...
+2945
-2067
=
878 år
Men da vi har set, at tallene ind i mellem i Bibelen er
*krypteret*, da KAN man godt opfatte 878 som en omdrejning
+878
-600 (en omdrejning)
=
278
=>

+878
-800
=
78

Compare with ...

Målestokken:
https://sites.google.com/site/etbible/home/isotope-evidence/78-pt-193


Fortsætter vi efterforskningen i forbindelse med Abraham-175
nævnes:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Gen+24-25&version=BPH

1 Mosebog 24-25, Bibelen på hverdagsdansk (BPH)

25,20
Da han var 40 år gammel, giftede han sig med Rebekka, en
datter af aramæeren Betuel fra Paddan-Aram, og søster til
Laban.

21
Isak bad til Herren for Rebekka, for hun kunne ikke blive
gravid. Og Herren hørte Isaks bøn: Rebekka blev gravid

[ ... ]

26
... Isak var 60 år gammel, da tvillingerne blev født.


HVORFOR nævnes dette tal 40 år?

KUNNE det dække over kendskab til 7-stjernens position?

7 stars (Pleiades, M45)
https://sites.google.com/site/etbible/home/objects/7-stars

Galactic 600:
Longitude 277,74045 (or 150 + 127,74045)
Latitude -39,09975


Tallene er i hvert fald MEGET tæt på hinanden.


Mere om dette forhåbentlig senere.


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael.
--
Coming up news: Iran hit by a Asteroid. Iran is no more (Jer.49,34-) ?
Last OUTPUT: 21501 news:5cecef81$0$695$***@news.sunsite.dk
https://groups.google.com/d/msg/dk.test/MRWueyeFrn8/-vJZiYkfBwAJ
Info http://groups.google.dk/group/dk.test/msg/591d03940b49201e
Website https://sites.google.com/site/kalltree1 File no 21582
Kall, Mogens
2019-07-01 09:57:20 UTC
Permalink
Found 18 (distance from Temple-Jerusalem to Mount Ararat) -
Re: Abraham-koden

File 21.623 ...
https://sites.google.com/site/etbible/home/abraham-code/21-623
https://sites.google.com/site/etbible/home/ararat/21-623
https://sites.google.com/site/etbible/home/chicxulub-crater/21-623
https://sites.google.com/site/etbible/home/markpointer/18/21-623
https://sites.google.com/site/etbible/home/stonehenge/21-623

Google-auto-translation:
From Danish to English (and many other languages)...
http://translate.google.com/translate?hl=en&sl=da&tl=en&u=https://sites.google.com/site/etbible/home/ararat/21-623

-

Den 09-06-2019 kl. 13:53 skrev Kall, Mogens:

Newsgroups:
News:dk.livssyn.kristendom
News:dk.videnskab
News:no.kultur.folklore.ufo
Followup-To:
News:dk.videnskab
Subject: Abraham-koden
Date: Sun, 9 Jun 2019 13:53:56 +0200, GMT 11:53
Organization: The Kingdom of Heaven, Department Fools of Christ
21560 news:5cfcf35f$0$692$***@news.sunsite.dk
https://sites.google.com/site/etbible/home/abraham-code/21-560
https://sites.google.com/site/etbible/home/chicxulub-crater/21-560
https://sites.google.com/site/etbible/home/markpointer/43/21-560
https://sites.google.com/site/etbible/home/markpointer/61/21-560
https://sites.google.com/site/etbible/home/markpointer/172/21-560
https://sites.google.com/site/etbible/home/markpointer/ur/21-560
https://sites.google.com/site/etbible/home/objects/7-stars/distance/orion-epsilon/21-560
https://sites.google.com/site/etbible/home/objects/orion/epsilon/distance/m45/21-560
https://groups.google.com/d/msg/dk.livssyn.kristendom/1RjZ4SkaHSk/KbhZ3ZL6BQAJ
https://groups.google.com/d/msg/dk.videnskab/J5vLg962edQ/PJRHdfEbBAAJ
https://groups.google.com/d/msg/no.kultur.folklore.ufo/bSeKgCdhenk/cFSxTMrBBgAJ

=>

Enok_____65 = distance from Crater-Mexico to Nazca Lines, Peru
Abraham__75 = distance from South-America to Africa
Abraham__99 = distance from Crater-Mexico to South-America
Abraham_160 = distance from Crater-Mexico to Africa
Abraham_172 = distance from Crater-Mexico to Giza-Egypt
Abraham_175 = distance from Crater-Mexico to Temple-Jerusalem
=>
Cygnus-A mistanke:
Sara____127 = distance from Temple-Jerusalem to South-America
________9½-3= distance from Temple-Jerusalem to Giza-Egypt


Hmm ...

Men vi mangler FORTSAT at få et svar på, ...

1
HVORFOR de vælger 175 (Temple Jerusalem)
fremfor andre tal-muligheder (herunder target på 195),

samt ...

2
HVORFOR de gør koden mere vanskelig for os at aflære
end højest nødvendig
(mht. Cygnus-As galaktiske breddegrad fra 9,6 til 6,6)


I mellemtiden hændte der så følgende:

Input memory from ...

Newsgroups:
News:dk.politik
News:no.kultur.folklore.ufo
Subject: Found "Phone-call 175" to 2304.
USA siger video viser Iran fjerne mine fra olietanker -
Re: 2019 uge 24 (news samlet)
Date: Fri, 14 Jun 2019 10:59:59 +0200, GMT 08:59
Organization: The Kingdom of Heaven, Department Fools of Christ
21575 news:5d03621a$0$701$***@news.sunsite.dk
https://sites.google.com/site/kallpol4/home/issues/close-encounters-3-kind/21-xxx/21-575
https://sites.google.com/site/etfootsteps/home/hunter/hunters/21-575
https://groups.google.com/d/msg/dk.politik/dvEa8B8yZVI/f16XnM-TAQAJ
https://groups.google.com/d/msg/no.kultur.folklore.ufo/RkE1ghSDXwc/T2oCJZuIBgAJ
Post by Kall, Mogens
-
Israel-U.S.-Russian trilat to be held in Jerusalem on June 24
Netanyahu first proposed the idea at the Kremlin in February
during a meeting with Russian President Vladimir Putin that
dealt primarily with Iran’s presence in Syria.
By Herb Keinon
June 14, 2019 01:58
https://www.jpost.com/Israel-News/Israel-US-Russian-trilat-to-be-held-in-Jerusalem-on-June-24-592474
Post by Kall, Mogens
24. juni er dag nr. 175 i året
Compare with ...
https://sites.google.com/site/etbible/home/abraham-code/21-573
Post by Kall, Mogens
Abraham-175, Distance from Crater-Mexico to Temple-Jerusalem
[ ... ]
Post by Kall, Mogens
Year___-144__Adam_temple
-2167, 2152, 2008, 175, Abraham-__0
[ ... ]
Post by Kall, Mogens
-1992, 2327, 2183, 350, Abraham-175
[ ... ]
Post by Kall, Mogens
Samsons gåde KAN altså godt være en lille "hilsen" fra dem
til os (der er på jagt efter ... "den forsvundne skat" ... ).
Formålet hermed skulle i så fald være IKKE at *forskrække*
"Rebekka", FØREND hun selv gerne vil og søger *kontakt*!
I guess, this is a "phone-call" (175) for You, Sir (ET)!
Men, men, men ...
Der kan under INGEN omstændigheder gøres aftaler med
Kleptokratistan (hvis jeg kender dem ret): Der er al, al for
mange lig i lasten! Du har jo nærmest *voldtaget* Rebekka,
deres brud!
Så ...
Hvis jeg var dig, da ville jeg stikke af nu, mens jeg endnu
har chancen!
-
21575
=>

ET Outputs ?

Newsgroups:
News:dk.politik
Subject: Re: 2019 uge 26 (news samlet)
Date: Wed, 26 Jun 2019 07:08:24 +0200, GMT 05:08
Organization: The Kingdom of Heaven, Department Fools of Christ
21610 news:5d12fdd1$0$697$***@news.sunsite.dk
https://sites.google.com/site/etfootsteps/home/hunter/hunters/21-610
https://groups.google.com/d/msg/dk.politik/KRRRRth6nhU/5gV24TZ1AwAJ
Post by Kall, Mogens
http://www.stjerneskud.info/fireball/event2019-06-22-01-27-25/
DATA-input from ...
http://www.stjerneskud.info/fireball/trig_jumi.html
Tidligere hændelser:
[ ... ]
http://www.stjerneskud.info/fireball/event2019-05-29-00-15-59/
Nye hændelser:
http://www.stjerneskud.info/fireball/event2019-06-22-01-27-25/
http://www.stjerneskud.info/fireball/event2019-06-23-00-46-17/
http://www.stjerneskud.info/fireball/event2019-06-23-01-50-01/
http://www.stjerneskud.info/fireball/event2019-06-25-02-12-03/

(
NB! Bemærk den forholdsvise lange ventetid, der har været
siden sidste "stenkast" ude fra Rummet (>24days). Og så kommer
der lige 4 efter hinanden.
)

Compare with ...

Newsgroups:
News:dk.videnskab
Subject: Mystiske signaler fra rummet er nu opsnappet for
anden gang -
(Videnskab news samlet fra 19. november 2018)
Date: Wed, 30 Jan 2019 10:02:47 +0100, GMT 09:02
Organization: The Kingdom of Heaven, Department Fools of Christ
21220 news:5c516841$0$680$***@news.sunsite.dk
https://sites.google.com/site/kallscie/home/000-files/21-xxx/21-220
https://groups.google.com/d/msg/dk.videnskab/g4syc4z0Ibs/v--J3KdVDAAJ
Post by Kall, Mogens
-
Kunstige stjerneskud og satellit-reklamer på himlen er måske fremtiden
ScienceAlert
18 januar 2019
https://videnskab.dk/teknologi-innovation/kunstige-stjerneskud-og-satellit-reklamer-paa-himmelen-er-maaske-fremtiden
Post by Kall, Mogens
-
[ ... ]
Post by Kall, Mogens
-
Kunstige stjerneskud
Skrevet af Henrik Rosenørn
Overordnet kategori: Rumfart
Kategori: Civil rumfart
Publiceret: 19. januar 2019
http://www.astronomibladet.dk/rumfart/civil-rumfart/kunstige-stjerneskud.html
-
(
Vores midlertidige konklusion må derfor være, at der nu er stor
sandsynlighed for, at nogen her fra Jorden KAN *fuske* med disse
input (og dermed lede os på afveje), desværre! ... :-(
)


Det, der gør disse tal interessante, er (hvis vi ser bort fra
vores forbehold mht. *fuskeri*), at ...

TIDSPUNKTERNE minder al, al for meget om velkendte tal:

2019-06-22, day 173, 01-27 = 127 (apropos Cygnus A 127)
2019-06-23, day 174, 00-46 = 46 (apropos target 196 (46)
2019-06-23, day 174, 01-50 = 150 (apropos Chernobyl-Crater 150)
2019-06-24, day 175, __________________________________________
2019-06-25, day 176, 02-12 = 212 (unknown number!)


HVIS vi opfatter tallet 212 set i lyset af target (195), da er
forskellen på ...

+212
-195
=
17

Og ...

Sammenkobler vi det med "træfpunktet" på dag nummer 175, da bliver
regnestykket på:

17
+1 (day 176 - day 175)
=
18


Såfremt det vitterlig er et ET Output, HVAD *hentyder* de så til?


KANSKE følgende:

Fra Templet (195) med en distance på 18 er der et objekt, vi indtil
nu har overset!

Dette objekt er følgende:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Gen+7.1-8.5&version=BPH

1 Mosebog 7:1-8:5, Bibelen på hverdagsdansk (BPH)

Ondskabens konsekvens

7,1
Da Noa var færdig med at bygge arken, ...

[ ... ]

24
I 150 dage var jorden i vandmassernes vold.

150


En ny begyndelse

[ ... ]

8,3
Vandet sank lidt efter lidt, og efter at arken i 150 dage
havde været prisgivet vandmasserne,

150

4
gik den på grund i Ararats bjerge. Det skete den 17. dag
i den syvende måned.

Ararats bjerge
17 dag
7 måned

5
Vandet fortsatte langsomt med at synke. Først i den
tiende måned kom bjergtinderne til syne.

10 måned

(
Det var denne passage i Bibelen, der først (for mange, mange
år siden) gav anledning til *mistanken* om, at Bibelen er
"inficeret" og at der med 150 op og derefter 150 ned muligvis
blev hentydet til noget ved +/- 90°.
)


Bemærk at der undervejs her nævnes 150 to gange, apropos ...

2019-06-23, day 174, 01-50 = 150 (apropos Chernobyl-Crater 150)
2019-06-24, day 175, __________________________________________
2019-06-25, day 176, 02-12 = 212 (unknown number!)


Dengang mistanken som sagt opstod, vidste vi ikke al det vi
ved i dag (mht. bl.a. targets DATA), så det ta'r vi lige her:

6 * 30 dage = 180

and ...

180
+17
=
197

Compare with ...

Target: Homestar of ET (ETs hjemstjerne)
https://sites.google.com/site/etbible/home/objects/homestar-of-et
+
https://sites.google.com/site/etbible/home/objects/homestar-of-et/g-lat/20-898

Moderstjernens position menes således at befinde sige på ca. ...

Galaktisk længdegrad 45-46 (i et 600-talsystem samt i
stjernekort-2 ud af 4, hver på 150 enheder)

600-tal-system:
Galaktisk
længdegrad 195,6518082


Tallene er tæt på hinanden!


Nå, men ...


Beregner vi nu afstanden fra Ararats bjerg ...

Download evt. help-file (regneark):
https://sites.google.com/site/etbible/home/chicxulub-crater/Temple%20047.sxc


Beregner vi nu afstanden fra Ararats bjerg (til de andre objekter),
da fås følgende:

Distance from Ararat to Crater-Mexico = 175,40055034
Distance from Ararat to Nazca Lines, = 203,11271187
Distance from Ararat to South-America = 142,52289854
Distance from Ararat to Africa = 80,38598757
Distance from Ararat to Giza-Egypt = 24,18555493
Distance from Ararat to Temple-Jerusalem = 18,00272401


Det er FORBAVSENDE hvor *nøjagtig* tallet præcist er 18

Compare with ...

18 (180, 1800, 18.000):
https://sites.google.com/site/etbible/home/markpointer/18

See also ...

Det Periodiske Systems "fingeraftryk" = 43,61 ...
https://sites.google.com/site/etbible/home/background/atomic-physics

43 and 61 ...
https://sites.google.com/site/etbible/home/markpointer/43


Midlertidig output:

https://sites.google.com/site/etbible/home/markpointer/18/19-085

___ quote begin ___________________

[ ... ]

Men man kunne også ***kryptere*** sit kendskab (til tallene
61 og 43) ved at trække dem fra hinanden.

Og 61 - 43 giver tallet 18


Hmm ...

Et af vores spørgsmål var følgende:

Men vi mangler FORTSAT at få et svar på, ...

1
HVORFOR de vælger 175 (Temple Jerusalem)
fremfor andre tal-muligheder (herunder target på 195),


Svaret kan altså MULIGVIS være, at Ararats bjerg er det egentlige
objekt, idet ...

Distance from Ararat to Crater-Mexico = 175,40055034

Huske på må vi jo, at man MULIGVIS har haft et ønske om at
sammenkæde 127 med 48 (hvilket jo netop giver 175).

Eller rettere sagt:

HVAD ville VI ha' gjort (hvis VI skulle løse denne type opgave)?

Følgende objekter kan vi IKKE *manipulere* med:

Abraham__75 = distance from South-America to Africa
Abraham__99 = distance from Crater-Mexico to South-America
Abraham_160 = distance from Crater-Mexico to Africa
Abraham_175 = distance from Crater-Mexico to Ararat

Følgende objekter kan VI godt *manipulere* med:
Enok_____65 = distance from Crater-Mexico to Nazca Lines, Peru
Abraham_172 = distance from Crater-Mexico to Giza-Egypt
Abraham_175 = distance from Crater-Mexico to Temple-Jerusalem
Sara____127 = distance from Temple-Jerusalem to South-America
________9½-3= distance from Temple-Jerusalem to Giza-Egypt


Kanske vi havde lavet et computer-program (ligesom vi har en
skakcomputer), og den kunne så spytte 1000 løsningsmodeller
ud, hvoraf nogle var/er bedre end andre.

Og så KUNNE vi *udvælge* den bedste af dem alle.

Og det blev så løsningen:
Sara____127 = distance from Temple-Jerusalem to South-America
Abraham_175 = distance from Crater-Mexico to Ararat

Og så får man lige SDAMTIDIG "smuglet" de 48 med ind i
systemet, idet ...

+175
-127
=
48


Det er i hvert fald hermed et *hypotese-forslag*!


Undervejs skal vi lige bemærke en anden "lidt" pudsig ting:

Distance from Africa to Ararat to = 80,38598757
Distance from Africa to Stonehenge = 80,39694453

samt ...

Distance from Crater-Mexico to Stonehenge = 120,12237658


Og dét leder så tanken hen på følgende:

Kan den oprindelige Stonehenge være opført af dem udefra
Rummet?


Tja ...

Lad os undersøge sagen lidt nærmere:


https://da.wikipedia.org/wiki/Stonehenge
https://da.wikipedia.org/wiki/Stonehenge#Opbygning

Opbygning

Stenkonstruktionen, som den fremstår i dag, blev rejst
for mellem 4.000 og 4.500 år siden. Når man bevæger sig
udefra ind mod midten, optræder de i denne rækkefølge:

Oprejste sten kaldet sarsens, omkring fire meter høje,
danner en kreds med diameter omkring 33 meter, med
omkring halvanden meter mellem hver sten. Oprindeligt
bestod den af 30 sten i en ubrudt ring, med overliggere
af samme stenart, en hård type sandsten, hentet fra
Avebury 30 kilometer derfra. I Avebury finder man også et
bemærkelsesværdigt neolitisk monument.

"Anhold":

1. 33 meter
2. 30 sten


Compare with ...

33:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Rev+21.17&version=BPH

Aabenbaringen 21:17, Bibelen på hverdagsdansk (BPH)

Derefter målte han muren til at være 144 alen[a] efter
menneskemål, som også er det mål, englen brugte.


Footnotes:

a
21,17 Da 144 er 12 gange 12, er betydningen nok, at byen
kan rumme hele Guds folk. Målet svarer til ca. 66 m. Det
er sandsynligvis murens højde, der er tale om.


Kommentar:

Vi har før i abraham-koden stødt ind i, at tallene KAN
være *krypterede*, fx. er 48 ændret til 24 eller 96

Og her er 33 meter * 2 = 66 meter


30 sten:

Newsgroups:
News:dk.livssyn.kristendom
News:dk.videnskab
News:no.kultur.folklore.ufo
Sent: Saturday, October 14, 2006, CET 09:18, GMT 07:18
Subject: The main-program (message from ET, Aliens)
05786 news:ub0Yg.8$***@news.get2net.dk *
https://sites.google.com/site/etbible/home/files/05-xxx/05-7xx/05-786
http://groups.google.com/group/dk.videnskab/msg/1cc7d1b2bb09089b
Post by Kall, Mogens
Tilsyneladende - med første øjekast - ser Salme 127 ud som
alle de andre, men det har nu vist sig, at der udfor Salme
127 er en art markører.
Symbol-genkendelserne er ...
Post by Kall, Mogens
... gges det første Templet (Sl 127) af Salomo.
[ ... ]
Post by Kall, Mogens
Øh ... der er flere måder at tælle på.
7 120 23 1
6 121 24 2
5 122 25 David
4 123 26 1
3 124 27 David
2 125 28 1
1 126 29 2
0 127 30 Solomon, Cygnus-A Noa longitude
1 128 31 1
2 129 32 2
3 130 33 3
4 131 34 David
5 132 35 1
6 133 36 David
7 134 37 1
Markør 30 har vi tidligere behandlet i efterforskningen.

Her skal vi derfor "blot" bemærke, at de føromtalte 120
"titter" frem, apropos ...

Distance from Crater-Mexico to Stonehenge = 120,12237658


Så noget ku' altså godt tyde på, at OGSÅ Stonehenge er "inficeret"!


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael.
--
Coming up news: Iran hit by a Asteroid. Iran is no more (Jer.49,34-) ?
Last OUTPUT: 21600 news:5d0dd708$0$698$***@news.sunsite.dk
https://groups.google.com/d/msg/dk.test/MRWueyeFrn8/y4ew8mg5BwAJ
Info http://groups.google.dk/group/dk.test/msg/591d03940b49201e
Website https://sites.google.com/site/kalltree1 File no 21623
Kall, Mogens
2019-07-02 07:20:14 UTC
Permalink
DATA (Earth objects) -
Re: Found 18 (distance from Temple-Jerusalem to Mount Ararat) -
Re: Abraham-koden

File 21.626 ...
https://sites.google.com/site/etbible/home/objects-earth/f/21-626

Google-auto-translation:
From Danish to English (and many other languages)...
http://translate.google.com/translate?hl=en&sl=da&tl=en&u=https://sites.google.com/site/etbible/home/objects-earth/f/21-626

-

Den 01-07-2019 kl. 11:57 skrev Kall, Mogens:

Newsgroups:
News:dk.livssyn.kristendom
News:dk.videnskab
News:no.kultur.folklore.ufo
Followup-To:
News:dk.videnskab
Subject: Found 18 (distance from Temple-Jerusalem to Mount Ararat) -
Re: Abraham-koden
Date: Mon, 1 Jul 2019 11:57:20 +0200, GMT 09:57
Organization: The Kingdom of Heaven, Department Fools of Christ
21623 news:5d19d90b$0$702$***@news.sunsite.dk
https://sites.google.com/site/etbible/home/abraham-code/21-623
https://sites.google.com/site/etbible/home/ararat/21-623
https://sites.google.com/site/etbible/home/chicxulub-crater/21-623
https://sites.google.com/site/etbible/home/markpointer/18/21-623
https://sites.google.com/site/etbible/home/stonehenge/21-623
https://groups.google.com/d/msg/dk.livssyn.kristendom/1RjZ4SkaHSk/2OmfDja0AwAJ
https://groups.google.com/d/msg/dk.videnskab/J5vLg962edQ/hQ7LO-7TCwAJ
https://groups.google.com/d/msg/no.kultur.folklore.ufo/bSeKgCdhenk/JKkSxGhgAgAJ
Post by Kall, Mogens
Beregner vi nu afstanden fra Ararats bjerg ...
https://sites.google.com/site/etbible/home/chicxulub-crater/Temple%20047.sxc
Beregner vi nu afstanden fra Ararats bjerg (til de andre objekter),
Distance from Ararat to Crater-Mexico    = 175,40055034
Distance from Ararat to Nazca Lines,     = 203,11271187
Distance from Ararat to South-America    = 142,52289854
Distance from Ararat to Africa           =  80,38598757
Distance from Ararat to Giza-Egypt       =  24,18555493
Distance from Ararat to Temple-Jerusalem =  18,00272401
DATA-output:

Stonehenge
https://en.wikipedia.org/wiki/Stonehenge
51.178889, -1.826111
51,178889 -1,826111


London
https://da.wikipedia.org/wiki/London
51.5072°, -0.1275°
51,5072 -0,1275


Mount Ararat
https://en.wikipedia.org/wiki/Mount_Ararat
39° 42' 6.78" N, 44° 17' 53.94" E
39.701883, 44.298317
39,701883 44,298317
Ararats bjerg
https://da.wikipedia.org/wiki/Ararats_bjerg
39° 42' 9.94" N, 44° 18' 1.37" E
39.702761°, 44.300381°
39,702761 44,300381


Mount Aragats
https://en.wikipedia.org/wiki/Mount_Aragats
40.533333, 44.2
40,533333 44,2

Shiloh (biblical city)
https://en.wikipedia.org/wiki/Shiloh_(biblical_city)
32.055556, 35.289528
32,055556 35,289528


Sabalan, Iran
https://en.wikipedia.org/wiki/Sabalan
38° 16' 1" N, 47° 50' 13" E
38.266944, 47.836944
38,266944 47,836944


Shafa roud Coast, Iran
https://www.google.dk/maps/place/Shafa+roud+Coast/@37.5942421,49.1590624,17z/data=!3m1!4b1!4m13!1m7!3m6!1s0x0:0x0!2zMzjCsDE2JzAxLjAiTiA0N8KwNTAnMTMuMCJF!3b1!8m2!3d38.266944!4d47.836944!3m4!1s0x401fa24940e555eb:0xdfed8769c601b6a6!8m2!3d37.5942379!4d49.1612511
https://www.google.dk/maps/place/Shafa+roud+Coast/@37.5942421,49.1590624
37.5942421,49.1590624
37,5942421 49,1590624


Damascus
https://en.wikipedia.org/wiki/Damascus
33° 30' 47" N, 36° 17' 31" E
33.513056, 36.291944
33,513056 36,291944


Mount Qasioun, Damascus
https://en.wikipedia.org/wiki/Mount_Qasioun
33° 32' 45? N, 36° 17' 11? E
33.545833, 36.286389
33,545833 36,286389


Al Draij, Syria
https://www.google.dk/maps/place/Al+Draij,+Syrien/@33.621738,36.2527587,15z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x1518c29e6a7063cb:0x7cebe55a23e2d460!8m2!3d33.6208734!4d36.260376
https://www.google.dk/maps/place/Al+Draij,+Syrien/@33.621738,36.2527587
33.621738,36.2527587
33,621738 36,2527587


Asal Alward, Syria
https://www.google.dk/maps/place/Asal+Alward,+Syrien/@33.8646244,36.4052367,15z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x15189a986292cbab:0x87b7499c6915e4ce!8m2!3d33.8652843!4d36.4121246
https://www.google.dk/maps/place/Asal+Alward,+Syrien/@33.8646244,36.4052367
33.8646244,36.4052367
33,8646244 36,4052367


Ain El Jaouzeh, Lebanon
https://www.google.dk/maps/place/Ain+El+Jaouzeh,+Libanon/@33.8389269,36.3062196,15z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x151896f198a63131:0x3ec6d5fbe86dd946!8m2!3d33.8389105!4d36.3149643
https://www.google.dk/maps/place/Ain+El+Jaouzeh,+Libanon/@33.8389269,36.3062196
33.8389269,36.3062196
33,8389269 36,3062196


Phoenician wall, Batroun, Lebanon
https://en.wikipedia.org/wiki/Batroun
34° 15' 0? N, 35° 39' 0? E
34.25, 35.65
34,25 35,65


Al Qurayyat, Saudiarabia
https://www.google.dk/maps/place/Al+Qurayyat+Saudiarabien/@31.337451,37.283475,12z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x151896f198a63131:0x3ec6d5fbe86dd946!2sAin+El+Jaouzeh,+Libanon!3b1!8m2!3d33.8389105!4d36.3149643!3m4!1s0x151006718b5381cf:0x7efb484f7d9c2414!8m2!3d31.330179!4d37.3617554
https://www.google.dk/maps/place/Al+Qurayyat+Saudiarabien/@31.337451,37.283475
31.337451,37.283475
31,337451 37,283475

__________________________________________________

Afrika, Malabo, Ækvatorial Guinea
3,75553190 8,70665790


Mount Cameroon
https://en.wikipedia.org/wiki/Mount_Cameroon
4° 13' 0? N, 9° 10' 21? E
4.216667, 9.1725
4,216667 9,1725


Mount Elbrus, Russia
https://en.wikipedia.org/wiki/Mount_Elbrus
43° 21' 18? N, 42° 26' 21? E
43.355, 42.439167
43,355 42,439167


Tabriz, Iran
https://en.wikipedia.org/wiki/Tabriz
38° 4' 0? N, 46° 18' 0? E
38.066667, 46.3
38,066667 46,3


Mount Everest
https://en.wikipedia.org/wiki/Mount_Everest
27° 59' 17? N, 86° 55' 31? E
27.988056, 86.925278
27,988056 86,925278


Nineveh
https://en.wikipedia.org/wiki/Nineveh
36° 21' 34? N, 43° 9' 10? E
36.359444, 43.152778
36,359444 43,152778

-

Coming up:

Kontrol af datering


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael.
--
Coming up news: Iran hit by a Asteroid. Iran is no more (Jer.49,34-) ?
Last OUTPUT: 21600 news:5d0dd708$0$698$***@news.sunsite.dk
https://groups.google.com/d/msg/dk.test/MRWueyeFrn8/y4ew8mg5BwAJ
Info http://groups.google.dk/group/dk.test/msg/591d03940b49201e
Website https://sites.google.com/site/kalltree1 File no 21626
Kall, Mogens
2019-07-02 11:13:59 UTC
Permalink
Found 104 -
Re: Found 18 (distance from Temple-Jerusalem to Mount Ararat) -
Re: Abraham-koden

File 21.628 ...
https://sites.google.com/site/etbible/home/abraham-code/21-628
https://sites.google.com/site/etbible/home/ararat/21-629
https://sites.google.com/site/etbible/home/great-flood/21-629
https://sites.google.com/site/etbible/home/temple/21-629
https://sites.google.com/site/etbible/home/markpointer/104/21-623

Google-auto-translation:
From Danish to English (and many other languages)...
http://translate.google.com/translate?hl=en&sl=da&tl=en&u=https://sites.google.com/site/etbible/home/great-flood/21-629

-

Update:
https://sites.google.com/site/etbible/home/dating/21-627

Den 01-07-2019 kl. 11:57 skrev Kall, Mogens:

Newsgroups:
News:dk.livssyn.kristendom
News:dk.videnskab
News:no.kultur.folklore.ufo
Followup-To:
News:dk.videnskab
Subject: Found 18 (distance from Temple-Jerusalem to Mount Ararat) -
Re: Abraham-koden
Date: Mon, 1 Jul 2019 11:57:20 +0200, GMT 09:57
Organization: The Kingdom of Heaven, Department Fools of Christ
21623 news:5d19d90b$0$702$***@news.sunsite.dk
https://sites.google.com/site/etbible/home/abraham-code/21-623
https://sites.google.com/site/etbible/home/ararat/21-623
https://sites.google.com/site/etbible/home/chicxulub-crater/21-623
https://sites.google.com/site/etbible/home/markpointer/18/21-623
https://sites.google.com/site/etbible/home/stonehenge/21-623
https://groups.google.com/d/msg/dk.livssyn.kristendom/1RjZ4SkaHSk/2OmfDja0AwAJ
https://groups.google.com/d/msg/dk.videnskab/J5vLg962edQ/hQ7LO-7TCwAJ
https://groups.google.com/d/msg/no.kultur.folklore.ufo/bSeKgCdhenk/JKkSxGhgAgAJ
Post by Kall, Mogens
Fra Templet (195) med en distance på 18 er der et objekt, vi indtil
nu har overset!
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Gen+7.1-8.5&version=BPH
    1 Mosebog 7:1-8:5, Bibelen på hverdagsdansk (BPH)
    Ondskabens konsekvens
    7,1
    Da Noa var færdig med at bygge arken, ...
    [ ... ]
    24
    I 150 dage var jorden i vandmassernes vold.
  150
    En ny begyndelse
    [ ... ]
    8,3
    Vandet sank lidt efter lidt, og efter at arken i 150 dage
    havde været prisgivet vandmasserne,
  150
    4
    gik den på grund i Ararats bjerge. Det skete den 17. dag
    i den syvende måned.
  Ararats bjerge
[ ... ]
Post by Kall, Mogens
Beregner vi nu afstanden fra Ararats bjerg ...
https://sites.google.com/site/etbible/home/chicxulub-crater/Temple%20047.sxc
Beregner vi nu afstanden fra Ararats bjerg (til de andre objekter),
Distance from Ararat to Crater-Mexico    = 175,40055034
Distance from Ararat to Nazca Lines,     = 203,11271187
Distance from Ararat to South-America    = 142,52289854
Distance from Ararat to Africa           =  80,38598757
Distance from Ararat to Giza-Egypt       =  24,18555493
Distance from Ararat to Temple-Jerusalem =  18,00272401
Det er FORBAVSENDE hvor *nøjagtig* tallet præcist er 18
Compare with ...
https://sites.google.com/site/etbible/home/markpointer/18
    See also ...
    Det Periodiske Systems "fingeraftryk" = 43,61 ...
    https://sites.google.com/site/etbible/home/background/atomic-physics
    43 and 61 ...
    https://sites.google.com/site/etbible/home/markpointer/43
    https://sites.google.com/site/etbible/home/markpointer/18/19-085
    ___ quote begin ___________________
    [ ... ]
    Men man kunne også ***kryptere*** sit kendskab (til tallene
    61 og 43) ved at trække dem fra hinanden.
    Og 61 - 43 giver tallet 18
Tallet 18 er i "familie" med 1800, og dette tal står OGSÅ
*indirekte* ud for Syndfloden:


https://sites.google.com/site/etbible/home/pedigree/out-01

_________Adam__________________________Enok____________Noa
____________1____2____3____4____5____6____7____8____9___10___11
[ ... ]
0000___________________________________________________________
0144-0000_0000____-____-____-____-____-____-____-____-____-____-
0274-0130_0130_0000____-____-____-____-____-____-____-____-____-
0379-0235____-_0105_0000____-____-____-____-____-____-____-____-
0469-0325____-____-_0090_0000____-____-____-____-____-____-____-
0539-0395____-____-____-_0070_0000____-____-____-____-____-____-
0604-0460____-____-____-____-_0065_0000____-____-____-____-____-
0766-0622____-____-____-____-____-_0162_0000____-____-____-____-
0831-0687____-____-____-____-____-____-_0065_0000____-____-____-
1018-0874____-____-____-____-____-____-____-_0187_0000____-____-
1074-0930_0930_0800____-____-____-____-____-____-____-____-____-
1131-0987____-____-____-____-____-____-_0365_0300____-____-____-
1186-1042____-_0912_0807____-____-____-____-____-____-____-____-
1200-1056____-____-____-____-____-____-____-____-_0182_0000____-
1284-1140____-____-_0905_0815____-____-____-____-____-____-____-
1379-1235____-____-____-_0910_0840____-____-____-____-____-____-
1434-1290____-____-____-____-_0895_0830____-____-____-____-____-
1566-1422____-____-____-____-____-_0962_0800____-____-____-____-
1700-1556____-____-____-____-____-____-____-____-____-_0500_0000
1795-1651____-____-____-____-____-____-____-____-_0777_0595____-
1800-1656____-____-____-____-____-____-____-_0969_0782____-____-


Men det *forudsætter*, at UFO-jægeren har kendskab til atomfysik
og astronomi (herunder 1,44 Solmasser = Supernova eksplosion 1a),
og det har den "umodne" Rebekka ikke!

Men hun kan tælle:

Tidspunktet Syndfloden finder sted er ...

Download evt. help-file (regneark):
https://sites.google.com/site/etbible/home/chicxulub-crater/Temple%20047.sxc


Tidspunktet Syndfloden finder sted er år -2519
Tidspunktet Templet bliver opført er år -967

Delta:

2519
-967
=
1552


Forskellen på dette tal (1552) og Syndfloden (målt udfra Adam) er
følgende:

+1656
-1552
=
104

Compare with ...

104:
https://sites.google.com/site/etbible/home/markpointer/104

See also ...

Det Periodiske Systems "fingeraftryk" = 43,61 ...
https://sites.google.com/site/etbible/home/background/atomic-physics

43 and 61 ...
https://sites.google.com/site/etbible/home/markpointer/43

Man kan *kryptere* sit kendskab (til tallene 61 og 43) ved
at lægge dem sammen:

+43
+61
=
104


Tidligere er 61 OGSÅ blevet fundet *indirekte* (i stamtavlen):

_________Adam__________________________Enok____________Noa
____________1____2____3____4____5____6____7____8____9___10___11
[ ... ]
0000___________________________________________________________
0144-0000_0000____-____-____-____-____-____-____-____-____-____-
0274-0130_0130_0000____-____-____-____-____-____-____-____-____-
0379-0235____-_0105_0000____-____-____-____-____-____-____-____-
0469-0325____-____-_0090_0000____-____-____-____-____-____-____-
0539-0395____-____-____-_0070_0000____-____-____-____-____-____-
+ 61
=
600

0604-0460____-____-____-____-_0065_0000____-____-____-____-____-
0766-0622____-____-____-____-____-_0162_0000____-____-____-____-
0831-0687____-____-____-____-____-____-_0065_0000____-____-____-
1018-0874____-____-____-____-____-____-____-_0187_0000____-____-
1074-0930_0930_0800____-____-____-____-____-____-____-____-____-
1131-0987____-____-____-____-____-____-_0365_0300____-____-____-
1186-1042____-_0912_0807____-____-____-____-____-____-____-____-

1200-1056____-____-____-____-____-____-____-____-_0182_0000____-
1284-1140____-____-_0905_0815____-____-____-____-____-____-____-
1379-1235____-____-____-_0910_0840____-____-____-____-____-____-
1434-1290____-____-____-____-_0895_0830____-____-____-____-____-
1566-1422____-____-____-____-____-_0962_0800____-____-____-____-
1700-1556____-____-____-____-____-____-____-____-____-_0500_0000
1795-1651____-____-____-____-____-____-____-____-_0777_0595____-
1800-1656____-____-____-____-____-____-____-_0969_0782____-____-


Så ...

Vores *konklusion* må derfor fortsat være, at forfatteren af
disse Oldtidstekster (inside the Bible) må ha' haft kendskab
til atomfysik og moderne astronomi!


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael.
--
Coming up news: Iran hit by a Asteroid. Iran is no more (Jer.49,34-) ?
Last OUTPUT: 21600 news:5d0dd708$0$698$***@news.sunsite.dk
https://groups.google.com/d/msg/dk.test/MRWueyeFrn8/y4ew8mg5BwAJ
Info http://groups.google.dk/group/dk.test/msg/591d03940b49201e
Website https://sites.google.com/site/kalltree1 File no 21628
Kall, Mogens
2019-07-04 07:38:27 UTC
Permalink
ET-contact ? -
Re: Found 18 (distance from Temple-Jerusalem to Mount Ararat) -
Re: Abraham-koden

File 21.632 ...
https://sites.google.com/site/etfootsteps/home/markpointer/46/21-632
https://sites.google.com/site/etfootsteps/home/markpointer/127/21-632
https://sites.google.com/site/etfootsteps/home/markpointer/150/21-632
https://sites.google.com/site/etfootsteps/home/markpointer/196/21-632
https://sites.google.com/site/etfootsteps/home/markpointer/212/21-632

Google-auto-translation:
From Danish to English (and many other languages)...
http://translate.google.com/translate?hl=en&sl=da&tl=en&u=https://sites.google.com/site/etfootsteps/home/markpointer/212/21-632

-

Den 01-07-2019 kl. 11:57 skrev Kall, Mogens:

Newsgroups:
News:dk.livssyn.kristendom
News:dk.videnskab
News:no.kultur.folklore.ufo
Followup-To:
News:dk.videnskab
Subject: Found 104 -
Re: Found 18 (distance from Temple-Jerusalem to Mount Ararat) -
Re: Abraham-koden
Date: Tue, 2 Jul 2019 13:13:59 +0200, GMT 11:13
Organization: The Kingdom of Heaven, Department Fools of Christ
21628 news:5d1b3c83$0$696$***@news.sunsite.dk
https://sites.google.com/site/etbible/home/abraham-code/21-628
https://sites.google.com/site/etbible/home/ararat/21-628
https://sites.google.com/site/etbible/home/great-flood/21-628
https://sites.google.com/site/etbible/home/temple/21-628
https://sites.google.com/site/etbible/home/markpointer/104/21-628
https://groups.google.com/d/msg/dk.livssyn.kristendom/1RjZ4SkaHSk/-S3bvvkGBAAJ
https://groups.google.com/d/msg/dk.videnskab/J5vLg962edQ/oT567LEmDAAJ
https://groups.google.com/d/msg/no.kultur.folklore.ufo/bSeKgCdhenk/V9TsaSyzAgAJ
Post by Kall, Mogens
DATA-input from ...
http://www.stjerneskud.info/fireball/trig_jumi.html
[ ... ]
http://www.stjerneskud.info/fireball/event2019-05-29-00-15-59/
http://www.stjerneskud.info/fireball/event2019-06-22-01-27-25/
http://www.stjerneskud.info/fireball/event2019-06-23-00-46-17/
http://www.stjerneskud.info/fireball/event2019-06-23-01-50-01/
http://www.stjerneskud.info/fireball/event2019-06-25-02-12-03/
(
NB! Bemærk den forholdsvise lange ventetid, der har været
siden sidste "stenkast" ude fra Rummet (>24days). Og så kommer
der lige 4 efter hinanden.
)
Compare with ...
    News:dk.videnskab
Subject: Mystiske signaler fra rummet er nu opsnappet for
        anden gang -
    (Videnskab news samlet fra 19. november 2018)
Date: Wed, 30 Jan 2019 10:02:47 +0100, GMT 09:02
Organization: The Kingdom of Heaven, Department Fools of Christ
https://sites.google.com/site/kallscie/home/000-files/21-xxx/21-220
https://groups.google.com/d/msg/dk.videnskab/g4syc4z0Ibs/v--J3KdVDAAJ
Post by Kall, Mogens
-
Kunstige stjerneskud og satellit-reklamer på himlen er måske fremtiden
ScienceAlert
18 januar 2019
https://videnskab.dk/teknologi-innovation/kunstige-stjerneskud-og-satellit-reklamer-paa-himmelen-er-maaske-fremtiden
Post by Kall, Mogens
-
[ ... ]
Post by Kall, Mogens
-
Kunstige stjerneskud
     Skrevet af Henrik Rosenørn
     Overordnet kategori: Rumfart
     Kategori: Civil rumfart
     Publiceret: 19. januar 2019
http://www.astronomibladet.dk/rumfart/civil-rumfart/kunstige-stjerneskud.html
-
(
Vores midlertidige konklusion må derfor være, at der nu er stor
sandsynlighed for, at nogen her fra Jorden KAN *fuske* med disse
input (og dermed lede os på afveje), desværre! ... :-(
)
Det, der gør disse tal interessante, er (hvis vi ser bort fra
vores forbehold mht. *fuskeri*), at ...
2019-06-22, day 173, 01-27 = 127 (apropos Cygnus A 127)
2019-06-23, day 174, 00-46 =  46 (apropos target 196 (46)
2019-06-23, day 174, 01-50 = 150 (apropos Chernobyl-Crater 150)
2019-06-24, day 175, __________________________________________
2019-06-25, day 176, 02-12 = 212 (unknown number!)
Æh ...

Følgende er blevet overset:

212 * 360/600
=
127,2

Compare with ...
Post by Kall, Mogens
2019-06-22, day 173, 01-27 = 127 (apropos Cygnus A 127)
Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael.
--
Coming up news: Iran hit by a Asteroid. Iran is no more (Jer.49,34-) ?
Last OUTPUT: 21600 news:5d0dd708$0$698$***@news.sunsite.dk
https://groups.google.com/d/msg/dk.test/MRWueyeFrn8/y4ew8mg5BwAJ
Info http://groups.google.dk/group/dk.test/msg/591d03940b49201e
Website https://sites.google.com/site/kalltree1 File no 21632
Kall, Mogens
2019-11-18 09:13:22 UTC
Permalink
Why 175: Found planets -
Re: Found 18 (distance from Temple-Jerusalem to Mount Ararat) -
Re: Abraham-koden

Google-auto-translation:
From Danish to English (and many other languages)...
http://translate.google.com/translate?hl=en&sl=da&tl=en&u=

-

Den 01-07-2019 kl. 11:57 skrev Kall, Mogens:

Newsgroups:
News:dk.livssyn.kristendom
News:dk.videnskab
News:no.kultur.folklore.ufo
Followup-To:
News:dk.videnskab
Subject: Found 18 (distance from Temple-Jerusalem to Mount Ararat) -
Re: Abraham-koden
Date: Mon, 1 Jul 2019 11:57:20 +0200, GMT 09:57
Organization: The Kingdom of Heaven, Department Fools of Christ
21623 news:5d19d90b$0$702$***@news.sunsite.dk
https://sites.google.com/site/etbible/home/abraham-code/21-623
https://sites.google.com/site/etbible/home/ararat/21-623
https://sites.google.com/site/etbible/home/chicxulub-crater/21-623
https://sites.google.com/site/etbible/home/markpointer/18/21-623
https://sites.google.com/site/etbible/home/stonehenge/21-623
https://groups.google.com/d/msg/dk.livssyn.kristendom/1RjZ4SkaHSk/2OmfDja0AwAJ
https://groups.google.com/d/msg/dk.videnskab/J5vLg962edQ/hQ7LO-7TCwAJ
https://groups.google.com/d/msg/no.kultur.folklore.ufo/bSeKgCdhenk/JKkSxGhgAgAJ
Post by Kall, Mogens
=>
Enok_____65 = distance from Crater-Mexico to Nazca Lines, Peru
Abraham__75 = distance from South-America to Africa
Abraham__99 = distance from Crater-Mexico to South-America
Abraham_160 = distance from Crater-Mexico to Africa
Abraham_172 = distance from Crater-Mexico to Giza-Egypt
Abraham_175 = distance from Crater-Mexico to Temple-Jerusalem
=>
Sara____127 = distance from Temple-Jerusalem to South-America
________9½-3= distance from Temple-Jerusalem to Giza-Egypt
Hmm ...
Men vi mangler FORTSAT at få et svar på, ...
    1
    HVORFOR de vælger 175 (Temple Jerusalem)
    fremfor andre tal-muligheder (herunder target på 195),
  samt ...
I går aftes så jeg en videnskabelig udsendelse, hvor man kom
ind på bl.a. følgende:

(
Searchstring:
planeter, konstellation, 175
)

http://denstoredanske.dk/It,_teknik_og_naturvidenskab/Astronomi/Rumfart/Satellitter_og_rumsonder/Voyager

=== citat start ===

Voyager 2 nåede Jupiter i juli 1979 og passerede Saturn i
august 1981 på en sådan måde, at det var muligt at fortsætte
til Uranus og Neptun.
En særlig planetkonstellation, der kun optræder med 175
års mellemrum, gjorde det muligt at udnytte en såkaldt
gravity-assist, så en sonde med et minimum af brændstof kan
nå hele vejen ud gennem Solsystemet på meget kort tid.
Voyager 2 passerede Uranus i januar 1986 og Neptun i august
1989.

=== citat slut ===


*keywords*:
"... En særlig planetkonstellation, der kun optræder med 175
års mellemrum ..."


Og denne kendsgerning hører med til research-arbejdet, skønner
jeg.


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael.
--
Coming up news: Iran hit by a Asteroid. Iran is no more (Jer.49,34-) ?
Last OUTPUT: 21905a news:5dc843fe$0$698$***@news.sunsite.dk
https://groups.google.com/d/msg/dk.test/MRWueyeFrn8/YY1lC3oJAQAJ
Info http://groups.google.dk/group/dk.test/msg/591d03940b49201e
Website https://sites.google.com/site/kalltree1 File no 21924
Kall, Mogens
2020-04-03 08:29:25 UTC
Permalink
Evaluering 002

File 22.287a ...
Abraham-code
https://sites.google.com/site/abraham175code/files/22-xxx/22-2xx/22-28x/22-287
https://sites.google.com/site/etbible/home/abraham-code/22-287
https://sites.google.com/site/etfootsteps/home/abraham-code/22-287

Google-auto-translation:
From Danish to English (and many other languages)...
http://translate.google.com/translate?hl=en&sl=da&tl=en&u=https://sites.google.com/site/abraham175code/files/22-xxx/22-2xx/22-28x/22-287

-

Den 09-06-2019 kl. 13:53 skrev Kall, Mogens:

Newsgroups:
News:dk.livssyn.kristendom
News:dk.videnskab
News:no.kultur.folklore.ufo
Followup-To:
News:dk.videnskab
Subject: Abraham-koden
Date: Sun, 9 Jun 2019 13:53:56 +0200, GMT 11:53
Organization: The Kingdom of Heaven, Department Fools of Christ
21560 news:5cfcf35f$0$692$***@news.sunsite.dk
https://sites.google.com/site/etbible/home/abraham-code/21-560
https://sites.google.com/site/etbible/home/chicxulub-crater/21-560
https://sites.google.com/site/etbible/home/markpointer/43/21-560
https://sites.google.com/site/etbible/home/markpointer/61/21-560
https://sites.google.com/site/etbible/home/markpointer/172/21-560
https://sites.google.com/site/etbible/home/markpointer/ur/21-560
https://sites.google.com/site/etbible/home/objects/7-stars/distance/orion-epsilon/21-560
https://sites.google.com/site/etbible/home/objects/orion/epsilon/distance/m45/21-560
https://groups.google.com/d/msg/dk.livssyn.kristendom/1RjZ4SkaHSk/KbhZ3ZL6BQAJ
https://groups.google.com/d/msg/dk.videnskab/J5vLg962edQ/PJRHdfEbBAAJ
https://groups.google.com/d/msg/no.kultur.folklore.ufo/bSeKgCdhenk/cFSxTMrBBgAJ

____________________________________________________________

Evaluering 002


Hypotesen om, at der med Abraham (og alle de oplysninger
knyttet til ham i Bibelen) ... OGSÅ foreligger *skjulte*
informationer om de faktuelle forhold på Jorden herunder
Chicxulub-krateret (i Mellemamerika) ... blev første gang
offentliggjort den 26 Dec 2018 (file 21.152). Se evt. ...
https://sites.google.com/site/etbible/home/abraham-code/21-152

For nylig (28 February 2020) bragte BBC så en i denne
forbindelse interessant oplysning om, at der i Spanien OGSÅ
findes et Stonehenge. Se evt. ...
https://sites.google.com/site/abraham175code/files/22-xxx/22-1xx/22-162

Og det var navnlig dette, der satte jagten igang, fordi ...

Skabes der en ret linje mellem Stonehenge i England og så det
i Spanien, da krydser denne linje Krater-Jerusalem-linjen ud
for NØJAGTIG 120,00/600 global unit.

Og dét er ganske simpelt UTÆNKELIGT, at det kan lade sig gøre
ved en tilfældighed.

Langt mere sandsynligt er det, at det er sket som en bevidst
overlagt handling.

Forklaringsproblemet her er så blot, at da der er tale om
flere tusind år gamle Oldtidsminder, kunne Menneskeheden
dengang af gode grunde INTET vide om disse hændelser (herunder
Asteroide-katastrofen i Mellemamerika for 65 millioner år
siden)!

Forklaringen må derfor være, idet vi indenfor videnskab har
det princip om, at den mest simple forklaring som oftest er
den rigtige, at der må ha' været et besøg ude fra Rummet, og
at informationerne stammer fra dem!

Og dét er jo en ret vild tanke!


Nå, men ...

Når man skuer linjen fra Krateret i Mexico helt over til
Jerusalem, da KUNNE de to Stonehenge undervejs godt minde
lidt om - visuelt set - en art *guidning*, som om vi bliver
ledt gennem denne "Port" frem mod målet (Jerusalem).

Og det er præcis DET SAMME, der måske gør sig gældende mht.
Nazca-linjerne i Peru:

Visuelt set ankommer vi "flyvende" fra Jerusalem som en
Papegøje, apropos Nazca-papegøjen, se evt. billede ...
Parrot (Loro, Papegøjen) 000, cut 005.jpg
https://sites.google.com/site/abraham175code/nazca-lines/parrot

Og her ved ankomsten til Nazca-linjerne er der så ligeledes 2
iøjnefaldende * "sigtekorn" *, Spiralen og Abens hale (the
Tail of the Monkey). Se evt. billede ...
Luxor 001, cut 004.jpg
https://sites.google.com/site/abraham175code/nazca-lines/luxor

Det er som om man *guides* til at "lande" (hvis man var en
fugl) på en af de mest iøjnefaldende linjen, Luxor-linjen.


Un moment, s'il vous plaît


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael.
--
Coming up news: Iran hit by a Asteroid. Iran is no more (Jer.49,34-) ?
Last OUTPUT: 22203b news:5e652952$0$698$***@news.sunsite.dk
https://groups.google.com/d/msg/dk.test/MRWueyeFrn8/WAMj6e6UAQAJ
Info http://groups.google.dk/group/dk.test/msg/591d03940b49201e
Website https://sites.google.com/site/kalltree1 File no 22287a
Kall, Mogens
2020-04-05 08:57:30 UTC
Permalink
Evaluering 002,b

File 22.287b ...
Abraham-code
https://sites.google.com/site/abraham175code/files/22-xxx/22-2xx/22-28x/22-287
https://sites.google.com/site/etbible/home/abraham-code/22-287
https://sites.google.com/site/etfootsteps/home/abraham-code/22-287

Google-auto-translation:
From Danish to English (and many other languages)...
http://translate.google.com/translate?hl=en&sl=da&tl=en&u=https://sites.google.com/site/abraham175code/files/22-xxx/22-2xx/22-28x/22-287

-
Post by Kall, Mogens
Evaluering 002
File 22.287a ...
Abraham-code
https://sites.google.com/site/abraham175code/files/22-xxx/22-2xx/22-28x/22-287Evaluering 002


Hypotesen om, at der med Abraham (og alle de oplysninger
knyttet til ham i Bibelen) ... OGSÅ foreligger *skjulte*
informationer om de faktuelle forhold på Jorden herunder
Chicxulub-krateret (i Mellemamerika) ... blev første gang
offentliggjort den 26 Dec 2018 (file 21.152). Se evt. ...
https://sites.google.com/site/etbible/home/abraham-code/21-152

For nylig (28 February 2020) bragte BBC så en i denne
forbindelse interessant oplysning om, at der i Spanien OGSÅ
findes et Stonehenge. Se evt. ...
https://sites.google.com/site/abraham175code/files/22-xxx/22-1xx/22-162

Og det var navnlig dette, der satte jagten igang, fordi ...

Skabes der en ret linje mellem Stonehenge i England og så det
i Spanien, da krydser denne linje Krater-Jerusalem-linjen ud
for NØJAGTIG 120,00 global unit (ud af 600 enheder).

Og dét er ganske simpelt UTÆNKELIGT, at det kan lade sig gøre
ved en tilfældighed.

Langt mere sandsynligt er det, at det er sket som en bevidst
overlagt handling.

Forklaringsproblemet her er så blot, at da der er tale om
flere tusind år gamle Oldtidsminder, kunne Menneskeheden
dengang af gode grunde INTET vide om disse hændelser (herunder
Asteroide-katastrofen i Mellemamerika for 65 millioner år
siden)!

Forklaringen må derfor være, idet vi indenfor videnskab har
det princip om, at den mest simple forklaring som oftest er
den rigtige, at der må ha' været et besøg ude fra Rummet, og
at informationerne stammer fra dem!

Og dét er jo en ret vild tanke!


Nå, men ...

Når man skuer linjen fra Krateret i Mexico helt over til
Jerusalem, da KUNNE de to Stonehenge undervejs godt minde
lidt om - visuelt set - en art *guidning*, som om vi bliver
ledt gennem denne "Port" frem mod målet (Jerusalem).

Og det er præcis DET SAMME, der måske gør sig gældende mht.
Nazca-linjerne i Peru:

Visuelt set ankommer vi "flyvende" fra Jerusalem som en
Papegøje, apropos Nazca-papegøjen, se evt. billede ...
Parrot (Loro, Papegøjen) 000, cut 005.jpg
https://sites.google.com/site/abraham175code/nazca-lines/parrot

Og her ved ankomsten til Nazca-linjerne er der så ligeledes 2
iøjnefaldende * "sigtekorn" *, Spiralen og Abens hale (the
Tail of the Monkey). Se evt. billede ...
Luxor 001, cut 004.jpg
https://sites.google.com/site/abraham175code/nazca-lines/luxor

Det er som om man *guides* til at "lande" (hvis man var en
fugl) på en af de mest iøjnefaldende linjen, Luxor-187-linjen.


Øh ...

Forholdet mellem de 2 mest iøjnefaldne linjer er følgende:

Input picture from ...

0, oversigt, Cut 006.jpg
https://goo.gl/maps/LoHogzrGz66SNzen8
https://sites.google.com/site/abraham175code/nazca-lines

Luxor-187-line inclination (hældning):
West
49, 323 pixel
East
867, 4 pixel
818, 319
21,30457°
(180-21,3)
158,69543°


Square-150-line inclination (hældning):
West
136, 37 pixel
East
561, 642 pixel
425, 605
54,91275°

=>

delta:
158,69543°
54,91275°
=
103,78°

Compare with ...

104:
https://sites.google.com/site/etbible/home/markpointer/104

See also ...

Det Periodiske Systems "fingeraftryk" = 43,61 ...
https://sites.google.com/site/etbible/home/background/atomic-physics

43 and 61 ...
https://sites.google.com/site/etbible/home/markpointer/43

Man kan *kryptere* sit kendskab (til tallene 61 og 43) ved
at lægge dem sammen:

+43
+61
=
104


Vi præsenteres altså allerede fra starten af - når vi undersøger
Nazca-linjerne - for noget ekstra-ordinært, fordi Menneskeheden
jo slet ikke havde kendskab til atomfysisk, førend Niels Bohr
i 1913 formulerede atommodellen!


Pudsigt nok bliver den anden vinkel så ...

180°
-103,78°
=
76,22 (360°) or 127,03 (600°)

Og dette tal *genkender* vi OGSÅ:

Cygnus A
https://sites.google.com/site/etbible/home/objects/cygnus-a

Galactic 360:
Longitude 076,1899
Latitude +05,7554

Galactic 600:
Longitude 126,98317
Latitude +09,59233


Un moment, s'il vous plaît


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael.
--
Coming up news: Iran hit by a Asteroid. Iran is no more (Jer.49,34-) ?
Last OUTPUT: 22203b news:5e652952$0$698$***@news.sunsite.dk
https://groups.google.com/d/msg/dk.test/MRWueyeFrn8/WAMj6e6UAQAJ
Info http://groups.google.dk/group/dk.test/msg/591d03940b49201e
Website https://sites.google.com/site/kalltree1 File no 22287b
Kall, Mogens
2020-04-06 07:50:08 UTC
Permalink
22.290

Create *new* Luxor-187-line (with angle = 104°)
Post by Kall, Mogens
Evaluering 002,b
File 22.287b ...
Abraham-code
https://sites.google.com/site/abraham175code/files/22-xxx/22-2xx/22-28x/22-287
https://sites.google.com/site/etbible/home/abraham-code/22-287
https://sites.google.com/site/etfootsteps/home/abraham-code/22-287
From Danish to English (and many other languages)...
http://translate.google.com/translate?hl=en&sl=da&tl=en&u=https://sites.google.com/site/abraham175code/files/22-xxx/22-2xx/22-28x/22-287
-
Post by Kall, Mogens
Evaluering 002
File 22.287a ...
Abraham-code
https://sites.google.com/site/abraham175code/files/22-xxx/22-2xx/22-28x/22-287
Evaluering 002
Hypotesen om, at der med Abraham (og alle de oplysninger
knyttet til ham i Bibelen) ... OGSÅ foreligger *skjulte*
informationer om de faktuelle forhold på Jorden herunder
Chicxulub-krateret (i Mellemamerika) ... blev første gang
offentliggjort den 26 Dec 2018 (file 21.152). Se evt. ...
https://sites.google.com/site/etbible/home/abraham-code/21-152
For nylig (28 February 2020) bragte BBC så en i denne
forbindelse interessant oplysning om, at der i Spanien OGSÅ
findes et Stonehenge. Se evt. ...
https://sites.google.com/site/abraham175code/files/22-xxx/22-1xx/22-162
Og det var navnlig dette, der satte jagten igang, fordi ...
Skabes der en ret linje mellem Stonehenge i England og så det
i Spanien, da krydser denne linje Krater-Jerusalem-linjen ud
for NØJAGTIG 120,00 global unit (ud af 600 enheder).
Og dét er ganske simpelt UTÆNKELIGT, at det kan lade sig gøre
ved en tilfældighed.
Langt mere sandsynligt er det, at det er sket som en bevidst
overlagt handling.
Forklaringsproblemet her er så blot, at da der er tale om
flere tusind år gamle Oldtidsminder, kunne Menneskeheden
dengang af gode grunde INTET vide om disse hændelser (herunder
Asteroide-katastrofen i Mellemamerika for 65 millioner år
siden)!
Forklaringen må derfor være, idet vi indenfor videnskab har
det princip om, at den mest simple forklaring som oftest er
den rigtige, at der må ha' været et besøg ude fra Rummet, og
at informationerne stammer fra dem!
Og dét er jo en ret vild tanke!
Nå, men ...
Når man skuer linjen fra Krateret i Mexico helt over til
Jerusalem, da KUNNE de to Stonehenge undervejs godt minde
lidt om - visuelt set - en art *guidning*, som om vi bliver
ledt gennem denne "Port" frem mod målet (Jerusalem).
Og det er præcis DET SAMME, der måske gør sig gældende mht.
Visuelt set ankommer vi "flyvende" fra Jerusalem som en
Papegøje, apropos Nazca-papegøjen, se evt. billede ...
Parrot (Loro, Papegøjen) 000, cut 005.jpg
https://sites.google.com/site/abraham175code/nazca-lines/parrot
Og her ved ankomsten til Nazca-linjerne er der så ligeledes 2
iøjnefaldende * "sigtekorn" *, Spiralen og Abens hale (the
Tail of the Monkey). Se evt. billede ...
Luxor 001, cut 004.jpg
https://sites.google.com/site/abraham175code/nazca-lines/luxor
Det er som om man *guides* til at "lande" (hvis man var en
fugl) på en af de mest iøjnefaldende linjen, Luxor-187-linjen.
Øh ...
Input picture from ...
0, oversigt, Cut 006.jpg
https://goo.gl/maps/LoHogzrGz66SNzen8
https://sites.google.com/site/abraham175code/nazca-lines
    West
     49, 323 pixel
    East
    867,   4 pixel
    818, 319
    21,30457°
    (180-21,3)
158,69543°
Helt præcist er tallet følgende:

https://sites.google.com/site/abraham175code/nazca-lines/luxor


594/600
A.
Luxor-line-west
-75,199235 -14,720358
-14.720358, -75.199235

B.
Luxor-line-east
-75,118011 -14,689651
-14.689651, -75.118011

Delta:
-75,199235 -14,720358
-75,118011 -14,689651
0,081224 0,030707

20,70926°
159,29074°
Post by Kall, Mogens
    West
    136,  37 pixel
    East
    561, 642 pixel
    425, 605
54,91275°
https://sites.google.com/site/abraham175code/nazca-lines/square-150

Square-150-North
-14.699143, -75.184934
-75,184934 -14,699143

Square-150-South
-14.745066, -75.151601
-75,151601 -14,745066

Delta:

-75,184934 -14,699143
-75,151601 -14,745066
0,033333 0,045923
54,02615°
35,97385°
Post by Kall, Mogens
=>
    158,69543°
    54,91275°
    =
103,78°
159,29074°
54,02615°
=
105,26459°
Post by Kall, Mogens
Compare with ...
https://sites.google.com/site/etbible/home/markpointer/104
    See also ...
    Det Periodiske Systems "fingeraftryk" = 43,61 ...
    https://sites.google.com/site/etbible/home/background/atomic-physics
    43 and 61 ...
    https://sites.google.com/site/etbible/home/markpointer/43
    Man kan *kryptere* sit kendskab (til tallene 61 og 43) ved
    +43
    +61
    =
    104
Vi præsenteres altså allerede fra starten af - når vi undersøger
Nazca-linjerne - for noget ekstra-ordinært, fordi Menneskeheden
jo slet ikke havde kendskab til atomfysisk, førend Niels Bohr
i 1913 formulerede atommodellen!
Pudsigt nok bliver den anden vinkel så ...
    180°
   -103,78°
    =
76,22 (360°) or 127,03 (600°)
180
-105,26459
=
-74,74° (360°) or -124,56° (600 unit)
Post by Kall, Mogens
Cygnus A
https://sites.google.com/site/etbible/home/objects/cygnus-a
      Longitude 076,1899
      Latitude  +05,7554
      Longitude 126,98317
      Latitude  +09,59233
Un moment, s'il vous plaît
Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael.
Det var IKKE så godt, at tallene IKKE stemmer overens!

HVORI består fejlen?

Tja ...

KANSKE man IKKE umiddelbart kan beregne vinklerne udfra
bredde- og længdegraderene, fordi de - når de IKKE er udfor
breddegrad 0; altså ækvator - er ligefrem proportionale.

De må - med andre ord - FØRST omregnes til et 2-dimentionalt
regnesystem!

Så det gør vi lige:

*Afstandene* er følgende:


https://sites.google.com/site/abraham175code/nazca-lines/luxor

594/600
A.
Luxor-line-west
-75,199235 -14,720358

B.
Luxor-line-east
-75,118011 -14,689651

C
-75,118011 -14,720358

a = 0,05117833
b = 0,13093005
c = 0,14058560

21,34968°
158,65032°


https://sites.google.com/site/abraham175code/nazca-lines/square-150

Square-150-North
-75,184934 -14,699143

Square-150-South
-75,151601 -14,745066

C
-75,184934 -14,745066

a = 0,05372545
b = 0,07653833
c = 0,09351550


35,06662°
54,93338°

=>

158,65032°
54,93338°
=
103,71694°

and ...

180°
-103,71694°
=
76,28° (360°) or 127,14 (600°)


Hmm ... (memory on from) ...

22289 news:5e89b90b$0$706$***@news.sunsite.dk
Abraham-code
https://sites.google.com/site/abraham175code/files/22-xxx/22-2xx/22-28x/22-289
Post by Kall, Mogens
Find where Luxor-187-line crossing Crater-G.Sea-line-(M31)
[ ... ]
Post by Kall, Mogens
Create 2 lines ...
line 1
1, Luxor-line-west
2, Luxor-187
3, Luxor-line crossing M31-Nineveh-Ruins-triangle
and ...
line 2
1, Crater
2, SA-3
3, Luxor-line crossing M31-Nineveh-Ruins-triangle
1,1.
A.
Luxor-line-west
-14.720358, -75.199235
1,2.
Luxor-187
24.950251, 32.778177
1,3
Luxor-line crossing M31-Nineveh-Ruins-triangle
?
2,1.
Crater
-89,516667 21,4
21.4, -89.516667
2,2.
SA-3
New 2
Triangle Nineveh-Ararat-...
North-NorthWest-Saudi-Arabia
(Near border to Jordan)
37,6869 31,32677
31.32677, 37.6869
178,21483363 global unit from Crater
2,3.
Luxor-line crossing M31-Nineveh-Ruins-triangle
45,05650000 25,69880000
25.6988, 45.0565
192,50668470 global unit from Crater
205,53260981 global unit from A Luxor-line-west
https://sites.google.com/site/nazcalines0001/2020-04-01/001/M31%2C%20Life-3%2C%20028.sxcMan kan nu spørge sig selv om, HVORFOR man ikke har
valgt en vinkel på præcis 104° (eller 127,00 unit) ?

Og ...

KANSKE svaret ligger i vores eftersøgning af M31 i forhold
til Nineveh!

Vi "leger" altså nu med tanken om, HVAD bliver resultatet,
dersom vi *ændrer* Luxor-187-linjen, så vinklen bliver på
præcis 104°:

HVAD bliver afstanden til Krateret (i Mexico) udfor der,
hvor den nye Luxor-187-line-(104) krydser
M31-Nineveh-Ruins-triangle ?

193,00 ?
195,65 ?

or ?


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael.
--
Coming up news: Iran hit by a Asteroid. Iran is no more (Jer.49,34-) ?
Last OUTPUT: 22203b news:5e652952$0$698$***@news.sunsite.dk
https://groups.google.com/d/msg/dk.test/MRWueyeFrn8/WAMj6e6UAQAJ
Info http://groups.google.dk/group/dk.test/msg/591d03940b49201e
Website https://sites.google.com/site/kalltree1 File no 22290
Kall, Mogens
2020-04-06 16:40:38 UTC
Permalink
22.291

Indirekte *bevis* på kendskab til krateret i Mexico + M3
Post by Kall, Mogens
22.290
Create *new* Luxor-187-line (with angle = 104°)
Post by Kall, Mogens
Evaluering 002,b
File 22.287b ...
Abraham-code
https://sites.google.com/site/abraham175code/files/22-xxx/22-2xx/22-28x/22-287
https://sites.google.com/site/etbible/home/abraham-code/22-287
https://sites.google.com/site/etfootsteps/home/abraham-code/22-287
 From Danish to English (and many other languages)...
http://translate.google.com/translate?hl=en&sl=da&tl=en&u=https://sites.google.com/site/abraham175code/files/22-xxx/22-2xx/22-28x/22-287
-
 > Evaluering 002
 >
 > File 22.287a ...
 > Abraham-code
 >
https://sites.google.com/site/abraham175code/files/22-xxx/22-2xx/22-28x/22-287
Evaluering 002
Hypotesen om, at der med Abraham (og alle de oplysninger
knyttet til ham i Bibelen) ... OGSÅ foreligger *skjulte*
informationer om de faktuelle forhold på Jorden herunder
Chicxulub-krateret (i Mellemamerika) ... blev første gang
offentliggjort den 26 Dec 2018 (file 21.152). Se evt. ...
https://sites.google.com/site/etbible/home/abraham-code/21-152
For nylig (28 February 2020) bragte BBC så en i denne
forbindelse interessant oplysning om, at der i Spanien OGSÅ
findes et Stonehenge. Se evt. ...
https://sites.google.com/site/abraham175code/files/22-xxx/22-1xx/22-162
Og det var navnlig dette, der satte jagten igang, fordi ...
Skabes der en ret linje mellem Stonehenge i England og så det
i Spanien, da krydser denne linje Krater-Jerusalem-linjen ud
for NØJAGTIG 120,00 global unit (ud af 600 enheder).
Og dét er ganske simpelt UTÆNKELIGT, at det kan lade sig gøre
ved en tilfældighed.
Langt mere sandsynligt er det, at det er sket som en bevidst
overlagt handling.
Forklaringsproblemet her er så blot, at da der er tale om
flere tusind år gamle Oldtidsminder, kunne Menneskeheden
dengang af gode grunde INTET vide om disse hændelser (herunder
Asteroide-katastrofen i Mellemamerika for 65 millioner år
siden)!
Forklaringen må derfor være, idet vi indenfor videnskab har
det princip om, at den mest simple forklaring som oftest er
den rigtige, at der må ha' været et besøg ude fra Rummet, og
at informationerne stammer fra dem!
Og dét er jo en ret vild tanke!
Nå, men ...
Når man skuer linjen fra Krateret i Mexico helt over til
Jerusalem, da KUNNE de to Stonehenge undervejs godt minde
lidt om - visuelt set - en art *guidning*, som om vi bliver
ledt gennem denne "Port" frem mod målet (Jerusalem).
Og det er præcis DET SAMME, der måske gør sig gældende mht.
Visuelt set ankommer vi "flyvende" fra Jerusalem som en
Papegøje, apropos Nazca-papegøjen, se evt. billede ...
Parrot (Loro, Papegøjen) 000, cut 005.jpg
https://sites.google.com/site/abraham175code/nazca-lines/parrot
Og her ved ankomsten til Nazca-linjerne er der så ligeledes 2
iøjnefaldende * "sigtekorn" *, Spiralen og Abens hale (the
Tail of the Monkey). Se evt. billede ...
Luxor 001, cut 004.jpg
https://sites.google.com/site/abraham175code/nazca-lines/luxor
Det er som om man *guides* til at "lande" (hvis man var en
fugl) på en af de mest iøjnefaldende linjen, Luxor-187-linjen.
Øh ...
Input picture from ...
0, oversigt, Cut 006.jpg
https://goo.gl/maps/LoHogzrGz66SNzen8
https://sites.google.com/site/abraham175code/nazca-lines
     West
      49, 323 pixel
     East
     867,   4 pixel
     818, 319
     21,30457°
     (180-21,3)
158,69543°
https://sites.google.com/site/abraham175code/nazca-lines/luxor
    594/600
    A.
    Luxor-line-west
    -75,199235    -14,720358
    -14.720358, -75.199235
    B.
    Luxor-line-east
    -75,118011    -14,689651
    -14.689651, -75.118011
    -75,199235  -14,720358
    -75,118011  -14,689651
      0,081224    0,030707
 20,70926°
159,29074°
Post by Kall, Mogens
     West
     136,  37 pixel
     East
     561, 642 pixel
     425, 605
54,91275°
https://sites.google.com/site/abraham175code/nazca-lines/square-150
    Square-150-North
    -14.699143, -75.184934
    -75,184934    -14,699143
    Square-150-South
    -14.745066, -75.151601
    -75,151601    -14,745066
    -75,184934    -14,699143
    -75,151601    -14,745066
      0,033333    0,045923
54,02615°
35,97385°
Post by Kall, Mogens
=>
     158,69543°
     54,91275°
     =
103,78°
159,29074°
54,02615°
=
105,26459°
Post by Kall, Mogens
Compare with ...
https://sites.google.com/site/etbible/home/markpointer/104
     See also ...
     Det Periodiske Systems "fingeraftryk" = 43,61 ...
     https://sites.google.com/site/etbible/home/background/atomic-physics
     43 and 61 ...
     https://sites.google.com/site/etbible/home/markpointer/43
     Man kan *kryptere* sit kendskab (til tallene 61 og 43) ved
     +43
     +61
     =
     104
Vi præsenteres altså allerede fra starten af - når vi undersøger
Nazca-linjerne - for noget ekstra-ordinært, fordi Menneskeheden
jo slet ikke havde kendskab til atomfysisk, førend Niels Bohr
i 1913 formulerede atommodellen!
Pudsigt nok bliver den anden vinkel så ...
     180°
    -103,78°
     =
76,22 (360°) or 127,03 (600°)
180
-105,26459
=
-74,74° (360°) or -124,56° (600 unit)
Post by Kall, Mogens
Cygnus A
https://sites.google.com/site/etbible/home/objects/cygnus-a
       Longitude 076,1899
       Latitude  +05,7554
       Longitude 126,98317
       Latitude  +09,59233
Un moment, s'il vous plaît
Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael.
Det var IKKE så godt, at tallene IKKE stemmer overens!
HVORI består fejlen?
Tja ...
KANSKE man IKKE umiddelbart kan beregne vinklerne udfra
bredde- og længdegraderene, fordi de - når de IKKE er udfor
breddegrad 0; altså ækvator - er ligefrem proportionale.
De må - med andre ord - FØRST omregnes til et 2-dimentionalt
regnesystem!
https://sites.google.com/site/abraham175code/nazca-lines/luxor
    594/600
    A.
    Luxor-line-west
    -75,199235    -14,720358
    B.
    Luxor-line-east
    -75,118011    -14,689651
    C
    -75,118011  -14,720358
    a = 0,05117833
    b = 0,13093005
    c = 0,14058560
     21,34968°
    158,65032°
https://sites.google.com/site/abraham175code/nazca-lines/square-150
    Square-150-North
    -75,184934    -14,699143
    Square-150-South
    -75,151601    -14,745066
    C
    -75,184934    -14,745066
    a = 0,05372545
    b = 0,07653833
    c = 0,09351550
    35,06662°
    54,93338°
  =>
    158,65032°
     54,93338°
    =
     103,71694°
  and ...
     180°
    -103,71694°
    =
      76,28° (360°) or 127,14 (600°)
Hmm ... (memory on from) ...
Abraham-code
https://sites.google.com/site/abraham175code/files/22-xxx/22-2xx/22-28x/22-289
Post by Kall, Mogens
Find where Luxor-187-line crossing Crater-G.Sea-line-(M31)
[ ... ]
Post by Kall, Mogens
Create 2 lines ...
      line 1
      1, Luxor-line-west
      2, Luxor-187
      3, Luxor-line crossing M31-Nineveh-Ruins-triangle
    and ...
      line 2
      1, Crater
      2, SA-3
      3, Luxor-line crossing M31-Nineveh-Ruins-triangle
1,1.
A.
Luxor-line-west
-14.720358, -75.199235
1,2.
Luxor-187
24.950251, 32.778177
1,3
Luxor-line crossing M31-Nineveh-Ruins-triangle
?
2,1.
Crater
-89,516667    21,4
21.4, -89.516667
2,2.
SA-3
New 2
Triangle Nineveh-Ararat-...
North-NorthWest-Saudi-Arabia
(Near border to Jordan)
37,6869    31,32677
31.32677, 37.6869
178,21483363 global unit from Crater
2,3.
Luxor-line crossing M31-Nineveh-Ruins-triangle
45,05650000    25,69880000
25.6988, 45.0565
192,50668470 global unit from Crater
205,53260981 global unit from A Luxor-line-west
https://sites.google.com/site/nazcalines0001/2020-04-01/001/M31%2C%20Life-3%2C%20028.sxc
Man kan nu spørge sig selv om, HVORFOR man ikke har
valgt en vinkel på præcis 104° (eller 127,00 unit) ?
Og ...
KANSKE svaret ligger i vores eftersøgning af M31 i forhold
til Nineveh!
Vi "leger" altså nu med tanken om, HVAD bliver resultatet,
dersom vi *ændrer* Luxor-187-linjen, så vinklen bliver på
HVAD bliver afstanden til Krateret (i Mexico) udfor der,
hvor den nye Luxor-187-line-(104) krydser
M31-Nineveh-Ruins-triangle ?
193,00 ?
195,65 ?
or ?
Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael.
Haves:

Square-150-line
https://sites.google.com/site/abraham175code/nazca-lines/square-150

158,65032°
54,93338°
=
103,71694°

Ønskes:

104
+54,93338°
=
158,93338
21,06662

=>

594/600
A.
Luxor-line-west
-75,199235 -14,720358

B.
Luxor-line-east
-75,118011 ?

C
-75,118011 -14,720358

A = 21,06662°
B = 68,93338°
C = 90°
a = ?
b = 0,13093005
c = ?

Sin B = b/c
Sin (68,93338°) = 0,13093005 /c, c = 0,14030779

Sin A = a/c
Sin (21,06662°) = a / 0,14030779, a = 0,05043409

-75,11801100 -14,69011170
-75,11801100 -14,69009755

-14.69009755, -75.118011 minimum
-14.69011170, -75.118011 maximum
-75,118011 -14,69011170

New Luxor-187-(104)
32,81198445 24,682
24.682, 32.81198445

=>

-14.69011170, -75.118011 maximum
New M31-Luxor-104
45,34163000 25,46100000
25.461, 45.34163
193,09047404 global unit to Crater


Genindsætter den oprindelige Nineveh-position,
da fås følgende resultat:
45,30865 25,46034
193,05481760 global unit to Crater
12882,4286 km

=>

HVAD bliver resultatet, hvis vi sætter
Luxor-line crossing M31-Nineveh-Ruins-triangle
at 193 global unit ?

=>

193:
12882,4286 * 193 / 193,05481760 =
12878,7707 km
25.483362, 45.314903

=>

104:
-14.690067, -75.118010
-75,118010 -14,690067

=>

a = 0,05048500
b = 0,13093005
c = 0,14033607
A = 21,084449°
B = 68,915551°
C = 90°

=>

180
-21,084449°
=
158,915551
Post by Kall, Mogens
Post by Kall, Mogens
158,69543°
54,91275°
=
103,78°
=>

158,915551°
-54,91275°
=
104,002801°

Download spreadsheet ...
https://sites.google.com/site/nazcalines0001/2020-04-01/001/Nazca%2C%20Ny%20014%2C%20001.sxc

___


Vor konklusion må derfor være, at ...

Nazca-linjerne er *krypterede*!

Forstået på følgende måde:

Ved at aflæse de 2 mest markante linjer umiddelbart, som de
er, KAN man godt indse/erkende, at et vigtig *nøgle-markørtal*
er blevet anvendt. Det gælder markørtallet 104 (som dækker over
kendskab til atomfysik).

Dernæst at en lille unøjagtighed (afvigelse fra det eksakte
tal 104) MEGET sandsynligvis KAN dække over en *kryptering*,
gående ud på ... (kendskab til krateret i Mexico + M31) ...Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael.
--
Coming up news: Iran hit by a Asteroid. Iran is no more (Jer.49,34-) ?
Last OUTPUT: 22203b news:5e652952$0$698$***@news.sunsite.dk
https://groups.google.com/d/msg/dk.test/MRWueyeFrn8/WAMj6e6UAQAJ
Info http://groups.google.dk/group/dk.test/msg/591d03940b49201e
Website https://sites.google.com/site/kalltree1 File no 22291
Kall, Mogens
2020-04-16 07:12:05 UTC
Permalink
Evaluering 002,c

File 22.287 ...
Abraham-code
https://sites.google.com/site/abraham175code/files/22-xxx/22-2xx/22-28x/22-287c
https://sites.google.com/site/abraham175code/files/22-xxx/22-2xx/22-28x/22-287
https://sites.google.com/site/etbible/home/abraham-code/22-287
https://sites.google.com/site/etfootsteps/home/abraham-code/22-287

Google-auto-translation:
From Danish to English (and many other languages)...
http://translate.google.com/translate?hl=en&sl=da&tl=en&u=https://sites.google.com/site/abraham175code/files/22-xxx/22-2xx/22-28x/22-287

-
Post by Kall, Mogens
Evaluering 002
File 22.287a ...
Abraham-code
https://sites.google.com/site/abraham175code/files/22-xxx/22-2xx/22-28x/22-287


Evaluering 002


Hypotesen om, at der med Abraham (og alle de oplysninger
knyttet til ham i Bibelen) ... OGSÅ foreligger *skjulte*
informationer om de faktuelle forhold på Jorden herunder
Chicxulub-krateret (i Mellemamerika) ... blev første gang
offentliggjort den 26 Dec 2018 (file 21.152). Se evt. ...
https://sites.google.com/site/etbible/home/abraham-code/21-152

For nylig (28 February 2020) bragte BBC så en i denne
forbindelse interessant oplysning om, at der i Spanien OGSÅ
findes et Stonehenge. Se evt. ...
https://sites.google.com/site/abraham175code/files/22-xxx/22-1xx/22-162

Og det var navnlig dette, der satte jagten igang, fordi ...

Dannes der en ret linje mellem Stonehenge i England og så det
i Spanien, da krydser denne linje Krater-Jerusalem-linjen ud
for NØJAGTIG 120,00 global unit (ud af 600 globale enheder).

Og dét er ganske simpelt UTÆNKELIGT, at det kan lade sig gøre
ved en tilfældighed.

Langt mere sandsynligt er det derfor, at det er sket som en
bevidst overlagt handling.

Forklaringsproblemet her er så blot, at da der er tale om
flere tusind år gamle Oldtidsminder, kunne Menneskeheden
dengang af gode grunde INTET vide om disse hændelser (herunder
Asteroide-katastrofen i Mellemamerika for 65 millioner år
siden)!

Forklaringen må derfor være, idet vi indenfor videnskab har
det princip om, at den mest simple forklaring som oftest er
den rigtige, at der må ha' været et besøg ude fra Rummet, og
at informationerne stammer fra dem!

Og dét er jo en ret vild tanke!


Nå, men ...

Når man skuer linjen fra Krateret i Mexico helt over til
Jerusalem, da KUNNE de to Stonehenge undervejs godt minde
lidt om - visuelt set - en art *guidning*, som om vi bliver
ledt gennem denne "Port" frem mod målet (Jerusalem).

Og det er præcis DET SAMME, der måske gør sig gældende mht.
Nazca-linjerne i Peru:

Visuelt set ankommer vi "flyvende" fra Jerusalem som en
Papegøje, apropos Nazca-papegøjen, se evt. billede ...
Parrot (Loro, Papegøjen) 000, cut 005.jpg
https://sites.google.com/site/abraham175code/nazca-lines/parrot

Og her ved ankomsten til Nazca-linjerne er der så ligeledes 2
iøjnefaldende * "sigtekorn" *, Spiralen og Abens hale (the
Tail of the Monkey). Se evt. billede ...
Luxor 001, cut 004.jpg
https://sites.google.com/site/abraham175code/nazca-lines/luxor

Det er som om man *guides* til at "lande" (hvis man var en
fugl) på en af de mest iøjnefaldende linjen, Luxor-187-linjen.


Forholdet mellem de 2 mest iøjnefaldne linjer er følgende:

Input picture from ...

0, oversigt, Cut 006.jpg
https://goo.gl/maps/LoHogzrGz66SNzen8
https://sites.google.com/site/abraham175code/nazca-lines

1.
Luxor-187-line inclination (hældning):
158,65032°


2.
Square-150-line inclination (hældning):
54,93338°

=>

delta:
158,65032°
-54,93338°
=
103,72°

Compare with ...

104:
https://sites.google.com/site/etbible/home/markpointer/104

See also ...

Det Periodiske Systems "fingeraftryk" = 43,61 ...
https://sites.google.com/site/etbible/home/background/atomic-physics

43 and 61 ...
https://sites.google.com/site/etbible/home/markpointer/43

Man kan *kryptere* sit kendskab (til tallene 61 og 43) ved
at lægge dem sammen:

+43
+61
=
104


Vi præsenteres altså allerede fra starten af - når vi
undersøger Nazca-linjerne - for noget *ekstraordinært*,
fordi ...

Menneskeheden havde jo slet ikke kendskab til atomfysisk,
førend Niels Bohr i 1913 formulerede atommodellen!


Så langt, så godt.


Opmåler vi afstandene fra Nazca-linjerne til andre kendte
objekter på Jordkloden, da bliver tallene bl.a. følgende:

https://sites.google.com/site/abraham175code/nazca-lines

Arcdegrees (600-system)
from
Nazca-linjerne
to ...
64,62789137 Chicxulub crater, Mexico
[ ... ]
186,82944722 Luxor Temple, Egypt

(
De 64½ enheder til Krateret i Mexico gav oprindelig anledning
til hypotesen om, at tallet 65 - symbolsk set - repræsenterede
de 65 millioner år, der er gået, siden asteroide-katastrofen
indtraf.
)


Tallet 186,83 minder ret meget om tallet 187, og dette tal er
et såkaldt *markørtal* (ligesom tallet 104), idet det består
af tallene 144 + 43.

Se evt. ...
https://sites.google.com/site/etbible/home/markpointer/187

Tallet 187 KAN således dække over kendskab til atomfysik samt
den grænse, der får Supernova Type 1A til at eksplodere (og
skabe alle grundstofferne, som vi kender dem i Det Periodiske
System).


Disse oplysninger BØR få en opdager/efterforsker til at
indse, at vi her (med Nazca-linjerne) har at gøre med et
*autentisk* "fodaftryk" (som en art "visitkort" from Space).

(
NB!
Dette er en abe IKKE i stand til at indse, pga. manglende
intelligens!
)


Det næste, vi skal bemærke, er, at en af de to anvendte
figurer, Aben (The Monkey), har en lidt bemærkelsesværdig
udformning, idet hænderne hver har 5 fingre, mens bagbenene
KUN hver har 4 tæer (skønt det normale er 5 i antal). Se evt.
billeder ang. dette ...
https://sites.google.com/site/abraham175code/nazca-lines/monkey/picture

Nej!
Faktisk *mangler* en af hænderne OGSÅ en finger, så
regnestykket bliver følgende:

+5 fingre (venstre hånd)
+4 fingre (højre hånd)
+4 tæer (v. fod)
+4 tæer (h. fod)
+1 hale
=
18

(
NB!
Nogle tæller dog dette anderledes. Se fx. ...
https://tathastuu.com/2019/05/god-signs-nazca-lines.html#Monkey_Analysis
)

Compare with ...

18 (180, 1800, 18.000):
https://sites.google.com/site/etbible/home/markpointer/18

See also ...

Det Periodiske Systems "fingeraftryk" = 43,61 ...
https://sites.google.com/site/etbible/home/background/atomic-physics

43 and 61 ...
https://sites.google.com/site/etbible/home/markpointer/43


Midlertidig output:

https://sites.google.com/site/etbible/home/markpointer/18/19-085

___ quote begin ___________________

[ ... ]

Men man kunne også ***kryptere*** sit kendskab (til tallene
61 og 43) ved at trække dem fra hinanden.

Og 61 - 43 giver tallet 18


Også heri hjælpes en UFO-jæger lidt på vej mht. at forfølge et
"fodaftryk" i håbet om at finde "dyret", der har efterladt
aftrykket!


Så langt, så godt.


Det findes også en anden linje, som "næsten" er parallel med
Luxor-linjen. Den er IKKE ret stor, men den *afslører*
kendskab til forhold, som vi skal komme ind på i det følgende.

Denne linje starter meget veldefineret næsten udfor en punkt,
hvor mange linjer mødes, og som derfor - visuelt set - minder
en hel del om en stjerne.

Denne stjerne har fået navnet:
Star of Bethlehem (Betlehemstjernen)

Og ...

Linjen har fået navnet:
Jerusalem-road-2 (Bethelemstar road)

Se evt. ...
Jerusalem-Road-2 001, cut 003.jpg
https://goo.gl/maps/xm2FTNUMZETYtabU9
https://sites.google.com/site/abraham175code/nazca-lines/jerusalem-road-2


(Mere om dette sidenhen)


Men der findes også en *usynlig* linje, som ligeledes peger
hen på Jerusalem. Den går gennem figuren Monkey og passerer
undervejs en MEGET smal passage på vej til Jerusalem.

Og det er denne linje (skønt den er usynlig), der *afslører*
kendskab til Abraham-coden samt The-ET-StarMap (som vi har
fundet inside the Bible).


Un moment, s'il vous plaît.


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael.
--
Coming up news: Iran hit by a Asteroid. Iran is no more (Jer.49,34-) ?
Last OUTPUT: 22203b news:5e652952$0$698$***@news.sunsite.dk
https://groups.google.com/d/msg/dk.test/MRWueyeFrn8/WAMj6e6UAQAJ
Info http://groups.google.dk/group/dk.test/msg/591d03940b49201e
Website https://sites.google.com/site/kalltree1 File no 22287c
Kall, Mogens
2020-04-18 00:16:24 UTC
Permalink
Found perhaps connection between Monkey (5+4+4+4+1) and Hands (5+4)
Post by Kall, Mogens
Evaluering 002,c
File 22.287 ...
Abraham-code
https://sites.google.com/site/abraham175code/files/22-xxx/22-2xx/22-28x/22-287c
https://sites.google.com/site/abraham175code/files/22-xxx/22-2xx/22-28x/22-287
https://sites.google.com/site/etbible/home/abraham-code/22-287
https://sites.google.com/site/etfootsteps/home/abraham-code/22-287
From Danish to English (and many other languages)...
http://translate.google.com/translate?hl=en&sl=da&tl=en&u=https://sites.google.com/site/abraham175code/files/22-xxx/22-2xx/22-28x/22-287
-
Post by Kall, Mogens
Evaluering 002
File 22.287a ...
Abraham-code
https://sites.google.com/site/abraham175code/files/22-xxx/22-2xx/22-28x/22-287
Evaluering 002
Hypotesen om, at der med Abraham (og alle de oplysninger
knyttet til ham i Bibelen) ... OGSÅ foreligger *skjulte*
informationer om de faktuelle forhold på Jorden herunder
Chicxulub-krateret (i Mellemamerika) ... blev første gang
offentliggjort den 26 Dec 2018 (file 21.152). Se evt. ...
https://sites.google.com/site/etbible/home/abraham-code/21-152
For nylig (28 February 2020) bragte BBC så en i denne
forbindelse interessant oplysning om, at der i Spanien OGSÅ
findes et Stonehenge. Se evt. ...
https://sites.google.com/site/abraham175code/files/22-xxx/22-1xx/22-162
Og det var navnlig dette, der satte jagten igang, fordi ...
Dannes der en ret linje mellem Stonehenge i England og så det
i Spanien, da krydser denne linje Krater-Jerusalem-linjen ud
for NØJAGTIG 120,00 global unit (ud af 600 globale enheder).
Og dét er ganske simpelt UTÆNKELIGT, at det kan lade sig gøre
ved en tilfældighed.
Langt mere sandsynligt er det derfor, at det er sket som en
bevidst overlagt handling.
Forklaringsproblemet her er så blot, at da der er tale om
flere tusind år gamle Oldtidsminder, kunne Menneskeheden
dengang af gode grunde INTET vide om disse hændelser (herunder
Asteroide-katastrofen i Mellemamerika for 65 millioner år
siden)!
Forklaringen må derfor være, idet vi indenfor videnskab har
det princip om, at den mest simple forklaring som oftest er
den rigtige, at der må ha' været et besøg ude fra Rummet, og
at informationerne stammer fra dem!
Og dét er jo en ret vild tanke!
Nå, men ...
Når man skuer linjen fra Krateret i Mexico helt over til
Jerusalem, da KUNNE de to Stonehenge undervejs godt minde
lidt om - visuelt set - en art *guidning*, som om vi bliver
ledt gennem denne "Port" frem mod målet (Jerusalem).
Og det er præcis DET SAMME, der måske gør sig gældende mht.
Visuelt set ankommer vi "flyvende" fra Jerusalem som en
Papegøje, apropos Nazca-papegøjen, se evt. billede ...
Parrot (Loro, Papegøjen) 000, cut 005.jpg
https://sites.google.com/site/abraham175code/nazca-lines/parrot
Og her ved ankomsten til Nazca-linjerne er der så ligeledes 2
iøjnefaldende * "sigtekorn" *, Spiralen og Abens hale (the
Tail of the Monkey). Se evt. billede ...
Luxor 001, cut 004.jpg
https://sites.google.com/site/abraham175code/nazca-lines/luxor
Det er som om man *guides* til at "lande" (hvis man var en
fugl) på en af de mest iøjnefaldende linjen, Luxor-187-linjen.
    Input picture from ...
    0, oversigt, Cut 006.jpg
    https://goo.gl/maps/LoHogzrGz66SNzen8
    https://sites.google.com/site/abraham175code/nazca-lines
    1.
    158,65032°
    2.
    54,93338°
    =>
    158,65032°
    -54,93338°
    =
    103,72°
Compare with ...
https://sites.google.com/site/etbible/home/markpointer/104
    See also ...
    Det Periodiske Systems "fingeraftryk" = 43,61 ...
    https://sites.google.com/site/etbible/home/background/atomic-physics
    43 and 61 ...
    https://sites.google.com/site/etbible/home/markpointer/43
    Man kan *kryptere* sit kendskab (til tallene 61 og 43) ved
    +43
    +61
    =
    104
Vi præsenteres altså allerede fra starten af - når vi
undersøger Nazca-linjerne - for noget *ekstraordinært*,
fordi ...
Menneskeheden havde jo slet ikke kendskab til atomfysisk,
førend Niels Bohr i 1913 formulerede atommodellen!
Så langt, så godt.
Opmåler vi afstandene fra Nazca-linjerne til andre kendte
https://sites.google.com/site/abraham175code/nazca-lines
  Arcdegrees (600-system)
    from
      Nazca-linjerne
    to ...
       64,62789137   Chicxulub crater, Mexico
      [ ... ]
      186,82944722   Luxor Temple, Egypt
(
De 64½ enheder til Krateret i Mexico gav oprindelig anledning
til hypotesen om, at tallet 65 - symbolsk set - repræsenterede
de 65 millioner år, der er gået, siden asteroide-katastrofen
indtraf.
)
Tallet 186,83 minder ret meget om tallet 187, og dette tal er
et såkaldt *markørtal* (ligesom tallet 104), idet det består
af tallene 144 + 43.
Se evt. ...
https://sites.google.com/site/etbible/home/markpointer/187
Tallet 187 KAN således dække over kendskab til atomfysik samt
den grænse, der får Supernova Type 1A til at eksplodere (og
skabe alle grundstofferne, som vi kender dem i Det Periodiske
System).
Disse oplysninger BØR få en opdager/efterforsker til at
indse, at vi her (med Nazca-linjerne) har at gøre med et
*autentisk* "fodaftryk" (som en art "visitkort" from Space).
(
NB!
Dette er en abe IKKE i stand til at indse, pga. manglende
intelligens!
)
Det næste, vi skal bemærke, er, at en af de to anvendte
figurer, Aben (The Monkey), har en lidt bemærkelsesværdig
udformning, idet hænderne hver har 5 fingre, mens bagbenene
KUN hver har 4 tæer (skønt det normale er 5 i antal). Se evt.
billeder ang. dette ...
https://sites.google.com/site/abraham175code/nazca-lines/monkey/picture
Nej!
Faktisk *mangler* en af hænderne OGSÅ en finger, så
    +5 fingre (venstre hånd)
    +4 fingre (højre hånd)
    +4 tæer (v. fod)
    +4 tæer (h. fod)
    +1 hale
    =
    18
(
NB!
Nogle tæller dog dette anderledes. Se fx. ...
https://tathastuu.com/2019/05/god-signs-nazca-lines.html#Monkey_Analysis
)
Compare with ...
https://sites.google.com/site/etbible/home/markpointer/18
    See also ...
    Det Periodiske Systems "fingeraftryk" = 43,61 ...
    https://sites.google.com/site/etbible/home/background/atomic-physics
    43 and 61 ...
    https://sites.google.com/site/etbible/home/markpointer/43
    https://sites.google.com/site/etbible/home/markpointer/18/19-085
    ___ quote begin ___________________
    [ ... ]
    Men man kunne også ***kryptere*** sit kendskab (til tallene
    61 og 43) ved at trække dem fra hinanden.
    Og 61 - 43 giver tallet 18
Også heri hjælpes en UFO-jæger lidt på vej mht. at forfølge et
"fodaftryk" i håbet om at finde "dyret", der har efterladt
aftrykket!
Så langt, så godt.
Det findes også en anden linje, som "næsten" er parallel med
Luxor-linjen. Den er IKKE ret stor, men den *afslører*
kendskab til forhold, som vi skal komme ind på i det følgende.
Denne linje starter meget veldefineret næsten udfor en punkt,
hvor mange linjer mødes, og som derfor - visuelt set - minder
en hel del om en stjerne.
Star of Bethlehem (Betlehemstjernen)
Og ...
Jerusalem-road-2 (Bethelemstar road)
Se evt. ...
Jerusalem-Road-2 001, cut 003.jpg
https://goo.gl/maps/xm2FTNUMZETYtabU9
https://sites.google.com/site/abraham175code/nazca-lines/jerusalem-road-2
(Mere om dette sidenhen)
Men der findes også en *usynlig* linje, som ligeledes peger
hen på Jerusalem. Den går gennem figuren Monkey og passerer
undervejs en MEGET smal passage på vej til Jerusalem.
Og det er denne linje (skønt den er usynlig), der *afslører*
kendskab til Abraham-coden samt The-ET-StarMap (som vi har
fundet inside the Bible).
Un moment, s'il vous plaît.
Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael.
22.303


Found perhaps connection between Monkey (5+4+4+4+1) and Hands (5+4)


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael.
--
Coming up news: Iran hit by a Asteroid. Iran is no more (Jer.49,34-) ?
Last OUTPUT: 22300 news:5e989f19$0$697$***@news.sunsite.dk
https://groups.google.com/d/msg/dk.test/MRWueyeFrn8/OasB9-6uAQAJ
Info http://groups.google.dk/group/dk.test/msg/591d03940b49201e
Website https://sites.google.com/site/kalltree1 File no 22303
Kall, Mogens
2020-04-18 00:16:24 UTC
Permalink
Found perhaps connection between Monkey (5+4+4+4+1) and Hands (5+4)
Post by Kall, Mogens
Evaluering 002,c
File 22.287 ...
Abraham-code
https://sites.google.com/site/abraham175code/files/22-xxx/22-2xx/22-28x/22-287c
https://sites.google.com/site/abraham175code/files/22-xxx/22-2xx/22-28x/22-287
https://sites.google.com/site/etbible/home/abraham-code/22-287
https://sites.google.com/site/etfootsteps/home/abraham-code/22-287
From Danish to English (and many other languages)...
http://translate.google.com/translate?hl=en&sl=da&tl=en&u=https://sites.google.com/site/abraham175code/files/22-xxx/22-2xx/22-28x/22-287
-
Post by Kall, Mogens
Evaluering 002
File 22.287a ...
Abraham-code
https://sites.google.com/site/abraham175code/files/22-xxx/22-2xx/22-28x/22-287
Evaluering 002
Hypotesen om, at der med Abraham (og alle de oplysninger
knyttet til ham i Bibelen) ... OGSÅ foreligger *skjulte*
informationer om de faktuelle forhold på Jorden herunder
Chicxulub-krateret (i Mellemamerika) ... blev første gang
offentliggjort den 26 Dec 2018 (file 21.152). Se evt. ...
https://sites.google.com/site/etbible/home/abraham-code/21-152
For nylig (28 February 2020) bragte BBC så en i denne
forbindelse interessant oplysning om, at der i Spanien OGSÅ
findes et Stonehenge. Se evt. ...
https://sites.google.com/site/abraham175code/files/22-xxx/22-1xx/22-162
Og det var navnlig dette, der satte jagten igang, fordi ...
Dannes der en ret linje mellem Stonehenge i England og så det
i Spanien, da krydser denne linje Krater-Jerusalem-linjen ud
for NØJAGTIG 120,00 global unit (ud af 600 globale enheder).
Og dét er ganske simpelt UTÆNKELIGT, at det kan lade sig gøre
ved en tilfældighed.
Langt mere sandsynligt er det derfor, at det er sket som en
bevidst overlagt handling.
Forklaringsproblemet her er så blot, at da der er tale om
flere tusind år gamle Oldtidsminder, kunne Menneskeheden
dengang af gode grunde INTET vide om disse hændelser (herunder
Asteroide-katastrofen i Mellemamerika for 65 millioner år
siden)!
Forklaringen må derfor være, idet vi indenfor videnskab har
det princip om, at den mest simple forklaring som oftest er
den rigtige, at der må ha' været et besøg ude fra Rummet, og
at informationerne stammer fra dem!
Og dét er jo en ret vild tanke!
Nå, men ...
Når man skuer linjen fra Krateret i Mexico helt over til
Jerusalem, da KUNNE de to Stonehenge undervejs godt minde
lidt om - visuelt set - en art *guidning*, som om vi bliver
ledt gennem denne "Port" frem mod målet (Jerusalem).
Og det er præcis DET SAMME, der måske gør sig gældende mht.
Visuelt set ankommer vi "flyvende" fra Jerusalem som en
Papegøje, apropos Nazca-papegøjen, se evt. billede ...
Parrot (Loro, Papegøjen) 000, cut 005.jpg
https://sites.google.com/site/abraham175code/nazca-lines/parrot
Og her ved ankomsten til Nazca-linjerne er der så ligeledes 2
iøjnefaldende * "sigtekorn" *, Spiralen og Abens hale (the
Tail of the Monkey). Se evt. billede ...
Luxor 001, cut 004.jpg
https://sites.google.com/site/abraham175code/nazca-lines/luxor
Det er som om man *guides* til at "lande" (hvis man var en
fugl) på en af de mest iøjnefaldende linjen, Luxor-187-linjen.
    Input picture from ...
    0, oversigt, Cut 006.jpg
    https://goo.gl/maps/LoHogzrGz66SNzen8
    https://sites.google.com/site/abraham175code/nazca-lines
    1.
    158,65032°
    2.
    54,93338°
    =>
    158,65032°
    -54,93338°
    =
    103,72°
Compare with ...
https://sites.google.com/site/etbible/home/markpointer/104
    See also ...
    Det Periodiske Systems "fingeraftryk" = 43,61 ...
    https://sites.google.com/site/etbible/home/background/atomic-physics
    43 and 61 ...
    https://sites.google.com/site/etbible/home/markpointer/43
    Man kan *kryptere* sit kendskab (til tallene 61 og 43) ved
    +43
    +61
    =
    104
Vi præsenteres altså allerede fra starten af - når vi
undersøger Nazca-linjerne - for noget *ekstraordinært*,
fordi ...
Menneskeheden havde jo slet ikke kendskab til atomfysisk,
førend Niels Bohr i 1913 formulerede atommodellen!
Så langt, så godt.
Opmåler vi afstandene fra Nazca-linjerne til andre kendte
https://sites.google.com/site/abraham175code/nazca-lines
  Arcdegrees (600-system)
    from
      Nazca-linjerne
    to ...
       64,62789137   Chicxulub crater, Mexico
      [ ... ]
      186,82944722   Luxor Temple, Egypt
(
De 64½ enheder til Krateret i Mexico gav oprindelig anledning
til hypotesen om, at tallet 65 - symbolsk set - repræsenterede
de 65 millioner år, der er gået, siden asteroide-katastrofen
indtraf.
)
Tallet 186,83 minder ret meget om tallet 187, og dette tal er
et såkaldt *markørtal* (ligesom tallet 104), idet det består
af tallene 144 + 43.
Se evt. ...
https://sites.google.com/site/etbible/home/markpointer/187
Tallet 187 KAN således dække over kendskab til atomfysik samt
den grænse, der får Supernova Type 1A til at eksplodere (og
skabe alle grundstofferne, som vi kender dem i Det Periodiske
System).
Disse oplysninger BØR få en opdager/efterforsker til at
indse, at vi her (med Nazca-linjerne) har at gøre med et
*autentisk* "fodaftryk" (som en art "visitkort" from Space).
(
NB!
Dette er en abe IKKE i stand til at indse, pga. manglende
intelligens!
)
Det næste, vi skal bemærke, er, at en af de to anvendte
figurer, Aben (The Monkey), har en lidt bemærkelsesværdig
udformning, idet hænderne hver har 5 fingre, mens bagbenene
KUN hver har 4 tæer (skønt det normale er 5 i antal). Se evt.
billeder ang. dette ...
https://sites.google.com/site/abraham175code/nazca-lines/monkey/picture
Nej!
Faktisk *mangler* en af hænderne OGSÅ en finger, så
    +5 fingre (venstre hånd)
    +4 fingre (højre hånd)
    +4 tæer (v. fod)
    +4 tæer (h. fod)
    +1 hale
    =
    18
(
NB!
Nogle tæller dog dette anderledes. Se fx. ...
https://tathastuu.com/2019/05/god-signs-nazca-lines.html#Monkey_Analysis
)
Compare with ...
https://sites.google.com/site/etbible/home/markpointer/18
    See also ...
    Det Periodiske Systems "fingeraftryk" = 43,61 ...
    https://sites.google.com/site/etbible/home/background/atomic-physics
    43 and 61 ...
    https://sites.google.com/site/etbible/home/markpointer/43
    https://sites.google.com/site/etbible/home/markpointer/18/19-085
    ___ quote begin ___________________
    [ ... ]
    Men man kunne også ***kryptere*** sit kendskab (til tallene
    61 og 43) ved at trække dem fra hinanden.
    Og 61 - 43 giver tallet 18
Også heri hjælpes en UFO-jæger lidt på vej mht. at forfølge et
"fodaftryk" i håbet om at finde "dyret", der har efterladt
aftrykket!
Så langt, så godt.
Det findes også en anden linje, som "næsten" er parallel med
Luxor-linjen. Den er IKKE ret stor, men den *afslører*
kendskab til forhold, som vi skal komme ind på i det følgende.
Denne linje starter meget veldefineret næsten udfor en punkt,
hvor mange linjer mødes, og som derfor - visuelt set - minder
en hel del om en stjerne.
Star of Bethlehem (Betlehemstjernen)
Og ...
Jerusalem-road-2 (Bethelemstar road)
Se evt. ...
Jerusalem-Road-2 001, cut 003.jpg
https://goo.gl/maps/xm2FTNUMZETYtabU9
https://sites.google.com/site/abraham175code/nazca-lines/jerusalem-road-2
(Mere om dette sidenhen)
Men der findes også en *usynlig* linje, som ligeledes peger
hen på Jerusalem. Den går gennem figuren Monkey og passerer
undervejs en MEGET smal passage på vej til Jerusalem.
Og det er denne linje (skønt den er usynlig), der *afslører*
kendskab til Abraham-coden samt The-ET-StarMap (som vi har
fundet inside the Bible).
Un moment, s'il vous plaît.
Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael.
22.303


Found perhaps connection between Monkey (5+4+4+4+1) and Hands (5+4)


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael.
--
Coming up news: Iran hit by a Asteroid. Iran is no more (Jer.49,34-) ?
Last OUTPUT: 22300 news:5e989f19$0$697$***@news.sunsite.dk
https://groups.google.com/d/msg/dk.test/MRWueyeFrn8/OasB9-6uAQAJ
Info http://groups.google.dk/group/dk.test/msg/591d03940b49201e
Website https://sites.google.com/site/kalltree1 File no 22303
Kall, Mogens
2020-04-16 07:12:05 UTC
Permalink
Evaluering 002,c

File 22.287 ...
Abraham-code
https://sites.google.com/site/abraham175code/files/22-xxx/22-2xx/22-28x/22-287c
https://sites.google.com/site/abraham175code/files/22-xxx/22-2xx/22-28x/22-287
https://sites.google.com/site/etbible/home/abraham-code/22-287
https://sites.google.com/site/etfootsteps/home/abraham-code/22-287

Google-auto-translation:
From Danish to English (and many other languages)...
http://translate.google.com/translate?hl=en&sl=da&tl=en&u=https://sites.google.com/site/abraham175code/files/22-xxx/22-2xx/22-28x/22-287

-
Post by Kall, Mogens
Evaluering 002
File 22.287a ...
Abraham-code
https://sites.google.com/site/abraham175code/files/22-xxx/22-2xx/22-28x/22-287


Evaluering 002


Hypotesen om, at der med Abraham (og alle de oplysninger
knyttet til ham i Bibelen) ... OGSÅ foreligger *skjulte*
informationer om de faktuelle forhold på Jorden herunder
Chicxulub-krateret (i Mellemamerika) ... blev første gang
offentliggjort den 26 Dec 2018 (file 21.152). Se evt. ...
https://sites.google.com/site/etbible/home/abraham-code/21-152

For nylig (28 February 2020) bragte BBC så en i denne
forbindelse interessant oplysning om, at der i Spanien OGSÅ
findes et Stonehenge. Se evt. ...
https://sites.google.com/site/abraham175code/files/22-xxx/22-1xx/22-162

Og det var navnlig dette, der satte jagten igang, fordi ...

Dannes der en ret linje mellem Stonehenge i England og så det
i Spanien, da krydser denne linje Krater-Jerusalem-linjen ud
for NØJAGTIG 120,00 global unit (ud af 600 globale enheder).

Og dét er ganske simpelt UTÆNKELIGT, at det kan lade sig gøre
ved en tilfældighed.

Langt mere sandsynligt er det derfor, at det er sket som en
bevidst overlagt handling.

Forklaringsproblemet her er så blot, at da der er tale om
flere tusind år gamle Oldtidsminder, kunne Menneskeheden
dengang af gode grunde INTET vide om disse hændelser (herunder
Asteroide-katastrofen i Mellemamerika for 65 millioner år
siden)!

Forklaringen må derfor være, idet vi indenfor videnskab har
det princip om, at den mest simple forklaring som oftest er
den rigtige, at der må ha' været et besøg ude fra Rummet, og
at informationerne stammer fra dem!

Og dét er jo en ret vild tanke!


Nå, men ...

Når man skuer linjen fra Krateret i Mexico helt over til
Jerusalem, da KUNNE de to Stonehenge undervejs godt minde
lidt om - visuelt set - en art *guidning*, som om vi bliver
ledt gennem denne "Port" frem mod målet (Jerusalem).

Og det er præcis DET SAMME, der måske gør sig gældende mht.
Nazca-linjerne i Peru:

Visuelt set ankommer vi "flyvende" fra Jerusalem som en
Papegøje, apropos Nazca-papegøjen, se evt. billede ...
Parrot (Loro, Papegøjen) 000, cut 005.jpg
https://sites.google.com/site/abraham175code/nazca-lines/parrot

Og her ved ankomsten til Nazca-linjerne er der så ligeledes 2
iøjnefaldende * "sigtekorn" *, Spiralen og Abens hale (the
Tail of the Monkey). Se evt. billede ...
Luxor 001, cut 004.jpg
https://sites.google.com/site/abraham175code/nazca-lines/luxor

Det er som om man *guides* til at "lande" (hvis man var en
fugl) på en af de mest iøjnefaldende linjen, Luxor-187-linjen.


Forholdet mellem de 2 mest iøjnefaldne linjer er følgende:

Input picture from ...

0, oversigt, Cut 006.jpg
https://goo.gl/maps/LoHogzrGz66SNzen8
https://sites.google.com/site/abraham175code/nazca-lines

1.
Luxor-187-line inclination (hældning):
158,65032°


2.
Square-150-line inclination (hældning):
54,93338°

=>

delta:
158,65032°
-54,93338°
=
103,72°

Compare with ...

104:
https://sites.google.com/site/etbible/home/markpointer/104

See also ...

Det Periodiske Systems "fingeraftryk" = 43,61 ...
https://sites.google.com/site/etbible/home/background/atomic-physics

43 and 61 ...
https://sites.google.com/site/etbible/home/markpointer/43

Man kan *kryptere* sit kendskab (til tallene 61 og 43) ved
at lægge dem sammen:

+43
+61
=
104


Vi præsenteres altså allerede fra starten af - når vi
undersøger Nazca-linjerne - for noget *ekstraordinært*,
fordi ...

Menneskeheden havde jo slet ikke kendskab til atomfysisk,
førend Niels Bohr i 1913 formulerede atommodellen!


Så langt, så godt.


Opmåler vi afstandene fra Nazca-linjerne til andre kendte
objekter på Jordkloden, da bliver tallene bl.a. følgende:

https://sites.google.com/site/abraham175code/nazca-lines

Arcdegrees (600-system)
from
Nazca-linjerne
to ...
64,62789137 Chicxulub crater, Mexico
[ ... ]
186,82944722 Luxor Temple, Egypt

(
De 64½ enheder til Krateret i Mexico gav oprindelig anledning
til hypotesen om, at tallet 65 - symbolsk set - repræsenterede
de 65 millioner år, der er gået, siden asteroide-katastrofen
indtraf.
)


Tallet 186,83 minder ret meget om tallet 187, og dette tal er
et såkaldt *markørtal* (ligesom tallet 104), idet det består
af tallene 144 + 43.

Se evt. ...
https://sites.google.com/site/etbible/home/markpointer/187

Tallet 187 KAN således dække over kendskab til atomfysik samt
den grænse, der får Supernova Type 1A til at eksplodere (og
skabe alle grundstofferne, som vi kender dem i Det Periodiske
System).


Disse oplysninger BØR få en opdager/efterforsker til at
indse, at vi her (med Nazca-linjerne) har at gøre med et
*autentisk* "fodaftryk" (som en art "visitkort" from Space).

(
NB!
Dette er en abe IKKE i stand til at indse, pga. manglende
intelligens!
)


Det næste, vi skal bemærke, er, at en af de to anvendte
figurer, Aben (The Monkey), har en lidt bemærkelsesværdig
udformning, idet hænderne hver har 5 fingre, mens bagbenene
KUN hver har 4 tæer (skønt det normale er 5 i antal). Se evt.
billeder ang. dette ...
https://sites.google.com/site/abraham175code/nazca-lines/monkey/picture

Nej!
Faktisk *mangler* en af hænderne OGSÅ en finger, så
regnestykket bliver følgende:

+5 fingre (venstre hånd)
+4 fingre (højre hånd)
+4 tæer (v. fod)
+4 tæer (h. fod)
+1 hale
=
18

(
NB!
Nogle tæller dog dette anderledes. Se fx. ...
https://tathastuu.com/2019/05/god-signs-nazca-lines.html#Monkey_Analysis
)

Compare with ...

18 (180, 1800, 18.000):
https://sites.google.com/site/etbible/home/markpointer/18

See also ...

Det Periodiske Systems "fingeraftryk" = 43,61 ...
https://sites.google.com/site/etbible/home/background/atomic-physics

43 and 61 ...
https://sites.google.com/site/etbible/home/markpointer/43


Midlertidig output:

https://sites.google.com/site/etbible/home/markpointer/18/19-085

___ quote begin ___________________

[ ... ]

Men man kunne også ***kryptere*** sit kendskab (til tallene
61 og 43) ved at trække dem fra hinanden.

Og 61 - 43 giver tallet 18


Også heri hjælpes en UFO-jæger lidt på vej mht. at forfølge et
"fodaftryk" i håbet om at finde "dyret", der har efterladt
aftrykket!


Så langt, så godt.


Det findes også en anden linje, som "næsten" er parallel med
Luxor-linjen. Den er IKKE ret stor, men den *afslører*
kendskab til forhold, som vi skal komme ind på i det følgende.

Denne linje starter meget veldefineret næsten udfor en punkt,
hvor mange linjer mødes, og som derfor - visuelt set - minder
en hel del om en stjerne.

Denne stjerne har fået navnet:
Star of Bethlehem (Betlehemstjernen)

Og ...

Linjen har fået navnet:
Jerusalem-road-2 (Bethelemstar road)

Se evt. ...
Jerusalem-Road-2 001, cut 003.jpg
https://goo.gl/maps/xm2FTNUMZETYtabU9
https://sites.google.com/site/abraham175code/nazca-lines/jerusalem-road-2


(Mere om dette sidenhen)


Men der findes også en *usynlig* linje, som ligeledes peger
hen på Jerusalem. Den går gennem figuren Monkey og passerer
undervejs en MEGET smal passage på vej til Jerusalem.

Og det er denne linje (skønt den er usynlig), der *afslører*
kendskab til Abraham-coden samt The-ET-StarMap (som vi har
fundet inside the Bible).


Un moment, s'il vous plaît.


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael.
--
Coming up news: Iran hit by a Asteroid. Iran is no more (Jer.49,34-) ?
Last OUTPUT: 22203b news:5e652952$0$698$***@news.sunsite.dk
https://groups.google.com/d/msg/dk.test/MRWueyeFrn8/WAMj6e6UAQAJ
Info http://groups.google.dk/group/dk.test/msg/591d03940b49201e
Website https://sites.google.com/site/kalltree1 File no 22287c
Kall, Mogens
2020-04-07 20:08:00 UTC
Permalink
Found maybe Stonehenge 0-1-Pi-hello-signal

File 22.292b ...
Abraham-code
https://sites.google.com/site/abraham175code/files/22-xxx/22-2xx/22-29x/22-292

Google-auto-translation:
From Danish to English (and many other languages)...
http://translate.google.com/translate?hl=en&sl=da&tl=en&u=https://sites.google.com/site/abraham175code/files/22-xxx/22-2xx/22-29x/22-292
Post by Kall, Mogens
File 21.560 ...
https://sites.google.com/site/etbible/home/abraham-code/21-560
[ ... cut ... ]

Interrupt from ...

Newsgroups:
News:dk.videnskab
Subject: Stonehenge-UK: 2 * Pi * r = 30 stones -
Re: Pathfinder DATA-output (Searchstring Life-3, M31) -
Re: ... Re: 2020 uge 10 (news samlet)
Organization: The Kingdom of Heaven, Department Fools of Christ
Date: Fri, 3 Apr 2020 15:57:05 +0200
22288 news:5e8740cc$0$702$***@news.sunsite.dk
Abraham-code
https://sites.google.com/site/abraham175code/files/22-xxx/22-2xx/22-28x/22-288
https://groups.google.com/d/msg/dk.videnskab/SiGi62aB1WQ/qD4CmRl2BAAJ

Stonehenge
https://sites.google.com/site/abraham175code/stonehenge

Download Picture:
Loading Image...
Loading Image...
(4016*4252 pixel)

Format
4016x4252

0,0
4015,4251

Center
2120, 2125½

=>

2120*2 = 4240
2125*2 = 4250

0-2119, 2120,
2120, 1, 2120 = 4241

2126*2 = 4252

____________________________________

Center
2120, 2125½

Pi-stone
2304, 680½ pixel

1
Stone 16
883½, 2950½ pixel

0
Stone 11
2258, 3603 pixel

=>

Pi-stone
Stone 27
delta
2304, 680½ pixel
2120, 2125½ pixel
_184__1445
7,25674°
82,74326°

1
Stone 16
delta
883½, 2950½ pixel
2120, 2125½ pixel
1236,5__825
33,71145°
56,28855°

0
Stone 11
delta
2258, 3603 pixel
2120, 2125½ pixel
_138__1477,5
5,33600°
84,66400°


delta 0-1:
5,33600°
+56,28855°
=
61,62455°


delta 1-Pi:
33,71145°
+90°
7,25674°
=
130,96819°

and ...

delta 0-Pi:
130,96819°
+61,62455°
=
192,59274°

and ...

192,59274° / 61,62455°
=
3,12525998°

Compare with ...

Pi-afvigelser
https://sites.google.com/site/setiv103/home/struktur-opbygningen-af-pulserne/pi/07-588
Post by Kall, Mogens
Nej. pi-5%=2,98. pi-2%=3,078. Ingen af disse
approximationer vil være genkendelige for os. ...
21 /7 = 3
21½/7 = 3,0714...
22 /7 = 3,1429...
22½/7 = 3,2143...
23 /7 =

For at kunne skelne Pi (22/7) fra 21/7 eller 23/7 må tallet
lige indenfor intervallet ...

3,0714-3,2143...


Og det gør vores fundne værdi på 3,125

Afvigelsen er på ca. ...

(Pi - 3,12525998) * 100/Pi
=
0,52 %


Og det er en acceptabel afvigelse

Download
4241x4252 pixel format
https://sites.google.com/site/nazcalines0001/2020-04-07/001
https://sites.google.com/site/nazcalines0001/2020-04-07/001/4241x4252%2C%20001%2C%20009.zip


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael.
--
Coming up news: Iran hit by a Asteroid. Iran is no more (Jer.49,34-) ?
Last OUTPUT: 22203b news:5e652952$0$698$***@news.sunsite.dk
https://groups.google.com/d/msg/dk.test/MRWueyeFrn8/WAMj6e6UAQAJ
Info http://groups.google.dk/group/dk.test/msg/591d03940b49201e
Website https://sites.google.com/site/kalltree1 File no 22292b

File 22292a still NOT online, CET 22:06, GMT 20:06
Sent: Tue, 7 Apr 2020 16:49:47 +0200
Kall, Mogens
2020-04-08 07:05:15 UTC
Permalink
Der er muligvis en struktur-opbygning i Stonehenge, der
understøtter 0-1-Pi-Hello-signalet, ...

File 22.23 ...
Abraham-code
https://sites.google.com/site/abraham175code/files/22-xxx/22-2xx/22-29x/22-293

Google-auto-translation:
From Danish to English (and many other languages)...
http://translate.google.com/translate?hl=en&sl=da&tl=en&u=https://sites.google.com/site/abraham175code/files/22-xxx/22-2xx/22-29x/22-293
Post by Kall, Mogens
Found maybe Stonehenge 0-1-Pi-hello-signal
File 22.292b ...
Abraham-code
https://sites.google.com/site/abraham175code/files/22-xxx/22-2xx/22-29x/22-292
From Danish to English (and many other languages)...
http://translate.google.com/translate?hl=en&sl=da&tl=en&u=https://sites.google.com/site/abraham175code/files/22-xxx/22-2xx/22-29x/22-292
Post by Kall, Mogens
File 21.560 ...
https://sites.google.com/site/etbible/home/abraham-code/21-560
[ ... cut ... ]
Interrupt from ...
    News:dk.videnskab
Subject: Stonehenge-UK: 2 * Pi * r = 30 stones -
    Re: Pathfinder DATA-output (Searchstring Life-3, M31) -
    Re: ... Re: 2020 uge 10 (news samlet)
Organization: The Kingdom of Heaven, Department Fools of Christ
Date: Fri, 3 Apr 2020 15:57:05 +0200
Abraham-code
https://sites.google.com/site/abraham175code/files/22-xxx/22-2xx/22-28x/22-288
https://groups.google.com/d/msg/dk.videnskab/SiGi62aB1WQ/qD4CmRl2BAAJ
Stonehenge
https://sites.google.com/site/abraham175code/stonehenge
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Stone_Plan.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7f/Stone_Plan.jpg
(4016*4252 pixel)
Format
4016x4252
0,0
4015,4251
Center
2120, 2125½
=>
2120*2 = 4240
2125*2 = 4250
0-2119, 2120,
2120, 1, 2120 = 4241
2126*2 = 4252
____________________________________
Center
2120, 2125½
Pi-stone
2304,  680½ pixel
1
Stone 16
883½, 2950½ pixel
0
Stone 11
2258, 3603 pixel
=>
Pi-stone
Stone 27
delta
2304,  680½ pixel
2120, 2125½ pixel
_184__1445
 7,25674°
82,74326°
1
Stone 16
delta
883½,  2950½ pixel
2120,  2125½ pixel
1236,5__825
33,71145°
56,28855°
0
Stone 11
delta
2258, 3603 pixel
2120, 2125½ pixel
_138__1477,5
 5,33600°
84,66400°
  5,33600°
+56,28855°
=
61,62455°
 33,71145°
+90°
 7,25674°
=
130,96819°
and ...
130,96819°
+61,62455°
=
192,59274°
and ...
192,59274° / 61,62455°
=
3,12525998°
Compare with ...
Pi-afvigelser
https://sites.google.com/site/setiv103/home/struktur-opbygningen-af-pulserne/pi/07-588
Post by Kall, Mogens
Nej. pi-5%=2,98. pi-2%=3,078. Ingen af disse
approximationer vil være genkendelige for os. ...
21 /7 = 3
21½/7 = 3,0714...
22 /7 = 3,1429...
22½/7 = 3,2143...
23 /7 =
For at kunne skelne Pi (22/7) fra 21/7 eller 23/7 må tallet
lige indenfor intervallet ...
    3,0714-3,2143...
Og det gør vores fundne værdi på 3,125
Afvigelsen er på ca. ...
    (Pi - 3,12525998) * 100/Pi
    =
    0,52 %
Og det er en acceptabel afvigelse
Download
4241x4252 pixel format
https://sites.google.com/site/nazcalines0001/2020-04-07/001
https://sites.google.com/site/nazcalines0001/2020-04-07/001/4241x4252%2C%20001%2C%20009.zip
Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael.
22.293

Der er muligvis en struktur-opbygning i Stonehenge, der
understøtter 0-1-Pi-Hello-signalet, ...

Fordi ...

2 STORE sten (127 og 12) gennemskærer/bryder cirklen (som de
30 sten tilsammen danner).

Disse 2 sten ligger "tilfældigvis" lige ved siden af de 2
andre sten, som starter og afslutter tællingen, og på den måde
KAN de 2 STORE sten (127 og 12) opfattes som en art
*markør-sten*, idet de jo FREMHÆVER et-eller-andet.

Sten 127 har endvidere en ekstra sten (26) ved siden af sig,
men den er ikke så stor som de 2 andre. Tilsammen danner de
2 sten (127 og 26) dog tallet 2 (fremfor tallet 1), og derfor
KUNNE det godt antyde, at sten 12 (som KUN består af én sten)
skal tælles først, ligesom man altid først starter med tallet
1 og først derefter går videre til tallet 2.

Og "tilfældigvis" defineres begyndelsen af
0-1-Pi-hello-signalet netop ud fra denne sten 11 (ved siden af
*markørstenen* 12 med talværdien 1, fremfor 2).

Jeg har derfor tegnet en linje fra disse to STORE sten og ind
til centrum i Stonehenge og farvelagt den ene halvdel med gult,
så man bedre visuelt kan se forskellen.

Dernæst ...

De 11 sammenhængende sten (med nummer 27, 28, 29, 30, 1, 2, 3,
4, 5, 6 og 7) danner tilsammen OGSÅ et forhold til tallet Pi,
idet ...

11 / Pi
=
3,5014...


Dette tal (tallet 3½) er MEGET *velkendt* i Bibelen, så ...

Vi kan nok IKKE tillade os kategorisk - på forhånd - at afvise
(og dermed udelukke), at der muligvis er en fin lille h
entydning til et-eller-andet desangående.

Her i efterforskningen BØR vi derfor nok undersøge, OM vi -
foruden tallet Pi - OGSÅ kan finde ud fra samme definition et
3½-tal et-eller-andet sted i cirklen.

Og noget tyder faktisk på, at det ér tilfældet!

Fordi ...

Hvis 16 sten (ud af 30) danner tallet Pi, da må tallet 3½ ca.
være på ...

360 / 30 sten * 16 * 3½/Pi = 213,9° or 17,82 sten

Og dette tal findes muligvis, HVIS vi begynder at tælle ud for
sten 23:

0 = Sten 23
1 = Sten off (markør-sten 25)
2 = Sten off (markør-sten 25)
3 = Sten off (markør-sten 26 og 127)
4 = Sten 27
5 = Sten 28
6 = Sten 29
7 = Sten 30
8 = Sten 1
9 = Sten 2
10 = Sten 3
11 = Sten 4
12 = Sten 5
13 = Sten 6
14 = Sten 7
15 = Sten off (markør-sten 8)
16 = Sten off (markør-sten 9a og 9b)
17 = Sten 10
18 = Sten 11


Vi *genkender* STRAKS, at sten 11 IGEN indgår i regnskabet.
Blot denne gang omvendt/bagfra. Hvor den FØR begyndte tælleren,
benyttes den nu til at AFSLUTTE tælleren.

Hvor *nøjagtig* er denne tæller så ?

Er den på de beregnede 17,82 sten ?


Sten 23
1174½, 1026½ pixel
2120, 2125½ pixel (Center of Stonehenge)
_945,5_1099
40,70632°
49,29368°

=>

+40,70632°
+90°
+84,66400°
=
215,37032° (or 17,95 sten or 3,513 or 1264,73 dage)

Afvigelsen er altså på ca. ...

3,513 /3,5 * 100
=
0,38 %

Og ...

Spørgsmålet er nu, OM denne afvigelse er indenfor tolerancen?

Ja!

Fordi ...

Dét, vi i virkeligheden diskuterer, er, et SETI-signal fra
Rummer; altså hvor vi modtager fx. et radio-budskab, som i sin
struktur-opbygning STRAKS *afslører*, at dets oprindelse er
*syntetisk* (og derfor nødvendigvis må stamme fra intelligente
væsener ligesom os mennesker)!

Og her er tolerancen på ca. ...

https://sites.google.com/site/abraham175code/files/22-xxx/22-2xx/22-29x/22-292
Post by Kall, Mogens
Post by Kall, Mogens
Nej. pi-5%=2,98. pi-2%=3,078. Ingen af disse
approximationer vil være genkendelige for os. ...
21 /7 = 3
21½/7 = 3,0714...
22 /7 = 3,1429...
22½/7 = 3,2143...
23 /7 =
... (Pi-3,0714...)/Pi * 100% = 2,23... %


Så vores *konklusion* må derfor være, at idet sten 23 og
videre frem i cirklen med uret til og med sten 11 tilsammen
danner tallet 3½, KAN der meget vel ha' været et formål med
netop lige dette.

Og dermed er vi nu noget frem til næste del-konklusion:

Sten 21 og 22 og 23 (som i antal danner tallet 3) KAN være
anbragt der med fuld overlæg, forstået på følgende måde:

0-1-Pi-Hello-signalet starter ud for sten 11, og opstarter
tælleren. T = 0

Dernæst ud for sten 16 bliver tælleren T = 1

Og så er det - talsymbolsk set - at tallet 3 passeres FØREND
tælleren slutter ud for sten 27 med værdien T = Pi (3,14)

Der KAN altså - som sagt - godt ha' været et formål med de 3
sten (21, 22 og 23).


Det sidste punkt, der muligvis understøtter
0-1-Pi-Hello-signalet (i struktur-opbygning i Stonehenge), er ,
at ...

Nogle sten INDENFOR cirklen (af typen Sarsen) danner tilsammen
noget som minder lidt om en pilespids. Dette område har jeg
farvelagt med grønt, så man bedre kan se "pilen". Formålet
KUNNE være at opege på noget ud for (eller lige der omkring)
sten 16 (da der jo IKKE er andre sten i området).

Og dermed er sten 16 fremhævet (i kraft af disse markørsten)
og dermed OGSÅ 1-tallet i 0-1-Pi-Hello-signalet.


Se evt. billedet (the picture) ...
4241x4252, 001, 013, 600x601.jpg
https://sites.google.com/site/abraham175code/stonehenge/0-1-pi/22-293

Eller Download better format 4241x4252
4241x4252, 001, 013.bmp.zip (2777k)
https://sites.google.com/site/nazcalines0001/2020-04-07/001/4241x4252%2C%20001%2C%20013.bmp.zip


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael.
--
Coming up news: Iran hit by a Asteroid. Iran is no more (Jer.49,34-) ?
Last OUTPUT: 22203b news:5e652952$0$698$***@news.sunsite.dk
https://groups.google.com/d/msg/dk.test/MRWueyeFrn8/WAMj6e6UAQAJ
Info http://groups.google.dk/group/dk.test/msg/591d03940b49201e
Website https://sites.google.com/site/kalltree1 File no 22293
Kall, Mogens
2020-04-08 07:23:44 UTC
Permalink
Nå ja, jeg glemte lige en vigtig detalje:

The (ET)-*Copyright* !
Post by Kall, Mogens
Der er muligvis en struktur-opbygning i Stonehenge, der
understøtter 0-1-Pi-Hello-signalet, ...
File 22.23 ...
Abraham-code
https://sites.google.com/site/abraham175code/files/22-xxx/22-2xx/22-29x/22-293
From Danish to English (and many other languages)...
http://translate.google.com/translate?hl=en&sl=da&tl=en&u=https://sites.google.com/site/abraham175code/files/22-xxx/22-2xx/22-29x/22-293
Post by Kall, Mogens
Found maybe Stonehenge 0-1-Pi-hello-signal
File 22.292b ...
Abraham-code
https://sites.google.com/site/abraham175code/files/22-xxx/22-2xx/22-29x/22-292
 From Danish to English (and many other languages)...
http://translate.google.com/translate?hl=en&sl=da&tl=en&u=https://sites.google.com/site/abraham175code/files/22-xxx/22-2xx/22-29x/22-292
 > File 21.560 ...
 > https://sites.google.com/site/etbible/home/abraham-code/21-560
[ ... cut ... ]
Interrupt from ...
     News:dk.videnskab
Subject: Stonehenge-UK: 2 * Pi * r = 30 stones -
     Re: Pathfinder DATA-output (Searchstring Life-3, M31) -
     Re: ... Re: 2020 uge 10 (news samlet)
Organization: The Kingdom of Heaven, Department Fools of Christ
Date: Fri, 3 Apr 2020 15:57:05 +0200
Abraham-code
https://sites.google.com/site/abraham175code/files/22-xxx/22-2xx/22-28x/22-288
https://groups.google.com/d/msg/dk.videnskab/SiGi62aB1WQ/qD4CmRl2BAAJ
Stonehenge
https://sites.google.com/site/abraham175code/stonehenge
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Stone_Plan.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7f/Stone_Plan.jpg
(4016*4252 pixel)
Format
4016x4252
0,0
4015,4251
Center
2120, 2125½
=>
2120*2 = 4240
2125*2 = 4250
0-2119, 2120,
2120, 1, 2120 = 4241
2126*2 = 4252
____________________________________
Center
2120, 2125½
Pi-stone
2304,  680½ pixel
1
Stone 16
883½, 2950½ pixel
0
Stone 11
2258, 3603 pixel
=>
Pi-stone
Stone 27
delta
2304,  680½ pixel
2120, 2125½ pixel
_184__1445
  7,25674°
82,74326°
1
Stone 16
delta
883½,  2950½ pixel
2120,  2125½ pixel
1236,5__825
33,71145°
56,28855°
0
Stone 11
delta
2258, 3603 pixel
2120, 2125½ pixel
_138__1477,5
  5,33600°
84,66400°
   5,33600°
+56,28855°
=
61,62455°
  33,71145°
+90°
  7,25674°
=
130,96819°
and ...
130,96819°
+61,62455°
=
192,59274°
and ...
192,59274° / 61,62455°
=
3,12525998°
Compare with ...
Pi-afvigelser
https://sites.google.com/site/setiv103/home/struktur-opbygningen-af-pulserne/pi/07-588
 >
 > > > Nej. pi-5%=2,98. pi-2%=3,078. Ingen af disse
 > > > approximationer vil være genkendelige for os. ...
21 /7 = 3
21½/7 = 3,0714...
22 /7 = 3,1429...
22½/7 = 3,2143...
23 /7 =
For at kunne skelne Pi (22/7) fra 21/7 eller 23/7 må tallet
lige indenfor intervallet ...
     3,0714-3,2143...
Og det gør vores fundne værdi på 3,125
Afvigelsen er på ca. ...
     (Pi - 3,12525998) * 100/Pi
     =
     0,52 %
Og det er en acceptabel afvigelse
Download
4241x4252 pixel format
https://sites.google.com/site/nazcalines0001/2020-04-07/001
https://sites.google.com/site/nazcalines0001/2020-04-07/001/4241x4252%2C%20001%2C%20009.zip
Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael.
22.293
Der er muligvis en struktur-opbygning i Stonehenge, der
understøtter 0-1-Pi-Hello-signalet, ...
Fordi ...
2 STORE sten (127 og 12) gennemskærer/bryder cirklen (som de
30 sten tilsammen danner).
Disse 2 sten ligger "tilfældigvis" lige ved siden af de 2
andre sten, som starter og afslutter tællingen, og på den måde
KAN de 2 STORE sten (127 og 12) opfattes som en art
*markør-sten*, idet de jo FREMHÆVER et-eller-andet.
Sten 127 har endvidere en ekstra sten (26) ved siden af sig,
men den er ikke så stor som de 2 andre. Tilsammen danner de
2 sten (127 og 26) dog tallet 2 (fremfor tallet 1), og derfor
KUNNE det godt antyde, at sten 12 (som KUN består af én sten)
skal tælles først, ligesom man altid først starter med tallet
1 og først derefter går videre til tallet 2.
Og "tilfældigvis" defineres begyndelsen af
0-1-Pi-hello-signalet netop ud fra denne sten 11 (ved siden af
*markørstenen* 12 med talværdien 1, fremfor 2).
Jeg har derfor tegnet en linje fra disse to STORE sten og ind
til centrum i Stonehenge og farvelagt den ene halvdel med gult,
så man bedre visuelt kan se forskellen.
Dernæst ...
De 11 sammenhængende sten  (med nummer 27, 28, 29, 30, 1, 2, 3,
4, 5, 6 og 7) danner tilsammen OGSÅ et forhold til tallet Pi,
idet ...
    11 / Pi
    =
    3,5014...
Dette tal (tallet 3½) er MEGET *velkendt* i Bibelen, så ...
Vi kan nok IKKE tillade os kategorisk - på forhånd - at afvise
(og dermed udelukke), at der muligvis er en fin lille h
entydning til et-eller-andet desangående.
Her i efterforskningen BØR vi derfor nok undersøge, OM vi -
foruden tallet Pi - OGSÅ kan finde ud fra samme definition et
3½-tal et-eller-andet sted i cirklen.
Og noget tyder faktisk på, at det ér tilfældet!
Fordi ...
Hvis 16 sten (ud af 30) danner tallet Pi, da må tallet 3½ ca.
være på ...
    360 / 30 sten  * 16 * 3½/Pi = 213,9° or 17,82 sten
Og dette tal findes muligvis, HVIS vi begynder at tælle ud for
     0 = Sten 23
     1 = Sten off (markør-sten 25)
     2 = Sten off (markør-sten 25)
     3 = Sten off (markør-sten 26 og 127)
     4 = Sten 27
     5 = Sten 28
     6 = Sten 29
     7 = Sten 30
     8 = Sten 1
     9 = Sten 2
    10 = Sten 3
    11 = Sten 4
    12 = Sten 5
    13 = Sten 6
    14 = Sten 7
    15 = Sten off (markør-sten 8)
    16 = Sten off (markør-sten 9a og 9b)
    17 = Sten 10
    18 = Sten 11
Vi *genkender* STRAKS, at sten 11 IGEN indgår i regnskabet.
Blot denne gang omvendt/bagfra. Hvor den FØR begyndte tælleren,
benyttes den nu til at AFSLUTTE tælleren.
Hvor *nøjagtig* er denne tæller så ?
Er den på de beregnede 17,82 sten ?
Sten 23
1174½, 1026½ pixel
2120,  2125½ pixel (Center of Stonehenge)
_945,5_1099
40,70632°
49,29368°
=>
+40,70632°
+90°
+84,66400°
=
215,37032° (or 17,95 sten or 3,513 or 1264,73 dage)
Afvigelsen er altså på ca. ...
    3,513 /3,5 * 100
    =
    0,38 %
Og ...
Spørgsmålet er nu, OM denne afvigelse er indenfor tolerancen?
Ja!
Fordi ...
Dét, vi i virkeligheden diskuterer, er, et SETI-signal fra
Rummer; altså hvor vi modtager fx. et radio-budskab, som i sin
struktur-opbygning STRAKS *afslører*, at dets oprindelse er
*syntetisk* (og derfor nødvendigvis må stamme fra intelligente
væsener ligesom os mennesker)!
Og her er tolerancen på ca. ...
https://sites.google.com/site/abraham175code/files/22-xxx/22-2xx/22-29x/22-292
Post by Kall, Mogens
Nej. pi-5%=2,98. pi-2%=3,078. Ingen af disse
approximationer vil være genkendelige for os. ...
21 /7 = 3
21½/7 = 3,0714...
22 /7 = 3,1429...
22½/7 = 3,2143...
23 /7 =
.... (Pi-3,0714...)/Pi * 100% = 2,23... %
Så vores *konklusion* må derfor være, at idet sten 23 og
videre frem i cirklen med uret til og med sten 11 tilsammen
danner tallet 3½, KAN der meget vel ha' været et formål med
netop lige dette.
Med hensyn til at der anvendes 18 sten (frem et andet tal)

Compare with ...

18 (180, 1800, 18.000):
https://sites.google.com/site/etbible/home/markpointer/18

See also ...

Det Periodiske Systems "fingeraftryk" = 43,61 ...
https://sites.google.com/site/etbible/home/background/atomic-physics

43 and 61 ...
https://sites.google.com/site/etbible/home/markpointer/43


Midlertidig output:

https://sites.google.com/site/etbible/home/markpointer/18/19-085

___ quote begin ___________________

[ ... ]

Men man kunne også ***kryptere*** sit kendskab (til tallene
61 og 43) ved at trække dem fra hinanden.

Og 61 - 43 giver tallet 18
Post by Kall, Mogens
Sten 21 og 22 og 23  (som i antal danner tallet 3) KAN være
0-1-Pi-Hello-signalet starter ud for sten 11, og opstarter
tælleren. T = 0
Dernæst ud for sten 16 bliver tælleren T = 1
Og så er det - talsymbolsk set - at tallet 3 passeres FØREND
tælleren slutter ud for sten 27 med værdien T = Pi (3,14)
Der KAN altså - som sagt - godt ha' været et formål med de 3
sten (21, 22 og 23).
Det sidste punkt, der muligvis understøtter
0-1-Pi-Hello-signalet (i struktur-opbygning i Stonehenge), er ,
at ...
Nogle sten INDENFOR cirklen  (af typen Sarsen) danner tilsammen
noget som minder lidt om en pilespids. Dette område har jeg
farvelagt med grønt, så man bedre kan se "pilen". Formålet
KUNNE være at opege på noget ud for (eller lige der omkring)
sten 16 (da der jo IKKE er andre sten i området).
Og dermed er sten 16 fremhævet (i kraft af disse markørsten)
og dermed OGSÅ 1-tallet i 0-1-Pi-Hello-signalet.
Se evt. billedet (the picture) ...
4241x4252, 001, 013, 600x601.jpg
https://sites.google.com/site/abraham175code/stonehenge/0-1-pi/22-293
Eller Download better format 4241x4252
4241x4252, 001, 013.bmp.zip (2777k)
https://sites.google.com/site/nazcalines0001/2020-04-07/001/4241x4252%2C%20001%2C%20013.bmp.zip
Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael.
--
Coming up news: Iran hit by a Asteroid. Iran is no more (Jer.49,34-) ?
Last OUTPUT: 22203b news:5e652952$0$698$***@news.sunsite.dk
https://groups.google.com/d/msg/dk.test/MRWueyeFrn8/WAMj6e6UAQAJ
Info http://groups.google.dk/group/dk.test/msg/591d03940b49201e
Website https://sites.google.com/site/kalltree1 File no 22293b
Kall, Mogens
2020-04-08 08:53:49 UTC
Permalink
Found perhaps connection to M31-Nazca-syntax


File 22.294 ...
Abraham-code
https://sites.google.com/site/abraham175code/files/22-xxx/22-2xx/22-29x/22-294

Google-auto-translation:
From Danish to English (and many other languages)...
http://translate.google.com/translate?hl=en&sl=da&tl=en&u=https://sites.google.com/site/abraham175code/files/22-xxx/22-2xx/22-29x/22-294
Post by Kall, Mogens
Der er muligvis en struktur-opbygning i Stonehenge, der
understøtter 0-1-Pi-Hello-signalet, ...
File 22.23 ...
Abraham-code
https://sites.google.com/site/abraham175code/files/22-xxx/22-2xx/22-29x/22-293
From Danish to English (and many other languages)...
http://translate.google.com/translate?hl=en&sl=da&tl=en&u=https://sites.google.com/site/abraham175code/files/22-xxx/22-2xx/22-29x/22-293
Post by Kall, Mogens
Found maybe Stonehenge 0-1-Pi-hello-signal
File 22.292b ...
Abraham-code
https://sites.google.com/site/abraham175code/files/22-xxx/22-2xx/22-29x/22-292
 From Danish to English (and many other languages)...
http://translate.google.com/translate?hl=en&sl=da&tl=en&u=https://sites.google.com/site/abraham175code/files/22-xxx/22-2xx/22-29x/22-292
 > File 21.560 ...
 > https://sites.google.com/site/etbible/home/abraham-code/21-560
[ ... cut ... ]
Interrupt from ...
     News:dk.videnskab
Subject: Stonehenge-UK: 2 * Pi * r = 30 stones -
     Re: Pathfinder DATA-output (Searchstring Life-3, M31) -
     Re: ... Re: 2020 uge 10 (news samlet)
Organization: The Kingdom of Heaven, Department Fools of Christ
Date: Fri, 3 Apr 2020 15:57:05 +0200
Abraham-code
https://sites.google.com/site/abraham175code/files/22-xxx/22-2xx/22-28x/22-288
https://groups.google.com/d/msg/dk.videnskab/SiGi62aB1WQ/qD4CmRl2BAAJ
Stonehenge
https://sites.google.com/site/abraham175code/stonehenge
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Stone_Plan.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7f/Stone_Plan.jpg
(4016*4252 pixel)
Format
4016x4252
0,0
4015,4251
Center
2120, 2125½
=>
2120*2 = 4240
2125*2 = 4250
0-2119, 2120,
2120, 1, 2120 = 4241
2126*2 = 4252
____________________________________
Center
2120, 2125½
Pi-stone
2304,  680½ pixel
1
Stone 16
883½, 2950½ pixel
0
Stone 11
2258, 3603 pixel
=>
Pi-stone
Stone 27
delta
2304,  680½ pixel
2120, 2125½ pixel
_184__1445
  7,25674°
82,74326°
1
Stone 16
delta
883½,  2950½ pixel
2120,  2125½ pixel
1236,5__825
33,71145°
56,28855°
0
Stone 11
delta
2258, 3603 pixel
2120, 2125½ pixel
_138__1477,5
  5,33600°
84,66400°
   5,33600°
+56,28855°
=
61,62455°
  33,71145°
+90°
  7,25674°
=
130,96819°
and ...
130,96819°
+61,62455°
=
192,59274°
and ...
192,59274° / 61,62455°
=
3,12525998°
Compare with ...
Pi-afvigelser
https://sites.google.com/site/setiv103/home/struktur-opbygningen-af-pulserne/pi/07-588
 >
 > > > Nej. pi-5%=2,98. pi-2%=3,078. Ingen af disse
 > > > approximationer vil være genkendelige for os. ...
21 /7 = 3
21½/7 = 3,0714...
22 /7 = 3,1429...
22½/7 = 3,2143...
23 /7 =
For at kunne skelne Pi (22/7) fra 21/7 eller 23/7 må tallet
lige indenfor intervallet ...
     3,0714-3,2143...
Og det gør vores fundne værdi på 3,125
Afvigelsen er på ca. ...
     (Pi - 3,12525998) * 100/Pi
     =
     0,52 %
Og det er en acceptabel afvigelse
Download
4241x4252 pixel format
https://sites.google.com/site/nazcalines0001/2020-04-07/001
https://sites.google.com/site/nazcalines0001/2020-04-07/001/4241x4252%2C%20001%2C%20009.zip
Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael.
22.293
Der er muligvis en struktur-opbygning i Stonehenge, der
understøtter 0-1-Pi-Hello-signalet, ...
Fordi ...
2 STORE sten (127 og 12) gennemskærer/bryder cirklen (som de
30 sten tilsammen danner).
Disse 2 sten ligger "tilfældigvis" lige ved siden af de 2
andre sten, som starter og afslutter tællingen, og på den måde
KAN de 2 STORE sten (127 og 12) opfattes som en art
*markør-sten*, idet de jo FREMHÆVER et-eller-andet.
Sten 127 har endvidere en ekstra sten (26) ved siden af sig,
men den er ikke så stor som de 2 andre. Tilsammen danner de
2 sten (127 og 26) dog tallet 2 (fremfor tallet 1), og derfor
KUNNE det godt antyde, at sten 12 (som KUN består af én sten)
skal tælles først, ligesom man altid først starter med tallet
1 og først derefter går videre til tallet 2.
Og "tilfældigvis" defineres begyndelsen af
0-1-Pi-hello-signalet netop ud fra denne sten 11 (ved siden af
*markørstenen* 12 med talværdien 1, fremfor 2).
Jeg har derfor tegnet en linje fra disse to STORE sten og ind
til centrum i Stonehenge og farvelagt den ene halvdel med gult,
så man bedre visuelt kan se forskellen.
Dernæst ...
De 11 sammenhængende sten  (med nummer 27, 28, 29, 30, 1, 2, 3,
4, 5, 6 og 7) danner tilsammen OGSÅ et forhold til tallet Pi,
idet ...
    11 / Pi
    =
    3,5014...
Dette tal (tallet 3½) er MEGET *velkendt* i Bibelen, så ...
Vi kan nok IKKE tillade os kategorisk - på forhånd - at afvise
(og dermed udelukke), at der muligvis er en fin lille h
entydning til et-eller-andet desangående.
Her i efterforskningen BØR vi derfor nok undersøge, OM vi -
foruden tallet Pi - OGSÅ kan finde ud fra samme definition et
3½-tal et-eller-andet sted i cirklen.
Og noget tyder faktisk på, at det ér tilfældet!
Fordi ...
Hvis 16 sten (ud af 30) danner tallet Pi, da må tallet 3½ ca.
være på ...
    360 / 30 sten  * 16 * 3½/Pi = 213,9° or 17,82 sten
Og dette tal findes muligvis, HVIS vi begynder at tælle ud for
     0 = Sten 23
     1 = Sten off (markør-sten 25)
     2 = Sten off (markør-sten 25)
     3 = Sten off (markør-sten 26 og 127)
     4 = Sten 27
     5 = Sten 28
     6 = Sten 29
     7 = Sten 30
     8 = Sten 1
     9 = Sten 2
    10 = Sten 3
    11 = Sten 4
    12 = Sten 5
    13 = Sten 6
    14 = Sten 7
    15 = Sten off (markør-sten 8)
    16 = Sten off (markør-sten 9a og 9b)
    17 = Sten 10
    18 = Sten 11
Som den gæve iagttager muligvis har opdaget, så er der
her et syntax, som vi BØR *genkende*, idet ...

13 sten on
5 sten off

Compare with ...

Found 39/3 and 15/3
https://sites.google.com/site/abraham175code/files/22-xxx/22-2xx/22-27x/22-278
Post by Kall, Mogens
2.King 20
https://www.biblegateway.com/passage/?search=+2+Ki+20&version=BPH
39 / 3 = 13
15 / 3 = 5
10 streger tilbage = 143 - (10*13) = 13
10 streger frem = 143 + (10* 5) = 193
Og dermed er der meget, der taler for, at det er M31
drejet 13° med uret, der er den rigtige forståelse af
stjernekortet Monkey+Spiral+Spiral-2.
Meget mere om dette forhåbentlig senere,
måske allerede i dag.


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael.
--
Coming up news: Iran hit by a Asteroid. Iran is no more (Jer.49,34-) ?
Last OUTPUT: 22203b news:5e652952$0$698$***@news.sunsite.dk
https://groups.google.com/d/msg/dk.test/MRWueyeFrn8/WAMj6e6UAQAJ
Info http://groups.google.dk/group/dk.test/msg/591d03940b49201e
Website https://sites.google.com/site/kalltree1 File no 22294
Kall, Mogens
2020-04-10 09:41:56 UTC
Permalink
22.296

Found perhaps M31 connection to Stonehenge
Post by Kall, Mogens
Found perhaps connection to M31-Nazca-syntax
File 22.294 ...
Abraham-code
https://sites.google.com/site/abraham175code/files/22-xxx/22-2xx/22-29x/22-294
From Danish to English (and many other languages)...
http://translate.google.com/translate?hl=en&sl=da&tl=en&u=https://sites.google.com/site/abraham175code/files/22-xxx/22-2xx/22-29x/22-294
Post by Kall, Mogens
Der er muligvis en struktur-opbygning i Stonehenge, der
understøtter 0-1-Pi-Hello-signalet, ...
File 22.23 ...
Abraham-code
https://sites.google.com/site/abraham175code/files/22-xxx/22-2xx/22-29x/22-293
 From Danish to English (and many other languages)...
http://translate.google.com/translate?hl=en&sl=da&tl=en&u=https://sites.google.com/site/abraham175code/files/22-xxx/22-2xx/22-29x/22-293
Post by Kall, Mogens
Found maybe Stonehenge 0-1-Pi-hello-signal
File 22.292b ...
Abraham-code
https://sites.google.com/site/abraham175code/files/22-xxx/22-2xx/22-29x/22-292
 From Danish to English (and many other languages)...
http://translate.google.com/translate?hl=en&sl=da&tl=en&u=https://sites.google.com/site/abraham175code/files/22-xxx/22-2xx/22-29x/22-292
 > File 21.560 ...
 > https://sites.google.com/site/etbible/home/abraham-code/21-560
[ ... cut ... ]
Interrupt from ...
     News:dk.videnskab
Subject: Stonehenge-UK: 2 * Pi * r = 30 stones -
     Re: Pathfinder DATA-output (Searchstring Life-3, M31) -
     Re: ... Re: 2020 uge 10 (news samlet)
Organization: The Kingdom of Heaven, Department Fools of Christ
Date: Fri, 3 Apr 2020 15:57:05 +0200
Abraham-code
https://sites.google.com/site/abraham175code/files/22-xxx/22-2xx/22-28x/22-288
https://groups.google.com/d/msg/dk.videnskab/SiGi62aB1WQ/qD4CmRl2BAAJ
Stonehenge
https://sites.google.com/site/abraham175code/stonehenge
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Stone_Plan.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7f/Stone_Plan.jpg
(4016*4252 pixel)
Format
4016x4252
0,0
4015,4251
Center
2120, 2125½
=>
2120*2 = 4240
2125*2 = 4250
0-2119, 2120,
2120, 1, 2120 = 4241
2126*2 = 4252
____________________________________
Center
2120, 2125½
Pi-stone
2304,  680½ pixel
1
Stone 16
883½, 2950½ pixel
0
Stone 11
2258, 3603 pixel
=>
Pi-stone
Stone 27
delta
2304,  680½ pixel
2120, 2125½ pixel
_184__1445
  7,25674°
82,74326°
1
Stone 16
delta
883½,  2950½ pixel
2120,  2125½ pixel
1236,5__825
33,71145°
56,28855°
0
Stone 11
delta
2258, 3603 pixel
2120, 2125½ pixel
_138__1477,5
  5,33600°
84,66400°
   5,33600°
+56,28855°
=
61,62455°
  33,71145°
+90°
  7,25674°
=
130,96819°
and ...
130,96819°
+61,62455°
=
192,59274°
and ...
192,59274° / 61,62455°
=
3,12525998°
Compare with ...
Pi-afvigelser
https://sites.google.com/site/setiv103/home/struktur-opbygningen-af-pulserne/pi/07-588
 >
 > > > Nej. pi-5%=2,98. pi-2%=3,078. Ingen af disse
 > > > approximationer vil være genkendelige for os. ...
21 /7 = 3
21½/7 = 3,0714...
22 /7 = 3,1429...
22½/7 = 3,2143...
23 /7 =
For at kunne skelne Pi (22/7) fra 21/7 eller 23/7 må tallet
lige indenfor intervallet ...
     3,0714-3,2143...
Og det gør vores fundne værdi på 3,125
Afvigelsen er på ca. ...
     (Pi - 3,12525998) * 100/Pi
     =
     0,52 %
Og det er en acceptabel afvigelse
Download
4241x4252 pixel format
https://sites.google.com/site/nazcalines0001/2020-04-07/001
https://sites.google.com/site/nazcalines0001/2020-04-07/001/4241x4252%2C%20001%2C%20009.zip
Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael.
22.293
Der er muligvis en struktur-opbygning i Stonehenge, der
understøtter 0-1-Pi-Hello-signalet, ...
Fordi ...
2 STORE sten (127 og 12) gennemskærer/bryder cirklen (som de
30 sten tilsammen danner).
Disse 2 sten ligger "tilfældigvis" lige ved siden af de 2
andre sten, som starter og afslutter tællingen, og på den måde
KAN de 2 STORE sten (127 og 12) opfattes som en art
*markør-sten*, idet de jo FREMHÆVER et-eller-andet.
Sten 127 har endvidere en ekstra sten (26) ved siden af sig,
men den er ikke så stor som de 2 andre. Tilsammen danner de
2 sten (127 og 26) dog tallet 2 (fremfor tallet 1), og derfor
KUNNE det godt antyde, at sten 12 (som KUN består af én sten)
skal tælles først, ligesom man altid først starter med tallet
1 og først derefter går videre til tallet 2.
Og "tilfældigvis" defineres begyndelsen af
0-1-Pi-hello-signalet netop ud fra denne sten 11 (ved siden af
*markørstenen* 12 med talværdien 1, fremfor 2).
Jeg har derfor tegnet en linje fra disse to STORE sten og ind
til centrum i Stonehenge og farvelagt den ene halvdel med gult,
så man bedre visuelt kan se forskellen.
Dernæst ...
De 11 sammenhængende sten  (med nummer 27, 28, 29, 30, 1, 2, 3,
4, 5, 6 og 7) danner tilsammen OGSÅ et forhold til tallet Pi,
idet ...
     11 / Pi
     =
     3,5014...
Dette tal (tallet 3½) er MEGET *velkendt* i Bibelen, så ...
Vi kan nok IKKE tillade os kategorisk - på forhånd - at afvise
(og dermed udelukke), at der muligvis er en fin lille h
entydning til et-eller-andet desangående.
Her i efterforskningen BØR vi derfor nok undersøge, OM vi -
foruden tallet Pi - OGSÅ kan finde ud fra samme definition et
3½-tal et-eller-andet sted i cirklen.
Og noget tyder faktisk på, at det ér tilfældet!
Fordi ...
Hvis 16 sten (ud af 30) danner tallet Pi, da må tallet 3½ ca.
være på ...
     360 / 30 sten  * 16 * 3½/Pi = 213,9° or 17,82 sten
Og dette tal findes muligvis, HVIS vi begynder at tælle ud for
      0 = Sten 23
      1 = Sten off (markør-sten 25)
      2 = Sten off (markør-sten 25)
      3 = Sten off (markør-sten 26 og 127)
      4 = Sten 27
      5 = Sten 28
      6 = Sten 29
      7 = Sten 30
      8 = Sten 1
      9 = Sten 2
     10 = Sten 3
     11 = Sten 4
     12 = Sten 5
     13 = Sten 6
     14 = Sten 7
     15 = Sten off (markør-sten 8)
     16 = Sten off (markør-sten 9a og 9b)
     17 = Sten 10
     18 = Sten 11
Som den gæve iagttager muligvis har opdaget, så er der
her et syntax, som vi BØR *genkende*, idet ...
    13 sten on
     5 sten off
Compare with ...
Found 39/3 and 15/3
https://sites.google.com/site/abraham175code/files/22-xxx/22-2xx/22-27x/22-278
Post by Kall, Mogens
2.King 20
https://www.biblegateway.com/passage/?search=+2+Ki+20&version=BPH
39 / 3 = 13
15 / 3 = 5
10 streger tilbage = 143 - (10*13) = 13
10 streger frem    = 143 + (10* 5) = 193
Og dermed er der meget, der taler for, at det er M31
drejet 13° med uret, der er den rigtige forståelse af
stjernekortet Monkey+Spiral+Spiral-2.
Meget mere om dette forhåbentlig senere,
måske allerede i dag.
Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael.
Start stone 23
Slut stone 11
Post by Kall, Mogens
+40,70632°
+90°
+84,66400°
=
215,37032° (or 17,95 sten or 3,513 or 1264,73 dage)
"Pilen"
962, 3125
2120, 2125½ pixel (center of Stonehenge)
1158___999,5
40,798333°
49,201667°


+40,70632°Start stone 27
Slut "Pilen"
- 7,25674°
+90°
+90°
+40,79833°
=
213,54159

213,54159 / 61,62455
=
3,4652... (or 1247,47 dage)261,50465°

262,5 / 61,62455 = 4,2435 (or 1527,6651 dage)

________________________________________________________

M31


Center
stone 56
Stone 9bCenter
2120, 2125½ pixel (center of Stonehenge)
0, 0

stone 56
delta
1423½, 2531½
2120, 2125½ pixel (center of Stonehenge)
696,5_406


(
Stone 9b
delta
2984, 3654
2120, 2125½ pixel (center of Stonehenge)
_864__1528,5
)


Stone 12
delta
1947, 3721
2120, 2125½ pixel (center of Stonehenge)
_173__1595,5

=>

12
56
+
lige under 58
New center
0,14829793 0,18720146
1483, 1872

____________________

12
lige under 58
+
New center-2
(øvre stone 45)
0,17314160 0,09330290
1731, 933
________________________
=>

Sten 12

Sten 127
2125, 602

lige i tallet 59a
under Sten 44
0,17095978 0,16044935
1710, 1604

distance to 127
421 x 1009 pixel
=
1093,3 pixel

____________________
=>

Sten 12

Sten 60
2023, 1281

lige venstre for Sten 156
1772, 2183
0,17187718 0,20724927
1719, 2072

________________________________________________

=>

Stone 16
883½, 2950½ pixel

Stone 60
2023, 1281


29
Stone ? (spiral-1)
3337, 1273
0,29424375 0,08170035
2942, 817

_____________________________

stone 127 ?
2125, 602
=>
0,22539000 0,05214400
2254, 521


Stone59a
1902½, 1532½

Stone 11
2258, 3603
______________________________________

Stone 127 ?
2125, 602
=>
0,21087000 0,04945200
2109, 495


Stone59a
1902½, 1532½

Stone 10
2533, 3511½

KANSE dette er M31s forbindelse til Stonehenge

=>

Create M31-galakse overi Stonehenge:

Stonehenge Sten 127 og 10
Hældning mellem "galakserne"
delta
2108,7__494,52
2533___3511,5
_424,3_3016,98
8,00542° til venstre

M31s hældning mellem galakserne
delta
613, 91
432, 464
181__373
25,8851979° til højre

delta
8,00542° til venstre
25,8851979° til højre
33,8906179°

33,92 anvendt

Pixel lodret

haves:
3017 Stonehenge delta

560, 230
618, 640
_____410

=>
Forstør M31-skabelon 7,3585... gange

Tilpas størrelse 736 %

See picture ...
https://sites.google.com/site/nazcalines0001/2020-04-10/001

or ...
Download better BMP-format ...
5585x4252 pixel
4241x4252, 001, 013, 018.zip
https://sites.google.com/site/nazcalines0001/2020-04-10/001/4241x4252%2C%20001%2C%20013%2C%20018.zip

Download spreadsheet (regneark)
https://sites.google.com/site/nazcalines0001/2020-04-10/001/M31%2C%20Life-3%2C%20037.sxc


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael.
--
Coming up news: Iran hit by a Asteroid. Iran is no more (Jer.49,34-) ?
Last OUTPUT: 22203b news:5e652952$0$698$***@news.sunsite.dk
https://groups.google.com/d/msg/dk.test/MRWueyeFrn8/WAMj6e6UAQAJ
Info http://groups.google.dk/group/dk.test/msg/591d03940b49201e
Website https://sites.google.com/site/kalltree1 File no 22296
Kall, Mogens
2020-04-12 08:27:17 UTC
Permalink
22.297

Does Stonehenge point at M31-GC ?
Post by Kall, Mogens
22.296
Found perhaps M31 connection to Stonehenge
Post by Kall, Mogens
Found perhaps connection to M31-Nazca-syntax
File 22.294 ...
Abraham-code
https://sites.google.com/site/abraham175code/files/22-xxx/22-2xx/22-29x/22-294
 From Danish to English (and many other languages)...
http://translate.google.com/translate?hl=en&sl=da&tl=en&u=https://sites.google.com/site/abraham175code/files/22-xxx/22-2xx/22-29x/22-294
Post by Kall, Mogens
Der er muligvis en struktur-opbygning i Stonehenge, der
understøtter 0-1-Pi-Hello-signalet, ...
File 22.23 ...
Abraham-code
https://sites.google.com/site/abraham175code/files/22-xxx/22-2xx/22-29x/22-293
 From Danish to English (and many other languages)...
http://translate.google.com/translate?hl=en&sl=da&tl=en&u=https://sites.google.com/site/abraham175code/files/22-xxx/22-2xx/22-29x/22-293
Post by Kall, Mogens
Found maybe Stonehenge 0-1-Pi-hello-signal
File 22.292b ...
Abraham-code
https://sites.google.com/site/abraham175code/files/22-xxx/22-2xx/22-29x/22-292
 From Danish to English (and many other languages)...
http://translate.google.com/translate?hl=en&sl=da&tl=en&u=https://sites.google.com/site/abraham175code/files/22-xxx/22-2xx/22-29x/22-292
 > File 21.560 ...
 > https://sites.google.com/site/etbible/home/abraham-code/21-560
[ ... cut ... ]
Interrupt from ...
     News:dk.videnskab
Subject: Stonehenge-UK: 2 * Pi * r = 30 stones -
     Re: Pathfinder DATA-output (Searchstring Life-3, M31) -
     Re: ... Re: 2020 uge 10 (news samlet)
Organization: The Kingdom of Heaven, Department Fools of Christ
Date: Fri, 3 Apr 2020 15:57:05 +0200
Abraham-code
https://sites.google.com/site/abraham175code/files/22-xxx/22-2xx/22-28x/22-288
https://groups.google.com/d/msg/dk.videnskab/SiGi62aB1WQ/qD4CmRl2BAAJ
Stonehenge
https://sites.google.com/site/abraham175code/stonehenge
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Stone_Plan.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7f/Stone_Plan.jpg
(4016*4252 pixel)
Format
4016x4252
0,0
4015,4251
Center
2120, 2125½
=>
2120*2 = 4240
2125*2 = 4250
0-2119, 2120,
2120, 1, 2120 = 4241
2126*2 = 4252
____________________________________
Center
2120, 2125½
Pi-stone
2304,  680½ pixel
1
Stone 16
883½, 2950½ pixel
0
Stone 11
2258, 3603 pixel
=>
Pi-stone
Stone 27
delta
2304,  680½ pixel
2120, 2125½ pixel
_184__1445
  7,25674°
82,74326°
1
Stone 16
delta
883½,  2950½ pixel
2120,  2125½ pixel
1236,5__825
33,71145°
56,28855°
0
Stone 11
delta
2258, 3603 pixel
2120, 2125½ pixel
_138__1477,5
  5,33600°
84,66400°
   5,33600°
+56,28855°
=
61,62455°
  33,71145°
+90°
  7,25674°
=
130,96819°
and ...
130,96819°
+61,62455°
=
192,59274°
and ...
192,59274° / 61,62455°
=
3,12525998°
Compare with ...
Pi-afvigelser
https://sites.google.com/site/setiv103/home/struktur-opbygningen-af-pulserne/pi/07-588
 >
 > > > Nej. pi-5%=2,98. pi-2%=3,078. Ingen af disse
 > > > approximationer vil være genkendelige for os. ...
21 /7 = 3
21½/7 = 3,0714...
22 /7 = 3,1429...
22½/7 = 3,2143...
23 /7 =
For at kunne skelne Pi (22/7) fra 21/7 eller 23/7 må tallet
lige indenfor intervallet ...
     3,0714-3,2143...
Og det gør vores fundne værdi på 3,125
Afvigelsen er på ca. ...
     (Pi - 3,12525998) * 100/Pi
     =
     0,52 %
Og det er en acceptabel afvigelse
Download
4241x4252 pixel format
https://sites.google.com/site/nazcalines0001/2020-04-07/001
https://sites.google.com/site/nazcalines0001/2020-04-07/001/4241x4252%2C%20001%2C%20009.zip
Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael.
22.293
Der er muligvis en struktur-opbygning i Stonehenge, der
understøtter 0-1-Pi-Hello-signalet, ...
Fordi ...
2 STORE sten (127 og 12) gennemskærer/bryder cirklen (som de
30 sten tilsammen danner).
Disse 2 sten ligger "tilfældigvis" lige ved siden af de 2
andre sten, som starter og afslutter tællingen, og på den måde
KAN de 2 STORE sten (127 og 12) opfattes som en art
*markør-sten*, idet de jo FREMHÆVER et-eller-andet.
Sten 127 har endvidere en ekstra sten (26) ved siden af sig,
men den er ikke så stor som de 2 andre. Tilsammen danner de
2 sten (127 og 26) dog tallet 2 (fremfor tallet 1), og derfor
KUNNE det godt antyde, at sten 12 (som KUN består af én sten)
skal tælles først, ligesom man altid først starter med tallet
1 og først derefter går videre til tallet 2.
Og "tilfældigvis" defineres begyndelsen af
0-1-Pi-hello-signalet netop ud fra denne sten 11 (ved siden af
*markørstenen* 12 med talværdien 1, fremfor 2).
Jeg har derfor tegnet en linje fra disse to STORE sten og ind
til centrum i Stonehenge og farvelagt den ene halvdel med gult,
så man bedre visuelt kan se forskellen.
Dernæst ...
De 11 sammenhængende sten  (med nummer 27, 28, 29, 30, 1, 2, 3,
4, 5, 6 og 7) danner tilsammen OGSÅ et forhold til tallet Pi,
idet ...
     11 / Pi
     =
     3,5014...
Dette tal (tallet 3½) er MEGET *velkendt* i Bibelen, så ...
Vi kan nok IKKE tillade os kategorisk - på forhånd - at afvise
(og dermed udelukke), at der muligvis er en fin lille h
entydning til et-eller-andet desangående.
Her i efterforskningen BØR vi derfor nok undersøge, OM vi -
foruden tallet Pi - OGSÅ kan finde ud fra samme definition et
3½-tal et-eller-andet sted i cirklen.
Og noget tyder faktisk på, at det ér tilfældet!
Fordi ...
Hvis 16 sten (ud af 30) danner tallet Pi, da må tallet 3½ ca.
være på ...
     360 / 30 sten  * 16 * 3½/Pi = 213,9° or 17,82 sten
Og dette tal findes muligvis, HVIS vi begynder at tælle ud for
      0 = Sten 23
      1 = Sten off (markør-sten 25)
      2 = Sten off (markør-sten 25)
      3 = Sten off (markør-sten 26 og 127)
      4 = Sten 27
      5 = Sten 28
      6 = Sten 29
      7 = Sten 30
      8 = Sten 1
      9 = Sten 2
     10 = Sten 3
     11 = Sten 4
     12 = Sten 5
     13 = Sten 6
     14 = Sten 7
     15 = Sten off (markør-sten 8)
     16 = Sten off (markør-sten 9a og 9b)
     17 = Sten 10
     18 = Sten 11
Som den gæve iagttager muligvis har opdaget, så er der
her et syntax, som vi BØR *genkende*, idet ...
     13 sten on
      5 sten off
Compare with ...
Found 39/3 and 15/3
https://sites.google.com/site/abraham175code/files/22-xxx/22-2xx/22-27x/22-278
 >
 > 2.King 20
 > https://www.biblegateway.com/passage/?search=+2+Ki+20&version=BPH
 >
 > 39 / 3 = 13
 > 15 / 3 = 5
 >
 >
 > 10 streger tilbage = 143 - (10*13) = 13
 > 10 streger frem    = 143 + (10* 5) = 193
 >
 > Og dermed er der meget, der taler for, at det er M31
 > drejet 13° med uret, der er den rigtige forståelse af
 > stjernekortet Monkey+Spiral+Spiral-2.
Meget mere om dette forhåbentlig senere,
måske allerede i dag.
Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael.
Start stone 23
Slut stone 11
Post by Kall, Mogens
+40,70632°
+90°
+84,66400°
=
215,37032° (or 17,95 sten or 3,513 or 1264,73 dage)
"Pilen"
 962, 3125
2120, 2125½ pixel (center of Stonehenge)
1158___999,5
40,798333°
49,201667°
+40,70632°
Start stone 27
Slut "Pilen"
- 7,25674°
+90°
+90°
+40,79833°
=
213,54159
213,54159 / 61,62455
=
3,4652... (or 1247,47 dage)
261,50465°
262,5 / 61,62455 = 4,2435 (or 1527,6651 dage)
________________________________________________________
M31
Center
stone 56
Stone 9b
Center
2120, 2125½ pixel (center of Stonehenge)
0, 0
stone 56
delta
1423½, 2531½
2120, 2125½ pixel (center of Stonehenge)
 696,5_406
(
Stone 9b
delta
2984, 3654
2120, 2125½ pixel (center of Stonehenge)
_864__1528,5
)
Stone 12
delta
1947, 3721
2120, 2125½ pixel (center of Stonehenge)
_173__1595,5
=>
12
56
+
lige under 58
New center
0,14829793    0,18720146
1483, 1872
____________________
12
lige under 58
+
New center-2
(øvre stone 45)
0,17314160    0,09330290
1731, 933
________________________
=>
Sten 12
Sten 127
2125, 602
lige i tallet 59a
under Sten 44
0,17095978    0,16044935
1710, 1604
distance to 127
421 x 1009 pixel
=
1093,3 pixel
____________________
=>
Sten 12
Sten 60
2023, 1281
lige venstre for Sten 156
1772, 2183
0,17187718    0,20724927
1719, 2072
________________________________________________
=>
Stone 16
883½, 2950½ pixel
Stone 60
2023, 1281
29
Stone ? (spiral-1)
3337, 1273
0,29424375    0,08170035
2942, 817
_____________________________
stone 127 ?
2125, 602
=>
0,22539000    0,05214400
2254, 521
Stone59a
1902½, 1532½
Stone 11
2258, 3603
______________________________________
Stone 127 ?
2125, 602
=>
0,21087000    0,04945200
2109, 495
Stone59a
1902½, 1532½
Stone 10
2533, 3511½
KANSE dette er M31s forbindelse til Stonehenge
=>
Stonehenge Sten 127 og 10
Hældning mellem "galakserne"
delta
2108,7__494,52
2533___3511,5
_424,3_3016,98
8,00542° til venstre
M31s hældning mellem galakserne
delta
613,  91
432, 464
181__373
25,8851979° til højre
delta
 8,00542° til venstre
25,8851979° til højre
33,8906179°
33,92 anvendt
Pixel lodret
3017 Stonehenge delta
560, 230
618, 640
_____410
=>
Forstør M31-skabelon 7,3585... gange
Tilpas størrelse 736 %
See picture ...
https://sites.google.com/site/nazcalines0001/2020-04-10/001
or ...
Download better BMP-format ...
5585x4252 pixel
4241x4252, 001, 013, 018.zip
https://sites.google.com/site/nazcalines0001/2020-04-10/001/4241x4252%2C%20001%2C%20013%2C%20018.zip
Download spreadsheet (regneark)
https://sites.google.com/site/nazcalines0001/2020-04-10/001/M31%2C%20Life-3%2C%20037.sxc
Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael.
22.297


Monkey
-75,13826900 -14,70689900

Spiral
-75,12278200 -14,68826300

Spiral-2
-75,13006600 -14,69266000


Monkey-S-2
delta
-75,13826900 -14,70689900
-75,13006600 -14,69266000
__0,008203________0,014239


Spiral-S-2
delta
-75,12278200 -14,68826300
-75,13006600 -14,69266000
__0,007284_______0,004397


Spiral-2-NOT
-75,13098436 -14,70250226
-14.70250226, -75.13098436


Linjen vinkelret
West
-14.691372, -75.194627
East
-14.699217, -75.113360

193
120,90394495 -21,74800995
-21.74800995, 120.90394495

13
120,96092795 -21,36746564
-21.36746564, 120.96092795

distance
42,7230 km
21,3615 km
-21.557737, 120.932477

target
17,39108490 4,82947966

East
-22.072756, 125.449500
West
-21.074893, 117.390612

-21, 117.39
delta
-25,874893

_______________________________________________

M31
delta
8,00542° til venstre
25,8851979° til højre
33,8906179° til venstre i alt

___________________________________________

Stone 127 ?
2125, 602
=>
0,21087000 0,04945200
2109, 495


Stone59a
1902½, 1532½

Stone 10
2533, 3511½

+

33,89° right

Format
5891 x 5894 pixel

=>

Spiral
Stone 127 ?
3845½, 1588 pixel

Spiral-2
Stone59a
3095½, 2333 pixel

Monkey
Stone 10
2515, 4328 pixel


Delta
Stone 127, stone 10
3845½, 1588 pixel
2515 , 4328 pixel
_______2740

___________________________________
M31-stor-format
2048-2048

Spiral
NGC 205
1417, 633 pixel

Monkey
NGC 221
1019, 1395 pixel

delta
1417, 633 pixel
1019, 1395 pixel
_______762

1 til 3,5958%

360

_____________________________________

M31, Aladin 120x120

Spiral
NGC 205
730, 113 pixel

Monkey
NGC 221
549, 486 pixel

delta
730, 113 pixel
549, 486 pixel
_____373

1 til 7,3458...

735%

400% and 183,645%

400 and 184

736%

=>

Out
4593x4177

Picture:
Aladin 120x120, 001, 736, 002, cut 001, 13.jpg
https://sites.google.com/site/nazcalines0001/2020-04-12/001

Download better format
Loading Image...

Does Stonehenge point at M31-GC ?


22.297
Kall, Mogens
2020-04-13 07:53:01 UTC
Permalink
22.298
Post by Kall, Mogens
22.297
Does Stonehenge point at M31-GC ?
Post by Kall, Mogens
22.296
Found perhaps M31 connection to Stonehenge
Post by Kall, Mogens
Found perhaps connection to M31-Nazca-syntax
File 22.294 ...
Abraham-code
https://sites.google.com/site/abraham175code/files/22-xxx/22-2xx/22-29x/22-294
 From Danish to English (and many other languages)...
http://translate.google.com/translate?hl=en&sl=da&tl=en&u=https://sites.google.com/site/abraham175code/files/22-xxx/22-2xx/22-29x/22-294
Post by Kall, Mogens
Der er muligvis en struktur-opbygning i Stonehenge, der
understøtter 0-1-Pi-Hello-signalet, ...
File 22.23 ...
Abraham-code
https://sites.google.com/site/abraham175code/files/22-xxx/22-2xx/22-29x/22-293
 From Danish to English (and many other languages)...
http://translate.google.com/translate?hl=en&sl=da&tl=en&u=https://sites.google.com/site/abraham175code/files/22-xxx/22-2xx/22-29x/22-293
Post by Kall, Mogens
Found maybe Stonehenge 0-1-Pi-hello-signal
File 22.292b ...
Abraham-code
https://sites.google.com/site/abraham175code/files/22-xxx/22-2xx/22-29x/22-292
 From Danish to English (and many other languages)...
http://translate.google.com/translate?hl=en&sl=da&tl=en&u=https://sites.google.com/site/abraham175code/files/22-xxx/22-2xx/22-29x/22-292
 > File 21.560 ...
 > https://sites.google.com/site/etbible/home/abraham-code/21-560
[ ... cut ... ]
Interrupt from ...
     News:dk.videnskab
Subject: Stonehenge-UK: 2 * Pi * r = 30 stones -
     Re: Pathfinder DATA-output (Searchstring Life-3, M31) -
     Re: ... Re: 2020 uge 10 (news samlet)
Organization: The Kingdom of Heaven, Department Fools of Christ
Date: Fri, 3 Apr 2020 15:57:05 +0200
Abraham-code
https://sites.google.com/site/abraham175code/files/22-xxx/22-2xx/22-28x/22-288
https://groups.google.com/d/msg/dk.videnskab/SiGi62aB1WQ/qD4CmRl2BAAJ
Stonehenge
https://sites.google.com/site/abraham175code/stonehenge
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Stone_Plan.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7f/Stone_Plan.jpg
(4016*4252 pixel)
Format
4016x4252
0,0
4015,4251
Center
2120, 2125½
=>
2120*2 = 4240
2125*2 = 4250
0-2119, 2120,
2120, 1, 2120 = 4241
2126*2 = 4252
____________________________________
Center
2120, 2125½
Pi-stone
2304,  680½ pixel
1
Stone 16
883½, 2950½ pixel
0
Stone 11
2258, 3603 pixel
=>
Pi-stone
Stone 27
delta
2304,  680½ pixel
2120, 2125½ pixel
_184__1445
  7,25674°
82,74326°
1
Stone 16
delta
883½,  2950½ pixel
2120,  2125½ pixel
1236,5__825
33,71145°
56,28855°
0
Stone 11
delta
2258, 3603 pixel
2120, 2125½ pixel
_138__1477,5
  5,33600°
84,66400°
   5,33600°
+56,28855°
=
61,62455°
  33,71145°
+90°
  7,25674°
=
130,96819°
and ...
130,96819°
+61,62455°
=
192,59274°
and ...
192,59274° / 61,62455°
=
3,12525998°
Compare with ...
Pi-afvigelser
https://sites.google.com/site/setiv103/home/struktur-opbygningen-af-pulserne/pi/07-588
 >
 > > > Nej. pi-5%=2,98. pi-2%=3,078. Ingen af disse
 > > > approximationer vil være genkendelige for os. ...
21 /7 = 3
21½/7 = 3,0714...
22 /7 = 3,1429...
22½/7 = 3,2143...
23 /7 =
For at kunne skelne Pi (22/7) fra 21/7 eller 23/7 må tallet
lige indenfor intervallet ...
     3,0714-3,2143...
Og det gør vores fundne værdi på 3,125
Afvigelsen er på ca. ...
     (Pi - 3,12525998) * 100/Pi
     =
     0,52 %
Og det er en acceptabel afvigelse
Download
4241x4252 pixel format
https://sites.google.com/site/nazcalines0001/2020-04-07/001
https://sites.google.com/site/nazcalines0001/2020-04-07/001/4241x4252%2C%20001%2C%20009.zip
Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael.
22.293
Der er muligvis en struktur-opbygning i Stonehenge, der
understøtter 0-1-Pi-Hello-signalet, ...
Fordi ...
2 STORE sten (127 og 12) gennemskærer/bryder cirklen (som de
30 sten tilsammen danner).
Disse 2 sten ligger "tilfældigvis" lige ved siden af de 2
andre sten, som starter og afslutter tællingen, og på den måde
KAN de 2 STORE sten (127 og 12) opfattes som en art
*markør-sten*, idet de jo FREMHÆVER et-eller-andet.
Sten 127 har endvidere en ekstra sten (26) ved siden af sig,
men den er ikke så stor som de 2 andre. Tilsammen danner de
2 sten (127 og 26) dog tallet 2 (fremfor tallet 1), og derfor
KUNNE det godt antyde, at sten 12 (som KUN består af én sten)
skal tælles først, ligesom man altid først starter med tallet
1 og først derefter går videre til tallet 2.
Og "tilfældigvis" defineres begyndelsen af
0-1-Pi-hello-signalet netop ud fra denne sten 11 (ved siden af
*markørstenen* 12 med talværdien 1, fremfor 2).
Jeg har derfor tegnet en linje fra disse to STORE sten og ind
til centrum i Stonehenge og farvelagt den ene halvdel med gult,
så man bedre visuelt kan se forskellen.
Dernæst ...
De 11 sammenhængende sten  (med nummer 27, 28, 29, 30, 1, 2, 3,
4, 5, 6 og 7) danner tilsammen OGSÅ et forhold til tallet Pi,
idet ...
     11 / Pi
     =
     3,5014...
Dette tal (tallet 3½) er MEGET *velkendt* i Bibelen, så ...
Vi kan nok IKKE tillade os kategorisk - på forhånd - at afvise
(og dermed udelukke), at der muligvis er en fin lille h
entydning til et-eller-andet desangående.
Her i efterforskningen BØR vi derfor nok undersøge, OM vi -
foruden tallet Pi - OGSÅ kan finde ud fra samme definition et
3½-tal et-eller-andet sted i cirklen.
Og noget tyder faktisk på, at det ér tilfældet!
Fordi ...
Hvis 16 sten (ud af 30) danner tallet Pi, da må tallet 3½ ca.
være på ...
     360 / 30 sten  * 16 * 3½/Pi = 213,9° or 17,82 sten
Og dette tal findes muligvis, HVIS vi begynder at tælle ud for
      0 = Sten 23
      1 = Sten off (markør-sten 25)
      2 = Sten off (markør-sten 25)
      3 = Sten off (markør-sten 26 og 127)
      4 = Sten 27
      5 = Sten 28
      6 = Sten 29
      7 = Sten 30
      8 = Sten 1
      9 = Sten 2
     10 = Sten 3
     11 = Sten 4
     12 = Sten 5
     13 = Sten 6
     14 = Sten 7
     15 = Sten off (markør-sten 8)
     16 = Sten off (markør-sten 9a og 9b)
     17 = Sten 10
     18 = Sten 11
Som den gæve iagttager muligvis har opdaget, så er der
her et syntax, som vi BØR *genkende*, idet ...
     13 sten on
      5 sten off
Compare with ...
Found 39/3 and 15/3
https://sites.google.com/site/abraham175code/files/22-xxx/22-2xx/22-27x/22-278
 >
 > 2.King 20
 > https://www.biblegateway.com/passage/?search=+2+Ki+20&version=BPH
 >
 > 39 / 3 = 13
 > 15 / 3 = 5
 >
 >
 > 10 streger tilbage = 143 - (10*13) = 13
 > 10 streger frem    = 143 + (10* 5) = 193
 >
 > Og dermed er der meget, der taler for, at det er M31
 > drejet 13° med uret, der er den rigtige forståelse af
 > stjernekortet Monkey+Spiral+Spiral-2.
Meget mere om dette forhåbentlig senere,
måske allerede i dag.
Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael.
Start stone 23
Slut stone 11
 > +40,70632°
 > +90°
 > +84,66400°
 > =
 > 215,37032° (or 17,95 sten or 3,513 or 1264,73 dage)
"Pilen"
  962, 3125
2120, 2125½ pixel (center of Stonehenge)
1158___999,5
40,798333°
49,201667°
+40,70632°
Start stone 27
Slut "Pilen"
- 7,25674°
+90°
+90°
+40,79833°
=
213,54159
213,54159 / 61,62455
=
3,4652... (or 1247,47 dage)
261,50465°
262,5 / 61,62455 = 4,2435 (or 1527,6651 dage)
________________________________________________________
M31
Center
stone 56
Stone 9b
Center
2120, 2125½ pixel (center of Stonehenge)
0, 0
stone 56
delta
1423½, 2531½
2120, 2125½ pixel (center of Stonehenge)
  696,5_406
(
Stone 9b
delta
2984, 3654
2120, 2125½ pixel (center of Stonehenge)
_864__1528,5
)
Stone 12
delta
1947, 3721
2120, 2125½ pixel (center of Stonehenge)
_173__1595,5
=>
12
56
+
lige under 58
New center
0,14829793    0,18720146
1483, 1872
____________________
12
lige under 58
+
New center-2
(øvre stone 45)
0,17314160    0,09330290
1731, 933
________________________
=>
Sten 12
Sten 127
2125, 602
lige i tallet 59a
under Sten 44
0,17095978    0,16044935
1710, 1604
distance to 127
421 x 1009 pixel
=
1093,3 pixel
____________________
=>
Sten 12
Sten 60
2023, 1281
lige venstre for Sten 156
1772, 2183
0,17187718    0,20724927
1719, 2072
________________________________________________
=>
Stone 16
883½, 2950½ pixel
Stone 60
2023, 1281
29
Stone ? (spiral-1)
3337, 1273
0,29424375    0,08170035
2942, 817
_____________________________
stone 127 ?
2125, 602
=>
0,22539000    0,05214400
2254, 521
Stone59a
1902½, 1532½
Stone 11
2258, 3603
______________________________________
Stone 127 ?
2125, 602
=>
0,21087000    0,04945200
2109, 495
Stone59a
1902½, 1532½
Stone 10
2533, 3511½
KANSE dette er M31s forbindelse til Stonehenge
=>
Stonehenge Sten 127 og 10
Hældning mellem "galakserne"
delta
2108,7__494,52
2533___3511,5
_424,3_3016,98
8,00542° til venstre
M31s hældning mellem galakserne
delta
613,  91
432, 464
181__373
25,8851979° til højre
delta
  8,00542° til venstre
25,8851979° til højre
33,8906179°
33,92 anvendt
Pixel lodret
3017 Stonehenge delta
560, 230
618, 640
_____410
=>
Forstør M31-skabelon 7,3585... gange
Tilpas størrelse 736 %
See picture ...
https://sites.google.com/site/nazcalines0001/2020-04-10/001
or ...
Download better BMP-format ...
5585x4252 pixel
4241x4252, 001, 013, 018.zip
https://sites.google.com/site/nazcalines0001/2020-04-10/001/4241x4252%2C%20001%2C%20013%2C%20018.zip
Download spreadsheet (regneark)
https://sites.google.com/site/nazcalines0001/2020-04-10/001/M31%2C%20Life-3%2C%20037.sxc
Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael.
22.297
Monkey
-75,13826900    -14,70689900
Spiral
-75,12278200    -14,68826300
Spiral-2
-75,13006600    -14,69266000
Monkey-S-2
delta
-75,13826900    -14,70689900
-75,13006600    -14,69266000
__0,008203________0,014239
Spiral-S-2
delta
-75,12278200    -14,68826300
-75,13006600    -14,69266000
__0,007284_______0,004397
Spiral-2-NOT
-75,13098436    -14,70250226
-14.70250226, -75.13098436
Linjen vinkelret
West
-14.691372, -75.194627
East
-14.699217, -75.113360
193
120,90394495    -21,74800995
-21.74800995, 120.90394495
13
120,96092795    -21,36746564
-21.36746564, 120.96092795
distance
42,7230 km
21,3615 km
-21.557737, 120.932477
target
17,39108490     4,82947966
East
-22.072756, 125.449500
West
-21.074893, 117.390612
-21, 117.39
delta
-25,874893
_______________________________________________
M31
delta
  8,00542° til venstre
25,8851979° til højre
33,8906179° til venstre i alt
___________________________________________
Stone 127 ?
2125, 602
=>
0,21087000    0,04945200
2109, 495
Stone59a
1902½, 1532½
Stone 10
2533, 3511½
+
33,89° right
Format
5891 x 5894 pixel
=>
Spiral
Stone 127 ?
3845½, 1588 pixel
Spiral-2
Stone59a
3095½, 2333 pixel
Monkey
Stone 10
2515, 4328 pixel
Delta
Stone 127, stone 10
3845½, 1588 pixel
2515 , 4328 pixel
_______2740
___________________________________
M31-stor-format
2048-2048
Spiral
NGC 205
1417,  633 pixel
Monkey
NGC 221
1019, 1395 pixel
delta
1417,  633 pixel
1019, 1395 pixel
_______762
1 til 3,5958%
360
_____________________________________
M31, Aladin 120x120
Spiral
NGC 205
730, 113 pixel
Monkey
NGC 221
549, 486 pixel
delta
730, 113 pixel
549, 486 pixel
_____373
1 til 7,3458...
735%
400% and 183,645%
400 and 184
736%
=>
Out
4593x4177
Aladin 120x120, 001, 736, 002, cut 001, 13.jpg
https://sites.google.com/site/nazcalines0001/2020-04-12/001
Download better format
https://sites.google.com/site/nazcalines0001/2020-04-12/001/Aladin%20120x120%2C%20001%2C%20736%2C%20002.jpg
Does Stonehenge point at M31-GC ?
22.297
22.298

4241x4252 pixel-format

=>

Stone 127 ?
2125, 602
=>
0,21087000 0,04945200
2109, 495


Stone59a
1902½, 1532½

Stone 10
2533, 3511½

=>

(
Spiral-2-NOT
-75,13098436 -14,70250226
-14.70250226, -75.13098436
)

Stone 52
2761, 2500
2753, 2474
0,27392451 0,24737111
2739,2451 2473,7111

delta
1902½, 1532½
2739,2451 2473,7111
836,7451____941,2111
418,37255___470,60555

2320,87255__2003,10555 midten
41,63738° fra vandret
48,36262° fra lodret

=>

2320,87255
-1879,12745
441,7451-4200 vandret

3758,2549 vandret
3341,122 lodret
=>
1670,561
2003,10555
332,545-3673,667 lodret

=>

442, 3674 pixel
4200, 333 pixel

+

33,89° right

33,91 done

=>

Picture:
Aladin 120x120, 001, 736, 003, cut 001, 13 , 002.jpg
https://sites.google.com/site/nazcalines0001/2020-04-12/001

Download better format
Loading Image...

Does Stonehenge point at M31-GC ?


Hmm ...

Ja, men ...

Fix-punkterne skal justeres en anelse!


22.298
Kall, Mogens
2020-04-15 08:52:57 UTC
Permalink
22.299
Post by Kall, Mogens
22.298
Post by Kall, Mogens
22.297
Does Stonehenge point at M31-GC ?
Post by Kall, Mogens
22.296
Found perhaps M31 connection to Stonehenge
Post by Kall, Mogens
Found perhaps connection to M31-Nazca-syntax
File 22.294 ...
Abraham-code
https://sites.google.com/site/abraham175code/files/22-xxx/22-2xx/22-29x/22-294
 From Danish to English (and many other languages)...
http://translate.google.com/translate?hl=en&sl=da&tl=en&u=https://sites.google.com/site/abraham175code/files/22-xxx/22-2xx/22-29x/22-294
Post by Kall, Mogens
Der er muligvis en struktur-opbygning i Stonehenge, der
understøtter 0-1-Pi-Hello-signalet, ...
File 22.23 ...
Abraham-code
https://sites.google.com/site/abraham175code/files/22-xxx/22-2xx/22-29x/22-293
 From Danish to English (and many other languages)...
http://translate.google.com/translate?hl=en&sl=da&tl=en&u=https://sites.google.com/site/abraham175code/files/22-xxx/22-2xx/22-29x/22-293
Post by Kall, Mogens
Found maybe Stonehenge 0-1-Pi-hello-signal
File 22.292b ...
Abraham-code
https://sites.google.com/site/abraham175code/files/22-xxx/22-2xx/22-29x/22-292
 From Danish to English (and many other languages)...
http://translate.google.com/translate?hl=en&sl=da&tl=en&u=https://sites.google.com/site/abraham175code/files/22-xxx/22-2xx/22-29x/22-292
 > File 21.560 ...
 > https://sites.google.com/site/etbible/home/abraham-code/21-560
[ ... cut ... ]
Interrupt from ...
     News:dk.videnskab
Subject: Stonehenge-UK: 2 * Pi * r = 30 stones -
     Re: Pathfinder DATA-output (Searchstring Life-3, M31) -
     Re: ... Re: 2020 uge 10 (news samlet)
Organization: The Kingdom of Heaven, Department Fools of Christ
Date: Fri, 3 Apr 2020 15:57:05 +0200
Abraham-code
https://sites.google.com/site/abraham175code/files/22-xxx/22-2xx/22-28x/22-288
https://groups.google.com/d/msg/dk.videnskab/SiGi62aB1WQ/qD4CmRl2BAAJ
Stonehenge
https://sites.google.com/site/abraham175code/stonehenge
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Stone_Plan.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7f/Stone_Plan.jpg
(4016*4252 pixel)
Format
4016x4252
0,0
4015,4251
Center
2120, 2125½
=>
2120*2 = 4240
2125*2 = 4250
0-2119, 2120,
2120, 1, 2120 = 4241
2126*2 = 4252
____________________________________
Center
2120, 2125½
Pi-stone
2304,  680½ pixel
1
Stone 16
883½, 2950½ pixel
0
Stone 11
2258, 3603 pixel
=>
Pi-stone
Stone 27
delta
2304,  680½ pixel
2120, 2125½ pixel
_184__1445
  7,25674°
82,74326°
1
Stone 16
delta
883½,  2950½ pixel
2120,  2125½ pixel
1236,5__825
33,71145°
56,28855°
0
Stone 11
delta
2258, 3603 pixel
2120, 2125½ pixel
_138__1477,5
  5,33600°
84,66400°
   5,33600°
+56,28855°
=
61,62455°
  33,71145°
+90°
  7,25674°
=
130,96819°
and ...
130,96819°
+61,62455°
=
192,59274°
and ...
192,59274° / 61,62455°
=
3,12525998°
Compare with ...
Pi-afvigelser
https://sites.google.com/site/setiv103/home/struktur-opbygningen-af-pulserne/pi/07-588
 >
 > > > Nej. pi-5%=2,98. pi-2%=3,078. Ingen af disse
 > > > approximationer vil være genkendelige for os. ...
21 /7 = 3
21½/7 = 3,0714...
22 /7 = 3,1429...
22½/7 = 3,2143...
23 /7 =
For at kunne skelne Pi (22/7) fra 21/7 eller 23/7 må tallet
lige indenfor intervallet ...
     3,0714-3,2143...
Og det gør vores fundne værdi på 3,125
Afvigelsen er på ca. ...
     (Pi - 3,12525998) * 100/Pi
     =
     0,52 %
Og det er en acceptabel afvigelse
Download
4241x4252 pixel format
https://sites.google.com/site/nazcalines0001/2020-04-07/001
https://sites.google.com/site/nazcalines0001/2020-04-07/001/4241x4252%2C%20001%2C%20009.zip
Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael.
22.293
Der er muligvis en struktur-opbygning i Stonehenge, der
understøtter 0-1-Pi-Hello-signalet, ...
Fordi ...
2 STORE sten (127 og 12) gennemskærer/bryder cirklen (som de
30 sten tilsammen danner).
Disse 2 sten ligger "tilfældigvis" lige ved siden af de 2
andre sten, som starter og afslutter tællingen, og på den måde
KAN de 2 STORE sten (127 og 12) opfattes som en art
*markør-sten*, idet de jo FREMHÆVER et-eller-andet.
Sten 127 har endvidere en ekstra sten (26) ved siden af sig,
men den er ikke så stor som de 2 andre. Tilsammen danner de
2 sten (127 og 26) dog tallet 2 (fremfor tallet 1), og derfor
KUNNE det godt antyde, at sten 12 (som KUN består af én sten)
skal tælles først, ligesom man altid først starter med tallet
1 og først derefter går videre til tallet 2.
Og "tilfældigvis" defineres begyndelsen af
0-1-Pi-hello-signalet netop ud fra denne sten 11 (ved siden af
*markørstenen* 12 med talværdien 1, fremfor 2).
Jeg har derfor tegnet en linje fra disse to STORE sten og ind
til centrum i Stonehenge og farvelagt den ene halvdel med gult,
så man bedre visuelt kan se forskellen.
Dernæst ...
De 11 sammenhængende sten  (med nummer 27, 28, 29, 30, 1, 2, 3,
4, 5, 6 og 7) danner tilsammen OGSÅ et forhold til tallet Pi,
idet ...
     11 / Pi
     =
     3,5014...
Dette tal (tallet 3½) er MEGET *velkendt* i Bibelen, så ...
Vi kan nok IKKE tillade os kategorisk - på forhånd - at afvise
(og dermed udelukke), at der muligvis er en fin lille h
entydning til et-eller-andet desangående.
Her i efterforskningen BØR vi derfor nok undersøge, OM vi -
foruden tallet Pi - OGSÅ kan finde ud fra samme definition et
3½-tal et-eller-andet sted i cirklen.
Og noget tyder faktisk på, at det ér tilfældet!
Fordi ...
Hvis 16 sten (ud af 30) danner tallet Pi, da må tallet 3½ ca.
være på ...
     360 / 30 sten  * 16 * 3½/Pi = 213,9° or 17,82 sten
Og dette tal findes muligvis, HVIS vi begynder at tælle ud for
      0 = Sten 23
      1 = Sten off (markør-sten 25)
      2 = Sten off (markør-sten 25)
      3 = Sten off (markør-sten 26 og 127)
      4 = Sten 27
      5 = Sten 28
      6 = Sten 29
      7 = Sten 30
      8 = Sten 1
      9 = Sten 2
     10 = Sten 3
     11 = Sten 4
     12 = Sten 5
     13 = Sten 6
     14 = Sten 7
     15 = Sten off (markør-sten 8)
     16 = Sten off (markør-sten 9a og 9b)
     17 = Sten 10
     18 = Sten 11
Som den gæve iagttager muligvis har opdaget, så er der
her et syntax, som vi BØR *genkende*, idet ...
     13 sten on
      5 sten off
Compare with ...
Found 39/3 and 15/3
https://sites.google.com/site/abraham175code/files/22-xxx/22-2xx/22-27x/22-278
 >
 > 2.King 20
 > https://www.biblegateway.com/passage/?search=+2+Ki+20&version=BPH
 >
 > 39 / 3 = 13
 > 15 / 3 = 5
 >
 >
 > 10 streger tilbage = 143 - (10*13) = 13
 > 10 streger frem    = 143 + (10* 5) = 193
 >
 > Og dermed er der meget, der taler for, at det er M31
 > drejet 13° med uret, der er den rigtige forståelse af
 > stjernekortet Monkey+Spiral+Spiral-2.
Meget mere om dette forhåbentlig senere,
måske allerede i dag.
Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael.
Start stone 23
Slut stone 11
 > +40,70632°
 > +90°
 > +84,66400°
 > =
 > 215,37032° (or 17,95 sten or 3,513 or 1264,73 dage)
"Pilen"
  962, 3125
2120, 2125½ pixel (center of Stonehenge)
1158___999,5
40,798333°
49,201667°
+40,70632°
Start stone 27
Slut "Pilen"
- 7,25674°
+90°
+90°
+40,79833°
=
213,54159
213,54159 / 61,62455
=
3,4652... (or 1247,47 dage)
261,50465°
262,5 / 61,62455 = 4,2435 (or 1527,6651 dage)
________________________________________________________
M31
Center
stone 56
Stone 9b
Center
2120, 2125½ pixel (center of Stonehenge)
0, 0
stone 56
delta
1423½, 2531½
2120, 2125½ pixel (center of Stonehenge)
  696,5_406
(
Stone 9b
delta
2984, 3654
2120, 2125½ pixel (center of Stonehenge)
_864__1528,5
)
Stone 12
delta
1947, 3721
2120, 2125½ pixel (center of Stonehenge)
_173__1595,5
=>
12
56
+
lige under 58
New center
0,14829793    0,18720146
1483, 1872
____________________
12
lige under 58
+
New center-2
(øvre stone 45)
0,17314160    0,09330290
1731, 933
________________________
=>
Sten 12
Sten 127
2125, 602
lige i tallet 59a
under Sten 44
0,17095978    0,16044935
1710, 1604
distance to 127
421 x 1009 pixel
=
1093,3 pixel
____________________
=>
Sten 12
Sten 60
2023, 1281
lige venstre for Sten 156
1772, 2183
0,17187718    0,20724927
1719, 2072
________________________________________________
=>
Stone 16
883½, 2950½ pixel
Stone 60
2023, 1281
29
Stone ? (spiral-1)
3337, 1273
0,29424375    0,08170035
2942, 817
_____________________________
stone 127 ?
2125, 602
=>
0,22539000    0,05214400
2254, 521
Stone59a
1902½, 1532½
Stone 11
2258, 3603
______________________________________
Stone 127 ?
2125, 602
=>
0,21087000    0,04945200
2109, 495
Stone59a
1902½, 1532½
Stone 10
2533, 3511½
KANSE dette er M31s forbindelse til Stonehenge
=>
Stonehenge Sten 127 og 10
Hældning mellem "galakserne"
delta
2108,7__494,52
2533___3511,5
_424,3_3016,98
8,00542° til venstre
M31s hældning mellem galakserne
delta
613,  91
432, 464
181__373
25,8851979° til højre
delta
  8,00542° til venstre
25,8851979° til højre
33,8906179°
33,92 anvendt
Pixel lodret
3017 Stonehenge delta
560, 230
618, 640
_____410
=>
Forstør M31-skabelon 7,3585... gange
Tilpas størrelse 736 %
See picture ...
https://sites.google.com/site/nazcalines0001/2020-04-10/001
or ...
Download better BMP-format ...
5585x4252 pixel
4241x4252, 001, 013, 018.zip
https://sites.google.com/site/nazcalines0001/2020-04-10/001/4241x4252%2C%20001%2C%20013%2C%20018.zip
Download spreadsheet (regneark)
https://sites.google.com/site/nazcalines0001/2020-04-10/001/M31%2C%20Life-3%2C%20037.sxc
Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael.
22.297
Monkey
-75,13826900    -14,70689900
Spiral
-75,12278200    -14,68826300
Spiral-2
-75,13006600    -14,69266000
Monkey-S-2
delta
-75,13826900    -14,70689900
-75,13006600    -14,69266000
__0,008203________0,014239
Spiral-S-2
delta
-75,12278200    -14,68826300
-75,13006600    -14,69266000
__0,007284_______0,004397
Spiral-2-NOT
-75,13098436    -14,70250226
-14.70250226, -75.13098436
Linjen vinkelret
West
-14.691372, -75.194627
East
-14.699217, -75.113360
193
120,90394495    -21,74800995
-21.74800995, 120.90394495
13
120,96092795    -21,36746564
-21.36746564, 120.96092795
distance
42,7230 km
21,3615 km
-21.557737, 120.932477
target
17,39108490     4,82947966
East
-22.072756, 125.449500
West
-21.074893, 117.390612
-21, 117.39
delta
-25,874893
_______________________________________________
M31
delta
   8,00542° til venstre
25,8851979° til højre
33,8906179° til venstre i alt
___________________________________________
Stone 127 ?
2125, 602
=>
0,21087000    0,04945200
2109, 495
Stone59a
1902½, 1532½
Stone 10
2533, 3511½
+
33,89° right
Format
5891 x 5894 pixel
=>
Spiral
Stone 127 ?
3845½, 1588 pixel
Spiral-2
Stone59a
3095½, 2333 pixel
Monkey
Stone 10
2515, 4328 pixel
Delta
Stone 127, stone 10
3845½, 1588 pixel
2515 , 4328 pixel
_______2740
___________________________________
M31-stor-format
2048-2048
Spiral
NGC 205
1417,  633 pixel
Monkey
NGC 221
1019, 1395 pixel
delta
1417,  633 pixel
1019, 1395 pixel
_______762
1 til 3,5958%
360
_____________________________________
M31, Aladin 120x120
Spiral
NGC 205
730, 113 pixel
Monkey
NGC 221
549, 486 pixel
delta
730, 113 pixel
549, 486 pixel
_____373
1 til 7,3458...
735%
400% and 183,645%
400 and 184
736%
=>
Out
4593x4177
Aladin 120x120, 001, 736, 002, cut 001, 13.jpg
https://sites.google.com/site/nazcalines0001/2020-04-12/001
Download better format
https://sites.google.com/site/nazcalines0001/2020-04-12/001/Aladin%20120x120%2C%20001%2C%20736%2C%20002.jpg
Does Stonehenge point at M31-GC ?
22.297
22.298
4241x4252 pixel-format
=>
Stone 127 ?
2125, 602
=>
0,21087000    0,04945200
2109, 495
Stone59a
1902½, 1532½
Stone 10
2533, 3511½
=>
(
Spiral-2-NOT
-75,13098436    -14,70250226
-14.70250226, -75.13098436
)
Stone 52
2761, 2500
2753, 2474
0,27392451    0,24737111
2739,2451   2473,7111
delta
1902½,      1532½
2739,2451   2473,7111
 836,7451____941,2111
 418,37255___470,60555
2320,87255__2003,10555 midten
41,63738° fra vandret
48,36262° fra lodret
=>
2320,87255
-1879,12745
441,7451-4200 vandret
3758,2549 vandret
3341,122  lodret
=>
1670,561
2003,10555
 332,545-3673,667 lodret
=>
 442, 3674 pixel
4200,  333 pixel
+
33,89° right
33,91 done
=>
Aladin 120x120, 001, 736, 003, cut 001, 13 , 002.jpg
https://sites.google.com/site/nazcalines0001/2020-04-12/001
Download better format
https://sites.google.com/site/nazcalines0001/2020-04-12/001/Aladin%20120x120%2C%20001%2C%20736%2C%20003.jpg
Does Stonehenge point at M31-GC ?
Hmm ...
Ja, men ...
Fix-punkterne skal justeres en anelse!
22.298
22.299

22.299

M31
121,17409999
-21,57310001

Life-3 (M31 rotated 193°)

193°
Life-3 (spiral-2) position
360°
Galactic
120,90394495
-21,74800995


Life-3 (M31 rotated 13°)

13°
Life-3 (spiral-2) position
360°
Galactic
120,96092795
-21,36746564

_________________________

M31 + Stonehenge

Hældning retvinklet linje til Life-3_Life-3-NOT
3985, 2305 pixel
4474,5 2239 pixel
_489,5___66
7,67896°

M31-GC_Stonehenge-centrum
3985, 2255 pixel
4474,5 2196 pixel
_489,5___59
6,87277°

delta
7,67896°
6,87277°
0,80619°

=>

33,8906179°
+0,80619°
34,6968°

34,69 done

2255
2305
50

2196
2239
43

delta
7
For meget

-

34,50°

2255
2315,5
60,5

2209
2252
43

delta
17,5
for meget

-

34,48

2181
2224
57

2255
2284
29

57
29
28

delta
28
for meget

-

34,46°

2255
2279
24

2177
2218
41

-17
for lidt

-

34,42°

2254
2282,5
28,5

2181,5
2224
42,5

-14
for lidt

-

M31
5169x4498

-

St, 4241x4252, ren+m3.bmp
1143, 2885
3355, 1165
delta
2212, 1720
37,86781° fra vandret
52,13219° fra lodret
52,12 done
=>
lidt for meget

958, 3581
5400, 3429
delta
4442, 152
1,9598293°
=>
52,13219°
-1,9598293°
50,17236°
50
=>
lidt for lidt

50,03
=>


50,08
=>
lidt for meget

50,12
lidt for meget

50,18
=>
lidt for meget

50,30
=>
lidt for meget

50,02 done
=>
Picture
https://sites.google.com/site/nazcalines0001/2020-04-12/001

Download better format
Stonehenge
https://sites.google.com/site/nazcalines0001/2020-04-12/001/Stonehenge%2C%20clean%2C%204241x4252%2C%20ren%20028.zip
https://sites.google.com/site/nazcalines0001/2020-04-12/001/St%2C%204241x4252%2C%20ren%2C%2050%2C02%2Bgr%C3%A5%2C%20dobb%20002.zip


22.299
Kall, Mogens
2020-04-17 08:14:28 UTC
Permalink
22.301

Hypotese ang. Life-4
-14.826463, -74.910949
https://goo.gl/maps/J4SVyBScRqxDToPa7
22.299
Post by Kall, Mogens
22.298
Post by Kall, Mogens
22.297
Does Stonehenge point at M31-GC ?
Post by Kall, Mogens
22.296
Found perhaps M31 connection to Stonehenge
Post by Kall, Mogens
Found perhaps connection to M31-Nazca-syntax
File 22.294 ...
Abraham-code
https://sites.google.com/site/abraham175code/files/22-xxx/22-2xx/22-29x/22-294
 From Danish to English (and many other languages)...
http://translate.google.com/translate?hl=en&sl=da&tl=en&u=https://sites.google.com/site/abraham175code/files/22-xxx/22-2xx/22-29x/22-294
Post by Kall, Mogens
Der er muligvis en struktur-opbygning i Stonehenge, der
understøtter 0-1-Pi-Hello-signalet, ...
File 22.23 ...
Abraham-code
https://sites.google.com/site/abraham175code/files/22-xxx/22-2xx/22-29x/22-293
 From Danish to English (and many other languages)...
http://translate.google.com/translate?hl=en&sl=da&tl=en&u=https://sites.google.com/site/abraham175code/files/22-xxx/22-2xx/22-29x/22-293
Post by Kall, Mogens
Found maybe Stonehenge 0-1-Pi-hello-signal
File 22.292b ...
Abraham-code
https://sites.google.com/site/abraham175code/files/22-xxx/22-2xx/22-29x/22-292
 From Danish to English (and many other languages)...
http://translate.google.com/translate?hl=en&sl=da&tl=en&u=https://sites.google.com/site/abraham175code/files/22-xxx/22-2xx/22-29x/22-292
 > File 21.560 ...
 > https://sites.google.com/site/etbible/home/abraham-code/21-560
[ ... cut ... ]
Interrupt from ...
     News:dk.videnskab
Subject: Stonehenge-UK: 2 * Pi * r = 30 stones -
     Re: Pathfinder DATA-output (Searchstring Life-3, M31) -
     Re: ... Re: 2020 uge 10 (news samlet)
Organization: The Kingdom of Heaven, Department Fools of Christ
Date: Fri, 3 Apr 2020 15:57:05 +0200
Abraham-code
https://sites.google.com/site/abraham175code/files/22-xxx/22-2xx/22-28x/22-288
https://groups.google.com/d/msg/dk.videnskab/SiGi62aB1WQ/qD4CmRl2BAAJ
Stonehenge
https://sites.google.com/site/abraham175code/stonehenge
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Stone_Plan.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7f/Stone_Plan.jpg
(4016*4252 pixel)
Format
4016x4252
0,0
4015,4251
Center
2120, 2125½
=>
2120*2 = 4240
2125*2 = 4250
0-2119, 2120,
2120, 1, 2120 = 4241
2126*2 = 4252
____________________________________
Center
2120, 2125½
Pi-stone
2304,  680½ pixel
1
Stone 16
883½, 2950½ pixel
0
Stone 11
2258, 3603 pixel
=>
Pi-stone
Stone 27
delta
2304,  680½ pixel
2120, 2125½ pixel
_184__1445
  7,25674°
82,74326°
1
Stone 16
delta
883½,  2950½ pixel
2120,  2125½ pixel
1236,5__825
33,71145°
56,28855°
0
Stone 11
delta
2258, 3603 pixel
2120, 2125½ pixel
_138__1477,5
  5,33600°
84,66400°
   5,33600°
+56,28855°
=
61,62455°
  33,71145°
+90°
  7,25674°
=
130,96819°
and ...
130,96819°
+61,62455°
=
192,59274°
and ...
192,59274° / 61,62455°
=
3,12525998°
Compare with ...
Pi-afvigelser
https://sites.google.com/site/setiv103/home/struktur-opbygningen-af-pulserne/pi/07-588
 >
 > > > Nej. pi-5%=2,98. pi-2%=3,078. Ingen af disse
 > > > approximationer vil være genkendelige for os. ...
21 /7 = 3
21½/7 = 3,0714...
22 /7 = 3,1429...
22½/7 = 3,2143...
23 /7 =
For at kunne skelne Pi (22/7) fra 21/7 eller 23/7 må tallet
lige indenfor intervallet ...
     3,0714-3,2143...
Og det gør vores fundne værdi på 3,125
Afvigelsen er på ca. ...
     (Pi - 3,12525998) * 100/Pi
     =
     0,52 %
Og det er en acceptabel afvigelse
Download
4241x4252 pixel format
https://sites.google.com/site/nazcalines0001/2020-04-07/001
https://sites.google.com/site/nazcalines0001/2020-04-07/001/4241x4252%2C%20001%2C%20009.zip
Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael.
22.293
Der er muligvis en struktur-opbygning i Stonehenge, der
understøtter 0-1-Pi-Hello-signalet, ...
Fordi ...
2 STORE sten (127 og 12) gennemskærer/bryder cirklen (som de
30 sten tilsammen danner).
Disse 2 sten ligger "tilfældigvis" lige ved siden af de 2
andre sten, som starter og afslutter tællingen, og på den måde
KAN de 2 STORE sten (127 og 12) opfattes som en art
*markør-sten*, idet de jo FREMHÆVER et-eller-andet.
Sten 127 har endvidere en ekstra sten (26) ved siden af sig,
men den er ikke så stor som de 2 andre. Tilsammen danner de
2 sten (127 og 26) dog tallet 2 (fremfor tallet 1), og derfor
KUNNE det godt antyde, at sten 12 (som KUN består af én sten)
skal tælles først, ligesom man altid først starter med tallet
1 og først derefter går videre til tallet 2.
Og "tilfældigvis" defineres begyndelsen af
0-1-Pi-hello-signalet netop ud fra denne sten 11 (ved siden af
*markørstenen* 12 med talværdien 1, fremfor 2).
Jeg har derfor tegnet en linje fra disse to STORE sten og ind
til centrum i Stonehenge og farvelagt den ene halvdel med gult,
så man bedre visuelt kan se forskellen.
Dernæst ...
De 11 sammenhængende sten  (med nummer 27, 28, 29, 30, 1, 2, 3,
4, 5, 6 og 7) danner tilsammen OGSÅ et forhold til tallet Pi,
idet ...
     11 / Pi
     =
     3,5014...
Dette tal (tallet 3½) er MEGET *velkendt* i Bibelen, så ...
Vi kan nok IKKE tillade os kategorisk - på forhånd - at afvise
(og dermed udelukke), at der muligvis er en fin lille h
entydning til et-eller-andet desangående.
Her i efterforskningen BØR vi derfor nok undersøge, OM vi -
foruden tallet Pi - OGSÅ kan finde ud fra samme definition et
3½-tal et-eller-andet sted i cirklen.
Og noget tyder faktisk på, at det ér tilfældet!
Fordi ...
Hvis 16 sten (ud af 30) danner tallet Pi, da må tallet 3½ ca.
være på ...
     360 / 30 sten  * 16 * 3½/Pi = 213,9° or 17,82 sten
Og dette tal findes muligvis, HVIS vi begynder at tælle ud for
      0 = Sten 23
      1 = Sten off (markør-sten 25)
      2 = Sten off (markør-sten 25)
      3 = Sten off (markør-sten 26 og 127)
      4 = Sten 27
      5 = Sten 28
      6 = Sten 29
      7 = Sten 30
      8 = Sten 1
      9 = Sten 2
     10 = Sten 3
     11 = Sten 4
     12 = Sten 5
     13 = Sten 6
     14 = Sten 7
     15 = Sten off (markør-sten 8)
     16 = Sten off (markør-sten 9a og 9b)
     17 = Sten 10
     18 = Sten 11
Som den gæve iagttager muligvis har opdaget, så er der
her et syntax, som vi BØR *genkende*, idet ...
     13 sten on
      5 sten off
Compare with ...
Found 39/3 and 15/3
https://sites.google.com/site/abraham175code/files/22-xxx/22-2xx/22-27x/22-278
 >
 > 2.King 20
 > https://www.biblegateway.com/passage/?search=+2+Ki+20&version=BPH
 >
 > 39 / 3 = 13
 > 15 / 3 = 5
 >
 >
 > 10 streger tilbage = 143 - (10*13) = 13
 > 10 streger frem    = 143 + (10* 5) = 193
 >
 > Og dermed er der meget, der taler for, at det er M31
 > drejet 13° med uret, der er den rigtige forståelse af
 > stjernekortet Monkey+Spiral+Spiral-2.
Meget mere om dette forhåbentlig senere,
måske allerede i dag.
Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael.
Start stone 23
Slut stone 11
 > +40,70632°
 > +90°
 > +84,66400°
 > =
 > 215,37032° (or 17,95 sten or 3,513 or 1264,73 dage)
"Pilen"
  962, 3125
2120, 2125½ pixel (center of Stonehenge)
1158___999,5
40,798333°
49,201667°
+40,70632°
Start stone 27
Slut "Pilen"
- 7,25674°
+90°
+90°
+40,79833°
=
213,54159
213,54159 / 61,62455
=
3,4652... (or 1247,47 dage)
261,50465°
262,5 / 61,62455 = 4,2435 (or 1527,6651 dage)
________________________________________________________
M31
Center
stone 56
Stone 9b
Center
2120, 2125½ pixel (center of Stonehenge)
0, 0
stone 56
delta
1423½, 2531½
2120, 2125½ pixel (center of Stonehenge)
  696,5_406
(
Stone 9b
delta
2984, 3654
2120, 2125½ pixel (center of Stonehenge)
_864__1528,5
)
Stone 12
delta
1947, 3721
2120, 2125½ pixel (center of Stonehenge)
_173__1595,5
=>
12
56
+
lige under 58
New center
0,14829793    0,18720146
1483, 1872
____________________
12
lige under 58
+
New center-2
(øvre stone 45)
0,17314160    0,09330290
1731, 933
________________________
=>
Sten 12
Sten 127
2125, 602
lige i tallet 59a
under Sten 44
0,17095978    0,16044935
1710, 1604
distance to 127
421 x 1009 pixel
=
1093,3 pixel
____________________
=>
Sten 12
Sten 60
2023, 1281
lige venstre for Sten 156
1772, 2183
0,17187718    0,20724927
1719, 2072
________________________________________________
=>
Stone 16
883½, 2950½ pixel
Stone 60
2023, 1281
29
Stone ? (spiral-1)
3337, 1273
0,29424375    0,08170035
2942, 817
_____________________________
stone 127 ?
2125, 602
=>
0,22539000    0,05214400
2254, 521
Stone59a
1902½, 1532½
Stone 11
2258, 3603
______________________________________
Stone 127 ?
2125, 602
=>
0,21087000    0,04945200
2109, 495
Stone59a
1902½, 1532½
Stone 10
2533, 3511½
KANSE dette er M31s forbindelse til Stonehenge
=>
Stonehenge Sten 127 og 10
Hældning mellem "galakserne"
delta
2108,7__494,52
2533___3511,5
_424,3_3016,98
8,00542° til venstre
M31s hældning mellem galakserne
delta
613,  91
432, 464
181__373
25,8851979° til højre
delta
  8,00542° til venstre
25,8851979° til højre
33,8906179°
33,92 anvendt
Pixel lodret
3017 Stonehenge delta
560, 230
618, 640
_____410
=>
Forstør M31-skabelon 7,3585... gange
Tilpas størrelse 736 %
See picture ...
https://sites.google.com/site/nazcalines0001/2020-04-10/001
or ...
Download better BMP-format ...
5585x4252 pixel
4241x4252, 001, 013, 018.zip
https://sites.google.com/site/nazcalines0001/2020-04-10/001/4241x4252%2C%20001%2C%20013%2C%20018.zip
Download spreadsheet (regneark)
https://sites.google.com/site/nazcalines0001/2020-04-10/001/M31%2C%20Life-3%2C%20037.sxc
Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael.
22.297
Monkey
-75,13826900    -14,70689900
Spiral
-75,12278200    -14,68826300
Spiral-2
-75,13006600    -14,69266000
Monkey-S-2
delta
-75,13826900    -14,70689900
-75,13006600    -14,69266000
__0,008203________0,014239
Spiral-S-2
delta
-75,12278200    -14,68826300
-75,13006600    -14,69266000
__0,007284_______0,004397
Spiral-2-NOT
-75,13098436    -14,70250226
-14.70250226, -75.13098436
Linjen vinkelret
West
-14.691372, -75.194627
East
-14.699217, -75.113360
193
120,90394495    -21,74800995
-21.74800995, 120.90394495
13
120,96092795    -21,36746564
-21.36746564, 120.96092795
distance
42,7230 km
21,3615 km
-21.557737, 120.932477
target
17,39108490     4,82947966
East
-22.072756, 125.449500
West
-21.074893, 117.390612
-21, 117.39
delta
-25,874893
_______________________________________________
M31
delta
   8,00542° til venstre
25,8851979° til højre
33,8906179° til venstre i alt
___________________________________________
Stone 127 ?
2125, 602
=>
0,21087000    0,04945200
2109, 495
Stone59a
1902½, 1532½
Stone 10
2533, 3511½
+
33,89° right
Format
5891 x 5894 pixel
=>
Spiral
Stone 127 ?
3845½, 1588 pixel
Spiral-2
Stone59a
3095½, 2333 pixel
Monkey
Stone 10
2515, 4328 pixel
Delta
Stone 127, stone 10
3845½, 1588 pixel
2515 , 4328 pixel
_______2740
___________________________________
M31-stor-format
2048-2048
Spiral
NGC 205
1417,  633 pixel
Monkey
NGC 221
1019, 1395 pixel
delta
1417,  633 pixel
1019, 1395 pixel
_______762
1 til 3,5958%
360
_____________________________________
M31, Aladin 120x120
Spiral
NGC 205
730, 113 pixel
Monkey
NGC 221
549, 486 pixel
delta
730, 113 pixel
549, 486 pixel
_____373
1 til 7,3458...
735%
400% and 183,645%
400 and 184
736%
=>
Out
4593x4177
Aladin 120x120, 001, 736, 002, cut 001, 13.jpg
https://sites.google.com/site/nazcalines0001/2020-04-12/001
Download better format
https://sites.google.com/site/nazcalines0001/2020-04-12/001/Aladin%20120x120%2C%20001%2C%20736%2C%20002.jpg
Does Stonehenge point at M31-GC ?
22.297
22.298
4241x4252 pixel-format
=>
Stone 127 ?
2125, 602
=>
0,21087000    0,04945200
2109, 495
Stone59a
1902½, 1532½
Stone 10
2533, 3511½
=>
(
Spiral-2-NOT
-75,13098436    -14,70250226
-14.70250226, -75.13098436
)
Stone 52
2761, 2500
2753, 2474
0,27392451    0,24737111
2739,2451   2473,7111
delta
1902½,      1532½
2739,2451   2473,7111
  836,7451____941,2111
  418,37255___470,60555
2320,87255__2003,10555 midten
41,63738° fra vandret
48,36262° fra lodret
=>
2320,87255
-1879,12745
441,7451-4200 vandret
3758,2549 vandret
3341,122  lodret
=>
1670,561
2003,10555
  332,545-3673,667 lodret
=>
  442, 3674 pixel
4200,  333 pixel
+
33,89° right
33,91 done
=>
Aladin 120x120, 001, 736, 003, cut 001, 13 , 002.jpg
https://sites.google.com/site/nazcalines0001/2020-04-12/001
Download better format
https://sites.google.com/site/nazcalines0001/2020-04-12/001/Aladin%20120x120%2C%20001%2C%20736%2C%20003.jpg
Does Stonehenge point at M31-GC ?
Hmm ...
Ja, men ...
Fix-punkterne skal justeres en anelse!
22.298
22.299
22.299
M31
121,17409999
-21,57310001
Life-3 (M31 rotated 193°)
193°
Life-3 (spiral-2) position
  360°
  Galactic
120,90394495
-21,74800995
Life-3 (M31 rotated 13°)
13°
Life-3 (spiral-2) position
  360°
  Galactic
120,96092795
-21,36746564
_________________________
M31 + Stonehenge
Hældning retvinklet linje til Life-3_Life-3-NOT
3985,  2305 pixel
4474,5 2239 pixel
_489,5___66
7,67896°
M31-GC_Stonehenge-centrum
3985,  2255 pixel
4474,5 2196 pixel
_489,5___59
6,87277°
delta
7,67896°
6,87277°
0,80619°
=>
33,8906179°
+0,80619°
34,6968°
34,69 done
2255
2305
50
2196
2239
43
delta
7
For meget
-
34,50°
2255
2315,5
60,5
2209
2252
43
delta
17,5
for meget
-
34,48
2181
2224
57
2255
2284
29
57
29
28
delta
28
for meget
-
34,46°
2255
2279
24
2177
2218
41
-17
for lidt
-
34,42°
2254
2282,5
28,5
2181,5
2224
42,5
-14
for lidt
-
M31
5169x4498
-
St, 4241x4252, ren+m3.bmp
1143, 2885
3355, 1165
delta
2212, 1720
37,86781° fra vandret
52,13219° fra lodret
52,12 done
=>
lidt for meget
 958, 3581
5400, 3429
delta
4442,  152
1,9598293°
=>
52,13219°
-1,9598293°
50,17236°
50
=>
lidt for lidt
50,03
=>
50,08
=>
lidt for meget
50,12
lidt for meget
50,18
=>
lidt for meget
50,30
=>
lidt for meget
50,02 done
=>
Picture
https://sites.google.com/site/nazcalines0001/2020-04-12/001
Download better format
Stonehenge
https://sites.google.com/site/nazcalines0001/2020-04-12/001/Stonehenge%2C%20clean%2C%204241x4252%2C%20ren%20028.zip
https://sites.google.com/site/nazcalines0001/2020-04-12/001/St%2C%204241x4252%2C%20ren%2C%2050%2C02%2Bgr%C3%A5%2C%20dobb%20002.zip
22.299
22.301


Bemærkes skal det, at ...

Stonehenge skal drejes 50° (eller (180-50=) 130° ) for at
denne iagttagelse lettest kan foretages, HVOR præcis stenene
(i Stonehenge) tilsammen peger hen i mod.

Og det er "tilfældigvis" de SELVSAMME tal, som M31 skal
drejes i (i forhold til dets position 143): Enten -130° (fra
143 til 13°) eller +50° (fra 143 til 193°)

Og dermed er associationen vist nok en *kendsgerning*,
videnskabelig set: Der er en *sammenhæng* mellem Stonehenge
og Nazca-linjerne hvad angår dette!

Hmm ...

At 50-tallet ér blevet anvendt (endog i tilknytning til
tallet 193) er nok heller ej nogen tilfældighed, idet ...
(input memory from) ...

Isotope evidence (Isotop indicier)
78-Pt-193, Platinum
Measure (Målestokken)
https://sites.google.com/site/etbible/home/isotope-evidence/78-pt-193

78 Protons
115 neutrons
=
193 Mass Number

½-life = 50,00 years


Det er soleklart, at vores allerede fundne *målestok* skal
bruges i denne forbindelse, til at måle *afstanden* ud til
objektet/objekterne i Himmelrummet (i lysår).


Hmm ...

Skønt undersøgelsen endnu ikke er tilendebragt angående, OM
Stonehenge peger direkte på M31-GC, kan vi allerede nu fastslå,
at Spiral-2 (i Nazca-linjerne) IKKE peger direkte 100% på M31-GC,
hvilket så KAN betyde, at hypotesen faktisk måske er korrekt,
at Spiral-2 figuren dækker over Life-3, at der kommer et signal
fra udkanten af M31 (fra intelligente væsener ligesom os).

(
Havde derimod Spiral-2 også peget direkte på M31-GC, da ville
det nok være utænkeligt, at en civilisation (i M31)
*tilfældigvis* befandt sig i selvsamme position, eller rettere
sagt: med selvsamme DATA, der pegede direkte på M31-GC.
)

I tillæg til dette kan vi så måske tillade os at opstille en
ny hypotese gående ud på, at ... (

Searchstring spirals (life^x, Was: Life-3, M31)
https://sites.google.com/site/abraham175code/files/22-xxx/22-2xx/22-27x/22-272
Searchstring spirals (life^x, Was: Life-3, M31)
Found
-14.826463, -74.910949
https://goo.gl/maps/J4SVyBScRqxDToPa7
StarMap *grand* 600x600 ?
https://goo.gl/maps/Ko9iVda6xwk2xkkm6
Dét, vi skal bemærke her (ud for ... tja ... Hvad skal vi
kalde det? - Life-4 ?) ...

Life-4, 001, cut 002.jpg
https://sites.google.com/site/abraham175code/life-3

Dét, vi skal bemærke her (ud for Life-4) er, at ...

Der er FLERE spiraler, og at de ligger som perler på en snor!

Det er som om, at der er et udgangspunkt, hvorfra Stjerneskibe
er rejst ud til nye solsystemer. Og ... I stedet for at bremse
op, har disse stjerneskibe affyret en sonde, en robot, der så
er gået i kredsløb om det nye solsysetm, mens resten af skibet
er *fortsat* videre ud på opdagelse til nye solsystemet, og
hvis disse nye solsystemer så IKKE allerede er beboede, da har
man *koloniseret* dem, hvorved de OGSÅ er begyndt at udsende
disse 0-1-Pi-Hello-signaler til resten af universet.

Således er hypotesen (ang. fortolkningen af disse figurer i
nærheden af Nazca-linjerne).


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael.
--
Coming up news: Iran hit by a Asteroid. Iran is no more (Jer.49,34-) ?
Last OUTPUT: 22300 news:5e989f19$0$697$***@news.sunsite.dk
https://groups.google.com/d/msg/dk.test/MRWueyeFrn8/OasB9-6uAQAJ
Info http://groups.google.dk/group/dk.test/msg/591d03940b49201e
Website https://sites.google.com/site/kalltree1 File no 22301
Kall, Mogens
2020-04-18 07:54:43 UTC
Permalink
22.304

Received external interrupt (99) from space
2020-04-17, CET 23:15:47
Post by Kall, Mogens
22.301
Hypotese ang. Life-4
-14.826463, -74.910949
https://goo.gl/maps/J4SVyBScRqxDToPa7
22.299
Post by Kall, Mogens
22.298
Post by Kall, Mogens
22.297
Does Stonehenge point at M31-GC ?
[ ... ]
Post by Kall, Mogens
St, 4241x4252, ren+m3.bmp
1143, 2885
3355, 1165
delta
2212, 1720
37,86781° fra vandret
52,13219° fra lodret
52,12 done
=>
lidt for meget
[ ... ]
Post by Kall, Mogens
50,02 done
=>
Picture
https://sites.google.com/site/nazcalines0001/2020-04-12/001
Download better format
Stonehenge
https://sites.google.com/site/nazcalines0001/2020-04-12/001/Stonehenge%2C%20clean%2C%204241x4252%2C%20ren%20028.zip
https://sites.google.com/site/nazcalines0001/2020-04-12/001/St%2C%204241x4252%2C%20ren%2C%2050%2C02%2Bgr%C3%A5%2C%20dobb%20002.zip
22.299
22.301
Bemærkes skal det, at ...
Stonehenge skal drejes 50° (eller (180-50=) 130° ) for at
denne iagttagelse lettest kan foretages, HVOR præcis stenene
(i Stonehenge) tilsammen peger hen i mod.
Og det er "tilfældigvis" de SELVSAMME tal, som M31 skal
drejes i (i forhold til dets position 143): Enten -130° (fra
143 til 13°) eller +50° (fra 143 til 193°)
Og dermed er associationen vist nok en *kendsgerning*,
videnskabelig set: Der er en *sammenhæng* mellem Stonehenge
og Nazca-linjerne hvad angår dette!
Hmm ...
At 50-tallet ér blevet anvendt (endog i tilknytning til
tallet 193) er nok heller ej nogen tilfældighed, idet ...
(input memory from) ...
Isotope evidence (Isotop indicier)
78-Pt-193, Platinum
Measure (Målestokken)
https://sites.google.com/site/etbible/home/isotope-evidence/78-pt-193
     78 Protons
    115 neutrons
    =
    193 Mass Number
    ½-life = 50,00 years
Det er soleklart, at vores allerede fundne *målestok* skal
bruges i denne forbindelse, til at måle *afstanden* ud til
objektet/objekterne i Himmelrummet (i lysår).
Hmm ...
Skønt undersøgelsen endnu ikke er tilendebragt angående, OM
Stonehenge peger direkte på M31-GC, kan vi allerede nu fastslå,
at Spiral-2 (i Nazca-linjerne) IKKE peger direkte 100% på M31-GC,
hvilket så KAN betyde, at hypotesen faktisk måske er korrekt,
at Spiral-2 figuren dækker over Life-3, at der kommer et signal
fra udkanten af M31 (fra intelligente væsener ligesom os).
(
Havde derimod Spiral-2 også peget direkte på M31-GC, da ville
det nok være utænkeligt, at en civilisation (i M31)
*tilfældigvis* befandt sig i selvsamme position, eller rettere
sagt: med selvsamme DATA, der pegede direkte på M31-GC.
)
I tillæg til dette kan vi så måske tillade os at opstille en
ny hypotese gående ud på, at ... (
Searchstring spirals (life^x, Was: Life-3, M31)
https://sites.google.com/site/abraham175code/files/22-xxx/22-2xx/22-27x/22-272
Searchstring spirals (life^x, Was: Life-3, M31)
Found
-14.826463, -74.910949
https://goo.gl/maps/J4SVyBScRqxDToPa7
StarMap *grand* 600x600 ?
https://goo.gl/maps/Ko9iVda6xwk2xkkm6
Dét, vi skal bemærke her (ud for ... tja ... Hvad skal vi
kalde det? - Life-4 ?) ...
Life-4, 001, cut 002.jpg
https://sites.google.com/site/abraham175code/life-3
Dét, vi skal bemærke her (ud for Life-4) er, at ...
Der er FLERE spiraler, og at de ligger som perler på en snor!
Det er som om, at der er et udgangspunkt, hvorfra Stjerneskibe
er rejst ud til nye solsystemer. Og ... I stedet for at bremse
op, har disse stjerneskibe affyret en sonde, en robot, der så
er gået i kredsløb om det nye solsysetm, mens resten af skibet
er *fortsat* videre ud på opdagelse til nye solsystemet, og
hvis disse nye solsystemer så IKKE allerede er beboede, da har
man *koloniseret* dem, hvorved de OGSÅ er begyndt at udsende
disse 0-1-Pi-Hello-signaler til resten af universet.
Således er hypotesen (ang. fortolkningen af disse figurer i
nærheden af Nazca-linjerne).
Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael.
22.304

Received external interrupt (99) from space

http://www.stjerneskud.info/fireball/trig_jumi.html

2020-04-17, CET 23:15:47
2020-04-17, CET 00:03:38, Lyride
2020-04-08, CET ...

http://www.stjerneskud.info/fireball/event2020-04-17-23-15-47/

Meteor observation
Dato: 2020-04-17
Klokken: 23:15:47 Dansk sommertid, UTC+2

[ ... ]

Omtrentlige data for meteorens synlige bane

Emne_______Værdi__________Kommentar
[ ... ]
Kurs 345 grader Nord:0, positiv retning med uret
Faldvinkel 18 grader Lodret: 90, horisontalt: 0
Fart 22 km/s Ved tilsynekomst
R.A. 12t 44m (191.1°) Radiant rektascension
Dekl. -21° 29m (-21.5°) Radiant deklination

Hmm ...

Delta:
2020-04-18, CET 00:00:00
2020-04-17, CET 23:15:47
___________________44:13

and ...

(((13/60) + 44) /60) * 600/24 =
18,42361...


Hmm ... (memory on from) ...

Faldvinkel 18 grader

Compare with ...

https://sites.google.com/site/abraham175code/life-3

Life-4, 001, cut 002.jpg

=>

12 jump (rød)
+
2 jump (Gul/grøn)
+
3 jump (blå)
+
1 Opstart
=
18


Hmm ...

Delta:
360
345
_15

and ...

360 / 15 =
24

Hmm ...

Findes der noget specielt i området (på himlen/the Sky) ?


Næh ...

Equatorial ...

R.A. 12t 44m (191.1°) Radiant rektascension
Dekl. -21° 29m (-21.5°) Radiant deklination

Dette svarer til ...

360°
Galactic
Longitude 300,62658068°
Latitude +41,35512082°

600°
Galactic
Longitude 501,04430113
Latitude 68,92520137 ( or 31,07479863 )

Hmm ...

+600
-501
=
99

Compare with ...

https://sites.google.com/site/abraham175code/home
https://sites.google.com/site/abraham175code/chicxulub-crater

Distance
from
Crater (Mexico)
to
SouthAmerica = 99


Hmm ... (Life-4) ...

Un moment, s'il vous plaît.


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael.
--
Coming up news: Iran hit by a Asteroid. Iran is no more (Jer.49,34-) ?
Last OUTPUT: 22300 news:5e989f19$0$697$***@news.sunsite.dk
https://groups.google.com/d/msg/dk.test/MRWueyeFrn8/OasB9-6uAQAJ
Info http://groups.google.dk/group/dk.test/msg/591d03940b49201e
Website https://sites.google.com/site/kalltree1 File no 22304
Kall, Mogens
2020-04-19 06:12:21 UTC
Permalink
Received new external interrupt (99) from space

File 22.306 ...
https://sites.google.com/site/abraham175code/files/22-xxx/22-3xx/22-30x/22-306
https://sites.google.com/site/etfootsteps/home/2020-04-19/22-306

Google-auto-translation:
From Danish to English (and many other languages)...
http://translate.google.com/translate?hl=en&sl=da&tl=en&u=https://sites.google.com/site/abraham175code/files/22-xxx/22-3xx/22-30x/22-306
http://translate.google.com/translate?hl=en&sl=da&tl=en&u=https://sites.google.com/site/etfootsteps/home/2020-04-19/22-306

-

Den 18-04-2020 kl. 10:45 skrev Kall, Mogens:

Newsgroups:
News:dk.politik
News:no.kultur.folklore.ufo
Subject: To 2304 vedr. Sodoma and Nürnberg-dommen! -
Re: Received external interrupt (99) from space
2020-04-17, CET 23:15:47 -
Re: Found perhaps M31 connection to Stonehenge -
Re: Found maybe Stonehenge 0-1-Pi-hello-signal -
Re: Abraham-koden
Organization: The Kingdom of Heaven, Department Fools of Christ
Date: Sat, 18 Apr 2020 10:45:39 +0200
22304 news:5e9abe4f$0$697$***@news.sunsite.dk
https://sites.google.com/site/etfootsteps/home/2020-04-17/22-305
https://groups.google.com/d/msg/dk.politik/5RcO6nRUps0/w9FLCw8_AQAJ
https://groups.google.com/d/msg/no.kultur.folklore.ufo/bSeKgCdhenk/SHZKjeQtAwAJ
To 2304 vedr. Sodoma and Nürnberg-dommen! -
Re: Received external interrupt (99) from space
    2020-04-17, CET 23:15:47 -
Re: Found perhaps M31 connection to Stonehenge -
Abraham-koden
File 22.305 ...
https://sites.google.com/site/etfootsteps/home/2020-04-17/22-305
From Danish to English (and many other languages)...
http://translate.google.com/translate?hl=en&sl=da&tl=en&u=https://sites.google.com/site/etfootsteps/home/2020-04-17/22-305
-
    News:dk.videnskab
Subject: Received external interrupt (99) from space
        2020-04-17, CET 23:15:47 -
    Re: Found perhaps M31 connection to Stonehenge -
    Re: Found maybe Stonehenge 0-1-Pi-hello-signal -
    Re: Abraham-koden
Organization: The Kingdom of Heaven, Department Fools of Christ
Date: Sat, 18 Apr 2020 09:54:43 +0200
https://sites.google.com/site/abraham175code/files/22-xxx/22-3xx/22-30x/22-303
https://sites.google.com/site/etfootsteps/home/2020-04-17/22-304
https://groups.google.com/d/msg/dk.videnskab/J5vLg962edQ/f3I9uL7hAQAJ
Post by Kall, Mogens
22.304
Received external interrupt (99) from space
2020-04-17, CET 23:15:47
Post by Kall, Mogens
22.301
Hypotese ang. Life-4
 > -14.826463, -74.910949
 > https://goo.gl/maps/J4SVyBScRqxDToPa7
Post by Kall, Mogens
22.299
Post by Kall, Mogens
22.298
Post by Kall, Mogens
22.297
Does Stonehenge point at M31-GC ?
[ ... ]
Post by Kall, Mogens
Post by Kall, Mogens
St, 4241x4252, ren+m3.bmp
1143, 2885
3355, 1165
delta
2212, 1720
37,86781° fra vandret
52,13219° fra lodret
52,12 done
=>
lidt for meget
[ ... ]
Post by Kall, Mogens
Post by Kall, Mogens
50,02 done
=>
Picture
https://sites.google.com/site/nazcalines0001/2020-04-12/001
Download better format
Stonehenge
https://sites.google.com/site/nazcalines0001/2020-04-12/001/Stonehenge%2C%20clean%2C%204241x4252%2C%20ren%20028.zip
https://sites.google.com/site/nazcalines0001/2020-04-12/001/St%2C%204241x4252%2C%20ren%2C%2050%2C02%2Bgr%C3%A5%2C%20dobb%20002.zip
22.299
22.301
Bemærkes skal det, at ...
Stonehenge skal drejes 50° (eller (180-50=) 130° ) for at
denne iagttagelse lettest kan foretages, HVOR præcis stenene
(i Stonehenge) tilsammen peger hen i mod.
Og det er "tilfældigvis" de SELVSAMME tal, som M31 skal
drejes i (i forhold til dets position 143): Enten -130° (fra
143 til 13°) eller +50° (fra 143 til 193°)
Og dermed er associationen vist nok en *kendsgerning*,
videnskabelig set: Der er en *sammenhæng* mellem Stonehenge
og Nazca-linjerne hvad angår dette!
Hmm ...
At 50-tallet ér blevet anvendt (endog i tilknytning til
tallet 193) er nok heller ej nogen tilfældighed, idet ...
(input memory from) ...
Isotope evidence (Isotop indicier)
78-Pt-193, Platinum
Measure (Målestokken)
https://sites.google.com/site/etbible/home/isotope-evidence/78-pt-193
      78 Protons
     115 neutrons
     =
     193 Mass Number
     ½-life = 50,00 years
Det er soleklart, at vores allerede fundne *målestok* skal
bruges i denne forbindelse, til at måle *afstanden* ud til
objektet/objekterne i Himmelrummet (i lysår).
Hmm ...
Skønt undersøgelsen endnu ikke er tilendebragt angående, OM
Stonehenge peger direkte på M31-GC, kan vi allerede nu fastslå,
at Spiral-2 (i Nazca-linjerne) IKKE peger direkte 100% på M31-GC,
hvilket så KAN betyde, at hypotesen faktisk måske er korrekt,
at Spiral-2 figuren dækker over Life-3, at der kommer et signal
fra udkanten af M31 (fra intelligente væsener ligesom os).
(
Havde derimod Spiral-2 også peget direkte på M31-GC, da ville
det nok være utænkeligt, at en civilisation (i M31)
*tilfældigvis* befandt sig i selvsamme position, eller rettere
sagt: med selvsamme DATA, der pegede direkte på M31-GC.
)
I tillæg til dette kan vi så måske tillade os at opstille en
ny hypotese gående ud på, at ... (
Searchstring spirals (life^x, Was: Life-3, M31)
https://sites.google.com/site/abraham175code/files/22-xxx/22-2xx/22-27x/22-272
 >
 >
 > Searchstring spirals (life^x, Was: Life-3, M31)
 >
 > Found
 > -14.826463, -74.910949
 > https://goo.gl/maps/J4SVyBScRqxDToPa7
 >
 > StarMap *grand* 600x600 ?
 >
 > https://goo.gl/maps/Ko9iVda6xwk2xkkm6
Dét, vi skal bemærke her (ud for ... tja ... Hvad skal vi
kalde det? - Life-4 ?) ...
Life-4, 001, cut 002.jpg
https://sites.google.com/site/abraham175code/life-3
Dét, vi skal bemærke her (ud for Life-4) er, at ...
Der er FLERE spiraler, og at de ligger som perler på en snor!
Det er som om, at der er et udgangspunkt, hvorfra Stjerneskibe
er rejst ud til nye solsystemer. Og ... I stedet for at bremse
op, har disse stjerneskibe affyret en sonde, en robot, der så
er gået i kredsløb om det nye solsysetm, mens resten af skibet
er *fortsat* videre ud på opdagelse til nye solsystemet, og
hvis disse nye solsystemer så IKKE allerede er beboede, da har
man *koloniseret* dem, hvorved de OGSÅ er begyndt at udsende
disse 0-1-Pi-Hello-signaler til resten af universet.
Således er hypotesen (ang. fortolkningen af disse figurer i
nærheden af Nazca-linjerne).
Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael.
22.304
Received external interrupt (99) from space
http://www.stjerneskud.info/fireball/trig_jumi.html
     2020-04-17, CET 23:15:47
     2020-04-17, CET 00:03:38, Lyride
     2020-04-08, CET ...
http://www.stjerneskud.info/fireball/event2020-04-17-23-15-47/
     Meteor observation
     Dato: 2020-04-17
     Klokken: 23:15:47   Dansk sommertid, UTC+2
     [ ... ]
     Omtrentlige data for meteorens synlige bane
     Emne_______Værdi__________Kommentar
     [ ... ]
     Kurs       345 grader     Nord:0, positiv retning med uret
     Faldvinkel  18 grader     Lodret: 90, horisontalt: 0
     Fart        22 km/s       Ved tilsynekomst
     R.A.    12t 44m (191.1°)  Radiant rektascension
     Dekl.  -21° 29m (-21.5°)  Radiant deklination
Hmm ...
     2020-04-18, CET 00:00:00
     2020-04-17, CET 23:15:47
     ___________________44:13
   and ...
     (((13/60) + 44) /60) * 600/24 =
     18,42361...
Hmm ... (memory on from) ...
     Faldvinkel  18 grader
Compare with ...
https://sites.google.com/site/abraham175code/life-3
     Life-4, 001, cut 002.jpg
=>
     12 jump (rød)
     +
     2 jump (Gul/grøn)
     +
     3 jump (blå)
     +
     1 Opstart
     =
     18
Hmm ...
     360
     345
     _15
   and ...
     360 / 15 =
     24
Hmm ...
Findes der noget specielt i området (på himlen/the Sky) ?
Næh ...
Equatorial ...
     R.A.    12t 44m (191.1°)  Radiant rektascension
     Dekl.  -21° 29m (-21.5°)  Radiant deklination
Dette svarer til ...
     360°
     Galactic
       Longitude 300,62658068°
       Latitude  +41,35512082°
     600°
     Galactic
       Longitude 501,04430113
       Latitude   68,92520137 ( or 31,07479863 )
Hmm ...
     +600
     -501
     =
       99
Compare with ...
https://sites.google.com/site/abraham175code/home
https://sites.google.com/site/abraham175code/chicxulub-crater
     Distance
       from
         Crater (Mexico)
       to
         SouthAmerica = 99
Hmm ... (Life-4) ...
Un moment, s'il vous plaît.
Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael.
Hmm ... (memory on from) ...
    News:dk.politik
    News:no.kultur.folklore.ufo
Sent: Sunday, February 17, 2013, CET 03:10, GMT 02:10
Subject: UFO-responce to Russia no 1 (Fire from the Sky) -
    Re: ET-message to Russia, the psychopaths, 2011 oct 20, 08:18 GMT
https://sites.google.com/site/etfootsteps/home/2013-02-15m/15-206
https://sites.google.com/site/kallpol4/home/countries/russia/15-206
https://sites.google.com/site/kallpol4/home/issues/fire-from-the-sky/15-206
https://groups.google.com/d/msg/dk.politik/I0YKzGo4NjU/IAjPH77tMm4J
https://groups.google.com/d/msg/no.kultur.folklore.ufo/I0YKzGo4NjU/-MKW2MicslIJ
    ... (Apropos Sodoma, Abraham = 99!) ...
and ...
    News:dk.politik
Sent: Monday, March 01, 2004 5:46 PM
Subject: Re: Offentliggørelse af Kall-dokumenter
https://sites.google.com/site/kallfiles0000/01-000/01-6xx/01-60x/01-609
https://sites.google.com/site/kallfiles0000/01-000/01-6xx/01-60x/01-609/96-09-13-haa
https://groups.google.com/d/msg/dk.politik/53n5tuaxgN4/0fYeZ_MbwwIJ
    ___ quote begin ____________
    [ ... cut 01 ... ]
    ... som den
    amerikanske chefanklager Robett Jackson ved Nürnberg
        "...
        De misgerninger, vi søger at fordømme og straffe, har
        været så velovervejede, så ondsindede og så
        altødelæggende, at civilisationen ikke kan ignorere
        dem.
           For den vil ikke kunne overleve en gentagelse."
Hvis den slags *forbrydelser* forbliver ustraffet, så ender det
med, at vi alle (her på planeten Jorden) omkommer!
Compra ?
Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael.
22.306

Received new external interrupt (99) from space:

http://www.stjerneskud.info/fireball/trig_jumi.html

2020-04-19, CET 03:57:45
2020-04-17, CET 23:15:47
2020-04-17, CET ...


http://www.stjerneskud.info/fireball/event2020-04-19-03-57-45/

Meteor observation
Dato: 2020-04-19
Klokken: 03:57:45 Dansk sommertid, UTC+2

[ ... ]

Omtrentlige data for meteorens synlige bane

Emne_______Værdi__________Kommentar
[ ... ]
Kurs 345 grader Nord:0, positiv retning med uret
Faldvinkel 18 grader Lodret: 90, horisontalt: 0
Fart 22 km/s Ved tilsynekomst
R.A. 12t 44m (191.1°) Radiant rektascension
Dekl. -21° 29m (-21.5°) Radiant deklination

Start højde 99 km
Slut højde 73 km
Kurs 274 grader Nord:0, positiv retning med uret
Faldvinkel 67 grader Lodret: 90, horisontalt: 0
Fart 36 km/s Ved tilsynekomst
R.A. 18t 49m (282.5°) Radiant rektascension
Dekl. 47° 55m ( 47.9°) Radiant deklination

Meteoren er ikke associeret med nogen kendt meteorsværm.


Hmm ...

((((45/60) + 57) /60) + 3 ) * 600/24 =
99,0625


Nå da da!


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael.
--
Coming up news: Iran hit by a Asteroid. Iran is no more (Jer.49,34-) ?
Last OUTPUT: 22300 news:5e989f19$0$697$***@news.sunsite.dk
https://groups.google.com/d/msg/dk.test/MRWueyeFrn8/OasB9-6uAQAJ
Info http://groups.google.dk/group/dk.test/msg/591d03940b49201e
Website https://sites.google.com/site/kalltree1 File no 22306
Kall, Mogens
2020-04-19 07:29:04 UTC
Permalink
Found perhaps markpointer 65 at Nazca -
Re: Received external interrupt (99) from space
[
2020-04-17, CET 23:15:47 -
Re: Found perhaps M31 connection to Stonehenge -
Re: Found maybe Stonehenge 0-1-Pi-hello-signal -
]
Re: Abraham-koden

File 22.307 ...
https://sites.google.com/site/abraham175code/files/22-xxx/22-3xx/22-30x/22-307

Google-auto-translation:
From Danish to English (and many other languages)...
http://translate.google.com/translate?hl=en&sl=da&tl=en&u=https://sites.google.com/site/abraham175code/files/22-xxx/22-3xx/22-30x/22-307

-

Den 18-04-2020 kl. 09:54 skrev Kall, Mogens:

Newsgroups:
News:dk.videnskab
Subject: Received external interrupt (99) from space
2020-04-17, CET 23:15:47 -
Re: Found perhaps M31 connection to Stonehenge -
Re: Found maybe Stonehenge 0-1-Pi-hello-signal -
Re: Abraham-koden
Organization: The Kingdom of Heaven, Department Fools of Christ
Date: Sat, 18 Apr 2020 09:54:43 +0200
22304 news:5e9ab25f$0$700$***@news.sunsite.dk
https://sites.google.com/site/abraham175code/files/22-xxx/22-3xx/22-30x/22-303
https://sites.google.com/site/etfootsteps/home/2020-04-17/22-304
https://groups.google.com/d/msg/dk.videnskab/J5vLg962edQ/f3I9uL7hAQAJ
Post by Kall, Mogens
22.304
Received external interrupt (99) from space
2020-04-17, CET 23:15:47
Post by Kall, Mogens
22.301
Hypotese ang. Life-4
 > -14.826463, -74.910949
 > https://goo.gl/maps/J4SVyBScRqxDToPa7
[ ... ]
Post by Kall, Mogens
Post by Kall, Mogens
I tillæg til dette kan vi så måske tillade os at opstille en
ny hypotese gående ud på, at ... (
Searchstring spirals (life^x, Was: Life-3, M31)
https://sites.google.com/site/abraham175code/files/22-xxx/22-2xx/22-27x/22-272
 >
 >
 > Searchstring spirals (life^x, Was: Life-3, M31)
 >
 > Found
 > -14.826463, -74.910949
 > https://goo.gl/maps/J4SVyBScRqxDToPa7
 >
 > StarMap *grand* 600x600 ?
 >
 > https://goo.gl/maps/Ko9iVda6xwk2xkkm6
Dét, vi skal bemærke her (ud for ... tja ... Hvad skal vi
kalde det? - Life-4 ?) ...
Life-4, 001, cut 002.jpg
https://sites.google.com/site/abraham175code/life-3
Dét, vi skal bemærke her (ud for Life-4) er, at ...
Der er FLERE spiraler, og at de ligger som perler på en snor!
Det er som om, at der er et udgangspunkt, hvorfra Stjerneskibe
er rejst ud til nye solsystemer. Og ... I stedet for at bremse
op, har disse stjerneskibe affyret en sonde, en robot, der så
er gået i kredsløb om det nye solsysetm, mens resten af skibet
er *fortsat* videre ud på opdagelse til nye solsystemet, og
hvis disse nye solsystemer så IKKE allerede er beboede, da har
man *koloniseret* dem, hvorved de OGSÅ er begyndt at udsende
disse 0-1-Pi-Hello-signaler til resten af universet.
Således er hypotesen (ang. fortolkningen af disse figurer i
nærheden af Nazca-linjerne).
Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael.
22.304
Received external interrupt (99) from space
http://www.stjerneskud.info/fireball/trig_jumi.html
    2020-04-17, CET 23:15:47
    2020-04-17, CET 00:03:38, Lyride
    2020-04-08, CET ...
http://www.stjerneskud.info/fireball/event2020-04-17-23-15-47/
    Meteor observation
    Dato: 2020-04-17
    Klokken: 23:15:47   Dansk sommertid, UTC+2
    [ ... ]
    Omtrentlige data for meteorens synlige bane
    Emne_______Værdi__________Kommentar
    [ ... ]
    Kurs       345 grader     Nord:0, positiv retning med uret
    Faldvinkel  18 grader     Lodret: 90, horisontalt: 0
    Fart        22 km/s       Ved tilsynekomst
    R.A.    12t 44m (191.1°)  Radiant rektascension
    Dekl.  -21° 29m (-21.5°)  Radiant deklination
Hmm ...
    2020-04-18, CET 00:00:00
    2020-04-17, CET 23:15:47
    ___________________44:13
  and ...
    (((13/60) + 44) /60) * 600/24 =
    18,42361...
Hmm ... (memory on from) ...
    Faldvinkel  18 grader
Compare with ...
https://sites.google.com/site/abraham175code/life-3
    Life-4, 001, cut 002.jpg
=>
    12 jump (rød)
    +
    2 jump (Gul/grøn)
    +
    3 jump (blå)
    +
    1 Opstart
    =
    18
[ ... ]

(
Okay!

Denne markør 18 er muligvis ret vigtig!
)

=>

https://sites.google.com/site/abraham175code/life-3

Life-4, 001, cut 003.jpg


Hmm ... (memory on from) ...

https://sites.google.com/site/abraham175code/files/22-xxx/22-2xx/22-28x/22-287
Post by Kall, Mogens
Opmåler vi afstandene fra Nazca-linjerne til andre kendte
https://sites.google.com/site/abraham175code/nazca-lines
Arcdegrees (600-system)
from
Nazca-linjerne
to ...
64,62789137 Chicxulub crater, Mexico
[ ... ]
186,82944722 Luxor Temple, Egypt
(
De 64½ enheder til Krateret i Mexico gav oprindelig anledning
til hypotesen om, at tallet 65 - symbolsk set - repræsenterede
de 65 millioner år, der er gået, siden asteroide-katastrofen
indtraf.
)
HVAD bliver *afstanden* så til Krateret i Mexico ?

Spiral-pearl-necklace (Spiral-perlekæde, Life-4 ?)
https://sites.google.com/site/abraham175code/nazca-lines/spiral-pearl-necklace

Life-4 (at Nazca)
-74,910949 -14,826463
-14.826463, -74.910949
https://goo.gl/maps/J4SVyBScRqxDToPa7

Life-4, 001, cut 003.jpg

Download spreadsheet ...

https://sites.google.com/site/abraham175code/nazca-lines/spiral-pearl-necklace/Life-4%2C%20Ny%20018%2C%20001.sxc

Distance in Arcdegrees (600-system)
from
Life-4 (at Nazca)
to
Chicxulub crater 64,93088752 global unit


Bingo!


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael.
--
Coming up news: Iran hit by a Asteroid. Iran is no more (Jer.49,34-) ?
Last OUTPUT: 22300 news:5e989f19$0$697$***@news.sunsite.dk
https://groups.google.com/d/msg/dk.test/MRWueyeFrn8/OasB9-6uAQAJ
Info http://groups.google.dk/group/dk.test/msg/591d03940b49201e
Website https://sites.google.com/site/kalltree1 File no 22307
Kall, Mogens
2020-04-19 08:43:11 UTC
Permalink
22.307b
Post by Kall, Mogens
Found perhaps markpointer 65 at Nazca -
Re: Received external interrupt (99) from space
[
    2020-04-17, CET 23:15:47 -
Re: Found perhaps M31 connection to Stonehenge -
Re: Found maybe Stonehenge 0-1-Pi-hello-signal -
]
Re: Abraham-koden
File 22.307 ...
https://sites.google.com/site/abraham175code/files/22-xxx/22-3xx/22-30x/22-307
From Danish to English (and many other languages)...
http://translate.google.com/translate?hl=en&sl=da&tl=en&u=https://sites.google.com/site/abraham175code/files/22-xxx/22-3xx/22-30x/22-307
-
     News:dk.videnskab
Subject: Received external interrupt (99) from space
         2020-04-17, CET 23:15:47 -
     Re: Found perhaps M31 connection to Stonehenge -
     Re: Found maybe Stonehenge 0-1-Pi-hello-signal -
     Re: Abraham-koden
Organization: The Kingdom of Heaven, Department Fools of Christ
Date: Sat, 18 Apr 2020 09:54:43 +0200
https://sites.google.com/site/abraham175code/files/22-xxx/22-3xx/22-30x/22-303
https://sites.google.com/site/etfootsteps/home/2020-04-17/22-304
https://groups.google.com/d/msg/dk.videnskab/J5vLg962edQ/f3I9uL7hAQAJ
Post by Kall, Mogens
22.304
Received external interrupt (99) from space
2020-04-17, CET 23:15:47
Post by Kall, Mogens
22.301
Hypotese ang. Life-4
 > -14.826463, -74.910949
 > https://goo.gl/maps/J4SVyBScRqxDToPa7
[ ... ]
Post by Kall, Mogens
Post by Kall, Mogens
I tillæg til dette kan vi så måske tillade os at opstille en
ny hypotese gående ud på, at ... (
Searchstring spirals (life^x, Was: Life-3, M31)
https://sites.google.com/site/abraham175code/files/22-xxx/22-2xx/22-27x/22-272
 >
 >
 > Searchstring spirals (life^x, Was: Life-3, M31)
 >
 > Found
 > -14.826463, -74.910949
 > https://goo.gl/maps/J4SVyBScRqxDToPa7
 >
 > StarMap *grand* 600x600 ?
 >
 > https://goo.gl/maps/Ko9iVda6xwk2xkkm6
Dét, vi skal bemærke her (ud for ... tja ... Hvad skal vi
kalde det? - Life-4 ?) ...
Life-4, 001, cut 002.jpg
https://sites.google.com/site/abraham175code/life-3
Dét, vi skal bemærke her (ud for Life-4) er, at ...
Der er FLERE spiraler, og at de ligger som perler på en snor!
Det er som om, at der er et udgangspunkt, hvorfra Stjerneskibe
er rejst ud til nye solsystemer. Og ... I stedet for at bremse
op, har disse stjerneskibe affyret en sonde, en robot, der så
er gået i kredsløb om det nye solsysetm, mens resten af skibet
er *fortsat* videre ud på opdagelse til nye solsystemet, og
hvis disse nye solsystemer så IKKE allerede er beboede, da har
man *koloniseret* dem, hvorved de OGSÅ er begyndt at udsende
disse 0-1-Pi-Hello-signaler til resten af universet.
Således er hypotesen (ang. fortolkningen af disse figurer i
nærheden af Nazca-linjerne).
Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael.
22.304
Received external interrupt (99) from space
http://www.stjerneskud.info/fireball/trig_jumi.html
     2020-04-17, CET 23:15:47
     2020-04-17, CET 00:03:38, Lyride
     2020-04-08, CET ...
http://www.stjerneskud.info/fireball/event2020-04-17-23-15-47/
     Meteor observation
     Dato: 2020-04-17
     Klokken: 23:15:47   Dansk sommertid, UTC+2
     [ ... ]
     Omtrentlige data for meteorens synlige bane
     Emne_______Værdi__________Kommentar
     [ ... ]
     Kurs       345 grader     Nord:0, positiv retning med uret
     Faldvinkel  18 grader     Lodret: 90, horisontalt: 0
     Fart        22 km/s       Ved tilsynekomst
     R.A.    12t 44m (191.1°)  Radiant rektascension
     Dekl.  -21° 29m (-21.5°)  Radiant deklination
Hmm ...
     2020-04-18, CET 00:00:00
     2020-04-17, CET 23:15:47
     ___________________44:13
   and ...
     (((13/60) + 44) /60) * 600/24 =
     18,42361...
Hmm ... (memory on from) ...
     Faldvinkel  18 grader
Compare with ...
https://sites.google.com/site/abraham175code/life-3
     Life-4, 001, cut 002.jpg
=>
     12 jump (rød)
     +
     2 jump (Gul/grøn)
     +
     3 jump (blå)
     +
     1 Opstart
     =
     18
[ ... ]
(
Okay!
Denne markør 18 er muligvis ret vigtig!
)
=>
https://sites.google.com/site/abraham175code/life-3
    Life-4, 001, cut 003.jpg
Hmm ... (memory on from) ...
https://sites.google.com/site/abraham175code/files/22-xxx/22-2xx/22-28x/22-287
Post by Kall, Mogens
Opmåler vi afstandene fra Nazca-linjerne til andre kendte
https://sites.google.com/site/abraham175code/nazca-lines
    Arcdegrees (600-system)
      from
        Nazca-linjerne
      to ...
         64,62789137   Chicxulub crater, Mexico
        [ ... ]
        186,82944722   Luxor Temple, Egypt
(
De 64½ enheder til Krateret i Mexico gav oprindelig anledning
til hypotesen om, at tallet 65 - symbolsk set - repræsenterede
de 65 millioner år, der er gået, siden asteroide-katastrofen
indtraf.
)
HVAD bliver *afstanden* så til Krateret i Mexico ?
Spiral-pearl-necklace (Spiral-perlekæde, Life-4 ?)
https://sites.google.com/site/abraham175code/nazca-lines/spiral-pearl-necklace
    Life-4 (at Nazca)
    -74,910949    -14,826463
    -14.826463, -74.910949
    https://goo.gl/maps/J4SVyBScRqxDToPa7
    Life-4, 001, cut 003.jpg
    Download spreadsheet ...
https://sites.google.com/site/abraham175code/nazca-lines/spiral-pearl-necklace/Life-4%2C%20Ny%20018%2C%20001.sxc
    Distance in Arcdegrees (600-system)
      from
        Life-4 (at Nazca)
      to
        Chicxulub crater 64,93088752 global unit
Bingo!
Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael.
22.307b

Men ...

(Kunne man så spørge)

HVORFOR er tallet så ikke *præcis* 65,000 ?

KUNNE forklaringen være, at spiral-perle-kæde-figuren faktisk
peger i en retning på himlen, hvor der befinder sig et sådant
fænomen (fx. i en anden galakse) ?

Eller ...

Ønsker konstruktøren af Nazca-koden at "lokke"/lede os videre
hen-i-mod et *nyt* objekt ?

1
Fx. dér, hvor Crater-Spiral-linjen krydser square-150-linjen ?

Eller ...

104:
dér, hvor Crater-Spiral-linjen krydser den korrigerede
square-150-linje (så vinklen bliver på præcis 104° i forhold
til Luxor-187-linjen) ?


Dét må vi også lige undersøge:


Crater-Spiral-linjen krydser square-150-linjen på position ...

https://sites.google.com/site/abraham175code/nazca-lines/square-150

Center of the Clock

Crater-Spiral-crossing-Square-150-line

0,39876728 Global-Unit
1093,48 local-unit
26604,3 m
-75,031235 -14,910550
-14.910550, -75.031235
https://goo.gl/maps/bCK5gK4Dwu6UKt52A


Og det giver så en afstand til krateret på ...

https://sites.google.com/site/abraham175code/chicxulub-crater

Download spreadsheet ...

https://sites.google.com/site/abraham175code/chicxulub-crater/Crater%2C%20Ny%20019%2C%20001.sxc

Distance in Arcdegrees (600-system)
from
Chicxulub crater
to
Crater-Spiral-
crossing-Square-150-line 64,98895426 global unit


Og dermed får vi så et indirekte videnskabeligt *bevis* på, at
personen, der skabte Nazca-linjerne må ha' haft kendskab til
Krateret i Mexico!


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael.
--
Coming up news: Iran hit by a Asteroid. Iran is no more (Jer.49,34-) ?
Last OUTPUT: 22300 news:5e989f19$0$697$***@news.sunsite.dk
https://groups.google.com/d/msg/dk.test/MRWueyeFrn8/OasB9-6uAQAJ
Info http://groups.google.dk/group/dk.test/msg/591d03940b49201e
Website https://sites.google.com/site/kalltree1 File no 22307b
Kall, Mogens
2020-04-22 06:58:10 UTC
Permalink
22.308

New Crater 2 position
Post by Kall, Mogens
22.307b
[ ... ]
Post by Kall, Mogens
Post by Kall, Mogens
Compare with ...
https://sites.google.com/site/abraham175code/life-3
     Life-4, 001, cut 002.jpg
=>
     12 jump (rød)
     +
     2 jump (Gul/grøn)
     +
     3 jump (blå)
     +
     1 Opstart
     =
     18
[ ... ]
(
Okay!
Denne markør 18 er muligvis ret vigtig!
)
=>
https://sites.google.com/site/abraham175code/life-3
     Life-4, 001, cut 003.jpg
Hmm ... (memory on from) ...
https://sites.google.com/site/abraham175code/files/22-xxx/22-2xx/22-28x/22-287
 >
 > Opmåler vi afstandene fra Nazca-linjerne til andre kendte
 >
 > https://sites.google.com/site/abraham175code/nazca-lines
 >
 >    Arcdegrees (600-system)
 >      from
 >        Nazca-linjerne
 >      to ...
 >         64,62789137   Chicxulub crater, Mexico
 >        [ ... ]
 >        186,82944722   Luxor Temple, Egypt
 >
 > (
 > De 64½ enheder til Krateret i Mexico gav oprindelig anledning
 > til hypotesen om, at tallet 65 - symbolsk set - repræsenterede
 > de 65 millioner år, der er gået, siden asteroide-katastrofen
 > indtraf.
 > )
HVAD bliver *afstanden* så til Krateret i Mexico ?
Spiral-pearl-necklace (Spiral-perlekæde, Life-4 ?)
https://sites.google.com/site/abraham175code/nazca-lines/spiral-pearl-necklace
     Life-4 (at Nazca)
     -74,910949    -14,826463
     -14.826463, -74.910949
     https://goo.gl/maps/J4SVyBScRqxDToPa7
     Life-4, 001, cut 003.jpg
     Download spreadsheet ...
https://sites.google.com/site/abraham175code/nazca-lines/spiral-pearl-necklace/Life-4%2C%20Ny%20018%2C%20001.sxc
     Distance in Arcdegrees (600-system)
       from
         Life-4 (at Nazca)
       to
         Chicxulub crater 64,93088752 global unit
Bingo!
Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael.
22.307b
Men ...
(Kunne man så spørge)
HVORFOR er tallet så ikke *præcis* 65,000 ?
KUNNE forklaringen være, at spiral-perle-kæde-figuren faktisk
peger i en retning på himlen, hvor der befinder sig et sådant
fænomen (fx. i en anden galakse) ?
Eller ...
Ønsker konstruktøren af Nazca-koden at "lokke"/lede os videre
hen-i-mod et *nyt* objekt ?
    1
    Fx. dér, hvor Crater-Spiral-linjen krydser square-150-linjen ?
  Eller ...
    dér, hvor Crater-Spiral-linjen krydser den korrigerede
    square-150-linje (så vinklen bliver på præcis 104° i forhold
    til Luxor-187-linjen) ?
Crater-Spiral-linjen krydser square-150-linjen på position ...
https://sites.google.com/site/abraham175code/nazca-lines/square-150
    Center of the Clock
    Crater-Spiral-crossing-Square-150-line
    0,39876728 Global-Unit
    1093,48 local-unit
    26604,3 m
    -75,031235    -14,910550
    -14.910550, -75.031235
    https://goo.gl/maps/bCK5gK4Dwu6UKt52A
Og det giver så en afstand til krateret på ...
https://sites.google.com/site/abraham175code/chicxulub-crater
    Download spreadsheet ...
https://sites.google.com/site/abraham175code/chicxulub-crater/Crater%2C%20Ny%20019%2C%20001.sxc
    Distance in Arcdegrees (600-system)
      from
        Chicxulub crater
      to
        Crater-Spiral-
          crossing-Square-150-line 64,98895426 global unit
Og dermed får vi så et indirekte videnskabeligt *bevis* på, at
personen, der skabte Nazca-linjerne må ha' haft kendskab til
Krateret i Mexico!
Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael.
22.308


4335,8721 km
64,98895426

=>

65:
4336,60904 km
-75,0286945 -14,916706
-14.916706, -75.0286945
Målt:
4336,6091 km

Hvad bliver vinklen så til Luxor-187-linjen?

Det afhænger af HVOR på Square-150-linjen man definerer
ændringen på linjen:

https://sites.google.com/site/abraham175code/nazca-lines/square-150
1.
Square (Firkant)
-75,175838 -14,711505
-14.711505, -75.175838

c
distance
65-Square
0,41614368 (600 unit-system)

a
distance
delta
-75,175838 -14,711505 (B, Square)
-75,175838 -14,916706 (C)
0,34200167 (600 unit-system)

=>
Sin A = a/c
(0,34200167 / 0,41614368) = Sin (0,82183555)
55,26896368°


https://sites.google.com/site/abraham175code/files/22-xxx/22-2xx/22-28x/22-287c
Post by Kall, Mogens
Input picture from ...
0, oversigt, Cut 006.jpg
https://goo.gl/maps/LoHogzrGz66SNzen8
https://sites.google.com/site/abraham175code/nazca-lines
1.
158,65032°
2.
54,93338°
=>
158,65032°
-54,93338°
=
103,72°
=>

delta:
158,65032
-55,26896
=
103,38136°

Nå!

Dét havde jeg glemt at ta' højde for, at linjens hældning (i
forhold til Luxor-187-linjen) ALDRIG vil blive større end 103,72°

Men HVORFOR har de lavet det sådan ?

HVORFOR denne "unøjagtighed" (på 64,989 fremfor 65) ?


Hmm ...

https://sites.google.com/site/abraham175code/nazca-lines/square-150
2.
West-BB0
BB0-1-Pi-linjen krydser mod vest Square-150-linjen
3213,0 m west from BB0
7208,0 m north from square
-14.658573, -75.214520
https://goo.gl/maps/siYQcfhiZN9aHUEYA

c
distance
65-Square
0,52417695 (600 unit-system)

a
distance
delta
-75,175838 -14,711505 (B, Square)
-75,175838 -14,916706 (C)
0,43022167 (600 unit-system)

=>
Sin A = a/c
(0,43022167 / 0,52417695) = Sin (0,82075656)
55,16060°

=>

delta:
158,65032
-55,16060
=
103,48972°


https://sites.google.com/site/abraham175code/nazca-lines/square-150
3.
-150:
Monkey-Jerusalem-line
-3649,49 m (distance to Monkey)
-14.722567, -75.168013
-75,168013 -14,722567

c
distance
65-Square
0,39380536 (600 unit-system)

a
distance
delta
-75,175838 -14,711505 (B, Square)
-75,175838 -14,916706 (C)
0,32356500 (600 unit-system)

=>
Sin A = a/c
(0,32356500 / 0,39380536) = Sin (0,82163686)
55,248987°

=>

delta:
158,65032
-55,248987
=
103,40133°


https://sites.google.com/site/abraham175code/nazca-lines/square-150
4.
Square-150-South
3337 m
-75,151601 -14,745066
-14.745066, -75.151601

_________________________________

Flyt Crater

Crater
21.4, -89.516667
175,01965834 global units from Jerusalem-175 (Temple)
119,99769000 global units from Jerusalem-120

New Crater 1
-89,519401 21,40611912
21.40611912, -89.519401
11676,4876 km from Jerusalem
175,01568176 global units from Jerusalem-175 (Temple)
119,99371374 global units from Jerusalem-120


Jerusalem-120
Målt:
46.416084, -3.513144
Beregnet:
-3,51305 46,41627
46.41627, -3.51305
119,99769 global units from Crater

New Crater 1
=>
New-1 Jerusalem-120
Målt:
46.419490, -3.512047
-3,512047 46,419490
Beregnet:
-3,51195000 46,41970000
46.4197, -3.51195
175,01568176 global units from Jerusalem-175 (Temple)
119,99371789 global units from New Crater 1

=>

New Crater 2

175,01568176 (11676,4876 km from Jerusalem)
+0,00628211
175,02196387
=>
120 global units from Jerusalem-120
11676,90672 km from Jerusalem
Målt:
21.403518, -89.522326
-89,522326 21,403518
Beregnet:
-89,52233101 21,40351799
21.40351799, -89.52233101

Download
https://sites.google.com/site/abraham175code/chicxulub-crater/Crater%2C%20Ny%20019%2C%20007.sxc

________________

Stendysse
47.624421, -3.126314
Crucuno, 56340 Erdeven, France


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael.
--
Coming up news: Iran hit by a Asteroid. Iran is no more (Jer.49,34-) ?
Last OUTPUT: 22300 news:5e989f19$0$697$***@news.sunsite.dk
https://groups.google.com/d/msg/dk.test/MRWueyeFrn8/OasB9-6uAQAJ
Info http://groups.google.dk/group/dk.test/msg/591d03940b49201e
Website https://sites.google.com/site/kalltree1 File no 22308
Kall, Mogens
2020-04-23 07:44:03 UTC
Permalink
File 22.309 ...
https://sites.google.com/site/abraham175code/files/22-xxx/22-3xx/22-30x/22-309

Google-auto-translation:
From Danish to English (and many other languages)...
http://translate.google.com/translate?hl=en&sl=da&tl=en&u=https://sites.google.com/site/abraham175code/files/22-xxx/22-3xx/22-30x/22-309

-
Post by Kall, Mogens
22.298
Post by Kall, Mogens
22.297
Does Stonehenge point at M31-GC ?
[ ... ]
Post by Kall, Mogens
Post by Kall, Mogens
Spiral
Stone 127 ?
3845½, 1588 pixel
Spiral-2
Stone59a
3095½, 2333 pixel
Monkey
Stone 10
2515, 4328 pixel
[ ... ]
Post by Kall, Mogens
Does Stonehenge point at M31-GC ?
Hmm ...
Ja, men ...
Fix-punkterne skal justeres en anelse!
22.298
22.309

Stonehenge

St, 4241x4252, ren, 50,02+grå, dobb 002, 001.bmp

Sten 30
2949, 1514 pixel

Center
3008, 1514 pixel

Sten 1
3066, 1514 pixel

Distance
2949, 0%
3008, 59/117 = 50,42735 % => d.v.s. 50%
3066, 100%
_117


St, 4241x4252, ren.bmp

Sten 30
3204½, 1116½ pixel

Center

Sten 1
3278½, 1207½ pixel

Distance
3204½, 1116½ pixel
3278½, 1207½ pixel
__74_,___91
c = 117,29 pixel
=>
Center
3204½, 1116½
__37_,___45½
3241½,_1162 pixel

-

St, 4241x4252, ren, 50,02+grå, dobb 002, 001.bmp

Sten 16
2961, 4477 pixel

Center
3008, 4477 pixel
__47


St, 4241x4252, ren.bmp

Sten 16
0942½, 3030 pixel

__74_,___91
c = 117,29 pixel
=>
74 * 47/117,29 = 29,653 pixel
91 * 47/117,29 = 36,465 pixel
0942½, 3030 pixel
__29½,___36½
_972_,_3066½


See picture ...
Aladin 120x120, 001, 736 + St, 4241x4252, ren, streg 003, 33,98-r, cut
004.jpg
https://sites.google.com/site/abraham175code/stonehenge/m31
https://sites.google.com/site/nazcalines0001/2020-04-12/001

Download better format:
Loading Image...


Hmm ... (memory on from) ...

https://sites.google.com/site/abraham175code/files/22-xxx/22-2xx/22-29x/22-298
Post by Kall, Mogens
Post by Kall, Mogens
Does Stonehenge point at M31-GC ?
[ ... ]
Post by Kall, Mogens
Post by Kall, Mogens
M31
delta
8,00542° til venstre
25,8851979° til højre
33,8906179° til venstre i alt
Hmm ...

Distance:
Crater-Stonehenge = 120 (ud af 600 enheder)
Crater-Stonehenge = 72 (ud af 360°)

(120 * 3/5) / ( Pi -) = 33,61984°


Nå da da!

(
Der er virkelig noget at gå på jagt efter her, skønner jeg!
)

Årsagen til at Stonehenge skal drejes 34° (mod uret) skyldes,
at den indre "pil" i Stonehenge da passer til det afmærkede
punkt i Nazca-linjerne (Spiral-2 samt dets spejlvendte punktt
i forhold til Monkey og Spiralen; punktet Spiral-2-NOT)

=>

Dette må opmåles MERE nøjagtigt, så vi kan få afklaret, hvor
tæt vi kommer på tallet 33,62°


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael.
--
Coming up news: Iran hit by a Asteroid. Iran is no more (Jer.49,34-) ?
Last OUTPUT: 22300 news:5e989f19$0$697$***@news.sunsite.dk
https://groups.google.com/d/msg/dk.test/MRWueyeFrn8/OasB9-6uAQAJ
Info http://groups.google.dk/group/dk.test/msg/591d03940b49201e
Website https://sites.google.com/site/kalltree1 File no 22309
Kall, Mogens
2020-04-29 13:35:10 UTC
Permalink
Found M31-GC + NGC 205 and Spiral-2 is linear (birds line)

File 22.310 ...
https://sites.google.com/site/abraham175code/files/22-xxx/22-3xx/22-31x/22-310

Google-auto-translation:
From Danish to English (and many other languages)...
http://translate.google.com/translate?hl=en&sl=da&tl=en&u=https://sites.google.com/site/abraham175code/files/22-xxx/22-3xx/22-31x/22-310

-
Post by Kall, Mogens
File 22.309 ...
https://sites.google.com/site/abraham175code/files/22-xxx/22-3xx/22-30x/22-309
From Danish to English (and many other languages)...
http://translate.google.com/translate?hl=en&sl=da&tl=en&u=https://sites.google.com/site/abraham175code/files/22-xxx/22-3xx/22-30x/22-309
-
Post by Kall, Mogens
22.298
Post by Kall, Mogens
22.297
Does Stonehenge point at M31-GC ?
[ ... ]
Post by Kall, Mogens
Post by Kall, Mogens
Spiral
Stone 127 ?
3845½, 1588 pixel
Spiral-2
Stone59a
3095½, 2333 pixel
Monkey
Stone 10
2515, 4328 pixel
[ ... ]
Post by Kall, Mogens
Does Stonehenge point at M31-GC ?
Hmm ...
Ja, men ...
Fix-punkterne skal justeres en anelse!
22.298
22.309
Stonehenge
St, 4241x4252, ren, 50,02+grå, dobb 002, 001.bmp
Sten 30
2949, 1514 pixel
Center
3008, 1514 pixel
Sten 1
3066, 1514 pixel
Distance
2949, 0%
3008, 59/117 = 50,42735 % => d.v.s. 50%
3066, 100%
_117
St, 4241x4252, ren.bmp
Sten 30
3204½, 1116½ pixel
Center
Sten 1
3278½, 1207½ pixel
Distance
3204½, 1116½ pixel
3278½, 1207½ pixel
__74_,___91
c = 117,29 pixel
=>
Center
3204½, 1116½
__37_,___45½
3241½,_1162 pixel
-
St, 4241x4252, ren, 50,02+grå, dobb 002, 001.bmp
Sten 16
2961, 4477 pixel
Center
3008, 4477 pixel
__47
St, 4241x4252, ren.bmp
Sten 16
0942½, 3030 pixel
__74_,___91
c = 117,29 pixel
=>
74 * 47/117,29 = 29,653 pixel
91 * 47/117,29 = 36,465 pixel
0942½, 3030 pixel
__29½,___36½
_972_,_3066½
See picture ...
Aladin 120x120, 001, 736 + St, 4241x4252, ren, streg 003, 33,98-r, cut
004.jpg
https://sites.google.com/site/abraham175code/stonehenge/m31
https://sites.google.com/site/nazcalines0001/2020-04-12/001
https://sites.google.com/site/nazcalines0001/2020-04-12/001/Aladin%20120x120%2C%20001%2C%20736%20%2B%20St%2C%204241x4252%2C%20ren%2C%20streg%20003%2C%2033%2C98-r%2C%20cut%20001.jpg
Hmm ... (memory on from) ...
https://sites.google.com/site/abraham175code/files/22-xxx/22-2xx/22-29x/22-298
Post by Kall, Mogens
Post by Kall, Mogens
Does Stonehenge point at M31-GC ?
[ ... ]
Post by Kall, Mogens
Post by Kall, Mogens
M31
delta
    8,00542° til venstre
25,8851979° til højre
33,8906179° til venstre i alt
Hmm ...
Crater-Stonehenge = 120 (ud af 600 enheder)
Crater-Stonehenge =  72 (ud af 360°)
(120 * 3/5) / ( Pi -) = 33,61984°
Nå da da!
(
Der er virkelig noget at gå på jagt efter her, skønner jeg!
)
Årsagen til at Stonehenge skal drejes 34° (mod uret) skyldes,
at den indre "pil" i Stonehenge da passer til det afmærkede
punkt i Nazca-linjerne (Spiral-2 samt dets spejlvendte punktt
i forhold til Monkey og Spiralen; punktet Spiral-2-NOT)
=>
Dette må opmåles MERE nøjagtigt, så vi kan få afklaret, hvor
tæt vi kommer på tallet 33,62°
Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael.
Pentagon frigiver grynede UFO-optagelser:
»Hvad er det, mand? Se hvordan det flyver«

Tirsdag d. 28. april 2020, kl. 16.59
https://www.berlingske.dk/usa/pentagon-frigiver-grynede-ufo-optagelser-hvad-er-det-mand-se-hvordan-det

De opsigtsvækkende optagelser er filmet af piloter fra USAs flåde i
henholdsvis 2004 og 2015

___

More DATA-Output:

M31

(1081x612 pixel)
Aladin 120x120, 001.bmp

120,000 - 1029
120,333 - 891
120,666 - 752
121,000 - 613
121,333 - 474
121,666 - 335
122,000 - 196
122,333 - 58

1029
-58
971 / 2,333
416,143 pixel pr. grad
138,7 pixel pr. 1/3 grad

GC
541, 306 pixel

=>

121,333 - 474
-0,161 (67 / 416,143)
121,172°

+/-
0,0024
=>
121,170° (68)
121,172° (67)
121,174° (66)

Compare with ...

https://sites.google.com/site/etbible/home/objects/m31

Galactic (360°)
121,174322 -21,573311

_______________________

M31

(1445x926 pixel)
Aladin 120x120, 001.bmp
1445x926 pixel

120,500 - 1284, 208
120,750 - 1076, 208
121,000 - 868, 208
121,250 - 660, 208
121,500 - 452, 208
121,750 - 244, 208
122,000 - 36

1284
-36

1248 / 1,5
832 pixel pr. grad
208 pixel pr. 1/4 grad

GC
722, 463 pixel

=>

121,250 - 660
-0,07452 (62 / 832)
121,17548°

+/-
0,0012
=>
121,17428° (63)
121,17548° (62)
121,17668° (61)

Compare with ...

https://sites.google.com/site/etbible/home/objects/m31

Galactic (360°)
121,174322 -21,573311

___________________


-21,16667 - 99, 149
-21,33333 - 248, 149
-21,50000 - 397, 149
-21,66667 - 546, 149
-21,83333 - 695, 149
-22,00000 - 844,

844
-99

745 / 0,83333
894 pixel pr. grad
149 pixel pr. 1/6 grad

GC
722, 463 pixel

=>

-21,50000 - 397
-0,0738255 (66 / 894)
-21,5738255°

+/-
0,001119
=>
-21,5727069° (65)
-21,5738255° (66)
-21,5749441° (67)

Compare with ...

https://sites.google.com/site/etbible/home/objects/m31

Galactic (360°)
121,174322 -21,573311

______________________

120,500 - 1284, 208
120,750 - 1076, 208
121,000 - 868, 208
121,250 - 660, 208
121,500 - 452, 208
121,750 - 244, 208
122,000 - 36

-21,16667 - 99, 149
-21,33333 - 248, 149
-21,50000 - 397, 149
-21,66667 - 546, 149
-21,83333 - 695, 149
-22,00000 - 844,

_____

https://sites.google.com/site/abraham175code/life-3/m31

193°
Life-3 (spiral-2) position
360°
Galactic 120,90394495 -21,74800995

=>

+121,000 - 868, 208
-120,90394495
+0,09605505 * 832
+79,9178016
947,9178016 pixel

-21,66667 - 546, 149
+21,74800995
+0,08133995 * 894
+72,7179153
618,7179153 pixel

948, 619 pixel

and ...

https://sites.google.com/site/abraham175code/life-3/m31

13°
Life-3 (spiral-2) position
360°
Galactic 120,96092795 -21,36746564

=>

+121,000 - 868, 208
-120,96092795
+0,03907205 * 832
+32,5079456
900,5079456 pixel

-21,33333 - 248, 149
+21,36746564
+0,03413564 * 894
+30,51726216
278,51726216 pixel

900½, 278½ pixel

50 + (72 / (Pi-1))
83,620% left
=>
377½, 570½
721 , 561

83,22
=>
383½, 572½
727 , 565

82,96
388½, 573½
732 , 568

82,39
397½, 575½
741 , 574

82,31
397½, 575½
741 , 574

82,24
398½, 576½
743 , 575
570,75

______________________

St, 4241x4252, ren, streg 003.bmp
82,24-l, M31
50,03-l, St.UK
32,21-r
+13-r
19,21-l

_______________________________________________

M31


2168, 534, 0,464347826..., 278,6087
2702, 616
3318 1150


http://vizier.cfa.harvard.edu/viz-bin/VizieR-4
vizier.cfa.harvard.edu/vizier/aladinLite.html?survey=P/DSS2/color&zoom=0.03333333333333333
http://vizier.cfa.harvard.edu/vizier/aladinLite.html?survey=P/DSS2/color&zoom=0.03333333333333333

M31
http://ned.ipac.caltech.edu/byname?objname=m31
http://simbad.u-strasbg.fr/simbad/sim-id?Ident=M31&submit=submit+id

121,174405____-21,572936 NASA
121,174322____-21,573311 Strasbourg
121,1782______-21,56967 Beregnet udfra Nazca-lines DATA


Nå da da!


Denne ting har jeg IKKE været opmærksom på førend nu, at
Spiral-2 ligger så godt som DIREKTE i fuglelinje fra M31-GC og
ud til satellitgalaksen NGC 205 (ca. 47% af distancen).

Beregner man herefter afstanden fra den nye M31-GC-værdi og ud
til den anden satellitgalakse (NGC 221), da bliver forholdet på
1 til 1,4253 apropos ...

1
Markpointer 144

and/or ...

143 (144)

https://sites.google.com/site/abraham175code/files/22-xxx/22-2xx/22-27x/22-270
https://sites.google.com/site/nazcalines0001/2020-03-26/001


Download evt. regneark ...
https://sites.google.com/site/abraham175code/life-3/m31/M31%2C%20Life-3%2C%20041%2C%20002.sxc


Dernæst tyder meget på, at Stonehenge er drejet 90° i forhold
til M31, apropos ...
https://sites.google.com/site/abraham175code/nazca-lines/square-150/big-bang/m31


Se evt. picture ...
https://sites.google.com/site/abraham175code/stonehenge/m31


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael.
--
Coming up news: Iran hit by a Asteroid. Iran is no more (Jer.49,34-) ?
Last OUTPUT: 22300 news:5e989f19$0$697$***@news.sunsite.dk
https://groups.google.com/d/msg/dk.test/MRWueyeFrn8/OasB9-6uAQAJ
Info http://groups.google.dk/group/dk.test/msg/591d03940b49201e
Website https://sites.google.com/site/kalltree1 File no 22310
Kall, Mogens
2020-04-29 15:38:49 UTC
Permalink
Post by Kall, Mogens
Found M31-GC + NGC 205 and Spiral-2 is linear (birds line)
File 22.310 ...
https://sites.google.com/site/abraham175code/files/22-xxx/22-3xx/22-31x/22-310
From Danish to English (and many other languages)...
http://translate.google.com/translate?hl=en&sl=da&tl=en&u=https://sites.google.com/site/abraham175code/files/22-xxx/22-3xx/22-31x/22-310
-
Post by Kall, Mogens
File 22.309 ...
https://sites.google.com/site/abraham175code/files/22-xxx/22-3xx/22-30x/22-309
 From Danish to English (and many other languages)...
http://translate.google.com/translate?hl=en&sl=da&tl=en&u=https://sites.google.com/site/abraham175code/files/22-xxx/22-3xx/22-30x/22-309
-
Post by Kall, Mogens
22.298
Post by Kall, Mogens
22.297
Does Stonehenge point at M31-GC ?
[ ... ]
Post by Kall, Mogens
Post by Kall, Mogens
Spiral
Stone 127 ?
3845½, 1588 pixel
Spiral-2
Stone59a
3095½, 2333 pixel
Monkey
Stone 10
2515, 4328 pixel
[ ... ]
Post by Kall, Mogens
Does Stonehenge point at M31-GC ?
Hmm ...
Ja, men ...
Fix-punkterne skal justeres en anelse!
22.298
22.309
Stonehenge
St, 4241x4252, ren, 50,02+grå, dobb 002, 001.bmp
Sten 30
2949, 1514 pixel
Center
3008, 1514 pixel
Sten 1
3066, 1514 pixel
Distance
2949, 0%
3008, 59/117 = 50,42735 % => d.v.s. 50%
3066, 100%
_117
St, 4241x4252, ren.bmp
Sten 30
3204½, 1116½ pixel
Center
Sten 1
3278½, 1207½ pixel
Distance
3204½, 1116½ pixel
3278½, 1207½ pixel
__74_,___91
c = 117,29 pixel
=>
Center
3204½, 1116½
__37_,___45½
3241½,_1162 pixel
-
St, 4241x4252, ren, 50,02+grå, dobb 002, 001.bmp
Sten 16
2961, 4477 pixel
Center
3008, 4477 pixel
__47
St, 4241x4252, ren.bmp
Sten 16
0942½, 3030 pixel
__74_,___91
c = 117,29 pixel
=>
74 * 47/117,29 = 29,653 pixel
91 * 47/117,29 = 36,465 pixel
0942½, 3030 pixel
__29½,___36½
_972_,_3066½
See picture ...
Aladin 120x120, 001, 736 + St, 4241x4252, ren, streg 003, 33,98-r, cut
004.jpg
https://sites.google.com/site/abraham175code/stonehenge/m31
https://sites.google.com/site/nazcalines0001/2020-04-12/001
https://sites.google.com/site/nazcalines0001/2020-04-12/001/Aladin%20120x120%2C%20001%2C%20736%20%2B%20St%2C%204241x4252%2C%20ren%2C%20streg%20003%2C%2033%2C98-r%2C%20cut%20001.jpg
Hmm ... (memory on from) ...
https://sites.google.com/site/abraham175code/files/22-xxx/22-2xx/22-29x/22-298
 >
 >> Does Stonehenge point at M31-GC ?
[ ... ]
 >> M31
 >> delta
 >>    8,00542° til venstre
 >> 25,8851979° til højre
 >> 33,8906179° til venstre i alt
Hmm ...
Crater-Stonehenge = 120 (ud af 600 enheder)
Crater-Stonehenge =  72 (ud af 360°)
(120 * 3/5) / ( Pi -) = 33,61984°
Nå da da!
(
Der er virkelig noget at gå på jagt efter her, skønner jeg!
)
Årsagen til at Stonehenge skal drejes 34° (mod uret) skyldes,
at den indre "pil" i Stonehenge da passer til det afmærkede
punkt i Nazca-linjerne (Spiral-2 samt dets spejlvendte punktt
i forhold til Monkey og Spiralen; punktet Spiral-2-NOT)
=>
Dette må opmåles MERE nøjagtigt, så vi kan få afklaret, hvor
tæt vi kommer på tallet 33,62°
Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael.
»Hvad er det, mand? Se hvordan det flyver«
Tirsdag d. 28. april 2020, kl. 16.59
https://www.berlingske.dk/usa/pentagon-frigiver-grynede-ufo-optagelser-hvad-er-det-mand-se-hvordan-det
De opsigtsvækkende optagelser er filmet af piloter fra USAs flåde i
henholdsvis 2004 og 2015
___
M31
(1081x612 pixel)
Aladin 120x120, 001.bmp
120,000 - 1029
120,333 -  891
120,666 -  752
121,000 -  613
121,333 -  474
121,666 -  335
122,000 -  196
122,333 -   58
1029
 -58
971 / 2,333
416,143 pixel pr. grad
138,7   pixel pr. 1/3 grad
GC
541, 306 pixel
=>
121,333 -  474
 -0,161 (67 / 416,143)
121,172°
+/-
0,0024
=>
121,170° (68)
121,172° (67)
121,174° (66)
Compare with ...
https://sites.google.com/site/etbible/home/objects/m31
  Galactic (360°)
    121,174322  -21,573311
_______________________
M31
(1445x926 pixel)
Aladin 120x120, 001.bmp
1445x926 pixel
120,500 - 1284, 208
120,750 - 1076, 208
121,000 -  868, 208
121,250 -  660, 208
121,500 -  452, 208
121,750 -  244, 208
122,000 -   36
1284
 -36
1248 / 1,5
832 pixel pr. grad
208   pixel pr. 1/4 grad
GC
722, 463 pixel
=>
121,250 -  660
 -0,07452 (62 / 832)
121,17548°
+/-
0,0012
=>
121,17428° (63)
121,17548° (62)
121,17668° (61)
Compare with ...
https://sites.google.com/site/etbible/home/objects/m31
  Galactic (360°)
    121,174322  -21,573311
___________________
-21,16667 -  99, 149
-21,33333 - 248, 149
-21,50000 - 397, 149
-21,66667 - 546, 149
-21,83333 - 695, 149
-22,00000 - 844,
844
-99
745 / 0,83333
894 pixel pr. grad
149   pixel pr. 1/6 grad
GC
722, 463 pixel
=>
-21,50000 - 397
 -0,0738255 (66 / 894)
-21,5738255°
+/-
0,001119
=>
-21,5727069° (65)
-21,5738255° (66)
-21,5749441° (67)
Compare with ...
https://sites.google.com/site/etbible/home/objects/m31
  Galactic (360°)
    121,174322  -21,573311
______________________
120,500 - 1284, 208
120,750 - 1076, 208
121,000 -  868, 208
121,250 -  660, 208
121,500 -  452, 208
121,750 -  244, 208
122,000 -   36
-21,16667 -  99, 149
-21,33333 - 248, 149
-21,50000 - 397, 149
-21,66667 - 546, 149
-21,83333 - 695, 149
-22,00000 - 844,
_____
https://sites.google.com/site/abraham175code/life-3/m31
193°
Life-3 (spiral-2) position
  360°
  Galactic 120,90394495    -21,74800995
=>
+121,000 -  868, 208
-120,90394495
  +0,09605505 * 832
+79,9178016
947,9178016 pixel
-21,66667 - 546, 149
+21,74800995
 +0,08133995 * 894
+72,7179153
618,7179153 pixel
948, 619 pixel
and ...
https://sites.google.com/site/abraham175code/life-3/m31
13°
Life-3 (spiral-2) position
  360°
  Galactic 120,96092795    -21,36746564
=>
+121,000 -  868, 208
-120,96092795
  +0,03907205 * 832
+32,5079456
900,5079456 pixel
-21,33333 - 248, 149
+21,36746564
 +0,03413564 * 894
+30,51726216
278,51726216 pixel
900½, 278½ pixel
50 + (72 / (Pi-1))
83,620% left
=>
377½, 570½
721 , 561
83,22
=>
383½, 572½
727 , 565
82,96
388½, 573½
732 , 568
82,39
397½, 575½
741 , 574
82,31
397½, 575½
741 , 574
82,24
398½, 576½
743 , 575
570,75
______________________
St, 4241x4252, ren, streg 003.bmp
82,24-l, M31
50,03-l, St.UK
32,21-r
+13-r
19,21-l
_______________________________________________
M31
2168, 534, 0,464347826..., 278,6087
2702, 616
3318 1150
http://vizier.cfa.harvard.edu/viz-bin/VizieR-4
vizier.cfa.harvard.edu/vizier/aladinLite.html?survey=P/DSS2/color&zoom=0.03333333333333333
http://vizier.cfa.harvard.edu/vizier/aladinLite.html?survey=P/DSS2/color&zoom=0.03333333333333333
M31
http://ned.ipac.caltech.edu/byname?objname=m31
http://simbad.u-strasbg.fr/simbad/sim-id?Ident=M31&submit=submit+id
121,174405____-21,572936 NASA
121,174322____-21,573311 Strasbourg
121,1782______-21,56967  Beregnet udfra Nazca-lines DATA
Nå da da!
Denne ting har jeg IKKE været opmærksom på førend nu, at
Spiral-2 ligger så godt som DIREKTE i fuglelinje fra M31-GC og
ud til satellitgalaksen NGC 205 (ca. 47% af distancen).
Beregner man herefter afstanden fra den nye M31-GC-værdi og ud
til den anden satellitgalakse (NGC 221), da bliver forholdet på
1 til 1,4253 apropos ...
    1
    Markpointer 144
  and/or ...
    143 (144)
https://sites.google.com/site/abraham175code/files/22-xxx/22-2xx/22-27x/22-270
    https://sites.google.com/site/nazcalines0001/2020-03-26/001
Download evt. regneark ...
https://sites.google.com/site/abraham175code/life-3/m31/M31%2C%20Life-3%2C%20041%2C%20002.sxc
Dernæst tyder meget på, at Stonehenge er drejet 90° i forhold
til M31, apropos ...
https://sites.google.com/site/abraham175code/nazca-lines/square-150/big-bang/m31
Se evt. picture ...
https://sites.google.com/site/abraham175code/stonehenge/m31
Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael.
UFO-videoer har cirkuleret på nettet i flere år – nu har Pentagon
offentliggjort videoerne
28. apr. 2020, 21:19
https://nyheder.tv2.dk/udland/2020-04-28-ufo-videoer-har-cirkuleret-paa-nettet-i-flere-aar-nu-har-pentagon-offentliggjort

De tre videoer er tilgængelig på det amerikanske forsvarsministeriums
hjemmeside. Ud over 'Gimbal' er det to optagelser fra 2015, der er døbt
'Flir' og 'Gofast'.

+


Pentagon releases three UFO videos taken by US navy pilots

Tue 28 Apr 2020 16.46 BST
https://www.theguardian.com/world/2020/apr/27/pentagon-releases-three-ufo-videos-taken-by-us-navy-pilots

The previously leaked videos were declassified to ‘clear up any
misconceptions’ on whether they were real

+

Statement by the Department of Defense on the Release of Historical Navy
Videos
April 27, 2020
https://www.defense.gov/Newsroom/Releases/Release/Article/2165713/statement-by-the-department-of-defense-on-the-release-of-historical-navy-videos/

The Department of Defense has authorized the release of three
unclassified Navy videos, one taken in November 2004 and the other two
in January 2015, ...

=>

https://www.navair.navy.mil/foia/documents


1
FLIR.mp4
Video - FLIR.mp4 - Please download

2
GOFAST.wmv
Video - GOFAST.wmv

3
GIMBAL.wmv
Video - Gimbal.wmv

4
N0001915C0120
Contract and MODS

5
N00019-16-C-0026
N00019-16-C-0026

6
N00019-16-C-0026 SOW
N00019-16-C-0026 SOW

7
N00178-05-D-4663-M809 MOD 39
N00178-05-D-4663-M809 MOD 39

8
N00178-05-D-4663-M809 MOD 01
N00178-05-D-4663-M809 MOD 01

9
N00019-16-G-0001 to 2004
N00019-16-G-0001 to 2004

10
N00019-16-G-0001 to 2004 Mod 01
N00019-16-G-0001 to 2004 Mod 01

11
N00019-15-G-0026-0512
N00019-15-G-0026 Delivery Order 0512

12
N00421-10-C-0059.pdf
N00421-10-C-0059

13
N00421-10-C-0059 Mod 01 - Mod 12.pdf
N00421-10-C-0059 Mod 01 - Mod 12

14
N00019-13-C-0145.pdf
N00019-13-C-0145

15
N00019-13-C-0145 Mod 01 - Mod 06.pdf
N00019-13-C-0145 Mod 01 - Mod 06

16
N00019-13-C-0145 Atch 1 SOW.pdf
N00019-13-C-0145 Atch 1 SOW

17
N00019-12-C-2001.pdf
N00019-12-C-2001

18
N00019-12-C-2001 Mod 01 - Mod 111.pdf
N00019-12-C-2001 Mod 01 - Mod 111

19
N00019-12-C-2001 Mod 01 - Mod 11.pdf
N00019-12-C-2001 Mod 01 - Mod 11

20
N00019-11-D-0002.pdf
N00019-11-D-0002

21
N00019-11-D-0002 Mod 01 - Mod 17.pdf
N00019-11-D-0002 Mod 01 - Mod 17

22
N00019-11-D-0002 Atch 1 PWS.pdf
N00019-11-D-0002 Atch 1 PWS

23
N00019-11-C-0011.pdf
N00019-11-C-0011

24
N00019-11-C-0011 Mod 01 - Mod 48.pdf
N00019-11-C-0011 Mod 01 - Mod 48

25
N00019-11-C-0011 Atch 9.pdf
N00019-11-C-0011 Atch 9

26
N00019-11-C-0011 Atch 8 Part 4.pdf
N00019-11-C-0011 Atch 8 Part 4

27
N00019-11-C-0011 Atch 8 Part 3.pdf
N00019-11-C-0011 Atch 8 Part 3

28
N00019-11-C-0011 Atch 8 Part 2.pdf
N00019-11-C-0011 Atch 8 Part 2

29
N00019-11-C-0011 Atch 8 Part 1.pdf
N00019-11-C-0011 Atch 8 Part 1

30
N00019-11-C-0011 Atch 7.pdf
N00019-11-C-0011 Atch 7

(Own: New size)

31
N00019-11-C-0011 Atch 6 Part 3.pdf
N00019-11-C-0011 Atch 6 Part 3

32
N00019-11-C-0011 Atch 6 Part 2.pdf
N00019-11-C-0011 Atch 6 Part 2

33
N00019-11-C-0011 Atch 6 Part 1.pdf
N00019-11-C-0011 Atch 6 Part 1

34
N00019-11-C-0011 Atch 5 Part 5.pdf
N00019-11-C-0011 Atch 5 Part 5

35
N00019-11-C-0011 Atch 5 Part 3.pdf
N00019-11-C-0011 Atch 5 Part 3

36
N00019-11-C-0011 Atch 5 Part 4.pdf
N00019-11-C-0011 Atch 5 Part 4

37
N00019-11-C-0011 Atch 3.pdf
N00019-11-C-0011 Atch 3

38
N00019-11-C-0011 Atch 5 Part 1.pdf
N00019-11-C-0011 Atch 5 Part 1
-
78
39
n00019-11-c-0011_atch_4.pdf
n00019-11-c-0011_atch_4

40
n00019-11-c-0011_atch_5_part_2.pdf
n00019-11-c-0011_atch_5_part_2
-
41
N00019-11-C-0011 Atch 2.pdf
N00019-11-C-0011 Atch 2
-
42
n00019-11-c-0011_atch_1.pdf
n00019-11-c-0011_atch_1

43
n00019-11-c-0011.pdf
n00019-11-c-0011

(
Own:
43 documents total

Compare with ...

Markpointer 43
https://sites.google.com/site/etbible/home/markpointer/43

Markør 43 er et ret vigtigt markørtal, fordi ... (input memory
from) ...


https://sites.google.com/site/etbible/home/background/atomic-physics/english

=== citat start ===

A complete list of *all* known isotopes can be downloaded
from ...
En komplet liste over *alle* kendte isotoper kan downloades
fra ...
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_nuclides


From this table you can see, that ...
Fra denne tabel kan du se, at ...

1.
Proton-counter
Proton-tæller

Not all elements have stable isotopes at all.
Ikke alle grundstoffer har overhovedet stabile isotoper.


The exceptions are the atomic numbers ...
Undtagelserne er atom-numrene ...

43, 61, 84-111
(Total of 30 pieces)
(i alt 30 stk.)

=== citat slut ===

Det *afslører* kendskab til moderne atomfysik!

=>

https://sites.google.com/site/abraham175code/markpointers/18 (61-43)
https://sites.google.com/site/abraham175code/markpointers/104 (61+43)
https://sites.google.com/site/abraham175code/markpointers/187 (144+43)

Internal code *identified*!
)

Gimbal
https://www.navair.navy.mil/foia/sites/g/files/jejdrs566/files/2020-04/2%20-%20GIMBAL.wmv
date and Time and area unknown

Flir
https://www.navair.navy.mil/foia/sites/g/files/jejdrs566/files/2020-04/1%20-%20FLIR.mp4
date and Time and area unknown

Gofast
https://www.navair.navy.mil/foia/sites/g/files/jejdrs566/files/2020-04/3%20-%20GOFAST.wmv
date and Time and area unknown


Hmm ... (memory on from) ...


Subject: UFO-Copyrights: Found 71 (and 43) at UFO-Mexico-1883
=> *bevidst* overlagt handling (mht. Tunguska-1908) -
Re: BREAKING NEWS: Found markpointer 65 at Mexico-UFO.
Was:,USS Theodore Roosevelt UFO incidents
2014-06-02 to 2015-03-10 -
Re: 2020 uge 10 (news samlet)
Date: Wed, 4 Mar 2020 09:52:01 +0100, GMT 08:52
https://sites.google.com/site/abraham175code/files/22-xxx/22-1xx/22-186
Post by Kall, Mogens
Subject: Found perhaps UFOs-USS-71/Mexico-65-*Copyright*
70-75-71 (-11=60) => 153 - 75 = 78 -
216
219


Gimbal
https://www.navair.navy.mil/foia/sites/g/files/jejdrs566/files/2020-04/2%20-%20GIMBAL.wmv
date and Time and area unknown

Flir
https://www.navair.navy.mil/foia/sites/g/files/jejdrs566/files/2020-04/1%20-%20FLIR.mp4
date and Time and area unknown

Gofast
https://www.navair.navy.mil/foia/sites/g/files/jejdrs566/files/2020-04/3%20-%20GOFAST.wmv
date and Time and area unknown


22310b
Kall, Mogens
2020-05-01 12:18:16 UTC
Permalink
Found M31-GC + NGC 205 and Spiral-2 is linear (birds line)

File 22.312 ...
https://sites.google.com/site/abraham175code/files/22-xxx/22-3xx/22-31x/22-312

Google-auto-translation:
From Danish to English (and many other languages)...
http://translate.google.com/translate?hl=en&sl=da&tl=en&u=https://sites.google.com/site/abraham175code/files/22-xxx/22-3xx/22-31x/22-312

-
Post by Kall, Mogens
Found M31-GC + NGC 205 and Spiral-2 is linear (birds line)
File 22.310 ...
https://sites.google.com/site/abraham175code/files/22-xxx/22-3xx/22-31x/22-310
From Danish to English (and many other languages)...
http://translate.google.com/translate?hl=en&sl=da&tl=en&u=https://sites.google.com/site/abraham175code/files/22-xxx/22-3xx/22-31x/22-310
[] ... ]
Post by Kall, Mogens
Denne ting har jeg IKKE været opmærksom på førend nu, at
Spiral-2 ligger så godt som DIREKTE i fuglelinje fra M31-GC og
ud til satellitgalaksen NGC 205 (ca. 47% af distancen).
Find Nazca-M31-GC, new-1

-14.697241, -75.137635
-75,137635 -14,697241
0,0401171599

-14.696720, -75.136752
-75,136752 -14,696720
0,0093534407

-14.696567, -75.136517
-75,136517 -14,696567
0,0002464360

-75,136516529898 -14,6965539999
-14.6965539999, -75.136516529898
0,0000000001

_

Find Nazca-M31-GC

Line

-75,136516529898 -14,6965539999
-14.6965539999, -75.136516529898
-0,0063594436
-0,0000771340


-14.697117, -75.135122
-75,135122 -14,697117
-0,0262894200
-0,0245067731

-75,135122 -14,697405843073
-14.697405843073, -75.135122
-0,0000000001
-0,0164929653

-75,13525393 -14,697328
-14.69732800, -75.13525393
0,0000000062
-0,0155556603

-14.697328, -75.135275
-75,135275 -14,697328
0,0011073424
-0,0150569212

-

-14.696623, -75.136415
-75,136415 -14,696623
-0,0050404549
-0,0016243800

-

-75,136516529898 -14,6965539999
-14.6965539999, -75.136516529898
-0,0063594436
-0,0000771340

-75,136516529898 -14,69655830
-14.6965583, -75.136516529898
-0,0059911962
0,0000000002

-14.696612, -75.136481
-75,136481 -14,696612
-0,0029930628
-0,0000091934

-14.696670, -75.136442
-75,136442 -14,696670
0,0002169712
-0,0000053000

-14.696673, -75.136433
-75,136433 -14,696673
0,0000681550
-0,0001947991

_________________________________-

Distance
from
M31-GC-New-001
to
M31-disk-parallel-line
position Luxor-187-line

From
-75,136516529898 -14,6965539999
-14.6965539999, -75.136516529898
0,0000000001

to

-14.700640, -75.147098

distance
1225,3 m
50,362 local unit

50
1216,4967 m
-14.696583, -75.136591
-14.696554, -75.136517 M31-GC-New-001
-14.696673, -75.136433

distance to Monkey
-14.700640, -75.147098
-14.706899, -75.138269 Centrum of the tail
1177,6 m
48,4013 local unit
__________________________________

M31-disk-parallel-line
https://sites.google.com/site/abraham175code/nazca-lines/m31-disk-parallel

Crossing Jerusalem-road-2
-14.690946, -75.152349
1498,2 m distance start (-14.702883, -75.145886)

Crossing Luxor-187-line
-14.700640, -75.147098
281,4 m distance start (-14.702883, -75.145886)
11,566 local unit

Start
-14.702883, -75.145886

Crossing Monkey-Jerusalem-line
-14.709124, -75.142504
783,4 m distance start (-14.702883, -75.145886)
32,199 local unit

END
South
-14.732607, -75.129786
3731,0 m distance start (-14.702883, -75.145886)
153,35 local unit

Create Picture
https://goo.gl/maps/DqgmyhPauYgN65Eq6

367 , 498 pixel
627 , 176 pixel
728½, 49½ pixel
=>
260 , 322
361½, 448½
1,3904
______1,393
001, cut 002.jpg


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael.
--
Coming up news: Iran hit by a Asteroid. Iran is no more (Jer.49,34-) ?
Last OUTPUT: 22300 news:5e989f19$0$697$***@news.sunsite.dk
https://groups.google.com/d/msg/dk.test/MRWueyeFrn8/OasB9-6uAQAJ
Info http://groups.google.dk/group/dk.test/msg/591d03940b49201e
Website https://sites.google.com/site/kalltree1 File no 22312
Kall, Mogens
2020-05-04 07:22:04 UTC
Permalink
Found M31-GC + NGC 205 and Spiral-2 is linear (birds line)
+ M31-GC ligger på Luxor-187-linjen

File 22.313 ...
https://sites.google.com/site/abraham175code/files/22-xxx/22-3xx/22-31x/22-313

Google-auto-translation:
From Danish to English (and many other languages)...
http://translate.google.com/translate?hl=en&sl=da&tl=en&u=https://sites.google.com/site/abraham175code/files/22-xxx/22-3xx/22-31x/22-313

-
Post by Kall, Mogens
Found M31-GC + NGC 205 and Spiral-2 is linear (birds line)
File 22.312 ...
https://sites.google.com/site/abraham175code/files/22-xxx/22-3xx/22-31x/22-312
From Danish to English (and many other languages)...
http://translate.google.com/translate?hl=en&sl=da&tl=en&u=https://sites.google.com/site/abraham175code/files/22-xxx/22-3xx/22-31x/22-312
-
Post by Kall, Mogens
Found M31-GC + NGC 205 and Spiral-2 is linear (birds line)
File 22.310 ...
https://sites.google.com/site/abraham175code/files/22-xxx/22-3xx/22-31x/22-310
 From Danish to English (and many other languages)...
http://translate.google.com/translate?hl=en&sl=da&tl=en&u=https://sites.google.com/site/abraham175code/files/22-xxx/22-3xx/22-31x/22-310
[] ... ]
Post by Kall, Mogens
Denne ting har jeg IKKE været opmærksom på førend nu, at
Spiral-2 ligger så godt som DIREKTE i fuglelinje fra M31-GC og
ud til satellitgalaksen NGC 205 (ca. 47% af distancen).
Find Nazca-M31-GC, new-1
-14.697241, -75.137635
-75,137635    -14,697241
0,0401171599
-14.696720, -75.136752
-75,136752    -14,696720
0,0093534407
-14.696567, -75.136517
-75,136517    -14,696567
0,0002464360
-75,136516529898    -14,6965539999
-14.6965539999, -75.136516529898
0,0000000001
_
Find Nazca-M31-GC
Line
-75,136516529898    -14,6965539999
-14.6965539999, -75.136516529898
-0,0063594436
-0,0000771340
-14.697117, -75.135122
-75,135122    -14,697117
-0,0262894200
-0,0245067731
-75,135122    -14,697405843073
-14.697405843073, -75.135122
-0,0000000001
-0,0164929653
-75,13525393    -14,697328
-14.69732800, -75.13525393
0,0000000062
-0,0155556603
-14.697328, -75.135275
-75,135275    -14,697328
0,0011073424
-0,0150569212
-
-14.696623, -75.136415
-75,136415    -14,696623
-0,0050404549
-0,0016243800
-
-75,136516529898    -14,6965539999
-14.6965539999, -75.136516529898
-0,0063594436
-0,0000771340
-75,136516529898        -14,69655830
-14.6965583, -75.136516529898
-0,0059911962
0,0000000002
-14.696612, -75.136481
-75,136481    -14,696612
-0,0029930628
-0,0000091934
-14.696670, -75.136442
-75,136442    -14,696670
0,0002169712
-0,0000053000
-14.696673, -75.136433
-75,136433    -14,696673
0,0000681550
-0,0001947991
_________________________________-
Distance
  from
    M31-GC-New-001
  to
    M31-disk-parallel-line
    position Luxor-187-line
From
-75,136516529898    -14,6965539999
-14.6965539999, -75.136516529898
0,0000000001
to
-14.700640, -75.147098
distance
1225,3 m
50,362 local unit
50
1216,4967 m
-14.696583, -75.136591
-14.696554, -75.136517 M31-GC-New-001
-14.696673, -75.136433
distance to Monkey
-14.700640, -75.147098
-14.706899, -75.138269 Centrum of the tail
1177,6 m
48,4013 local unit
__________________________________
M31-disk-parallel-line
https://sites.google.com/site/abraham175code/nazca-lines/m31-disk-parallel
Crossing Jerusalem-road-2
-14.690946, -75.152349
1498,2 m distance start (-14.702883, -75.145886)
Crossing Luxor-187-line
-14.700640, -75.147098
281,4 m distance start (-14.702883, -75.145886)
11,566 local unit
Start
-14.702883, -75.145886
Crossing Monkey-Jerusalem-line
-14.709124, -75.142504
783,4 m distance start (-14.702883, -75.145886)
32,199 local unit
END
South
-14.732607, -75.129786
3731,0 m distance start (-14.702883, -75.145886)
153,35 local unit
Create Picture
https://goo.gl/maps/DqgmyhPauYgN65Eq6
367 , 498  pixel
627 , 176  pixel
728½,  49½ pixel
=>
260 , 322
361½, 448½
1,3904
______1,393
001, cut 002.jpg
Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael.
File 22.313 ...
https://sites.google.com/site/abraham175code/files/22-xxx/22-3xx/22-31x/22-313

Google-auto-translation:
From Danish to English (and many other languages)...
http://translate.google.com/translate?hl=en&sl=da&tl=en&u=https://sites.google.com/site/abraham175code/files/22-xxx/22-3xx/22-31x/22-313

-

Nazca-M31-GC
-75,13644501 -14,69666588
-14.69666588, -75.13644501
https://goo.gl/maps/HqKBzFJ7YsL8fMUr9

Nazca-M31-GC-New-001
-75,136516529898 -14,6965539999
-14.6965539999, -75.136516529898

B
Luxor-187-line East
-75,118011 -14,689651
-14.689651, -75.118011

A
Luxor-187-line-West
-14.720358, -75.199235
-75,199235 -14,720358

Se evt. regneark
https://sites.google.com/site/abraham175code/nazca-lines/spiral-002/m31/M31%2C%20Life-3%2C%20041%2C%20005.sxc


Konklusion:

På grund af disse faktuelle forhold vedr. M31 i relation til
Nazca-linjerne kan vi konkludere, at ...

1.
Det kan IKKE lade sig gøre ved en såkaldt tilfældighed. Dertil
er overensstemmelserne fór nøjagtige!

2.
Derfor kan Spiral-2 IKKE - symbolsk set - dække over en
hypotetisk civilisatiob (i M31 på det angivne sted)

3.
... (13 -> 193) ...


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael.
--
Coming up news: Iran hit by a Asteroid. Iran is no more (Jer.49,34-) ?
Last OUTPUT: 22300 news:5e989f19$0$697$***@news.sunsite.dk
https://groups.google.com/d/msg/dk.test/MRWueyeFrn8/OasB9-6uAQAJ
Info http://groups.google.dk/group/dk.test/msg/591d03940b49201e
Website https://sites.google.com/site/kalltree1 File no 22313a
Kall, Mogens
2020-05-11 06:03:57 UTC
Permalink
File 22.314 ...
https://sites.google.com/site/abraham175code/files/22-xxx/22-3xx/22-31x/22-314

Google-auto-translation:
From Danish to English (and many other languages)...
http://translate.google.com/translate?hl=en&sl=da&tl=en&u=https://sites.google.com/site/abraham175code/files/22-xxx/22-3xx/22-31x/22-314

-
Post by Kall, Mogens
Found M31-GC + NGC 205 and Spiral-2 is linear (birds line)
+ M31-GC ligger på Luxor-187-linjen
File 22.313 ...
https://sites.google.com/site/abraham175code/files/22-xxx/22-3xx/22-31x/22-313
From Danish to English (and many other languages)...
http://translate.google.com/translate?hl=en&sl=da&tl=en&u=https://sites.google.com/site/abraham175code/files/22-xxx/22-3xx/22-31x/22-313
-
Post by Kall, Mogens
Found M31-GC + NGC 205 and Spiral-2 is linear (birds line)
File 22.312 ...
https://sites.google.com/site/abraham175code/files/22-xxx/22-3xx/22-31x/22-312
 From Danish to English (and many other languages)...
http://translate.google.com/translate?hl=en&sl=da&tl=en&u=https://sites.google.com/site/abraham175code/files/22-xxx/22-3xx/22-31x/22-312
-
Post by Kall, Mogens
Found M31-GC + NGC 205 and Spiral-2 is linear (birds line)
File 22.310 ...
https://sites.google.com/site/abraham175code/files/22-xxx/22-3xx/22-31x/22-310
 From Danish to English (and many other languages)...
http://translate.google.com/translate?hl=en&sl=da&tl=en&u=https://sites.google.com/site/abraham175code/files/22-xxx/22-3xx/22-31x/22-310
[] ... ]
Post by Kall, Mogens
Denne ting har jeg IKKE været opmærksom på førend nu, at
Spiral-2 ligger så godt som DIREKTE i fuglelinje fra M31-GC og
ud til satellitgalaksen NGC 205 (ca. 47% af distancen).
Find Nazca-M31-GC, new-1
-14.697241, -75.137635
-75,137635    -14,697241
0,0401171599
-14.696720, -75.136752
-75,136752    -14,696720
0,0093534407
-14.696567, -75.136517
-75,136517    -14,696567
0,0002464360
-75,136516529898    -14,6965539999
-14.6965539999, -75.136516529898
0,0000000001
_
Find Nazca-M31-GC
Line
-75,136516529898    -14,6965539999
-14.6965539999, -75.136516529898
-0,0063594436
-0,0000771340
-14.697117, -75.135122
-75,135122    -14,697117
-0,0262894200
-0,0245067731
-75,135122    -14,697405843073
-14.697405843073, -75.135122
-0,0000000001
-0,0164929653
-75,13525393    -14,697328
-14.69732800, -75.13525393
0,0000000062
-0,0155556603
-14.697328, -75.135275
-75,135275    -14,697328
0,0011073424
-0,0150569212
-
-14.696623, -75.136415
-75,136415    -14,696623
-0,0050404549
-0,0016243800
-
-75,136516529898    -14,6965539999
-14.6965539999, -75.136516529898
-0,0063594436
-0,0000771340
-75,136516529898        -14,69655830
-14.6965583, -75.136516529898
-0,0059911962
0,0000000002
-14.696612, -75.136481
-75,136481    -14,696612
-0,0029930628
-0,0000091934
-14.696670, -75.136442
-75,136442    -14,696670
0,0002169712
-0,0000053000
-14.696673, -75.136433
-75,136433    -14,696673
0,0000681550
-0,0001947991
_________________________________-
Distance
   from
     M31-GC-New-001
   to
     M31-disk-parallel-line
     position Luxor-187-line
From
-75,136516529898    -14,6965539999
-14.6965539999, -75.136516529898
0,0000000001
to
-14.700640, -75.147098
distance
1225,3 m
50,362 local unit
50
1216,4967 m
-14.696583, -75.136591
-14.696554, -75.136517 M31-GC-New-001
-14.696673, -75.136433
distance to Monkey
-14.700640, -75.147098
-14.706899, -75.138269 Centrum of the tail
1177,6 m
48,4013 local unit
__________________________________
M31-disk-parallel-line
https://sites.google.com/site/abraham175code/nazca-lines/m31-disk-parallel
Crossing Jerusalem-road-2
-14.690946, -75.152349
1498,2 m distance start (-14.702883, -75.145886)
Crossing Luxor-187-line
-14.700640, -75.147098
281,4 m distance start (-14.702883, -75.145886)
11,566 local unit
Start
-14.702883, -75.145886
Crossing Monkey-Jerusalem-line
-14.709124, -75.142504
783,4 m distance start (-14.702883, -75.145886)
32,199 local unit
END
South
-14.732607, -75.129786
3731,0 m distance start (-14.702883, -75.145886)
153,35 local unit
Create Picture
https://goo.gl/maps/DqgmyhPauYgN65Eq6
367 , 498  pixel
627 , 176  pixel
728½,  49½ pixel
=>
260 , 322
361½, 448½
1,3904
______1,393
001, cut 002.jpg
Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael.
File 22.313 ...
https://sites.google.com/site/abraham175code/files/22-xxx/22-3xx/22-31x/22-313
From Danish to English (and many other languages)...
http://translate.google.com/translate?hl=en&sl=da&tl=en&u=https://sites.google.com/site/abraham175code/files/22-xxx/22-3xx/22-31x/22-313
-
Nazca-M31-GC
-75,13644501    -14,69666588
-14.69666588, -75.13644501
https://goo.gl/maps/HqKBzFJ7YsL8fMUr9
Nazca-M31-GC-New-001
-75,136516529898    -14,6965539999
-14.6965539999, -75.136516529898
B
Luxor-187-line East
-75,118011    -14,689651
-14.689651, -75.118011
A
Luxor-187-line-West
-14.720358, -75.199235
-75,199235    -14,720358
Se evt. regneark
https://sites.google.com/site/abraham175code/nazca-lines/spiral-002/m31/M31%2C%20Life-3%2C%20041%2C%20005.sxc
På grund af disse faktuelle forhold vedr. M31 i relation til
Nazca-linjerne kan vi konkludere, at ...
1.
Det kan IKKE lade sig gøre ved en såkaldt tilfældighed. Dertil
er overensstemmelserne fór nøjagtige!
2.
Derfor kan Spiral-2 IKKE - symbolsk set - dække over en
hypotetisk civilisatiob (i M31 på det angivne sted)
3.
.... (13 -> 193) ...
Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael.
Pictures

Luxor-187-line + Spiral-2
https://goo.gl/maps/QvHU2ok4ohcLz7Yg9

Zoom M31-GC
https://goo.gl/maps/XFFk2JCQ3HCx3Cbk9


STOR Stjerne west for M31
nu. And (HIP 3881)
http://simbad.u-strasbg.fr/simbad/sim-id?Ident=*+nu.+And&NbIdent=1
122.6023636858 -21.7918008466
122,6019065____-21,7920551
=>
-75,17213317 -14,69462999
-14.69462999, -75.17213317
=>
Ej Betlehemsstjernen!

-

Men - kan man så spørge - ...

HVAD har så v æret formålet med at opmåle M31 og angive
det i Nazca-linjerne, hvis der IKKE er et livstegn fra en
anden civilisation herfra?

Angives der noget fx. i relation til target ?

___

Monkey
-14.706899, -75.138269
-14,706899 -75,138269

Spiral
-14.688263, -75.122782
-75,122782 -14,688263

Distance
2658,7 m
109,2769127 local units
0,03985070 global units


Distance
NGC 205
NGC 221
1,54936848 global units

Forholdet er på ...

1 til 38,8793291

___

Hmm ...

Hvad nu hvis man flytter M31-GC til M31-disk-parallel-line ?
(således at størrelsesforholdet ca. bliver fordoblet, ca. 1 til
1,7)

=>

M31-disk-parallel-line Crossing Spiral-M31-GC-Road at ...
Målt:
-14.702579, -75.146048

Distance
Spiral
Nazca-M31-GC
1746,3 m
71,77578237 local units
0,02617492662 global units

Distance
Spiral
-14.702579, -75.146048 (New M31-GC at parallel-line)
2965,7 m
121,8951141 local units
0,04445225899 global units

Her bliver forholdet mellem tallene så ...

Was:
1 til 38,8793291

=>

(1,69827636)

1 til 22,89340541


ca. 1 til 23

=>
New Monkey (NGC xxx)
-14.719901, -75.149098
4515,21 m distance from Spiral

_

New M31-GC at parallel-line
-14.702579, -75.146048
4815,9 m distance from Monkey-Jerusalem-line
197,94 local units

195,65 local unit
=
4759,96885 m
=>
-14.688890, -75.104114

Monkey-Jerusalem-line
4760,151457 distance to Monkey
-14.686376, -75.099351
=>
5336,1 m from New M31-GC at parallel-line
219,32... local units

-

monkey
121,14990000 -21,97640000
-21.9764, 121.1499

spiral
120,71630000 -21,13880000
-21.1388, 120.7163

target
117,39108490 4,82947966
4.82947966, 117.39108490


Target
-14.032122, -75.142683
-75,142683 -14,032122

-14.07, -75.4
-14.07, -74.8

-74,86220000 -14,06420000
-74,86310000 -14,06402000
-74,86410000 -14,06347000
-74,87400000 -14,05860000
-74,874251 -14,059147
-74,874400 -14,059500
-74,874555 -14,059882

-74,87481000 -14,05943032
-14.05943032, -74.87481

-14.059441, -74.874687
-74,874687 -14,059441

-

-0,0005159336
0,0005512346

-74,87553000 -14,05916000
-74,87556500 -14,05916000


-74,87553000 -14,05916000
-0,0005159336 0,0005512346
-74,8760459336 -14,0586087654


-74,87630000 -14,05886000
-74,87736000 -14,05848000
-14.05848, -74.87736

4300 m
-14.061668, -74.884847
-74,884847 -14,061668

74,85 km
=>
127,12 km
-13.618869, -74.706062

Found nothing!

___________________________________________________

Cygnus A

76,18990000 5,75540000
5.7554, 76.1899

NGC 221 (monkey)
121,1499 -21,9764
-21.9764, 121.1499

NGC 205 (Spiral)
120,7163 -21,1388
-21.1388, 120.7163

-14.151754, -74.070870
-74,070870 -14,151754
6,8881240162
7,0134977537

-14.155523, -73.966461
-73,966461 -14,155523
3,1940235410
3,3024541933

-14.162707, -73.884425
-73,884425 -14,162707
0,3108041661
0,4052974861


-14.162525, -73.872418
-73,872418 -14,162525
-0,1364359313
-0,0435350530

-14.163379, -73.877769
-73,877769 -14,163379
0,0761967107
0,1695586466

-14.162972, -73.874853
-73,874853 -14,162972
-0,0386714292
0,0544202915

-14.163150, -73.876364
-73,876364 -14,163150
0,0202900867
0,1135322331

-14.163059, -73.875532
-73,875532 -14,163059
-0,0120551926
0,0811018584
***************************************

-14.162868, -73.874681
-73,874681 -14,162868
-0,0468148699
0,0462864754

-14.163298, -73.875371
-73,875371 -14,163298
-0,0139279657
0,0791306633

-14.163131, -73.875142
-73,875142 -14,163131
-0,0252577226
0,0678228478

-14.163063, -73.875759
-73,875759 -14,163063
-0,00358621720,0896006955
-14.164481, -73.875127
-73,875127 -14,164481
-0,0027615526
0,0898852292

-14.160886, -73.875911
-73,875911 -14,160886
-0,0352564368
0,0586450706

-14.156964, -73.875160
-73,875160 -14,156964
-0,1304978672
-0,0354568468

-14.159492, -73.875035
-73,875035 -14,159492
-0,0915862454
0,0026378365

-14.161521, -73.872760
-73,872760 -14,161521
-0,1409400240
-0,0476723407

-14.159700, -73.874745
-73,874745 -14,159700
-0,0987342974
-0,0046159457

-14.157245, -73.875882
-73,875882 -14,157245
-0,0989782582
-0,0039269597

-14.164942, -73.872389
-73,872389 -14,164942
-0,0963079751
-0,0041839663

-14.340751, -73.808268
-73,808268 -14,340751
-0,0205034880
-0,0022542306

-14.405289, -73.790723
-73,790723 -14,405289
-0,0272520878
-0,0393891780

498,83

-14.405478, -73.791647
-73,791647 -14,405478
0,0109934039
-0,0011366100

-14.405218, -73.791710
-73,791710 -14,405218
0,0109957721
-0,0010086215

-14.405996, -73.791502
-73,791502 -14,405996
0,0102135305
-0,0021688255

-14.414125, -73.789688
-73,789688 -14,414125
0,0150290694
-0,0012829621

-14.389604, -73.795370
-73,795370 -14,389604
0,0022094399
-0,0023218263

497,94

-14.389423, -73.795418
-73,795418 -14,389423
0,0022798899
-0,0021648390

-14.390852, -73.795037
-73,795037 -14,390852
0,0016138743
-0,0035146967

-14.389423, -73.795418
-73,795418 -14,389423
0,0022798899
-0,0021648390

-14.392824, -73.794530
-73,794530 -14,392824
0,0013221215
-0,0047497332

-14.393183, -73.796024
-73,796024 -14,393183
0,0636784592
0,0576004642

-14.392837, -73.794592
-73,794592 -14,392837
0,0038910079
-0,0021802433

-14.385447, -73.796477
-73,796477 -14,385447
0,0037333709
0,0011862254

-14.385390, -73.796155
-73,796155 -14,385390
-0,0094995349
-0,0120553445

-14.385537, -73.796790
-73,796790 -14,385537
0,0169481076
0,0143938850

-14.385456, -73.796435
-73,796435 -14,385456
0,0021744274
-0,0003812117

Bjergtop i nærheden
Ccarhuarazo
-14.331941, -73.756944
https://www.google.dk/maps/place/Ccarhuarazo/@-14.331944,-73.756944,3a,75y,90t/data=!3m8!1e2!3m6!1sAF1QipPrrmWLmhkqG8BBJD-t1f0Kk6U8mTEI10Y8w450!2e10!3e12!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipPrrmWLmhkqG8BBJD-t1f0Kk6U8mTEI10Y8w450%3Dw203-h152-k-no!7i3968!8i2976!4m13!1m7!3m6!1s0x0:0x0!2zMTTCsDE5JzU1LjAiUyA3M8KwNDUnMDAuMCJX!3b1!8m2!3d-14.331941!4d-73.75!3m4!1s0x91135c7af7303289:0x715761c4d8728ebd!8m2!3d-14.331944!4d-73.756944!5m1!1e4?authuser=1
______________

7/24
175/600

______________

146,68 km
=>
249,10 km
-14.171464, -72.872005

Found nothing!

Se evt. regneark ...
https://sites.google.com/site/abraham175code/nazca-lines/spiral-002/m31/M31%2C%20Life-3%2C%20041%2C%20009.sxc


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael.
--
Coming up news: Iran hit by a Asteroid. Iran is no more (Jer.49,34-) ?
Last OUTPUT: 22300 news:5e989f19$0$697$***@news.sunsite.dk
https://groups.google.com/d/msg/dk.test/MRWueyeFrn8/OasB9-6uAQAJ
Info http://groups.google.dk/group/dk.test/msg/591d03940b49201e
Website https://sites.google.com/site/kalltree1 File no 22314
Kall, Mogens
2020-05-13 06:43:30 UTC
Permalink
File 22.316 ...
https://sites.google.com/site/abraham175code/files/22-xxx/22-3xx/22-31x/22-316

Google-auto-translation:
From Danish to English (and many other languages)...
http://translate.google.com/translate?hl=en&sl=da&tl=en&u=https://sites.google.com/site/abraham175code/files/22-xxx/22-3xx/22-31x/22-316

-
Post by Kall, Mogens
File 22.314 ...
https://sites.google.com/site/abraham175code/files/22-xxx/22-3xx/22-31x/22-314
From Danish to English (and many other languages)...
http://translate.google.com/translate?hl=en&sl=da&tl=en&u=https://sites.google.com/site/abraham175code/files/22-xxx/22-3xx/22-31x/22-314
-
Post by Kall, Mogens
Found M31-GC + NGC 205 and Spiral-2 is linear (birds line)
+ M31-GC ligger på Luxor-187-linjen
File 22.313 ...
https://sites.google.com/site/abraham175code/files/22-xxx/22-3xx/22-31x/22-313
 From Danish to English (and many other languages)...
http://translate.google.com/translate?hl=en&sl=da&tl=en&u=https://sites.google.com/site/abraham175code/files/22-xxx/22-3xx/22-31x/22-313
-
Post by Kall, Mogens
Found M31-GC + NGC 205 and Spiral-2 is linear (birds line)
File 22.312 ...
https://sites.google.com/site/abraham175code/files/22-xxx/22-3xx/22-31x/22-312
 From Danish to English (and many other languages)...
http://translate.google.com/translate?hl=en&sl=da&tl=en&u=https://sites.google.com/site/abraham175code/files/22-xxx/22-3xx/22-31x/22-312
-
Post by Kall, Mogens
Found M31-GC + NGC 205 and Spiral-2 is linear (birds line)
File 22.310 ...
https://sites.google.com/site/abraham175code/files/22-xxx/22-3xx/22-31x/22-310
 From Danish to English (and many other languages)...
http://translate.google.com/translate?hl=en&sl=da&tl=en&u=https://sites.google.com/site/abraham175code/files/22-xxx/22-3xx/22-31x/22-310
[] ... ]
Post by Kall, Mogens
Denne ting har jeg IKKE været opmærksom på førend nu, at
Spiral-2 ligger så godt som DIREKTE i fuglelinje fra M31-GC og
ud til satellitgalaksen NGC 205 (ca. 47% af distancen).
Find Nazca-M31-GC, new-1
-14.697241, -75.137635
-75,137635    -14,697241
0,0401171599
-14.696720, -75.136752
-75,136752    -14,696720
0,0093534407
-14.696567, -75.136517
-75,136517    -14,696567
0,0002464360
-75,136516529898    -14,6965539999
-14.6965539999, -75.136516529898
0,0000000001
_
Find Nazca-M31-GC
Line
-75,136516529898    -14,6965539999
-14.6965539999, -75.136516529898
-0,0063594436
-0,0000771340
-14.697117, -75.135122
-75,135122    -14,697117
-0,0262894200
-0,0245067731
-75,135122    -14,697405843073
-14.697405843073, -75.135122
-0,0000000001
-0,0164929653
-75,13525393    -14,697328
-14.69732800, -75.13525393
0,0000000062
-0,0155556603
-14.697328, -75.135275
-75,135275    -14,697328
0,0011073424
-0,0150569212
-
-14.696623, -75.136415
-75,136415    -14,696623
-0,0050404549
-0,0016243800
-
-75,136516529898    -14,6965539999
-14.6965539999, -75.136516529898
-0,0063594436
-0,0000771340
-75,136516529898        -14,69655830
-14.6965583, -75.136516529898
-0,0059911962
0,0000000002
-14.696612, -75.136481
-75,136481    -14,696612
-0,0029930628
-0,0000091934
-14.696670, -75.136442
-75,136442    -14,696670
0,0002169712
-0,0000053000
-14.696673, -75.136433
-75,136433    -14,696673
0,0000681550
-0,0001947991
_________________________________-
Distance
   from
     M31-GC-New-001
   to
     M31-disk-parallel-line
     position Luxor-187-line
From
-75,136516529898    -14,6965539999
-14.6965539999, -75.136516529898
0,0000000001
to
-14.700640, -75.147098
distance
1225,3 m
50,362 local unit
50
1216,4967 m
-14.696583, -75.136591
-14.696554, -75.136517 M31-GC-New-001
-14.696673, -75.136433
distance to Monkey
-14.700640, -75.147098
-14.706899, -75.138269 Centrum of the tail
1177,6 m
48,4013 local unit
__________________________________
M31-disk-parallel-line
https://sites.google.com/site/abraham175code/nazca-lines/m31-disk-parallel
Crossing Jerusalem-road-2
-14.690946, -75.152349
1498,2 m distance start (-14.702883, -75.145886)
Crossing Luxor-187-line
-14.700640, -75.147098
281,4 m distance start (-14.702883, -75.145886)
11,566 local unit
Start
-14.702883, -75.145886
Crossing Monkey-Jerusalem-line
-14.709124, -75.142504
783,4 m distance start (-14.702883, -75.145886)
32,199 local unit
END
South
-14.732607, -75.129786
3731,0 m distance start (-14.702883, -75.145886)
153,35 local unit
Create Picture
https://goo.gl/maps/DqgmyhPauYgN65Eq6
367 , 498  pixel
627 , 176  pixel
728½,  49½ pixel
=>
260 , 322
361½, 448½
1,3904
______1,393
001, cut 002.jpg
Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael.
File 22.313 ...
https://sites.google.com/site/abraham175code/files/22-xxx/22-3xx/22-31x/22-313
 From Danish to English (and many other languages)...
http://translate.google.com/translate?hl=en&sl=da&tl=en&u=https://sites.google.com/site/abraham175code/files/22-xxx/22-3xx/22-31x/22-313
-
Nazca-M31-GC
-75,13644501    -14,69666588
-14.69666588, -75.13644501
https://goo.gl/maps/HqKBzFJ7YsL8fMUr9
Nazca-M31-GC-New-001
-75,136516529898    -14,6965539999
-14.6965539999, -75.136516529898
B
Luxor-187-line East
-75,118011    -14,689651
-14.689651, -75.118011
A
Luxor-187-line-West
-14.720358, -75.199235
-75,199235    -14,720358
Se evt. regneark
https://sites.google.com/site/abraham175code/nazca-lines/spiral-002/m31/M31%2C%20Life-3%2C%20041%2C%20005.sxc
På grund af disse faktuelle forhold vedr. M31 i relation til
Nazca-linjerne kan vi konkludere, at ...
1.
Det kan IKKE lade sig gøre ved en såkaldt tilfældighed. Dertil
er overensstemmelserne fór nøjagtige!
2.
Derfor kan Spiral-2 IKKE - symbolsk set - dække over en
hypotetisk civilisatiob (i M31 på det angivne sted)
3.
.... (13 -> 193) ...
Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael.
Pictures
Luxor-187-line + Spiral-2
https://goo.gl/maps/QvHU2ok4ohcLz7Yg9
Zoom M31-GC
https://goo.gl/maps/XFFk2JCQ3HCx3Cbk9
STOR Stjerne west for M31
nu. And (HIP 3881)
http://simbad.u-strasbg.fr/simbad/sim-id?Ident=*+nu.+And&NbIdent=1
122.6023636858 -21.7918008466
122,6019065____-21,7920551
=>
-75,17213317    -14,69462999
-14.69462999, -75.17213317
=>
Ej Betlehemsstjernen!
-
Men - kan man så spørge - ...
HVAD har så v æret formålet med at opmåle M31 og angive
det i Nazca-linjerne, hvis der IKKE er et livstegn fra en
anden civilisation herfra?
Angives der noget fx. i relation til target ?
___
Monkey
-14.706899, -75.138269
-14,706899  -75,138269
Spiral
-14.688263, -75.122782
-75,122782    -14,688263
Distance
2658,7 m
109,2769127 local units
0,03985070 global units
Distance
NGC 205
NGC 221
1,54936848 global units
Forholdet er på ...
    1 til 38,8793291
___
Hmm ...
Hvad nu hvis man flytter M31-GC til M31-disk-parallel-line ?
(således at størrelsesforholdet ca. bliver fordoblet, ca. 1 til
1,7)
=>
M31-disk-parallel-line Crossing Spiral-M31-GC-Road at ...
-14.702579, -75.146048
Distance
Spiral
Nazca-M31-GC
1746,3 m
71,77578237 local units
0,02617492662 global units
Distance
Spiral
-14.702579, -75.146048 (New M31-GC at parallel-line)
2965,7 m
121,8951141 local units
0,04445225899 global units
Her bliver forholdet mellem tallene så ...
    1 til 38,8793291
  =>
    (1,69827636)
    1 til 22,89340541
ca. 1 til 23
=>
New Monkey (NGC xxx)
-14.719901, -75.149098
4515,21 m distance from Spiral
_
New M31-GC at parallel-line
-14.702579, -75.146048
4815,9 m distance from Monkey-Jerusalem-line
197,94 local units
195,65 local unit
=
4759,96885 m
=>
-14.688890, -75.104114
Monkey-Jerusalem-line
4760,151457 distance to Monkey
-14.686376, -75.099351
=>
5336,1 m from New M31-GC at parallel-line
219,32... local units
-
monkey
121,14990000    -21,97640000
-21.9764, 121.1499
spiral
120,71630000    -21,13880000
-21.1388, 120.7163
target
117,39108490    4,82947966
4.82947966, 117.39108490
Target
-14.032122, -75.142683
-75,142683    -14,032122
-14.07, -75.4
-14.07, -74.8
-74,86220000    -14,06420000
-74,86310000    -14,06402000
-74,86410000    -14,06347000
-74,87400000    -14,05860000
-74,874251    -14,059147
-74,874400    -14,059500
-74,874555    -14,059882
-74,87481000    -14,05943032
-14.05943032, -74.87481
-14.059441, -74.874687
-74,874687    -14,059441
-
 -0,0005159336
  0,0005512346
-74,87553000    -14,05916000
-74,87556500    -14,05916000
-74,87553000    -14,05916000
 -0,0005159336    0,0005512346
-74,8760459336    -14,0586087654
-74,87630000    -14,05886000
-74,87736000    -14,05848000
-14.05848, -74.87736
4300 m
-14.061668, -74.884847
-74,884847    -14,061668
74,85 km
=>
127,12 km
-13.618869, -74.706062
Found nothing!
___________________________________________________
Cygnus A
76,18990000     5,75540000
5.7554, 76.1899
NGC 221 (monkey)
121,1499    -21,9764
-21.9764, 121.1499
NGC 205 (Spiral)
120,7163    -21,1388
-21.1388, 120.7163
-14.151754, -74.070870
-74,070870    -14,151754
6,8881240162
7,0134977537
-14.155523, -73.966461
-73,966461    -14,155523
3,1940235410
3,3024541933
-14.162707, -73.884425
-73,884425    -14,162707
0,3108041661
0,4052974861
-14.162525, -73.872418
-73,872418    -14,162525
-0,1364359313
-0,0435350530
-14.163379, -73.877769
-73,877769    -14,163379
0,0761967107
0,1695586466
-14.162972, -73.874853
-73,874853    -14,162972
-0,0386714292
 0,0544202915
-14.163150, -73.876364
-73,876364    -14,163150
0,0202900867
0,1135322331
-14.163059, -73.875532
-73,875532    -14,163059
-0,0120551926
 0,0811018584
***************************************
-14.162868, -73.874681
-73,874681    -14,162868
-0,0468148699
 0,0462864754
-14.163298, -73.875371
-73,875371    -14,163298
-0,0139279657
 0,0791306633
-14.163131, -73.875142
-73,875142    -14,163131
-0,0252577226
 0,0678228478
-14.163063, -73.875759
-73,875759    -14,163063
-0,0035862172
 0,0896006955
-14.164481, -73.875127
-73,875127    -14,164481
-0,0027615526
 0,0898852292
-14.160886, -73.875911
-73,875911    -14,160886
-0,0352564368
 0,0586450706
-14.156964, -73.875160
-73,875160    -14,156964
-0,1304978672
-0,0354568468
-14.159492, -73.875035
-73,875035    -14,159492
-0,0915862454
 0,0026378365
-14.161521, -73.872760
-73,872760    -14,161521
-0,1409400240
-0,0476723407
-14.159700, -73.874745
-73,874745    -14,159700
-0,0987342974
-0,0046159457
-14.157245, -73.875882
-73,875882    -14,157245
-0,0989782582
-0,0039269597
-14.164942, -73.872389
-73,872389    -14,164942
-0,0963079751
-0,0041839663
-14.340751, -73.808268
-73,808268    -14,340751
-0,0205034880
-0,0022542306
-14.405289, -73.790723
-73,790723    -14,405289
-0,0272520878
-0,0393891780
498,83
-14.405478, -73.791647
-73,791647    -14,405478
 0,0109934039
-0,0011366100
-14.405218, -73.791710
-73,791710    -14,405218
 0,0109957721
-0,0010086215
-14.405996, -73.791502
-73,791502    -14,405996
 0,0102135305
-0,0021688255
-14.414125, -73.789688
-73,789688    -14,414125
 0,0150290694
-0,0012829621
-14.389604, -73.795370
-73,795370    -14,389604
 0,0022094399
-0,0023218263
497,94
-14.389423, -73.795418
-73,795418    -14,389423
 0,0022798899
-0,0021648390
-14.390852, -73.795037
-73,795037    -14,390852
 0,0016138743
-0,0035146967
-14.389423, -73.795418
-73,795418    -14,389423
 0,0022798899
-0,0021648390
-14.392824, -73.794530
-73,794530    -14,392824
 0,0013221215
-0,0047497332
-14.393183, -73.796024
-73,796024    -14,393183
0,0636784592
0,0576004642
-14.392837, -73.794592
-73,794592    -14,392837
 0,0038910079
-0,0021802433
-14.385447, -73.796477
-73,796477    -14,385447
0,0037333709
0,0011862254
-14.385390, -73.796155
-73,796155    -14,385390
-0,0094995349
-0,0120553445
-14.385537, -73.796790
-73,796790    -14,385537
0,0169481076
0,0143938850
-14.385456, -73.796435
-73,796435    -14,385456
0,0021744274
-0,0003812117
Bjergtop i nærheden
Ccarhuarazo
-14.331941, -73.756944
______________
7/24
175/600
______________
146,68 km
=>
249,10 km
-14.171464, -72.872005
Found nothing!
Se evt. regneark ...
https://sites.google.com/site/abraham175code/nazca-lines/spiral-002/m31/M31%2C%20Life-3%2C%20041%2C%20009.sxc
Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael.
File 22.316 ...
https://sites.google.com/site/abraham175code/files/22-xxx/22-3xx/22-31x/22-316

Google-auto-translation:
From Danish to English (and many other languages)...
http://translate.google.com/translate?hl=en&sl=da&tl=en&u=https://sites.google.com/site/abraham175code/files/22-xxx/22-3xx/22-31x/22-316

-

Nazca-M31-GC
-14.69666588, -75.13644501
818,1 m distance to Spiral-2
1741,5 m distance to Spiral
4546,8 m distance to Square, Luxor-line-east
7248,8 m distance to A, 594/600, Luxor-line-west
62,725 % (4546,8 / 7248,8)
and ...
2130,5 m distance to B, Luxor-line-east
29,391 % (2130,5 / 7248,8), (176,34643 / 600)
=>
175 =
2114,233 m
-14.689702, -75.118150
=>
195,65 =
2363,713 m
-14.688915, -75.115982


Spiral-2
-14.692660, -75.130066
818,1 m distance to Nazca-M31-GC
923,4 m distance to Spiral
47,0 %
53,0 %

Spiral
-14.688263, -75.122782

B, Luxor-line-east
-14.689651, -75.118011

Square, Luxor-line
-14.711505, -75.175838

A, 594/600, Luxor-line-west
-14.720358, -75.199235

374:
BB0-1-Pi-linjen krydser Luxor-187-linjen i punktet
-14.679046, -75.089965
5372,2 m distance to M31-GC
74,112 % (5372,2 m / 7248,8 m)

Apophis, Luxor-187-line crossing Monkey-Jerusalem-line
-14.67304000, -75.07407100
7205,1 m distance to M31-GC
99,397 % (7205,1 m / 7248,8 m)
7207,8 m distance to M31-GC-New-001
99,434 %


Hmm ...


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael.
--
Coming up news: Iran hit by a Asteroid. Iran is no more (Jer.49,34-) ?
Last OUTPUT: 22300 news:5e989f19$0$697$***@news.sunsite.dk
https://groups.google.com/d/msg/dk.test/MRWueyeFrn8/OasB9-6uAQAJ
Info http://groups.google.dk/group/dk.test/msg/591d03940b49201e
Website https://sites.google.com/site/kalltree1 File no 22316
Kall, Mogens
2020-05-18 17:54:42 UTC
Permalink
Nazca-lines: Found maybe M45

File 22.326 ...
https://sites.google.com/site/abraham175code/files/22-xxx/22-3xx/22-32x/22-326

Google-auto-translation:
From Danish to English (and many other languages)...
http://translate.google.com/translate?hl=en&sl=da&tl=en&u=https://sites.google.com/site/abraham175code/files/22-xxx/22-3xx/22-32x/22-326

-

Den 09-06-2019 kl. 13:53 skrev Kall, Mogens:

Newsgroups:
News:dk.livssyn.kristendom
News:dk.videnskab
News:no.kultur.folklore.ufo
Followup-To:
News:dk.videnskab
Subject: Abraham-koden
Date: Sun, 9 Jun 2019 13:53:56 +0200, GMT 11:53
Organization: The Kingdom of Heaven, Department Fools of Christ
21560 news:5cfcf35f$0$692$***@news.sunsite.dk
https://sites.google.com/site/etbible/home/abraham-code/21-560
https://sites.google.com/site/etbible/home/chicxulub-crater/21-560
https://sites.google.com/site/etbible/home/markpointer/43/21-560
https://sites.google.com/site/etbible/home/markpointer/61/21-560
https://sites.google.com/site/etbible/home/markpointer/172/21-560
https://sites.google.com/site/etbible/home/markpointer/ur/21-560
https://sites.google.com/site/etbible/home/objects/7-stars/distance/orion-epsilon/21-560
https://sites.google.com/site/etbible/home/objects/orion/epsilon/distance/m45/21-560
https://groups.google.com/d/msg/dk.livssyn.kristendom/1RjZ4SkaHSk/KbhZ3ZL6BQAJ
https://groups.google.com/d/msg/dk.videnskab/J5vLg962edQ/PJRHdfEbBAAJ
https://groups.google.com/d/msg/no.kultur.folklore.ufo/bSeKgCdhenk/cFSxTMrBBgAJ

-

Nazca, Ny 015, 002.sxc

Monkey, 7,12 m from tail=0
-14.706866, -75.138213
-75,138213 -14,706866Distance
Monkey, tail=0,
A, Luxor-187-line
6725,4 m
276,42 local units (målt)


Distance
Monkey, 7,12 m from tail=0,
A, Luxor-187-line
6732,2 m
276,7044 local units (målt)
276,6921 local units (beregnet)

Compare with ...

7 stars (Pleiades, M45)
https://sites.google.com/site/etbible/home/objects/7-stars

Galactic 600:
Longitude 277,74045 (or 150 + 127,74045)
Latitude -39,09975

=>

277,74045 / 150 * 3649,49 =
6757,407 m
-14.706750, -75.137998
33,3 m from Monkey tail-0
1,3686844 local units

Found nothing at Monkey and A,-Luxor-187-line

Hmm ...

-39,09975 / 150 * 3649,49 =
951,3 m

Korteste vej fra Monkey,tail-0 til Luxor-187-line
-14.698584, -75.141636
993,3 m

Hmm ...

delta
+993,3 m
-951,3 m
=
-42,00568915 m
-1,7265 local units

Hmm ...

Monkey, 7,12 m from tail=0,
42 m / 7,12 m
=
5,899

Hmm ...

951,3 m / 42,...
=
22,647

Hmm ...

993,3 m => gal.lat -24,49575146° (360°)
276,6921 => gal lon 166,01526° (360°)
166.01526 -24.49575146
166,01526 -24,49575146

Eta, M45
166.64427000 -23.45985000
distance to Eta, M45
1,97441242 global units (600°)
1,18464745 grader (360°)-

Apophis
Luxor-187-line crossing Monkey-Jerusalem-line
-75,074071 -14,67304

-14.672986, -75.073970
-75,073970 -14,672986

-150
-14.722567, -75.168013
-75,168013 -14,722567

-

M31-GC
-75,13644501 -14,69666588

Square, Luxor-187-line
-14.711505, -75.175838
-75,175838 -14,711505

M31-disk-parallel-line Crossing Luxor-187-line
-14.700640, -75.147098
-75,147098 -14,700640


Download regneark ...
https://sites.google.com/site/abraham175code/nazca-lines/Nazca%2C%20Ny%20015%2C%20004.sxc

https://sites.google.com/site/abraham175code/nazca-lines/m45

-

Abraham fødes (i år 2008 efter Adam ...
https://sites.google.com/site/abraham175code/pedigree/006
...), da Tara er 130 år

=>

2008
-1800 ( 3 * en omdrejning a 600 enheder)
- 130 (Adam-130, Set-0, connection to Tara ?)
=
78

Compare with ...

78
Isotope evidence (Isotop indicier)
78-Pt-193, Platinum
Measure (Målestokken)
https://sites.google.com/site/etbible/home/isotope-evidence/78-pt-193

78 Protons
115 neutrons
=
193 Mass Number

½-life = 50,00 years


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael.
--
Coming up news: Iran hit by a Asteroid. Iran is no more (Jer.49,34-) ?
Last OUTPUT: 22300 news:5e989f19$0$697$***@news.sunsite.dk
https://groups.google.com/d/msg/dk.test/MRWueyeFrn8/OasB9-6uAQAJ
Info http://groups.google.dk/group/dk.test/msg/591d03940b49201e
Website https://sites.google.com/site/kalltree1 File no 22326
Kall, Mogens
2020-05-23 06:52:47 UTC
Permalink
Target

Galactic longitude (600-unit-system)

195,64782157


File 22.329 ...
https://sites.google.com/site/abraham175code/files/22-xxx/22-3xx/22-32x/22-329

Google-auto-translation:
From Danish to English (and many other languages)...
http://translate.google.com/translate?hl=en&sl=da&tl=en&u=https://sites.google.com/site/abraham175code/files/22-xxx/22-3xx/22-32x/22-329

-
Post by Kall, Mogens
Nazca-lines: Found maybe M45
File 22.326 ...
https://sites.google.com/site/abraham175code/files/22-xxx/22-3xx/22-32x/22-326
From Danish to English (and many other languages)...
http://translate.google.com/translate?hl=en&sl=da&tl=en&u=https://sites.google.com/site/abraham175code/files/22-xxx/22-3xx/22-32x/22-326
-
    News:dk.livssyn.kristendom
    News:dk.videnskab
    News:no.kultur.folklore.ufo
    News:dk.videnskab
Subject: Abraham-koden
Date: Sun, 9 Jun 2019 13:53:56 +0200, GMT 11:53
Organization: The Kingdom of Heaven, Department Fools of Christ
https://sites.google.com/site/etbible/home/abraham-code/21-560
https://sites.google.com/site/etbible/home/chicxulub-crater/21-560
https://sites.google.com/site/etbible/home/markpointer/43/21-560
https://sites.google.com/site/etbible/home/markpointer/61/21-560
https://sites.google.com/site/etbible/home/markpointer/172/21-560
https://sites.google.com/site/etbible/home/markpointer/ur/21-560
https://sites.google.com/site/etbible/home/objects/7-stars/distance/orion-epsilon/21-560
https://sites.google.com/site/etbible/home/objects/orion/epsilon/distance/m45/21-560
https://groups.google.com/d/msg/dk.livssyn.kristendom/1RjZ4SkaHSk/KbhZ3ZL6BQAJ
https://groups.google.com/d/msg/dk.videnskab/J5vLg962edQ/PJRHdfEbBAAJ
https://groups.google.com/d/msg/no.kultur.folklore.ufo/bSeKgCdhenk/cFSxTMrBBgAJ
-
Nazca, Ny 015, 002.sxc
Monkey, 7,12 m from tail=0
-14.706866, -75.138213
-75,138213    -14,706866
Distance
Monkey, tail=0,
A, Luxor-187-line
6725,4 m
276,42 local units (målt)
Distance
Monkey, 7,12 m from tail=0,
A, Luxor-187-line
6732,2 m
276,7044 local units (målt)
276,6921 local units (beregnet)
Compare with ...
7 stars (Pleiades, M45)
https://sites.google.com/site/etbible/home/objects/7-stars
    Longitude 277,74045 (or 150 + 127,74045)
    Latitude  -39,09975
=>
277,74045 / 150 * 3649,49 =
6757,407 m
-14.706750, -75.137998
33,3 m from Monkey tail-0
1,3686844 local units
Found nothing at Monkey and A,-Luxor-187-line
Hmm ...
-39,09975 / 150 * 3649,49 =
951,3 m
Korteste vej fra Monkey,tail-0 til Luxor-187-line
-14.698584, -75.141636
993,3 m
Hmm ...
delta
+993,3 m
-951,3 m
=
-42,00568915 m
-1,7265 local units
Hmm ...
Monkey, 7,12 m from tail=0,
42 m / 7,12 m
=
5,899
Hmm ...
951,3 m / 42,...
=
22,647
Hmm ...
993,3 m => gal.lat  -24,49575146° (360°)
276,6921 => gal lon 166,01526° (360°)
166.01526 -24.49575146
166,01526    -24,49575146
Eta, M45
166.64427000 -23.45985000
distance to Eta, M45
1,97441242 global units (600°)
1,18464745 grader (360°)
-
Apophis
Luxor-187-line crossing Monkey-Jerusalem-line
-75,074071    -14,67304
-14.672986, -75.073970
-75,073970    -14,672986
-150
-14.722567, -75.168013
-75,168013    -14,722567
-
M31-GC
-75,13644501    -14,69666588
Square, Luxor-187-line
-14.711505, -75.175838
-75,175838    -14,711505
M31-disk-parallel-line Crossing Luxor-187-line
-14.700640, -75.147098
-75,147098    -14,700640
Download regneark ...
https://sites.google.com/site/abraham175code/nazca-lines/Nazca%2C%20Ny%20015%2C%20004.sxc
https://sites.google.com/site/abraham175code/nazca-lines/m45
-
Abraham fødes (i år 2008 efter Adam ...
https://sites.google.com/site/abraham175code/pedigree/006
....), da Tara er 130 år
=>
    2008
   -1800 ( 3 * en omdrejning a 600 enheder)
   - 130 (Adam-130, Set-0, connection to Tara ?)
   =
      78
Compare with ...
78
Isotope evidence (Isotop indicier)
78-Pt-193, Platinum
Measure (Målestokken)
https://sites.google.com/site/etbible/home/isotope-evidence/78-pt-193
     78 Protons
    115 neutrons
    =
    193 Mass Number
    ½-life = 50,00 years
Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael.
File 22.329 ...
https://sites.google.com/site/abraham175code/files/22-xxx/22-3xx/22-32x/22-329

Google-auto-translation:
From Danish to English (and many other languages)...
http://translate.google.com/translate?hl=en&sl=da&tl=en&u=https://sites.google.com/site/abraham175code/files/22-xxx/22-3xx/22-32x/22-329

-

Distance
from ...
Nazca, M31-GC
to ...
M31-disk-parallel-line Crossing Luxor-187-line
50,47338341 local units

=>

50,47338341 * 45,65 (target) =
2304,1099526665

Compare with ...

Newsgroups:
News:dk.livssyn.kristendom
News:dk.politik
News:dk.videnskab
News:no.kultur.folklore.ufo
Followup-To:
News:dk.videnskab
Subject:
*Jackpot*: Found connection between Pluto and The New Jerusalem
(diameter = 2304km) -
Re: "ESP"-stakken: Found [Enoch/Enok]-687-Mars - -
Re: 2018 uge 28 (news samlet)
Date: Mon, 9 Jul 2018 14:33:38 +0200, GMT 12:33
Organization: The Kingdom of Heaven, Department Fools of Christ
20741 news:5b4355d6$0$717$***@news.sunsite.dk
Homestar of ET (ETs hjemstjerne), Distance (Afstand):
https://sites.google.com/site/etbible/home/objects/homestar-of-et/distance/20-741
Mothership (The New Jerusalem, 2304):
https://sites.google.com/site/etbible/home/mothership/20-741
Pluto:
https://sites.google.com/site/etbible/home/pluto/20-741
https://groups.google.com/d/msg/dk.livssyn.kristendom/RRROsuHN4rY/YhO4QajYAwAJ
https://groups.google.com/d/msg/dk.politik/-RJP3qxCEmg/HHCGeSUeAwAJ
https://groups.google.com/d/msg/dk.videnskab/mWPUb_YceFM/RkbCqI-qBQAJ
https://groups.google.com/d/msg/no.kultur.folklore.ufo/PqAPM9KvG2w/f8UQvJ7NCgAJ


Hmm ...

If ...

192 m * 12.000 = 2304,000 km

=>

2304 / 50,47338341 =
45,64782157


Search

Target

Galactic longitude (600-unit-system)

150
+45,64782157
=
195,64782157

or ...

Galactic longitude (360°-unit-system)

117,388692943


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael.
--
Coming up news: Iran hit by a Asteroid. Iran is no more (Jer.49,34-) ?
Last OUTPUT: 22300 news:5e989f19$0$697$***@news.sunsite.dk
https://groups.google.com/d/msg/dk.test/MRWueyeFrn8/OasB9-6uAQAJ
Info http://groups.google.dk/group/dk.test/msg/591d03940b49201e
Website https://sites.google.com/site/kalltree1 File no 22329
Kall, Mogens
2020-05-25 06:44:19 UTC
Permalink
Nazca-lines: Found markpointer 205 and 175 -
Re: Abraham-koden

File 22.330 ...
https://sites.google.com/site/abraham175code/files/22-xxx/22-3xx/22-33x/22-330

Google-auto-translation:
From Danish to English (and many other languages)...
http://translate.google.com/translate?hl=en&sl=da&tl=en&u=https://sites.google.com/site/abraham175code/files/22-xxx/22-3xx/22-33x/22-330

-

Den 09-06-2019 kl. 13:53 skrev Kall, Mogens:

Newsgroups:
News:dk.livssyn.kristendom
News:dk.videnskab
News:no.kultur.folklore.ufo
Followup-To:
News:dk.videnskab
Subject: Abraham-koden
Date: Sun, 9 Jun 2019 13:53:56 +0200, GMT 11:53
Organization: The Kingdom of Heaven, Department Fools of Christ
21560 news:5cfcf35f$0$692$***@news.sunsite.dk
https://sites.google.com/site/etbible/home/abraham-code/21-560
https://sites.google.com/site/etbible/home/chicxulub-crater/21-560
https://sites.google.com/site/etbible/home/markpointer/43/21-560
https://sites.google.com/site/etbible/home/markpointer/61/21-560
https://sites.google.com/site/etbible/home/markpointer/172/21-560
https://sites.google.com/site/etbible/home/markpointer/ur/21-560
https://sites.google.com/site/etbible/home/objects/7-stars/distance/orion-epsilon/21-560
https://sites.google.com/site/etbible/home/objects/orion/epsilon/distance/m45/21-560
https://groups.google.com/d/msg/dk.livssyn.kristendom/1RjZ4SkaHSk/KbhZ3ZL6BQAJ
https://groups.google.com/d/msg/dk.videnskab/J5vLg962edQ/PJRHdfEbBAAJ
https://groups.google.com/d/msg/no.kultur.folklore.ufo/bSeKgCdhenk/cFSxTMrBBgAJ

-

Download spreadsheet (regneark):

Distance from Monkey
https://sites.google.com/site/abraham175code/nazca-lines/monkey/Nazca%2C%20Monkey-7%2C12%2C%20002.sxc
or see ...
https://sites.google.com/site/abraham175code/nazca-lines/monkey

Distance
from ...
Monkey, 7,12 m from tail=0
to ...
Spiral ........................ 109,00145077 local units
Luxor-187-line-east, B ........ 119,01718558 local units
M31-disk-parallel-line End south 0,04500088 global units


Download spreadsheet (regneark):

Distance from Spiral
https://sites.google.com/site/abraham175code/nazca-lines/spiral/Nazca%2C%20Spiral%2C%20002.sxc
or see ...
https://sites.google.com/site/abraham175code/nazca-lines/spiral

Distance
from ...
Spiral
to ...
Monkey, 7,12 m from tail=0 ..... 109,00145077 local units
M31-disk-parallel-line End south 205,00968428 local units

Compare with ...

205
https://sites.google.com/site/etbible/home/markpointer/205

144
+61
=
205

See also ...

144
Chandrasekhar limit (Chandrasekhars grænsemasse)
https://sites.google.com/site/etbible/home/markpointer/14

61
Markpointer 61
https://sites.google.com/site/etbible/home/markpointer/61


NB!

Bemærk at BEGGE tal (både 119 og 205) nævnes så godt som
SAMTIDIG:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=+Gen+11.24-26%2C+32&version=BPH

1 Mosebog 11:24-26. 32, Bibelen på hverdagsdansk

24
Nakor var 29 år, da han fik sønnen Tera.

25
Derefter levede Nakor endnu 119 år og fik andre sønner og
døtre.

26
Tera var 70 år, før han fik sønnerne Abram, Nakor og Haran.[a]

Footnotes:

a
... [ ... ]


32
Tera blev 205 år gammel og døde i Karan.


Og dét er nok IKKE nogen tilfældighed.

Hmm ...

119 -> 109 ... 205 ... ?
Monkey -> Spiral ... ?

=>

Download spreadsheet (regneark):

Distance from M31-disk-parallel-line End south
https://sites.google.com/site/abraham175code/nazca-lines/m31-disk-parallel/end/Nazca%2C%20M31-parallel-End-south%2C%20002.sxc
or see ...
https://sites.google.com/site/abraham175code/nazca-lines/m31-disk-parallel/end

Distance
from ...
M31-disk-parallel-line End south
to
-150, Monkey-Jerusalem-line ... 175,08252419 local units
Spiral ........................ 205,00968421 local units
Luxor-line-west, A ............ 312,02829573 local units
Square-150-South .............. 111,97486351 local units
Big Bang ...................... 450,03951827 local units


Compare with ...

https://sites.google.com/site/abraham175code/jerusalem-175

Distance
from ...
Crater, Mexico
to
Jerusalem, Temple ............. 175,01965834 global units


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael.
--
Coming up news: Iran hit by a Asteroid. Iran is no more (Jer.49,34-) ?
Last OUTPUT: 22300 news:5e989f19$0$697$***@news.sunsite.dk
https://groups.google.com/d/msg/dk.test/MRWueyeFrn8/OasB9-6uAQAJ
Info http://groups.google.dk/group/dk.test/msg/591d03940b49201e
Website https://sites.google.com/site/kalltree1 File no 22330
Kall, Mogens
2020-06-12 06:18:44 UTC
Permalink
Post by Kall, Mogens
Nazca-lines: Found markpointer 205 and 175 -
Re: Abraham-koden
File 22.330 ...
https://sites.google.com/site/abraham175code/files/22-xxx/22-3xx/22-33x/22-330
From Danish to English (and many other languages)...
http://translate.google.com/translate?hl=en&sl=da&tl=en&u=https://sites.google.com/site/abraham175code/files/22-xxx/22-3xx/22-33x/22-330
-
    News:dk.livssyn.kristendom
    News:dk.videnskab
    News:no.kultur.folklore.ufo
    News:dk.videnskab
Subject: Abraham-koden
Date: Sun, 9 Jun 2019 13:53:56 +0200, GMT 11:53
Organization: The Kingdom of Heaven, Department Fools of Christ
https://sites.google.com/site/etbible/home/abraham-code/21-560
https://sites.google.com/site/etbible/home/chicxulub-crater/21-560
https://sites.google.com/site/etbible/home/markpointer/43/21-560
https://sites.google.com/site/etbible/home/markpointer/61/21-560
https://sites.google.com/site/etbible/home/markpointer/172/21-560
https://sites.google.com/site/etbible/home/markpointer/ur/21-560
https://sites.google.com/site/etbible/home/objects/7-stars/distance/orion-epsilon/21-560
https://sites.google.com/site/etbible/home/objects/orion/epsilon/distance/m45/21-560
https://groups.google.com/d/msg/dk.livssyn.kristendom/1RjZ4SkaHSk/KbhZ3ZL6BQAJ
https://groups.google.com/d/msg/dk.videnskab/J5vLg962edQ/PJRHdfEbBAAJ
https://groups.google.com/d/msg/no.kultur.folklore.ufo/bSeKgCdhenk/cFSxTMrBBgAJ
-
Distance from Monkey
https://sites.google.com/site/abraham175code/nazca-lines/monkey/Nazca%2C%20Monkey-7%2C12%2C%20002.sxc
or see ...
https://sites.google.com/site/abraham175code/nazca-lines/monkey
  Distance
    from ...
      Monkey, 7,12 m from tail=0
    to ...
      Spiral ........................ 109,00145077 local units
109
-61
=
48

Compare with ...

48
Target (Homestar of ET)
Distance to us (Afstand til os):
https://sites.google.com/site/etbible/home/objects/homestar-of-et/distance

[ ... ]

48 * 50 (78-Platin-193, ½-life 50 år)
=
2400 lysår (lightyears)
Post by Kall, Mogens
      Luxor-187-line-east, B ........ 119,01718558 local units
      M31-disk-parallel-line End south  0,04500088 global units
Distance from Spiral
https://sites.google.com/site/abraham175code/nazca-lines/spiral/Nazca%2C%20Spiral%2C%20002.sxc
or see ...
https://sites.google.com/site/abraham175code/nazca-lines/spiral
  Distance
    from ...
      Spiral
    to ...
      Monkey, 7,12 m from tail=0 ..... 109,00145077 local units
      M31-disk-parallel-line End south 205,00968428 local units
Compare with ...
205
https://sites.google.com/site/etbible/home/markpointer/205
    144
    +61
    =
    205
    See also ...
    144
    Chandrasekhar limit (Chandrasekhars grænsemasse)
    https://sites.google.com/site/etbible/home/markpointer/14
    61
    Markpointer 61
    https://sites.google.com/site/etbible/home/markpointer/61
NB!
Bemærk at BEGGE tal (både 119 og 205) nævnes så godt som
https://www.biblegateway.com/passage/?search=+Gen+11.24-26%2C+32&version=BPH
    1 Mosebog 11:24-26. 32, Bibelen på hverdagsdansk
    24
    Nakor var 29 år, da han fik sønnen Tera.
    25
    Derefter levede Nakor endnu 119 år og fik andre sønner og
    døtre.
    26
    Tera var 70 år, før han fik sønnerne Abram, Nakor og Haran.[a]
    a
    ... [ ... ]
    32
    Tera blev 205 år gammel og døde i Karan.
Og dét er nok IKKE nogen tilfældighed.
Hmm ...
119 -> 109 ... 205 ... ?
Monkey -> Spiral ... ?
=>
Distance from M31-disk-parallel-line End south
https://sites.google.com/site/abraham175code/nazca-lines/m31-disk-parallel/end/Nazca%2C%20M31-parallel-End-south%2C%20002.sxc
or see ...
https://sites.google.com/site/abraham175code/nazca-lines/m31-disk-parallel/end
  Distance
    from ...
      M31-disk-parallel-line End south
    to
      -150, Monkey-Jerusalem-line ... 175,08252419 local units
      Spiral ........................ 205,00968421 local units
      Luxor-line-west, A ............ 312,02829573 local units
      Square-150-South .............. 111,97486351 local units
      Big Bang ...................... 450,03951827 local units
Find eventuel sammenhæng mellem ...

Trekant 1:
Spiral,
Spiral-2,
Monkey

og ...

Trekant 2:
Big-Bang (450),
Big-Bang (440), ... new position (-14.657899, -75.192586)
(-14.663157, -75.195274)

(-14.663157, -75.195274)
See ...
https://sites.google.com/site/nazcalines0001/2020-03-26/001

... NGC 205) ...


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael.
--
Coming up news: Iran hit by a Asteroid. Iran is no more (Jer.49,34-) ?
Last OUTPUT: 22300 news:5e989f19$0$697$***@news.sunsite.dk
https://groups.google.com/d/msg/dk.test/MRWueyeFrn8/OasB9-6uAQAJ
Info http://groups.google.dk/group/dk.test/msg/591d03940b49201e
Website https://sites.google.com/site/kalltree1 File no 22339
Kall, Mogens
2020-06-17 07:26:42 UTC
Permalink
File 22.341 ...
https://sites.google.com/site/abraham175code/files/22-xxx/22-3xx/22-34x/22-341

Google-auto-translation:
From Danish to English (and many other languages)...
http://translate.google.com/translate?hl=en&sl=da&tl=en&u=https://sites.google.com/site/abraham175code/files/22-xxx/22-3xx/22-34x/22-341

-

Den 09-06-2019 kl. 13:53 skrev Kall, Mogens:

Newsgroups:
News:dk.livssyn.kristendom
News:dk.videnskab
News:no.kultur.folklore.ufo
Followup-To:
News:dk.videnskab
Subject: Abraham-koden
Date: Sun, 9 Jun 2019 13:53:56 +0200, GMT 11:53
Organization: The Kingdom of Heaven, Department Fools of Christ
21560 news:5cfcf35f$0$692$***@news.sunsite.dk
https://sites.google.com/site/etbible/home/abraham-code/21-560
https://sites.google.com/site/etbible/home/chicxulub-crater/21-560
https://sites.google.com/site/etbible/home/markpointer/43/21-560
https://sites.google.com/site/etbible/home/markpointer/61/21-560
https://sites.google.com/site/etbible/home/markpointer/172/21-560
https://sites.google.com/site/etbible/home/markpointer/ur/21-560
https://sites.google.com/site/etbible/home/objects/7-stars/distance/orion-epsilon/21-560
https://sites.google.com/site/etbible/home/objects/orion/epsilon/distance/m45/21-560
https://groups.google.com/d/msg/dk.livssyn.kristendom/1RjZ4SkaHSk/KbhZ3ZL6BQAJ
https://groups.google.com/d/msg/dk.videnskab/J5vLg962edQ/PJRHdfEbBAAJ
https://groups.google.com/d/msg/no.kultur.folklore.ufo/bSeKgCdhenk/cFSxTMrBBgAJ


News:

Elim (Bible)
https://en.wikipedia.org/wiki/Elim_(Bible)

Coordinates: 29°18′N 32°58′E

Same as ...
29.3, 32.966667
32,966667 29,3

See Map ...
https://sites.google.com/site/abraham175code/elim

And ...

Download spreadsheet (regneark)
https://sites.google.com/site/abraham175code/elim/Elim%2C%20Ny%20020%2C%20001.sxc

Mount Sinai
https://en.wikipedia.org/wiki/Mount_Sinai
28.539417, 33.975417
33,975417 28,539417
https://goo.gl/maps/vULpdafN6t2LsHmaA

=>

Triangle: Nineveh-Shiloh-Sinai
=>
New Mount Sinai
33,34820000 28,45568000
28.45568, 33.3482
https://goo.gl/maps/WWD8gDUqi4E9FTXk8

Triangle: Nineveh-Jerusalem-Sinai
=>
New Sinai 3
33,35700000 28,04350000
28.0435, 33.357
https://goo.gl/maps/S8ne3Mu8BLiQigri9


https://sites.google.com/site/abraham175code/elim

Distance
from ...
Elim
to
Egyptian pyramids ............... 2,88787158
[ ... ]
Luxor Temple, Egypt ............. 6,01949093
[ ... ]
Dolmen of Guadalperal (Spain) 55,02969435
Stonehenge ..................... 56,46158422

Delta:
55,02969435
56,46158422
=
1,43188987

and/or ...

2,88787158 / 2
=
1,44393579

Compare with ...

1,44
14 (144, 1400, 144.000),
Chandrasekhar limit (Chandrasekhars grænsemasse)
Chandrasekhars grænsemasse på 1,44 solmasser indiciet:
https://sites.google.com/site/etbible/home/markpointer/14
Post by Kall, Mogens
...> ... som Chandrasekhar
...> beregnede til 1,44 gange Solens masse. Dette re-
...> sultat kunne også formuleres sådan, at en fast
...> stjerne med en masse større end denne kritiske
...> værdi ikke kan eksistere. Så hvis man har en fast
...> stjerne med 1,4 solmasser og tvinger den til at
...> modtage yderligere 0,1 solmasse, vil der ske no-
...> get drastisk ... (nova- og supernova-eksplosioner).
Vi har altså at gøre med en astronomisk størrelse, som
gør sig gældende på samme måde *overalt* i Universet, og
som derfor glimrende kan anvendes som en art "målestok"
i et SETI-program mht. interstellar kommunikation!
(I forvejen benyttes for øvrigt disse Supernova-1A som
de kaldes til at bedømme afstande i Universet.)
Dette er næppe nogen såkaldt tilfældighed!


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael.
--
Coming up news: Iran hit by a Asteroid. Iran is no more (Jer.49,34-) ?
Last OUTPUT: 22300 news:5e989f19$0$697$***@news.sunsite.dk
https://groups.google.com/d/msg/dk.test/MRWueyeFrn8/OasB9-6uAQAJ
Info http://groups.google.dk/group/dk.test/msg/591d03940b49201e
Website https://sites.google.com/site/kalltree1 File no 22341
Kall, Mogens
2020-06-23 13:31:09 UTC
Permalink
Breaking news:

Found path from Stonehenge to Nazca-lines

File 22.343 ...
https://sites.google.com/site/abraham175code/files/22-xxx/22-3xx/22-34x/22-343

Google-auto-translation:
From Danish to English (and many other languages)...
http://translate.google.com/translate?hl=en&sl=da&tl=en&u=https://sites.google.com/site/abraham175code/files/22-xxx/22-3xx/22-34x/22-343

-
Post by Kall, Mogens
File 22.341 ...
https://sites.google.com/site/abraham175code/files/22-xxx/22-3xx/22-34x/22-341
From Danish to English (and many other languages)...
http://translate.google.com/translate?hl=en&sl=da&tl=en&u=https://sites.google.com/site/abraham175code/files/22-xxx/22-3xx/22-34x/22-341
-
    News:dk.livssyn.kristendom
    News:dk.videnskab
    News:no.kultur.folklore.ufo
    News:dk.videnskab
Subject: Abraham-koden
Date: Sun, 9 Jun 2019 13:53:56 +0200, GMT 11:53
Organization: The Kingdom of Heaven, Department Fools of Christ
https://sites.google.com/site/etbible/home/abraham-code/21-560
https://sites.google.com/site/etbible/home/chicxulub-crater/21-560
https://sites.google.com/site/etbible/home/markpointer/43/21-560
https://sites.google.com/site/etbible/home/markpointer/61/21-560
https://sites.google.com/site/etbible/home/markpointer/172/21-560
https://sites.google.com/site/etbible/home/markpointer/ur/21-560
https://sites.google.com/site/etbible/home/objects/7-stars/distance/orion-epsilon/21-560
https://sites.google.com/site/etbible/home/objects/orion/epsilon/distance/m45/21-560
https://groups.google.com/d/msg/dk.livssyn.kristendom/1RjZ4SkaHSk/KbhZ3ZL6BQAJ
https://groups.google.com/d/msg/dk.videnskab/J5vLg962edQ/PJRHdfEbBAAJ
https://groups.google.com/d/msg/no.kultur.folklore.ufo/bSeKgCdhenk/cFSxTMrBBgAJ
Elim (Bible)
https://en.wikipedia.org/wiki/Elim_(Bible)
    Coordinates: 29°18′N 32°58′E
Same as ...
29.3, 32.966667
32,966667 29,3
See Map ...
https://sites.google.com/site/abraham175code/elim
And ...
Download spreadsheet (regneark)
https://sites.google.com/site/abraham175code/elim/Elim%2C%20Ny%20020%2C%20001.sxc
Mount Sinai
https://en.wikipedia.org/wiki/Mount_Sinai
28.539417, 33.975417
33,975417    28,539417
https://goo.gl/maps/vULpdafN6t2LsHmaA
=>
Triangle: Nineveh-Shiloh-Sinai
=>
New Mount Sinai
33,34820000    28,45568000
28.45568, 33.3482
https://goo.gl/maps/WWD8gDUqi4E9FTXk8
Triangle: Nineveh-Jerusalem-Sinai
=>
New Sinai 3
33,35700000    28,04350000
28.0435, 33.357
https://goo.gl/maps/S8ne3Mu8BLiQigri9
https://sites.google.com/site/abraham175code/elim
  Distance
    from ...
      Elim
    to
      Egyptian pyramids ............... 2,88787158
      [ ... ]
      Luxor Temple, Egypt ............. 6,01949093
      [ ... ]
      Dolmen of Guadalperal (Spain)    55,02969435
      Stonehenge ..................... 56,46158422
55,02969435
56,46158422
=
1,43188987
and/or ...
2,88787158 / 2
=
1,44393579
Compare with ...
1,44
14 (144, 1400, 144.000),
Chandrasekhar limit (Chandrasekhars grænsemasse)
https://sites.google.com/site/etbible/home/markpointer/14
Post by Kall, Mogens
...> ... som Chandrasekhar
...> beregnede til 1,44 gange Solens masse. Dette re-
...> sultat kunne også formuleres sådan, at en fast
...> stjerne med en masse større end denne kritiske
...> værdi ikke kan eksistere. Så hvis man har en fast
...> stjerne med 1,4 solmasser og tvinger den til at
...> modtage yderligere 0,1 solmasse, vil der ske no-
...> get drastisk ... (nova- og supernova-eksplosioner).
Vi har altså at gøre med en astronomisk størrelse, som
gør sig gældende på samme måde *overalt* i Universet, og
som derfor glimrende kan anvendes som en art "målestok"
i et SETI-program mht. interstellar kommunikation!
(I forvejen benyttes for øvrigt disse Supernova-1A som
  de kaldes til at bedømme afstande i Universet.)
Dette er næppe nogen såkaldt tilfældighed!
Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael.
Større end Stonehenge: Enorme, forhistoriske skakter fundet i England
Kilde:
The Guardian
22 juni 2020
https://videnskab.dk/kultur-samfund/stoerre-end-stonehenge-enorme-forhistoriske-skakter-fundet-i-england

Kommentar:

Se tillige ...

The Guardian
https://www.theguardian.com/science/2020/jun/22/vast-neolithic-circle-of-deep-shafts-found-near-stonehenge

Durrington Walls in Wiltshire is located at the centre of
the newly discovered prehistoric site known as Durrington
Shafts.


Durrington Walls
https://en.wikipedia.org/wiki/Durrington_Walls

Coordinates 51.1925°N 1.7875°W

-1,7875 51,1925

Google-Map
https://goo.gl/maps/F4DoPrwHRGFzmgEY8

Distance to Stonehenge
3,09 km

File:Stonehenge World Heritage Site map 2.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Stonehenge_World_Heritage_Site_map_2.svg

Original file ‎
(SVG file, nominally 1,438 × 1,736 pixels, file size: 1.57 MB)
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/23/Stonehenge_World_Heritage_Site_map_2.svg


Woodhenge
https://en.wikipedia.org/wiki/Woodhenge

Coordinates: 51.1894°N 1.78576°W

-1,78576 51,1894


Google-Map
https://goo.gl/maps/nUjk4RnLBbo4nyHs9

Distance to Stonehenge
3,05 km

File:Woodhenge Karte DB.jpg
Loading Image...

Original file
‎(1,024 × 768 pixels, file size: 247 KB, MIME type: image/jpeg)
Loading Image...

=>

Create line between Woodhenge and Stonehenge

Stonehenge
-1,826111 51,178889
51.178889, -1.826111

New Nazca-lines:
-75,13333300 -15,55800000
-15.558, -75.133333

Crater-Spiral-crossing-Stonehenge-Woodhenge-line
-15.247821, -74.891779
-74,891779 -15,247821

Distance to Crater (Mexico)
65,59421678 global unit (600-system)


Hmm ... (IKKE helt præcis. WHY ?) ...

New Stonehenge
-1,82611100 51,17915000
51.17915, -1.826111

For MEGET ude af kurs!

Hmm ...

Hvad hvis 65 (i distance from Crater) er target ?

=>

Nazca-lines-65
-75,031235 -14,91055
-14.91055, -75.031235

New Stonehenge-2
-1,82611100 51,17904900
51.179049, -1.826111


Stadigvæk lidt udenfor Stonehenge ...

Og dog!

Linjen går kun en anelse nord for den nordligste sten (stone 25)
51.179004, -1.826292
-1,826292 51,179004

Open DATA-base:

Found connection between Stonehenge and Nazca-lines
https://sites.google.com/site/nazcalines0001/2020-06-23/001
https://sites.google.com/site/abraham175code/stonehenge/woodhenge/001


Create pictures:

1
Global
https://goo.gl/maps/qvavPDXJmpgU1n2E9
Loading Image...
Loading Image...


2
South-West England
https://goo.gl/maps/7kPVvfp5LYMgMTAF8
Loading Image...

(
NB!
Bemærk her hvor fint linien følger Englands sydvestlige
kystlinie (nærmest til *perfektionisme*)!

Og dét kan næppe være nogen tilfældighed.

Det må være gjort med en overlagt bevidst handling!
)


3
Stonehenge
https://goo.gl/maps/u37ydDWfnmjxPWR38
Loading Image...
Loading Image...


Download spreadsheet (regneark)
https://sites.google.com/site/abraham175code/stonehenge/woodhenge/001/Stonehenge%20003.sxc


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael.
--
Coming up news: Iran hit by a Asteroid. Iran is no more (Jer.49,34-) ?
Last OUTPUT: 22300 news:5e989f19$0$697$***@news.sunsite.dk
https://groups.google.com/d/msg/dk.test/MRWueyeFrn8/OasB9-6uAQAJ
Info http://groups.google.dk/group/dk.test/msg/591d03940b49201e
Website https://sites.google.com/site/kalltree1 File no 22343
Kall, Mogens
2020-06-24 14:05:14 UTC
Permalink
Found perhaps Cygnus A latitude in connection to 70-75-60

File 22.344 ...
https://sites.google.com/site/abraham175code/files/22-xxx/22-3xx/22-34x/22-344

Google-auto-translation:
From Danish to English (and many other languages)...
http://translate.google.com/translate?hl=en&sl=da&tl=en&u=https://sites.google.com/site/abraham175code/files/22-xxx/22-3xx/22-34x/22-344
Post by Kall, Mogens
File 22.341 ...
https://sites.google.com/site/abraham175code/files/22-xxx/22-3xx/22-34x/22-341
From Danish to English (and many other languages)...
http://translate.google.com/translate?hl=en&sl=da&tl=en&u=https://sites.google.com/site/abraham175code/files/22-xxx/22-3xx/22-34x/22-341
-
    News:dk.livssyn.kristendom
    News:dk.videnskab
    News:no.kultur.folklore.ufo
    News:dk.videnskab
Subject: Abraham-koden
Date: Sun, 9 Jun 2019 13:53:56 +0200, GMT 11:53
Organization: The Kingdom of Heaven, Department Fools of Christ
https://sites.google.com/site/etbible/home/abraham-code/21-560
https://sites.google.com/site/etbible/home/chicxulub-crater/21-560
https://sites.google.com/site/etbible/home/markpointer/43/21-560
https://sites.google.com/site/etbible/home/markpointer/61/21-560
https://sites.google.com/site/etbible/home/markpointer/172/21-560
https://sites.google.com/site/etbible/home/markpointer/ur/21-560
https://sites.google.com/site/etbible/home/objects/7-stars/distance/orion-epsilon/21-560
https://sites.google.com/site/etbible/home/objects/orion/epsilon/distance/m45/21-560
https://groups.google.com/d/msg/dk.livssyn.kristendom/1RjZ4SkaHSk/KbhZ3ZL6BQAJ
https://groups.google.com/d/msg/dk.videnskab/J5vLg962edQ/PJRHdfEbBAAJ
https://groups.google.com/d/msg/no.kultur.folklore.ufo/bSeKgCdhenk/cFSxTMrBBgAJ
Elim (Bible)
https://en.wikipedia.org/wiki/Elim_(Bible)
    Coordinates: 29°18′N 32°58′E
Same as ...
29.3, 32.966667
32,966667 29,3
See Map ...
https://sites.google.com/site/abraham175code/elim
And ...
Download spreadsheet (regneark)
https://sites.google.com/site/abraham175code/elim/Elim%2C%20Ny%20020%2C%20001.sxc
Mount Sinai
https://en.wikipedia.org/wiki/Mount_Sinai
28.539417, 33.975417
33,975417    28,539417
https://goo.gl/maps/vULpdafN6t2LsHmaA
=>
Triangle: Nineveh-Shiloh-Sinai
=>
New Mount Sinai
33,34820000    28,45568000
28.45568, 33.3482
https://goo.gl/maps/WWD8gDUqi4E9FTXk8
Triangle: Nineveh-Jerusalem-Sinai
=>
New Sinai 3
33,35700000    28,04350000
28.0435, 33.357
https://goo.gl/maps/S8ne3Mu8BLiQigri9
https://sites.google.com/site/abraham175code/elim
  Distance
    from ...
      Elim
    to
      Egyptian pyramids ............... 2,88787158
      [ ... ]
      Luxor Temple, Egypt ............. 6,01949093
      [ ... ]
      Dolmen of Guadalperal (Spain)    55,02969435
      Stonehenge ..................... 56,46158422
55,02969435
56,46158422
=
1,43188987
and/or ...
2,88787158 / 2
=
1,44393579
Compare with ...
1,44
14 (144, 1400, 144.000),
Chandrasekhar limit (Chandrasekhars grænsemasse)
https://sites.google.com/site/etbible/home/markpointer/14
Post by Kall, Mogens
...> ... som Chandrasekhar
...> beregnede til 1,44 gange Solens masse. Dette re-
...> sultat kunne også formuleres sådan, at en fast
...> stjerne med en masse større end denne kritiske
...> værdi ikke kan eksistere. Så hvis man har en fast
...> stjerne med 1,4 solmasser og tvinger den til at
...> modtage yderligere 0,1 solmasse, vil der ske no-
...> get drastisk ... (nova- og supernova-eksplosioner).
Vi har altså at gøre med en astronomisk størrelse, som
gør sig gældende på samme måde *overalt* i Universet, og
som derfor glimrende kan anvendes som en art "målestok"
i et SETI-program mht. interstellar kommunikation!
(I forvejen benyttes for øvrigt disse Supernova-1A som
  de kaldes til at bedømme afstande i Universet.)
Dette er næppe nogen såkaldt tilfældighed!
Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael.
Hmm ...

Vi har nu 3 positioner, som alle omtrent er i den samme
afstand til Krateret i Mexico!

KUNNE det tænkes, at der findes *flere* ?

I så fald: *HVOR* ?

Og *HVAD* kunne disse postioner så rumme af informationer ?


Let's find out:

Input

Chicxulub Crater (Mexico)
Update
2020-04-22

New Crater 2 position
-89,52233101 21,40351799
21.40351799, -89.52233101
https://goo.gl/maps/ExD5YbUkztWGJbkJ8

-

Jerusalem-175 (Temple)
31,778077 35,235312

31.778077, 35.235312
Zoom
https://goo.gl/maps/iWjx2FYpBS65wUeX8

11.676,91 km

-

Elim (Bible)
https://en.wikipedia.org/wiki/Elim_(Bible)

Coordinates: 29°18′N 32°58′E

Same as ...
29.3, 32.966667
32,966667 29,3
https://goo.gl/maps/p2bNTLdoVmEKxkam7

11.666,94 km

-

Mount Ararat
39.702761, 44.300381
44,30038100 39,70276100
https://goo.gl/maps/QZG7b5PXA64moPZ59

11.702,23 km

-

Crater-Elim-line crossing Stonehenge-Dolmen-of-G-line
(Near Spanish northcoast)
43.383752, -4.436704

Distance
from
Dolmen-of-G
39.835736, -5.404481
to
Spanish northcoast
43.383752, -4.436704
402,63 km
6,03945 around global unit (600-system)

Distance
from
Spanish northcoast
43.383752, -4.436704
to
Jerusalem-120 (Stonehenge)
46.41627, -3.51305
344,95 km
5,17425 around global unit (600-system)

-

Temple of Hibis, Egypt
25.476528, 30.555680

11.711,45 km

Temple of Hibis
https://en.wikipedia.org/wiki/Temple_of_Hibis

... the only structure in Egypt dating to the Saite-Persian
period (664-404 BCE) ...

-

Sibut
Den centralafrikanske republik
5.746890, 18.983382

Compare with ...

5,7554000 Cygnus A latitude (360°-system)

Distance
to
Crater ..... 11.666,66 km (around 175 global system)
Africa-W ... 1.160,05 km (around 17,4 global system)


Hmm ... (memory on from) ...

Found perhaps Cygnus-A
https://sites.google.com/site/abraham175code/files/22-xxx/22-0xx/22-084
Post by Kall, Mogens
Post by Kall, Mogens
Men vi BØR nok også lige undersøge, HVAD der ligger øst
for Afrika-75-tilknytning-til-Sydamerika.
Navnlig tallene 60 og 70 på udforskes.
Cygnus A
https://sites.google.com/site/etbible/home/objects/cygnus-a
Longitude 126,98317
Latitude +09,59233
Africa-60
9,5957 44,49669920
9.5957, 44.49669920
(
Dengang da fil 22.084 blev skrevet, havde vi IKKE kendskab til,
at der måske fandtes et 360°-målesystem. Det er sidenhen blevet
påvist bl.a. i fil 22.287 (markpointer 104°). Se evt. ...
https://sites.google.com/site/abraham175code/files/22-xxx/22-2xx/22-28x/22-287
)

=>

1 / 10
17,4 / 175
60 / 600

Kanske der med koden 70-75-60 menes:

70 = distancen tværs over Sydamerika
75 = distancen mellem Sydamerika og Afrika
60 = 1/10 af et andet tal (fra 60/600 til 17,4/175)

Idéen skulle altså være, at man først finder Cygnus A's galaktiske
længdegrad (127 enheder i et 600-tal-system) ved at måle afstanden
fra Jerusalem til Sydamerika. Herefter indsættes viden om fortiden,
at Sydamerika engang hang sammen med Afrika (og at afstanden derfor
er lig med nul; altså ingenting). Og derfor kam man så måle direkte
fra Afrika vestlige punkt; dér hvor Sydamerika passede ind, og så
er det, at koden bliver *kryptisk*!

Fortsætter man med at måle ind i Afrika, kan man faktisk godt finde
Cygnys A's galaktiske breddegrad udfor ca. 60 enheder (som nævnt i
fil 22.084)!


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael.
--
Coming up news: Iran hit by a Asteroid. Iran is no more (Jer.49,34-) ?
Last OUTPUT: 22300 news:5e989f19$0$697$***@news.sunsite.dk
https://groups.google.com/d/msg/dk.test/MRWueyeFrn8/OasB9-6uAQAJ
Info http://groups.google.dk/group/dk.test/msg/591d03940b49201e
Website https://sites.google.com/site/kalltree1 File no 22344
Kall, Mogens
2020-06-24 14:27:26 UTC
Permalink
Post by Kall, Mogens
Found perhaps Cygnus A latitude in connection to 70-75-60
File 22.344 ...
https://sites.google.com/site/abraham175code/files/22-xxx/22-3xx/22-34x/22-344
From Danish to English (and many other languages)...
http://translate.google.com/translate?hl=en&sl=da&tl=en&u=https://sites.google.com/site/abraham175code/files/22-xxx/22-3xx/22-34x/22-344
Post by Kall, Mogens
File 22.341 ...
https://sites.google.com/site/abraham175code/files/22-xxx/22-3xx/22-34x/22-341
 From Danish to English (and many other languages)...
http://translate.google.com/translate?hl=en&sl=da&tl=en&u=https://sites.google.com/site/abraham175code/files/22-xxx/22-3xx/22-34x/22-341
-
     News:dk.livssyn.kristendom
     News:dk.videnskab
     News:no.kultur.folklore.ufo
     News:dk.videnskab
Subject: Abraham-koden
Date: Sun, 9 Jun 2019 13:53:56 +0200, GMT 11:53
Organization: The Kingdom of Heaven, Department Fools of Christ
https://sites.google.com/site/etbible/home/abraham-code/21-560
https://sites.google.com/site/etbible/home/chicxulub-crater/21-560
https://sites.google.com/site/etbible/home/markpointer/43/21-560
https://sites.google.com/site/etbible/home/markpointer/61/21-560
https://sites.google.com/site/etbible/home/markpointer/172/21-560
https://sites.google.com/site/etbible/home/markpointer/ur/21-560
https://sites.google.com/site/etbible/home/objects/7-stars/distance/orion-epsilon/21-560
https://sites.google.com/site/etbible/home/objects/orion/epsilon/distance/m45/21-560
https://groups.google.com/d/msg/dk.livssyn.kristendom/1RjZ4SkaHSk/KbhZ3ZL6BQAJ
https://groups.google.com/d/msg/dk.videnskab/J5vLg962edQ/PJRHdfEbBAAJ
https://groups.google.com/d/msg/no.kultur.folklore.ufo/bSeKgCdhenk/cFSxTMrBBgAJ
Elim (Bible)
https://en.wikipedia.org/wiki/Elim_(Bible)
     Coordinates: 29°18′N 32°58′E
Same as ...
29.3, 32.966667
32,966667 29,3
See Map ...
https://sites.google.com/site/abraham175code/elim
And ...
Download spreadsheet (regneark)
https://sites.google.com/site/abraham175code/elim/Elim%2C%20Ny%20020%2C%20001.sxc
Mount Sinai
https://en.wikipedia.org/wiki/Mount_Sinai
28.539417, 33.975417
33,975417    28,539417
https://goo.gl/maps/vULpdafN6t2LsHmaA
=>
Triangle: Nineveh-Shiloh-Sinai
=>
New Mount Sinai
33,34820000    28,45568000
28.45568, 33.3482
https://goo.gl/maps/WWD8gDUqi4E9FTXk8
Triangle: Nineveh-Jerusalem-Sinai
=>
New Sinai 3
33,35700000    28,04350000
28.0435, 33.357
https://goo.gl/maps/S8ne3Mu8BLiQigri9
https://sites.google.com/site/abraham175code/elim
   Distance
     from ...
       Elim
     to
       Egyptian pyramids ............... 2,88787158
       [ ... ]
       Luxor Temple, Egypt ............. 6,01949093
       [ ... ]
       Dolmen of Guadalperal (Spain)    55,02969435
       Stonehenge ..................... 56,46158422
55,02969435
56,46158422
=
1,43188987
and/or ...
2,88787158 / 2
=
1,44393579
Compare with ...
1,44
14 (144, 1400, 144.000),
Chandrasekhar limit (Chandrasekhars grænsemasse)
https://sites.google.com/site/etbible/home/markpointer/14
 >
 >...> ... som Chandrasekhar
 >...> beregnede til 1,44 gange Solens masse. Dette re-
 >...> sultat kunne også formuleres sådan, at en fast
 >...> stjerne med en masse større end denne kritiske
 >...> værdi ikke kan eksistere. Så hvis man har en fast
 >...> stjerne med 1,4 solmasser og tvinger den til at
 >...> modtage yderligere 0,1 solmasse, vil der ske no-
 >...> get drastisk ... (nova- og supernova-eksplosioner).
 >
 >
 > Vi har altså at gøre med en astronomisk størrelse, som
 > gør sig gældende på samme måde *overalt* i Universet, og
 > som derfor glimrende kan anvendes som en art "målestok"
 > i et SETI-program mht. interstellar kommunikation!
 >
 > (I forvejen benyttes for øvrigt disse Supernova-1A som
 >  de kaldes til at bedømme afstande i Universet.)
Dette er næppe nogen såkaldt tilfældighed!
Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael.
Hmm ...
Vi har nu 3 positioner, som alle omtrent er i den samme
afstand til Krateret i Mexico!
KUNNE det tænkes, at der findes *flere* ?
I så fald: *HVOR* ?
Og *HVAD* kunne disse postioner så rumme af informationer ?
Input
Chicxulub Crater (Mexico)
Update
2020-04-22
New Crater 2 position
-89,52233101    21,40351799
21.40351799, -89.52233101
https://goo.gl/maps/ExD5YbUkztWGJbkJ8
-
Jerusalem-175 (Temple)
31,778077  35,235312
31.778077, 35.235312
Zoom
https://goo.gl/maps/iWjx2FYpBS65wUeX8
11.676,91 km
-
Elim (Bible)
https://en.wikipedia.org/wiki/Elim_(Bible)
    Coordinates: 29°18′N 32°58′E
Same as ...
29.3, 32.966667
32,966667 29,3
https://goo.gl/maps/p2bNTLdoVmEKxkam7
11.666,94 km
-
Mount Ararat
39.702761, 44.300381
44,30038100    39,70276100
https://goo.gl/maps/QZG7b5PXA64moPZ59
11.702,23 km
-
Crater-Elim-line crossing Stonehenge-Dolmen-of-G-line
(Near Spanish northcoast)
43.383752, -4.436704
Distance
  from
    Dolmen-of-G
    39.835736, -5.404481
  to
    Spanish northcoast
    43.383752, -4.436704
402,63 km
6,03945 around global unit (600-system)
Distance
  from
    Spanish northcoast
    43.383752, -4.436704
  to
    Jerusalem-120 (Stonehenge)
    46.41627, -3.51305
344,95 km
5,17425 around global unit (600-system)
-
Temple of Hibis, Egypt
25.476528, 30.555680
11.711,45 km
Temple of Hibis
https://en.wikipedia.org/wiki/Temple_of_Hibis
    ... the only structure in Egypt dating to the Saite-Persian
    period (664-404 BCE) ...
-
Sibut
Den centralafrikanske republik
5.746890, 18.983382
Compare with ...
5,7554000 Cygnus A latitude (360°-system)
Distance
  to
    Crater ..... 11.666,66 km (around 175 global system)
    Africa-W ...  1.160,05 km (around 17,4 global system)
Hmm ... (memory on from) ...
Found perhaps Cygnus-A
https://sites.google.com/site/abraham175code/files/22-xxx/22-0xx/22-084
Post by Kall, Mogens
Post by Kall, Mogens
Men vi BØR nok også lige undersøge, HVAD der ligger øst
for Afrika-75-tilknytning-til-Sydamerika.
Navnlig tallene 60 og 70 på udforskes.
Cygnus A
https://sites.google.com/site/etbible/home/objects/cygnus-a
   Longitude 126,98317
   Latitude  +09,59233
Africa-60
9,5957  44,49669920
9.5957, 44.49669920
(
Dengang da fil 22.084 blev skrevet, havde vi IKKE kendskab til,
at der måske fandtes et 360°-målesystem. Det er sidenhen blevet
påvist bl.a. i fil 22.287 (markpointer 104°). Se evt. ...
https://sites.google.com/site/abraham175code/files/22-xxx/22-2xx/22-28x/22-287
)
=>
 1   /  10
17,4 / 175
60   / 600
70 = distancen tværs over Sydamerika
75 = distancen mellem Sydamerika og Afrika
60 = 1/10 af et andet tal (fra 60/600 til 17,4/175)
Idéen skulle altså være, at man først finder Cygnus A's galaktiske
længdegrad (127 enheder i et 600-tal-system) ved at måle afstanden
fra Jerusalem til Sydamerika. Herefter indsættes viden om fortiden,
at Sydamerika engang hang sammen med Afrika (og at afstanden derfor
er lig med nul; altså ingenting). Og derfor kam man så måle direkte
fra Afrika vestlige punkt; dér hvor Sydamerika passede ind, og så
er det, at koden bliver *kryptisk*!
Fortsætter man med at måle ind i Afrika, kan man faktisk godt finde
Cygnys A's galaktiske breddegrad udfor ca. 60 enheder (som nævnt i
fil 22.084)!
Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael.
Nå da da!

Der hører MERE med til historien, åbenbart:

Fordi ...

Distance
from
Sibut, Den centralafrikanske republik
to
Crater ..... 11.666,66 km (around 175 global system)
Africa-W ... 1.160,05 km (around 17,4 global system)
Elim ........ 3.002,68 km (45,0402 global system)
Jerusalem ... 3.351,98 km (50,2797 global system)
Ararats bjerg 4.546,98 km (68,2047 global system)

delta
50,2797
45,0402
=
5,2395

Og ...

50,2797 / 5,2395
=
9,596278

Compare with ...
Post by Kall, Mogens
Post by Kall, Mogens
Cygnus A
https://sites.google.com/site/etbible/home/objects/cygnus-a
Longitude 126,98317
Latitude +09,59233
Elim repræsenterer altså muligvis en nøjlebrik til forståelsen
af *krypteringen*!


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael.
--
Coming up news: Iran hit by a Asteroid. Iran is no more (Jer.49,34-) ?
Last OUTPUT: 22300 news:5e989f19$0$697$***@news.sunsite.dk
https://groups.google.com/d/msg/dk.test/MRWueyeFrn8/OasB9-6uAQAJ
Info http://groups.google.dk/group/dk.test/msg/591d03940b49201e
Website https://sites.google.com/site/kalltree1 File no 22344b
Kall, Mogens
2020-08-01 13:13:11 UTC
Permalink
Rekonstruktion, version 1

File 22.387 ...
https://sites.google.com/site/abraham175code/files/22-xxx/22-3xx/22-387

Google-auto-translation:
From Danish to English (and many other languages)...
http://translate.google.com/translate?hl=en&sl=da&tl=en&u=https://sites.google.com/site/abraham175code/files/22-xxx/22-3xx/22-387

-

Den 09-06-2019 kl. 13:53 skrev Kall, Mogens:

Newsgroups:
News:dk.livssyn.kristendom
News:dk.videnskab
News:no.kultur.folklore.ufo
Followup-To:
News:dk.videnskab
Subject: Abraham-koden
Date: Sun, 9 Jun 2019 13:53:56 +0200, GMT 11:53
Organization: The Kingdom of Heaven, Department Fools of Christ
21560 news:5cfcf35f$0$692$***@news.sunsite.dk
https://sites.google.com/site/etbible/home/abraham-code/21-560
https://sites.google.com/site/etbible/home/chicxulub-crater/21-560
https://sites.google.com/site/etbible/home/markpointer/43/21-560
https://sites.google.com/site/etbible/home/markpointer/61/21-560
https://sites.google.com/site/etbible/home/markpointer/172/21-560
https://sites.google.com/site/etbible/home/markpointer/ur/21-560
https://sites.google.com/site/etbible/home/objects/7-stars/distance/orion-epsilon/21-560
https://sites.google.com/site/etbible/home/objects/orion/epsilon/distance/m45/21-560
https://groups.google.com/d/msg/dk.livssyn.kristendom/1RjZ4SkaHSk/KbhZ3ZL6BQAJ
https://groups.google.com/d/msg/dk.videnskab/J5vLg962edQ/PJRHdfEbBAAJ
https://groups.google.com/d/msg/no.kultur.folklore.ufo/bSeKgCdhenk/cFSxTMrBBgAJ
Post by Kall, Mogens
Hele konstruktionen (inklusiv Abraham-koden) har til formål at
*hjælpe* os til at opmåle ting oppe i himlen, fordi ...
Abraham-75 = distance from South-America to Africa
Abraham-99 = distance from Crater-Mexico to South-America
Abraham-160 = distance from Crater-Mexico to Africa
Abraham-172 = distance from Crater-Mexico to Giza-Egypt
Abraham-175 = distance from Crater-Mexico to Temple-Jerusalem
=>
Abraham 127 = distance from Temple-Jerusalem to South-America
Abraham 9½-3= distance from Temple-Jerusalem to Giza-Egypt
Interrupt RETURN from ...

Newsgroups:
News:dk.videnskab
News:no.kultur.folklore.ufo
Followup-To:
News:dk.videnskab
Subject: Found 14,4 -
Re: Found target (196) -
Re: BREAKING NEWS: Found 43 and 61 at Stonehenge
+ stones confirm the Mexico_Crater-Jerusalem line
Organization: The Kingdom of Heaven, Department Fools of Christ
Date: Sat, 1 Aug 2020 14:39:27 +0200
22386 news:5f256282$0$697$***@news.sunsite.dk
https://sites.google.com/site/abraham175code/files/22-xxx/22-3xx/22-386
https://sites.google.com/site/etfootsteps/home/stonehenge/22-386
https://groups.google.com/d/msg/dk.videnskab/2xtydoT10CE/1bFoVX_KBwAJ
https://groups.google.com/d/msg/no.kultur.folklore.ufo/AQ-fOt1R8GM/iZgT2oi5AAAJ


Hmm ...

Muligvis er vi på den baggrund i stand til at rekonstruere noget af
koden; idet ...

1.
Vi kan IKKE ændre på Kraterets placering i Mexico

2.
Vi kan heller ej ændre på afstanden mellem Afrika og Sydamerika

3.
Vi kan heller ej ændre på afstanden fra Krateret til Sydamerika

4.
Vi kan heller ej ændre på afstanden fra Krateret til Afrika.


Men ...

HVIS vi ønsker at inddrage de tektoniske pladers bevægelser, da havner
vi i Afrika (og IKKE ovre i Asien), ...

Og her er det så, at noget iøjnefaldende gør sig gældende mht. valget
af Stonehenge:

Den er placeret udfor 1/5 af en jordomdrejning
(hvilket svarer til 120 global units i deres 600-tal-system)


Teoretisk set KUNNE man også være andre *letgenkendelige* brøker:

1/1 = 600
1/2 = 300
1/3 = 200
1/4 = 150
1/5 = 120 ... focus
1/6 = 100
1/7 = 85,71...
1/8 = 75


Men KUN *nogle* af dem når fra Krateret helt over til Europa/Afrika.

Resten går "tabt" undervejs ude i Atlanterhavet!


Homework:

Rekonstruktionen må derfor starte med at undersøge hvilke brøker, der
kan lade sig gøre, samt i hvilken retning de peger.


Un moment, s'il vous plaît.


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael.
--
Coming up news: Iran hit by a Asteroid. Iran is no more (Jer.49,34-) ?
Last OUTPUT: 22300 news:5e989f19$0$697$***@news.sunsite.dk
https://groups.google.com/d/msg/dk.test/MRWueyeFrn8/OasB9-6uAQAJ
Info http://groups.google.dk/group/dk.test/msg/591d03940b49201e
Website https://sites.google.com/site/kalltree1 File no 22387a
Kall, Mogens
2020-08-02 11:16:36 UTC
Permalink
Post by Kall, Mogens
Rekonstruktion, version 1
File 22.387 ...
https://sites.google.com/site/abraham175code/files/22-xxx/22-3xx/22-387
From Danish to English (and many other languages)...
http://translate.google.com/translate?hl=en&sl=da&tl=en&u=https://sites.google.com/site/abraham175code/files/22-xxx/22-3xx/22-387
-
    News:dk.livssyn.kristendom
    News:dk.videnskab
    News:no.kultur.folklore.ufo
    News:dk.videnskab
Subject: Abraham-koden
Date: Sun, 9 Jun 2019 13:53:56 +0200, GMT 11:53
Organization: The Kingdom of Heaven, Department Fools of Christ
https://sites.google.com/site/etbible/home/abraham-code/21-560
https://sites.google.com/site/etbible/home/chicxulub-crater/21-560
https://sites.google.com/site/etbible/home/markpointer/43/21-560
https://sites.google.com/site/etbible/home/markpointer/61/21-560
https://sites.google.com/site/etbible/home/markpointer/172/21-560
https://sites.google.com/site/etbible/home/markpointer/ur/21-560
https://sites.google.com/site/etbible/home/objects/7-stars/distance/orion-epsilon/21-560
https://sites.google.com/site/etbible/home/objects/orion/epsilon/distance/m45/21-560
https://groups.google.com/d/msg/dk.livssyn.kristendom/1RjZ4SkaHSk/KbhZ3ZL6BQAJ
https://groups.google.com/d/msg/dk.videnskab/J5vLg962edQ/PJRHdfEbBAAJ
https://groups.google.com/d/msg/no.kultur.folklore.ufo/bSeKgCdhenk/cFSxTMrBBgAJ
Post by Kall, Mogens
Hele konstruktionen (inklusiv Abraham-koden) har til formål at
*hjælpe* os til at opmåle ting oppe i himlen, fordi ...
Abraham-75  = distance from South-America to Africa
Abraham-99  = distance from Crater-Mexico to South-America
Abraham-160 = distance from Crater-Mexico to Africa
Abraham-172 = distance from Crater-Mexico to Giza-Egypt
Abraham-175 = distance from Crater-Mexico to Temple-Jerusalem
=>
Abraham 127 = distance from Temple-Jerusalem to South-America
Abraham 9½-3= distance from Temple-Jerusalem to Giza-Egypt
Interrupt RETURN from ...
    News:dk.videnskab
    News:no.kultur.folklore.ufo
    News:dk.videnskab
Subject: Found 14,4 -
    Re: Found target (196) -
    Re: BREAKING NEWS: Found 43 and 61 at Stonehenge
        + stones confirm the Mexico_Crater-Jerusalem line
Organization: The Kingdom of Heaven, Department Fools of Christ
Date: Sat, 1 Aug 2020 14:39:27 +0200
https://sites.google.com/site/abraham175code/files/22-xxx/22-3xx/22-386
https://sites.google.com/site/etfootsteps/home/stonehenge/22-386
https://groups.google.com/d/msg/dk.videnskab/2xtydoT10CE/1bFoVX_KBwAJ
https://groups.google.com/d/msg/no.kultur.folklore.ufo/AQ-fOt1R8GM/iZgT2oi5AAAJ
Hmm ...
Muligvis er vi på den baggrund i stand til at rekonstruere noget af
koden; idet ...
1.
Vi kan IKKE ændre på Kraterets placering i Mexico
2.
Vi kan heller ej ændre på afstanden mellem Afrika og Sydamerika
3.
Vi kan heller ej ændre på afstanden fra Krateret til Sydamerika
4.
Vi kan heller ej ændre på afstanden fra Krateret til Afrika.
Men ...
HVIS vi ønsker at inddrage de tektoniske pladers bevægelser, da havner
vi i Afrika (og IKKE ovre i Asien), ...
Og her er det så, at noget iøjnefaldende gør sig gældende mht. valget
Den er placeret udfor 1/5 af en jordomdrejning
(hvilket svarer til 120 global units i deres 600-tal-system)
1/1 = 600
1/2 = 300
1/3 = 200
1/4 = 150
1/5 = 120 ... focus
1/6 = 100
1/7 =  85,71...
1/8 =  75
Men KUN *nogle* af dem når fra Krateret helt over til Europa/Afrika.
Resten går "tabt" undervejs ude i Atlanterhavet!
Rekonstruktionen må derfor starte med at undersøge hvilke brøker, der
kan lade sig gøre, samt i hvilken retning de peger.
Un moment, s'il vous plaît.
Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael.
Create circle:
______________________________

Center
Crater-2-position:
-89,52233101 21,40351799
21.40351799, -89.52233101
https://goo.gl/maps/uQgdixZdk7ZCfGfT6

Radius
Distance from center
1/5
120/600
8006,0459 km (Google-Map-system)
______________________________

Positions:

...

Carter-Mount_Everest-line-120
Near Northpole
84.833631, 41.026264
6.503,27 km (distance to Mount Everest)
3.912,07 km (distance to Stonehenge)
3.911,21 km (distance to Crater-Stonehenge-line-120)

...

Norwegian Sea
61.961107, 2.190907
7017,37 km (distance to Mount Everest)

North Sea
209 km west from Bergen, Norway
60.415014, 1.517138
7083,59 km (distance to Mount Everest)


7
...6
______________________________________________________
Crater-Stonehenge-line
8,2541 km west from Stonehenge
51.194395, -1.941918
7547,25 km (distance to Mount Everest)

(
Notat:

Distance Stonehenge-Mount Everest
113,01576752

Dette KAN have betydning mht. valget af Stonehenges
beliggenhed.

=>

Homework:

Find ud af HVOR Mount Everest kommer tættest på
120°-cirklen

Mount Everest
https://goo.gl/maps/3HiB5BcxRxy1L85U9
86,925278 27,988056
27.988056, 86.925278

Carter-Mount_Everest-line-120
Near Northpole
84.833631, 41.026264
6.503,27 km (distance to Mount Everest)
3.912,07 km (distance to Stonehenge)
3.911,21 km (distance to Crater-Stonehenge-line-120)


(Found Nothing!)


Hmm ...

Mount Everest
https://sites.google.com/site/abraham175code/mount-everest

distance
to
Mount Ararat ........... 61,50097996
[ ... ]
Stonehenge ............ 113,01576752
[ ... ]
Chicxulub crater ...... 217,48739899

+217,48739899
-113,01576752
=
104,47163147

and ...

104,47163147
-61,50097996
=
42,97065151

Compare with ...

Markpointer 43 (430)
https://sites.google.com/site/etbible/home/markpointer/43

Markør 43 er et ret vigtigt markørtal, fordi ... (input
memory from) ...


https://sites.google.com/site/etbible/home/background/atomic-physics/english

=== citat start ===

A complete list of *all* known isotopes can be downloaded
from ...
En komplet liste over *alle* kendte isotoper kan downloades
fra ...
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_nuclides


From this table you can see, that ...
Fra denne tabel kan du se, at ...

1.
Proton-counter
Proton-tæller

Not all elements have stable isotopes at all.
Ikke alle grundstoffer har overhovedet stabile isotoper.


The exceptions are the atomic numbers ...
Undtagelserne er atom-numrene ...

43, 61, 84-111
(Total of 30 pieces)
(i alt 30 stk.)

=== citat slut ===

Det *afslører* kendskab til moderne atomfysik!


Det er åbenlyst, at nogen *kommunikerer* gennem dette!

=>

Mount Ararat må derfor være *udvalgt* på den baggrund, at
netop lige dette bjerg *tilfældigvis* rammer et heltal
eller rettere sagt noget *genkendeligt* (selvom tallet
IKKE er et heltal)!

Det giver sig selv, at Mount Everest er udvalgt, fordi
det er det største bjerg på Jorden (og er derfor i sig
selv et *orienteringspunkt*)!

Tilbage står nu spørgsmålet:

HVORFOR ikke vælge heltallet 43 (fremfor 42,97065151) ?

Regnestykket ville da ha' set således ud:

+217,48739899
-112,98641903 ....... focus
=
104,50097996

and ...

104,50097996
-61,50097996
=
43

delta:
8.674,28 km Mount Everest
16.214,36 km + Stonehenge
7540,08
113,015732 (Google-Map global units, 8006,05 km = 120)
113,01576752 (internal system)
=>
Find
7540,08
- 1,9557 km
=
7538,124 km (distance to Mount Everest)
51.184189, -1.799355

Hmm ...

Delta
Crater-Stonehenge-line
8,2541 km west from Stonehenge
51.194395, -1.941918
7547,25 km (distance to Mount Everest)
7540,08
=
7,17 km

+1,9557 km
=
9,1257

Hmm ...

Stonehenge-M_Everest-line
Eastcoast of England
51.689777, 0.945996
7339,71 km (distance to M.Everest)
200,37 km (distance to Stonehenge)

Og ...

Da meter-systemet muligvis ALLEREDE ér fundet i forbindelse
med opmålingen af Stonehenge m.m., se evt. ...
https://sites.google.com/site/etbible/home/markpointer/43

Da meter-systemet muligvis ALLEREDE ér fundet i forbindelse
med opmålingen af Stonehenge m.m., må de 200 meter nok
antages at være valgt med FULD overlæg!

Og dette har nok haft STØRRE prioritering (end OM 43-tallet
kan genkendes, når der står 42,97).

Nøjagtigheden mht. de 2 tal:

(200,37 / 200 * 100) - 100 = 0,185 % i afvigelse
(42,97 / 43 * 100) - 100 = -0,0698 % i afvigelse

At tallet IKKE er præcis 200 meter bør undersøges!

Dog må man tage højde for, at de tektoniske plader bevæger
sig og også kan ændre på M.Everests eventuelle højdeforskelle.

NB!
Det er fortsat een *gåde* mht. HVORDAN man dengang har kunnet
anvende meter-systemet.

Alen-systemet (ca. 0,43 cm) var kendt i oldtiden

Og ...

Jeg målet min underarm i går inklusiv langefinger,
og længden er på 50,3 cm.
)
_______________________________________________________


5
England, south coast
50.610555, -2.139448
7580,29 km (distance to Mount Everest)

(English Channel)

4
France, western (north)
Guernsey
49.505718, -2.508472
x km (distance to Mount Everest)

(Channel Islands)

3
France, western (north)
48.656992, -2.788144
x km (distance to Mount Everest)

2
France, western (south)
47.296164, -3.230539
x km (distance to Mount Everest)

1.
Crater-Jerusalem-line-120
46.419489, -3.512033
x km (distance to Mount Everest)

...


Crater-Dolmen_of_Guadalperal_(Spain's_stonehenge)-line-120


(
Mht. valget af de 120 enheder:

Input memory from ... (*Global* katastrofe) ...

Bibel-search
120

Found:
https://www.biblegateway.com/quicksearch/?quicksearch=+120&version=DN1933

=>

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Gen+6.3&version=DN1933

... 120 ...
Gen 6,3


Tallet 120 nævnes altså i forbindelse med en *katastrofe* (Syndfloden),
hvor ALT bliver udslettet (apropos den kosmiske katastrofe, der indtraf
for 65 millioner år siden ved at en asteroide ramte Jorden og udslettede
så godt som alt liv; altså masseuddøen)!
)


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael.
--
Coming up news: Iran hit by a Asteroid. Iran is no more (Jer.49,34-) ?
Last OUTPUT: 22300 news:5e989f19$0$697$***@news.sunsite.dk
https://groups.google.com/d/msg/dk.test/MRWueyeFrn8/OasB9-6uAQAJ
Info http://groups.google.dk/group/dk.test/msg/591d03940b49201e
Website https://sites.google.com/site/kalltree1 File no 22387b
Kall, Mogens
2020-08-02 12:03:07 UTC
Permalink
Post by Kall, Mogens
Post by Kall, Mogens
Rekonstruktion, version 1
File 22.387 ...
https://sites.google.com/site/abraham175code/files/22-xxx/22-3xx/22-387
 From Danish to English (and many other languages)...
http://translate.google.com/translate?hl=en&sl=da&tl=en&u=https://sites.google.com/site/abraham175code/files/22-xxx/22-3xx/22-387
-
     News:dk.livssyn.kristendom
     News:dk.videnskab
     News:no.kultur.folklore.ufo
     News:dk.videnskab
Subject: Abraham-koden
Date: Sun, 9 Jun 2019 13:53:56 +0200, GMT 11:53
Organization: The Kingdom of Heaven, Department Fools of Christ
https://sites.google.com/site/etbible/home/abraham-code/21-560
https://sites.google.com/site/etbible/home/chicxulub-crater/21-560
https://sites.google.com/site/etbible/home/markpointer/43/21-560
https://sites.google.com/site/etbible/home/markpointer/61/21-560
https://sites.google.com/site/etbible/home/markpointer/172/21-560
https://sites.google.com/site/etbible/home/markpointer/ur/21-560
https://sites.google.com/site/etbible/home/objects/7-stars/distance/orion-epsilon/21-560
https://sites.google.com/site/etbible/home/objects/orion/epsilon/distance/m45/21-560
https://groups.google.com/d/msg/dk.livssyn.kristendom/1RjZ4SkaHSk/KbhZ3ZL6BQAJ
https://groups.google.com/d/msg/dk.videnskab/J5vLg962edQ/PJRHdfEbBAAJ
https://groups.google.com/d/msg/no.kultur.folklore.ufo/bSeKgCdhenk/cFSxTMrBBgAJ
Post by Kall, Mogens
Hele konstruktionen (inklusiv Abraham-koden) har til formål at
*hjælpe* os til at opmåle ting oppe i himlen, fordi ...
Abraham-75  = distance from South-America to Africa
Abraham-99  = distance from Crater-Mexico to South-America
Abraham-160 = distance from Crater-Mexico to Africa
Abraham-172 = distance from Crater-Mexico to Giza-Egypt
Abraham-175 = distance from Crater-Mexico to Temple-Jerusalem
=>
Abraham 127 = distance from Temple-Jerusalem to South-America
Abraham 9½-3= distance from Temple-Jerusalem to Giza-Egypt
Interrupt RETURN from ...
     News:dk.videnskab
     News:no.kultur.folklore.ufo
     News:dk.videnskab
Subject: Found 14,4 -
     Re: Found target (196) -
     Re: BREAKING NEWS: Found 43 and 61 at Stonehenge
         + stones confirm the Mexico_Crater-Jerusalem line
Organization: The Kingdom of Heaven, Department Fools of Christ
Date: Sat, 1 Aug 2020 14:39:27 +0200
https://sites.google.com/site/abraham175code/files/22-xxx/22-3xx/22-386
https://sites.google.com/site/etfootsteps/home/stonehenge/22-386
https://groups.google.com/d/msg/dk.videnskab/2xtydoT10CE/1bFoVX_KBwAJ
https://groups.google.com/d/msg/no.kultur.folklore.ufo/AQ-fOt1R8GM/iZgT2oi5AAAJ
Hmm ...
Muligvis er vi på den baggrund i stand til at rekonstruere noget af
koden; idet ...
1.
Vi kan IKKE ændre på Kraterets placering i Mexico
2.
Vi kan heller ej ændre på afstanden mellem Afrika og Sydamerika
3.
Vi kan heller ej ændre på afstanden fra Krateret til Sydamerika
4.
Vi kan heller ej ændre på afstanden fra Krateret til Afrika.
Men ...
HVIS vi ønsker at inddrage de tektoniske pladers bevægelser, da havner
vi i Afrika (og IKKE ovre i Asien), ...
Og her er det så, at noget iøjnefaldende gør sig gældende mht. valget
Den er placeret udfor 1/5 af en jordomdrejning
(hvilket svarer til 120 global units i deres 600-tal-system)
1/1 = 600
1/2 = 300
1/3 = 200
1/4 = 150
1/5 = 120 ... focus
1/6 = 100
1/7 =  85,71...
1/8 =  75
Men KUN *nogle* af dem når fra Krateret helt over til Europa/Afrika.
Resten går "tabt" undervejs ude i Atlanterhavet!
Rekonstruktionen må derfor starte med at undersøge hvilke brøker, der
kan lade sig gøre, samt i hvilken retning de peger.
Un moment, s'il vous plaît.
Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael.
______________________________
Center
-89,52233101    21,40351799
21.40351799, -89.52233101
https://goo.gl/maps/uQgdixZdk7ZCfGfT6
Radius
Distance from center
1/5
120/600
8006,0459 km (Google-Map-system)
______________________________
....
Carter-Mount_Everest-line-120
Near Northpole
84.833631, 41.026264
6.503,27 km (distance to Mount Everest)
3.912,07 km (distance to Stonehenge)
3.911,21 km (distance to Crater-Stonehenge-line-120)
....
Norwegian Sea
61.961107, 2.190907
7017,37 km (distance to Mount Everest)
North Sea
209 km west from Bergen, Norway
60.415014, 1.517138
7083,59 km (distance to Mount Everest)
7
....
6
______________________________________________________
Crater-Stonehenge-line
8,2541 km west from Stonehenge
51.194395, -1.941918
7547,25 km (distance to Mount Everest)
(
Distance Stonehenge-Mount Everest
113,01576752
Dette KAN have betydning mht. valget af Stonehenges
beliggenhed.
=>
Find ud af HVOR Mount Everest kommer tættest på
120°-cirklen
Mount Everest
https://goo.gl/maps/3HiB5BcxRxy1L85U9
86,925278 27,988056
27.988056, 86.925278
Carter-Mount_Everest-line-120
Near Northpole
84.833631, 41.026264
6.503,27 km (distance to Mount Everest)
3.912,07 km (distance to Stonehenge)
3.911,21 km (distance to Crater-Stonehenge-line-120)
(Found Nothing!)
Hmm ...
Mount Everest
https://sites.google.com/site/abraham175code/mount-everest
  distance
    to
      Mount Ararat ........... 61,50097996
      [ ... ]
      Stonehenge ............ 113,01576752
      [ ... ]
      Chicxulub crater ...... 217,48739899
+217,48739899
-113,01576752
=
104,47163147
and ...
104,47163147
-61,50097996
=
42,97065151
Compare with ...
Markpointer 43 (430)
https://sites.google.com/site/etbible/home/markpointer/43
    Markør 43 er et ret vigtigt markørtal, fordi ... (input
    memory from) ...
https://sites.google.com/site/etbible/home/background/atomic-physics/english
    === citat start ===
    A complete list of *all* known isotopes can be downloaded
    from ...
    En komplet liste over *alle* kendte isotoper kan downloades
    fra ...
    https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_nuclides
    From this table you can see, that ...
    Fra denne tabel kan du se, at ...
    1.
    Proton-counter
    Proton-tæller
    Not all elements have stable isotopes at all.
    Ikke alle grundstoffer har overhovedet stabile isotoper.
    The exceptions are the atomic numbers ...
    Undtagelserne er atom-numrene ...
    43, 61, 84-111
    (Total of 30 pieces)
    (i alt 30 stk.)
    === citat slut ===
    Det *afslører* kendskab til moderne atomfysik!
Det er åbenlyst, at nogen *kommunikerer* gennem dette!
=>
Mount Ararat må derfor være *udvalgt* på den baggrund, at
netop lige dette bjerg *tilfældigvis* rammer et heltal
eller rettere sagt noget *genkendeligt* (selvom tallet
IKKE er et heltal)!
Det giver sig selv, at Mount Everest er udvalgt, fordi
det er det største bjerg på Jorden (og er derfor i sig
selv et *orienteringspunkt*)!
HVORFOR ikke vælge heltallet 43 (fremfor 42,97065151) ?
    +217,48739899
    -112,98641903 ....... focus
    =
    104,50097996
    and ...
    104,50097996
    -61,50097996
    =
    43
8.674,28 km Mount Everest
16.214,36 km + Stonehenge
7540,08
113,015732 (Google-Map global units, 8006,05 km = 120)
113,01576752 (internal system)
=>
Find
7540,08
-  1,9557 km
=
7538,124 km (distance to Mount Everest)
51.184189, -1.799355
Hmm ...
Delta
Crater-Stonehenge-line
8,2541 km west from Stonehenge
51.194395, -1.941918
7547,25 km (distance to Mount Everest)
7540,08
=
7,17 km
+1,9557 km
=
9,1257
Hmm ...
Stonehenge-M_Everest-line
Eastcoast of England
51.689777, 0.945996
7339,71 km (distance to M.Everest)
200,37 km (distance to Stonehenge)
Og ...
Da meter-systemet muligvis ALLEREDE ér fundet i forbindelse
med opmålingen af Stonehenge m.m., se evt. ...
https://sites.google.com/site/etbible/home/markpointer/43
RETTELSE:

https://sites.google.com/site/abraham175code/files/22-xxx/22-3xx/22-34x/22-382
Post by Kall, Mogens
Distance
from ...
Woodhenge
to ...
Stonehenge ................ 3,051x km
Da meter-systemet muligvis ALLEREDE ér fundet i forbindelse
med opmålingen af Stonehenge m.m., må de 200 meter nok
antages at være valgt med FULD overlæg!
Og dette har nok haft STØRRE prioritering (end OM 43-tallet
kan genkendes, når der står 42,97).
(200,37 / 200 * 100) - 100 = 0,185 % i afvigelse
(42,97 / 43 * 100) - 100 = -0,0698 % i afvigelse
At tallet IKKE er præcis 200 meter bør undersøges!
Dog må man tage højde for, at de tektoniske plader bevæger
sig og også kan ændre på M.Everests eventuelle højdeforskelle.
NB!
Det er fortsat een *gåde* mht. HVORDAN man dengang har kunnet
anvende meter-systemet.
Alen-systemet (ca. 0,43 cm) var kendt i oldtiden
Og ...
Jeg målet min underarm i går inklusiv langefinger,
og længden er på 50,3 cm.
)
_______________________________________________________
200,37 km / 3,051x km = 65,6736

Compare with ...

https://sites.google.com/site/abraham175code/files/22-xxx/22-3xx/22-34x/22-343
Post by Kall, Mogens
Crater-Spiral-crossing-Stonehenge-Woodhenge-line
-15.247821, -74.891779
-74,891779 -15,247821
Distance to Crater (Mexico)
65,59421678 global unit (600-system)
Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael.
--
Coming up news: Iran hit by a Asteroid. Iran is no more (Jer.49,34-) ?
Last OUTPUT: 22300 news:5e989f19$0$697$***@news.sunsite.dk
https://groups.google.com/d/msg/dk.test/MRWueyeFrn8/OasB9-6uAQAJ
Info http://groups.google.dk/group/dk.test/msg/591d03940b49201e
Website https://sites.google.com/site/kalltree1 File no 22387C
Kall, Mogens
2020-08-03 07:05:45 UTC
Permalink
Post by Kall, Mogens
Post by Kall, Mogens
Rekonstruktion, version 1
File 22.387 ...
https://sites.google.com/site/abraham175code/files/22-xxx/22-3xx/22-387
 From Danish to English (and many other languages)...
http://translate.google.com/translate?hl=en&sl=da&tl=en&u=https://sites.google.com/site/abraham175code/files/22-xxx/22-3xx/22-387
-
     News:dk.livssyn.kristendom
     News:dk.videnskab
     News:no.kultur.folklore.ufo
     News:dk.videnskab
Subject: Abraham-koden
Date: Sun, 9 Jun 2019 13:53:56 +0200, GMT 11:53
Organization: The Kingdom of Heaven, Department Fools of Christ
https://sites.google.com/site/etbible/home/abraham-code/21-560
https://sites.google.com/site/etbible/home/chicxulub-crater/21-560
https://sites.google.com/site/etbible/home/markpointer/43/21-560
https://sites.google.com/site/etbible/home/markpointer/61/21-560
https://sites.google.com/site/etbible/home/markpointer/172/21-560
https://sites.google.com/site/etbible/home/markpointer/ur/21-560
https://sites.google.com/site/etbible/home/objects/7-stars/distance/orion-epsilon/21-560
https://sites.google.com/site/etbible/home/objects/orion/epsilon/distance/m45/21-560
https://groups.google.com/d/msg/dk.livssyn.kristendom/1RjZ4SkaHSk/KbhZ3ZL6BQAJ
https://groups.google.com/d/msg/dk.videnskab/J5vLg962edQ/PJRHdfEbBAAJ
https://groups.google.com/d/msg/no.kultur.folklore.ufo/bSeKgCdhenk/cFSxTMrBBgAJ
Post by Kall, Mogens
Hele konstruktionen (inklusiv Abraham-koden) har til formål at
*hjælpe* os til at opmåle ting oppe i himlen, fordi ...
Abraham-75  = distance from South-America to Africa
Abraham-99  = distance from Crater-Mexico to South-America
Abraham-160 = distance from Crater-Mexico to Africa
Abraham-172 = distance from Crater-Mexico to Giza-Egypt
Abraham-175 = distance from Crater-Mexico to Temple-Jerusalem
=>
Abraham 127 = distance from Temple-Jerusalem to South-America
Abraham 9½-3= distance from Temple-Jerusalem to Giza-Egypt
Interrupt RETURN from ...
     News:dk.videnskab
     News:no.kultur.folklore.ufo
     News:dk.videnskab
Subject: Found 14,4 -
     Re: Found target (196) -
     Re: BREAKING NEWS: Found 43 and 61 at Stonehenge
         + stones confirm the Mexico_Crater-Jerusalem line
Organization: The Kingdom of Heaven, Department Fools of Christ
Date: Sat, 1 Aug 2020 14:39:27 +0200
https://sites.google.com/site/abraham175code/files/22-xxx/22-3xx/22-386
https://sites.google.com/site/etfootsteps/home/stonehenge/22-386
https://groups.google.com/d/msg/dk.videnskab/2xtydoT10CE/1bFoVX_KBwAJ
https://groups.google.com/d/msg/no.kultur.folklore.ufo/AQ-fOt1R8GM/iZgT2oi5AAAJ
Hmm ...
Muligvis er vi på den baggrund i stand til at rekonstruere noget af
koden; idet ...
1.
Vi kan IKKE ændre på Kraterets placering i Mexico
2.
Vi kan heller ej ændre på afstanden mellem Afrika og Sydamerika
3.
Vi kan heller ej ændre på afstanden fra Krateret til Sydamerika
4.
Vi kan heller ej ændre på afstanden fra Krateret til Afrika.
Men ...
HVIS vi ønsker at inddrage de tektoniske pladers bevægelser, da havner
vi i Afrika (og IKKE ovre i Asien), ...
Og her er det så, at noget iøjnefaldende gør sig gældende mht. valget
Den er placeret udfor 1/5 af en jordomdrejning
(hvilket svarer til 120 global units i deres 600-tal-system)
1/1 = 600
1/2 = 300
1/3 = 200
1/4 = 150
1/5 = 120 ... focus
1/6 = 100
1/6 = 100
2/6 = 200

Compare with ...

https://sites.google.com/site/abraham175code/egyptian-pyramids/giza
https://sites.google.com/site/abraham175code/egyptian-pyramids

Distance (Arcdegrees, 600-system)
from
Giza
to
North Pole ................ 100,03981500
[ ... ]
South Pole ................ 199,96018500


120 * 600/360 = 200

Compare with ...

https://www.biblegateway.com/passage/?search=+Gen+8.4&version=DN1933

1 Mosebog 8:4, Dette er Biblen på dansk [1931]

På den syttende Dag i den syvende Måned sad Arken fast på
Ararats Bjerge,

=>

365,25/2 = ½ år
365,25/2 + 17 = 199,625

(
Same syntax as ...

Isotope evidence (Isotop indicier)
78-Pt-193, Platinum
Measure (Målestokken)
https://sites.google.com/site/etbible/home/isotope-evidence/78-pt-193
The Year of Restoration
[ ... ]
Beregner vi nu markøren udfra en *astronomisk* opmåling,
hvor et år svarer til ca.365,25 dage, da bliver regnskabet
10 dage + (365,25 * 6 måneder/ 12 måneder)
= 182,625 + 10 dage
= 192,625 dage
)
Post by Kall, Mogens
Post by Kall, Mogens
1/7 =  85,71...
2/7 = 0,2857...
2/7 * 600 = 171,4...

Compare with ...

https://sites.google.com/site/abraham175code/egyptian-pyramids/giza
https://sites.google.com/site/abraham175code/egyptian-pyramids

Distance (Arcdegrees, 600-system)
from
Giza
to
Crater, Mexico ............ 172,04602981


172 / 4 = 43
Post by Kall, Mogens
Post by Kall, Mogens
1/8 =  75
Men KUN *nogle* af dem når fra Krateret helt over til Europa/Afrika.
Resten går "tabt" undervejs ude i Atlanterhavet!
Rekonstruktionen må derfor starte med at undersøge hvilke brøker, der
kan lade sig gøre, samt i hvilken retning de peger.
Un moment, s'il vous plaît.
Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael.
______________________________
Center
-89,52233101    21,40351799
21.40351799, -89.52233101
https://goo.gl/maps/uQgdixZdk7ZCfGfT6
Radius
Distance from center
1/5
120/600
8006,0459 km (Google-Map-system)
______________________________
....
Carter-Mount_Everest-line-120
Near Northpole
84.833631, 41.026264
6.503,27 km (distance to Mount Everest)
3.912,07 km (distance to Stonehenge)
3.911,21 km (distance to Crater-Stonehenge-line-120)
....
Norwegian Sea
61.961107, 2.190907
7017,37 km (distance to Mount Everest)
North Sea
209 km west from Bergen, Norway
60.415014, 1.517138
7083,59 km (distance to Mount Everest)
7
....
6
______________________________________________________
Crater-Stonehenge-line
8,2541 km west from Stonehenge
51.194395, -1.941918
7547,25 km (distance to Mount Everest)
(
Distance Stonehenge-Mount Everest
113,01576752
Dette KAN have betydning mht. valget af Stonehenges
beliggenhed.
=>
Find ud af HVOR Mount Everest kommer tættest på
120°-cirklen
Mount Everest
https://goo.gl/maps/3HiB5BcxRxy1L85U9
86,925278 27,988056
27.988056, 86.925278
Carter-Mount_Everest-line-120
Near Northpole
84.833631, 41.026264
6.503,27 km (distance to Mount Everest)
3.912,07 km (distance to Stonehenge)
3.911,21 km (distance to Crater-Stonehenge-line-120)
(Found Nothing!)
Hmm ...
Mount Everest
https://sites.google.com/site/abraham175code/mount-everest
   distance
     to
       Mount Ararat ........... 61,50097996
       [ ... ]
       Stonehenge ............ 113,01576752
       [ ... ]
       Chicxulub crater ...... 217,48739899
+217,48739899
-113,01576752
=
104,47163147
and ...
104,47163147
-61,50097996
=
42,97065151
Compare with ...
Markpointer 43 (430)
https://sites.google.com/site/etbible/home/markpointer/43
     Markør 43 er et ret vigtigt markørtal, fordi ... (input
     memory from) ...
https://sites.google.com/site/etbible/home/background/atomic-physics/english
     === citat start ===
     A complete list of *all* known isotopes can be downloaded
     from ...
     En komplet liste over *alle* kendte isotoper kan downloades
     fra ...
     https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_nuclides
     From this table you can see, that ...
     Fra denne tabel kan du se, at ...
     1.
     Proton-counter
     Proton-tæller
     Not all elements have stable isotopes at all.
     Ikke alle grundstoffer har overhovedet stabile isotoper.
     The exceptions are the atomic numbers ...
     Undtagelserne er atom-numrene ...
     43, 61, 84-111
     (Total of 30 pieces)
     (i alt 30 stk.)
     === citat slut ===
     Det *afslører* kendskab til moderne atomfysik!
Det er åbenlyst, at nogen *kommunikerer* gennem dette!
=>
Mount Ararat må derfor være *udvalgt* på den baggrund, at
netop lige dette bjerg *tilfældigvis* rammer et heltal
eller rettere sagt noget *genkendeligt* (selvom tallet
IKKE er et heltal)!
Det giver sig selv, at Mount Everest er udvalgt, fordi
det er det største bjerg på Jorden (og er derfor i sig
selv et *orienteringspunkt*)!
HVORFOR ikke vælge heltallet 43 (fremfor 42,97065151) ?
     +217,48739899
     -112,98641903 ....... focus
     =
     104,50097996
     and ...
     104,50097996
     -61,50097996
     =
     43
8.674,28 km Mount Everest
16.214,36 km + Stonehenge
7540,08
113,015732 (Google-Map global units, 8006,05 km = 120)
113,01576752 (internal system)
=>
Find
7540,08
-  1,9557 km
=
7538,124 km (distance to Mount Everest)
51.184189, -1.799355
Hmm ...
Delta
Crater-Stonehenge-line
8,2541 km west from Stonehenge
51.194395, -1.941918
7547,25 km (distance to Mount Everest)
7540,08
=
7,17 km
+1,9557 km
=
9,1257
Hmm ...
Stonehenge-M_Everest-line
Eastcoast of England
51.689777, 0.945996
7339,71 km (distance to M.Everest)
200,37 km (distance to Stonehenge)
Og ...
Da meter-systemet muligvis ALLEREDE ér fundet i forbindelse
med opmålingen af Stonehenge m.m., se evt. ...
https://sites.google.com/site/etbible/home/markpointer/43
https://sites.google.com/site/abraham175code/files/22-xxx/22-3xx/22-34x/22-382
Post by Kall, Mogens
      Distance
        from ...
          Woodhenge
        to ...
          Stonehenge ................ 3,051x km
Da meter-systemet muligvis ALLEREDE ér fundet i forbindelse
med opmålingen af Stonehenge m.m., må de 200 meter nok
antages at være valgt med FULD overlæg!
Og dette har nok haft STØRRE prioritering (end OM 43-tallet
kan genkendes, når der står 42,97).
(200,37 / 200 * 100) - 100 = 0,185 % i afvigelse
(42,97 / 43 * 100) - 100 = -0,0698 % i afvigelse
At tallet IKKE er præcis 200 meter bør undersøges!
Dog må man tage højde for, at de tektoniske plader bevæger
sig og også kan ændre på M.Everests eventuelle højdeforskelle.
NB!
Det er fortsat een *gåde* mht. HVORDAN man dengang har kunnet
anvende meter-systemet.
Alen-systemet (ca. 0,43 cm) var kendt i oldtiden
RETTELSE:

Bibelen, den autoriserede oversættelse fra 1931

side 925, lige efter GT
=== citat start ===

[Ordforklaring]

Mål

1. Længdemål

1 alen = ca. ½ m
(underarmens længde fra albue til fingerspids).

1 "kongelig" alen = ca. 55 cm

[ ... ]

Man målte med stang, rør eller snor.

=== citat slut ===


samt ...

side 344, efter NT
=== citat start ===

[Ordforklaring]

Længdemål

[ ... ]

Alen gengiver pechys, en græsk alen = ca. 46 cm.

=== citat slut ===
Post by Kall, Mogens
Og ...
Jeg målet min underarm i går inklusiv langefinger,
og længden er på 50,3 cm.
)
_______________________________________________________
200,37 km / 3,051x km = 65,6736
Compare with ...
https://sites.google.com/site/abraham175code/files/22-xxx/22-3xx/22-34x/22-343
Post by Kall, Mogens
Crater-Spiral-crossing-Stonehenge-Woodhenge-line
-15.247821, -74.891779
-74,891779    -15,247821
Distance to Crater (Mexico)
65,59421678 global unit (600-system)
Compare also with ...

https://www.biblegateway.com/passage/?search=+Gen+7.12&version=DN1933

1 Mosebog 7:12, Dette er Biblen på dansk [1931]

og Regnen faldt over Jorden i fyrretyve Dage og
fyrretyve Nætter.


40 * 600/360 = 66,666...
40 * 600/366,25 = 65,529...

=>

Hypoteseforslag:

Kraterets position er angivet udfra 2 forhold:

1.
Gizas afstand (4*43 = 172,00000000 )

=>

Det vil sige, at Craterets position skal flyttes ...

+172,04602981
-172
=
0,04602981

... omtrent 3,068654 km mod "vest".

og ...

2.
Mount Everest
https://sites.google.com/site/abraham175code/mount-everest

distance
to
Mount Ararat ........... 61,50097996
[ ... ]
Stonehenge ............ 113,01576752
[ ... ]
Chicxulub crater ...... 217,48739899

=>

+ 43
+ 61,50097996
+ 113,01576752
=
217,51674748

Det vil sige, at Craterets position skal flyttes ...

+217,51674748
-217,48739899
= 0,02934849

... omtrent 1,956566 km mod "syd".


[
NB!
Test at Ararats bjerg (på 61,5 i forhold til Mount Everest) er
*enestående* mht. ...

1.
at 61 "titter" frem

og ...

2.
at tallet er *letgenkendeligt*

(fx et "heltal" eller noget så godt som et heltal,
hvis man ganger med 2. Et såkaldt "halvtal".)
]


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael.
--
Coming up news: Iran hit by a Asteroid. Iran is no more (Jer.49,34-) ?
Last OUTPUT: 22300 news:5e989f19$0$697$***@news.sunsite.dk
https://groups.google.com/d/msg/dk.test/MRWueyeFrn8/OasB9-6uAQAJ
Info http://groups.google.dk/group/dk.test/msg/591d03940b49201e
Website https://sites.google.com/site/kalltree1 File no 22387d
Kall, Mogens
2020-08-03 17:42:37 UTC
Permalink
Found *external* Interrupt 113 from Space -
Re: Found 43 and meter-system in connection to
Stonehenge, M.Ararat and M.Everest -
Re: Rekonstruktion, version 1 -
Re: Abraham-koden

File 22.387f ...
https://sites.google.com/site/etfootsteps/home/stonehenge/22-387f

Google-auto-translation:
From Danish to English (and many other languages)...
http://translate.google.com/translate?hl=en&sl=da&tl=en&u=

-
Post by Kall, Mogens
Post by Kall, Mogens
Rekonstruktion, version 1
File 22.387 ...
https://sites.google.com/site/abraham175code/files/22-xxx/22-3xx/22-387
 From Danish to English (and many other languages)...
http://translate.google.com/translate?hl=en&sl=da&tl=en&u=https://sites.google.com/site/abraham175code/files/22-xxx/22-3xx/22-387
-
     News:dk.livssyn.kristendom
     News:dk.videnskab
     News:no.kultur.folklore.ufo
     News:dk.videnskab
Subject: Abraham-koden
Date: Sun, 9 Jun 2019 13:53:56 +0200, GMT 11:53
Organization: The Kingdom of Heaven, Department Fools of Christ
https://sites.google.com/site/etbible/home/abraham-code/21-560
https://sites.google.com/site/etbible/home/chicxulub-crater/21-560
https://sites.google.com/site/etbible/home/markpointer/43/21-560
https://sites.google.com/site/etbible/home/markpointer/61/21-560
https://sites.google.com/site/etbible/home/markpointer/172/21-560
https://sites.google.com/site/etbible/home/markpointer/ur/21-560
https://sites.google.com/site/etbible/home/objects/7-stars/distance/orion-epsilon/21-560
https://sites.google.com/site/etbible/home/objects/orion/epsilon/distance/m45/21-560
https://groups.google.com/d/msg/dk.livssyn.kristendom/1RjZ4SkaHSk/KbhZ3ZL6BQAJ
https://groups.google.com/d/msg/dk.videnskab/J5vLg962edQ/PJRHdfEbBAAJ
https://groups.google.com/d/msg/no.kultur.folklore.ufo/bSeKgCdhenk/cFSxTMrBBgAJ
Post by Kall, Mogens
Hele konstruktionen (inklusiv Abraham-koden) har til formål at
*hjælpe* os til at opmåle ting oppe i himlen, fordi ...
Abraham-75  = distance from South-America to Africa
Abraham-99  = distance from Crater-Mexico to South-America
Abraham-160 = distance from Crater-Mexico to Africa
Abraham-172 = distance from Crater-Mexico to Giza-Egypt
Abraham-175 = distance from Crater-Mexico to Temple-Jerusalem
=>
Abraham 127 = distance from Temple-Jerusalem to South-America
Abraham 9½-3= distance from Temple-Jerusalem to Giza-Egypt
Interrupt RETURN from ...
     News:dk.videnskab
     News:no.kultur.folklore.ufo
     News:dk.videnskab
Subject: Found 14,4 -
     Re: Found target (196) -
     Re: BREAKING NEWS: Found 43 and 61 at Stonehenge
         + stones confirm the Mexico_Crater-Jerusalem line
Organization: The Kingdom of Heaven, Department Fools of Christ
Date: Sat, 1 Aug 2020 14:39:27 +0200
https://sites.google.com/site/abraham175code/files/22-xxx/22-3xx/22-386
https://sites.google.com/site/etfootsteps/home/stonehenge/22-386
https://groups.google.com/d/msg/dk.videnskab/2xtydoT10CE/1bFoVX_KBwAJ
https://groups.google.com/d/msg/no.kultur.folklore.ufo/AQ-fOt1R8GM/iZgT2oi5AAAJ
Hmm ...
Muligvis er vi på den baggrund i stand til at rekonstruere noget af
koden; idet ...
1.
Vi kan IKKE ændre på Kraterets placering i Mexico
2.
Vi kan heller ej ændre på afstanden mellem Afrika og Sydamerika
3.
Vi kan heller ej ændre på afstanden fra Krateret til Sydamerika
4.
Vi kan heller ej ændre på afstanden fra Krateret til Afrika.
Men ...
HVIS vi ønsker at inddrage de tektoniske pladers bevægelser, da havner
vi i Afrika (og IKKE ovre i Asien), ...
Og her er det så, at noget iøjnefaldende gør sig gældende mht. valget
Den er placeret udfor 1/5 af en jordomdrejning
(hvilket svarer til 120 global units i deres 600-tal-system)
1/1 = 600
1/2 = 300
1/3 = 200
1/4 = 150
1/5 = 120 ... focus
1/6 = 100
1/7 =  85,71...
1/8 =  75
Men KUN *nogle* af dem når fra Krateret helt over til Europa/Afrika.
Resten går "tabt" undervejs ude i Atlanterhavet!
Rekonstruktionen må derfor starte med at undersøge hvilke brøker, der
kan lade sig gøre, samt i hvilken retning de peger.
Un moment, s'il vous plaît.
Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael.
______________________________
Center
-89,52233101    21,40351799
21.40351799, -89.52233101
https://goo.gl/maps/uQgdixZdk7ZCfGfT6
Radius
Distance from center
1/5
120/600
8006,0459 km (Google-Map-system)
______________________________
....
Carter-Mount_Everest-line-120
Near Northpole
84.833631, 41.026264
6.503,27 km (distance to Mount Everest)
3.912,07 km (distance to Stonehenge)
3.911,21 km (distance to Crater-Stonehenge-line-120)
....
Norwegian Sea
61.961107, 2.190907
7017,37 km (distance to Mount Everest)
North Sea
209 km west from Bergen, Norway
60.415014, 1.517138
7083,59 km (distance to Mount Everest)
7
....
6
______________________________________________________
Crater-Stonehenge-line
8,2541 km west from Stonehenge
51.194395, -1.941918
7547,25 km (distance to Mount Everest)
(
Distance Stonehenge-Mount Everest
113,01576752
Dette KAN have betydning mht. valget af Stonehenges
beliggenhed.
=>
Find ud af HVOR Mount Everest kommer tættest på
120°-cirklen
Mount Everest
https://goo.gl/maps/3HiB5BcxRxy1L85U9
86,925278 27,988056
27.988056, 86.925278
Carter-Mount_Everest-line-120
Near Northpole
84.833631, 41.026264
6.503,27 km (distance to Mount Everest)
3.912,07 km (distance to Stonehenge)
3.911,21 km (distance to Crater-Stonehenge-line-120)
(Found Nothing!)
Hmm ...
Mount Everest
https://sites.google.com/site/abraham175code/mount-everest
  distance
    to
      Mount Ararat ........... 61,50097996
      [ ... ]
      Stonehenge ............ 113,01576752
      [ ... ]
      Chicxulub crater ...... 217,48739899
+217,48739899
-113,01576752
=
104,47163147
and ...
104,47163147
-61,50097996
=
42,97065151
http://www.stjerneskud.info/fireball/trig_jumi.html
http://www.stjerneskud.info/fireball/event2020-08-03-01-13-13/

Meteor observation
Dato: 2020-08-03
Klokken: 01:13:13 Dansk sommertid, UTC+2


1.13 ?

Compare with ...
Post by Kall, Mogens
Mount Everest
https://sites.google.com/site/abraham175code/mount-everest
distance
to
Mount Ararat ........... 61,50097996
[ ... ]
Stonehenge ............ 113,01576752
(
NB!
Der kan godt *fuskes* med de her "stenkast" fra Rummet, men
det er YDERST begrænset, HVEM der er i stand til det!
)
Post by Kall, Mogens
Compare with ...
Markpointer 43 (430)
https://sites.google.com/site/etbible/home/markpointer/43
    Markør 43 er et ret vigtigt markørtal, fordi ... (input
    memory from) ...
https://sites.google.com/site/etbible/home/background/atomic-physics/english
    === citat start ===
    A complete list of *all* known isotopes can be downloaded
    from ...
    En komplet liste over *alle* kendte isotoper kan downloades
    fra ...
    https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_nuclides
    From this table you can see, that ...
    Fra denne tabel kan du se, at ...
    1.
    Proton-counter
    Proton-tæller
    Not all elements have stable isotopes at all.
    Ikke alle grundstoffer har overhovedet stabile isotoper.
    The exceptions are the atomic numbers ...
    Undtagelserne er atom-numrene ...
    43, 61, 84-111
    (Total of 30 pieces)
    (i alt 30 stk.)
    === citat slut ===
    Det *afslører* kendskab til moderne atomfysik!
Det er åbenlyst, at nogen *kommunikerer* gennem dette!
=>
Mount Ararat må derfor være *udvalgt* på den baggrund, at
netop lige dette bjerg *tilfældigvis* rammer et heltal
eller rettere sagt noget *genkendeligt* (selvom tallet
IKKE er et heltal)!
Det giver sig selv, at Mount Everest er udvalgt, fordi
det er det største bjerg på Jorden (og er derfor i sig
selv et *orienteringspunkt*)!
HVORFOR ikke vælge heltallet 43 (fremfor 42,97065151) ?
    +217,48739899
    -112,98641903 ....... focus
    =
    104,50097996
    and ...
    104,50097996
    -61,50097996
    =
    43
8.674,28 km Mount Everest
16.214,36 km + Stonehenge
7540,08
113,015732 (Google-Map global units, 8006,05 km = 120)
113,01576752 (internal system)
=>
Find
7540,08
-  1,9557 km
=
7538,124 km (distance to Mount Everest)
51.184189, -1.799355
Hmm ...
Delta
Crater-Stonehenge-line
8,2541 km west from Stonehenge
51.194395, -1.941918
7547,25 km (distance to Mount Everest)
7540,08
=
7,17 km
+1,9557 km
=
9,1257
Hmm ...
Stonehenge-M_Everest-line
Eastcoast of England
51.689777, 0.945996
7339,71 km (distance to M.Everest)
200,37 km (distance to Stonehenge)
Og ...
Da meter-systemet muligvis ALLEREDE ér fundet i forbindelse
med opmålingen af Stonehenge m.m., se evt. ...
https://sites.google.com/site/etbible/home/markpointer/43
Da meter-systemet muligvis ALLEREDE ér fundet i forbindelse
med opmålingen af Stonehenge m.m., må de 200 meter nok
antages at være valgt med FULD overlæg!
Og dette har nok haft STØRRE prioritering (end OM 43-tallet
kan genkendes, når der står 42,97).
(200,37 / 200 * 100) - 100 = 0,185 % i afvigelse
(42,97 / 43 * 100) - 100 = -0,0698 % i afvigelse
At tallet IKKE er præcis 200 meter bør undersøges!
Dog må man tage højde for, at de tektoniske plader bevæger
sig og også kan ændre på M.Everests eventuelle højdeforskelle.
NB!
Det er fortsat een *gåde* mht. HVORDAN man dengang har kunnet
anvende meter-systemet.
Alen-systemet (ca. 0,43 cm) var kendt i oldtiden
Og ...
Jeg målet min underarm i går inklusiv langefinger,
og længden er på 50,3 cm.
)
_______________________________________________________
5
England, south coast
50.610555, -2.139448
7580,29 km (distance to Mount Everest)
(English Channel)
4
France, western (north)
Guernsey
49.505718, -2.508472
x km (distance to Mount Everest)
(Channel Islands)
3
France, western (north)
48.656992, -2.788144
x km (distance to Mount Everest)
2
France, western (south)
47.296164, -3.230539
x km (distance to Mount Everest)
1.
Crater-Jerusalem-line-120
46.419489, -3.512033
x km (distance to Mount Everest)
....
Crater-Dolmen_of_Guadalperal_(Spain's_stonehenge)-line-120
(
Input memory from ... (*Global* katastrofe) ...
Bibel-search
120
https://www.biblegateway.com/quicksearch/?quicksearch=+120&version=DN1933
=>
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Gen+6.3&version=DN1933
    ... 120 ...
    Gen 6,3
Tallet 120 nævnes altså i forbindelse med en *katastrofe* (Syndfloden),
hvor ALT bliver udslettet (apropos den kosmiske katastrofe, der indtraf
for 65 millioner år siden ved at en asteroide ramte Jorden og udslettede
så godt som alt liv; altså masseuddøen)!
)
Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael.
Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael.
--
Coming up news: Iran hit by a Asteroid. Iran is no more (Jer.49,34-) ?
Last OUTPUT: 22300 news:5e989f19$0$697$***@news.sunsite.dk
https://groups.google.com/d/msg/dk.test/MRWueyeFrn8/OasB9-6uAQAJ
Info http://groups.google.dk/group/dk.test/msg/591d03940b49201e
Website https://sites.google.com/site/kalltree1 File no 22387f
Kall, Mogens
2020-08-03 09:28:40 UTC
Permalink
Pyramids: Found 43 and the meter-system => Found the Crater-Giza-line

File 22.387e ...
https://sites.google.com/site/abraham175code/files/22-xxx/22-3xx/22-387/e

Google-auto-translation:
From Danish to English (and many other languages)...
http://translate.google.com/translate?hl=en&sl=da&tl=en&u=https://sites.google.com/site/abraham175code/files/22-xxx/22-3xx/22-387/e

-

Den 01-08-2020 kl. 15:13 skrev Kall, Mogens:

[File 22.387a]
Post by Kall, Mogens
Rekonstruktion, version 1
File 22.387 ...
https://sites.google.com/site/abraham175code/files/22-xxx/22-3xx/22-387
From Danish to English (and many other languages)...
http://translate.google.com/translate?hl=en&sl=da&tl=en&u=https://sites.google.com/site/abraham175code/files/22-xxx/22-3xx/22-387
-
    News:dk.livssyn.kristendom
    News:dk.videnskab
    News:no.kultur.folklore.ufo
    News:dk.videnskab
Subject: Abraham-koden
Date: Sun, 9 Jun 2019 13:53:56 +0200, GMT 11:53
Organization: The Kingdom of Heaven, Department Fools of Christ
https://sites.google.com/site/etbible/home/abraham-code/21-560
https://sites.google.com/site/etbible/home/chicxulub-crater/21-560
https://sites.google.com/site/etbible/home/markpointer/43/21-560
https://sites.google.com/site/etbible/home/markpointer/61/21-560
https://sites.google.com/site/etbible/home/markpointer/172/21-560
https://sites.google.com/site/etbible/home/markpointer/ur/21-560
https://sites.google.com/site/etbible/home/objects/7-stars/distance/orion-epsilon/21-560
https://sites.google.com/site/etbible/home/objects/orion/epsilon/distance/m45/21-560
https://groups.google.com/d/msg/dk.livssyn.kristendom/1RjZ4SkaHSk/KbhZ3ZL6BQAJ
https://groups.google.com/d/msg/dk.videnskab/J5vLg962edQ/PJRHdfEbBAAJ
https://groups.google.com/d/msg/no.kultur.folklore.ufo/bSeKgCdhenk/cFSxTMrBBgAJ
Post by Kall, Mogens
Hele konstruktionen (inklusiv Abraham-koden) har til formål at
*hjælpe* os til at opmåle ting oppe i himlen, fordi ...
Abraham-75  = distance from South-America to Africa
Abraham-99  = distance from Crater-Mexico to South-America
Abraham-160 = distance from Crater-Mexico to Africa
Abraham-172 = distance from Crater-Mexico to Giza-Egypt
Abraham-175 = distance from Crater-Mexico to Temple-Jerusalem
=>
Abraham 127 = distance from Temple-Jerusalem to South-America
Abraham 9½-3= distance from Temple-Jerusalem to Giza-Egypt
Interrupt RETURN from ...
    News:dk.videnskab
    News:no.kultur.folklore.ufo
    News:dk.videnskab
Subject: Found 14,4 -
    Re: Found target (196) -
    Re: BREAKING NEWS: Found 43 and 61 at Stonehenge
        + stones confirm the Mexico_Crater-Jerusalem line
Organization: The Kingdom of Heaven, Department Fools of Christ
Date: Sat, 1 Aug 2020 14:39:27 +0200
https://sites.google.com/site/abraham175code/files/22-xxx/22-3xx/22-386
https://sites.google.com/site/etfootsteps/home/stonehenge/22-386
https://groups.google.com/d/msg/dk.videnskab/2xtydoT10CE/1bFoVX_KBwAJ
https://groups.google.com/d/msg/no.kultur.folklore.ufo/AQ-fOt1R8GM/iZgT2oi5AAAJ
Hmm ...
Muligvis er vi på den baggrund i stand til at rekonstruere noget af
koden; idet ...
1.
Vi kan IKKE ændre på Kraterets placering i Mexico
2.
Vi kan heller ej ændre på afstanden mellem Afrika og Sydamerika
3.
Vi kan heller ej ændre på afstanden fra Krateret til Sydamerika
4.
Vi kan heller ej ændre på afstanden fra Krateret til Afrika.
Men ...
HVIS vi ønsker at inddrage de tektoniske pladers bevægelser, da havner
vi i Afrika (og IKKE ovre i Asien), ...
Og her er det så, at noget iøjnefaldende gør sig gældende mht. valget
Den er placeret udfor 1/5 af en jordomdrejning
(hvilket svarer til 120 global units i deres 600-tal-system)
1/1 = 600
1/2 = 300
1/3 = 200
1/4 = 150
1/5 = 120 ... focus
1/6 = 100
1/7 =  85,71...
1/8 =  75
Men KUN *nogle* af dem når fra Krateret helt over til Europa/Afrika.
Resten går "tabt" undervejs ude i Atlanterhavet!
Rekonstruktionen må derfor starte med at undersøge hvilke brøker, der
kan lade sig gøre, samt i hvilken retning de peger.
Un moment, s'il vous plaît.
Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael.
Newsgroups:
News:dk.videnskab
Subject: Re: Found 43 and meter-system in connection to
Stonehenge, M.Ararat and M.Everest -
Re: Rekonstruktion, version 1 - Re: Abraham-koden
Organization: The Kingdom of Heaven, Department Fools of Christ
Date: Mon, 3 Aug 2020 09:05:45 +0200
22387d news:5f27b74c$0$702$***@news.sunsite.dk
https://sites.google.com/site/abraham175code/files/22-xxx/22-3xx/22-387/d
https://groups.google.com/d/msg/dk.videnskab/J5vLg962edQ/EKrR93JVCAAJ
Post by Kall, Mogens
Post by Kall, Mogens
Post by Kall, Mogens
1/5 = 120 ... focus
1/6 = 100
1/6 = 100
2/6 = 200
Compare with ...
https://sites.google.com/site/abraham175code/egyptian-pyramids/giza
https://sites.google.com/site/abraham175code/egyptian-pyramids
Distance (Arcdegrees, 600-system)
from
Giza
to
North Pole ................ 100,03981500
[ ... ]
South Pole ................ 199,96018500
[ ... ]
Post by Kall, Mogens
1.
Gizas afstand (4*43 = 172,00000000 )
=>
Det vil sige, at Craterets position skal flyttes ...
+172,04602981
-172
=
0,04602981
... omtrent 3,068654 km mod "vest".
og ...
2.
Mount Everest
https://sites.google.com/site/abraham175code/mount-everest
distance
to
Mount Ararat ........... 61,50097996
[ ... ]
Stonehenge ............ 113,01576752
[ ... ]
Chicxulub crater ...... 217,48739899
=>
+ 43
+ 61,50097996
+ 113,01576752
=
217,51674748
Det vil sige, at Craterets position skal flyttes ...
+217,51674748
-217,48739899
= 0,02934849
... omtrent 1,956566 km mod "syd".
[
NB!
Test at Ararats bjerg (på 61,5 i forhold til Mount Everest) er
*enestående* mht. ...
1.
at 61 "titter" frem
og ...
2.
at tallet er *letgenkendeligt*
(fx et "heltal" eller noget så godt som et heltal,
hvis man ganger med 2. Et såkaldt "halvtal".)
]
WHY is Giza NOT exactly on position 100/200 latitude ?

Let's find out:


Input position 2,3 km north from Giza:

30°N 31°08'03.3"E
30.000000, 31.134249
2,32 km (distance to Giza)

1. Pyramide top
Den store pyramide i Giza
29.978914, 31.134131
488,93 meter (distance to 2. Pyramide top)
532,96 meter (distance to Sphinx)
922,80 meter (distance to 3. Pyramide top)


2. Pyramide top
Pyramid of Khafre
29.975703, 31.130667
437,57 meter (distance to 3. Pyramide top)
488,93 meter (distance to 1. Pyramide top)
683,22 meter (distance to Sphinx)

3. Pyramide top
Pyramid of King Menkaure
29.972380, 31.128220
437,57 meter (distance to 2. Pyramide top)
922,80 meter (distance to 1. Pyramide top)
972,60 meter (distance to Sphinx)


4. Sfinksen/Sphinx i Giza
Head of the Lion
29.975285, 31.137745
532,96 meter (distance to 1. Pyramide top)
683,22 meter (distance to 2. Pyramide top)
972,60 meter (distance to 3. Pyramide top)
11479,1806 km (distance to Crater-version-2)
=>
Crossline-1:
Crater-Sphinx-line crossing Pyramid_1-Pyramid_2-line
29.978021, 31.133167
11478,6449 km (distance to Crater-version-2)
535,94 meter (distance to Sphinx)
12,01 meter (distance to Crossline-2)
+
Crossline-2:
Crater-Sphinx-line crossing Pyramid_1-Pyramid_3-line
29.977960, 31.133269
11478,6567 km (distance to Crater-version-2)
523,93 meter (distance to Sphinx)
12,01 meter (distance to Crossline-1)

=>

100/200 Latitude line
30.000000, 31.096423
4300,36 meter (distance to Crossline-1) ...... focus
4312,37 meter (distance to Crossline-2)
4836,3 meter (distance to Sphinx)


GOSCH!

Found 43 AGAIN (AND the meter-system) => Found the Crater-Giza-line ... :-)


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael.
--
Coming up news: Iran hit by a Asteroid. Iran is no more (Jer.49,34-) ?
Last OUTPUT: 22300 news:5e989f19$0$697$***@news.sunsite.dk
https://groups.google.com/d/msg/dk.test/MRWueyeFrn8/OasB9-6uAQAJ
Info http://groups.google.dk/group/dk.test/msg/591d03940b49201e
Website https://sites.google.com/site/kalltree1 File no 22387e
Kall, Mogens
2020-08-03 18:17:35 UTC
Permalink
Post by Kall, Mogens
Pyramids: Found 43 and the meter-system => Found the Crater-Giza-line
File 22.387e ...
https://sites.google.com/site/abraham175code/files/22-xxx/22-3xx/22-387/e
From Danish to English (and many other languages)...
http://translate.google.com/translate?hl=en&sl=da&tl=en&u=https://sites.google.com/site/abraham175code/files/22-xxx/22-3xx/22-387/e
-
[File 22.387a]
Post by Kall, Mogens
Rekonstruktion, version 1
File 22.387 ...
https://sites.google.com/site/abraham175code/files/22-xxx/22-3xx/22-387
 From Danish to English (and many other languages)...
http://translate.google.com/translate?hl=en&sl=da&tl=en&u=https://sites.google.com/site/abraham175code/files/22-xxx/22-3xx/22-387
-
     News:dk.livssyn.kristendom
     News:dk.videnskab
     News:no.kultur.folklore.ufo
     News:dk.videnskab
Subject: Abraham-koden
Date: Sun, 9 Jun 2019 13:53:56 +0200, GMT 11:53
Organization: The Kingdom of Heaven, Department Fools of Christ
https://sites.google.com/site/etbible/home/abraham-code/21-560
https://sites.google.com/site/etbible/home/chicxulub-crater/21-560
https://sites.google.com/site/etbible/home/markpointer/43/21-560
https://sites.google.com/site/etbible/home/markpointer/61/21-560
https://sites.google.com/site/etbible/home/markpointer/172/21-560
https://sites.google.com/site/etbible/home/markpointer/ur/21-560
https://sites.google.com/site/etbible/home/objects/7-stars/distance/orion-epsilon/21-560
https://sites.google.com/site/etbible/home/objects/orion/epsilon/distance/m45/21-560
https://groups.google.com/d/msg/dk.livssyn.kristendom/1RjZ4SkaHSk/KbhZ3ZL6BQAJ
https://groups.google.com/d/msg/dk.videnskab/J5vLg962edQ/PJRHdfEbBAAJ
https://groups.google.com/d/msg/no.kultur.folklore.ufo/bSeKgCdhenk/cFSxTMrBBgAJ
 >
 >
 > Hele konstruktionen (inklusiv Abraham-koden) har til formål at
 > *hjælpe* os til at opmåle ting oppe i himlen, fordi ...
 >
 > Abraham-75  = distance from South-America to Africa
 > Abraham-99  = distance from Crater-Mexico to South-America
 > Abraham-160 = distance from Crater-Mexico to Africa
 > Abraham-172 = distance from Crater-Mexico to Giza-Egypt
 > Abraham-175 = distance from Crater-Mexico to Temple-Jerusalem
 > =>
 > Abraham 127 = distance from Temple-Jerusalem to South-America
 > Abraham 9½-3= distance from Temple-Jerusalem to Giza-Egypt
Interrupt RETURN from ...
     News:dk.videnskab
     News:no.kultur.folklore.ufo
     News:dk.videnskab
Subject: Found 14,4 -
     Re: Found target (196) -
     Re: BREAKING NEWS: Found 43 and 61 at Stonehenge
         + stones confirm the Mexico_Crater-Jerusalem line
Organization: The Kingdom of Heaven, Department Fools of Christ
Date: Sat, 1 Aug 2020 14:39:27 +0200
https://sites.google.com/site/abraham175code/files/22-xxx/22-3xx/22-386
https://sites.google.com/site/etfootsteps/home/stonehenge/22-386
https://groups.google.com/d/msg/dk.videnskab/2xtydoT10CE/1bFoVX_KBwAJ
https://groups.google.com/d/msg/no.kultur.folklore.ufo/AQ-fOt1R8GM/iZgT2oi5AAAJ
Hmm ...
Muligvis er vi på den baggrund i stand til at rekonstruere noget af
koden; idet ...
1.
Vi kan IKKE ændre på Kraterets placering i Mexico
2.
Vi kan heller ej ændre på afstanden mellem Afrika og Sydamerika
3.
Vi kan heller ej ændre på afstanden fra Krateret til Sydamerika
4.
Vi kan heller ej ændre på afstanden fra Krateret til Afrika.
Men ...
HVIS vi ønsker at inddrage de tektoniske pladers bevægelser, da havner
vi i Afrika (og IKKE ovre i Asien), ...
Og her er det så, at noget iøjnefaldende gør sig gældende mht. valget
Den er placeret udfor 1/5 af en jordomdrejning
(hvilket svarer til 120 global units i deres 600-tal-system)
1/1 = 600
1/2 = 300
1/3 = 200
1/4 = 150
1/5 = 120 ... focus
1/6 = 100
1/7 =  85,71...
1/8 =  75
Men KUN *nogle* af dem når fra Krateret helt over til Europa/Afrika.
Resten går "tabt" undervejs ude i Atlanterhavet!
Rekonstruktionen må derfor starte med at undersøge hvilke brøker, der
kan lade sig gøre, samt i hvilken retning de peger.
Un moment, s'il vous plaît.
Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael.
    News:dk.videnskab
Subject: Re: Found 43 and meter-system in connection to
        Stonehenge, M.Ararat and M.Everest -
    Re: Rekonstruktion, version 1 - Re: Abraham-koden
Organization: The Kingdom of Heaven, Department Fools of Christ
Date: Mon, 3 Aug 2020 09:05:45 +0200
https://sites.google.com/site/abraham175code/files/22-xxx/22-3xx/22-387/d
https://groups.google.com/d/msg/dk.videnskab/J5vLg962edQ/EKrR93JVCAAJ
Post by Kall, Mogens
Post by Kall, Mogens
1/5 = 120 ... focus
1/6 = 100
1/6 = 100
2/6 = 200
Compare with ...
https://sites.google.com/site/abraham175code/egyptian-pyramids/giza
https://sites.google.com/site/abraham175code/egyptian-pyramids
    Distance (Arcdegrees, 600-system)
      from
        Giza
      to
        North Pole ................ 100,03981500
        [ ... ]
        South Pole ................ 199,96018500
[ ... ]
Post by Kall, Mogens
      1.
      Gizas afstand (4*43 = 172,00000000 )
      =>
      Det vil sige, at Craterets position skal flyttes ...
          +172,04602981
          -172
          =
             0,04602981
       ... omtrent 3,068654 km mod "vest".
    og ...
      2.
      Mount Everest
      https://sites.google.com/site/abraham175code/mount-everest
        distance
          to
            Mount Ararat ........... 61,50097996
            [ ... ]
            Stonehenge ............ 113,01576752
            [ ... ]
            Chicxulub crater ...... 217,48739899
      =>
      + 43
      + 61,50097996
      + 113,01576752
      =
      217,51674748
      Det vil sige, at Craterets position skal flyttes ...
          +217,51674748
          -217,48739899
          =  0,02934849
      ... omtrent 1,956566 km mod "syd".
[
NB!
Test at Ararats bjerg (på 61,5 i forhold til Mount Everest) er
*enestående* mht. ...
      1.
      at 61 "titter" frem
    og ...
      2.
      at tallet er *letgenkendeligt*
      (fx et "heltal" eller noget så godt som et heltal,
      hvis man ganger med 2. Et såkaldt "halvtal".)
]
WHY is Giza NOT exactly on position 100/200 latitude ?
30°N 31°08'03.3"E
30.000000, 31.134249
2,32 km (distance to Giza)
1. Pyramide top
Den store pyramide i Giza
29.978914, 31.134131
488,93 meter (distance to 2. Pyramide top)
532,96 meter (distance to Sphinx)
922,80 meter (distance to 3. Pyramide top)
2. Pyramide top
Pyramid of Khafre
29.975703, 31.130667
437,57 meter (distance to 3. Pyramide top)
488,93 meter (distance to 1. Pyramide top)
683,22 meter (distance to Sphinx)
3. Pyramide top
Pyramid of King Menkaure
29.972380, 31.128220
437,57 meter (distance to 2. Pyramide top)
922,80 meter (distance to 1. Pyramide top)
972,60 meter (distance to Sphinx)
4. Sfinksen/Sphinx i Giza
Head of the Lion
29.975285, 31.137745
532,96 meter (distance to 1. Pyramide top)
683,22 meter (distance to 2. Pyramide top)
972,60 meter (distance to 3. Pyramide top)
11479,1806 km (distance to Crater-version-2)
=>
Crater-Sphinx-line crossing Pyramid_1-Pyramid_2-line
29.978021, 31.133167
11478,6449 km (distance to Crater-version-2)
535,94 meter (distance to Sphinx)
12,01 meter (distance to Crossline-2)
+
Crater-Sphinx-line crossing Pyramid_1-Pyramid_3-line
29.977960, 31.133269
11478,6567 km (distance to Crater-version-2)
523,93 meter (distance to Sphinx)
12,01 meter (distance to Crossline-1)
=>
100/200 Latitude line
30.000000, 31.096423
4300,36 meter (distance to Crossline-1) ...... focus
4312,37 meter (distance to Crossline-2)
4836,3 meter (distance to Sphinx)
GOSCH!
Found 43 AGAIN (AND the meter-system) => Found the Crater-Giza-line ... :-)
Vi kan på den baggrund ...

Konstruktøren (eller rettere sagt: Instansen, der valgte
placeringen af Giza's 3 store pyramider + Sfinksen)
må ha' haft kendskab til ...

1.
Krateret i Mexico

og ...

2.
atomfysik (atom 43's ustabilitet)!

samt ...

3.
... (at Jorden er *rund*, se nedenfor) ...


Vi kan på den baggrund ... gøre os følgende *konklusion*:

HVIS man har ønsket at kommunikere et-eller-andet i relation
til valget af punktet ...
Post by Kall, Mogens
100/200 Latitude line
30.000000, 31.096423
=>

360°
Longitude 31,096423
Latitude 30,000000

600°
Longitude 51,827372 (*1)
Latitude 50,000000 ...................... focus

(Og dermed kendskab til ækvator-linjen => Jorden *rund*)

Apropos ...

1.A
600 / 12 = 50

1.B
Post by Kall, Mogens
Crater-Sphinx-line crossing Pyramid_1-Pyramid_3-line
12,01 meter (distance to Crossline-1)
(
1.C
Post by Kall, Mogens
Crater-Sphinx-line crossing Pyramid_1-Pyramid_2-line
535,94 meter (distance to Sphinx)
12,01 meter (distance to Crossline-2)
__547,95
-600
= -52,05 (*1)
)

=>

Isotope evidence (Isotop indicier)
78-Pt-193, Platinum
Measure (Målestokken)
https://sites.google.com/site/etbible/home/isotope-evidence/78-pt-193

78 Protons
115 neutrons
=
193 Mass Number

½-life = 50,00 years


HVIS man har ønsket at kommunikere et-eller-andet i relation
til valget af punktet (apropos målestokken 78-Pt-193, ½-life 50 y),
da kan faktisk Giza IKKE ligge andre steder, dersom man OGSÅ
SAMTIDIG ønsker at kommunikere Krater-radius på 4*43 (172 units)!

(
ENESTE anden mulighed ligger vest for krateret på position ...
29.975285, 149.81759298
https://goo.gl/maps/64VdXAh8vkXAPuTH8
... hvilket er ude i Stillehavet ca. 1130 km sydøst for Tokyo
)


Ergo kan vi nu (med så godt som 100 % sandsynlighed) sige, at
Giza's Sfinksens hoved ér *målepunktets* begyndelse.

Krateres epicenter i Mexico skal altså findes i en afstand herfra
på *NØJAGTIG* 4 * 43 (172) enheder (ud af 600).


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael.
--
Coming up news: Iran hit by a Asteroid. Iran is no more (Jer.49,34-) ?
Last OUTPUT: 22300 news:5e989f19$0$697$***@news.sunsite.dk
https://groups.google.com/d/msg/dk.test/MRWueyeFrn8/OasB9-6uAQAJ
Info http://groups.google.dk/group/dk.test/msg/591d03940b49201e
Website https://sites.google.com/site/kalltree1 File no 22387g
Kall, Mogens
2020-08-03 23:31:28 UTC
Permalink
Crater, version 3
-89,45067182 21,37786253
21.37786253, -89.45067182
Post by Kall, Mogens
Post by Kall, Mogens
Pyramids: Found 43 and the meter-system => Found the Crater-Giza-line
File 22.387e ...
https://sites.google.com/site/abraham175code/files/22-xxx/22-3xx/22-387/e
 From Danish to English (and many other languages)...
http://translate.google.com/translate?hl=en&sl=da&tl=en&u=https://sites.google.com/site/abraham175code/files/22-xxx/22-3xx/22-387/e
-
[File 22.387a]
Post by Kall, Mogens
Rekonstruktion, version 1
File 22.387 ...
https://sites.google.com/site/abraham175code/files/22-xxx/22-3xx/22-387
 From Danish to English (and many other languages)...
http://translate.google.com/translate?hl=en&sl=da&tl=en&u=https://sites.google.com/site/abraham175code/files/22-xxx/22-3xx/22-387
-
     News:dk.livssyn.kristendom
     News:dk.videnskab
     News:no.kultur.folklore.ufo
     News:dk.videnskab
Subject: Abraham-koden
Date: Sun, 9 Jun 2019 13:53:56 +0200, GMT 11:53
Organization: The Kingdom of Heaven, Department Fools of Christ
https://sites.google.com/site/etbible/home/abraham-code/21-560
https://sites.google.com/site/etbible/home/chicxulub-crater/21-560
https://sites.google.com/site/etbible/home/markpointer/43/21-560
https://sites.google.com/site/etbible/home/markpointer/61/21-560
https://sites.google.com/site/etbible/home/markpointer/172/21-560
https://sites.google.com/site/etbible/home/markpointer/ur/21-560
https://sites.google.com/site/etbible/home/objects/7-stars/distance/orion-epsilon/21-560
https://sites.google.com/site/etbible/home/objects/orion/epsilon/distance/m45/21-560
https://groups.google.com/d/msg/dk.livssyn.kristendom/1RjZ4SkaHSk/KbhZ3ZL6BQAJ
https://groups.google.com/d/msg/dk.videnskab/J5vLg962edQ/PJRHdfEbBAAJ
https://groups.google.com/d/msg/no.kultur.folklore.ufo/bSeKgCdhenk/cFSxTMrBBgAJ
 >
 >
 > Hele konstruktionen (inklusiv Abraham-koden) har til formål at
 > *hjælpe* os til at opmåle ting oppe i himlen, fordi ...
 >
 > Abraham-75  = distance from South-America to Africa
 > Abraham-99  = distance from Crater-Mexico to South-America
 > Abraham-160 = distance from Crater-Mexico to Africa
 > Abraham-172 = distance from Crater-Mexico to Giza-Egypt
 > Abraham-175 = distance from Crater-Mexico to Temple-Jerusalem
 > =>
 > Abraham 127 = distance from Temple-Jerusalem to South-America
 > Abraham 9½-3= distance from Temple-Jerusalem to Giza-Egypt
Interrupt RETURN from ...
     News:dk.videnskab
     News:no.kultur.folklore.ufo
     News:dk.videnskab
Subject: Found 14,4 -
     Re: Found target (196) -
     Re: BREAKING NEWS: Found 43 and 61 at Stonehenge
         + stones confirm the Mexico_Crater-Jerusalem line
Organization: The Kingdom of Heaven, Department Fools of Christ
Date: Sat, 1 Aug 2020 14:39:27 +0200
https://sites.google.com/site/abraham175code/files/22-xxx/22-3xx/22-386
https://sites.google.com/site/etfootsteps/home/stonehenge/22-386
https://groups.google.com/d/msg/dk.videnskab/2xtydoT10CE/1bFoVX_KBwAJ
https://groups.google.com/d/msg/no.kultur.folklore.ufo/AQ-fOt1R8GM/iZgT2oi5AAAJ
Hmm ...
Muligvis er vi på den baggrund i stand til at rekonstruere noget af
koden; idet ...
1.
Vi kan IKKE ændre på Kraterets placering i Mexico
2.
Vi kan heller ej ændre på afstanden mellem Afrika og Sydamerika
3.
Vi kan heller ej ændre på afstanden fra Krateret til Sydamerika
4.
Vi kan heller ej ændre på afstanden fra Krateret til Afrika.
Men ...
HVIS vi ønsker at inddrage de tektoniske pladers bevægelser, da havner
vi i Afrika (og IKKE ovre i Asien), ...
Og her er det så, at noget iøjnefaldende gør sig gældende mht. valget
Den er placeret udfor 1/5 af en jordomdrejning
(hvilket svarer til 120 global units i deres 600-tal-system)
1/1 = 600
1/2 = 300
1/3 = 200
1/4 = 150
1/5 = 120 ... focus
1/6 = 100
1/7 =  85,71...
1/8 =  75
Men KUN *nogle* af dem når fra Krateret helt over til Europa/Afrika.
Resten går "tabt" undervejs ude i Atlanterhavet!
Rekonstruktionen må derfor starte med at undersøge hvilke brøker, der
kan lade sig gøre, samt i hvilken retning de peger.
Un moment, s'il vous plaît.
Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael.
     News:dk.videnskab
Subject: Re: Found 43 and meter-system in connection to
         Stonehenge, M.Ararat and M.Everest -
     Re: Rekonstruktion, version 1 - Re: Abraham-koden
Organization: The Kingdom of Heaven, Department Fools of Christ
Date: Mon, 3 Aug 2020 09:05:45 +0200
https://sites.google.com/site/abraham175code/files/22-xxx/22-3xx/22-387/d
https://groups.google.com/d/msg/dk.videnskab/J5vLg962edQ/EKrR93JVCAAJ
 >
 >>>> 1/5 = 120 ... focus
 >>>> 1/6 = 100
 >
 > 1/6 = 100
 > 2/6 = 200
 >
 > Compare with ...
 >
 > https://sites.google.com/site/abraham175code/egyptian-pyramids/giza
 > https://sites.google.com/site/abraham175code/egyptian-pyramids
 >
 >    Distance (Arcdegrees, 600-system)
 >      from
 >        Giza
 >      to
 >        North Pole ................ 100,03981500
 >        [ ... ]
 >        South Pole ................ 199,96018500
[ ... ]
 >
 >
 >      1.
 >      Gizas afstand (4*43 = 172,00000000 )
 >
 >      =>
 >
 >      Det vil sige, at Craterets position skal flyttes ...
 >
 >          +172,04602981
 >          -172
 >          =
 >             0,04602981
 >
 >       ... omtrent 3,068654 km mod "vest".
 >
 >    og ...
 >
 >      2.
 >      Mount Everest
 >      https://sites.google.com/site/abraham175code/mount-everest
 >
 >        distance
 >          to
 >            Mount Ararat ........... 61,50097996
 >            [ ... ]
 >            Stonehenge ............ 113,01576752
 >            [ ... ]
 >            Chicxulub crater ...... 217,48739899
 >
 >      =>
 >
 >      + 43
 >      + 61,50097996
 >      + 113,01576752
 >      =
 >      217,51674748
 >
 >      Det vil sige, at Craterets position skal flyttes ...
 >
 >          +217,51674748
 >          -217,48739899
 >          =  0,02934849
 >
 >      ... omtrent 1,956566 km mod "syd".
 >
 >
 > [
 > NB!
 > Test at Ararats bjerg (på 61,5 i forhold til Mount Everest) er
 > *enestående* mht. ...
 >
 >      1.
 >      at 61 "titter" frem
 >
 >    og ...
 >
 >      2.
 >      at tallet er *letgenkendeligt*
 >
 >      (fx et "heltal" eller noget så godt som et heltal,
 >      hvis man ganger med 2. Et såkaldt "halvtal".)
 > ]
WHY is Giza NOT exactly on position 100/200 latitude ?
30°N 31°08'03.3"E
30.000000, 31.134249
2,32 km (distance to Giza)
1. Pyramide top
Den store pyramide i Giza
29.978914, 31.134131
488,93 meter (distance to 2. Pyramide top)
532,96 meter (distance to Sphinx)
922,80 meter (distance to 3. Pyramide top)
2. Pyramide top
Pyramid of Khafre
29.975703, 31.130667
437,57 meter (distance to 3. Pyramide top)
488,93 meter (distance to 1. Pyramide top)
683,22 meter (distance to Sphinx)
3. Pyramide top
Pyramid of King Menkaure
29.972380, 31.128220
437,57 meter (distance to 2. Pyramide top)
922,80 meter (distance to 1. Pyramide top)
972,60 meter (distance to Sphinx)
4. Sfinksen/Sphinx i Giza
Head of the Lion
29.975285, 31.137745
532,96 meter (distance to 1. Pyramide top)
683,22 meter (distance to 2. Pyramide top)
972,60 meter (distance to 3. Pyramide top)
11479,1806 km (distance to Crater-version-2)
=>
Crater-Sphinx-line crossing Pyramid_1-Pyramid_2-line
29.978021, 31.133167
11478,6449 km (distance to Crater-version-2)
535,94 meter (distance to Sphinx)
12,01 meter (distance to Crossline-2)
+
Crater-Sphinx-line crossing Pyramid_1-Pyramid_3-line
29.977960, 31.133269
11478,6567 km (distance to Crater-version-2)
523,93 meter (distance to Sphinx)
12,01 meter (distance to Crossline-1)
=>
100/200 Latitude line
30.000000, 31.096423
4300,36 meter (distance to Crossline-1) ...... focus
4312,37 meter (distance to Crossline-2)
4836,3 meter (distance to Sphinx)
GOSCH!
Found 43 AGAIN (AND the meter-system) => Found the Crater-Giza-line ... :-)
Vi kan på den baggrund ...
  Konstruktøren (eller rettere sagt: Instansen, der valgte
  placeringen af Giza's 3 store pyramider + Sfinksen)
  må ha' haft kendskab til ...
    1.
    Krateret i Mexico
  og ...
    2.
    atomfysik (atom 43's ustabilitet)!
  samt ...
    3.
    ... (at Jorden er *rund*, se nedenfor) ...
HVIS man har ønsket at kommunikere et-eller-andet i relation
til valget af punktet ...
    > 100/200 Latitude line
    > 30.000000, 31.096423
  =>
    360°
      Longitude 31,096423
      Latitude  30,000000
    600°
      Longitude 51,827372 (*1)
      Latitude  50,000000 ...................... focus
      (Og dermed kendskab til ækvator-linjen => Jorden *rund*)
  Apropos ...
    1.A
    600 / 12 = 50
    1.B
    > Crater-Sphinx-line crossing Pyramid_1-Pyramid_3-line
    > 12,01 meter (distance to Crossline-1)
    (
    1.C
    > Crater-Sphinx-line crossing Pyramid_1-Pyramid_2-line
    > 535,94 meter (distance to Sphinx)
    >  12,01 meter (distance to Crossline-2)
    __547,95
     -600
    = -52,05 (*1)
    )
    =>
    Isotope evidence (Isotop indicier)
    78-Pt-193, Platinum
    Measure (Målestokken)
    https://sites.google.com/site/etbible/home/isotope-evidence/78-pt-193
         78 Protons
        115 neutrons
        =
        193 Mass Number
        ½-life = 50,00 years
HVIS man har ønsket at kommunikere et-eller-andet i relation
til valget af punktet (apropos målestokken 78-Pt-193, ½-life 50 y),
da kan faktisk Giza IKKE ligge andre steder, dersom man OGSÅ
SAMTIDIG ønsker at kommunikere Krater-radius på 4*43 (172 units)!
(
ENESTE anden mulighed ligger vest for krateret på position ...
29.975285, 149.81759298
https://goo.gl/maps/64VdXAh8vkXAPuTH8
.... hvilket er ude i Stillehavet ca. 1130 km sydøst for Tokyo
)
Ergo kan vi nu (med så godt som 100 % sandsynlighed) sige, at
Giza's Sfinksens hoved ér *målepunktets* begyndelse.
Krateres epicenter i Mexico skal altså findes i en afstand herfra
på *NØJAGTIG* 4 * 43 (172) enheder (ud af 600).
Download:
https://sites.google.com/site/abraham175code/chicxulub-crater/Mount%20Everest%20004.sxc

Crater, version 3
-89,45067182 21,37786253
21.37786253, -89.45067182
Crater-version-1:
7,2629 km (Google-Map-distance to Crater-version-1)
Zona Arqueológica Xcambó:
12,30 km (Google-Map-distance to Zona-Arqueológica-Xcambó)
Mount Everest:
217,51674748 Global units (distance to M.Everest)
14.512,0779 km (Google-Map-distance to M.Everest)
14.512,0779 * 600/217,51674748 = 40.030,23602 km Earth circumference
Sphinx:
172,00000000 Global units (distance to Sphinx)
11.475,3343 km (Google-Map-distance to Sphinx)
11.475,3343 * 600/172,00000000 = 40.030,23593 km Earth circumference

Picture:
https://goo.gl/maps/B5uZwSKGdcakcq4JA

M.Everest-Crater-line crossing halvøen sydpå til
Guatamala/El Salvador
13.700805, -90.030489
855,86 km

Kystlinjen nord
21.321977, -89.455088
6,2310 km

DATA:
6,2310 * 2 =
12,462

Compare with ...

Zona Arqueológica Xcambó:
21.313694, -89.353887
-89,353887 21,313694
12,30 km


M.Everest-Crater-line crossing halvøen sydpå til
Guatamala/El Salvador

Undersøg cirkel:
20.999729, -89.479076
42,15 km to Crater
diameter ca. 1,0 km


Undersøg 3 cirkler:
19.790325, -89.548443
175,25-177,325 km to Crater
diameter alle 3 på ca. 1,0 km

DATA:
42,15/175,25 * 600 = 144,308...
42,15/175,625 * 600 = 144
42,15/177,325 * 600 = 142,619...


Calakmul
Oldtidsminde
18.114700, -89.808570
364,8 km to Crater

-

Crater-Sphinx-line southwest from Crater

20.579749, -90.463010
_____________________________________

HVAD er dét:

Zona Arqueológica Xcambó:
21.313694, -89.353887
-89,353887 21,313694
12,30 km

Kystlinjen
21.332072, -89.381590
8,781 km


Tinúm Municipality, Yucatán, Mexico
20.716311, -88.462923
126,15 km


Kystlinjen Sydvest af halvøen
-87,47777100 20,04800000
20.04800000, -87.47777100
252,92 km
252,92/ 8,781 = 28,80
252,92/ 12,30 = 20,56

-

Chichen Itza
20.6831°, -88.5686°


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael.
--
Coming up news: Iran hit by a Asteroid. Iran is no more (Jer.49,34-) ?
Last OUTPUT: 22300 news:5e989f19$0$697$***@news.sunsite.dk
https://groups.google.com/d/msg/dk.test/MRWueyeFrn8/OasB9-6uAQAJ
Info http://groups.google.dk/group/dk.test/msg/591d03940b49201e
Website https://sites.google.com/site/kalltree1 File no 22387h
Kall, Mogens
2020-08-04 08:34:00 UTC
Permalink
Post by Kall, Mogens
Crater, version 3
-89,45067182    21,37786253
21.37786253, -89.45067182
Post by Kall, Mogens
Post by Kall, Mogens
Pyramids: Found 43 and the meter-system => Found the Crater-Giza-line
File 22.387e ...
https://sites.google.com/site/abraham175code/files/22-xxx/22-3xx/22-387/e
 From Danish to English (and many other languages)...
http://translate.google.com/translate?hl=en&sl=da&tl=en&u=https://sites.google.com/site/abraham175code/files/22-xxx/22-3xx/22-387/e
-
[File 22.387a]
Post by Kall, Mogens
Rekonstruktion, version 1
File 22.387 ...
https://sites.google.com/site/abraham175code/files/22-xxx/22-3xx/22-387
 From Danish to English (and many other languages)...
http://translate.google.com/translate?hl=en&sl=da&tl=en&u=https://sites.google.com/site/abraham175code/files/22-xxx/22-3xx/22-387
-
     News:dk.livssyn.kristendom
     News:dk.videnskab
     News:no.kultur.folklore.ufo
     News:dk.videnskab
Subject: Abraham-koden
Date: Sun, 9 Jun 2019 13:53:56 +0200, GMT 11:53
Organization: The Kingdom of Heaven, Department Fools of Christ
https://sites.google.com/site/etbible/home/abraham-code/21-560
https://sites.google.com/site/etbible/home/chicxulub-crater/21-560
https://sites.google.com/site/etbible/home/markpointer/43/21-560
https://sites.google.com/site/etbible/home/markpointer/61/21-560
https://sites.google.com/site/etbible/home/markpointer/172/21-560
https://sites.google.com/site/etbible/home/markpointer/ur/21-560
https://sites.google.com/site/etbible/home/objects/7-stars/distance/orion-epsilon/21-560
https://sites.google.com/site/etbible/home/objects/orion/epsilon/distance/m45/21-560
https://groups.google.com/d/msg/dk.livssyn.kristendom/1RjZ4SkaHSk/KbhZ3ZL6BQAJ
https://groups.google.com/d/msg/dk.videnskab/J5vLg962edQ/PJRHdfEbBAAJ
https://groups.google.com/d/msg/no.kultur.folklore.ufo/bSeKgCdhenk/cFSxTMrBBgAJ
 >
 >
 > Hele konstruktionen (inklusiv Abraham-koden) har til formål at
 > *hjælpe* os til at opmåle ting oppe i himlen, fordi ...
 >
 > Abraham-75  = distance from South-America to Africa
 > Abraham-99  = distance from Crater-Mexico to South-America
 > Abraham-160 = distance from Crater-Mexico to Africa
 > Abraham-172 = distance from Crater-Mexico to Giza-Egypt
 > Abraham-175 = distance from Crater-Mexico to Temple-Jerusalem
 > =>
 > Abraham 127 = distance from Temple-Jerusalem to South-America
 > Abraham 9½-3= distance from Temple-Jerusalem to Giza-Egypt
Interrupt RETURN from ...
     News:dk.videnskab
     News:no.kultur.folklore.ufo
     News:dk.videnskab
Subject: Found 14,4 -
     Re: Found target (196) -
     Re: BREAKING NEWS: Found 43 and 61 at Stonehenge
         + stones confirm the Mexico_Crater-Jerusalem line
Organization: The Kingdom of Heaven, Department Fools of Christ
Date: Sat, 1 Aug 2020 14:39:27 +0200
https://sites.google.com/site/abraham175code/files/22-xxx/22-3xx/22-386
https://sites.google.com/site/etfootsteps/home/stonehenge/22-386
https://groups.google.com/d/msg/dk.videnskab/2xtydoT10CE/1bFoVX_KBwAJ
https://groups.google.com/d/msg/no.kultur.folklore.ufo/AQ-fOt1R8GM/iZgT2oi5AAAJ
Hmm ...
Muligvis er vi på den baggrund i stand til at rekonstruere noget af
koden; idet ...
1.
Vi kan IKKE ændre på Kraterets placering i Mexico
2.
Vi kan heller ej ændre på afstanden mellem Afrika og Sydamerika
3.
Vi kan heller ej ændre på afstanden fra Krateret til Sydamerika
4.
Vi kan heller ej ændre på afstanden fra Krateret til Afrika.
Men ...
HVIS vi ønsker at inddrage de tektoniske pladers bevægelser, da havner
vi i Afrika (og IKKE ovre i Asien), ...
Og her er det så, at noget iøjnefaldende gør sig gældende mht. valget
Den er placeret udfor 1/5 af en jordomdrejning
(hvilket svarer til 120 global units i deres 600-tal-system)
1/1 = 600
1/2 = 300
1/3 = 200
1/4 = 150
1/5 = 120 ... focus
1/6 = 100
1/7 =  85,71...
1/8 =  75
Men KUN *nogle* af dem når fra Krateret helt over til Europa/Afrika.
Resten går "tabt" undervejs ude i Atlanterhavet!
Rekonstruktionen må derfor starte med at undersøge hvilke brøker, der
kan lade sig gøre, samt i hvilken retning de peger.
Un moment, s'il vous plaît.
Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael.
     News:dk.videnskab
Subject: Re: Found 43 and meter-system in connection to
         Stonehenge, M.Ararat and M.Everest -
     Re: Rekonstruktion, version 1 - Re: Abraham-koden
Organization: The Kingdom of Heaven, Department Fools of Christ
Date: Mon, 3 Aug 2020 09:05:45 +0200
https://sites.google.com/site/abraham175code/files/22-xxx/22-3xx/22-387/d
https://groups.google.com/d/msg/dk.videnskab/J5vLg962edQ/EKrR93JVCAAJ
 >
 >>>> 1/5 = 120 ... focus
 >>>> 1/6 = 100
 >
 > 1/6 = 100
 > 2/6 = 200
 >
 > Compare with ...
 >
 > https://sites.google.com/site/abraham175code/egyptian-pyramids/giza
 > https://sites.google.com/site/abraham175code/egyptian-pyramids
 >
 >    Distance (Arcdegrees, 600-system)
 >      from
 >        Giza
 >      to
 >        North Pole ................ 100,03981500
 >        [ ... ]
 >        South Pole ................ 199,96018500
[ ... ]
 >
 >
 >      1.
 >      Gizas afstand (4*43 = 172,00000000 )
 >
 >      =>
 >
 >      Det vil sige, at Craterets position skal flyttes ...
 >
 >          +172,04602981
 >          -172
 >          =
 >             0,04602981
 >
 >       ... omtrent 3,068654 km mod "vest".
 >
 >    og ...
 >
 >      2.
 >      Mount Everest
 >      https://sites.google.com/site/abraham175code/mount-everest
 >
 >        distance
 >          to
 >            Mount Ararat ........... 61,50097996
 >            [ ... ]
 >            Stonehenge ............ 113,01576752
 >            [ ... ]
 >            Chicxulub crater ...... 217,48739899
 >
 >      =>
 >
 >      + 43
 >      + 61,50097996
 >      + 113,01576752
 >      =
 >      217,51674748
 >
 >      Det vil sige, at Craterets position skal flyttes ...
 >
 >          +217,51674748
 >          -217,48739899
 >          =  0,02934849
 >
 >      ... omtrent 1,956566 km mod "syd".
 >
 >
 > [
 > NB!
 > Test at Ararats bjerg (på 61,5 i forhold til Mount Everest) er
 > *enestående* mht. ...
 >
 >      1.
 >      at 61 "titter" frem
 >
 >    og ...
 >
 >      2.
 >      at tallet er *letgenkendeligt*
 >
 >      (fx et "heltal" eller noget så godt som et heltal,
 >      hvis man ganger med 2. Et såkaldt "halvtal".)
 > ]
WHY is Giza NOT exactly on position 100/200 latitude ?
30°N 31°08'03.3"E
30.000000, 31.134249
2,32 km (distance to Giza)
1. Pyramide top
Den store pyramide i Giza
29.978914, 31.134131
488,93 meter (distance to 2. Pyramide top)
532,96 meter (distance to Sphinx)
922,80 meter (distance to 3. Pyramide top)
2. Pyramide top
Pyramid of Khafre
29.975703, 31.130667
437,57 meter (distance to 3. Pyramide top)
488,93 meter (distance to 1. Pyramide top)
683,22 meter (distance to Sphinx)
3. Pyramide top
Pyramid of King Menkaure
29.972380, 31.128220
437,57 meter (distance to 2. Pyramide top)
922,80 meter (distance to 1. Pyramide top)
972,60 meter (distance to Sphinx)
4. Sfinksen/Sphinx i Giza
Head of the Lion
29.975285, 31.137745
532,96 meter (distance to 1. Pyramide top)
683,22 meter (distance to 2. Pyramide top)
972,60 meter (distance to 3. Pyramide top)
11479,1806 km (distance to Crater-version-2)
=>
Crater-Sphinx-line crossing Pyramid_1-Pyramid_2-line
29.978021, 31.133167
11478,6449 km (distance to Crater-version-2)
535,94 meter (distance to Sphinx)
12,01 meter (distance to Crossline-2)
+
Crater-Sphinx-line crossing Pyramid_1-Pyramid_3-line
29.977960, 31.133269
11478,6567 km (distance to Crater-version-2)
523,93 meter (distance to Sphinx)
12,01 meter (distance to Crossline-1)
=>
100/200 Latitude line
30.000000, 31.096423
4300,36 meter (distance to Crossline-1) ...... focus
4312,37 meter (distance to Crossline-2)
4836,3 meter (distance to Sphinx)
GOSCH!
Found 43 AGAIN (AND the meter-system) => Found the Crater-Giza-line ... :-)
Vi kan på den baggrund ...
   Konstruktøren (eller rettere sagt: Instansen, der valgte
   placeringen af Giza's 3 store pyramider + Sfinksen)
   må ha' haft kendskab til ...
     1.
     Krateret i Mexico
   og ...
     2.
     atomfysik (atom 43's ustabilitet)!
   samt ...
     3.
     ... (at Jorden er *rund*, se nedenfor) ...
HVIS man har ønsket at kommunikere et-eller-andet i relation
til valget af punktet ...
     > 100/200 Latitude line
     > 30.000000, 31.096423
   =>
     360°
       Longitude 31,096423
       Latitude  30,000000
     600°
       Longitude 51,827372 (*1)
       Latitude  50,000000 ...................... focus
       (Og dermed kendskab til ækvator-linjen => Jorden *rund*)
   Apropos ...
     1.A
     600 / 12 = 50
     1.B
     > Crater-Sphinx-line crossing Pyramid_1-Pyramid_3-line
     > 12,01 meter (distance to Crossline-1)
     (
     1.C
     > Crater-Sphinx-line crossing Pyramid_1-Pyramid_2-line
     > 535,94 meter (distance to Sphinx)
     >  12,01 meter (distance to Crossline-2)
     __547,95
      -600
     = -52,05 (*1)
     )
     =>
     Isotope evidence (Isotop indicier)
     78-Pt-193, Platinum
     Measure (Målestokken)
https://sites.google.com/site/etbible/home/isotope-evidence/78-pt-193
          78 Protons
         115 neutrons
         =
         193 Mass Number
         ½-life = 50,00 years
HVIS man har ønsket at kommunikere et-eller-andet i relation
til valget af punktet (apropos målestokken 78-Pt-193, ½-life 50 y),
da kan faktisk Giza IKKE ligge andre steder, dersom man OGSÅ
SAMTIDIG ønsker at kommunikere Krater-radius på 4*43 (172 units)!
(
ENESTE anden mulighed ligger vest for krateret på position ...
29.975285, 149.81759298
https://goo.gl/maps/64VdXAh8vkXAPuTH8
.... hvilket er ude i Stillehavet ca. 1130 km sydøst for Tokyo
)
Ergo kan vi nu (med så godt som 100 % sandsynlighed) sige, at
Giza's Sfinksens hoved ér *målepunktets* begyndelse.
Krateres epicenter i Mexico skal altså findes i en afstand herfra
på *NØJAGTIG* 4 * 43 (172) enheder (ud af 600).
https://sites.google.com/site/abraham175code/chicxulub-crater/Mount%20Everest%20004.sxc
Crater, version 3
-89,45067182    21,37786253
21.37786253, -89.45067182
7,2629 km (Google-Map-distance to Crater-version-1)
12,30 km (Google-Map-distance to Zona-Arqueológica-Xcambó)
217,51674748 Global units (distance to M.Everest)
14.512,0779 km (Google-Map-distance to M.Everest)
14.512,0779 * 600/217,51674748 = 40.030,23602 km Earth circumference
172,00000000 Global units (distance to Sphinx)
11.475,3343 km (Google-Map-distance to Sphinx)
11.475,3343 * 600/172,00000000 = 40.030,23593 km Earth circumference
https://goo.gl/maps/B5uZwSKGdcakcq4JA
M.Everest-Crater-line crossing halvøen sydpå til
Guatamala/El Salvador
13.700805, -90.030489
855,86 km
Kystlinjen nord
21.321977, -89.455088
6,2310 km
6,2310 * 2 =
12,462
Compare with ...
21.313694, -89.353887
-89,353887    21,313694
12,30 km
M.Everest-Crater-line crossing halvøen sydpå til
Guatamala/El Salvador
20.999729, -89.479076
42,15 km to Crater
42,1495 km
Post by Kall, Mogens
diameter ca. 1,0 km
19.790325, -89.548443
175,25-177,325 km to Crater
diameter alle 3 på ca. 1,0 km
42,15/175,25  * 600 = 144,308...
42,15/175,625 * 600 = 144
42,15/177,325 * 600 = 142,619...
Calakmul
Oldtidsminde
18.114700, -89.808570
364,8 km to Crater
-
Crater-Sphinx-line southwest from Crater
20.579749, -90.463010
_____________________________________
21.313694, -89.353887
-89,353887    21,313694
12,30 km
1 * 600/ (42,1495 / 12,30) = 175,091...

Compare with ...

002 version, position 21.40351799, -89.52233101
https://sites.google.com/site/abraham175code/chicxulub-crater/002-v

Distance
from
Crater-Mexico
to
Jerusalem-temple ..... 175,02196387
Mount Ararat ......... 175,40081147

=>

0.
Mount Everest
86,925278 27,988056
27.988056, 86.925278
https://goo.gl/maps/3HiB5BcxRxy1L85U9


27.988056, 87.115331


1.
Crater, version 3
21.37786253, -89.45067182
0 km


2.
Cirkel-1
20.999729, -89.479076
https://goo.gl/maps/8JZJaoU5UY7hNKSg9
42,1495 km


3.
Cirkel-2-3-4
19.790325, -89.548443
175,25-177,325 km to Crater

=>

HVIS man - *hypotetisk* set - ønskede en fuglelinje
fra Cirkel-1 via Krateret til M.Everest, da skulle
M.Everest flyttes ca. 18,66 km mod øst ...
27.988056, 87.115331 (709 km to coast)
27.835155, 87.127839

(
Valgte man cirkel 2, 3 eller 4 da skulle bjerget
flyttes endnu mere mod øst!
)

HVIS denne fuglelinje fortsættes rammer den Den
Indiske kystlinje udfor Den Bengalske Bugt ca.
150 km vest for Bangladesh
21.645392, 87.620901

Distancen herfra og over til M.Everest er på ca.
710 km.

(
NB!

Opmålingen MEGET unøjagtig.

It's just a "pathfinder"!
)

Compare with ...

https://sites.google.com/site/abraham175code/nazca-lines/jerusalem-road-2
Post by Kall, Mogens
705,1 m Distance to Jerusalem-rod-2 start
Kanske mere nøjagtig opmåling/udregning bør foretages!


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael.
--
Coming up news: Iran hit by a Asteroid. Iran is no more (Jer.49,34-) ?
Last OUTPUT: 22300 news:5e989f19$0$697$***@news.sunsite.dk
https://groups.google.com/d/msg/dk.test/MRWueyeFrn8/OasB9-6uAQAJ
Info http://groups.google.dk/group/dk.test/msg/591d03940b49201e
Website https://sites.google.com/site/kalltree1 File no 22387i
Kall, Mogens
2020-08-04 11:47:47 UTC
Permalink
Post by Kall, Mogens
Pyramids: Found 43 and the meter-system => Found the Crater-Giza-line
File 22.387e ...
https://sites.google.com/site/abraham175code/files/22-xxx/22-3xx/22-387/e
From Danish to English (and many other languages)...
http://translate.google.com/translate?hl=en&sl=da&tl=en&u=https://sites.google.com/site/abraham175code/files/22-xxx/22-3xx/22-387/e
Post by Kall, Mogens
-
[File 22.387a]
Post by Kall, Mogens
Rekonstruktion, version 1
File 22.387 ...
https://sites.google.com/site/abraham175code/files/22-xxx/22-3xx/22-387
From Danish to English (and many other languages)...
http://translate.google.com/translate?hl=en&sl=da&tl=en&u=https://sites.google.com/site/abraham175code/files/22-xxx/22-3xx/22-387
Post by Kall, Mogens
Post by Kall, Mogens
-
News:dk.livssyn.kristendom
News:dk.videnskab
News:no.kultur.folklore.ufo
News:dk.videnskab
Subject: Abraham-koden
Date: Sun, 9 Jun 2019 13:53:56 +0200, GMT 11:53
Organization: The Kingdom of Heaven, Department Fools of Christ
https://sites.google.com/site/etbible/home/abraham-code/21-560
https://sites.google.com/site/etbible/home/chicxulub-crater/21-560
https://sites.google.com/site/etbible/home/markpointer/43/21-560
https://sites.google.com/site/etbible/home/markpointer/61/21-560
https://sites.google.com/site/etbible/home/markpointer/172/21-560
https://sites.google.com/site/etbible/home/markpointer/ur/21-560
https://sites.google.com/site/etbible/home/objects/7-stars/distance/orion-epsilon/21-560
https://sites.google.com/site/etbible/home/objects/orion/epsilon/distance/m45/21-560
https://groups.google.com/d/msg/dk.livssyn.kristendom/1RjZ4SkaHSk/KbhZ3ZL6BQAJ
Post by Kall, Mogens
Post by Kall, Mogens
https://groups.google.com/d/msg/dk.videnskab/J5vLg962edQ/PJRHdfEbBAAJ
https://groups.google.com/d/msg/no.kultur.folklore.ufo/bSeKgCdhenk/cFSxTMrBBgAJ
Post by Kall, Mogens
Post by Kall, Mogens
Post by Kall, Mogens
Hele konstruktionen (inklusiv Abraham-koden) har til formål at
*hjælpe* os til at opmåle ting oppe i himlen, fordi ...
Abraham-75 = distance from South-America to Africa
Abraham-99 = distance from Crater-Mexico to South-America
Abraham-160 = distance from Crater-Mexico to Africa
Abraham-172 = distance from Crater-Mexico to Giza-Egypt
Abraham-175 = distance from Crater-Mexico to Temple-Jerusalem
=>
Abraham 127 = distance from Temple-Jerusalem to South-America
Abraham 9½-3= distance from Temple-Jerusalem to Giza-Egypt
Interrupt RETURN from ...
News:dk.videnskab
News:no.kultur.folklore.ufo
News:dk.videnskab
Subject: Found 14,4 -
Re: Found target (196) -
Re: BREAKING NEWS: Found 43 and 61 at Stonehenge
+ stones confirm the Mexico_Crater-Jerusalem line
Organization: The Kingdom of Heaven, Department Fools of Christ
Date: Sat, 1 Aug 2020 14:39:27 +0200
https://sites.google.com/site/abraham175code/files/22-xxx/22-3xx/22-386
https://sites.google.com/site/etfootsteps/home/stonehenge/22-386
https://groups.google.com/d/msg/dk.videnskab/2xtydoT10CE/1bFoVX_KBwAJ
https://groups.google.com/d/msg/no.kultur.folklore.ufo/AQ-fOt1R8GM/iZgT2oi5AAAJ
Post by Kall, Mogens
Post by Kall, Mogens
Hmm ...
Muligvis er vi på den baggrund i stand til at rekonstruere noget af
koden; idet ...
1.
Vi kan IKKE ændre på Kraterets placering i Mexico
2.
Vi kan heller ej ændre på afstanden mellem Afrika og Sydamerika
3.
Vi kan heller ej ændre på afstanden fra Krateret til Sydamerika
4.
Vi kan heller ej ændre på afstanden fra Krateret til Afrika.
Men ...
HVIS vi ønsker at inddrage de tektoniske pladers bevægelser, da havner
vi i Afrika (og IKKE ovre i Asien), ...
Og her er det så, at noget iøjnefaldende gør sig gældende mht. valget
Den er placeret udfor 1/5 af en jordomdrejning
(hvilket svarer til 120 global units i deres 600-tal-system)
1/1 = 600
1/2 = 300
1/3 = 200
1/4 = 150
1/5 = 120 ... focus
1/6 = 100
1/7 = 85,71...
1/8 = 75
Men KUN *nogle* af dem når fra Krateret helt over til Europa/Afrika.
Resten går "tabt" undervejs ude i Atlanterhavet!
Rekonstruktionen må derfor starte med at undersøge hvilke brøker, der
kan lade sig gøre, samt i hvilken retning de peger.
Un moment, s'il vous plaît.
Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael.
News:dk.videnskab
Subject: Re: Found 43 and meter-system in connection to
Stonehenge, M.Ararat and M.Everest -
Re: Rekonstruktion, version 1 - Re: Abraham-koden
Organization: The Kingdom of Heaven, Department Fools of Christ
Date: Mon, 3 Aug 2020 09:05:45 +0200
https://sites.google.com/site/abraham175code/files/22-xxx/22-3xx/22-387/d
https://groups.google.com/d/msg/dk.videnskab/J5vLg962edQ/EKrR93JVCAAJ
Post by Kall, Mogens
Post by Kall, Mogens
Post by Kall, Mogens
1/5 = 120 ... focus
1/6 = 100
1/6 = 100
2/6 = 200
Compare with ...
https://sites.google.com/site/abraham175code/egyptian-pyramids/giza
https://sites.google.com/site/abraham175code/egyptian-pyramids
Distance (Arcdegrees, 600-system)
from
Giza
to
North Pole ................ 100,03981500
[ ... ]
South Pole ................ 199,96018500
[ ... ]
Post by Kall, Mogens
1.
Gizas afstand (4*43 = 172,00000000 )
=>
Det vil sige, at Craterets position skal flyttes ...
+172,04602981
-172
=
0,04602981
... omtrent 3,068654 km mod "vest".
og ...
2.
Mount Everest
https://sites.google.com/site/abraham175code/mount-everest
distance
to
Mount Ararat ........... 61,50097996
[ ... ]
Stonehenge ............ 113,01576752
[ ... ]
Chicxulub crater ...... 217,48739899
=>
+ 43
+ 61,50097996
+ 113,01576752
=
217,51674748
Det vil sige, at Craterets position skal flyttes ...
+217,51674748
-217,48739899
= 0,02934849
... omtrent 1,956566 km mod "syd".
[
NB!
Test at Ararats bjerg (på 61,5 i forhold til Mount Everest) er
*enestående* mht. ...
1.
at 61 "titter" frem
og ...
2.
at tallet er *letgenkendeligt*
(fx et "heltal" eller noget så godt som et heltal,
hvis man ganger med 2. Et såkaldt "halvtal".)
]
WHY is Giza NOT exactly on position 100/200 latitude ?
30°N 31°08'03.3"E
30.000000, 31.134249
2,32 km (distance to Giza)
1. Pyramide top
Den store pyramide i Giza
29.978914, 31.134131
488,93 meter (distance to 2. Pyramide top)
532,96 meter (distance to Sphinx)
922,80 meter (distance to 3. Pyramide top)
2. Pyramide top
Pyramid of Khafre
29.975703, 31.130667
437,57 meter (distance to 3. Pyramide top)
488,93 meter (distance to 1. Pyramide top)
683,22 meter (distance to Sphinx)
3. Pyramide top
Pyramid of King Menkaure
29.972380, 31.128220
437,57 meter (distance to 2. Pyramide top)
922,80 meter (distance to 1. Pyramide top)
972,60 meter (distance to Sphinx)
4. Sfinksen/Sphinx i Giza
Head of the Lion
29.975285, 31.137745
532,96 meter (distance to 1. Pyramide top)
683,22 meter (distance to 2. Pyramide top)
972,60 meter (distance to 3. Pyramide top)
11479,1806 km (distance to Crater-version-2)
=>
Crater-Sphinx-line crossing Pyramid_1-Pyramid_2-line
29.978021, 31.133167
11478,6449 km (distance to Crater-version-2)
535,94 meter (distance to Sphinx)
12,01 meter (distance to Crossline-2)
+
Crater-Sphinx-line crossing Pyramid_1-Pyramid_3-line
29.977960, 31.133269
11478,6567 km (distance to Crater-version-2)
523,93 meter (distance to Sphinx)
12,01 meter (distance to Crossline-1)
=>
100/200 Latitude line
30.000000, 31.096423
4300,36 meter (distance to Crossline-1) ...... focus
4312,37 meter (distance to Crossline-2)
4836,3 meter (distance to Sphinx)
GOSCH!
Found 43 AGAIN (AND the meter-system) => Found the Crater-Giza-line ... :-)
Interrupt RETURN from ...

Newsgroups:
News:dk.videnskab
Subject: Crater version 3 -
Re: Pyramids: Found 43 and the meter-system =>
Found the Crater-Giza-line -
Re: Rekonstruktion, version 1 -
Re: Abraham-koden
Organization: The Kingdom of Heaven, Department Fools of Christ
Date: Tue, 4 Aug 2020 01:31:28 +0200
22387h news:5f289e53$0$697$***@news.sunsite.dk
https://sites.google.com/site/abraham175code/files/22-xxx/22-3xx/22-387/h
https://groups.google.com/d/msg/dk.videnskab/J5vLg962edQ/bB92Vj2LCAAJ
Post by Kall, Mogens
Crater, version 3
-89,45067182 21,37786253
21.37786253, -89.45067182
7,2629 km (Google-Map-distance to Crater-version-1)
Hypotesen er forkert, fordi ... (input memory from) ...

Chicxulub crater
https://en.wikipedia.org/wiki/Chicxulub_crater
+
Chicxulub-krateret
https://da.wikipedia.org/wiki/Chicxulub-krateret

Koordinater: 21°24′00″N 89°31′00″V

[ ... ]

Radartopografi viser kraterets diameter på 180 kilometer (image
courtesy NASA/JPL-Caltech). I omkredsen findes mange
jordfaldshuller

[ ... ]

Radarbillede fra en satellit. Billedet viser, hvor massive
bjergarterne er. Dette udtrykker nedslagets komprimering af
grundfjeldet.


Og så meget kan NASA næppe ha' taget fejl!

Sandsynligheden er derfor langt større, at hypotesen er forkert!
Post by Kall, Mogens
Post by Kall, Mogens
2.
Mount Everest
https://sites.google.com/site/abraham175code/mount-everest
distance
to
Mount Ararat ........... 61,50097996
[ ... ]
Stonehenge ............ 113,01576752
[ ... ]
Chicxulub crater ...... 217,48739899
=>
+ 43
+ 61,50097996
+ 113,01576752
=
217,51674748
Det vil sige, at Craterets position skal flyttes ...
+217,51674748
-217,48739899
= 0,02934849
... omtrent 1,956566 km mod "syd".
Punkt 2 bibeholdes UDEN ændring, men ...
Post by Kall, Mogens
Post by Kall, Mogens
1.
Gizas afstand (4*43 = 172,00000000 )
=>
Det vil sige, at Craterets position skal flyttes ...
+172,04602981
-172
=
0,04602981
... omtrent 3,068654 km mod ["øst"].
Denne antagelse er forkert, eller rettere sagt:

0-punktet er IKKE Sfinksens-hoved, men derimod der hvor breddegrad
Post by Kall, Mogens
100/200 Latitude line
30.000000, 31.096423
4300,36 meter (distance to Crossline-1) ...... focus
4312,37 meter (distance to Crossline-2)
4836,3 meter (distance to Sphinx)
Fordi ...

TILSAMMEN dannes der 2 tal bestående af ...

1.
50

og ...

2
4836,3 meter

Compare with ...

Target (Homestar of ET)
Distance to us (Afstand til os):
https://sites.google.com/site/etbible/home/objects/homestar-of-et/distance

[ ... ]

48 * 50 (78-Platin-193, ½-life 50 år)
=
2400 lysår (lightyears)


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael.
--
Coming up news: Iran hit by a Asteroid. Iran is no more (Jer.49,34-) ?
Last OUTPUT: 22300 news:5e989f19$0$697$***@news.sunsite.dk
https://groups.google.com/d/msg/dk.test/MRWueyeFrn8/OasB9-6uAQAJ
Info http://groups.google.dk/group/dk.test/msg/591d03940b49201e
Website https://sites.google.com/site/kalltree1 File no 22387j
Kall, Mogens
2020-08-04 13:10:58 UTC
Permalink
Crater, version 4
-89,51568405 21,38227884
21.38227884, -89.51568405
https://goo.gl/maps/GLargVy2W7BUuCRm8
Post by Kall, Mogens
Post by Kall, Mogens
Pyramids: Found 43 and the meter-system => Found the Crater-Giza-line
File 22.387e ...
https://sites.google.com/site/abraham175code/files/22-xxx/22-3xx/22-387/e
Post by Kall, Mogens
  From Danish to English (and many other languages)...
http://translate.google.com/translate?hl=en&sl=da&tl=en&u=https://sites.google.com/site/abraham175code/files/22-xxx/22-3xx/22-387/e
Post by Kall, Mogens
-
[File 22.387a]
Post by Kall, Mogens
Rekonstruktion, version 1
File 22.387 ...
https://sites.google.com/site/abraham175code/files/22-xxx/22-3xx/22-387
  From Danish to English (and many other languages)...
http://translate.google.com/translate?hl=en&sl=da&tl=en&u=https://sites.google.com/site/abraham175code/files/22-xxx/22-3xx/22-387
Post by Kall, Mogens
Post by Kall, Mogens
-
      News:dk.livssyn.kristendom
      News:dk.videnskab
      News:no.kultur.folklore.ufo
      News:dk.videnskab
Subject: Abraham-koden
Date: Sun, 9 Jun 2019 13:53:56 +0200, GMT 11:53
Organization: The Kingdom of Heaven, Department Fools of Christ
https://sites.google.com/site/etbible/home/abraham-code/21-560
https://sites.google.com/site/etbible/home/chicxulub-crater/21-560
https://sites.google.com/site/etbible/home/markpointer/43/21-560
https://sites.google.com/site/etbible/home/markpointer/61/21-560
https://sites.google.com/site/etbible/home/markpointer/172/21-560
https://sites.google.com/site/etbible/home/markpointer/ur/21-560
https://sites.google.com/site/etbible/home/objects/7-stars/distance/orion-epsilon/21-560
https://sites.google.com/site/etbible/home/objects/orion/epsilon/distance/m45/21-560
https://groups.google.com/d/msg/dk.livssyn.kristendom/1RjZ4SkaHSk/KbhZ3ZL6BQAJ
Post by Kall, Mogens
Post by Kall, Mogens
https://groups.google.com/d/msg/dk.videnskab/J5vLg962edQ/PJRHdfEbBAAJ
https://groups.google.com/d/msg/no.kultur.folklore.ufo/bSeKgCdhenk/cFSxTMrBBgAJ
Post by Kall, Mogens
Post by Kall, Mogens
  >
  >
  > Hele konstruktionen (inklusiv Abraham-koden) har til formål at
  > *hjælpe* os til at opmåle ting oppe i himlen, fordi ...
  >
  > Abraham-75  = distance from South-America to Africa
  > Abraham-99  = distance from Crater-Mexico to South-America
  > Abraham-160 = distance from Crater-Mexico to Africa
  > Abraham-172 = distance from Crater-Mexico to Giza-Egypt
  > Abraham-175 = distance from Crater-Mexico to Temple-Jerusalem
  > =>
  > Abraham 127 = distance from Temple-Jerusalem to South-America
  > Abraham 9½-3= distance from Temple-Jerusalem to Giza-Egypt
Interrupt RETURN from ...
      News:dk.videnskab
      News:no.kultur.folklore.ufo
      News:dk.videnskab
Subject: Found 14,4 -
      Re: Found target (196) -
      Re: BREAKING NEWS: Found 43 and 61 at Stonehenge
          + stones confirm the Mexico_Crater-Jerusalem line
Organization: The Kingdom of Heaven, Department Fools of Christ
Date: Sat, 1 Aug 2020 14:39:27 +0200
https://sites.google.com/site/abraham175code/files/22-xxx/22-3xx/22-386
https://sites.google.com/site/etfootsteps/home/stonehenge/22-386
https://groups.google.com/d/msg/dk.videnskab/2xtydoT10CE/1bFoVX_KBwAJ
https://groups.google.com/d/msg/no.kultur.folklore.ufo/AQ-fOt1R8GM/iZgT2oi5AAAJ
Post by Kall, Mogens
Post by Kall, Mogens
Hmm ...
Muligvis er vi på den baggrund i stand til at rekonstruere noget af
koden; idet ...
1.
Vi kan IKKE ændre på Kraterets placering i Mexico
2.
Vi kan heller ej ændre på afstanden mellem Afrika og Sydamerika
3.
Vi kan heller ej ændre på afstanden fra Krateret til Sydamerika
4.
Vi kan heller ej ændre på afstanden fra Krateret til Afrika.
Men ...
HVIS vi ønsker at inddrage de tektoniske pladers bevægelser, da havner
vi i Afrika (og IKKE ovre i Asien), ...
Og her er det så, at noget iøjnefaldende gør sig gældende mht. valget
Den er placeret udfor 1/5 af en jordomdrejning
(hvilket svarer til 120 global units i deres 600-tal-system)
1/1 = 600
1/2 = 300
1/3 = 200
1/4 = 150
1/5 = 120 ... focus
1/6 = 100
1/7 =  85,71...
1/8 =  75
Men KUN *nogle* af dem når fra Krateret helt over til Europa/Afrika.
Resten går "tabt" undervejs ude i Atlanterhavet!
Rekonstruktionen må derfor starte med at undersøge hvilke brøker, der
kan lade sig gøre, samt i hvilken retning de peger.
Un moment, s'il vous plaît.
Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael.
      News:dk.videnskab
Subject: Re: Found 43 and meter-system in connection to
          Stonehenge, M.Ararat and M.Everest -
      Re: Rekonstruktion, version 1 - Re: Abraham-koden
Organization: The Kingdom of Heaven, Department Fools of Christ
Date: Mon, 3 Aug 2020 09:05:45 +0200
https://sites.google.com/site/abraham175code/files/22-xxx/22-3xx/22-387/d
Post by Kall, Mogens
https://groups.google.com/d/msg/dk.videnskab/J5vLg962edQ/EKrR93JVCAAJ
  >
  >>>> 1/5 = 120 ... focus
  >>>> 1/6 = 100
  >
  > 1/6 = 100
  > 2/6 = 200
  >
  > Compare with ...
  >
  > https://sites.google.com/site/abraham175code/egyptian-pyramids/giza
  > https://sites.google.com/site/abraham175code/egyptian-pyramids
  >
  >    Distance (Arcdegrees, 600-system)
  >      from
  >        Giza
  >      to
  >        North Pole ................ 100,03981500
  >        [ ... ]
  >        South Pole ................ 199,96018500
[ ... ]
  >
  >
  >      1.
  >      Gizas afstand (4*43 = 172,00000000 )
  >
  >      =>
  >
  >      Det vil sige, at Craterets position skal flyttes ...
  >
  >          +172,04602981
  >          -172
  >          =
  >             0,04602981
  >
  >       ... omtrent 3,068654 km mod "vest".
  >
  >    og ...
  >
  >      2.
  >      Mount Everest
  >      https://sites.google.com/site/abraham175code/mount-everest
  >
  >        distance
  >          to
  >            Mount Ararat ........... 61,50097996
  >            [ ... ]
  >            Stonehenge ............ 113,01576752
  >            [ ... ]
  >            Chicxulub crater ...... 217,48739899
  >
  >      =>
  >
  >      + 43
  >      + 61,50097996
  >      + 113,01576752
  >      =
  >      217,51674748
  >
  >      Det vil sige, at Craterets position skal flyttes ...
  >
  >          +217,51674748
  >          -217,48739899
  >          =  0,02934849
  >
  >      ... omtrent 1,956566 km mod "syd".
  >
  >
  > [
  > NB!
  > Test at Ararats bjerg (på 61,5 i forhold til Mount Everest) er
  > *enestående* mht. ...
  >
  >      1.
  >      at 61 "titter" frem
  >
  >    og ...
  >
  >      2.
  >      at tallet er *letgenkendeligt*
  >
  >      (fx et "heltal" eller noget så godt som et heltal,
  >      hvis man ganger med 2. Et såkaldt "halvtal".)
  > ]
WHY is Giza NOT exactly on position 100/200 latitude ?
30°N 31°08'03.3"E
30.000000, 31.134249
2,32 km (distance to Giza)
1. Pyramide top
Den store pyramide i Giza
29.978914, 31.134131
488,93 meter (distance to 2. Pyramide top)
532,96 meter (distance to Sphinx)
922,80 meter (distance to 3. Pyramide top)
2. Pyramide top
Pyramid of Khafre
29.975703, 31.130667
437,57 meter (distance to 3. Pyramide top)
488,93 meter (distance to 1. Pyramide top)
683,22 meter (distance to Sphinx)
3. Pyramide top
Pyramid of King Menkaure
29.972380, 31.128220
437,57 meter (distance to 2. Pyramide top)
922,80 meter (distance to 1. Pyramide top)
972,60 meter (distance to Sphinx)
4. Sfinksen/Sphinx i Giza
Head of the Lion
29.975285, 31.137745
532,96 meter (distance to 1. Pyramide top)
683,22 meter (distance to 2. Pyramide top)
972,60 meter (distance to 3. Pyramide top)
11479,1806 km (distance to Crater-version-2)
=>
Crater-Sphinx-line crossing Pyramid_1-Pyramid_2-line
29.978021, 31.133167
11478,6449 km (distance to Crater-version-2)
535,94 meter (distance to Sphinx)
12,01 meter (distance to Crossline-2)
+
Crater-Sphinx-line crossing Pyramid_1-Pyramid_3-line
29.977960, 31.133269
11478,6567 km (distance to Crater-version-2)
523,93 meter (distance to Sphinx)
12,01 meter (distance to Crossline-1)
=>
100/200 Latitude line
30.000000, 31.096423
4300,36 meter (distance to Crossline-1) ...... focus
4312,37 meter (distance to Crossline-2)
4836,3 meter (distance to Sphinx)
GOSCH!
Found 43 AGAIN (AND the meter-system) => Found the Crater-Giza-line
.... :-)
Interrupt RETURN from ...
    News:dk.videnskab
Subject: Crater version 3 -
    Re: Pyramids: Found 43 and the meter-system =>
        Found the Crater-Giza-line -
    Re: Rekonstruktion, version 1 -
    Re: Abraham-koden
Organization: The Kingdom of Heaven, Department Fools of Christ
Date: Tue, 4 Aug 2020 01:31:28 +0200
https://sites.google.com/site/abraham175code/files/22-xxx/22-3xx/22-387/h
https://groups.google.com/d/msg/dk.videnskab/J5vLg962edQ/bB92Vj2LCAAJ
Post by Kall, Mogens
Crater, version 3
-89,45067182    21,37786253
21.37786253, -89.45067182
7,2629 km (Google-Map-distance to Crater-version-1)
Hypotesen er forkert, fordi ... (input memory from) ...
Chicxulub crater
https://en.wikipedia.org/wiki/Chicxulub_crater
+
Chicxulub-krateret
https://da.wikipedia.org/wiki/Chicxulub-krateret
    Koordinater: 21°24′00″N 89°31′00″V
    [ ... ]
    Radartopografi viser kraterets diameter på 180 kilometer (image
    courtesy NASA/JPL-Caltech). I omkredsen findes mange
    jordfaldshuller
    [ ... ]
    Radarbillede fra en satellit. Billedet viser, hvor massive
    bjergarterne er. Dette udtrykker nedslagets komprimering af
    grundfjeldet.
Og så meget kan NASA næppe ha' taget fejl!
Sandsynligheden er derfor langt større, at hypotesen er forkert!
Post by Kall, Mogens
Post by Kall, Mogens
      2.
      Mount Everest
      https://sites.google.com/site/abraham175code/mount-everest
        distance
          to
            Mount Ararat ........... 61,50097996
            [ ... ]
            Stonehenge ............ 113,01576752
            [ ... ]
            Chicxulub crater ...... 217,48739899
      =>
      + 43
      + 61,50097996
      + 113,01576752
      =
      217,51674748
      Det vil sige, at Craterets position skal flyttes ...
          +217,51674748
          -217,48739899
          =  0,02934849
      ... omtrent 1,956566 km mod "syd".
Punkt 2 bibeholdes UDEN ændring, men ...
Post by Kall, Mogens
Post by Kall, Mogens
      1.
      Gizas afstand (4*43 = 172,00000000 )
      =>
      Det vil sige, at Craterets position skal flyttes ...
          +172,04602981
          -172
          =
             0,04602981
       ... omtrent 3,068654 km mod ["øst"].
0-punktet er IKKE Sfinksens-hoved, men derimod der hvor breddegrad
Post by Kall, Mogens
100/200 Latitude line
30.000000, 31.096423
4300,36 meter (distance to Crossline-1) ...... focus
4312,37 meter (distance to Crossline-2)
4836,3 meter (distance to Sphinx)
Fordi ...
TILSAMMEN dannes der 2 tal bestående af ...
    1.
    50
  og ...
    2
    4836,3 meter
Compare with ...
Target (Homestar of ET)
https://sites.google.com/site/etbible/home/objects/homestar-of-et/distance
    [ ... ]
    48 * 50 (78-Platin-193, ½-life 50 år)
    =
    2400 lysår (lightyears)
Crater, version 4a
-89,51565105 21,38227662
21.38227662, -89.51565105
https://goo.gl/maps/zPhJM1kResc84Uqo9
1,9736 km (Google-Map-distance to Crater-version-1)

Punktet er så godt som direkte syd (+ en anelse øst) for det oprindelige
(angivet af NASA).

Punktet er IKKE 100% nøjagtig, fordi Latitude 50 har forrykket sig en
anelse mod vest (2,92 meter) fra ...
30.000000, 31.096423

Det nye punkt her er ...
30.000000, 31.096392
31,096392 30,000000

=>

Crater, version 4b
-89,51568405 21,38227884
21.38227884, -89.51568405
https://goo.gl/maps/GLargVy2W7BUuCRm8
14.512,0779 km (Google-Map-distance to Mount Everest)
11.475,3342 km (Google-Map-distance to latitude_50,Sphinx+4836,3meter)
11.480,1731 km (Google-Map-distance to Sphinx-head)

11.480,1731 - 11.475,3342 = 4,8389 km
4,3031 km

Men måske er Den Store Pyramide (P1) IKKE målt helt nøjagtig op.

Ny måling:
29.978940, 31.134104
https://goo.gl/maps/cfwgRqkEZRS7Y4oMA

Og i så fald bliver afstanden på ...
29.978036, 31.133141
4,3003 km


Nå, men ...

Uanset hvad *forbliver* afstanden på 4,8389 km

Og det vil så sige, at vi *forventer*, at afstanden ud til deres
hjemstavn er på ...

50 * 48,389 = 2419,45 lysår


Download evt. spreadsheet/regneark ...
https://sites.google.com/site/abraham175code/chicxulub-crater/Mount%20Everest%20005.sxc


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael.
--
Coming up news: Iran hit by a Asteroid. Iran is no more (Jer.49,34-) ?
Last OUTPUT: 22300 news:5e989f19$0$697$***@news.sunsite.dk
https://groups.google.com/d/msg/dk.test/MRWueyeFrn8/OasB9-6uAQAJ
Info http://groups.google.dk/group/dk.test/msg/591d03940b49201e
Website https://sites.google.com/site/kalltree1 File no 22387k
Kall, Mogens
2020-08-04 17:05:11 UTC
Permalink
File no 22.387l
Post by Kall, Mogens
Crater, version 4
-89,51568405    21,38227884
21.38227884, -89.51568405
https://goo.gl/maps/GLargVy2W7BUuCRm8
 > Pyramids: Found 43 and the meter-system => Found the Crater-Giza-line
 >
 > File 22.387e ...
 >
https://sites.google.com/site/abraham175code/files/22-xxx/22-3xx/22-387/e
 >
 >  From Danish to English (and many other languages)...
 >
http://translate.google.com/translate?hl=en&sl=da&tl=en&u=https://sites.google.com/site/abraham175code/files/22-xxx/22-3xx/22-387/e
 >
 >
 > -
 >
 >
 > [File 22.387a]
 >> Rekonstruktion, version 1
 >>
 >> File 22.387 ...
 >>
https://sites.google.com/site/abraham175code/files/22-xxx/22-3xx/22-387
 >>
 >>  From Danish to English (and many other languages)...
 >>
http://translate.google.com/translate?hl=en&sl=da&tl=en&u=https://sites.google.com/site/abraham175code/files/22-xxx/22-3xx/22-387
 >>
 >>
 >> -
 >>
 >>
 >>      News:dk.livssyn.kristendom
 >>      News:dk.videnskab
 >>      News:no.kultur.folklore.ufo
 >>      News:dk.videnskab
 >> Subject: Abraham-koden
 >> Date: Sun, 9 Jun 2019 13:53:56 +0200, GMT 11:53
 >> Organization: The Kingdom of Heaven, Department Fools of Christ
 >> https://sites.google.com/site/etbible/home/abraham-code/21-560
 >> https://sites.google.com/site/etbible/home/chicxulub-crater/21-560
 >> https://sites.google.com/site/etbible/home/markpointer/43/21-560
 >> https://sites.google.com/site/etbible/home/markpointer/61/21-560
 >> https://sites.google.com/site/etbible/home/markpointer/172/21-560
 >> https://sites.google.com/site/etbible/home/markpointer/ur/21-560
 >>
https://sites.google.com/site/etbible/home/objects/7-stars/distance/orion-epsilon/21-560
 >>
 >>
https://sites.google.com/site/etbible/home/objects/orion/epsilon/distance/m45/21-560
 >>
 >>
https://groups.google.com/d/msg/dk.livssyn.kristendom/1RjZ4SkaHSk/KbhZ3ZL6BQAJ
 >>
 >> https://groups.google.com/d/msg/dk.videnskab/J5vLg962edQ/PJRHdfEbBAAJ
 >>
https://groups.google.com/d/msg/no.kultur.folklore.ufo/bSeKgCdhenk/cFSxTMrBBgAJ
 >>
 >>  >
 >>  >
 >>  > Hele konstruktionen (inklusiv Abraham-koden) har til formål at
 >>  > *hjælpe* os til at opmåle ting oppe i himlen, fordi ...
 >>  >
 >>  > Abraham-75  = distance from South-America to Africa
 >>  > Abraham-99  = distance from Crater-Mexico to South-America
 >>  > Abraham-160 = distance from Crater-Mexico to Africa
 >>  > Abraham-172 = distance from Crater-Mexico to Giza-Egypt
 >>  > Abraham-175 = distance from Crater-Mexico to Temple-Jerusalem
 >>  > =>
 >>  > Abraham 127 = distance from Temple-Jerusalem to South-America
 >>  > Abraham 9½-3= distance from Temple-Jerusalem to Giza-Egypt
 >>
 >>
 >> Interrupt RETURN from ...
 >>
 >>      News:dk.videnskab
 >>      News:no.kultur.folklore.ufo
 >>      News:dk.videnskab
 >> Subject: Found 14,4 -
 >>      Re: Found target (196) -
 >>      Re: BREAKING NEWS: Found 43 and 61 at Stonehenge
 >>          + stones confirm the Mexico_Crater-Jerusalem line
 >> Organization: The Kingdom of Heaven, Department Fools of Christ
 >> Date: Sat, 1 Aug 2020 14:39:27 +0200
 >>
https://sites.google.com/site/abraham175code/files/22-xxx/22-3xx/22-386
 >> https://sites.google.com/site/etfootsteps/home/stonehenge/22-386
 >> https://groups.google.com/d/msg/dk.videnskab/2xtydoT10CE/1bFoVX_KBwAJ
 >>
https://groups.google.com/d/msg/no.kultur.folklore.ufo/AQ-fOt1R8GM/iZgT2oi5AAAJ
 >>
 >>
 >>
 >> Hmm ...
 >>
 >> Muligvis er vi på den baggrund i stand til at rekonstruere noget af
 >> koden; idet ...
 >>
 >> 1.
 >> Vi kan IKKE ændre på Kraterets placering i Mexico
 >>
 >> 2.
 >> Vi kan heller ej ændre på afstanden mellem Afrika og Sydamerika
 >>
 >> 3.
 >> Vi kan heller ej ændre på afstanden fra Krateret til Sydamerika
 >>
 >> 4.
 >> Vi kan heller ej ændre på afstanden fra Krateret til Afrika.
 >>
 >>
 >> Men ...
 >>
 >> HVIS vi ønsker at inddrage de tektoniske pladers bevægelser, da
havner
 >> vi i Afrika (og IKKE ovre i Asien), ...
 >>
 >> Og her er det så, at noget iøjnefaldende gør sig gældende mht. valget
 >>
 >> Den er placeret udfor 1/5 af en jordomdrejning
 >> (hvilket svarer til 120 global units i deres 600-tal-system)
 >>
 >>
 >>
 >> 1/1 = 600
 >> 1/2 = 300
 >> 1/3 = 200
 >> 1/4 = 150
 >> 1/5 = 120 ... focus
 >> 1/6 = 100
 >> 1/7 =  85,71...
 >> 1/8 =  75
 >>
 >>
 >> Men KUN *nogle* af dem når fra Krateret helt over til Europa/Afrika.
 >>
 >> Resten går "tabt" undervejs ude i Atlanterhavet!
 >>
 >>
 >>
 >> Rekonstruktionen må derfor starte med at undersøge hvilke brøker, der
 >> kan lade sig gøre, samt i hvilken retning de peger.
 >>
 >>
 >> Un moment, s'il vous plaît.
 >>
 >>
 >> Med venlig hilsen,
 >> Mogens Kall, The servant of Michael.
 >
 >      News:dk.videnskab
 > Subject: Re: Found 43 and meter-system in connection to
 >          Stonehenge, M.Ararat and M.Everest -
 >      Re: Rekonstruktion, version 1 - Re: Abraham-koden
 > Organization: The Kingdom of Heaven, Department Fools of Christ
 > Date: Mon, 3 Aug 2020 09:05:45 +0200
 >
https://sites.google.com/site/abraham175code/files/22-xxx/22-3xx/22-387/d
 > https://groups.google.com/d/msg/dk.videnskab/J5vLg962edQ/EKrR93JVCAAJ
 >  >
 >  >>>> 1/5 = 120 ... focus
 >  >>>> 1/6 = 100
 >  >
 >  > 1/6 = 100
 >  > 2/6 = 200
 >  >
 >  > Compare with ...
 >  >
 >  > https://sites.google.com/site/abraham175code/egyptian-pyramids/giza
 >  > https://sites.google.com/site/abraham175code/egyptian-pyramids
 >  >
 >  >    Distance (Arcdegrees, 600-system)
 >  >      from
 >  >        Giza
 >  >      to
 >  >        North Pole ................ 100,03981500
 >  >        [ ... ]
 >  >        South Pole ................ 199,96018500
 > [ ... ]
 >  >
 >  >
 >  >      1.
 >  >      Gizas afstand (4*43 = 172,00000000 )
 >  >
 >  >      =>
 >  >
 >  >      Det vil sige, at Craterets position skal flyttes ...
 >  >
 >  >          +172,04602981
 >  >          -172
 >  >          =
 >  >             0,04602981
 >  >
 >  >       ... omtrent 3,068654 km mod "vest".
 >  >
 >  >    og ...
 >  >
 >  >      2.
 >  >      Mount Everest
 >  >      https://sites.google.com/site/abraham175code/mount-everest
 >  >
 >  >        distance
 >  >          to
 >  >            Mount Ararat ........... 61,50097996
 >  >            [ ... ]
 >  >            Stonehenge ............ 113,01576752
 >  >            [ ... ]
 >  >            Chicxulub crater ...... 217,48739899
 >  >
 >  >      =>
 >  >
 >  >      + 43
 >  >      + 61,50097996
 >  >      + 113,01576752
 >  >      =
 >  >      217,51674748
 >  >
 >  >      Det vil sige, at Craterets position skal flyttes ...
 >  >
 >  >          +217,51674748
 >  >          -217,48739899
 >  >          =  0,02934849
 >  >
 >  >      ... omtrent 1,956566 km mod "syd".
 >  >
 >  >
 >  > [
 >  > NB!
 >  > Test at Ararats bjerg (på 61,5 i forhold til Mount Everest) er
 >  > *enestående* mht. ...
 >  >
 >  >      1.
 >  >      at 61 "titter" frem
 >  >
 >  >    og ...
 >  >
 >  >      2.
 >  >      at tallet er *letgenkendeligt*
 >  >
 >  >      (fx et "heltal" eller noget så godt som et heltal,
 >  >      hvis man ganger med 2. Et såkaldt "halvtal".)
 >  > ]
 >
 >
 > WHY is Giza NOT exactly on position 100/200 latitude ?
 >
 >
 >
 >
 > 30°N 31°08'03.3"E
 > 30.000000, 31.134249
 > 2,32 km (distance to Giza)
 >
 > 1. Pyramide top
 > Den store pyramide i Giza
 > 29.978914, 31.134131
 > 488,93 meter (distance to 2. Pyramide top)
 > 532,96 meter (distance to Sphinx)
 > 922,80 meter (distance to 3. Pyramide top)
 >
 >
 > 2. Pyramide top
 > Pyramid of Khafre
 > 29.975703, 31.130667
 > 437,57 meter (distance to 3. Pyramide top)
 > 488,93 meter (distance to 1. Pyramide top)
 > 683,22 meter (distance to Sphinx)
 >
 > 3. Pyramide top
 > Pyramid of King Menkaure
 > 29.972380, 31.128220
 > 437,57 meter (distance to 2. Pyramide top)
 > 922,80 meter (distance to 1. Pyramide top)
 > 972,60 meter (distance to Sphinx)
 >
 >
 > 4. Sfinksen/Sphinx i Giza
 > Head of the Lion
 > 29.975285, 31.137745
 > 532,96 meter (distance to 1. Pyramide top)
 > 683,22 meter (distance to 2. Pyramide top)
 > 972,60 meter (distance to 3. Pyramide top)
 > 11479,1806 km (distance to Crater-version-2)
 > =>
 > Crater-Sphinx-line crossing Pyramid_1-Pyramid_2-line
 > 29.978021, 31.133167
 > 11478,6449 km (distance to Crater-version-2)
 > 535,94 meter (distance to Sphinx)
 > 12,01 meter (distance to Crossline-2)
 > +
 > Crater-Sphinx-line crossing Pyramid_1-Pyramid_3-line
 > 29.977960, 31.133269
 > 11478,6567 km (distance to Crater-version-2)
 > 523,93 meter (distance to Sphinx)
 > 12,01 meter (distance to Crossline-1)
 >
 > =>
 >
 > 100/200 Latitude line
 > 30.000000, 31.096423
 > 4300,36 meter (distance to Crossline-1) ...... focus
 > 4312,37 meter (distance to Crossline-2)
 > 4836,3 meter (distance to Sphinx)
 >
 >
 > GOSCH!
 >
 > Found 43 AGAIN (AND the meter-system) => Found the Crater-Giza-line
.... :-)
Interrupt RETURN from ...
     News:dk.videnskab
Subject: Crater version 3 -
     Re: Pyramids: Found 43 and the meter-system =>
         Found the Crater-Giza-line -
     Re: Rekonstruktion, version 1 -
     Re: Abraham-koden
Organization: The Kingdom of Heaven, Department Fools of Christ
Date: Tue, 4 Aug 2020 01:31:28 +0200
https://sites.google.com/site/abraham175code/files/22-xxx/22-3xx/22-387/h
https://groups.google.com/d/msg/dk.videnskab/J5vLg962edQ/bB92Vj2LCAAJ
 >
 > Crater, version 3
 > -89,45067182    21,37786253
 > 21.37786253, -89.45067182
 > 7,2629 km (Google-Map-distance to Crater-version-1)
Hypotesen er forkert, fordi ... (input memory from) ...
Chicxulub crater
https://en.wikipedia.org/wiki/Chicxulub_crater
+
Chicxulub-krateret
https://da.wikipedia.org/wiki/Chicxulub-krateret
     Koordinater: 21°24′00″N 89°31′00″V
     [ ... ]
     Radartopografi viser kraterets diameter på 180 kilometer (image
     courtesy NASA/JPL-Caltech). I omkredsen findes mange
     jordfaldshuller
     [ ... ]
     Radarbillede fra en satellit. Billedet viser, hvor massive
     bjergarterne er. Dette udtrykker nedslagets komprimering af
     grundfjeldet.
Og så meget kan NASA næppe ha' taget fejl!
Sandsynligheden er derfor langt større, at hypotesen er forkert!
 >>      2.
 >>      Mount Everest
 >>      https://sites.google.com/site/abraham175code/mount-everest
 >>
 >>        distance
 >>          to
 >>            Mount Ararat ........... 61,50097996
 >>            [ ... ]
 >>            Stonehenge ............ 113,01576752
 >>            [ ... ]
 >>            Chicxulub crater ...... 217,48739899
 >>
 >>      =>
 >>
 >>      + 43
 >>      + 61,50097996
 >>      + 113,01576752
 >>      =
 >>      217,51674748
 >>
 >>      Det vil sige, at Craterets position skal flyttes ...
 >>
 >>          +217,51674748
 >>          -217,48739899
 >>          =  0,02934849
 >>
 >>      ... omtrent 1,956566 km mod "syd".
Punkt 2 bibeholdes UDEN ændring, men ...
 >>      1.
 >>      Gizas afstand (4*43 = 172,00000000 )
 >>
 >>      =>
 >>
 >>      Det vil sige, at Craterets position skal flyttes ...
 >>
 >>          +172,04602981
 >>          -172
 >>          =
 >>             0,04602981
 >>
 >>       ... omtrent 3,068654 km mod ["øst"].
0-punktet er IKKE Sfinksens-hoved, men derimod der hvor breddegrad
 > 100/200 Latitude line
 > 30.000000, 31.096423
 > 4300,36 meter (distance to Crossline-1) ...... focus
 > 4312,37 meter (distance to Crossline-2)
 > 4836,3 meter (distance to Sphinx)
Fordi ...
TILSAMMEN dannes der 2 tal bestående af ...
     1.
     50
   og ...
     2
     4836,3 meter
Compare with ...
Target (Homestar of ET)
https://sites.google.com/site/etbible/home/objects/homestar-of-et/distance
     [ ... ]
     48 * 50 (78-Platin-193, ½-life 50 år)
     =
     2400 lysår (lightyears)
Crater, version 4a
-89,51565105    21,38227662
21.38227662, -89.51565105
https://goo.gl/maps/zPhJM1kResc84Uqo9
1,9736 km (Google-Map-distance to Crater-version-1)
Punktet er så godt som direkte syd (+ en anelse øst) for det oprindelige
(angivet af NASA).
Punktet er IKKE 100% nøjagtig, fordi Latitude 50 har forrykket sig en
anelse mod vest (2,92 meter) fra ...
30.000000, 31.096423
Det nye punkt her er ...
30.000000, 31.096392
31,096392    30,000000
=>
Crater, version 4b
-89,51568405    21,38227884
21.38227884, -89.51568405
https://goo.gl/maps/GLargVy2W7BUuCRm8
14.512,0779 km (Google-Map-distance to Mount Everest)
11.475,3342 km (Google-Map-distance to latitude_50,Sphinx+4836,3meter)
11.480,1731 km (Google-Map-distance to Sphinx-head)
11.480,1731 - 11.475,3342 = 4,8389 km
4,3031 km
Men måske er Den Store Pyramide (P1) IKKE målt helt nøjagtig op.
29.978940, 31.134104
https://goo.gl/maps/cfwgRqkEZRS7Y4oMA
Og i så fald bliver afstanden på ...
29.978036, 31.133141
4,3003 km
Nå, men ...
Uanset hvad *forbliver* afstanden på 4,8389 km
Og det vil så sige, at vi *forventer*, at afstanden ud til deres
hjemstavn er på ...
    50 * 48,389 = 2419,45 lysår
Download evt. spreadsheet/regneark ...
https://sites.google.com/site/abraham175code/chicxulub-crater/Mount%20Everest%20005.sxc
https://sites.google.com/site/abraham175code/chicxulub-crater/crater-mt-e-line

Create line from ..

Mount Everest
86,925278 27,988056
27.988056, 86.925278
https://goo.gl/maps/3HiB5BcxRxy1L85U9


Crater, version 4
-89,51568405 21,38227884
21.38227884, -89.51568405
https://goo.gl/maps/GLargVy2W7BUuCRm8
0

M.E-Crater-line, El Salvador, South
-90,083741 13,724634
13.724634, -90.083741
https://goo.gl/maps/cE2zddpih3jqKiu86
853,62 km (distance to Crater-4)


Found:

Calakmul
https://en.wikipedia.org/wiki/Calakmul
Oldtidsminde
18.105392, -89.810829
18.105255, -89.810458 (Own)
https://goo.gl/maps/3fCDSkfp7rGYtVba7
(
4,8178 km "west" from M.E-Crater-4-line
18.102255, -89.764985
=> 365,6547 km from Crater-4
)
365,6920 km directly from Crater-4

=>

(
365,6547 * 600/ 853,62 = 257,0146...

Tallet MEGET pænt *afrundet*!
)

4,8178 * 600/366 = 7,89803
4,8178 * 600/365,6920 = 7,90468
4,8178 * 600/365,6547 = 7,90549
4,8178 * 600/365,24219878 = 7,91442
4,8178 * 600/365 = 7,91967
4,8178 * 600/360 = 8,02967
4,8178 * 600/359,12937244 = 8,04913 (target, as far as we know, yet)

Compare with ...

Target: Homestar of ET (ETs hjemstjerne)
https://sites.google.com/site/etbible/home/objects/homestar-of-et
+
https://sites.google.com/site/etbible/home/objects/homestar-of-et/g-lat/20-898

Moderstjernens position menes således at befinde sige på ca. ...

Galaktisk længdegrad 45-46 (i et 600-talsystem samt i
stjernekort-2 ud af 4, hver på 150 enheder)

600-tal-system:
Galaktisk
længdegrad 195,6518082
breddegrad + 8,049132769

(
NB!
Moderstjernen deres forventes at have en *egenbevægelse*! Den aktuelle
position kan således tilkendegive en *tidslinje*, fx. HVORNÅR man
rejse fra moderstjernen og/eller ankom til vort solsystem osv.
)


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael.
--
Coming up news: Iran hit by a Asteroid. Iran is no more (Jer.49,34-) ?
Last OUTPUT: 22300 news:5e989f19$0$697$***@news.sunsite.dk
https://groups.google.com/d/msg/dk.test/MRWueyeFrn8/OasB9-6uAQAJ
Info http://groups.google.dk/group/dk.test/msg/591d03940b49201e
Website https://sites.google.com/site/kalltree1 File no 22387l
Kall, Mogens
2020-08-04 17:22:14 UTC
Permalink
Post by Kall, Mogens
File no 22.387l
Post by Kall, Mogens
Crater, version 4
-89,51568405    21,38227884
21.38227884, -89.51568405
https://goo.gl/maps/GLargVy2W7BUuCRm8
 > Pyramids: Found 43 and the meter-system => Found the Crater-Giza-line
 >
 > File 22.387e ...
 >
https://sites.google.com/site/abraham175code/files/22-xxx/22-3xx/22-387/e
 >
 >  From Danish to English (and many other languages)...
 >
http://translate.google.com/translate?hl=en&sl=da&tl=en&u=https://sites.google.com/site/abraham175code/files/22-xxx/22-3xx/22-387/e
 >
 >
 > -
 >
 >
 > [File 22.387a]
 >> Rekonstruktion, version 1
 >>
 >> File 22.387 ...
 >>
https://sites.google.com/site/abraham175code/files/22-xxx/22-3xx/22-387
 >>
 >>  From Danish to English (and many other languages)...
 >>
http://translate.google.com/translate?hl=en&sl=da&tl=en&u=https://sites.google.com/site/abraham175code/files/22-xxx/22-3xx/22-387
 >>
 >>
 >> -
 >>
 >>
 >>      News:dk.livssyn.kristendom
 >>      News:dk.videnskab
 >>      News:no.kultur.folklore.ufo
 >>      News:dk.videnskab
 >> Subject: Abraham-koden
 >> Date: Sun, 9 Jun 2019 13:53:56 +0200, GMT 11:53
 >> Organization: The Kingdom of Heaven, Department Fools of Christ
 >> https://sites.google.com/site/etbible/home/abraham-code/21-560
 >> https://sites.google.com/site/etbible/home/chicxulub-crater/21-560
 >> https://sites.google.com/site/etbible/home/markpointer/43/21-560
 >> https://sites.google.com/site/etbible/home/markpointer/61/21-560
 >> https://sites.google.com/site/etbible/home/markpointer/172/21-560
 >> https://sites.google.com/site/etbible/home/markpointer/ur/21-560
 >>
https://sites.google.com/site/etbible/home/objects/7-stars/distance/orion-epsilon/21-560
 >>
 >>
https://sites.google.com/site/etbible/home/objects/orion/epsilon/distance/m45/21-560
 >>
 >>
https://groups.google.com/d/msg/dk.livssyn.kristendom/1RjZ4SkaHSk/KbhZ3ZL6BQAJ
 >>
 >>
https://groups.google.com/d/msg/dk.videnskab/J5vLg962edQ/PJRHdfEbBAAJ
 >>
https://groups.google.com/d/msg/no.kultur.folklore.ufo/bSeKgCdhenk/cFSxTMrBBgAJ
 >>
 >>  >
 >>  >
 >>  > Hele konstruktionen (inklusiv Abraham-koden) har til formål at
 >>  > *hjælpe* os til at opmåle ting oppe i himlen, fordi ...
 >>  >
 >>  > Abraham-75  = distance from South-America to Africa
 >>  > Abraham-99  = distance from Crater-Mexico to South-America
 >>  > Abraham-160 = distance from Crater-Mexico to Africa
 >>  > Abraham-172 = distance from Crater-Mexico to Giza-Egypt
 >>  > Abraham-175 = distance from Crater-Mexico to Temple-Jerusalem
 >>  > =>
 >>  > Abraham 127 = distance from Temple-Jerusalem to South-America
 >>  > Abraham 9½-3= distance from Temple-Jerusalem to Giza-Egypt
 >>
 >>
 >> Interrupt RETURN from ...
 >>
 >>      News:dk.videnskab
 >>      News:no.kultur.folklore.ufo
 >>      News:dk.videnskab
 >> Subject: Found 14,4 -
 >>      Re: Found target (196) -
 >>      Re: BREAKING NEWS: Found 43 and 61 at Stonehenge
 >>          + stones confirm the Mexico_Crater-Jerusalem line
 >> Organization: The Kingdom of Heaven, Department Fools of Christ
 >> Date: Sat, 1 Aug 2020 14:39:27 +0200
 >>
https://sites.google.com/site/abraham175code/files/22-xxx/22-3xx/22-386
 >> https://sites.google.com/site/etfootsteps/home/stonehenge/22-386
 >>
https://groups.google.com/d/msg/dk.videnskab/2xtydoT10CE/1bFoVX_KBwAJ
 >>
https://groups.google.com/d/msg/no.kultur.folklore.ufo/AQ-fOt1R8GM/iZgT2oi5AAAJ
 >>
 >>
 >>
 >> Hmm ...
 >>
 >> Muligvis er vi på den baggrund i stand til at rekonstruere noget af
 >> koden; idet ...
 >>
 >> 1.
 >> Vi kan IKKE ændre på Kraterets placering i Mexico
 >>
 >> 2.
 >> Vi kan heller ej ændre på afstanden mellem Afrika og Sydamerika
 >>
 >> 3.
 >> Vi kan heller ej ændre på afstanden fra Krateret til Sydamerika
 >>
 >> 4.
 >> Vi kan heller ej ændre på afstanden fra Krateret til Afrika.
 >>
 >>
 >> Men ...
 >>
 >> HVIS vi ønsker at inddrage de tektoniske pladers bevægelser, da
havner
 >> vi i Afrika (og IKKE ovre i Asien), ...
 >>
 >> Og her er det så, at noget iøjnefaldende gør sig gældende mht. valget
 >>
 >> Den er placeret udfor 1/5 af en jordomdrejning
 >> (hvilket svarer til 120 global units i deres 600-tal-system)
 >>
 >>
 >>
 >> 1/1 = 600
 >> 1/2 = 300
 >> 1/3 = 200
 >> 1/4 = 150
 >> 1/5 = 120 ... focus
 >> 1/6 = 100
 >> 1/7 =  85,71...
 >> 1/8 =  75
 >>
 >>
 >> Men KUN *nogle* af dem når fra Krateret helt over til Europa/Afrika.
 >>
 >> Resten går "tabt" undervejs ude i Atlanterhavet!
 >>
 >>
 >>
 >> Rekonstruktionen må derfor starte med at undersøge hvilke brøker, der
 >> kan lade sig gøre, samt i hvilken retning de peger.
 >>
 >>
 >> Un moment, s'il vous plaît.
 >>
 >>
 >> Med venlig hilsen,
 >> Mogens Kall, The servant of Michael.
 >
 >      News:dk.videnskab
 > Subject: Re: Found 43 and meter-system in connection to
 >          Stonehenge, M.Ararat and M.Everest -
 >      Re: Rekonstruktion, version 1 - Re: Abraham-koden
 > Organization: The Kingdom of Heaven, Department Fools of Christ
 > Date: Mon, 3 Aug 2020 09:05:45 +0200
 >
https://sites.google.com/site/abraham175code/files/22-xxx/22-3xx/22-387/d
 > https://groups.google.com/d/msg/dk.videnskab/J5vLg962edQ/EKrR93JVCAAJ
 >  >
 >  >>>> 1/5 = 120 ... focus
 >  >>>> 1/6 = 100
 >  >
 >  > 1/6 = 100
 >  > 2/6 = 200
 >  >
 >  > Compare with ...
 >  >
 >  >
https://sites.google.com/site/abraham175code/egyptian-pyramids/giza
 >  > https://sites.google.com/site/abraham175code/egyptian-pyramids
 >  >
 >  >    Distance (Arcdegrees, 600-system)
 >  >      from
 >  >        Giza
 >  >      to
 >  >        North Pole ................ 100,03981500
 >  >        [ ... ]
 >  >        South Pole ................ 199,96018500
 > [ ... ]
 >  >
 >  >
 >  >      1.
 >  >      Gizas afstand (4*43 = 172,00000000 )
 >  >
 >  >      =>
 >  >
 >  >      Det vil sige, at Craterets position skal flyttes ...
 >  >
 >  >          +172,04602981
 >  >          -172
 >  >          =
 >  >             0,04602981
 >  >
 >  >       ... omtrent 3,068654 km mod "vest".
 >  >
 >  >    og ...
 >  >
 >  >      2.
 >  >      Mount Everest
 >  >      https://sites.google.com/site/abraham175code/mount-everest
 >  >
 >  >        distance
 >  >          to
 >  >            Mount Ararat ........... 61,50097996
 >  >            [ ... ]
 >  >            Stonehenge ............ 113,01576752
 >  >            [ ... ]
 >  >            Chicxulub crater ...... 217,48739899
 >  >
 >  >      =>
 >  >
 >  >      + 43
 >  >      + 61,50097996
 >  >      + 113,01576752
 >  >      =
 >  >      217,51674748
 >  >
 >  >      Det vil sige, at Craterets position skal flyttes ...
 >  >
 >  >          +217,51674748
 >  >          -217,48739899
 >  >          =  0,02934849
 >  >
 >  >      ... omtrent 1,956566 km mod "syd".
 >  >
 >  >
 >  > [
 >  > NB!
 >  > Test at Ararats bjerg (på 61,5 i forhold til Mount Everest) er
 >  > *enestående* mht. ...
 >  >
 >  >      1.
 >  >      at 61 "titter" frem
 >  >
 >  >    og ...
 >  >
 >  >      2.
 >  >      at tallet er *letgenkendeligt*
 >  >
 >  >      (fx et "heltal" eller noget så godt som et heltal,
 >  >      hvis man ganger med 2. Et såkaldt "halvtal".)
 >  > ]
 >
 >
 > WHY is Giza NOT exactly on position 100/200 latitude ?
 >
 >
 >
 >
 > 30°N 31°08'03.3"E
 > 30.000000, 31.134249
 > 2,32 km (distance to Giza)
 >
 > 1. Pyramide top
 > Den store pyramide i Giza
 > 29.978914, 31.134131
 > 488,93 meter (distance to 2. Pyramide top)
 > 532,96 meter (distance to Sphinx)
 > 922,80 meter (distance to 3. Pyramide top)
 >
 >
 > 2. Pyramide top
 > Pyramid of Khafre
 > 29.975703, 31.130667
 > 437,57 meter (distance to 3. Pyramide top)
 > 488,93 meter (distance to 1. Pyramide top)
 > 683,22 meter (distance to Sphinx)
 >
 > 3. Pyramide top
 > Pyramid of King Menkaure
 > 29.972380, 31.128220
 > 437,57 meter (distance to 2. Pyramide top)
 > 922,80 meter (distance to 1. Pyramide top)
 > 972,60 meter (distance to Sphinx)
 >
 >
 > 4. Sfinksen/Sphinx i Giza
 > Head of the Lion
 > 29.975285, 31.137745
 > 532,96 meter (distance to 1. Pyramide top)
 > 683,22 meter (distance to 2. Pyramide top)
 > 972,60 meter (distance to 3. Pyramide top)
 > 11479,1806 km (distance to Crater-version-2)
 > =>
 > Crater-Sphinx-line crossing Pyramid_1-Pyramid_2-line
 > 29.978021, 31.133167
 > 11478,6449 km (distance to Crater-version-2)
 > 535,94 meter (distance to Sphinx)
 > 12,01 meter (distance to Crossline-2)
 > +
 > Crater-Sphinx-line crossing Pyramid_1-Pyramid_3-line
 > 29.977960, 31.133269
 > 11478,6567 km (distance to Crater-version-2)
 > 523,93 meter (distance to Sphinx)
 > 12,01 meter (distance to Crossline-1)
 >
 > =>
 >
 > 100/200 Latitude line
 > 30.000000, 31.096423
 > 4300,36 meter (distance to Crossline-1) ...... focus
 > 4312,37 meter (distance to Crossline-2)
 > 4836,3 meter (distance to Sphinx)
 >
 >
 > GOSCH!
 >
 > Found 43 AGAIN (AND the meter-system) => Found the
Crater-Giza-line .... :-)
Interrupt RETURN from ...
     News:dk.videnskab
Subject: Crater version 3 -
     Re: Pyramids: Found 43 and the meter-system =>
         Found the Crater-Giza-line -
     Re: Rekonstruktion, version 1 -
     Re: Abraham-koden
Organization: The Kingdom of Heaven, Department Fools of Christ
Date: Tue, 4 Aug 2020 01:31:28 +0200
https://sites.google.com/site/abraham175code/files/22-xxx/22-3xx/22-387/h
https://groups.google.com/d/msg/dk.videnskab/J5vLg962edQ/bB92Vj2LCAAJ
 >
 > Crater, version 3
 > -89,45067182    21,37786253
 > 21.37786253, -89.45067182
 > 7,2629 km (Google-Map-distance to Crater-version-1)
Hypotesen er forkert, fordi ... (input memory from) ...
Chicxulub crater
https://en.wikipedia.org/wiki/Chicxulub_crater
+
Chicxulub-krateret
https://da.wikipedia.org/wiki/Chicxulub-krateret
     Koordinater: 21°24′00″N 89°31′00″V
     [ ... ]
     Radartopografi viser kraterets diameter på 180 kilometer (image
     courtesy NASA/JPL-Caltech). I omkredsen findes mange
     jordfaldshuller
     [ ... ]
     Radarbillede fra en satellit. Billedet viser, hvor massive
     bjergarterne er. Dette udtrykker nedslagets komprimering af
     grundfjeldet.
Og så meget kan NASA næppe ha' taget fejl!
Sandsynligheden er derfor langt større, at hypotesen er forkert!
 >>      2.
 >>      Mount Everest
 >>      https://sites.google.com/site/abraham175code/mount-everest
 >>
 >>        distance
 >>          to
 >>            Mount Ararat ........... 61,50097996
 >>            [ ... ]
 >>            Stonehenge ............ 113,01576752
 >>            [ ... ]
 >>            Chicxulub crater ...... 217,48739899
 >>
 >>      =>
 >>
 >>      + 43
 >>      + 61,50097996
 >>      + 113,01576752
 >>      =
 >>      217,51674748
 >>
 >>      Det vil sige, at Craterets position skal flyttes ...
 >>
 >>          +217,51674748
 >>          -217,48739899
 >>          =  0,02934849
 >>
 >>      ... omtrent 1,956566 km mod "syd".
Punkt 2 bibeholdes UDEN ændring, men ...
 >>      1.
 >>      Gizas afstand (4*43 = 172,00000000 )
 >>
 >>      =>
 >>
 >>      Det vil sige, at Craterets position skal flyttes ...
 >>
 >>          +172,04602981
 >>          -172
 >>          =
 >>             0,04602981
 >>
 >>       ... omtrent 3,068654 km mod ["øst"].
0-punktet er IKKE Sfinksens-hoved, men derimod der hvor breddegrad
 > 100/200 Latitude line
 > 30.000000, 31.096423
 > 4300,36 meter (distance to Crossline-1) ...... focus
 > 4312,37 meter (distance to Crossline-2)
 > 4836,3 meter (distance to Sphinx)
Fordi ...
TILSAMMEN dannes der 2 tal bestående af ...
     1.
     50
   og ...
     2
     4836,3 meter
Compare with ...
Target (Homestar of ET)
https://sites.google.com/site/etbible/home/objects/homestar-of-et/distance
     [ ... ]
     48 * 50 (78-Platin-193, ½-life 50 år)
     =
     2400 lysår (lightyears)
Crater, version 4a
-89,51565105    21,38227662
21.38227662, -89.51565105
https://goo.gl/maps/zPhJM1kResc84Uqo9
1,9736 km (Google-Map-distance to Crater-version-1)
Punktet er så godt som direkte syd (+ en anelse øst) for det
oprindelige (angivet af NASA).
Punktet er IKKE 100% nøjagtig, fordi Latitude 50 har forrykket sig en
anelse mod vest (2,92 meter) fra ...
30.000000, 31.096423
Det nye punkt her er ...
30.000000, 31.096392
31,096392    30,000000
=>
Crater, version 4b
-89,51568405    21,38227884
21.38227884, -89.51568405
https://goo.gl/maps/GLargVy2W7BUuCRm8
14.512,0779 km (Google-Map-distance to Mount Everest)
11.475,3342 km (Google-Map-distance to latitude_50,Sphinx+4836,3meter)
11.480,1731 km (Google-Map-distance to Sphinx-head)
11.480,1731 - 11.475,3342 = 4,8389 km
4,3031 km
Men måske er Den Store Pyramide (P1) IKKE målt helt nøjagtig op.
29.978940, 31.134104
https://goo.gl/maps/cfwgRqkEZRS7Y4oMA
Og i så fald bliver afstanden på ...
29.978036, 31.133141
4,3003 km
Nå, men ...
Uanset hvad *forbliver* afstanden på 4,8389 km
Og det vil så sige, at vi *forventer*, at afstanden ud til deres
hjemstavn er på ...
     50 * 48,389 = 2419,45 lysår
Download evt. spreadsheet/regneark ...
https://sites.google.com/site/abraham175code/chicxulub-crater/Mount%20Everest%20005.sxc
https://sites.google.com/site/abraham175code/chicxulub-crater/crater-mt-e-line
Create line from ..
Mount Everest
86,925278 27,988056
27.988056, 86.925278
https://goo.gl/maps/3HiB5BcxRxy1L85U9
Crater, version 4
-89,51568405    21,38227884
21.38227884, -89.51568405
https://goo.gl/maps/GLargVy2W7BUuCRm8
0
M.E-Crater-line, El Salvador, South
-90,083741    13,724634
13.724634, -90.083741
https://goo.gl/maps/cE2zddpih3jqKiu86
853,62 km (distance to Crater-4)
Calakmul
https://en.wikipedia.org/wiki/Calakmul
Oldtidsminde
18.105392, -89.810829
18.105255, -89.810458 (Own)
https://goo.gl/maps/3fCDSkfp7rGYtVba7
(
4,8178 km "west" from M.E-Crater-4-line
18.102255, -89.764985
=> 365,6547 km from Crater-4
)
365,6920 km directly from Crater-4
=>
(
365,6547 * 600/ 853,62 = 257,0146...
Tallet MEGET pænt *afrundet*!
)
4,8178 * 600/366          = 7,89803
4,8178 * 600/365,6920     = 7,90468
4,8178 * 600/365,6547     = 7,90549
4,8178 * 600/365,24219878 = 7,91442
4,8178 * 600/365          = 7,91967
4,8178 * 600/360          = 8,02967
4,8178 * 600/359,12937244 = 8,04913 (target, as far as we know, yet)
Compare with ...
Target: Homestar of ET (ETs hjemstjerne)
https://sites.google.com/site/etbible/home/objects/homestar-of-et
+
https://sites.google.com/site/etbible/home/objects/homestar-of-et/g-lat/20-898
  Moderstjernens position menes således at befinde sige på ca. ...
    Galaktisk længdegrad 45-46 (i et 600-talsystem samt i
    stjernekort-2 ud af 4, hver på 150 enheder)
    Galaktisk
      længdegrad 195,6518082
      breddegrad + 8,049132769
(
NB!
Moderstjernen deres forventes at have en *egenbevægelse*! Den aktuelle
position kan således tilkendegive en *tidslinje*, fx. HVORNÅR man
rejse fra moderstjernen og/eller ankom til vort solsystem osv.
)
Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael.
365,6547 * 600/ 853,62 = 257,01462008856399803191115484642

/3 = 85,67154002952133267730371828214

*5 = 428,3577001476066633865185914107

-600 = -171,6422998523933366134814085893

-(365,6547 * 600/853,62 *5/3 ) + 600 = 171,642...

Compare with ...

Newsgroups:
News:dk.videnskab
Subject: Re: Found 43 and meter-system in connection to
Stonehenge, M.Ararat and M.Everest -
Re: Rekonstruktion, version 1 - Re: Abraham-koden
Organization: The Kingdom of Heaven, Department Fools of Christ
Date: Mon, 3 Aug 2020 09:05:45 +0200
22387d news:5f27b74c$0$702$***@news.sunsite.dk
https://sites.google.com/site/abraham175code/files/22-xxx/22-3xx/22-387/d
https://groups.google.com/d/msg/dk.videnskab/J5vLg962edQ/EKrR93JVCAAJ
Post by Kall, Mogens
Post by Kall, Mogens
Post by Kall, Mogens
1/7 = 85,71...
2/7 = 0,2857...
2/7 * 600 = 171,4...
Compare with ...
https://sites.google.com/site/abraham175code/egyptian-pyramids/giza
https://sites.google.com/site/abraham175code/egyptian-pyramids
Distance (Arcdegrees, 600-system)
from
Giza
to
Crater, Mexico ............ 172,04602981
172 / 4 = 43
Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael.
--
Coming up news: Iran hit by a Asteroid. Iran is no more (Jer.49,34-) ?
Last OUTPUT: 22300 news:5e989f19$0$697$***@news.sunsite.dk
https://groups.google.com/d/msg/dk.test/MRWueyeFrn8/OasB9-6uAQAJ
Info http://groups.google.dk/group/dk.test/msg/591d03940b49201e
Website https://sites.google.com/site/kalltree1 File no 22387m
Kall, Mogens
2020-08-04 17:28:18 UTC
Permalink
Post by Kall, Mogens
Post by Kall, Mogens
File no 22.387l
Post by Kall, Mogens
Crater, version 4
-89,51568405    21,38227884
21.38227884, -89.51568405
https://goo.gl/maps/GLargVy2W7BUuCRm8
 > Pyramids: Found 43 and the meter-system => Found the
Crater-Giza-line
 >
 > File 22.387e ...
 >
https://sites.google.com/site/abraham175code/files/22-xxx/22-3xx/22-387/e
 >
 >  From Danish to English (and many other languages)...
 >
http://translate.google.com/translate?hl=en&sl=da&tl=en&u=https://sites.google.com/site/abraham175code/files/22-xxx/22-3xx/22-387/e
 >
 >
 > -
 >
 >
 > [File 22.387a]
 >> Rekonstruktion, version 1
 >>
 >> File 22.387 ...
 >>
https://sites.google.com/site/abraham175code/files/22-xxx/22-3xx/22-387
 >>
 >>  From Danish to English (and many other languages)...
 >>
http://translate.google.com/translate?hl=en&sl=da&tl=en&u=https://sites.google.com/site/abraham175code/files/22-xxx/22-3xx/22-387
 >>
 >>
 >> -
 >>
 >>
 >>      News:dk.livssyn.kristendom
 >>      News:dk.videnskab
 >>      News:no.kultur.folklore.ufo
 >>      News:dk.videnskab
 >> Subject: Abraham-koden
 >> Date: Sun, 9 Jun 2019 13:53:56 +0200, GMT 11:53
 >> Organization: The Kingdom of Heaven, Department Fools of Christ
 >> https://sites.google.com/site/etbible/home/abraham-code/21-560
 >> https://sites.google.com/site/etbible/home/chicxulub-crater/21-560
 >> https://sites.google.com/site/etbible/home/markpointer/43/21-560
 >> https://sites.google.com/site/etbible/home/markpointer/61/21-560
 >> https://sites.google.com/site/etbible/home/markpointer/172/21-560
 >> https://sites.google.com/site/etbible/home/markpointer/ur/21-560
 >>
https://sites.google.com/site/etbible/home/objects/7-stars/distance/orion-epsilon/21-560
 >>
 >>
https://sites.google.com/site/etbible/home/objects/orion/epsilon/distance/m45/21-560
 >>
 >>
https://groups.google.com/d/msg/dk.livssyn.kristendom/1RjZ4SkaHSk/KbhZ3ZL6BQAJ
 >>
 >>
https://groups.google.com/d/msg/dk.videnskab/J5vLg962edQ/PJRHdfEbBAAJ
 >>
https://groups.google.com/d/msg/no.kultur.folklore.ufo/bSeKgCdhenk/cFSxTMrBBgAJ
 >>
 >>  >
 >>  >
 >>  > Hele konstruktionen (inklusiv Abraham-koden) har til formål at
 >>  > *hjælpe* os til at opmåle ting oppe i himlen, fordi ...
 >>  >
 >>  > Abraham-75  = distance from South-America to Africa
 >>  > Abraham-99  = distance from Crater-Mexico to South-America
 >>  > Abraham-160 = distance from Crater-Mexico to Africa
 >>  > Abraham-172 = distance from Crater-Mexico to Giza-Egypt
 >>  > Abraham-175 = distance from Crater-Mexico to Temple-Jerusalem
 >>  > =>
 >>  > Abraham 127 = distance from Temple-Jerusalem to South-America
 >>  > Abraham 9½-3= distance from Temple-Jerusalem to Giza-Egypt
 >>
 >>
 >> Interrupt RETURN from ...
 >>
 >>      News:dk.videnskab
 >>      News:no.kultur.folklore.ufo
 >>      News:dk.videnskab
 >> Subject: Found 14,4 -
 >>      Re: Found target (196) -
 >>      Re: BREAKING NEWS: Found 43 and 61 at Stonehenge
 >>          + stones confirm the Mexico_Crater-Jerusalem line
 >> Organization: The Kingdom of Heaven, Department Fools of Christ
 >> Date: Sat, 1 Aug 2020 14:39:27 +0200
 >>
https://sites.google.com/site/abraham175code/files/22-xxx/22-3xx/22-386
 >> https://sites.google.com/site/etfootsteps/home/stonehenge/22-386
 >>
https://groups.google.com/d/msg/dk.videnskab/2xtydoT10CE/1bFoVX_KBwAJ
 >>
https://groups.google.com/d/msg/no.kultur.folklore.ufo/AQ-fOt1R8GM/iZgT2oi5AAAJ
 >>
 >>
 >>
 >> Hmm ...
 >>
 >> Muligvis er vi på den baggrund i stand til at rekonstruere noget af
 >> koden; idet ...
 >>
 >> 1.
 >> Vi kan IKKE ændre på Kraterets placering i Mexico
 >>
 >> 2.
 >> Vi kan heller ej ændre på afstanden mellem Afrika og Sydamerika
 >>
 >> 3.
 >> Vi kan heller ej ændre på afstanden