Discussion:
Found 175, 144 - Was: News 2022-08-24, Psychopath-Putin-666 has attacked Ukraine. 1256 days to global Nuclearwar+suicide
(for gammel til at besvare)
Kall, Mogens
2022-08-24 09:23:57 UTC
Permalink
Found 175 (in connection to Crater and Atlit-Yam
and Dolmen of Guadalperal (spanish Stonehenge)
and 144 (irt Stonehenge-DATA))
and 18 (distance between Spain and Mont Blanc)

File 24.427 ...
Abraham-code
https://sites.google.com/view/a-code-f-001/files/24-xxx/24-4xx/24-42x/24-427
Markpointer 65, 144 and 175
https://sites.google.com/view/a-markpointer/65
https://sites.google.com/view/a-markpointer/144
https://sites.google.com/view/a-markpointer/175
Goodwill
https://sites.google.com/view/kall-goodwill/files/24-xxx/24-4xx/24-427


Was:

Alt [russisk] er en løgn, siger russisk faldskærmssoldat om krigen i Ukraine

Russisk hovedkvarter på Krim i brand efter droneangreb


Was:

'Et Ord til Dagen'
'A Word for the Day'
'Слово дня'
'Слово на день'


Was:

181 days since the evil Putin-war in Ukraine started.

173 days after Sodom-warning-to-Russia

161 days after The International Court of Justice ...

UN court:
Russia must stop war immediately.
No evidence of genocide of Russian-speaking people in Ukraine before
invasion

Суд ООН:
Россия должна немедленно прекратить войну.
Доказательств геноцида русскоязычных на Украине до вторжения нет

https://www.icj-cij.org/
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/182/182-20220316-PRE-01-00-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/182/182-20220316-PRE-01-00-FR.pdf

-

Kall, Mogens skrev:

Subject: Som sagt: Med dig fortsat ved roret, Putin, er global
atomkrig nærmest úundgåelig! -
Re: Nu mangler du bare ligesom Karadžić at true os med atomkrig! -
Re: News 2021-04-18, 1749 days to global Nuclearwar
Newsgroups:
News:dk.politik
Organization: The Kingdom of Heaven, Department Fools of Christ
Date: Thu, 22 Apr 2021 09:23:21 +0200
22852 news:6081246c$0$689$***@news.sunsite.dk
Russia (Psychopath-istan + Kleptokratistan)
https://sites.google.com/view/kall-russia/files/22-xxx/22-8xx/22-852
https://sites.google.com/site/kallpol4/home/countries/russia/22-xxx/22-852
https://groups.google.com/g/dk.politik/c/VfKbpnXJM7k/m/LfoeEFfMAgAJ
[ Reconstruction begin (from file 22.846 ...
https://groups.google.com/g/dk.politik/c/VfKbpnXJM7k/m/EoLMCudLAgAJ
]
Atomvagthund bekræfter, at Iran nu producerer uran med 60
procents renhed
https://www.dr.dk/nyheder/seneste/atomvagthund-bekraefter-iran-nu-producerer-uran-med-60-procents-renhed
[ ... ]
1749 dage til global Nuclearwar (see file 21.221)
[ END of Reconstruction ]
Som sagt: Med dig fortsat ved roret, Putin, er global atomkrig
(og dermed Menneskehedens uddøen) nærmest *úundgåelig*!
HVORFOR ?
Fordi du som psykopat IKKE forstår *selvbeherskelsens kunst*, også
mht. at respektere andres ejendom (at man ikke bare kan forlange
alt, hvad man peger (på som en snotforkælet møgunge)).
Men ...
Det bliver nu nok Iran, der opstarter atomkrigen, for de er endnu
mere knald-i-låget end dig, skønner jeg!
Og dog!

Siden da er der jo sket følgende:

Subject: Psykopatus-Putin har angrebet Ukraine. 1437 days to global
nuclearwar -
Re: News 2022-02-01, 1460 days to global Nuclearwar+suicide
Newsgroups:
News:dk.politik
Date: Thu, 24 Feb 2022 23:59:36 +0100
Organization: The Kingdom of Heaven, Department Fools of Christ
23529 <62180ddc$0$695$***@news.sunsite.dk>
https://groups.google.com/g/dk.politik/c/sbzEQu6kwj8/m/AORSGQQrCQAJ
Subject: Путин планирует признать отколовшиеся регионы Восточной
Украины => Глобальная ядерная война на Т-1440 дней -
[ Putin Plans to Recognize Eastern Ukraine’s Breakaway
Regions => Global nuclearwar at T-1440 days ]
Re: News 2022-02-01, 1460 days to global Nuclearwar+suicide
News:dk.politik
Date: Mon, 21 Feb 2022 20:01:41 +0100
Organization: The Kingdom of Heaven, Department Fools of Christ
Nuclearwar + nuclearwinter
https://sites.google.com/view/kall-nuclearwar/files/23-xxx/23-4xx/23-470
NPT
https://sites.google.com/view/kall-npt/files/23-xxx/23-4xx/23-470
Russia (Psychopath-istan + Kleptokratistan)
https://sites.google.com/view/kall-russia/files/23-xxx/23-4xx/23-470
https://groups.google.com/g/dk.politik/c/sbzEQu6kwj8/m/0Mf9BK7FAQAJ>
(Исходная версия синтаксиса ручной клади, wrong)
Исходная версия синтаксиса (дерьмо консервная банка)
Under Balkan-krigen i 1990'erne truede Karadzic med at
atomsønderbombe Italien, dersom vi tillod os at blande os i
konflikten.
Во время войны на Балканах в 1990-х Караджич угрожал атомной
бомбардировкой Италии, если мы позволим себе ввязаться в конфликт.
Vladimir Putin erklærer krig mod Ukraine og beordrer luftangreb mod
militærbaser
Udland
24. februar 2022
https://www.information.dk/udland/2022/02/vladimir-putin-erklaerer-krig-ukraine-beordrer-luftangreb-militaerbaser
[ ... ]
Putin advarer Vesten
I sin tv-tale sendte den russiske præsident indirekte en advarsel
til Vesten om at holde hænderne væk fra Ukraine under den militære
operation.
»Enhver, der prøver at intervenere og endnu værre at skabe trusler
mod vort land og vores folk, bør vide, at Rusland vil reagere
omgående, og at det vil medføre konsekvenser af en karakter, som I
aldrig har oplevet før i jeres historie,« lød den foruroligende
advarsel fra Putin.
+
Først truede Putin med atomvåben, og så slap han militæret løs i Ukraine
24. feb. 2022, 21:36
https://nyheder.tv2.dk/udland/2022-02-24-foerst-truede-putin-med-atomvaaben-og-saa-slap-han-militaeret-loes-i-ukraine
- Hvem der end forsøger at hindre os, eller som truer vort folk og
vort land, bør vide, at Ruslands svar bliver øjeblikkeligt. Og det
vil få så store konsekvenser for jer, at I aldrig tidligere har
oplevet dem i historien.
Talen fra Vladimir Putin var reelt en krigserklæring mod Ukraine og
en advarsel til alle, der ønsker at hjælpe regeringen i Kiev.
Og her gentager Psykopatus-Putin så Karadzics vanvittige trusler!
Afguden bæ-på-dåse betyder således blot, at under en A-vinter,
hvor planterne dør pga. lysmangel og kulde, vil der ikke længere
være mad nok, hvorfor mennesker så er *tvunget* til at æde
hinanden. Når der ikke flere er at æde, må du æde dit eget lort.
Boon appetit!
Таким образом, идол (дерьмо консервная банка) просто означает, что
во время А-зимы, когда растения умирают из-за недостатка света и
холода, пищи больше не будет достаточно, поэтому люди тогда
*вынуждены* поедать друг друга. Когда больше нечего есть, ты
должен есть свое дерьмо. Приятного аппетита!
=>
Наелся ты, наверное, консервированного дерьма, психопат-хрущев!
Du må have spist lort på dåse, psykopat-Khrusjtjov!
Вы наверняка ели дерьмо консервная банка, Психопат-Путин!
Du må have spist dåse-lort, psykopat-Putin!
=>
Hellere én dag i Herrens Hus (Paradiset, Eph 1,14 ...
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Eph+1.14&version=DN1933
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Eph+1.14&version=BPH
Скорее один день в Доме Господнем (Рай, Еф 1,14...
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Eph+1.14&version=ERV-RU
Hellere én dag i Paradiset° end 1000 år i ledtog med psykopater
og deres ækle myrderier (i Auschwitz und so weiter)!
Лучше один день в раю, чем 1000 лет в сговоре с психопатами и их
отвратительными убийствами (в Освенциме и так далее)!
=>
(God bedring på sindssygeanstalten, Psykopatus-Putin)
(Хорошее выздоровление в психиатрической больнице, Психопат-Путин)
Se tillige ...

https://sites.google.com/view/kall-nuclearwar
ET-warning

If You don't like Your future, Mankind, please *change* it!
(Hvis du ikke kan lide din fremtid, skal du *ændre* den!)

_______________________________________________________________


Headline:

Psychopath-Putin-666 has attacked Ukraine.
Psykopatus-Putin-666 har angrebet Ukraine.

Hmm ... (memory on from) ...

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Pro+14.34&version=BPH

Ordsprogene 14:34, Bibelen på hverdagsdansk

Retskaffenhed ophøjer en nation,
synd er en skamplet på ethvert folk.


https://www.biblegateway.com/passage/?search=Pro+14.34&version=ERV-RU

Притчи 14:34, Russian New Testament: Easy-to-Read Version

Доброта возвеличивает народ,
но грех—позор народов.


Quit the deal with the devil, Psykopatus-Putin-666
Выйти из сделки с дьяволом, Психопат-Путин-666
Get out of the deal with the devil, Psychopath Putin-666
Kom ud af aftalen med djævelen, psykopat Putin-666

-

Stand With Ukraine:

Støt Røde Kors Ukraine - Indsamling til Ukraine
https://www.rodekors.dk/stoet/katastrofeberedskab

Ukraine under angreb - civile i akut nød!

-

Nødhjælp til Ukraine - Støt Læger uden Grænser - MSF.dk
https://msf.dk/her-arbejder-msf/lande/ukraine/

Ukraine

Læger uden Grænser
Strandlodsvej 44, 2. sal,
DK-2300 København S

Mobilepay: 665567,
Bank: 4190-0081000,

CVR: 17010077
***@msf.dk.cut
+45 39 77 56 00
Presse-kontakt

-

Mission Øst
https://missioneast.org/donation

MobilePay: Send et valgfrit beløb på 83706
SMS: SMS ME150 til 1245 (150 kr. + alm. SMS-takst)
Betalingskort: Støt på https://missioneast.org/donation

-

Dansk Europamission
https://forfulgtekristne.dk/

Min gave til nødlidende i Ukraine
MobilePay: 452022
Giro 82294937
Bank: reg: 1471 konto: 0008082200
Mærk gaven:
Nødhjælp til Ukraine

-

https://www.google.org/ukraine-relief/

Helping people affected by the war in Ukraine

UNHCR

UNICEF

World Food Programme

-

Hvordan kan jeg hjælpe?
How can I help?

Indsaml penge fx. til Læger uden Grænser og/eller
Røde Kors Ukraine
Collect money e.g. to Médecins Sans Frontières and / or
Red Cross Ukraine
Собирать деньги в Médecins Sans Frontières и/или
Красный Крест Украины

Notat tirsdag den 7. juni

Forleden dag spurgte en af mine naboer om hjælp med at klippe
hendes hæk, og det færdiggjorde jeg så i dag og aftalte med
hende, at hun sender et beløb enten til Læger uden Grænser
eller Den danske Ukraine komite (apropos Operations Dagværk,
hvor skoleelever arbejder gratis en dag og belønningen for
arbejdet så sker i form af en pengeindsamlingen, som går til
et godt formål).

Så det er også en måde at samle penge ind!

-

Den danske Ukraine komite

https://dendanskeukrainekomite.dk/

Den danske Ukraine komite er stiftet for at hjælpe Ukraines
forsvar. Vores formål er, med penge, at hjælpe Ukraine i
landets kamp for frihed og fred.


Søren Pind, ...
Formand den danske Ukraine komite
https://twitter.com/sorenpind
https://twitter.com/sorenpind/status/1503739368502091784

MobilePay på 924084

Bankoverførsel: Reg. nr. 0542 Konto nr. 668633


Se tillige ...

Aftenshowet 21 Marts 2022: Samler penge ind til våben
https://www.dr.dk/drtv/episode/306049

-

Putin wanted dead or alive. The first offer has appeared
Date: 02.03.2022

https://polanddaily24.com/4072-putin-wanted-dead-or-alive-the-first-offer-has-appeared

Alex Konanykhin
https://www.facebook.com/konanykhin

https://www.facebook.com/photo/?fbid=10158124185765286&set=ecnf.637610285

Counter 27/2-2022 = $1 million

Counter now = $1 million + unknown!


The President of Ukraine

Volodymyr Zelenskij
Володимир Зеленський
https://twitter.com/ZelenskyyUa

President of Ukraine Volodymyr Zelenskyy
Official website
https://www.president.gov.ua/
https://www.president.gov.ua/en

Офіс Президента України
https://www.youtube.com/channel/UCncq73xfx9sVA3Ht2uVRrCw

-

Prime Minister of Ukraine

Denys Shmyhal
https://twitter.com/Denys_Shmyhal

-

Minister of Foreign Affairs of Ukraine

Dmytro Kuleba
https://twitter.com/DmytroKuleba

-

Minister of Defense of Ukraine

Oleksii Reznikov
https://twitter.com/oleksiireznikov

-

UKR Embassy in Denmark
https://denmark.mfa.gov.ua/

https://twitter.com/UKRinDNK/
https://twitter.com/JSerritzlev/status/1497856367234801664

UKR Embassy in ***@UKRinDNK · 26. feb.Journalists, correspondents,
presenters!
Don't let your colleagues film and broadcast Ukrainian troops🚫
It makes our brave guys visible for Kremlin troops.
Please spread the word
9.49 AM · 27. feb. 2022·Twitter Web App

Hmm ...

Subject: ET-Break: Do you want MORE? -
Was: Are you a fool or what, Psykopatus-Putin-666 ? -
Re: News 2022-02-27, Psykopatus-Putin har angrebet Ukraine.
1434 days to global Nuclearwar+suicide
Newsgroups:
News:dk.politik
Date: Sun, 27 Feb 2022 21:56:06 +0100
Organization: The Kingdom of Heaven, Department Fools of Christ
23617 <621be568$0$697$***@news.sunsite.dk>
Green Light
https://sites.google.com/view/kall-green-light/files/23-xxx/23-6xx/23-617
Joshua-syndrome
https://sites.google.com/view/joshua-syndrome/files/23-xxx/23-6xx/23-617
Terminator-38
https://sites.google.com/view/kall-terminator/files/23-xxx/23-6xx/23-617
Test blasting (Prøvesprængning)
https://sites.google.com/view/test-blasting/files/23-xxx/23-6xx/23-617
https://groups.google.com/g/dk.politik/c/iu38Pz5EvJY/m/n9frgnT9AwAJ
Noget tyder på, at de har givet Præsidenten i Ukraine, Hr. Volodymyr
Zelenskij (Володимир Зеленський) - eller i denne fravær anden
myndig person fx. udenrigsminister Dmytro Kuleba eller
forsvarsminister Oleksii Reznikov *magtbeføjelser* til at straffe
Jer!
Man må gå ud fra (dersom hjemlandet er besat af fjendlige tropper),
at ambassadøren har *fuldmagt* til at råde (på landets vegne)!

One must assume (if the home country is occupied by enemy troops)
that the ambassador has the *authority* to act (on behalf of the
country)!

Надо полагать (если родная страна оккупирована вражескими войсками),
что посол имеет *полномочия* действовать (от имени страны)!

-

See also ...

Defence of Ukraine
https://twitter.com/DefenceU

-

Партнеры по коалиции:

Alexey Navalny
@navalny
https://twitter.com/navalny

Основатель Фонда борьбы с коррупцией, лидер партии Россия Будущего.
Founder of the Anti-Corruption Foundation, leader of the Russia of the
Future party.
Grundlægger af Anti-Corruption Foundation, leder af partiet Fremtidens
Rusland.
+
Chief-Commander, The Russian-Exile-Government and members of UDN
Главнокомандующий, Русское Изгнательное-Правительство и члены УДН

-

The International Court of Justice (ICJ) ...

https://www.icj-cij.org/
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/182/182-20220316-PRE-01-00-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/182/182-20220316-PRE-01-00-FR.pdf

Video:
https://www.icj-cij.org/en/multimedia/622f0a2b045e580af31b0b21

UN court:
Russia must stop war immediately.
No evidence of genocide of Russian-speaking people in Ukraine before
invasion

-

NATO
https://twitter.com/NATO

-

The Kyiv Independent
https://twitter.com/KyivIndependent

-
__________________________________________________________________

2022-02-27, Sunday, CET 04.23, GMT 03:23

Ukraine opretter hotline til russiske soldaters familier

https://kyivindependent.com/

News Feed

Sunday, February 27

02:48
external Ukraine's hotline for relatives of Russian soldiers gets
hundreds of calls.

Named “Come back alive from Ukraine,” the hotline became operational on
Feb. 26 and has received hundreds of calls from relatives of the Russian
military looking for their loved ones.

На внешнюю украинскую горячую линию для родственников российских солдат
поступают сотни звонков.

Горячая линия под названием «Вернись живым из Украины» заработала 26
февраля и получила сотни звонков от родственников российских военных,
которые ищут своих близких.

=>

https://t.me/verkhovnaradaofukraine/126

Verkhovna Rada of Ukraine

Ministry of Defense of Ukraine informs that they have already received
hundreds of calls from Russians looking for their relatives in the
Russian army who were captured in Ukraine.

Captured Russian soldiers are given an opportunity to call their family
back home.

To stop the war, we need more Russians to know about their losses in
Ukraine.

REMINDER❗️
📞 Hot line «Come back alive from Ukraine»
▪️ +380894201860
▪️ +380894201861
▪️ +380894201862

Верховная Рада Украины

Минобороны Украины сообщает, что к ним уже поступили сотни звонков от
россиян, которые ищут своих родственников в российской армии, которые
попали в плен на Украине.

Плененным российским солдатам предоставляется возможность отозвать свою
семью домой.

Чтобы остановить войну, нам нужно, чтобы больше россиян знали о своих
потерях на Украине.

НАПОМИНАНИЕ❗️
📞 Горячая линия «Вернись живым из Украины»
▪️ +380894201860
▪️ +380894201861
▪️ +380894201862

__________________________________________________________________


Mother Russia!

I have a dream:

A *democratic* world

Come - join us!

Мать Россия!

У меня есть мечта:

*демократический* мир

Присоединяйся к нам!...

And then I heard a voice from Heaven° said (perhaps the voice of our
galactic neighbor ET):
(2022-02-27, Sunday, day no 58, CET 09:26, GMT 08:26)
- "Be my partner."

И тогда я услышал голос с Небес ° сказал (возможно, голос нашего
галактический сосед ET):
(2022-02-27, воскресенье, день № 58, CET 09:26, GMT 08:26)
- «Будь моим партнером».

MORE NEWS:

CET 09:43
- "Lad ikke dine sønner dø!"

43
- "Hører du mig?"

Центральноевропейское время 09:43
- "Не дайте погибнуть своим сыновьям!"

43
- "Ты меня слышишь?"

43
- "... (They are dying) ...", *1

(
*1:
Ordene ej 100% sikre, pga. "transmitter".
You know: Nazy-støj. BBC-London-1940-1945.
)

44
- "there"

Means:
43
- "...(Умирают)..."

44
- "там"

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Hvad der aftales under afpresning er *ugyldigt*,
og afpresseren vil til evig tid være skyldig for domstolen!

What is agreed during extortion is *invalid*,
and the blackmailer will forever be guilty in court!

То, что согласовано при вымогательстве, *недействительно*,
и шантажист навеки будет виновен в суде!

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________


Tine mentalundersøger Danmarks farligste kriminelle:
Få unikt indblik i retspsykologens arbejde
06 maj 2022
https://videnskab.dk/krop-sundhed/tine-mentalundersoeger-danmarks-farligste-kriminelle-faa-unikt-indblik-i

Bliv klogere på, hvordan man laver psykologiske test på voldelige
psykopater, i denne uges afsnit af Brainstorm, Videnskab.dk’s
hjernepodcast.

Kommentar:

Udenfor Danmarks grænse findes der desværre også voldelige
psykopater såsom Anders Behring Breivik, Slobodan Milošević,
Radovan Karadžić, Ratko Mladić, Muammar Gaddafi, Saddam Hussein
og diktator Putin-666 i Rusland.

Nogle er gudskelov allerede dømte og spærret inde!

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________


Boykot Putin-666's ækle morderiske krig i Ukraine
Boycott Putin-666's disgusting murderous war in Ukraine

ved at producere varme fra solfanger (fremfor russisk gas)!
by producing heat from solar panels (rather than Russian gas)!

Og så er du OGSÅ med til at hæmme klima-forandringerne!
And you are ALSO helping to stem climate change!


Se hvordan man let kan bygge en billig solfangermodel:
See how to easily build a cheap solar collector model:

Solar collector (Solfanger)
https://sites.google.com/view/solar-collector-1/

Pictures (Billeder):
https://sites.google.com/view/solar-collector-1/pictures
https://sites.google.com/view/solar-collector-1/pictures/2022-04-27
https://sites.google.com/view/solar-collector-1/pictures/2022-04-28
Around 20% reflector created => Water heated up to 48°C
Omkring 20 % reflektor bygget => Vand opvarmet til 48°C

Around 83% reflector created => Water heated up to x°C
Omkring 83 % reflektor bygget => Vand opvarmet til x°C

My girl and me;
we want to
walk in the light ...

Stop Putin and climate change: Walk in the light

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________


Input andagtstekst from ...
Input devotional text from ...
Введите текст молитвы из ...
Введіть текст набожності з ...


'Et Ord til Dagen'
'A Word for the Day'
'Слово дня'
'Слово на день'


___ quote begin ___

Ezekiel 4
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Eze+4&version=BPH

___ quote END ___


Bøn:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=+Mat+6.9-13&version=BPH

Matthæus 6:9-13, Bibelen på hverdagsdansk

(Jesus siger:)

9 Bed derfor på følgende måde:

Far i Himlen.
Må du blive æret.
10
Må dit rige bryde igennem.
Må din vilje ske på jorden,
som den sker i Himlen.
11
Giv os det, vi har brug for i dag.
12
Tilgiv os, hvor vi har svigtet,
ligesom vi selv har tilgivet dem, der har svigtet os.
13
Lad os ikke bukke under for fristelsen,
men red os fra den Ondes angreb.

___________
___________

=>

Translation to English:

___ quote begin ___

Ezekiel 4
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Eze+4&version=ERV

___ quote END ___


Prayer:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=+Mat+6.9-13&version=ERV

(Jesus says:)

Matthew 6:9-13, Easy-to-Read Version

9 So this is how you should pray:

‘Our Father in heaven,
we pray that your name will always be kept holy.
10
We pray that your kingdom will come—
that what you want will be done here on earth, the same as in heaven.
11
Give us the food we need for today.
12
Forgive our sins,
just as we have forgiven those who did wrong to us.
13
Don’t let us be tempted,
but save us from the Evil One.’

___________
___________

=>

Translation to Russian:

___ початок цитати ___

Иезекииль 4
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Eze+4&version=ERV-RU

___ цитата КІНЕЦЬ ___


молитва:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=+Mat+6.9-13&version=ERV-RU

(Иисус говорит:)

От Матфея 6:9-13, Русский Новый Завет: Легкая для чтения версия

9 А потому молитесь вот как:

„Отец наш Небесный,
пусть будет свято имя Твоё.
10
Пусть наступит Царство Твоё.
Пусть исполнится воля Твоя на земле,
как и на небе.
11
Пошли нам хлеб насущный на каждый день
12
и прости нам наши грехи,
как мы простили тех, кто причинил нам зло.
13
Не подвергай нас искушению,
но избавь нас от лукавого”.
[Так как Тебе принадлежат и Царство,
и сила, и слава вовеки. Аминь!]

___________
___________

=>

Translation to Ukrainian:

___ цитата начинается ___

Иезекииль 4
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Eze+4&version=ERV-UK

___ цитата КОНЕЦ ___


Молитва:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=+Mat+6.9-13&version=ERV-UK

(Ісус каже:)

От Матфея 6:9-13, Український Новий Завіт: легка для читання версія

9 Тому моліться так:

„Отче наш Небесний,
хай святиться ім’я Твоє.
10
Нехай прийде Царство Твоє.
Нехай буде воля Твоя,
як на Землі, так і на Небі.
11
Дай нам наш хліб[a] щоденний.
12
Прости гріхи наші,
як ми прощаємо тим,
хто завинив перед нами.
13
Не введи нас у спокусу,
а спаси від лукавого,
[бо царство, влада та слава
належать Тобі повік. Амінь!]

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________


Was:
Festvideo tvinger igen Finlands statsminister til at tale om sit privatliv
19. aug. 2022, 13:27


(Own) BREAKING News on 2022-08-24, CET 10:30, GMT 08:30

____________________________


Oldtidsminde er kommet til syne - takket være tørken
19. aug. 2022, 17:40
https://nyheder.tv2.dk/udland/2022-08-19-oldtidsminde-er-kommet-til-syne-takket-vaere-toerken-0

Arkæologerne får nu chancen for at undersøge en berømt stendysse
på bunden af et vandreservoir. Vandet er nemlig midlertidigt væk.

Der er ikke meget godt at sige om den voldsomme tørke, der plager
Spanien i disse dage.

... vest for hovedstaden Madrid ...

... den såkaldte Guadalperal-dysse ...

... Det 5000 år gamle arrangement af 150 store sten, der kaldes
for ”det spanske Stonehenge”, ...

(
Google-auto-translation:

Ancient relics have come to light - thanks to the drought
Aug 19 2022, 17:40
https://nyheder.tv2.dk/udland/2022-08-19-oldtidsminde-er-kommet-til-syne-takket-vaere-toerken-0

The archaeologists now get the chance to examine a famous stone nozzle
at the bottom of a water reservoir. The water is temporarily gone.

There is not much good to say about the severe drought that is plaguing
Spain these days.

... west of the capital Madrid ...

... the so-called Guadalperal nozzle ...

... The 5000-year-old arrangement of 150 large stones, called the
"Spanish Stonehenge", ...
)

Kommentar:

Dolmen of Guadalperal
https://en.wikipedia.org/wiki/Dolmen_of_Guadalperal

39° 50′ 8.65″ N, 5° 24′ 16.13″ W
39.835736, -5.404481

=>

Center (own measurement):

https://sites.google.com/view/abraham-c/objects/other/spain/dolmen-of-guadalperal

-5,40271007 39,83169829
39.83169829, -5.40271007
https://goo.gl/maps/je2xKGuiT2i923PL7
50,99995744 Global-600-units to MW1-Sph-144

72,00330350 Global-360-units to Calakmul-X-367,256363004
120,00550583 Global-600-units to Calakmul-X-367,256363004

140,98352309 Global-600-units to Nazca-440-0
140,99455254 Global-600-units to N-49,988-Square-205,388
140,99542310 Global-600-units to N-49,988-Square-205
140,99748694 Global-600-units to Square
140,99763528 Global-600-units to X-Cross
140,99803922 Global-600-units to N-BB-Cyg-A
140,99948046 Global-600-units to N-49,988-Square-203,1899
141,00023359 Global-600-units to N-BB-Spiral
141,00781288 Global-600-units to N-BB-0-0
141,00804371 Global-600-units to 47-N-BB-0-0

17,99246790 Global-600-units to Mont Blanc

73,98309487 Global-600-units to Ara-Jer-A-w-coast

33,00127617 Global-360-units to Atlit-Yam
55,00212695 Global-600-units to Atlit-Yam

=>

Found 18:
17,99246790 Global-600-units to Mont Blanc

Compare with ...

18 (180, 1800, 18.000)
https://sites.google.com/view/markpointer/1x/18

The "fingerprint" of the Periodic System = 43,61 ...

See ...
https://sites.google.com/view/et-background/atomic-physics/english
=>
https://sites.google.com/view/et-background/atomic-physics/18-43-61-104

18 = 61 - 43
43
61
104 = 43 + 61

Hmm ...

Der er muligvis her tale om en art pejlemærke!
This is possibly a kind of landmark!


Found 175:

120,00550583 Global-600-units to Calakmul-X-367,256363004
55,00212695 Global-600-units to Atlit-Yam
175,00763278

Compare with ...

Old website:
https://sites.google.com/site/abraham175code
New Website:
https://sites.google.com/view/abraham-c
Abraham-175 = distance from Crater-Mexico to Temple-Jerusalem
Found 65:

120,00550583 Global-600-units to Calakmul-X-367,256363004
55,00212695 Global-600-units to Atlit-Yam
65,00337888

Compare with ...

Chicxulub crater (65 million years ago, Asteroid/Meteorite)
https://sites.google.com/view/chicxulub-crater

https://da.wikipedia.org/wiki/Chicxulub-krateret

Chicxulub-krateret er et gammelt nedslagskrater, hvor
halvdelen ligger under jorden inde på Yucatán-halvøen i
Mexico og den anden halvdel ligger under havbunden ud for
halvøen. Centrum findes omtrent dér, hvor byen Chicxulub
ligger. Undersøgelser har vist, at begivenheden fandt sted
i den sidste del af kridttiden for ca. 65,5 millioner år
siden og var så voldsomt at det medførte en massedød af
liv på Jorden


Found 144:

72,00330350 Global-360-units to Calakmul-X-367,256363004
72,00330350 Global-360-units to Calakmul-X-367,256363004
144,00660699

+

72,00330350 Global-360-units to Calakmul-X-367,256363004
72,07338465 Global-360-units between Stonehenge and Crater
144,07668815

Compare with ...

14 (144, 1400, 144.000),

Chandrasekhar limit
(Chandrasekhars grænsemasse)
https://sites.google.com/view/markpointer/1x/14
[...]
... which Chandrasekhar calculated to be 1.44 times the mass
of the Sun. This result could also be formulated in such a way
that a solid star with a mass greater than this critical value
cannot exist. So if you have a solid star with 1.4 solar
masses and force it to receive another 0.1 solar mass,
something drastic will happen ... (nova and supernova
explosions).
Hmm ...

Memory on:
50,99995744 Global-600-units to MW1-Sph-144

(
MW1-Sphinx_Jerusalem_line (Milky Way Disk)
)

(
Delta:
51 - 50,99995744 = 0,00004256 global-600-units

~ 0,0028 km

ONLY 2,8 meter!!!

Denne unøjagtighed kan skyldes de tektoniske pladers forskydning (i de
henved 5000 år, der er gået).
This inaccuracy may be due to the shifting of the tectonic plates (in
the 5000 or so years that have passed).
)

Einem 144-feedback ?

+

Einem MW1-syntax-indicia ?


=>

Homework:

Find - if possible - the year of Dolmen of Guadalperal "creation":

Use fx.

(
Plate tectonics (Pladetektonik)
https://sites.google.com/view/abraham-c/topic/plate-tectonics

At Equator (meter/year): 0,040702392791031279
Arc degrees (Buegrader): 0,000000365635812575482137466

and ...

https://sites.google.com/view/abraham-c/objects/chicxulub-crater/xcambo/calakmul

Calakmul-X-367,26 (Use this)
)

Counter-1:
175,00763278 => 175
(Keep 55,00212695 as 55,00212695)

Counter-2:
144,00660699 => 144
and/or ...
144,07668815 => 144


And the I heard a voice from Heaven said (perhaps the voice of ET):
(2022-08-24, Wednesday, day no 236, CET 10:30, GMT 08:30)
- "Det skal du (send copy to Muslim World)

10:30
- "Plus [the] rest"

31
- "including"

31
- "Psykopatistan (Russia)"

Yes, Sir!


Download Spreadsheet/Regneark ...
Stone-(Spain),044.001
https://drive.google.com/file/d/1BiplOJncgMjg47VOmwv5f6KqQhf4KmNO/view

-

20/08/2022 KL. 09:33
Drone har ramt den russiske flådes hovedkvarter på Krim
https://jyllands-posten.dk/international/europa/ECE14326169/drone-har-ramt-den-russiske-flaades-hovedkvarter-paa-krim/

Den russiske flådes hovedkarter i Sevastopol på Krim-halvøen er
blevet ramt af et droneangreb. Videoer viser røg stige op fra
bygningen.

-

Russisk hovedkvarter på Krim i brand efter droneangreb
20. aug. 2022, 10:43
https://nyheder.tv2.dk/udland/2022-08-20-russisk-hovedkvarter-paa-krim-i-brand-efter-droneangreb

-

20/08/2022 KL. 14:17
Ekspert om droneangreb på russisk flådebase: »Altså, det er jo enormt
pinligt for russerne«
https://jyllands-posten.dk/international/europa/ECE14326279/ekspert-om-droneangreb-paa-russisk-flaadebase-altsaa-det-er-jo-enormt-pinligt-for-russerne/

Den dronetype, der angiveligt er brugt i angrebet på Ruslands
Sortehavsflådes hovedkontor lørdag morgen, kan købes på nettet
for et relativt beskedent beløb. Alligevel formåede den at flyve
direkte igennem det russiske luftforsvar.

-

Angreb på Krim er et chok for russerne - og en bekymring for ukrainerne,
siger korrespondent
20. aug. 2022, 15:46
https://nyheder.tv2.dk/udland/2022-08-20-angreb-paa-krim-er-et-chok-for-russerne-og-en-bekymring-for-ukrainerne-siger

-

Russisk superyacht til værdi af 550 millioner skal på auktion
20. aug. 2022, 18:39
https://nyheder.tv2.dk/udland/2022-08-20-russisk-superyacht-til-vaerdi-af-550-millioner-skal-pa-auktion

-

20. aug kl. 23:06
Zelenskyj i videohilsen: Den russiske besættelse af Krim er midlertidig
https://www.dr.dk/nyheder/seneste/zelenskyj-i-videohilsen-den-russiske-besaettelse-af-krim-er-midlertidig

-

Zelenskyj frygter "grimt og ondskabsfuldt" russisk angreb onsdag
21. aug. 2022, 07:27
https://nyheder.tv2.dk/udland/2022-08-21-zelenskyj-frygter-grimt-og-ondskabsfuldt-russisk-angreb-onsdag

-

Datter af Putin-allieret meldes dræbt i eksplosion
21. aug. 2022, 07:21
Opd. 21. aug. 2022, 12:03
https://nyheder.tv2.dk/udland/2022-08-21-datter-af-putin-allieret-meldes-draebt-i-eksplosion

-

USA sender flere våben til Ukraine før mærkedag – skal gøre "størst
mulig forskel på slagmarken"
21. aug. 2022, 12:06
https://nyheder.tv2.dk/udland/2022-08-21-usa-sender-flere-vaaben-til-ukraine-foer-maerkedag-skal-goere-stoerst-mulig

-

Amerikanske politikere fortsætter besøg i Taiwan
21. aug. 2022, 15:39
https://nyheder.tv2.dk/udland/2022-08-21-amerikanske-politikere-fortsaetter-besog-i-taiwan

-

Stor mystik i Albanien: Russere og ukrainer anholdt ved militæranlæg
21. aug. 2022, 18:49
https://nyheder.tv2.dk/udland/2022-08-21-stor-mystik-i-albanien-russere-og-ukrainer-anholdt-ved-militaeranlaeg

-

Her er det mest sandsynlige scenarie for de næste ugers krig
Jacob Kaarsbo
Senioranalytiker i Tænketanken Europa og tidligere chefanalytiker i FE
21. aug. 2022, 21:02
https://nyheder.tv2.dk/udland/2022-08-21-her-er-det-mest-sandsynlige-scenarie-for-de-naeste-ugers-krig

-

Rusland aner muligheden for noget ”stort og spektakulært” på onsdag,
siger militæranalytiker
22. aug. 2022, 05:56
https://nyheder.tv2.dk/udland/2022-08-22-rusland-aner-muligheden-for-noget-stort-og-spektakulaert-paa-onsdag-siger

-

DR S157 tir 23 aug 21:07:52
22.august dr.dk/nyheder 11:33

VARME SKABER STRØMPROBLEMER I KINA
En sommer med hedebølger og tørke har i
dag fået flere regioner i det
sydvestlige Kina til at nedsætte el-
forbruget.

Mens de statslige meterologer for 11.
dag i træk har udsendt advarsler mod
den ekstreme varme, stiger behovet for
at køle sig ned blandt de kinesiske
familier, det skriver Reuters ifølge
Ritzau.

Samtidig fortsætter strømforsyningen
fra vandkraftværker med at falde på
grund af svigtende tilførsel af vand,
og det har skabt kaos i
strømforsyningen.
På nationalt plan i Kina er advarslen
øget til det næsthøjeste niveau.

Hedebølge og tørke sender elproduktion i knæ i dele af Kina
Mandag d. 22. august 2022, kl. 10.34
https://www.berlingske.dk/internationalt/hedeboelge-og-toerke-sender-elproduktion-i-knae-i-dele-af-kina

-

Flere danskere sætter solceller op – men der er en bedre løsning, mener
professor
22. aug. 2022, 17:08
https://nyheder.tv2.dk/business/2022-08-22-flere-danskere-saetter-solceller-op-men-der-er-en-bedre-loesning-mener-professor

-

At blive soldat i Rusland kan give en god løn og en vej ud af fængslet
22. aug. 2022, 17:09
https://nyheder.tv2.dk/udland/2022-08-22-at-blive-soldat-i-rusland-kan-give-en-god-loen-og-en-vej-ud-af-faengslet

-

Dagens overblik: Rusland aner muligheden for noget "stort og spektakulært"
22. aug. 2022, 20:45
https://nyheder.tv2.dk/2022-08-22-dagens-overblik-rusland-aner-muligheden-for-noget-stort-og-spektakulaert

-

Daniel Rye om sin gidseltagers dom: - Han har ikke noget håb
22. aug. 2022, 21:23
https://nyheder.tv2.dk/2022-08-22-daniel-rye-om-sin-gidseltagers-dom-han-har-ikke-noget-haab

-

Nu sætter Ukraine tal på faldne soldater
22. aug. 2022, 23:17
https://nyheder.tv2.dk/udland/2022-08-22-nu-saetter-ukraine-tal-paa-faldne-soldater

-

2022-08-23
I dag kl. 05:19
Tyskland genstarter endnu et kulkraftværk for at spare på gassen
https://www.dr.dk/nyheder/seneste/tyskland-genstarter-endnu-et-kulkraftvaerk-spare-paa-gassen

... 9000 ukrainske soldater ...

-

DR S119 tir 23 aug 21:07:50
23.august dr.dk/nyheder 06:51

EUROPA ER TRUET AF TØRKE
Det meste af sommeren er den ene
hedebølge efterfulgt af den næste
skyllet indover store dele af Europa,
hvor regnen mange steder har ladet
vente på sig eller helt er udeblevet.

Det har skabt voldsom tørke i Europa,
og en rapport fra EU's Fælles
Forskningscenter (JRC), viste i går, at
tæt på halvdelen af Europa er truet af
tørke.Det skriver det tyske
nyhedsbureau dpa.

Af rapporten fremgår det, at 47 procent
af Europas territorie 10. august havde
nået advarselsniveauet for tørke, og
EU's tørkeovervågning (GDO) peger på,
at situationen er blevet forværret
siden.

I dag kl. 06:51
Næsten halvdelen af Europa er truet af tørke
https://www.dr.dk/nyheder/seneste/naesten-halvdelen-af-europa-er-truet-af-toerke

-

Få overblik over Ruslands invasion af Ukraine
22. august 2022, 13:10
Opdateret 23. august, 09:33
https://nyheder.tv2.dk/udland/2022-08-22-kort-over-invasionen-foelg-udviklingen-her

-

DR S126 tir 23 aug 21:07:50
23.august dr.dk/nyheder 10:41

FINLAND KLAGER OVER EU-REGLER
Flere lande har smækket døren for
russiske turister. Men mange turister
bruger stadig Finland som en dør ind
til resten af Europa. Det er de finske
myndigheder godt trætte af, men EU-
regler står i vejen for, at de kan
begrænse antallet af russere, som
kommer til landet med turistvisa
udstedt af andre EU-lande.Derfor klager
Finland nu til EU over reglerne,
skriver Ritzau.

I går sagde EU's udenrigschef, Joseph
Borrell, at han ikke bakkede op om et
forslag om at indføre indrejseforbud
mod samtlige russiske statsborgere - et
forslag fremsat af Ukraine, der indtil
videre støttes af Estland, Letland og
netop Finland.

I dag kl. 10:41
Finland klager over EU-regler om russiske turister
https://www.dr.dk/nyheder/seneste/finland-klager-over-eu-regler-om-russiske-turister

-

Putins filosof så sin datter dø – ny partisangruppe truer med flere drab
23. aug. 2022, 11:02
https://nyheder.tv2.dk/udland/2022-08-23-putins-filosof-saa-sin-datter-doe-ny-partisangruppe-truer-med-flere-drab

En russisk modstandsgruppe tager ansvaret for drab på prominent
Putin-støttes datter. Gruppen siger, at den vil vælte Putin med
magt.

-

DR S129 tir 23 aug 21:07:50
23.august dr.dk/nyheder 11:46

FODBOLDEN STARTER OP IGEN I UKRAINE
I dag bliver fodboldsæsonen i Ukraine
fløjtet i gang, når der for første gang
siden Ruslands invasion, bliver spillet
en kamp i landets fodboldliga.

Og det er ikke kun stort for sporten,
at fodbolden nu kan vende tilbage,
mener landets fodboldpræsident, Andriy
Pavelko.

- Det her er et stort skridt i forhold
til at højne moralen hos de civile og
militæret. For at minde dem om, at de
har en fremtid, siger han ifølge Ritzau
til The Guardian.

Ifølge fodboldpræsidenten vil alle, der
deltager, være med til at skrive
"verdenshistorie".

I dag kl. 11:46
Fodboldligaen i Ukraine starter igen: 'Alle deltagere skriver
verdenshistorie'
https://www.dr.dk/nyheder/seneste/fodboldligaen-i-ukraine-starter-igen-alle-deltagere-skriver-verdenshistorie

-

DR S133 tir 23 aug 21:07:51
23.august dr.dk/nyheder 13:10

STØTTE TIL EU-FORSLAG OM ATOMAFTALE
De fleste af de lande, der er
involveret i forhandlinger med Iran om
en atomaftale, støtter nu et forslag
fra EU, som skal redde aftalen fra
2015. Det siger EU's udenrigspolitiske
chef, Josep Borrell, i dag i et
interview med Spaniens nationale tv-
station TVE.
- Der er enighed blandt de fleste
lande, men jeg har stadig ikke hørt fra
USA, hvor jeg forstår, man er ved at
diskutere det. Vi venter et svar i
denne uge, siger Borrell ifølge Ritzau.

Borell fortæller, at Iran har anmodet
om et par justeringer til EU-udspillet,
som ikke er blevet offentliggjort. Han
anser dog Irans reaktioner som
"rimelige".

I dag kl. 13:10
Lande støtter EU-forslag til atomaftale, men der mangler stadig svar fra USA
https://www.dr.dk/nyheder/seneste/lande-stoetter-eu-forslag-til-atomaftale-men-der-mangler-stadig-svar-fra-usa

-

Turist i badebukser afslører russisk militærposition
23. aug. 2022, 15:02
https://nyheder.tv2.dk/udland/2022-08-23-turist-i-badebukser-afsloerer-russisk-militaerposition

-

Forskere opdager, at der var en 90 meter høj tsunami i Stillehavet i januar
23. aug. 2022, 16:55
https://nyheder.tv2.dk/udland/2022-08-23-forskere-opdager-at-der-var-en-90-meter-hoej-tsunami-i-stillehavet-i-januar

... 15. januar ...

-

Alt er en løgn, siger russisk faldskærmssoldat om krigen i Ukraine
23. aug. 2022, 20:55
https://nyheder.tv2.dk/2022-08-23-alt-er-en-loegn-siger-russisk-faldskaermssoldat-om-krigen-i-ukraine

Pavel Filatyev udtaler sig som den første fra det russiske
militær kritisk om landets invasion af Ukraine. Og han sparer
ikke på detaljerne.

Den russiske krigsmaskine er i forfald, og regiments begrundelse
for invasionen af Ukraine er én stor løgn.

________________________________________________________________
________________________________________________________________


Последние новости в конфликте Украины
Seneste nyt fra krigen i Ukraine


Liveblog: Få seneste nyt om krigen i Ukraine
https://www.dr.dk/nyheder/udland/liveblog-faa-seneste-nyt-om-krigen-i-ukraine-her


10 min. siden (Time now CET 15.06)
https://www.dr.dk/nyheder/udland/liveblog-faa-seneste-nyt-om-krigen-i-ukraine-her?focusId=4319464
Maya Nissen
FN-generalsekretær: Strømmen fra atomkraftværket i Zaporizjzja tilhører
Ukraine

___________________________

(Time now CET 15.06)

________________________________________________________________
________________________________________________________________


Последние новости в конфликте Украины
Seneste nyt fra krigen i Ukraine


Seneste nyt om krigen i Ukraine
19. aug. 2022, 05:17
https://nyheder.tv2.dk/live/2022-08-19-seneste-nyt-om-krigen-i-ukraine


25 min siden (Time now CET 15.06)
FN-generalsekretær besøger Odesa

________________________

(Time now CET 15.06)

________________________________________________________________
________________________________________________________________

Sorry, but all google-auto-translation unedited. Please help Yourself
__________________________________________________________________

Deadline:

DR text-TV:
151

DR:
2022-08-23, kl 21.46
28 min. siden
Stjålet bil hevet op ad trappe i Madrids metro

DR-News mission between
2022-08-19, kl 14.56 and 2022-08-22, kl. 21:32, Idiots!

TV2:
Regeringen vil hjælpe flere gennem en ungdomsuddannelse
23. aug. 2022, 21:45

Was:
Festvideo tvinger igen Finlands statsminister til at tale om sit privatliv
19. aug. 2022, 13:27


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael
Test dit kærlighedssprog (Test your love language):
https://kærlighedssprog.dk/kaerlighedssprog/test-dit-kaerlighedssprog
- -
Coming up news: Iran hit by a Asteroid. Iran is no more (Jer.49,34-) ?
Last OUTPUT: 23303 <61ecf341$0$697$***@news.sunsite.dk>
https://groups.google.com/g/dk.test/c/MRWueyeFrn8/m/8un3DEP4FAAJ
Info http://groups.google.dk/group/dk.test/msg/591d03940b49201e
Website https://sites.google.com/view/kall-tree File no 24427
Kall, Mogens
2022-08-28 07:25:24 UTC
Permalink
Found 193 at Dolmen of Guadalperal, Spain -
Re: Found 175, 144 -
Was: News 2022-08-24,...

File 24.439 ...
Abraham-code
https://sites.google.com/view/a-code-f-001/files/24-xxx/24-4xx/24-43x/24-439
Markpointer 193
https://sites.google.com/view/a-markpointer/193
Goodwill
https://sites.google.com/view/kall-goodwill/files/24-xxx/24-4xx/24-439

-

Den 24-08-2022 kl. 11:23 skrev Kall, Mogens:

Subject: [ UFO-news:] Found 175, 144 -
Was: News 2022-08-24, Psychopath-Putin-666 has attacked Ukraine.
1256 days to global Nuclearwar+suicide
Newsgroups:
News:dk.politik
News:dk.videnskab
News:no.kultur.folklore.ufo
Followup-To:
News:dk.videnskab
Date: Wed, 24 Aug 2022 11:23:57 +0200
Organization: The Kingdom of Heaven, Department Fools of Christ
24427 <6305ee2f$0$698$***@news.sunsite.dk>
Abraham-code
https://sites.google.com/view/a-code-f-001/files/24-xxx/24-4xx/24-42x/24-427
Markpointer 18, 65, 144 and 175
https://sites.google.com/view/a-markpointer/18
https://sites.google.com/view/a-markpointer/65
https://sites.google.com/view/a-markpointer/144
https://sites.google.com/view/a-markpointer/175
Goodwill
https://sites.google.com/view/kall-goodwill/files/24-xxx/24-4xx/24-427
https://groups.google.com/g/dk.politik/c/tPA7Ak8A4qI/m/yec0cqH2AQAJ
https://groups.google.com/g/dk.videnskab/c/RcLva1wWF7M/m/MRE4sO6ABQAJ
https://groups.google.com/g/no.kultur.folklore.ufo/c/rD1Q6aqmSiY/m/WUquZefIAgAJ
Post by Kall, Mogens
Found 175 (in connection to Crater and Atlit-Yam
and Dolmen of Guadalperal (spanish Stonehenge)
and 144 (irt Stonehenge-DATA))
and 18 (distance between Spain and Mont Blanc)
[ ... ]
Post by Kall, Mogens
Oldtidsminde er kommet til syne - takket være tørken
19. aug. 2022, 17:40
https://nyheder.tv2.dk/udland/2022-08-19-oldtidsminde-er-kommet-til-syne-takket-vaere-toerken-0
Post by Kall, Mogens
Arkæologerne får nu chancen for at undersøge en berømt stendysse
på bunden af et vandreservoir. Vandet er nemlig midlertidigt væk.
Der er ikke meget godt at sige om den voldsomme tørke, der plager
Spanien i disse dage.
... vest for hovedstaden Madrid ...
... den såkaldte Guadalperal-dysse ...
... Det 5000 år gamle arrangement af 150 store sten, der kaldes
for ”det spanske Stonehenge”, ...
(
Ancient relics have come to light - thanks to the drought
Aug 19 2022, 17:40
https://nyheder.tv2.dk/udland/2022-08-19-oldtidsminde-er-kommet-til-syne-takket-vaere-toerken-0
Post by Kall, Mogens
The archaeologists now get the chance to examine a famous stone nozzle
at the bottom of a water reservoir. The water is temporarily gone.
There is not much good to say about the severe drought that is plaguing
Spain these days.
... west of the capital Madrid ...
... the so-called Guadalperal nozzle ...
... The 5000-year-old arrangement of 150 large stones, called the
"Spanish Stonehenge", ...
)
Dolmen of Guadalperal
https://en.wikipedia.org/wiki/Dolmen_of_Guadalperal
39° 50′ 8.65″ N, 5° 24′ 16.13″ W
39.835736, -5.404481
=>
https://sites.google.com/view/abraham-c/objects/other/spain/dolmen-of-guadalperal
Post by Kall, Mogens
-5,40271007 39,83169829
39.83169829, -5.40271007
https://goo.gl/maps/je2xKGuiT2i923PL7
50,99995744 Global-600-units to MW1-Sph-144
72,00330350 Global-360-units to Calakmul-X-367,256363004
120,00550583 Global-600-units to Calakmul-X-367,256363004
140,98352309 Global-600-units to Nazca-440-0
140,99455254 Global-600-units to N-49,988-Square-205,388
140,99542310 Global-600-units to N-49,988-Square-205
140,99748694 Global-600-units to Square
140,99763528 Global-600-units to X-Cross
140,99803922 Global-600-units to N-BB-Cyg-A
140,99948046 Global-600-units to N-49,988-Square-203,1899
141,00023359 Global-600-units to N-BB-Spiral
141,00781288 Global-600-units to N-BB-0-0
141,00804371 Global-600-units to 47-N-BB-0-0
17,99246790 Global-600-units to Mont Blanc
73,98309487 Global-600-units to Ara-Jer-A-w-coast
33,00127617 Global-360-units to Atlit-Yam
55,00212695 Global-600-units to Atlit-Yam
=>
17,99246790 Global-600-units to Mont Blanc
Compare with ...
18 (180, 1800, 18.000)
https://sites.google.com/view/markpointer/1x/18
The "fingerprint" of the Periodic System = 43,61 ...
See ...
https://sites.google.com/view/et-background/atomic-physics/english
=>
https://sites.google.com/view/et-background/atomic-physics/18-43-61-104
18 = 61 - 43
43
61
104 = 43 + 61
Hmm ...
Der er muligvis her tale om en art pejlemærke!
This is possibly a kind of landmark!
120,00550583 Global-600-units to Calakmul-X-367,256363004
55,00212695 Global-600-units to Atlit-Yam
175,00763278
Compare with ...
https://sites.google.com/site/abraham175code
https://sites.google.com/view/abraham-c
Abraham-175 = distance from Crater-Mexico to Temple-Jerusalem
120,00550583 Global-600-units to Calakmul-X-367,256363004
55,00212695 Global-600-units to Atlit-Yam
65,00337888
Compare with ...
Chicxulub crater (65 million years ago, Asteroid/Meteorite)
https://sites.google.com/view/chicxulub-crater
https://da.wikipedia.org/wiki/Chicxulub-krateret
Chicxulub-krateret er et gammelt nedslagskrater, hvor
halvdelen ligger under jorden inde på Yucatán-halvøen i
Mexico og den anden halvdel ligger under havbunden ud for
halvøen. Centrum findes omtrent dér, hvor byen Chicxulub
ligger. Undersøgelser har vist, at begivenheden fandt sted
i den sidste del af kridttiden for ca. 65,5 millioner år
siden og var så voldsomt at det medførte en massedød af
liv på Jorden
72,00330350 Global-360-units to Calakmul-X-367,256363004
72,00330350 Global-360-units to Calakmul-X-367,256363004
144,00660699
+
72,00330350 Global-360-units to Calakmul-X-367,256363004
72,07338465 Global-360-units between Stonehenge and Crater
144,07668815
Compare with ...
14 (144, 1400, 144.000),
Chandrasekhar limit
(Chandrasekhars grænsemasse)
https://sites.google.com/view/markpointer/1x/14
[...]
... which Chandrasekhar calculated to be 1.44 times the mass
of the Sun. This result could also be formulated in such a way
that a solid star with a mass greater than this critical value
cannot exist. So if you have a solid star with 1.4 solar
masses and force it to receive another 0.1 solar mass,
something drastic will happen ... (nova and supernova
explosions).
Hmm ...
50,99995744 Global-600-units to MW1-Sph-144
(
MW1-Sphinx_Jerusalem_line (Milky Way Disk)
)
(
51 - 50,99995744 = 0,00004256 global-600-units
~ 0,0028 km
ONLY 2,8 meter!!!
Denne unøjagtighed kan skyldes de tektoniske pladers forskydning (i de
henved 5000 år, der er gået).
This inaccuracy may be due to the shifting of the tectonic plates (in
the 5000 or so years that have passed).
)
Einem 144-feedback ?
+
Einem MW1-syntax-indicia ?
=>
Use fx.
(
Plate tectonics (Pladetektonik)
https://sites.google.com/view/abraham-c/topic/plate-tectonics
At Equator (meter/year): 0,040702392791031279
Arc degrees (Buegrader): 0,000000365635812575482137466
and ...
https://sites.google.com/view/abraham-c/objects/chicxulub-crater/xcambo/calakmul
Post by Kall, Mogens
Calakmul-X-367,26 (Use this)
)
175,00763278 => 175
(Keep 55,00212695 as 55,00212695)
144,00660699 => 144
and/or ...
144,07668815 => 144
(2022-08-24, Wednesday, day no 236, CET 10:30, GMT 08:30)
- "Det skal du (send copy to Muslim World)
10:30
- "Plus [the] rest"
31
- "including"
31
- "Psykopatistan (Russia)"
Yes, Sir!
Download Spreadsheet/Regneark ...
Stone-(Spain),044.001
https://drive.google.com/file/d/1BiplOJncgMjg47VOmwv5f6KqQhf4KmNO/view
-
Nå da da!

Jeg har snorksovet i timen, fordi ...

120,00550583 Global-600-units to Calakmul-X-367,256363004
55,00212695 Global-600-units to Atlit-Yam
17,99246790 Global-600-units to Mont Blanc
193,00010068
193

Compare with ...

Measuring Stick (Målestok)
78-Pt-193, Platinum
https://sites.google.com/view/measuring-stick/topic/78-pt-193
+
Isotope evidence (Isotop indicier)
78-Pt-193, Platinum
https://sites.google.com/site/etbible/home/isotope-evidence/78-pt-193

(
Afvigelser:
( 18 - 17,99246790) * 40.030,2361/ 600 = -0,50252 Km (503 meter)
( 55 - 55,00212695) * 40.030,2361/ 600 = +0,1419 Km (142 meter)
(120 - 120,00550583) * 40.030,2361/ 600 = +0,3673 Km (367 meter)
(175 - 175,00763278) * 40.030,2361/ 600 = +0,5092 Km (509 meter
(193 - 193,00010068) * 40.030,2361/ 600 = +0,006717 Km ( 7 meter)
)


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael
Test dit kærlighedssprog (Test your love language):
https://kærlighedssprog.dk/kaerlighedssprog/test-dit-kaerlighedssprog
- -
Coming up news: Iran hit by a Asteroid. Iran is no more (Jer.49,34-) ?
Last OUTPUT: 23303 <61ecf341$0$697$***@news.sunsite.dk>
https://groups.google.com/g/dk.test/c/MRWueyeFrn8/m/8un3DEP4FAAJ
Info http://groups.google.dk/group/dk.test/msg/591d03940b49201e
Website https://sites.google.com/view/kall-tree File no 24439
Kall, Mogens
2022-08-28 18:05:08 UTC
Permalink
Find - if possible - 50, 78 and 115, Part 1

Re: Found 193 at Dolmen of Guadalperal, Spain -
Re: Found 175, 144 - Was: News 2022-08-24,...

File 24.441 ...
Abraham-code
https://sites.google.com/view/a-code-f-001/files/24-xxx/24-4xx/24-44x/24-441
Markpointer 59, 71, 82, 150, 250
https://sites.google.com/view/a-markpointer/59
https://sites.google.com/view/a-markpointer/71
https://sites.google.com/view/a-markpointer/82
https://sites.google.com/view/a-markpointer/150
https://sites.google.com/view/a-markpointer/250
Goodwill
https://sites.google.com/view/kall-goodwill/files/24-xxx/24-4xx/24-441

-

Den 28-08-2022 kl. 09:25 skrev Kall, Mogens:

Subject: Found 193 at Dolmen of Guadalperal, Spain -
Re: Found 175, 144 - Was: News 2022-08-24,...
Newsgroups:
News:dk.videnskab
Date: Sun, 28 Aug 2022 09:25:24 +0200
Organization: The Kingdom of Heaven, Department Fools of Christ
24439 <630b1867$0$704$***@news.sunsite.dk>
Abraham-code
https://sites.google.com/view/a-code-f-001/files/24-xxx/24-4xx/24-43x/24-439
Markpointer 193
https://sites.google.com/view/a-markpointer/193
Goodwill
https://sites.google.com/view/kall-goodwill/files/24-xxx/24-4xx/24-439
https://groups.google.com/g/dk.videnskab/c/RcLva1wWF7M/m/cQg9EX-HBgAJ

[ ... cut 01 ... ]
Post by Kall, Mogens
Nå da da!
Jeg har snorksovet i timen, fordi ...
120,00550583 Global-600-units to Calakmul-X-367,256363004
55,00212695 Global-600-units to Atlit-Yam
17,99246790 Global-600-units to Mont Blanc
193,00010068
193
Compare with ...
Measuring Stick (Målestok)
78-Pt-193, Platinum
https://sites.google.com/view/measuring-stick/topic/78-pt-193
+
Isotope evidence (Isotop indicier)
78-Pt-193, Platinum
https://sites.google.com/site/etbible/home/isotope-evidence/78-pt-193
(
( 18 - 17,99246790) * 40.030,2361/ 600 = -0,50252 Km (503 meter)
( 55 - 55,00212695) * 40.030,2361/ 600 = +0,1419 Km (142 meter)
(120 - 120,00550583) * 40.030,2361/ 600 = +0,3673 Km (367 meter)
(175 - 175,00763278) * 40.030,2361/ 600 = +0,5092 Km (509 meter
(193 - 193,00010068) * 40.030,2361/ 600 = +0,006717 Km ( 7 meter)
)
Hmm ...

IF
193 exists

THEN

78 and 115 and 50 also exists ?

?

=>

55 distance between Stone-(Spain) and Atlit-Yam-z
18 distance between Stone-(Spain) and Mont Blanc
5 unknown
78


5 Global-600-units from Mont Blanc ?

Create Mont-Blanc_Stonehenge_line

Find: 333,5853 km

47.952183707944776, 3.7575062587164885
https://goo.gl/maps/1vuzcqa2bEWFKRa1A
333,58 km to Mont Blanc

and/or

49.21351664797667, 1.7156206105329344
https://goo.gl/maps/rqMsSNyn2rXgaGih7
333,58 km to Stonehenge

Found nothing!


Hmm ...

La Torre-La Janera
37.3331°, -7.4058°
https://goo.gl/maps/zSBG1aJdJWSbnt6c7
4,91415737 distance between Stone-(Spain) and La Torre-La Janera

=>

1601,24 * (24 + 5) / 24 = 1934,8317
1929,10


-7,603191302552075 37,37345883713637
37.37345883713637, -7.603191302552075
4,99964075
24,00060737
84,00237508
77,99423561


-7,603245037314426 37,37346864453204
37.37346864453204, -7.603245037314426
4,99966735
24,00060962
84,00240392
77,99426221


-7,604274075550103 37,37370956500641
37.37370956500641, -7.604274075550103
5,00010374
24,00056708
84,00279777
77,99469860

___________________


-7,604274075550103 37,37370956500641
37.37370956500641, -7.604274075550103
https://goo.gl/maps/xy4mkWxKhJrktUVt5
18,1149 km to La Torre-La Janera (Spain) (Google-system)
18,1149 km to La Torre-La Janera (Spain) (40.030,2361-system)

70,99932942 Global-360-units to Crater (NASA)
70,99935205 Global-360-units to Crater-18km-385,256363004

150,00853244 Global-360-units to M-Man, sep-NE
150,00779056 Global-360-units to M-Man hand
150,00747486 Global-360-units to M-Man thumb

250,01422074 Global-600-units to M-Man, sep-NE
250,01298426 Global-600-units to M-Man hand
250,01245810 Global-600-units to M-Man thumb

81,99686558 Global-360-units to Nazca-440-0
82,00232162 Global-360-units to N-49,988-Square-205,388
82,00275221 Global-360-units to N-49,988-Square-205
82,00377382 Global-360-units to Square
82,00384801 Global-360-units to X-Cross
82,00404747 Global-360-units to N-BB-Cyg-A
82,00475988 Global-360-units to N-49,988-Square-203,1899
82,00513448 Global-360-units to N-BB-Spiral
82,00888458 Global-360-units to N-BB-0-0
82,00899852 Global-360-units to 47-N-BB-0-0

59,01529095 Global-600-units to Temple
59,01386945 Global-600-units to Temple-3447
59,00421882 Global-600-units to Hebron, Cave
58,99454045 Global-600-units to Hebron-104
58,99939197 Global-600-units to Hebron-Test-3

(and more)


Hmm ...

Det er - vist nok - første gang, at selve Krateret er blevet
udpeget på præcist, men der mangler en lille stump (72 meter)!

Og kanske Marree Man (Australia) "sladrer" om dette.


Hmm ...

Un moment, s'il vous plaît


Download Sqreadsheet/Regneark ...
La Torre-La Janera (Spain),044.001.003
https://drive.google.com/file/d/1R-YDrSd_yGksQ-ozcb8Fn1Qxw-m0gwes/view


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael
Test dit kærlighedssprog (Test your love language):
https://kærlighedssprog.dk/kaerlighedssprog/test-dit-kaerlighedssprog
- -
Coming up news: Iran hit by a Asteroid. Iran is no more (Jer.49,34-) ?
Last OUTPUT: 23303 <61ecf341$0$697$***@news.sunsite.dk>
https://groups.google.com/g/dk.test/c/MRWueyeFrn8/m/8un3DEP4FAAJ
Info http://groups.google.dk/group/dk.test/msg/591d03940b49201e
Website https://sites.google.com/view/kall-tree File no 24441
Kall, Mogens
2022-08-28 18:12:32 UTC
Permalink
Post by Kall, Mogens
Find - if possible - 50, 78 and 115, Part 1
Re: Found 193 at Dolmen of Guadalperal, Spain -
Re: Found 175, 144 - Was: News 2022-08-24,...
File 24.441 ...
Abraham-code
https://sites.google.com/view/a-code-f-001/files/24-xxx/24-4xx/24-44x/24-441
Markpointer 59, 71, 82, 150, 250
https://sites.google.com/view/a-markpointer/59
https://sites.google.com/view/a-markpointer/71
https://sites.google.com/view/a-markpointer/82
https://sites.google.com/view/a-markpointer/150
https://sites.google.com/view/a-markpointer/250
Goodwill
https://sites.google.com/view/kall-goodwill/files/24-xxx/24-4xx/24-441
-
Subject: Found 193 at Dolmen of Guadalperal, Spain -
    Re: Found 175, 144 - Was: News 2022-08-24,...
    News:dk.videnskab
Date: Sun, 28 Aug 2022 09:25:24 +0200
Organization: The Kingdom of Heaven, Department Fools of Christ
Abraham-code
https://sites.google.com/view/a-code-f-001/files/24-xxx/24-4xx/24-43x/24-439
Markpointer 193
https://sites.google.com/view/a-markpointer/193
Goodwill
https://sites.google.com/view/kall-goodwill/files/24-xxx/24-4xx/24-439
https://groups.google.com/g/dk.videnskab/c/RcLva1wWF7M/m/cQg9EX-HBgAJ
[ ... cut 01 ... ]
Post by Kall, Mogens
Nå da da!
Jeg har snorksovet i timen, fordi ...
120,00550583 Global-600-units to Calakmul-X-367,256363004
   55,00212695 Global-600-units to Atlit-Yam
   17,99246790 Global-600-units to Mont Blanc
193,00010068
193
Compare with ...
Measuring Stick (Målestok)
78-Pt-193, Platinum
https://sites.google.com/view/measuring-stick/topic/78-pt-193
+
Isotope evidence (Isotop indicier)
78-Pt-193, Platinum
https://sites.google.com/site/etbible/home/isotope-evidence/78-pt-193
(
( 18 -  17,99246790) * 40.030,2361/ 600 = -0,50252  Km (503 meter)
( 55 -  55,00212695) * 40.030,2361/ 600 = +0,1419   Km (142 meter)
(120 - 120,00550583) * 40.030,2361/ 600 = +0,3673   Km (367 meter)
(175 - 175,00763278) * 40.030,2361/ 600 = +0,5092   Km (509 meter
(193 - 193,00010068) * 40.030,2361/ 600 = +0,006717 Km (  7 meter)
)
Hmm ...
IF
    193 exists
THEN
    78 and 115 and 50 also exists ?
?
=>
55 distance between Stone-(Spain) and Atlit-Yam-z
18 distance between Stone-(Spain) and Mont Blanc
 5 unknown
78
5 Global-600-units from Mont Blanc ?
Create Mont-Blanc_Stonehenge_line
Find: 333,5853 km
47.952183707944776, 3.7575062587164885
https://goo.gl/maps/1vuzcqa2bEWFKRa1A
333,58 km to Mont Blanc
and/or
49.21351664797667, 1.7156206105329344
https://goo.gl/maps/rqMsSNyn2rXgaGih7
333,58 km to Stonehenge
Found nothing!
Hmm ...
La Torre-La Janera
37.3331°, -7.4058°
https://goo.gl/maps/zSBG1aJdJWSbnt6c7
4,91415737 distance between Stone-(Spain) and La Torre-La Janera
=>
1601,24 * (24 + 5) / 24 = 1934,8317
1929,10
-7,603191302552075    37,37345883713637
37.37345883713637, -7.603191302552075
4,99964075
24,00060737
84,00237508
77,99423561
-7,603245037314426    37,37346864453204
37.37346864453204, -7.603245037314426
4,99966735
24,00060962
84,00240392
77,99426221
-7,604274075550103    37,37370956500641
37.37370956500641, -7.604274075550103
5,00010374
24,00056708
84,00279777
77,99469860
___________________
-7,604274075550103    37,37370956500641
37.37370956500641, -7.604274075550103
https://goo.gl/maps/xy4mkWxKhJrktUVt5
18,1149 km to La Torre-La Janera (Spain) (Google-system)
18,1149 km to La Torre-La Janera (Spain) (40.030,2361-system)
 70,99932942 Global-360-units to Crater (NASA)
 70,99935205 Global-360-units to Crater-18km-385,256363004
150,00853244 Global-360-units to M-Man, sep-NE
150,00779056 Global-360-units to M-Man hand
150,00747486 Global-360-units to M-Man thumb
250,01422074 Global-600-units to M-Man, sep-NE
250,01298426 Global-600-units to M-Man hand
250,01245810 Global-600-units to M-Man thumb
 81,99686558 Global-360-units to Nazca-440-0
 82,00232162 Global-360-units to N-49,988-Square-205,388
 82,00275221 Global-360-units to N-49,988-Square-205
 82,00377382 Global-360-units to Square
 82,00384801 Global-360-units to X-Cross
 82,00404747 Global-360-units to N-BB-Cyg-A
 82,00475988 Global-360-units to N-49,988-Square-203,1899
 82,00513448 Global-360-units to N-BB-Spiral
 82,00888458 Global-360-units to N-BB-0-0
 82,00899852 Global-360-units to 47-N-BB-0-0
 59,01529095 Global-600-units to Temple
 59,01386945 Global-600-units to Temple-3447
 59,00421882 Global-600-units to Hebron, Cave
 58,99454045 Global-600-units to Hebron-104
 58,99939197 Global-600-units to Hebron-Test-3
(and more)
Hmm ...
Det er - vist nok - første gang, at selve Krateret er blevet
udpeget på præcist, men der mangler en lille stump (72 meter)!
Og kanske Marree Man (Australia) "sladrer" om dette.
Hmm ...
Un moment, s'il vous plaît
Download Sqreadsheet/Regneark ...
La Torre-La Janera (Spain),044.001.003
https://drive.google.com/file/d/1R-YDrSd_yGksQ-ozcb8Fn1Qxw-m0gwes/view
Ups!

Einem smutter came by!

New Link:
https://drive.google.com/file/d/1ZzQpTLQtSmOEijpUo554lXozm3vAdjw9/view
Post by Kall, Mogens
Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael
https://kærlighedssprog.dk/kaerlighedssprog/test-dit-kaerlighedssprog
- -
Coming up news: Iran hit by a Asteroid. Iran is no more (Jer.49,34-) ?
https://groups.google.com/g/dk.test/c/MRWueyeFrn8/m/8un3DEP4FAAJ
Info http://groups.google.dk/group/dk.test/msg/591d03940b49201e
Website https://sites.google.com/view/kall-tree File no 24441
24441b
Kall, Mogens
2022-08-28 18:25:00 UTC
Permalink
Post by Kall, Mogens
Post by Kall, Mogens
Find - if possible - 50, 78 and 115, Part 1
Re: Found 193 at Dolmen of Guadalperal, Spain -
Re: Found 175, 144 - Was: News 2022-08-24,...
File 24.441 ...
Abraham-code
https://sites.google.com/view/a-code-f-001/files/24-xxx/24-4xx/24-44x/24-441
Markpointer 59, 71, 82, 150, 250
https://sites.google.com/view/a-markpointer/59
https://sites.google.com/view/a-markpointer/71
https://sites.google.com/view/a-markpointer/82
https://sites.google.com/view/a-markpointer/150
https://sites.google.com/view/a-markpointer/250
Goodwill
https://sites.google.com/view/kall-goodwill/files/24-xxx/24-4xx/24-441
-
Subject: Found 193 at Dolmen of Guadalperal, Spain -
     Re: Found 175, 144 - Was: News 2022-08-24,...
     News:dk.videnskab
Date: Sun, 28 Aug 2022 09:25:24 +0200
Organization: The Kingdom of Heaven, Department Fools of Christ
Abraham-code
https://sites.google.com/view/a-code-f-001/files/24-xxx/24-4xx/24-43x/24-439
Markpointer 193
https://sites.google.com/view/a-markpointer/193
Goodwill
https://sites.google.com/view/kall-goodwill/files/24-xxx/24-4xx/24-439
https://groups.google.com/g/dk.videnskab/c/RcLva1wWF7M/m/cQg9EX-HBgAJ
[ ... cut 01 ... ]
 > Nå da da!
 >
 > Jeg har snorksovet i timen, fordi ...
 >
 > 120,00550583 Global-600-units to Calakmul-X-367,256363004
 >   55,00212695 Global-600-units to Atlit-Yam
 >   17,99246790 Global-600-units to Mont Blanc
 > 193,00010068
 > 193
 >
 > Compare with ...
 >
 > Measuring Stick (Målestok)
 > 78-Pt-193, Platinum
 > https://sites.google.com/view/measuring-stick/topic/78-pt-193
 > +
 > Isotope evidence (Isotop indicier)
 > 78-Pt-193, Platinum
 > https://sites.google.com/site/etbible/home/isotope-evidence/78-pt-193
 >
 > (
 > ( 18 -  17,99246790) * 40.030,2361/ 600 = -0,50252  Km (503 meter)
 > ( 55 -  55,00212695) * 40.030,2361/ 600 = +0,1419   Km (142 meter)
 > (120 - 120,00550583) * 40.030,2361/ 600 = +0,3673   Km (367 meter)
 > (175 - 175,00763278) * 40.030,2361/ 600 = +0,5092   Km (509 meter
 > (193 - 193,00010068) * 40.030,2361/ 600 = +0,006717 Km (  7 meter)
 > )
Hmm ...
IF
     193 exists
THEN
     78 and 115 and 50 also exists ?
?
=>
55 distance between Stone-(Spain) and Atlit-Yam-z
18 distance between Stone-(Spain) and Mont Blanc
  5 unknown
78
5 Global-600-units from Mont Blanc ?
Create Mont-Blanc_Stonehenge_line
Find: 333,5853 km
47.952183707944776, 3.7575062587164885
https://goo.gl/maps/1vuzcqa2bEWFKRa1A
333,58 km to Mont Blanc
and/or
49.21351664797667, 1.7156206105329344
https://goo.gl/maps/rqMsSNyn2rXgaGih7
333,58 km to Stonehenge
Found nothing!
Hmm ...
La Torre-La Janera
37.3331°, -7.4058°
https://goo.gl/maps/zSBG1aJdJWSbnt6c7
4,91415737 distance between Stone-(Spain) and La Torre-La Janera
=>
1601,24 * (24 + 5) / 24 = 1934,8317
1929,10
-7,603191302552075    37,37345883713637
37.37345883713637, -7.603191302552075
4,99964075
24,00060737
84,00237508
77,99423561
-7,603245037314426    37,37346864453204
37.37346864453204, -7.603245037314426
4,99966735
24,00060962
84,00240392
77,99426221
-7,604274075550103    37,37370956500641
37.37370956500641, -7.604274075550103
5,00010374
24,00056708
84,00279777
77,99469860
___________________
-7,604274075550103    37,37370956500641
37.37370956500641, -7.604274075550103
https://goo.gl/maps/xy4mkWxKhJrktUVt5
18,1149 km to La Torre-La Janera (Spain) (Google-system)
18,1149 km to La Torre-La Janera (Spain) (40.030,2361-system)
  70,99932942 Global-360-units to Crater (NASA)
  70,99935205 Global-360-units to Crater-18km-385,256363004
150,00853244 Global-360-units to M-Man, sep-NE
150,00779056 Global-360-units to M-Man hand
150,00747486 Global-360-units to M-Man thumb
250,01422074 Global-600-units to M-Man, sep-NE
250,01298426 Global-600-units to M-Man hand
250,01245810 Global-600-units to M-Man thumb
  81,99686558 Global-360-units to Nazca-440-0
  82,00232162 Global-360-units to N-49,988-Square-205,388
  82,00275221 Global-360-units to N-49,988-Square-205
  82,00377382 Global-360-units to Square
  82,00384801 Global-360-units to X-Cross
  82,00404747 Global-360-units to N-BB-Cyg-A
  82,00475988 Global-360-units to N-49,988-Square-203,1899
  82,00513448 Global-360-units to N-BB-Spiral
  82,00888458 Global-360-units to N-BB-0-0
  82,00899852 Global-360-units to 47-N-BB-0-0
  59,01529095 Global-600-units to Temple
  59,01386945 Global-600-units to Temple-3447
  59,00421882 Global-600-units to Hebron, Cave
  58,99454045 Global-600-units to Hebron-104
  58,99939197 Global-600-units to Hebron-Test-3
(and more)
Hmm ...
Det er - vist nok - første gang, at selve Krateret er blevet
udpeget på præcist, men der mangler en lille stump (72 meter)!
Og kanske Marree Man (Australia) "sladrer" om dette.
Hmm ...
Un moment, s'il vous plaît
Download Sqreadsheet/Regneark ...
La Torre-La Janera (Spain),044.001.003
https://drive.google.com/file/d/1R-YDrSd_yGksQ-ozcb8Fn1Qxw-m0gwes/view
Ups!
Einem smutter came by!
https://drive.google.com/file/d/1ZzQpTLQtSmOEijpUo554lXozm3vAdjw9/view
Post by Kall, Mogens
Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael
https://kærlighedssprog.dk/kaerlighedssprog/test-dit-kaerlighedssprog
- -
Coming up news: Iran hit by a Asteroid. Iran is no more (Jer.49,34-) ?
https://groups.google.com/g/dk.test/c/MRWueyeFrn8/m/8un3DEP4FAAJ
Info http://groups.google.dk/group/dk.test/msg/591d03940b49201e
Website https://sites.google.com/view/kall-tree File no 24441
24441b
Hmm ...

Marree Man ... Målestok ?

Distance Scepter-Mand
https://sites.google.com/view/abraham-c/objects/marree-man

494,06 meter

(Tallet er blevet ganget med 10)


Wow!

Einem *fuldtræffer* (designeren af Marree Man må have haft kendskab
til 78-Pt-193-målestokken, ½-life 50 år) ... :-)


24442
Kall, Mogens
2022-08-28 18:54:32 UTC
Permalink
Post by Kall, Mogens
Post by Kall, Mogens
Post by Kall, Mogens
Find - if possible - 50, 78 and 115, Part 1
Re: Found 193 at Dolmen of Guadalperal, Spain -
Re: Found 175, 144 - Was: News 2022-08-24,...
File 24.441 ...
Abraham-code
https://sites.google.com/view/a-code-f-001/files/24-xxx/24-4xx/24-44x/24-441
Markpointer 59, 71, 82, 150, 250
https://sites.google.com/view/a-markpointer/59
https://sites.google.com/view/a-markpointer/71
https://sites.google.com/view/a-markpointer/82
https://sites.google.com/view/a-markpointer/150
https://sites.google.com/view/a-markpointer/250
Goodwill
https://sites.google.com/view/kall-goodwill/files/24-xxx/24-4xx/24-441
-
Subject: Found 193 at Dolmen of Guadalperal, Spain -
     Re: Found 175, 144 - Was: News 2022-08-24,...
     News:dk.videnskab
Date: Sun, 28 Aug 2022 09:25:24 +0200
Organization: The Kingdom of Heaven, Department Fools of Christ
Abraham-code
https://sites.google.com/view/a-code-f-001/files/24-xxx/24-4xx/24-43x/24-439
Markpointer 193
https://sites.google.com/view/a-markpointer/193
Goodwill
https://sites.google.com/view/kall-goodwill/files/24-xxx/24-4xx/24-439
https://groups.google.com/g/dk.videnskab/c/RcLva1wWF7M/m/cQg9EX-HBgAJ
[ ... cut 01 ... ]
 > Nå da da!
 >
 > Jeg har snorksovet i timen, fordi ...
 >
 > 120,00550583 Global-600-units to Calakmul-X-367,256363004
 >   55,00212695 Global-600-units to Atlit-Yam
 >   17,99246790 Global-600-units to Mont Blanc
 > 193,00010068
 > 193
 >
 > Compare with ...
 >
 > Measuring Stick (Målestok)
 > 78-Pt-193, Platinum
 > https://sites.google.com/view/measuring-stick/topic/78-pt-193
 > +
 > Isotope evidence (Isotop indicier)
 > 78-Pt-193, Platinum
 > https://sites.google.com/site/etbible/home/isotope-evidence/78-pt-193
 >
 > (
 > ( 18 -  17,99246790) * 40.030,2361/ 600 = -0,50252  Km (503 meter)
 > ( 55 -  55,00212695) * 40.030,2361/ 600 = +0,1419   Km (142 meter)
 > (120 - 120,00550583) * 40.030,2361/ 600 = +0,3673   Km (367 meter)
 > (175 - 175,00763278) * 40.030,2361/ 600 = +0,5092   Km (509 meter
 > (193 - 193,00010068) * 40.030,2361/ 600 = +0,006717 Km (  7 meter)
 > )
Hmm ...
IF
     193 exists
THEN
     78 and 115 and 50 also exists ?
?
=>
55 distance between Stone-(Spain) and Atlit-Yam-z
18 distance between Stone-(Spain) and Mont Blanc
  5 unknown
78
5 Global-600-units from Mont Blanc ?
Create Mont-Blanc_Stonehenge_line
Find: 333,5853 km
47.952183707944776, 3.7575062587164885
https://goo.gl/maps/1vuzcqa2bEWFKRa1A
333,58 km to Mont Blanc
and/or
49.21351664797667, 1.7156206105329344
https://goo.gl/maps/rqMsSNyn2rXgaGih7
333,58 km to Stonehenge
Found nothing!
Hmm ...
La Torre-La Janera
37.3331°, -7.4058°
https://goo.gl/maps/zSBG1aJdJWSbnt6c7
4,91415737 distance between Stone-(Spain) and La Torre-La Janera
=>
1601,24 * (24 + 5) / 24 = 1934,8317
1929,10
-7,603191302552075    37,37345883713637
37.37345883713637, -7.603191302552075
4,99964075
24,00060737
84,00237508
77,99423561
-7,603245037314426    37,37346864453204
37.37346864453204, -7.603245037314426
4,99966735
24,00060962
84,00240392
77,99426221
-7,604274075550103    37,37370956500641
37.37370956500641, -7.604274075550103
5,00010374
24,00056708
84,00279777
77,99469860
___________________
-7,604274075550103    37,37370956500641
37.37370956500641, -7.604274075550103
https://goo.gl/maps/xy4mkWxKhJrktUVt5
18,1149 km to La Torre-La Janera (Spain) (Google-system)
18,1149 km to La Torre-La Janera (Spain) (40.030,2361-system)
  70,99932942 Global-360-units to Crater (NASA)
  70,99935205 Global-360-units to Crater-18km-385,256363004
150,00853244 Global-360-units to M-Man, sep-NE
150,00779056 Global-360-units to M-Man hand
150,00747486 Global-360-units to M-Man thumb
250,01422074 Global-600-units to M-Man, sep-NE
250,01298426 Global-600-units to M-Man hand
250,01245810 Global-600-units to M-Man thumb
  81,99686558 Global-360-units to Nazca-440-0
  82,00232162 Global-360-units to N-49,988-Square-205,388
  82,00275221 Global-360-units to N-49,988-Square-205
  82,00377382 Global-360-units to Square
  82,00384801 Global-360-units to X-Cross
  82,00404747 Global-360-units to N-BB-Cyg-A
  82,00475988 Global-360-units to N-49,988-Square-203,1899
  82,00513448 Global-360-units to N-BB-Spiral
  82,00888458 Global-360-units to N-BB-0-0
  82,00899852 Global-360-units to 47-N-BB-0-0
  59,01529095 Global-600-units to Temple
  59,01386945 Global-600-units to Temple-3447
  59,00421882 Global-600-units to Hebron, Cave
  58,99454045 Global-600-units to Hebron-104
  58,99939197 Global-600-units to Hebron-Test-3
(and more)
Hmm ...
Det er - vist nok - første gang, at selve Krateret er blevet
udpeget på præcist, men der mangler en lille stump (72 meter)!
Og kanske Marree Man (Australia) "sladrer" om dette.
Hmm ...
Un moment, s'il vous plaît
Download Sqreadsheet/Regneark ...
La Torre-La Janera (Spain),044.001.003
https://drive.google.com/file/d/1R-YDrSd_yGksQ-ozcb8Fn1Qxw-m0gwes/view
Ups!
Einem smutter came by!
https://drive.google.com/file/d/1ZzQpTLQtSmOEijpUo554lXozm3vAdjw9/view
Post by Kall, Mogens
Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael
https://kærlighedssprog.dk/kaerlighedssprog/test-dit-kaerlighedssprog
- -
Coming up news: Iran hit by a Asteroid. Iran is no more (Jer.49,34-) ?
https://groups.google.com/g/dk.test/c/MRWueyeFrn8/m/8un3DEP4FAAJ
Info http://groups.google.dk/group/dk.test/msg/591d03940b49201e
Website https://sites.google.com/view/kall-tree File no 24441
24441b
Hmm ...
Marree Man ... Målestok ?
Distance Scepter-Mand
https://sites.google.com/view/abraham-c/objects/marree-man
494,06 meter
(Tallet er blevet ganget med 10)
Wow!
Einem *fuldtræffer* (designeren af Marree Man må have haft kendskab
til 78-Pt-193-målestokken, ½-life 50 år) ... :-)
24442
Øh ...

Tillad mig lige at indrapportere, ET, at en herreløs hund blev
observeret CET ... (classifyed *1) ... thursday 25. august 2022
på position ... (classifyed *2) ...

(
*2:
Last-local-interface-crossreference:

Picture
9-dec-2021

*Copyright*:

Subject: Found Little-bird-(2013-02-15)-singing -
Re: Found 144 -
Re: Found Your Marree-Man-footstep at Nazca-line 191 -
Re: Age of Universe -
Re: Abraham-koden
Newsgroups:
News:dk.livssyn.kristendom
News:dk.politik
News:dk.videnskab
News:no.kultur.folklore.ufo
Followup-To:
News:dk.videnskab
Date: Tue, 7 Dec 2021 20:14:02 +0100
Organization: The Kingdom of Heaven, Department Fools of Christ
23194 <61afb27c$0$692$***@news.sunsite.dk>
https://sites.google.com/view/a-code-f-001/files/23-xxx/23-1xx/23-19x/23-194
https://sites.google.com/view/et-footsteps/files/23-xxx/23-1xx/23-194
Russia (Psychopath-istan + Kleptokratistan):
https://sites.google.com/view/kall-russia/files/23-xxx/23-1xx/23-194
https://groups.google.com/g/dk.livssyn.kristendom/c/1RjZ4SkaHSk/m/UDoXxa9-AwAJ
https://groups.google.com/g/dk.politik/c/ddg_kTK7woQ/m/P0IvQN-fBAAJ
https://groups.google.com/g/dk.videnskab/c/J5vLg962edQ/m/jNb0ZUljDAAJ
https://groups.google.com/g/no.kultur.folklore.ufo/c/bSeKgCdhenk/m/Es9A7oLCCQAJ

Markpointer 78
)

Var det *dig* (forklædt som denne herreløse hund)?

I så fald:

Du ønsker en ligeværdig partner, ingen tvivl om det.

(ikke bare en, der spejler sig i din opmærksomhed,
hvilket også er en *afvigelse* fra ens sande identitet)

Men ...Oh baby baby it's a wild world


Vi overlever ikke (på denne planet), hvis ikke Putin-666 bliver
sat på plads!


Så ...

Jeg vil gerne hæve ALT, hvad jeg har sparet op på min
goodwill-konto hos Jer!

Please understand! It's a matter of life and death!


24443
Kall, Mogens
2022-08-29 22:12:22 UTC
Permalink
Korrektion: Marree Man, Scepter
+
Find - if possible - 78, 115 and 193

File 24.447 ...
Abraham-code
https://sites.google.com/view/a-code-f-001/files/24-xxx/24-4xx/24-44x/24-447

-

Den 28-08-2022 kl. 20:25 skrev Kall, Mogens:

Subject: [ Found 50*10 at Marree Man ]
Re: Find 50, 78 and 115 -
Re: Found 193 at Dolmen of Guadalperal, Spain -
Re: Found 175, 144 - Was: News 2022-08-24,...
Newsgroups:
News:dk.videnskab
Date: Sun, 28 Aug 2022 20:25:00 +0200
Organization: The Kingdom of Heaven, Department Fools of Christ
24442 <630bb2ff$0$702$***@news.sunsite.dk>
Abraham-code
https://sites.google.com/view/a-code-f-001/files/24-xxx/24-4xx/24-44x/24-442
Markpointer 50
https://sites.google.com/view/a-markpointer/50
Goodwill
https://sites.google.com/view/kall-goodwill/files/24-xxx/24-4xx/24-442
https://groups.google.com/g/dk.videnskab/c/RcLva1wWF7M/m/wkQl7n2rBgAJ
Post by Kall, Mogens
Post by Kall, Mogens
Det er - vist nok - første gang, at selve Krateret er blevet
udpeget på præcist, men der mangler en lille stump (72 meter)!
Og kanske Marree Man (Australia) "sladrer" om dette.
[ ... ]
Post by Kall, Mogens
Hmm ...
Marree Man ... Målestok ?
Distance Scepter-Mand
https://sites.google.com/view/abraham-c/objects/marree-man
494,06 meter
(Tallet er blevet ganget med 10)
Wow!
Einem *fuldtræffer* (designeren af Marree Man må have haft kendskab
til 78-Pt-193-målestokken, ½-life 50 år) ... :-)
Korrektion:

Marree Man, Scepter
137,47602284255711 -29,51613413296029
-29.51613413296029, 137.47602284255711
https://goo.gl/maps/myDmAcnPKXRKVxYr8


Hmm ...

IF

500 exists

THEN

780, 1150, 1930 also exists ?

=>

Find - if possible 78, 115, 193


780 meter from Hand
137,46696002227708 -2952437184448345
-29.52437184448345, 137.46696002227708


1150
-29.5265132925206, 137.46402984478735

https://goo.gl/maps/VoU6RaL5VWsHGXe3A


1930 meter from Hand
-29.531027142638298, 137.45785925443

https://goo.gl/maps/S2BPQtFiPhn9znXM6

______________________________________________


1150
-29.5265132925206, 137.46402984478735

(
150° between:

1.
800 meter east (right albue)
-29.525538083997848, 137.4722207872793

2.
800 meter west (left albue)
-29.53099978134597, 137.45756775160658
https://goo.gl/maps/aQytHMpbrM4BNu699

800-cross-reference:
Atlit-Yam-Shiloh 80 km
)


Testikel
-29.535933434795282, 137.4687597671662
https://goo.gl/maps/pFc9r15vDCbgzmjX6
1,1437 km to 1150

*MISSING*:
1,150
1,1437
0,0063

6,3 meter


(
Daniel-koden:

1150, 0, -110, 140, -185
1260, 110, 0, -30, -75
1290, 140, 30, 0, -45
1335, 185, 75, 45, 0

=>

1035, -115, 0, -300
1113, -37, 78, -222
1150, 0, 115, -185
1228, 78, 193, -107
1260, 110, 225, -75
1290, 140, 255, -45
1335, 185, 300, 0

Hmm ...
)


left foot
17,3600
-29.547126165573484, 137.4670241292568
https://goo.gl/maps/mVptN7ML35Bdc9Hn8
0 km

Middle
-29.54499630699872, 137.47328245582153
650,00 m


right foot
-29.54286580637281, 137.47953917581447
1,3000 km

=>

New Testikel-position:
-29.535952195700837, 137.4687605727506
https://goo.gl/maps/iu71JJFMwkvhF4Gr6
1,1445 meter to 1150
1,0961 meter to middle-foot
2,2406

or ...

-29.545316720778217, 137.472326980139


Sorry. Time out!


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael
Test dit kærlighedssprog (Test your love language):
https://kærlighedssprog.dk/kaerlighedssprog/test-dit-kaerlighedssprog
- -
Coming up news: Iran hit by a Asteroid. Iran is no more (Jer.49,34-) ?
Last OUTPUT: 23303 <61ecf341$0$697$***@news.sunsite.dk>
https://groups.google.com/g/dk.test/c/MRWueyeFrn8/m/8un3DEP4FAAJ
Info http://groups.google.dk/group/dk.test/msg/591d03940b49201e
Website https://sites.google.com/view/kall-tree File no 24447

Loading...