Discussion:
The main-program (message from ET, Aliens), Part 2
(for gammel til at besvare)
Kall, Mogens
2022-11-25 08:25:07 UTC
Permalink
The main-program (message from ET, Aliens), Part 2

File 24.746 ...
ET-Bible
https://sites.google.com/view/et-bible-f-001/files/24-xxx/24-7xx/24-746

-

Mogens Kall skrev ...

Subject: The main-program (message from ET, Aliens)
Newsgroups:
News:dk.livssyn.kristendom
News:dk.videnskab
News:no.kultur.folklore.ufo
Sent: Saturday, October 14, 2006, CET 09:18, GMT 07:18
05786 news:ub0Yg.8$***@news.get2net.dk *
ET-Bible
https://sites.google.com/view/et-bible-f-001/files/05-xxx/05-7xx/05-786
https://groups.google.com/g/dk.livssyn.kristendom/c/MrP3VUpSU70/m/mwgJu7LRxxwJ
https://groups.google.com/g/dk.videnskab/c/MrP3VUpSU70/m/mwgJu7LRxxwJ
https://groups.google.com/g/no.kultur.folklore.ufo/c/MrP3VUpSU70/m/mwgJu7LRxxwJ
Læser man Bibelen (som kristen, dog med et moderne livssyn med
kendskab til de faktiske forhold vedrørende biologisk liv i
universet), da vil man ikke kunne undgå at bemærke, at Det ny
Jerusalem (se evt. Åb. (Rev.) 21,2) til forveksling minder om en
rumby, hvor man kan beherske fusionskraften (vers 23).
Siden hen er vi blevet en hel del klogere:

..

Sorry! Time out (Find out by Yourself)!


News:

Input memory from ...

Subject: ET *Copyright* 78
(Found 78,0000015 at delta 172-Crater-3447 - 94-Big-Bang) -
Re: SETI-kædebrevet -
Re: Abraham-koden, Part 2
Newsgroups:
News:dk.livssyn.kristendom
News:dk.videnskab
News:no.kultur.folklore.ufo
Followup-To:
News:dk.videnskab
Date: Wed, 9 Nov 2022 13:35:11 +0100
Organization: The Kingdom of Heaven, Department Fools of Christ
24675 <tkg6q1$7gi8$***@news.eternal-september.org>
Abraham-koden
https://sites.google.com/view/a-markpointer/78
https://sites.google.com/view/a-code-f-001/files/24-xxx/24-6xx/24-67x/24-675
ET-Bible,
Isotope evidence (Isotop indicier)
78, Atomic number (Z, Atomnummer)
https://sites.google.com/view/isotope-evidence/78-pt-193/78/24-675
Goodwill, Доброжелательность
https://sites.google.com/view/kall-goodwill/files/24-xxx/24-6xx/24-675
https://groups.google.com/g/dk.livssyn.kristendom/c/UkyEKKsES7o/m/Aaa_2Qm8BAAJ
https://groups.google.com/g/dk.videnskab/c/EXlPXRe1AHU/m/NIYeRulrCAAJ
https://groups.google.com/g/no.kultur.folklore.ufo/c/fXT24eE1YiI/m/66v2tBhmAAAJ

+

Subject: Found 144 and 50 at 1. Temple (967 B.C.) -
Re: Found 48, 25 (M31), ... -
Re: Create MW3 (Milky-Way-3)
...
Re: Abraham-koden, Part 2
Newsgroups:
News:dk.videnskab
Date: Sat, 19 Nov 2022 10:10:52 +0100
Organization: The Kingdom of Heaven, Department Fools of Christ
24720 <tla6ir$36rel$***@news.eternal-september.org>
Abraham-koden
https://sites.google.com/view/a-code-f-001/files/24-xxx/24-7xx/24-72x/24-720
https://groups.google.com/g/dk.videnskab/c/EXlPXRe1AHU/m/EYbs9bZWBwAJ
Hmm ...
78 * 600/360 = 130
Abrahams far (Tara) var 130 år, da Abraham fødes. Men tallet
nævnes IKKE direkte i bibelen! Der står blot, at da Tara er 70 år
avler han 3 børn. Nummer 3 er Abraham. Dernæst står der, at
Abraham er 70 år, da Tara dør som 205 år gammel.
Ergo er de 130 år en såkaldt *skjult* information!
Og hemmeligheden er muligvis, at det er tallet 78, der tænkes på!
En simpel bibel-scanning af tallet 130 giver følgende
resultat:

https://www.biblegateway.com/quicksearch/?quicksearch=130&version=BPH

5 Bible results for “130” ...

1.
1 Mosebog 5:3
Adam var 130 år, da hans søn Set blev født. ...

2.
1 Mosebog 47:9
Jakob svarede: „I mine 130 år ...

=>


https://www.biblegateway.com/passage/?search=Gen+47&version=BPH

1 Mosebog 47, Bibelen på hverdagsdansk

Farao byder Jakob og hans familie velkommen

[ ... ]

9
... (Jakob ankommer til Egypten, da han er 130 år) ...

[ ... ]

28
Jakob levede 17 år efter sin ankomst til Egypten,
så han var 147 år, da han døde.


Koden viser sig at være meget simpel:

130 omregnes fra 600-talsystemet til 360-talsystemet:

130 * 360/600 = 78


Herved "TVINGES" UFO-jægeren til at få øje på 600-talsystemet
(hvilket anvendes i opmålingerne deres, fremfor vores 360°).


Dernæst:

78 - 17 = 61

Compare with ...

Markpointer 61
https://sites.google.com/view/markpointer/start/6x/61

Markør 61 er et ret vigtigt markørtal, fordi ... (input
memory from) ...

https://sites.google.com/view/et-background/atomic-physics/english

=== citat start ===

A complete list of *all* known isotopes can be downloaded
from ...
En komplet liste over *alle* kendte isotoper kan downloades
fra ...

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_nuclides

From this table you can see, that ...
Fra denne tabel kan du se, at ...

1.
Proton-counter
Proton-tæller

Not all elements have stable isotopes at all.
Ikke alle grundstoffer har overhovedet stabile isotoper.


The exceptions are the atomic numbers ...
Undtagelserne er atom-numrene ...

43, 61, 84-111
(Total of 30 pieces)
(i alt 30 stk.)

=== citat slut ===

Det *afslører* kendskab til moderne atomfysik!
It *reveals* knowledge of modern nuclear physics!
Он *раскрывает* знания современной ядерной физики!
* يكشف * عن معرفة الفيزياء النووية الحديثة!


Det vil - med andre ord - sige, at vi nu kan *indkredse*
søgefeltet nævnt i fil 24.674 ...

Subject: SETI-kædebrevet - Re: Abraham-koden, Part 2
Newsgroups:
News:dk.livssyn.kristendom
News:dk.videnskab
News:no.kultur.folklore.ufo
Followup-To:
News:dk.videnskab
Date: Wed, 9 Nov 2022 11:59:46 +0100
Organization: The Kingdom of Heaven, Department Fools of Christ
24674 <tkg174$71gc$***@news.eternal-september.org>
Abraham-koden
https://sites.google.com/view/a-code-f-001/files/24-xxx/24-6xx/24-67x/24-674
SETI-test-program (version 1.03)
Hypotheses (Hypoteser)
https://sites.google.com/view/seti/topic/hypotheses
https://sites.google.com/view/seti/files/24-xxx/24-6xx/24-674
ET-Footsteps
Hypotheses (Hypoteser)
https://sites.google.com/view/et-footsteps/topic/hypotheses
https://sites.google.com/view/et-footsteps/files/24-xxx/24-6xx/24-674
https://groups.google.com/g/dk.livssyn.kristendom/c/UkyEKKsES7o/m/kz6559S2BAAJ
https://groups.google.com/g/dk.videnskab/c/EXlPXRe1AHU/m/-UDRV7RmCAAJ
https://groups.google.com/g/no.kultur.folklore.ufo/c/fXT24eE1YiI/m/XP7qveNgAAAJ
Rev 11
Temple-Jerusalem
Sodom
Egypt (Sphinx)
1260 / 3,5 = 360
440,035 - 80,42166667 = 359,61333333
440 - 80 = 360
Hypotesen er, at Åbenbaringsbogen kapittel 11 "sladrer" om de
faktuelle forhold, som vi tidligere har fundet i Abraham-koden,
nemlig at afstanden (på 440,035 km) fra Sphinxen til Templet i
Jerusalem er *identisk* med Big Bang DATA (galaktisk længdegrad
440,035 i et 600-tal-system, fremfor vores på 360°).
Desværre benævnes Egypten (i Åb 11,8 / Rev 11,8) IKKE præcist
hvad angår Sphinxen ...
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Rev+11.8&version=BPH
(
Som sagt: Time out, sorry. I will be back, soon.
)


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael
Test dit kærlighedssprog (Test your love language):
https://kærlighedssprog.dk/kaerlighedssprog/test-dit-kaerlighedssprog
- -
Coming up news: Iran hit by a Asteroid. Iran is no more (Jer.49,34-) ?
Last OUTPUT: 23303 <61ecf341$0$697$147I dag kl. 05:23
Zelenskyj til FN: Verden må reagere på angreb mod
***@news.sunsite.dk>
https://groups.google.com/g/dk.test/c/MRWueyeFrn8/m/8un3DEP4FAAJ
Info http://groups.google.dk/group/dk.test/msg/591d03940b49201e
Website https://sites.google.com/view/kall-tree File no 24746
Kall, Mogens
2022-11-25 08:34:11 UTC
Permalink
Post by Kall, Mogens
The main-program (message from ET, Aliens), Part 2
File 24.746 ...
ET-Bible
https://sites.google.com/view/et-bible-f-001/files/24-xxx/24-7xx/24-746
-
Mogens Kall skrev ...
Subject: The main-program (message from ET, Aliens)
    News:dk.livssyn.kristendom
    News:dk.videnskab
    News:no.kultur.folklore.ufo
Sent: Saturday, October 14, 2006, CET 09:18, GMT 07:18
ET-Bible
https://sites.google.com/view/et-bible-f-001/files/05-xxx/05-7xx/05-786
https://groups.google.com/g/dk.livssyn.kristendom/c/MrP3VUpSU70/m/mwgJu7LRxxwJ
https://groups.google.com/g/dk.videnskab/c/MrP3VUpSU70/m/mwgJu7LRxxwJ
https://groups.google.com/g/no.kultur.folklore.ufo/c/MrP3VUpSU70/m/mwgJu7LRxxwJ
Læser man Bibelen (som kristen, dog med et moderne livssyn med
kendskab til de faktiske forhold vedrørende biologisk liv i
universet), da vil man ikke kunne undgå at bemærke, at Det ny
Jerusalem (se evt. Åb. (Rev.) 21,2) til forveksling minder om en
rumby, hvor man kan beherske fusionskraften (vers 23).
..
Sorry! Time out (Find out by Yourself)!
Input memory from ...
Subject: ET *Copyright* 78
        (Found 78,0000015 at delta 172-Crater-3447 - 94-Big-Bang) -
    Re: SETI-kædebrevet -
    Re: Abraham-koden, Part 2
    News:dk.livssyn.kristendom
    News:dk.videnskab
    News:no.kultur.folklore.ufo
    News:dk.videnskab
Date: Wed, 9 Nov 2022 13:35:11 +0100
Organization: The Kingdom of Heaven, Department Fools of Christ
Abraham-koden
https://sites.google.com/view/a-markpointer/78
https://sites.google.com/view/a-code-f-001/files/24-xxx/24-6xx/24-67x/24-675
ET-Bible,
  Isotope evidence (Isotop indicier)
    78, Atomic number (Z, Atomnummer)
https://sites.google.com/view/isotope-evidence/78-pt-193/78/24-675
Goodwill, Доброжелательность
https://sites.google.com/view/kall-goodwill/files/24-xxx/24-6xx/24-675
https://groups.google.com/g/dk.livssyn.kristendom/c/UkyEKKsES7o/m/Aaa_2Qm8BAAJ
https://groups.google.com/g/dk.videnskab/c/EXlPXRe1AHU/m/NIYeRulrCAAJ
https://groups.google.com/g/no.kultur.folklore.ufo/c/fXT24eE1YiI/m/66v2tBhmAAAJ
+
Subject: Found 144 and 50 at 1. Temple (967 B.C.) -
    Re: Found 48, 25 (M31), ... -
    Re: Create MW3 (Milky-Way-3)
    ...
    Re: Abraham-koden, Part 2
    News:dk.videnskab
Date: Sat, 19 Nov 2022 10:10:52 +0100
Organization: The Kingdom of Heaven, Department Fools of Christ
Abraham-koden
https://sites.google.com/view/a-code-f-001/files/24-xxx/24-7xx/24-72x/24-720
https://groups.google.com/g/dk.videnskab/c/EXlPXRe1AHU/m/EYbs9bZWBwAJ
Hmm ...
78 * 600/360 = 130
Abrahams far (Tara) var 130 år, da Abraham fødes. Men tallet
nævnes IKKE direkte i bibelen! Der står blot, at da Tara er 70 år
avler han 3 børn. Nummer 3 er Abraham. Dernæst står der, at
Abraham er 70 år, da Tara dør som 205 år gammel.
Ergo er de 130 år en såkaldt *skjult* information!
Og hemmeligheden er muligvis, at det er tallet 78, der tænkes på!
En simpel bibel-scanning af tallet 130 giver følgende
https://www.biblegateway.com/quicksearch/?quicksearch=130&version=BPH
5 Bible results for “130” ...
1.
1 Mosebog 5:3
Adam var 130 år, da hans søn Set blev født. ...
2.
1 Mosebog 47:9
Jakob svarede: „I mine 130 år ...
=>
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Gen+47&version=BPH
    1 Mosebog 47, Bibelen på hverdagsdansk
    Farao byder Jakob og hans familie velkommen
    [ ... ]
    9
    ... (Jakob ankommer til Egypten, da han er 130 år) ...
    [ ... ]
    28
    Jakob levede 17 år efter sin ankomst til Egypten,
    så han var 147 år, da han døde.
    130 * 360/600 = 78
Herved "TVINGES" UFO-jægeren til at få øje på 600-talsystemet
(hvilket anvendes i opmålingerne deres, fremfor vores 360°).
78 - 17 = 61
Compare with ...
Markpointer 61
https://sites.google.com/view/markpointer/start/6x/61
    Markør 61 er et ret vigtigt markørtal, fordi ... (input
    memory from) ...
    https://sites.google.com/view/et-background/atomic-physics/english
    === citat start ===
    A complete list of *all* known isotopes can be downloaded
    from ...
    En komplet liste over *alle* kendte isotoper kan downloades
    fra ...
        https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_nuclides
    From this table you can see, that ...
    Fra denne tabel kan du se, at ...
    1.
    Proton-counter
    Proton-tæller
    Not all elements have stable isotopes at all.
    Ikke alle grundstoffer har overhovedet stabile isotoper.
    The exceptions are the atomic numbers ...
    Undtagelserne er atom-numrene ...
    43, 61, 84-111
    (Total of 30 pieces)
    (i alt 30 stk.)
    === citat slut ===
    Det *afslører* kendskab til moderne atomfysik!
    It *reveals* knowledge of modern nuclear physics!
    Он *раскрывает* знания современной ядерной физики!
    * يكشف * عن معرفة الفيزياء النووية الحديثة!
Det vil - med andre ord - sige, at vi nu kan *indkredse*
søgefeltet nævnt i fil 24.674 ...
Subject: SETI-kædebrevet - Re: Abraham-koden, Part 2
    News:dk.livssyn.kristendom
    News:dk.videnskab
    News:no.kultur.folklore.ufo
    News:dk.videnskab
Date: Wed, 9 Nov 2022 11:59:46 +0100
Organization: The Kingdom of Heaven, Department Fools of Christ
Abraham-koden
https://sites.google.com/view/a-code-f-001/files/24-xxx/24-6xx/24-67x/24-674
SETI-test-program (version 1.03)
  Hypotheses (Hypoteser)
https://sites.google.com/view/seti/topic/hypotheses
https://sites.google.com/view/seti/files/24-xxx/24-6xx/24-674
ET-Footsteps
  Hypotheses (Hypoteser)
https://sites.google.com/view/et-footsteps/topic/hypotheses
https://sites.google.com/view/et-footsteps/files/24-xxx/24-6xx/24-674
https://groups.google.com/g/dk.livssyn.kristendom/c/UkyEKKsES7o/m/kz6559S2BAAJ
https://groups.google.com/g/dk.videnskab/c/EXlPXRe1AHU/m/-UDRV7RmCAAJ
https://groups.google.com/g/no.kultur.folklore.ufo/c/fXT24eE1YiI/m/XP7qveNgAAAJ
Rev 11
Temple-Jerusalem
Sodom
Egypt (Sphinx)
1260 / 3,5 = 360
440,035 - 80,42166667 = 359,61333333
440     - 80          = 360
Hypotesen er, at Åbenbaringsbogen kapittel 11 "sladrer" om de
faktuelle forhold, som vi tidligere har fundet i Abraham-koden,
nemlig at afstanden (på 440,035 km) fra Sphinxen til Templet i
Jerusalem er *identisk* med Big Bang DATA (galaktisk længdegrad
440,035 i et 600-tal-system, fremfor vores på 360°).
Desværre benævnes Egypten (i Åb 11,8 / Rev 11,8) IKKE præcist
hvad angår Sphinxen ...
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Rev+11.8&version=BPH
(
Som sagt: Time out, sorry. I will be back, soon.
)
Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael
https://kærlighedssprog.dk/kaerlighedssprog/test-dit-kaerlighedssprog
- -
Coming up news: Iran hit by a Asteroid. Iran is no more (Jer.49,34-) ?
Last OUTPUT: 23303 <61ecf341$0$697$147I dag kl. 05:23
Zelenskyj til FN: Verden må reagere på angreb mod
https://groups.google.com/g/dk.test/c/MRWueyeFrn8/m/8un3DEP4FAAJ
Info http://groups.google.dk/group/dk.test/msg/591d03940b49201e
Website https://sites.google.com/view/kall-tree File no 24746
Åb 11 (Rev 11)
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Rev+11&version=BPH

Input 7000 (verse 13)

+

Genesis 5
https://www.biblegateway.com/passage/?search=1+Mosebog+5%3A3-4&version=BPH

1 Mosebog 5:3-4, Bibelen på hverdagsdansk

3
Adam var 130 år, da hans søn Set blev født.
Set var på alle måder en tro kopi af Adam.

4
Efter Sets fødsel levede Adam endnu 800 år
og fik mange sønner og døtre.


7000 + 800 = 7800
_____________78 ........... (78-Platine-193) ...


Det lader til, at koden er "klippet" op i små stumper
(fragtmenter)!


24747
Kall, Mogens
2023-01-22 02:06:05 UTC
Permalink
ET *Copyright*:
Found markpointer 144 at Abraham-Jerusalem-Sodom-1/10-syntax

File 24.8916 ...
Abraham-koden
https://sites.google.com/view/a-code-f-001/files/24-xxx/24-9xx/24-91x/24-916
ET-Bible
https://sites.google.com/view/et-bible-f-001/files/24-xxx/24-9xx/24-916
Goodwill, Доброжелательность
https://sites.google.com/view/kall-goodwill/files/24-xxx/24-9xx/24-916

-

Den 25-11-2022 kl. 09:25 skrev Kall, Mogens:

Subject: The main-program (message from ET, Aliens), Part 2
Newsgroups:
News:dk.livssyn.kristendom
News:dk.videnskab
News:no.kultur.folklore.ufo
Followup-To:
News:dk.videnskab
Date: Fri, 25 Nov 2022 09:25:07 +0100
Organization: The Kingdom of Heaven, Department Fools of Christ
24746 <tlpu53$tn4j$***@news.eternal-september.org>
ET-Bible
https://sites.google.com/view/et-bible-f-001/files/24-xxx/24-7xx/24-746
https://groups.google.com/g/dk.livssyn.kristendom/c/j78ImxB_mmw/m/9geGNI1AFAAJ
https://groups.google.com/g/no.kultur.folklore.ufo/c/ePf7iZprmDA/m/G2H5KE2dAQAJ
https://groups.google.com/g/dk.videnskab/c/qb0N4WxuIEA/m/YdAIjyTPBQAJ
Rev 11
Temple-Jerusalem
Sodom
Egypt (Sphinx)
1260 / 3,5 = 360
440,035 - 80,42166667 = 359,61333333
440 - 80 = 360
Hypotesen er, at Åbenbaringsbogen kapittel 11 "sladrer" om de
faktuelle forhold, som vi tidligere har fundet i Abraham-koden,
nemlig at afstanden (på 440,035 km) fra Sphinxen til Templet i
Jerusalem er *identisk* med Big Bang DATA (galaktisk længdegrad
440,035 i et 600-tal-system, fremfor vores på 360°).
Desværre benævnes Egypten (i Åb 11,8 / Rev 11,8) IKKE præcist
hvad angår Sphinxen ...
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Rev+11.8&version=BPH
I mellemtiden er det så blevet opdaget, at Big-Bang-DATA'erne er
nedskrevet ud for Sphinxen i forhol til den store Pyramide:


Subject: [ Sphinx-v38 ... 0,01 meter to Sphinx-v37 ]
Re: ET *Copyright*: Found target-DATA (Galactic longitude)
at Crater/Sphinx/Jerusalem - Re: Abraham-koden, Part 2
Newsgroups:
News:dk.videnskab
Date: Thu, 15 Dec 2022 05:36:26 +0100
Organization: The Kingdom of Heaven, Department Fools of Christ
24818 <tne88b$30vef$***@news.eternal-september.org>
Abraham-koden
https://sites.google.com/view/a-code-f-001/files/24-xxx/24-8xx/24-81x/24-818
https://groups.google.com/g/dk.videnskab/c/EXlPXRe1AHU/m/WT0zXYogBwAJ
0,54712 from Sphinx to P1
P1-50-Jerusalem
31,17924372 30
30, 31.17924372
https://goo.gl/maps/CnbmtWgXJsDbT5cU6
4,9182 km to P1
6,1276 km to Sphinx-50
5,4653 km to Sphinx via P1
Find
0,54712 * 10 = 5,4712
30.000022049076318, 31.179298682466033
https://goo.gl/maps/4Y3FUJnyfy6k2TrY7
0,000022049076318 * 40.030.236,1 / 360 = 2,45175 meter
Og det er nok MERE realistisk (end de 10,6 meter).
Men ...
Denne beregning *afhænger* af Sphinx's afstand til P1, og her er
der fortsat en unøjagtighed på henved 13 cm. Selve Google-opmålingen
rummer desværre også en unøjagtighed på henved 10 cm.
Sphinx-v38
31,13766876387 29,97527233245
29.97527233245, 31.13766876387
https://goo.gl/maps/FUNbhRzDAffxECbk6
0,00986651 meter to Sphinx-v37
0,54716234 km to P1 (40.030,2361-system)
440,03707243 km to Temple via P1 (40.030,2361-system)
80,42166664°
440,03707243 / 80,42166664 / 10 = 0,547162339...
Distance to P1____________________0,54716234
Og "kanske" der hentydes til denne 1/10 i teksten med ordvalget:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Rev+11&version=BPH

Aabenbaringen 11, Bibelen på hverdagsdansk

Guds to profeter i Jerusalem

[ ... ]

13
I det samme kom der et voldsomt jordskælv, så en tiendedel af
byen styrtede sammen, og 7000 mennesker omkom. ...


Det nyopdagede er så følgende:

(
Andagtsteksten fra BibelLæserRingen var til i går lørdag hentet fra
1. Mosebog 14,1-24
)

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Gen+14&version=BPH

1 Mosebog 14, Bibelen på hverdagsdansk

Abram redder Lot

[ ... ]

2
..., kongen af Sodoma, ...

[ ... ]

18
Også Melkizedek, Jerusalems konge, ...

[ ... ]

19-20
... Så gav Abram ham en tiendedel af alt krigsbyttet.


Også her nævnes både Jerusalem, Sodoma og 1/10 (ligesom tilfældet
var i Åbenbaringsbogen kap 11).

Og opfatter vi disse oplysninger som puslespilsbrikker, da får vi
en lille ekstra oplysning i vers 14:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Gen+14&version=BPH

1 Mosebog 14, Bibelen på hverdagsdansk

14
Da Abram hørte, at Lot var taget til fange, sammenkaldte han
alle sine mandlige slaver, 318 i alt, ...


HVORFOR nævnes tallet 318 ?


Her er en mulig forklaring:

(
Memory on from Big-Bang-DATA-at-Sphinx/P1 ...
440,03707243 / 80,42166664 / 10 = 0,547162339...
)

318 * 0,54716234 = 173,99762412


Bemærk hvor tæt tallet er på et heltal (174)

Vi kan ligefrem måske tillade os at *korrigere* opmålingen mellem
Sphinxen og Pyramide 1:

174 / 318 = 0,54716981... 547,16981...
Was_________0,547162339... km 547,162339... meter
Delta:______0,000007472 km 0,00747... meter

(
Forskellen er på blot sølle 1 mm (ud af ½ km)
)

Men det egentlige videnskabelige *bevis* for, at der IKKE er tale
om en tilfældighed, fås ved at gøre sig følgende iagttagelse:


318 - 174 = 144

Compare with ...

14 (144, 1400, 144.000), Chandrasekhar limit/grænsemasse)

https://sites.google.com/site/etbible/home/markpointer/14
[ ... ]
...> ... som Chandrasekhar
...> beregnede til 1,44 gange Solens masse. Dette re-
...> sultat kunne også formuleres sådan, at en fast
...> stjerne med en masse større end denne kritiske
...> værdi ikke kan eksistere. Så hvis man har en fast
...> stjerne med 1,4 solmasser og tvinger den til at
...> modtage yderligere 0,1 solmasse, vil der ske no-
...> get drastisk ... (nova- og supernova-eksplosioner).
Vi har altså at gøre med en astronomisk størrelse, som
gør sig gældende på samme måde *overalt* i Universet, og
som derfor glimrende kan anvendes som en art "målestok"
i et SETI-program mht. interstellar kommunikation!
(I forvejen benyttes for øvrigt disse Supernova-1A som
de kaldes til at bedømme afstande i Universet.)
END of ET-*Copyright* 318-144-Abraham-Jerusalem-Sodom-1/10


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael
Test dit kærlighedssprog (Test your love language):
https://kærlighedssprog.dk/kaerlighedssprog/test-dit-kaerlighedssprog
- -
Coming up news: Iran hit by a Asteroid. Iran is no more (Jer.49,34-) ?
Last OUTPUT: 23303 <61ecf341$0$697$***@news.sunsite.dk>
https://groups.google.com/g/dk.test/c/MRWueyeFrn8/m/8un3DEP4FAAJ
Info http://groups.google.dk/group/dk.test/msg/591d03940b49201e
Website https://sites.google.com/view/kall-tree File no 24916
Kall, Mogens
2023-04-25 08:04:16 UTC
Permalink
Der findes hemmeligheder, som Herren ikke har åbenbaret for os
There are secrets that the Lord has not revealed to us

File 25.141 ...
ET-Bible
https://sites.google.com/view/et-bible-f-001/files/25-xxx/25-1xx/25-141

-

Den 25-11-2022 kl. 09:25 skrev Kall, Mogens:

Subject: The main-program (message from ET, Aliens), Part 2
Newsgroups:
News:dk.livssyn.kristendom
News:dk.videnskab
News:no.kultur.folklore.ufo
Followup-To:
News:dk.videnskab
Date: Fri, 25 Nov 2022 09:25:07 +0100
Organization: The Kingdom of Heaven, Department Fools of Christ
24746 <tlpu53$tn4j$***@news.eternal-september.org>
ET-Bible
https://sites.google.com/view/et-bible-f-001/files/24-xxx/24-7xx/24-746
https://groups.google.com/g/dk.livssyn.kristendom/c/j78ImxB_mmw/m/9geGNI1AFAAJ
https://groups.google.com/g/no.kultur.folklore.ufo/c/ePf7iZprmDA/m/G2H5KE2dAQAJ
https://groups.google.com/g/dk.videnskab/c/qb0N4WxuIEA/m/YdAIjyTPBQAJ
Rev 11
Temple-Jerusalem
Sodom
Egypt (Sphinx)
1260 / 3,5 = 360
440,035 - 80,42166667 = 359,61333333
440 - 80 = 360
Hypotesen er, at Åbenbaringsbogen kapittel 11 "sladrer" om de
faktuelle forhold, som vi tidligere har fundet i Abraham-koden,
nemlig at afstanden (på 440,035 km) fra Sphinxen til Templet i
Jerusalem er *identisk* med Big Bang DATA (galaktisk længdegrad
440,035 i et 600-tal-system, fremfor vores på 360°).
Desværre benævnes Egypten (i Åb 11,8 / Rev 11,8) IKKE præcist
hvad angår Sphinxen ...
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Rev+11.8&version=BPH
Interrupt RETURN from ...

Subject: New suggest ("prophecy"), einem *hypotese*-forslag -
Re: Shiloh-78 => 2.400 lightyears -
Re: ... Time-break
Newsgroups:
News:dk.livssyn.kristendom
News:dk.politik
News:dk.videnskab
News:no.kultur.folklore.ufo
Followup-To:
News:dk.livssyn.kristendom
News:no.kultur.folklore.ufo
Date: Fri, 7 Apr 2023 03:32:00 +0200
Organization: The Kingdom of Heaven, Department Fools of Christ
25094 <u0nrqh$lei3$***@news.eternal-september.org>
Face-to-face contact with ET
Close Encounters of the Third Kind
(Dating, Nærkontakt af 3. grad, Stævnemøde)
https://sites.google.com/view/kall-contact/files/25-xxx/25-0xx/25-094
https://sites.google.com/view/markpointer/6x/666/25-094
https://sites.google.com/view/markpointer/temple/25-094
Goodwill, Доброжелательность
https://sites.google.com/view/kall-goodwill/files/25-xxx/25-0xx/25-094
https://groups.google.com/g/dk.livssyn.kristendom/c/ch6OmAGYem4/m/vuHi_dICAgAJ
https://groups.google.com/g/dk.politik/c/OaDIjv-mqK4/m/fed3QpUyEAAJ
https://groups.google.com/g/dk.videnskab/c/kZRp0dsEaTo/m/oYUgdFdxAAAJ
https://groups.google.com/g/no.kultur.folklore.ufo/c/OZZpyab-hWY/m/crGpV99fAgAJ
Disse *Time-breaks* er yderst svære at bevise, men
Vi kan *bevise*, at nogen for 3000 år siden havde kendskab
til længdeopmålingssystemet meter-definitionen ...
https://da.wikipedia.org/wiki/Meter
https://da.wikipedia.org/wiki/Meter#Tidligere_definitioner
=== citat start ===
Tidligere definitioner
Meteren blev første gang defineret af Det Franske
Videnskabsakademi i 1791 som en ti-milliontedel
(1/10.000.000) af afstanden fra jordens geografiske
ækvator til nordpolen gennem Paris.
=== citat slut ===
Meter-opmålingssystemet-systemet er blevet fundet FLERE
steder i Abraham-koden ...
https://sites.google.com/view/abraham-c/found/meter
1.
Big Bang DATA
440,035 km fra Sphinxen via Pyramide 1 to Templet i
Jerusalem (der hvor nu muslimernes moské står) ...
https://sites.google.com/view/abraham-c/found/objects/big-bang
2
80,00 km fra Shiloh ...
https://sites.google.com/view/abraham-c/objects/shiloh
til Atlit-Yam-zero ...
Atlit Yam, Israel
https://sites.google.com/view/abraham-c/objects/other/israel/atlit-yam
Vi aner simpelt hen ikke, HVORDAN nogen dengang kunne
have haft kendskab til dette opmålingssystem!
I lørdags omhandlede andagtsteksten fra BibelLæserRingen bl.a.
5. Mosebog kap 29.

Og her var der så et interessant Skriftsted, som her bør citeres:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Deu+29.28-&version=BPH

5 Mosebog 29:28, Bibelen på hverdagsdansk

28
Der findes hemmeligheder, som Herren ikke har åbenbaret for
os. ...


https://www.biblegateway.com/passage/?search=Deu+29.28-&version=DN1933

5 Mosebog 29:28-29, Dette er Biblen på dansk

[ ... ]

29
De skjulte Ting er for Herren vor Gud, men de åbenbare er for
os og vore Børn evindelig, ...


https://www.biblegateway.com/passage/?search=Deu+29.28-&version=KJ21

Deuteronomy 29:28-29, 21st Century King James Version

[ ... ]

29
“The secret things belong unto the Lord our God; but those
things which are revealed belong unto us and to our children
for ever, that we may ...

=>

Google-auto-translation:

29
De hemmelige ting tilhører Herren vor Gud; men det, som er
åbenbaret, tilhører os og vore børn for evigt, for at vi ...


Altså:

(Une répétition)

Vi kan så godt som *bevise*, at nogen for henved 3000 år siden
har haft kendskab til moderne astronomi (bl.a. pga. fundet af
Big Bang DATA-oplysninger).

Men dette beviser IKKE i sig selv noget såkaldt Guddommeligt,
fordi vi - videnskabeligt set - godt kan finde en logisk og
naturlig forklaring på fænomenet UDEN at inddrage noget
*overnaturligt*.
Godt nok må vi så inddrage, at der må have været et besøg ude
fra Rummet (for HVOR skulle informationerne ellers komme fra?),
men - som sagt - dette strider IKKE mod naturlovene!

Anderledes derimod forholder det sig mht. the-TIME-break:

HVORDAN kan nogen vide (små 2800 år FORUD), noget om *fremtiden*?

Det ér os simpelt hen en *gåde* (at forklare dette videnskabelig)!


Jeg talte med min katolske ven Abel om det i går:

Jeg nævnte for ham, at hvis jeg havde mulighed for det, så ville
jeg rejse ud på opdagelse til fremmede solsystemer og muligvis
bosætte mig, hvis pladsen ikke allerede var/er *optaget* af
andre væsener. (Man må jo IKKE - som bekendt, Mother Russia! -
*stjæle*; ifølge Jødedommen og Kristendommen; jævnfør Ex 20,15)

Ville jeg medinddrage min (religiøse) overbevisning og
eventuelt påvirke andre væsener med denne?

Svaret er ligesom allerede givet i kraft af ordvalget:
(Man må jo IKKE - som bekendt, Mother Russia! - *stjæle*; ifølge
Jødedommen og Kristendommen; jævnfør Ex 20,15)

Så ...

HVAD med hensyn til vores research-program (herunder eventuelle
*overnaturlige* fænomener såsom TIME-breaks)?

Ville du og jeg OGSÅ medinddrage andre væsener dette?

Ja, SELVFØLGELIG!

Hvorfor?

Fordi disse væserer MÅSKE kunne bidrage med noget konstruktivt,
som på en eller anden måde kunne kaste nyt lys over *mysteriet*
(det overnaturlige), vi er blevet medvidner til!

Og ...

Det leder så tanken frem til - hypotetisk set - at en fremmed
civilisation *forsker* i dette overnaturlige (hvor end fænomenet
optræder i Verdensrummet), apropos ...

https://www.biblegateway.com/passage/?search=1.+Pet+1.12&version=DN1933

1 Peter 1:12, Dette er Biblen på dansk

... , hvilke Ting Engle begære at skue ind i.

Means:
These are things, which even the angels would like to understand

(
Tanker til overvejselse:

Den største fadæse, man kan gøre, er, på forhånd at udelukke
noget i sine videnskabelige undersøgelser, navnlig set i lyset
af den *kendsgerning*, at selve Universets tilblivelse FORTSAT er
en uforklarlig gåde; et *mysterium*. Lige pludselig er energien
(der forårsagede Big Bang) der bare! Og ingen kan forklare, HVOR
energien kom fra; altså HVORDAN dette blev mulig!
)


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael
Test dit kærlighedssprog (Test your love language):
https://kærlighedssprog.dk/kaerlighedssprog/test-dit-kaerlighedssprog
- -
Coming up news: Iran hit by a Asteroid. Iran is no more (Jer.49,34-) ?
Last OUTPUT: 23303 <61ecf341$0$697$***@news.sunsite.dk>
https://groups.google.com/g/dk.test/c/MRWueyeFrn8/m/8un3DEP4FAAJ
Info http://groups.google.dk/group/dk.test/msg/591d03940b49201e
Website https://sites.google.com/view/kall-tree File no 25141

Loading...