Discussion:
Shiloh-78 => 2.400 lightyears - Re: ... Time-break
(for gammel til at besvare)
Kall, Mogens
2023-04-06 23:57:06 UTC
Permalink
Shiloh-78: 80 *360/600 = 48 => 50*48 = 2.400 Lightyears

(
File-name:
Shiloh-78 => 2.400 lightyears - Re: ... Time-break

Was:
Re: "Phonecall" Footstep-32 (Was: Time-break) -
Re: Kall-kloak-service - News 2023-03-14
)

File 25.093
Time-Break
https://sites.google.com/view/time-break/files/25-xxx/25-0xx/25-093
Abraham-koden
https://sites.googlecom/view/a-code-f-001/files/25-xxx/25-0xx/25-09x/25-093
Goodwill, Доброжелательность
https://sites.google.com/view/kall-goodwill/files/25-xxx/25-0xx/25-093

-

Den 05-04-2023 kl. 14:56 skrev Kall, Mogens:

Subject: "Phonecall" Footstep-32 (Was: Time-break) -
Re: Kall-kloak-service - News 2023-03-14
Newsgroups:
News:dk.politik
News:no.kultur.folklore.ufo
Followup-To:
News:dk.videnskab
Date: Wed, 5 Apr 2023 14:56:29 +0200
Organization: The Kingdom of Heaven, Department Fools of Christ
25090 <u0jr5u$3t68v$***@news.eternal-september.org>
Time-Break
https://sites.google.com/view/time-break/files/25-xxx/25-0xx/25-090
Abraham-koden
https://sites.google.com/view/a-code-f-001/files/25-xxx/25-0xx/25-09x/25-090
https://groups.google.com/g/dk.politik/c/OaDIjv-mqK4/m/bIkeA4aOBwAJ
https://groups.google.com/g/no.kultur.folklore.ufo/c/OZZpyab-hWY/m/YwIupWChAwAJ
"Phonecall" Footstep-32 (Was: Time-break) - Re: Kall-kloak-service -
News 2023-03-14
File 25.090 ...
Time-Break
https://sites.google.com/view/time-break/files/25-xxx/25-0xx/25-090
Abraham-koden
https://sites.google.com/view/a-code-f-001/files/25-xxx/25-0xx/25-09x/25-090
-
Subject: Kall-kloak-service - News 2023-03-14
    News:dk.politik
Date: Tue, 14 Mar 2023 08:06:35 +0100
Organization: The Kingdom of Heaven, Department Fools of Christ
Kalls-kloak-service
https://sites.google.com/view/kalls-kloak-service/files/25-xxx/25-0xx/25-037
https://groups.google.com/g/dk.politik/c/OaDIjv-mqK4/m/RIkeMoETBQAJ
2023-01-27, day  no 27, Asteroid 2023 BU (11 years 744-connection ?)
2012-01-27, https://sites.google.com/view/et-footsteps/2012-01-27[ ... ]
2023-03-13
Kalls kloakservice tilkaldt ca. kl 12
Kall-kloak-service
https://sites.google.com/view/kalls-kloak-service
      Kald på Kall når kloaken er tilstoppet
(
Kloak-service-2 around ...
2023-03-27, day no 86
or ...
2023-03-28, day no 87
vist nok!
)
Input News from ...
Fra: Mogens Kall <...
Date: ons. 5. apr. 2023 kl. CET 09.34, GMT 07:34
Subject: ... (classified) ...
To: ... (classified) ...
Cc: ... (classified) ...
=== citat start (Date: ons. 5. apr. 2023 kl. CET 09.34) ===
Jeg er netop ved at forfatte en besked til dig, da jeg nu læser
denne din nye besked.
Jeg må først skrive denne min besked færdig, førend jeg læser,
hvad du har skrevet. Ellers bliver jeg forvirret. Sorry. Men
jeg håber SELVFØLGELIG ikke, at der er tilstødt dig noget
alvorligt
(
Kære elskede ... (classified) ...
(
---------- Forwarded message ---------
Fra: Mogens Kall <... (classified) ...
Date: tirs. 4. apr. 2023 kl. 15.36
Subject: ... (classified) ...
To: ... (classified) ...
Hej igen,
Du bliver nødt til at være *realist*, ... (classified) ...
... (classified) ...
Kærlig hilsen
Monner
... (cut 2023-04-05) ...
)
Som du ved, har ... (classified) ... og jeg i årevis bedt om, at
du må få etpersonligt møde med Gud (fremfor blot have hørt et
rygte om Ham).
Jeg tror, at tiden nu er kommet hertil, hvor Gud forsøger at
kalde dig op, fordi *tankevækkende* er det (i hvert fald for
mig at se) at konstatere følgende *kristne* "flaskepostbesked*
Input andagtstekst from ...
UCB ...
http://www.ucb.dk/dagensord/index.php?
(NB! Andagtsteksten er nedskrevet og trykt i hæfte FØR torsdag den
23. februar 2023, apropos det eventuelle *profetiske* budskab.)
=== citat start ===
Ordet for 2023-04-05
Gør dit liv enkelt
    "Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge
    byrder, og jeg vil give jer hvile."
    Mat 11,28
En gennemsnitlig kontormedarbejder bliver hver dag bombarderet
med over 200 beskeder, i form af emails, tekstbeskeder, tweets,
Twitter og blogs. Faktisk bliver én ud af tre ledere syge pga.
den overflod af information. Det er som en snestorm! Det får en
til at undres - hvis teknologien sparer os for så meget tid og
energi, hvorfor er vi så så udkørte? Her er noget, Madison
Avenue og Wall Street ikke fortæller dig: Succes giver fjenden
flere muligheder for at køre dig i sænk. Det er ikke en god
måde at leve på, og det er i hvert fald ikke Guds vilje for dig.
   Vent ikke til du rammer muren, bliver fyret, har smidt dit
liv væk, stillet dig til tåls med et job uden fremtid, eller har
mistet din familie. Vent ikke til du er for gammel, for gnaven
"Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge
byrder, og jeg vil give jer hvile... og lær af mig."
"Herren kan ikke lette trykket, mens du befinder dig det
forkerte sted, på det forkerte tidspunkt, og er i gang med at
gøre det forkerte, med de forkerte mennesker. Hvis du kæmper
dig op ad karrierestigen og forsømmer din familie, er Hans
hænder bundet, fordi dine prioriteter er i uorden. Når du er i
Guds vilje, kan du arbejde hårdt, men rejse 'uden for meget
vægt'! Han vil bære dine byrder og tage vægten på sig. At
forenkle sit liv kan betyde at arbejde færre timer, at
skemalægge tid til afslapning, og at du investerer mere tid i
dem, du elsker. Der kan være forskellige opgaver, situationer
og personligheder, men disse principper gælder alle. Derfor er
ordet til dig i dag: Gør dit liv enkelt.
=== citat slut ===
Kladde slut.
)
For mig at se, ér det som om, at der er én, der forsøger at
fortælle dig noget gennem Ordet° (Hebr 4,12) ...
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Heb+4.12&version=DN1933
(endskønt denne person UMULIGT kunne have haft kendskab til
denne din krise, som du gennemlever i disse uger, ved mindre at
denne person råder over a TIME-break, jævnfør Esajas 42,8-9 ...
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Isa+42.8-9&version=DN1933
)
Tænk over, disse mine ord, alle sammen, og Guds fred til Jer
alle...
2023-04-05, Wednesday, CET 09:29, GMT 07:29)
- "Kom til mig!"
09:29
- "Jeg giver ..."
09:30
- "jer min fred,"
30
- "som ingen anden kan give."
31
- "I verden er der ufred,"
31
- "og det kan ikke være anderledes"
31
- "på grund af"
31
- "menneskets synd; oprør imod mig"
32
- "men i mig har I fred"
Kærlig hilsen
Monner
... (classified) ... i går ... (classified) ... knoglerne stak
helt forkert ud i en kæmpe bule, ... (classified) ... gips nu,
... (classified) ...
... (classified) ...
=== citat slut (Date: ons. 5. apr. 2023 kl. CET 09.34) ===
Herefter modtager jeg "Phonecall" Footstep-32
(
4 * 8 = 32
10
18, 22
25, 26, *27*
21877, 1043
)
(
Dette affødte mistanke om, at der SAMTIDIG muligvis er sket
noget andet (et helt andet sted, fx. kan en russisk atomubåd
være sænket or You-name-it)!
Number (5. apr. 2023 kl. 08.47) bedes derfor *indrapportere*
om præcis HVORNÅR hændelsen indtraf i går tirsdag.
)
samt markpointer 45 (Snowflake)
(
=>
Delta-1
2023-01-27, day no 27
2023-03-13, day no 72
___________________45, code 45 *identified*
Delta-2
2023-04-04, day no 94
___________________67
___________________22
Delta-3
2023-04-05, day no 95
___________________68
___________________23
)
And then I heard a voice from Heaven said (perhaps the voice of
ET)
2023-04-05, Wednesday, day no 95, CET 13:17:39, delay 0
2023-04-05, Wednesday, day no 95, GMT 11:17:39, delay 0
- "Message to all"
13:18:13
- "members"
20
- "of the family:"
18:39
- SOON"
-"I'm gonna punish"
13:19:00
- "evil"
13:27-22-5,
- "on earth."
Поэтому номер (5 апреля 2023 г., 08:47) просят *сообщить* ТОЧНО,
КОГДА инцидент произошел вчера во вторник.
Disse *Time-breaks* er yderst svære at bevise, men
anderledes forholder det sig med hensyn til Abraham-koden:

Vi kan *bevise*, at nogen for 3000 år siden havde kendskab
til længdeopmålingssystemet meter-definitionen ...

https://da.wikipedia.org/wiki/Meter
https://da.wikipedia.org/wiki/Meter#Tidligere_definitioner

=== citat start ===

Tidligere definitioner

Meteren blev første gang defineret af Det Franske
Videnskabsakademi i 1791 som en ti-milliontedel
(1/10.000.000) af afstanden fra jordens geografiske
ækvator til nordpolen gennem Paris.

=== citat slut ===


Meter-opmålingssystemet-systemet er blevet fundet FLERE
steder i Abraham-koden ...
https://sites.google.com/view/abraham-c/found/meter

Her skal blot 2 nævnes:

1.
Big Bang DATA
440,035 km fra Sphinxen via Pyramide 1 to Templet i
Jerusalem (der hvor nu muslimernes moské står) ...
https://sites.google.com/view/abraham-c/found/objects/big-bang

2
80,00 km fra Shiloh ...
https://sites.google.com/view/abraham-c/objects/shiloh

til Atlit-Yam-zero ...
Atlit Yam, Israel
https://sites.google.com/view/abraham-c/objects/other/israel/atlit-yam


Vi aner simpelt hen ikke, HVORDAN nogen dengang kunne
have haft kendskab til dette opmålingssystem!
________________________________________________________
Message to 2304 (and all her friends),
__________, Tara- 70
Abraham- 0, Tara-130
Abraham-75, Tara-205
(
187 = 144 + 43
205 = 144 + 61
See markpointer ...
144
https://sites.google.com/view/markpointer/1x/14
https://sites.google.com/view/markpointer/start/4x/43
Markpointer 61
https://sites.google.com/view/markpointer/start/6x/61
)
=>
130 * 360/600 = 78
(
115 - 70 = 45
Compare with ...
https://sites.google.com/view/homestar-of-et/start
Target: Homestar of ET (ETs hjemstjerne)
  Moderstjernens position menes således at befinde sige på ca. ...
    Galaktisk længdegrad 45-46 (i et 600-talsystem samt i
    stjernekort-2 ud af 4, hver på 150 enheder)
=>
(
Tara- 70,     1 child born
Tara- 70-130, 2 child born
Tara-130,     3 child born (Abraham)
)
115-45-markøren peger på enten ...
Tara- 70,     1 child born
eller ...
Tara- 70-130, 2 child born
=>
Tara- 70,     1 child born
Star Map______1, interval between  0-150
Tara- 70-130, 2 child born
Star Map______2, interval between 150-300
+__________________________________45
=_________________________________195
)
John 21,11 (153 fisk)
153 = 75 + 78
Milky-way-1-Sphinx-Jerusalem-line
https://sites.google.com/view/abraham-c/objects/sphinx/jerusalem
Distance between
1
071,5112 - Africa southcoast (Ivory Coast, Elfenbenskysten)
and
2
146,5117 - SouthAmerica Eastcoast
= 75 Global 600-units (5.003,81 km)
=>
5.003,81 * 78/75 = 5203,9624
5203,9624 - 5.003,81 = 200,1524
Compare with ...
John 21,8 (omtrent 200 alen)
Hmm ...
Find - if possible - markpointer 78
Distance from
1
146,5117 - SouthAmerica Eastcoast
to
2
SA-75-Cyg-A
and
3
Crater
2.098,99 / 66,666 =  31,49 global-600-units
8.687,19 / 66,666 = 130,31 global-600-units
_____________________98,82
ReFound old Tara-205-memory:

https://sites.google.com/view/abraham-c/found/isotop/92

Distance between ...

1
Xcambo-Calakmul-line crossing Square-150-line

(
Xcambo-Calakmul-line crossing Square-150-line
https://sites.google.com/view/abraham-c/objects/chicxulub-crater/xcambo/calakmul

https://sites.google.com/view/abraham-c/found/objects/big-bang

Found Big Bang DATA at Sphinx_Jerusalem-line
at South America West coast:

Picture
https://lh4.googleusercontent.com/sVfythd0V0rK0vaxGuuTY2Q9GIsFF1cWmf3rgm_MUnxGz0PNEUX_DUK5VfJbKxUZybcAfl6QCLydzbmB_4FwuJxdLR6ycubTZN1R6xybKFG8jvsxDgSHd__N-ibh-wLbCQ=w1280
)

and ...

2.
Ur
https://sites.google.com/view/abraham-c/objects/ur

Distance =
205 600-global-system
123 360-global-system


Pictures:
https://sites.google.com/view/abraham-c/found/isotop/92
https://sites.google.com/view/abraham-c/found/isotop/92/238


Og ...


Idet bibelen *forbinder* dette 205-markør-tal med ...
Abraham-75, Tara-205
75, er der en sandsynlighed for, at markør-78 (eller dets
omregnede tal fra 78 til 78*600/360 = 130) skal findes
i UMIDDELBAR forlængelse af dette punkt; punktet
Xcambo-Calakmul-line crossing Square-150-line

(
NB!

Markør 78 er også blevet fundet som et simpelt
regnestykke bestående af forskellem mellem 2 tal:

172
-94
=
+78

Fundet er blevet gjort ud for Sphinx-50 i forhold til
Krateret i Mexico, samt der hvor Big Bang DATA-punktet
befinder sig (defineret af Sphinx-Jerusalem-linjen,
Milky Way 1 system)

Denne lille fine nuanceforskel på Sphinxen og så
Sphinx-50, består netop "tilfældigvis" i at et
50-tal dukker op, apropos vores målestok 78-Platin-193
med halveringstiden på 50,00 år (halv-life, ½-life)

See picture ...
https://sites.google.com/view/abraham-c/objects/sphinx
)

________________________

Dernæst ...

Da distancen fra Shiloh til Atlit-Yam-zero er på
nøjagtig 80,0000 km (i 40.000.000 meter-systemet)

SAMMENHOLDT med at Shiloh nævnes i Salme 78 (og KUN dér,
ud af i alt 150 Salmer)) ...
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Psa+78.60&version=BPH


Da distancen (ud for markør 78) er på præcis 80
enheder, KUNNE det godt tænkes, at koden er følgende
(på baggrund af de ovenfor stående *kendsgerninger*
vedrørende omregningsbrøkerne fra 600 til 360 eller
omvendt):

80 * 360 / 600 = 48


Apropos Markpointer 48 ...
https://sites.google.com/site/etbible/home/markpointer/48

Tallet 48 menes at repræsentere distancen ud til et objekt
i Rummet (givetvis ETs Hjemstjerne) opmålt udfra en
målestok (isotopet 78-Platin-193, ½life = 50 år). Se evt. ...

https://sites.google.com/site/etbible/home/isotope-evidence/78-pt-193

48 * 50 år
=
2.400 lysår


Spørgsmålet er derfor nu, OM vi (fx i Bibelen) OGSÅ kan finde/
fremskaffe "fragtmenter" vedrørende dette omregningssystem i
umiddelbar *tilknytning* til "gerningsstedet" Shiloh-78
(and/or Atlit-Yam-zero):

600/360 = 5/3

and/or ...

360/600 = 3/5

?


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael
Test dit kærlighedssprog (Test your love language):
https://kærlighedssprog.dk/kaerlighedssprog/test-dit-kaerlighedssprog
- -
Coming up news: Iran hit by a Asteroid. Iran is no more (Jer.49,34-) ?
Last OUTPUT: 23303 <61ecf341$0$697$***@news.sunsite.dk>
https://groups.google.com/g/dk.test/c/MRWueyeFrn8/m/8un3DEP4FAAJ
Info http://groups.google.dk/group/dk.test/msg/591d03940b49201e
Website https://sites.google.com/view/kall-tree File no 25093
Kall, Mogens
2023-04-07 01:32:00 UTC
Permalink
New suggest ("prophecy"), einem *hypotese*-forslag

-

Den 07-04-2023 kl. 01:57 skrev Kall, Mogens:

Subject: Shiloh-78 => 2.400 lightyears -
Re: ... Time-break
[ Was:
Re: "Phonecall" Footstep-32 (Was: Time-break) -
Re: Kall-kloak-service - News 2023-03-14
]
Newsgroups:
News:dk.politik
News:dk.videnskab
News:no.kultur.folklore.ufo
Followup-To:
News:dk.videnskab
Date: Fri, 7 Apr 2023 01:57:06 +0200
Organization: The Kingdom of Heaven, Department Fools of Christ
25093 <u0nm8j$hs9g$***@news.eternal-september.org>
https://groups.google.com/g/dk.politik/c/OaDIjv-mqK4/m/pyBNkGctEAAJ
https://groups.google.com/g/dk.videnskab/c/kZRp0dsEaTo/m/odJE5ylsAAAJ
https://groups.google.com/g/no.kultur.folklore.ufo/c/OZZpyab-hWY/m/6K8vtrFaAgAJ
Post by Kall, Mogens
Shiloh-78: 80 *360/600 = 48 => 50*48 = 2.400 Lightyears
(
Shiloh-78 => 2.400 lightyears - Re: ... Time-break
Re: "Phonecall" Footstep-32 (Was: Time-break) -
Re: Kall-kloak-service - News 2023-03-14
)
File 25.093
Time-Break
https://sites.google.com/view/time-break/files/25-xxx/25-0xx/25-093
Abraham-koden
https://sites.googlecom/view/a-code-f-001/files/25-xxx/25-0xx/25-09x/25-093
Post by Kall, Mogens
Goodwill, Доброжелательность
https://sites.google.com/view/kall-goodwill/files/25-xxx/25-0xx/25-093
-
Subject: "Phonecall" Footstep-32 (Was: Time-break) -
Re: Kall-kloak-service - News 2023-03-14
News:dk.politik
News:no.kultur.folklore.ufo
News:dk.videnskab
Date: Wed, 5 Apr 2023 14:56:29 +0200
Organization: The Kingdom of Heaven, Department Fools of Christ
Time-Break
https://sites.google.com/view/time-break/files/25-xxx/25-0xx/25-090
Abraham-koden
https://sites.google.com/view/a-code-f-001/files/25-xxx/25-0xx/25-09x/25-090
Post by Kall, Mogens
https://groups.google.com/g/dk.politik/c/OaDIjv-mqK4/m/bIkeA4aOBwAJ
https://groups.google.com/g/no.kultur.folklore.ufo/c/OZZpyab-hWY/m/YwIupWChAwAJ
Post by Kall, Mogens
"Phonecall" Footstep-32 (Was: Time-break) - Re: Kall-kloak-service -
News 2023-03-14
File 25.090 ...
Time-Break
https://sites.google.com/view/time-break/files/25-xxx/25-0xx/25-090
Abraham-koden
https://sites.google.com/view/a-code-f-001/files/25-xxx/25-0xx/25-09x/25-090
Post by Kall, Mogens
-
Subject: Kall-kloak-service - News 2023-03-14
News:dk.politik
Date: Tue, 14 Mar 2023 08:06:35 +0100
Organization: The Kingdom of Heaven, Department Fools of Christ
Kalls-kloak-service
https://sites.google.com/view/kalls-kloak-service/files/25-xxx/25-0xx/25-037
Post by Kall, Mogens
https://groups.google.com/g/dk.politik/c/OaDIjv-mqK4/m/RIkeMoETBQAJ
2023-01-27, day no 27, Asteroid 2023 BU (11 years 744-connection ?)
2012-01-27, https://sites.google.com/view/et-footsteps/2012-01-27[
... ]
2023-03-13
Kalls kloakservice tilkaldt ca. kl 12
Kall-kloak-service
https://sites.google.com/view/kalls-kloak-service
Kald på Kall når kloaken er tilstoppet
(
Kloak-service-2 around ...
2023-03-27, day no 86
or ...
2023-03-28, day no 87
vist nok!
)
Input News from ...
Fra: Mogens Kall <...
Date: ons. 5. apr. 2023 kl. CET 09.34, GMT 07:34
Subject: ... (classified) ...
To: ... (classified) ...
Cc: ... (classified) ...
=== citat start (Date: ons. 5. apr. 2023 kl. CET 09.34) ===
Jeg er netop ved at forfatte en besked til dig, da jeg nu læser
denne din nye besked.
Jeg må først skrive denne min besked færdig, førend jeg læser,
hvad du har skrevet. Ellers bliver jeg forvirret. Sorry. Men
jeg håber SELVFØLGELIG ikke, at der er tilstødt dig noget
alvorligt
(
Kære elskede ... (classified) ...
(
---------- Forwarded message ---------
Fra: Mogens Kall <... (classified) ...
Date: tirs. 4. apr. 2023 kl. 15.36
Subject: ... (classified) ...
To: ... (classified) ...
Hej igen,
Du bliver nødt til at være *realist*, ... (classified) ...
... (classified) ...
Kærlig hilsen
Monner
... (cut 2023-04-05) ...
)
Som du ved, har ... (classified) ... og jeg i årevis bedt om, at
du må få etpersonligt møde med Gud (fremfor blot have hørt et
rygte om Ham).
Jeg tror, at tiden nu er kommet hertil, hvor Gud forsøger at
kalde dig op, fordi *tankevækkende* er det (i hvert fald for
mig at se) at konstatere følgende *kristne* "flaskepostbesked*
Input andagtstekst from ...
UCB ...
http://www.ucb.dk/dagensord/index.php?
(NB! Andagtsteksten er nedskrevet og trykt i hæfte FØR torsdag den
23. februar 2023, apropos det eventuelle *profetiske* budskab.)
=== citat start ===
Ordet for 2023-04-05
Gør dit liv enkelt
"Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge
byrder, og jeg vil give jer hvile."
Mat 11,28
En gennemsnitlig kontormedarbejder bliver hver dag bombarderet
med over 200 beskeder, i form af emails, tekstbeskeder, tweets,
Twitter og blogs. Faktisk bliver én ud af tre ledere syge pga.
den overflod af information. Det er som en snestorm! Det får en
til at undres - hvis teknologien sparer os for så meget tid og
energi, hvorfor er vi så så udkørte? Her er noget, Madison
Avenue og Wall Street ikke fortæller dig: Succes giver fjenden
flere muligheder for at køre dig i sænk. Det er ikke en god
måde at leve på, og det er i hvert fald ikke Guds vilje for dig.
Vent ikke til du rammer muren, bliver fyret, har smidt dit
liv væk, stillet dig til tåls med et job uden fremtid, eller har
mistet din familie. Vent ikke til du er for gammel, for gnaven
"Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge
byrder, og jeg vil give jer hvile... og lær af mig."
"Herren kan ikke lette trykket, mens du befinder dig det
forkerte sted, på det forkerte tidspunkt, og er i gang med at
gøre det forkerte, med de forkerte mennesker. Hvis du kæmper
dig op ad karrierestigen og forsømmer din familie, er Hans
hænder bundet, fordi dine prioriteter er i uorden. Når du er i
Guds vilje, kan du arbejde hårdt, men rejse 'uden for meget
vægt'! Han vil bære dine byrder og tage vægten på sig. At
forenkle sit liv kan betyde at arbejde færre timer, at
skemalægge tid til afslapning, og at du investerer mere tid i
dem, du elsker. Der kan være forskellige opgaver, situationer
og personligheder, men disse principper gælder alle. Derfor er
ordet til dig i dag: Gør dit liv enkelt.
=== citat slut ===
Kladde slut.
)
For mig at se, ér det som om, at der er én, der forsøger at
fortælle dig noget gennem Ordet° (Hebr 4,12) ...
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Heb+4.12&version=DN1933
(endskønt denne person UMULIGT kunne have haft kendskab til
denne din krise, som du gennemlever i disse uger, ved mindre at
denne person råder over a TIME-break, jævnfør Esajas 42,8-9 ...
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Isa+42.8-9&version=DN1933
)
Tænk over, disse mine ord, alle sammen, og Guds fred til Jer
alle...
2023-04-05, Wednesday, CET 09:29, GMT 07:29)
- "Kom til mig!"
09:29
- "Jeg giver ..."
09:30
- "jer min fred,"
30
- "som ingen anden kan give."
31
- "I verden er der ufred,"
31
- "og det kan ikke være anderledes"
31
- "på grund af"
31
- "menneskets synd; oprør imod mig"
32
- "men i mig har I fred"
Kærlig hilsen
Monner
... (classified) ... i går ... (classified) ... knoglerne stak
helt forkert ud i en kæmpe bule, ... (classified) ... gips nu,
... (classified) ...
... (classified) ...
=== citat slut (Date: ons. 5. apr. 2023 kl. CET 09.34) ===
Herefter modtager jeg "Phonecall" Footstep-32
(
4 * 8 = 32
10
18, 22
25, 26, *27*
21877, 1043
)
(
Dette affødte mistanke om, at der SAMTIDIG muligvis er sket
noget andet (et helt andet sted, fx. kan en russisk atomubåd
være sænket or You-name-it)!
Number (5. apr. 2023 kl. 08.47) bedes derfor *indrapportere*
om præcis HVORNÅR hændelsen indtraf i går tirsdag.
)
samt markpointer 45 (Snowflake)
(
=>
Delta-1
2023-01-27, day no 27
2023-03-13, day no 72
___________________45, code 45 *identified*
Delta-2
2023-04-04, day no 94
___________________67
___________________22
Delta-3
2023-04-05, day no 95
___________________68
___________________23
)
And then I heard a voice from Heaven said (perhaps the voice of
ET)
2023-04-05, Wednesday, day no 95, CET 13:17:39, delay 0
2023-04-05, Wednesday, day no 95, GMT 11:17:39, delay 0
- "Message to all"
13:18:13
- "members"
20
- "of the family:"
18:39
- SOON"
-"I'm gonna punish"
13:19:00
- "evil"
13:27-22-5,
- "on earth."
Поэтому номер (5 апреля 2023 г., 08:47) просят *сообщить* ТОЧНО,
КОГДА инцидент произошел вчера во вторник.
Disse *Time-breaks* er yderst svære at bevise, men
Vi kan *bevise*, at nogen for 3000 år siden havde kendskab
til længdeopmålingssystemet meter-definitionen ...
https://da.wikipedia.org/wiki/Meter
https://da.wikipedia.org/wiki/Meter#Tidligere_definitioner
=== citat start ===
Tidligere definitioner
Meteren blev første gang defineret af Det Franske
Videnskabsakademi i 1791 som en ti-milliontedel
(1/10.000.000) af afstanden fra jordens geografiske
ækvator til nordpolen gennem Paris.
=== citat slut ===
Meter-opmålingssystemet-systemet er blevet fundet FLERE
steder i Abraham-koden ...
https://sites.google.com/view/abraham-c/found/meter
1.
Big Bang DATA
440,035 km fra Sphinxen via Pyramide 1 to Templet i
Jerusalem (der hvor nu muslimernes moské står) ...
https://sites.google.com/view/abraham-c/found/objects/big-bang
2
80,00 km fra Shiloh ...
https://sites.google.com/view/abraham-c/objects/shiloh
til Atlit-Yam-zero ...
Atlit Yam, Israel
https://sites.google.com/view/abraham-c/objects/other/israel/atlit-yam
Vi aner simpelt hen ikke, HVORDAN nogen dengang kunne
have haft kendskab til dette opmålingssystem!
________________________________________________________
Message to 2304 (and all her friends),
__________, Tara- 70
Abraham- 0, Tara-130
Abraham-75, Tara-205
(
187 = 144 + 43
205 = 144 + 61
See markpointer ...
144
https://sites.google.com/view/markpointer/1x/14
https://sites.google.com/view/markpointer/start/4x/43
Markpointer 61
https://sites.google.com/view/markpointer/start/6x/61
)
=>
130 * 360/600 = 78
(
115 - 70 = 45
Compare with ...
https://sites.google.com/view/homestar-of-et/start
Target: Homestar of ET (ETs hjemstjerne)
Moderstjernens position menes således at befinde sige på ca. ...
Galaktisk længdegrad 45-46 (i et 600-talsystem samt i
stjernekort-2 ud af 4, hver på 150 enheder)
=>
(
Tara- 70, 1 child born
Tara- 70-130, 2 child born
Tara-130, 3 child born (Abraham)
)
115-45-markøren peger på enten ...
Tara- 70, 1 child born
eller ...
Tara- 70-130, 2 child born
=>
Tara- 70, 1 child born
Star Map______1, interval between 0-150
Tara- 70-130, 2 child born
Star Map______2, interval between 150-300
+__________________________________45
=_________________________________195
)
John 21,11 (153 fisk)
153 = 75 + 78
Milky-way-1-Sphinx-Jerusalem-line
https://sites.google.com/view/abraham-c/objects/sphinx/jerusalem
Distance between
1
071,5112 - Africa southcoast (Ivory Coast, Elfenbenskysten)
and
2
146,5117 - SouthAmerica Eastcoast
= 75 Global 600-units (5.003,81 km)
=>
5.003,81 * 78/75 = 5203,9624
5203,9624 - 5.003,81 = 200,1524
Compare with ...
John 21,8 (omtrent 200 alen)
Hmm ...
Find - if possible - markpointer 78
Distance from
1
146,5117 - SouthAmerica Eastcoast
to
2
SA-75-Cyg-A
and
3
Crater
2.098,99 / 66,666 = 31,49 global-600-units
8.687,19 / 66,666 = 130,31 global-600-units
_____________________98,82
https://sites.google.com/view/abraham-c/found/isotop/92
Distance between ...
1
Xcambo-Calakmul-line crossing Square-150-line
(
Xcambo-Calakmul-line crossing Square-150-line
https://sites.google.com/view/abraham-c/objects/chicxulub-crater/xcambo/calakmul
Post by Kall, Mogens
https://sites.google.com/view/abraham-c/found/objects/big-bang
Found Big Bang DATA at Sphinx_Jerusalem-line
Picture
https://lh4.googleusercontent.com/sVfythd0V0rK0vaxGuuTY2Q9GIsFF1cWmf3rgm_MUnxGz0PNEUX_DUK5VfJbKxUZybcAfl6QCLydzbmB_4FwuJxdLR6ycubTZN1R6xybKFG8jvsxDgSHd__N-ibh-wLbCQ=w1280
Post by Kall, Mogens
)
and ...
2.
Ur
https://sites.google.com/view/abraham-c/objects/ur
Distance =
205 600-global-system
123 360-global-system
https://sites.google.com/view/abraham-c/found/isotop/92
https://sites.google.com/view/abraham-c/found/isotop/92/238
Og ...
Idet bibelen *forbinder* dette 205-markør-tal med ...
Abraham-75, Tara-205
75, er der en sandsynlighed for, at markør-78 (eller dets
omregnede tal fra 78 til 78*600/360 = 130) skal findes
i UMIDDELBAR forlængelse af dette punkt; punktet
Xcambo-Calakmul-line crossing Square-150-line
(
NB!
Markør 78 er også blevet fundet som et simpelt
172
-94
=
+78
Fundet er blevet gjort ud for Sphinx-50 i forhold til
Krateret i Mexico, samt der hvor Big Bang DATA-punktet
befinder sig (defineret af Sphinx-Jerusalem-linjen,
Milky Way 1 system)
Denne lille fine nuanceforskel på Sphinxen og så
Sphinx-50, består netop "tilfældigvis" i at et
50-tal dukker op, apropos vores målestok 78-Platin-193
med halveringstiden på 50,00 år (halv-life, ½-life)
See picture ...
https://sites.google.com/view/abraham-c/objects/sphinx
)
________________________
Dernæst ...
Da distancen fra Shiloh til Atlit-Yam-zero er på
nøjagtig 80,0000 km (i 40.000.000 meter-systemet)
SAMMENHOLDT med at Shiloh nævnes i Salme 78 (og KUN dér,
ud af i alt 150 Salmer)) ...
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Psa+78.60&version=BPH
Da distancen (ud for markør 78) er på præcis 80
enheder, KUNNE det godt tænkes, at koden er følgende
(på baggrund af de ovenfor stående *kendsgerninger*
vedrørende omregningsbrøkerne fra 600 til 360 eller
80 * 360 / 600 = 48
Apropos Markpointer 48 ...
https://sites.google.com/site/etbible/home/markpointer/48
Tallet 48 menes at repræsentere distancen ud til et objekt
i Rummet (givetvis ETs Hjemstjerne) opmålt udfra en
målestok (isotopet 78-Platin-193, ½life = 50 år). Se evt. ...
https://sites.google.com/site/etbible/home/isotope-evidence/78-pt-193
Post by Kall, Mogens
48 * 50 år
=
2.400 lysår
Spørgsmålet er derfor nu, OM vi (fx i Bibelen) OGSÅ kan finde/
fremskaffe "fragtmenter" vedrørende dette omregningssystem i
umiddelbar *tilknytning* til "gerningsstedet" Shiloh-78
600/360 = 5/3
and/or ...
360/600 = 3/5
?
New suggest ("prophecy"), einem *hypotese*-forslag


Jesus siger:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Matt+24.15%2C30&version=DN1933

Matthæus 24:15, Dette er Biblen på dansk

15
Når I da ser Ødelæggelsens Vederstyggelighed,
hvorom der er talt ved Profeten Daniel,
stå på hellig Grund, (den, som læser det, han give Agt!)

[ ... ]

30
Og da skal Menneskesønnens Tegn vise sig på Himmelen;
og da skulle alle Jordens Stammer jamre sig,
og de skulle se Menneskesønnen komme på Himmelens Skyer
med Kraft og megen Herlighed.

=>

Når I ser Ødelæggelsens vederstyggelighed stå på Tempelbjerget
(lige præcis dér, hvor det Allerhelligste i jødernes Tempel var),

[ ... ]

Da skal Jesus (og alle hans engle) komme synligt (så alle
mennesker på Jordkloden vores kan fatte det)

=>

(
Input memory from ...

https://sites.google.com/site/skrivunder/jesu-krist-genkomst-ja-tak/17052b
https://groups.google.com/g/dk.livssyn.kristendom/c/_9gCBrXDAZw/m/xAoEwx0Rgw0J

Et sted i Bibelen tales der jo ligefrem om, at vi kan
*fremskønne* denne Genkomst!

Se evt. ...
http://www.biblegateway.com/passage/?search=2.pet+3%3A12&version=DN1933

idet I forvente og fremskynde Guds Dags Tilkommelse, ...

(2.Pet. 3,12)
)


Når I ser Antikrist stå på Tempelbjerget
(lige præcis dér, hvor det Allerhelligste i jødernes Tempel var),

[ ... ]

Da skal Jesus (og alle hans engle) komme synligt (så alle
mennesker på Jordkloden vores kan fatte det)

=>

(
Input memory from ...)

Når I ser 666 stå på Tempelbjerget
(lige præcis dér, hvor det Allerhelligste i jødernes Tempel var),

[ ... ]

Da skal Jesus (og alle hans engle) komme synligt (så alle
mennesker på Jordkloden vores kan fatte det)

=>

(
Input memory from ...

Date: Mon, 27 Jan 2020 04:46:19 +0100, GMT 03:46
22091 news:5e2e5d24$0$706$***@news.sunsite.dk
https://sites.google.com/view/markpointer/6x/666/22-091
https://groups.google.com/g/no.kultur.folklore.ufo/c/Dx42OXPwBQI/m/XTWv_wn2EgAJ

Mht. 666:

Vi fandt ud af tidligere, at koden KUNNE være ...

+666
-144
+78
=
+600

Men den er måske rettere ...

+666
+78
-144
=
+600

Fordi ...

+666
+78
=
+744


Og dette tal *genkender* vi, idet 2 asteroider fløj forbi
vor jordklode til tiden ...

2008-00-00, Counter = 0 (Nytår)
2010-01-13, Counter = 744
2012-01-27, Counter = 744 + 744

Og dét er *sensationelt*, fordi det indikerer, at de
FORTSAT er her i vort solsystem ... :-)

END of *ET-Copyright* 22.091

Have a nive day og fortsat Good hunting ... :-)
)


Når I ser 666 (+78 -144 = 600) stå på Tempelbjerget
(lige præcis dér, hvor det Allerhelligste i jødernes Tempel var),

[ ... ]

Da skal Jesus (og alle hans engle) komme synligt (så alle
mennesker på Jordkloden vores kan fatte det)

-

Og det gør vi altså nu pga. Abraham-koden.

Det er *kendsgerninger*, at der må have været et *time-break*
med hensyn til 440,035 km og så videre!

(
It is *facts* that there must have been a *time-break* regarding
440.035 km and so on!

Это *факты*, что должен был быть *временной перерыв*
относительно 440.035 км и так далее!

* حقائق * يجب أن يكون هناك * فاصل زمني * بخصوص 440.035 كم وهكذا!

إنها حقائق يجب أن يكون هناك فاصل زمني فيما يتعلق بـ 440.035 كم وما إلى ذلك!
)


OM det er *vranglære* ?

Tja ...

Who cares! ... :-)


Så ...

HVIS jeg kunne være til stede nu her senere i dag på
Tempelbjerget, da ville jeg sige til Jer alle, ligesom Gandhi
sagde: "Hold nu op med at slå hinanden ihjel! Det er *galskab*,
religiøs *vanvid*"

Men ...

Ville du høre på mig ?

Nej, vel!

Du er bare så forhippet på *din* sag, at du slet ikke fatter,
hvad der foregår UDENFOR "vuggen" vores! ...

Sorry! "Wrong" YouTube-file


Så ...

"Måske" skulle jeg blot opholde mig i byen Jerusalem med fx et
papskilt, hvorpå der står:
"Found Big Bang DATA: 440,035 km to Sphinx (in Egypt/600-km-system)"

Aha!

Ødelæggelsens vederstyggelighed (abnormitet) = Big, big, BIG *Bang*!


Afprogrammering af (religiøs) *hjernevask* over-and-out ?

Next HQ Starship 2304 (The New Jerusalem)


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael
Test dit kærlighedssprog (Test your love language):
https://kærlighedssprog.dk/kaerlighedssprog/test-dit-kaerlighedssprog
- -
Coming up news: Iran hit by a Asteroid. Iran is no more (Jer.49,34-) ?
Last OUTPUT: 23303 <61ecf341$0$697$***@news.sunsite.dk>
https://groups.google.com/g/dk.test/c/MRWueyeFrn8/m/8un3DEP4FAAJ
Info http://groups.google.dk/group/dk.test/msg/591d03940b49201e
Website https://sites.google.com/view/kall-tree File no 25094

Loading...